Ayhan Erdemir

Op. Dr.

Ayhan Erdemir

 • Genel Cerrahi

2006 yılından bu yana Anadolu Sağlık Merkezi’nde genel cerrahi uzmanı olarak görevini sürdürüyor.

 • Gerçek doktor her hasta ile yaşayıp, ölendir.
 • Biyografi

  Dr. Ayhan Erdemir, 1971 yılında Elazığ’da doğdu. Dr. Erdemir, lisans öğrenimini Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Dr. Erdemir sırasıyla; Erkenek Sağlık Ocağı, Alacakaya Sağlık Ocağı, Hankendi Sağlık Ocağı, Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalıştı. TC Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yardımcı doçent, başhekim yardımcısı, koordinatör yardımcısı olarak görev yaptı. 2006 yılında Anadolu Sağlık Merkezi’nde çalışmaya başlayan Dr. Erdemir, halen genel cerrahi uzmanı olarak görevini sürdürüyor. 
 • Yayınlar

  Uluslararası bilimsel yayınlar

  1) Mustafa Haksal, Yasar Ozdenkaya, Ali Emre Atici, Nuri Okkabaz, Nihat Aksakal, Ayhan Erdemir, Osman Civil, Mustafa Oncel. Safety and Feasibility of Laparoscopic Sigmoid Colon and Rectal Cancer Surgery in Patients with Previous Vertical Abdominal Laparotomy. Int J Surg. Sept 2015 Vol 21 Pages:97-102 doi: 10.1016/j.ijsu.2015.07.687. 
  2) Kebudi A, Manukyan MN, Uludag M, Erdemir A, Citgez B, Severge U: Aberrant breast cancer. Breast J 13(5): 532-533, 2007.
  3) S. Unalmışer, A. Erdemir, L.Çelik, Richter hernia in the umblikal trocar site following Laparoscopic Cholecystectomy. Laparoscopy Today 3-1 - LSR V2 N[3]v1

  Uluslararası bilimsel sunumlar

  1) A.Erdemir, F.Gezen, N.Benzonana, T.Çinçin, C.Menteş. Effects of Metronidazole on Bacterial Translocation in an obstructive joundice animal model. Fourth Mediterranean Emergency Medicine Congress (MEMC IV). Oral abstract session, 15-19 September 2007, Sorrento, Italy.
  2) A.Erdemir, S.Kihtir, H.Bilgel, F.Gezen, O.Aydıner, O.Yapıcıer, M.Kement. A rare cause of recurrent gastrointestinal hemorrhage: Gaint stromal tumor(GIST). Fourth Mediterranean Emergency Medicine Congress (MEMC IV). Poster session, 15-19 September 2007, Sorrento, Italy
  3) S.Vural, C.Gezen, F.Onuray, M.Karakoç, A.Erdemir, G.Dalkılıç, C.Menteş, A.Alıcı. Consevative management of a patient with tracheal trauma: a case report. The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress, 1-5 september 2005, Nice, France
  4) M.Karakoç, S.Vural, C.Gezen, A.Erdemir, C.Menteş, F.Onuray, E.Baştürk, T.Akın. Focused assessment wşth sonography for trauma (FAST): experience in blunt abdomşnal trauma. The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress, 1-5 september 2005, Nice, France
  5) C.Gezen, S.Vural, A.Erdemir, G.Dalkılıç, E.Tuncay, N.Süslü, T.Akın, M.Karabulut. Traumatic diaphragmatic injuries. The Third Mediterranean Emergency Medicine Congress, 1-5 september 2005, Nice, France

