cover image

Meme Kanserinde Erken Tanı Yöntemleri

Meme kanserinin sık görülmesi, sıklığın giderek artması, erken evrede tedavi edilebilir olması ve erken evrede tanı koyulmasının günümüz koşullarında mümkün olması meme kanserinin önemini arttırmaktadır.

Meme Kanserinde Erken Tanı Yöntemleri

Meme kanserine erken evrede tanı konması, tedavi seçeneklerinin sayısını, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını önemli oranda arttırır. Meme kanseri, yayılmadan önce erken evrelerde saptanırsa hastaların % 90’ından fazlası normal yaşamını sürdürmektedir. Tümör büyük boyutlara ulaşmadan tanı konulan hastalarda meme korunabilmektedir.

Erken tanı için temelde önerilen birbirlerini tamamlayıcı yöntemler vardır;

  • Klinik (doktor tarafından yapılan) meme kontrolleri
  • Mammografi/meme ultrasonografisi

Kadınların ilk meme muayenesine gelme nedenleri;

  • Memede ağrısız ya da ağrılı kitle
  • Yalnızca ağrı olarak belirlenmiştir.

Doktora başvuruyu geciktiren temel neden “kansere yakalanma korkusudur”. Unutulmamalıdır ki meme kanseri erken tanıda tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Meme kanserinde sağkalımı etkileyen en önemli belirtilerinden biri, koltuk altı lenf düğümlerinin tutulumudur. Tanı ve tedavi geciktikçe koltuk altı lenf düğümlerinin (aksiller lenf nodu ) tutulum riski artmaktadır.