cover image

Kolon ve Rektum Hastalıklarında Robotik Cerrahi

Eskiden klasik açık ameliyatta kalın bağırsak ve rektum kanserinin tedavisi için büyük bir kesi, bunun sonucu olarak uzun bir iyileşme süreci, ağrı ve bir dizi komplikasyonlar görülüyordu. 

Laparoskopik cerrahi bu alana büyük kolaylıklar getirdi fakat yöntemde kullanılan aletlerin sınırlılığı her hastada bu minimal invaziv yolun seçilebilmesini önlüyordu. Laparoskopik kolorektal cerrahide yüksek açığa dönüş oranları görülüyordu. Rektum cerrahisinde pelvis bölgesi denilen leğen kemiğinin iç kısmında çalışıldığından rahat bükülemeyen laparoskopik aletleri burada kullanmak güçlük taşıyordu. Robotik yardım bu sorunu giderdi. Ayrıca üç boyutlu görüntü anatomik oluşumları çok iyi ortaya koyduğundan işi daha kolaylaştırdı.

Robotik sistemin kolorektal cerrahiye getirdiği kazanımlar nelerdir? 

• Açık ameliyatın ve laparoskopik ameliyatın avantajlarını bir araya getirmesi
• Mükemmel kanser kontrolü
• Daha az kan kaybı ve transfüzyonlar
• Düşük enfeksiyon ve komplikasyon riski
• Bağırsakların erkenden çalışmaya başlaması
• Daha erken ağızdan gıda alabilmeye başlanması
• Daha az ağrı
• Daha kısa süre hastanede kalış
• Daha hızlı iyileşme ve normal etkinliklere dönüş
• Daha iyi kozmetik sonuç (küçük kesiler ve daha az iz)

Hangi hastalıklarda kullanılabilir?

• Kalın bağırsak kanseri
• Rektum kanseri
• Divertikülit
• İltihabi bağırsak hastalıkları (crohn hastalığı, kolitis ülseroza)
• Rektum prolapsusunda (rektum sarkmasında) rektopeksi

Robotik cerrahi sırasında bazen laparoskopik veya açık yönteme dönülmesinin nedenleri

• Eski ameliyatlara bağlı yoğun yapışıklık
• Organların görülememesi
• Kanama
• Büyük tümörler
• Cihazla ilgili sorunlar