  Ulusal bilimsel yayınlar

  1) A.Erdemir, C. Uygur. Factors Affecting Robotic Surgery and the Learning Curve. Türkiye Klinikleri J Urology 2015;6(1):1-9
  2) A. Erdemir, F. Ağalar, M. Çakmakçı, S. Ramadan, H. Baloğlu. A rare cause of mechanical intestinal obstruction; Pharmacobezoar. Ulusal Cerrahi Derg 2015;31:92-3 
  3) A. Erdemir, S Kihtir, H Bilgel, Ö. Aydıner, A. Bozbaş. A rare cause of mechanic obstrucition: Primary Internal Pericecal Hernia. Causepedia. 2014;3:726
  4) F Ağalar, A. Erdemir, O Karadeniz, S Ramadan, F Güçer, C. Uygur. Pelvik Ekzenterasyon. Kolon Rektum Hastalıkları Dergisi. 23(4); 212-217:2013
  5) S.Sezgin Ramadan, Ö, Yapıcıer, S. Kihtir, A. Erdemir, T.H.Doğan, İ.N.H.Üskent, H.Onat, M.Çakmakçı. Cerrelaiton of HER 2/neu gene amplification with immunohistochemistry and other prognostic factor in breast carcinoma. Türk Patoloji dergisi. 2011,27:196-202.
  6) A.Erdemir, U.Severge, N.Aytuğ, Ö.Peker, S.Unalmışer. Mide lipomu. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2005, 25:732-735.
  7) A.Erdemir, TG Çinçin, C Menteş, G. Dalkılıç, FC Gezen, D.Yavuzer, M.Çalıkapan. Tıkanma Sarılığında Barsak Absorpsiyon Kapasitesindeki Değişiklikler Deneysel Çalışma. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 19(2):49-53, 2005
  8) TG Ç,nçin, A Erdemir, N Süsülü. İçi boş organ Yaralanmasının teşhisinde yeni bir Parametre. Çağdaş cerrahi dergisi. 19(2):66-70, 2005
  9) T.G.Çinçin, C.Gezen, M.Öncel, A.Erdemir, S.Vural, G.Dalkılıç, F.Onuray, B.Tüzün, M.Karakoç. Künt karın travmalı hastaların hemodinamik stabilite ve karın muyenesi ile takibi mümkün mü?. Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi, cilt:XV:3 :162-165, 2004
  10) A.Erdemir, C.Menteş, F.Onuray, C.Gezen, M.Öncel, S.Vural. Posterior yaklaşımla opere edilen dört retrorektal tömür vakasını içeren olgu serisi. Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi, cilt:XV 1: 28-30, 2004
  11) S.Vural, S. Çil, T.G.Çinçin, A.Erdemir, N.Süslü, F.Onuray. Kronik epigastrik ağrı ve dispepsi yakınması olan hastalarda malignite açısından endoskopik biyopsinin önemi. Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi, cilt:XV:3 :14-17, 2004
  12) C.Menteş, A.Erdemir, E.Tuncay, C. Gezen, F.Onuray, S.Vural. Yıllar bazında travmatik dalak patolojilerindeki tedavi yaklaşımlarımız. Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi, cilt:XV:1-4, 2004
  13) C.Menteş, T.G.Çinçin, A.Erdemir, N.Süslü, E.Olcay. El bileği düzeyindeki arteriovenöz fistüllerde uç-yan uygulanan anastamozlarda lokal hemodinamiği değiştirmeye yönelik bir teknik modifikasyon. Ulusal cerrahi dergisi vol:19, sayı:3, S:163-167, 2003
  14) S.Vural, T.G.Çinçin, G.Dalkılıç, C.Menteş, A.Erdemir, M.ÇAlıkapan. Kasık fıtığı onarımında mesh plug yöntemi. Ulusal cerrahi dergisi vol:19, sayı:2, S:111-114, 2003
  15) C.Menteş, A.Erdemir, T.G.Çinçin, G.Dalkılıç, E.Tuncay, S.Vural. Sekonder peritonitlerde metronidazol ile intraperitoneal lavajın komplikasyonlar üzerine olan etkisi. Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi, cilt:XIV:1:8-10; 2003
  16) G.Dalkılıç, A.Erdemir, N.Süslü, T.Erginel, E.Olcay. Importance of diagnostic peritoneal lavage in penetratings stab wounds of the abdomen. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery free papers. Ulusal travma dergisi, vol:8, num:4 October 2002
  17) S.Vural, A. Erdemir, G.Dalkılıç, F.C.Gezen, T.G.Ç,nçin, E.Olcay. Pionidal sinüs cerrahisinde primer parsiyel kapama konusundaki klinik tecrübelerimiz ve literatür ile karşılaştırma. Ulusal cerrahi dergisi vol:18, sayı:2, S:118-122, 2002
  18) N.Kurt, M.Öncel, S.Gülmez, Y.E.Altıntaş, H.F.Küçük, A. Erdemir. Guatrlı hastalarda düşük TSH değerleriyle yapılan operasyonların sonuçlar. Ulusal cerrahi dergisi vol:18, sayı:5-6, S:261-265, 2002
  19) F.C.Gezen, M.Öncel, G.Dalkılıç, A. Erdemir, E.Akgün, M.Aydınlı, N.Kurt, S.Vural, E.Olcay. Akut kolesistitli hastalarda preoperaif ultrasonografinin değerliliği. Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi, cilt:XII:1-2-3 :56-58; 2001
  20) N.Kurt, M.Öncel, E.Tuncay, F.C.Gezen, A. Erdemir, E.Olcay. Duodenal ülser perforasyonlu astalarda primer rafi sonrası ülser tedavisi. Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi, cilt:XI:3 :896-900, 2000

  Ulusal bilimsel sunumlar

  1) A. Erdemir, F Ağalar, M. Çakmakçı, S Ramadan, H Baloğlu. Mekanik intestinal obstruksiyona neden olan Farmakobezoar. Kolon ve Rektum Cerrahisi Hastalıkları Dergisi. P96, S:97, 2013
  2) A. Erdemir, F Ağalar, Ö. Aydıner, M. Çakmakçı, S. Ramadan, H Baloğlu. Kemoterapiye bağlı intestinal perforasyonlar. Kolon ve Rektum Cerrahisi Hastalıkları Dergisi. P105, S:157, 2013
  3) Ö. Aydıner, S Ramadan, A. Erdemir, K. Raşa, M. Çakmakçı. Ender bir olgu: Memenin primer lenfoması. P0742, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, 6-14 Kasım 2013, Antalya
  4) T. Tanug, A. Çakmak, K.Raşa, A. Erdemir, F. Ağalar, M. Çakmakçı. Robotik Sleve Gastrektomi. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi,23-27 Mayıs 2012, İzmir
  5) Ö.Aydıner, K.Karaman, A.Keskin Akça, S. Ramadan, Ö.Yapıcıer, M Sezer, A. Erdemir, A. Çakmak, K.Berberoğlu. Multipl karın içi abse ile prezente olan Karaciğer primer nöroendokrin tümörü:olgu sunumu. 32. Ulusal Radyoloji Kongresi 28 ekim-2 Kasım 2011, Antalya
  6) A.Erdemir, K.Raşa, Ö. Aydıner. Laparoskopik apendektomi deneyimlerimiz. Endoskopik laparoskopik Cerrahi dergisi, 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011, 18:1
  7) A. Erdemir, A.Çakmak. Bevacizumab’a bağlı Peptik ülser perforasyonunda laparoskopik onarım. Endoskopik laparoskopik Cerrahi dergisi, 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011, 18:1
  8) A. Erdemir, K. Raşa, E Sönmez Duman. Laparoskopik kist hidatik ameliyatı sonrası görülen akut akciğer hasarı. Endoskopik laparoskopik Cerrahi dergisi, 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011, 18:1
  9) A.Erdemir, A.Çakmak, Ö, Yapıcıer. İnce barsak GİST’ün laparoskopik rezeksiyonu. Endoskopik laparoskopik Cerrahi dergisi, 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 27-30 Nisan 2011, 18:1
  10) Ö.Aydıner, T.H. Doğan, K.Karaman, O.Karadeniz, A:M:Dökdök, A.Erdemir, K.Raşa. Perkutan yolla meme absesi drenajı. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, 4-9 Kasım 2009, Antalya
  11) A.Erdemir, S.Kihtir, H.Bilgel, O.Karadeniz, S.Ramadan, Ö.apıcıer. İzole apendisial endometriozis olgusu. III. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu, 12-14 Nisan 2007, Adana
  12) A.Erdemir, S.Kihtir, H.Bilgel, Ö.Aydıner, A.Bozbaş. Periçekal internal herni (Olgu sunumu). III. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu, 12-14 Nisan 2007, Adana
  13) A.Kebudi, A.Erdemir, G.Yetkin, M.Uludağ, İ.Akgün, A.İşgör. Aberan meme dokusundan kaynaklanan meme kanseri. VIII.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 21-24 eylül 2005, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul
  14) A.Erdemir, A.Kebudi, U Severge. Memede kitle şikayeti ile polikliniğimize müracaat eden hastalarımız. VIII.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 21-24 eylül 2005, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul
  15) A.Kebudi, A.Erdemir, Gyetkin, M.Uludağ, İ.Akgün, U.Severge. Meme lezyonlarında telle işaretleme ile eksizyon olgularımız. VIII.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 21-24 eylül 2005, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul 
  16) A.Erdemir, L.Çelik, S.Ünalmışer. Karşı taraf cilt metastazlı meme kanseri. VIII.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 21-24 eylül 2005, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İstanbul
  17) A.Erdemir, A.Kebudi, M.Uludağ, B.Çitgez, Ş.Şahin, Ö.Aydıner, U.Severge. V.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi. S267 16-20 Kasım 2005, Antalya
  18) A.Kebudi, A.Erdemir, M.Uludağ, B.Çitgez, Ö.Aydıner, U.Severge. Laparoskopik kolesistektomi sonrası görülen pankreas psödokisti. V.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi. S356 16-20 Kasım 2005, Antalya
  19) A.Erdemir, A.Kebudi, M.Uludağ, B.Çitgez, L.Çelik, E.Sğatlı, U.Severge. Spontan rektus hematomları.  V.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi. S266 16-20 Kasım 2005, Antalya
  20) A.Erdemir, A.Kebudi, M.Uludağ, B.Çitgez, Ö.Aydıner, Ş.Yıldırım, M.S.Kapaklı. Mekainik inteatinal obstruksiyona yol açan ender bir olgu: Mezenterik pannikülit. V.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi. S265 16-20 Kasım 2005, Antalya
  21) A.Erdemir, B.Tümerdem, Ö.Aydıner, S.Ünalmışer, A.Kebudi. Batın duvarında heterotopik ossifikasyon. V.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi. S112 16-20 Kasım 2005, Antalya
  22) A.Erdemir, T..Çinçin, A.Kebudi. Akut batın tanısında laktik asitin önemi. V.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi. S90 16-20 Kasım 2005, Antalya
  23) S.Vural, F.C.Gezen, A.Erdemir, S.Alkan, E.Tuncay, G.Dalkılıç, E. Baştürk, Alıcı, H Uzun, N.Kurt. Kalbe penetre yaralanmalar. V.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi. S153 16-20 Kasım 2005, Antalya
  24) F.C.Gezen, S.Vural, C.Menteş, T.Akın, A.Erdemir, F Onuray, N.Süslü, L.LAptanoğlu, N.Kurt. Travma etyolojileri ve diafragma yaralanmalarının sınıflandırılması. V.Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi. 16-20 Kasım 2005, Antalya
  25) C.Gezen, S.Vural, F. Onuray, C.Menteş, E.Tuncay, A Erdemir. Eksitus ile sonlanan izole rektum yaralanması: Bir olgu sunumu. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-12, 14-16 nisan 2005, Adana 
  26) C.Gezen, A.Erdemir, S.Vural, E. Tuncay, C.Menteş, E: Baştürk.. Kolon kesici-Delici alet yaralanmaları olgularımız. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-20, 14-16 nisan 2005, Adana
  27) C.Gezen, A.Erdemir, S.Vural, C.Menteş, G.Dalkılıç, T.Akın. Kolon yaralanmalı olgularımız. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-19, 14-16 nisan 2005, Adana
  28) C.Gezen, A. Erdemir, S. Vural, N. Süslü, T.Akın, H. Acar. Mekanik intestinal obstruksiyon ile başvuran kolon kanserli olgularımız. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-18, 14-16 nisan 2005, Adana
  29) C.Gezen, S. Vural, A. Erdemir, F.Onuray, T.Erginel, A.Alıcı. Kolon kanserli olgularımız. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-17, 14-16 nisan 2005, Adana 
  30) A.Erdemir, C.Gezen, F.Onuray, S. Vural. Pilonidal sinüs cerrahisinde primer parsiyel kapama konusndaki klinik tecrübelerimiz. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-4, 14-16 nisan 2005, Adana
  31) A.Erdemir, C.Gezen, S.Vural. Tıkanma sarılığında bakteriyel translokasyon üzerine metronidazolün etkirli(Deneysel çalışma). Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-3, 14-16 nisan 2005, Adana
  32) A.Erdemir, C.Gezen, A Kebudi. Ikanma sarılığında barsak absorbsiyon kapasitesindeki değişiklikler. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-3, 14-16 nisan 2005, Adana
  33) C.Gezen, E.Tuncay, S.Vural, A.Erdemir, D. Yavuzer, E. Baştürk. Ardışık 100 kolonoskopi sonuçlarımız. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-16, 14-16 nisan 2005, Adana
  34) S.Vural, C.Gezen, F.Onuray, T.Erginel, A.Erdemir, E. Baştürk. Rektal yaralanmalı olgularımız. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-14, 14-16 nisan 2005, Adana
  35) C.Menteş, S. Vural, C.gezen, T.Erginel, G.Dalkılıç, A. Erdemir. Sol kolon tümörlerine bağlı akut tıkanıklıklarda cerrahi yöntemin seçimi. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-25, 14-16 nisan 2005, Adana
  36) C.Menteş, C.Gezen, S. Vural, F.Onuray, H.Acar, A. Erdemir. Anorektal abseler. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-24, 14-16 nisan 2005, Adana
  37) C.Gezen, A.Erdemir, S. Vural, H.Acar, T Akın, E. BAştürk. Kolon ve ince barsak yaralanmalarının karşılaştırılması. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-22, 14-16 nisan 2005, Adana
  38) C.Gezen, A.Erdemir, S. Vural, F.Onuray, C. Menteş, A. Alıcı. Kolon ateşli silah ve kesci delici aletle yaralanmalarınının karşılaştırılması. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu. P-21, 14-16 nisan 2005, Adana
  39) O.Aydıner, L.Çelik, S.Güney, A.Erdemir, S.Ünalmışer, C.Kalaycı, M.M.Atasoy, U.Severge. Safra yoluna açılan kist hidatik. 25. Ulusal Radyoloji kongresi, 27-31 ekim 2004, Antalya
  40) S.Vural, C.Gezen, B Tüzün, M. Karabulut, H.Yıldız, A. Erdemir. Mekain barsak tıkanıklığı nedenleri. Ulusal cerrahi kongresi. P-365, 26-30 Mayıs 2004, Antalya
  41) C.Gezen, S. Vural, M.Karabulut, H.Yıldız, A. Erdemir. Akut kolesistitli olgularda ultrasonografi tetkikinin etkinliği. Ulusal cerrahi kongresi. P-210, 26-30 Mayıs 2004, Antalya   
  42) A.Erdemir, C.Menteş, N.A.Benzonana, D.Yavuzer, F.Onuray, S. Inalmışer. Sıçanlarda bakteriyel translokasyon üzerine diltiazemin etkisi. 2. Ulusal deneysel cerrahi kongresi, No:9, 20-21 Eylül 2003, Ankara
  43) G.Dalkılıç, A.Erdemir, N.Süslü, T.Erginel, E.Olcay. Importance of diagnostic peritoneal lavage in penetratings stab wounds of the abdomen. 5th European Congress of Trauma and Emergency Surgery free papers. Ulusal travma dergisi, vol:8, num:4 October 2002
  44) S.Vural, A. Erdemir, G.Dalkılıç ve ark. Retrorektal tümörler. Ulusal cerrahi kongresi TP 21, 15-19 mayıs 2002, Antalya
  45) S.Vural, T.G.Çinçin, G.Dalkılıç, T.Erginel, H.Acar, A. Erdemir, S. Çil. M.Karakoç, G.Kuzu, F.Onuray, E. Olcay. İnguinal herni onarımında msh plug metodu. Ulusal cerrahi kongresi TP 117, 15-19 mayıs 2002, Antalya
  46) N.Kurt, M.Öncel, S Gülmez, YE Altuntaş, HF Küçük, A. Erdemir. TSH düşük iken yapılan tiroidektomiler. 2. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi. P 5326-28 Ekim 2002 İstanbul.  
  47) C.Gezen, H.Acar, TG Çinçin, G Kuzu, T Erginel, B Demirca, S Vural, M Karakoç, A. Erdemir, E Tuncay. Mekanik ikterlerde maignite insidansı. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp günleri”Onkoloji” 07-09 Kasım 2001
  48) T.Erginel, A. Erdemir, M ÇAlıkapan ve ark. Onkoloji servisinin kurulması ve kanser vakalarını artışı arasındaki ilişkinin incelenmesi.  Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma hastanesi Tıp günleri”Onkoloji” 07-09 Kasım 2001

  Katılım belgeleri

  1) Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları: Minimal İnvaziv Kolorektal Kanser Cerrahisi. 6-7 Aralık 2014, İstanbul
  2) XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 15-19 Mayıs 2013, Antalya
  3) 18. Ulusal Cerrahi Kongresi,23-27 Mayıs 2012, İzmir
  4) Temel Yaşam Desteği Eğitimi Sertifikası, Anadolu Sağlık Merkezi, Kocaeli, 2012
  5) 1. Ulusal Robotik Cerrahi Kongresi, 10-12 Mart 2011, İstanbul
  6) 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan 2011, İstanbul
  7) 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Laparoskopik Kolorektal cerrahi kursu, 27-30 Nisan 2011, İstanbul
  8) Bakırköy Tıp Günleri “Yeni teknik ve teknolojiler”, 23-24 Nisan 2010, Titanic Port Hotel, Bakırköy, İstanbul
  9) Hernia İstanbul 2010, October 6-9, 2010, İstanbul
  10) NOTES Tek delik laparoskopik cerrahi sempozyum, 19-20 Şubat 2010, Amerikan hastanesi, İstabul
  11) Bakırköy Tıp Günleri “Yeni teknik ve teknolojiler”, 23-24 Nisan 2010, İstanbul
  12) Cerrahpaşa cerrahi toplantıları “Tek delikten /Nonskar laparoskopik cerrahi, SILS” 15-16 Mayıs 2010, İstanbul
  13) 1. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 30 Nisan-3 Mayıs 2009, Girne-KKTC
  14) III. Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi Sempozyumu, 12-14 Nisan 2007 Adana
  15) Amerikan Cerahlar Koleji Türkiye Bölümü Toplantısı, 2-3 Haziran 2007, İstanbul
  16) V. Ulusal Travma ve acil cerrahi kongresi, 16-20 Kasım 2005, Antalya
  17) VIII Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 21-24 Eylül 2005 İstanbul
  18) American Collage of Surgeons Division of Education Continıing Medical Eduation Certificate, september 17-18,2005, İstanbul
  19) Amerikan Cerrahlar Koleji, Türkiye bölümü toplantısı, 17-18 Eylül 2005, İstanbul
  20) Çukurova Kolo-Proktoloji Stoma-Terapi sempozyumu, 14-16 Nisan 2005, Adana
  21) Bursa Cerrahi Derneği Bölgesel Toplantısı “Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi”, 26 Mayıs 2005, Bursa
  22) Akciğer, Meme, GAstrointestinal sistem kanserlerinde konsensusu toplantıları, 09-11 mart 2006, İstanbul
  23) ASM-Johns Hopkins Konferansları,12 Mayıs 2006, İstanbul
  24) V. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi, 16-20 kasım 2005, Antalya
  25) Acıbadem-Harvard Tıp Günleri, 30-31 Mart 2005, İstanbul
  26) 2. Uusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 20-21 Eylül 2003, Ankara
  27) 4. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 1 Ekim 2002, İstanbul
  28) 5th Europan Congress of Trauma and Emergency Surgery, october 01-05,2002 İstanbul
  29) Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs 2002, Antalya
  30) 5. Ulusal Endoskopik-Laparoskopilk cerrahi kongresi, 22-25 Nisan 2002, İstanbul
  31) Kolon, Rektum ve Anüs hastalıkları  kursu, 11-12 Ekim 2002, İstanbul
  32) 3. Gastrointestinal Endosonogafi ve Endoskopi kursu, 10 HArian 2002, ;stanbul
  33) 14. Türk-Alman Gastroneteroloj ve Hepatoloji kongresi, 11 Haziran 2002, İstanbul
  34) İÜ Cerrahpaşa Tı Fakültesi, Sürekli tıp eğitimi etkinlikleri, Cilt hastalıkları ve yara bakımı sempozyumu, 18-19 ekim 2001, İstanbul
  35) II. Travma ve Acil cerrahi Mezuniyet sonrası eğitim kursu, 13-14 Nisan 2001, İstanbul
  36) 1. Ulusal Tiroid Cerrahisi kongresi, 6-9 ekim 1999, İstanbul

  Atıflar (64 adet)

  1) Vural S, Erdemir A, Dalkılıç G, Gezen FC, Çinçin TG, Olcay E. Pilonidal sinüs cerrahiisnde primer parsiyel kapama konusundaki klinik tecrübelerimive ve literatür ile karşılaştırma. Ulusal cerrahi dergisi 18(2):118-121, 2002 çalışmaya 1 atıf
  2) A.Erdemir, U.Severge, N.Aytuğ, Ö.Peker, S.Unalmışer. Mide lipomu. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2005, 25:732-735 isimli çalışmaya 4 atıf
  3) S.Sezgin Ramadan, Ö, Yapıcıer, S. Kihtir, A. Erdemir, T.H.Doğan, İ.N.H.Üskent, H.Onat, M.Çakmakçı. Cerrelaiton of HER 2/neu gene amplification with immunohistochemistry and other prognostic factor in breast carcinoma. Türk Patoloji dergisi. 2011,27:196-202 isimli çalışmaya 59 atıf

  Kitap bölümü

  1) Mide kanserleri. Dr.Ayhan Erdemir Genel Cerrahi, Prof. Dr.Halil Bilgel (Editör): Avrupa Tıp Kitapçılık. 3:18;2007

  Tüm Yayınları İncele
 • Kurs Katılımları

  Sitoreduktif Cerrahi & Hipek Kursu, Cerrahi Onkoloji Derneği, Ankara 20-21 Kasım 2014
  Acıbadem Üniversitesi, da Vinci Robotik Cerrahi Eğitim Proğramı Sertifikası, İstanbul 31 Mart – 1 Nisan 2014
  Intuitive Surgical,da Vinci Surgical System Online Training Module, Online Certificate, 19 Mart 2014
  Türk Cerrahi Yeterlilik Belgesi Resertifikasyon, 2013
  Türk Cerrahi Yeterlilik Belgesi, 2003
  Cerrahi Girişimlerde Gama Probe Uygulamaları Kursu, Denizli 9 Nisan 2005
  VIII Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Meme Cerrahisi Kursu, İstanbul, 21-24 Eylül 2005
  TC İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu, İstanbul 27 Mayıs 2005

  Tüm Kursları İncele
 • Eğitim

  Üniversite

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ 1994

  Uzmanlık eğitimi

  Dr. Lütfi Kırdar KEAH, Genel Cerrahi, İstanbul 2003

  Yardımcı Doçent

  TC Maltepe Üniveristesi Tıp Fakültesi, İstanbul 2006

 • Yabancı Dil

  İngilizce