A. Nadir Tosyalı

Op. Dr.

A. Nadir Tosyalı

 • Çocuk Cerrahisi

2010 yılından bu yana Anadolu Sağlık Merkezi’nde Çocuk Cerrahisi uzmanı olarak görevini sürdürüyor

 • “Kalbin dilini okuyamayan gerçek okuryazar değildir”
  “Gülme iki insan arasındaki en kısa yoldur”
 • Biyografi

  Op.Dr. Ahmet Nadir Tosyalı sırasıyla; Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalıştı. 2010 yılında Anadolu Sağlık Merkezi’ne katılan Dr. Tosyalı, halen çocuk cerrahisi uzmanı olarak görevini sürdürüyor.  

  Sosyal sorumluluk projelerinin aktif bir tasarım ve uygulayıcı üyesidir. Multidisipliner çalışma ve hasta memnuniyetinin artarak,daha güçlü bir şekilde yerleşmesinin yollarını arayan ilgili kurullarda görevli olup,özü ”Önce insan” olan  Hasta Odaklı Bakım yolculuğu çalışmalarının da hekim liderlerindedir
  .
 • Uzmanlık & İlgi Alanları

  • Yenidoğan Cerrahisi
  • Çocuk Ürolojisi
  • Onkolojik Cerrahi
  • Abdominal Cerrahi
  • Çocuk Endokrin Cerrahisi
  • Çocuk Travmaları ve Yanıklar
  • Çocuk Göğüs Cerrahisi uygulamaları
  • Port Uygulamaları
 • Yayınlar

  1. Tosyalı AN.,Aydın G.,Arıtürk E.:Anorektal Anomali Operasyonlarında Kullanılmak Üzere Dizayn Edilmiş Basit Bir Kas Stimülatörü.Ulusal Biyofizik Kongresi.(1990) Sunum

  2. Tosyalı AN.,Aydın G.,Arıtürk E.:Anorektal Anomali Operasyonlarında Kullanılmak Üzere Dizayn Edilmiş Basit Bir Kas Stimülatörü. Türkiye Çocuk Cerrahisi X.Ulusal Kongresi.  (1990) Sunum

  3. Aydın G.,Tosyalı AN.,Karadağ Ç.,Arıtürk E.:Five Years Experience with Hypospadias “Hypos-92” International Meeting and Workshop for Hypospadias Surgery (1992) Sunum

  4. Tosyalı AN.,Aydın G.,Arıtürk E.:Deneysel İntestinal İskemi-Reperfüzyon Modelinde Değişik Koruyucu Ajanların Etkilerinin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi.Türkiye Çocuk Cerrahisi XI.Ulusal Kongresi. (1991) Sunum

  5. Arıtürk E.,Tosyalı AN.,Arıtürk N.:A Case of Waardenburg Syndrome And Aganglionosis.TT J of Ped 34 (1992) 111-114

  6. Aydın G.,Otçu S.,Tosyalı AN.,Mehmetoğlu F.:Renal Tuberculosis in A Child.Tr J. of Medical Sciences 22 (1994) 51-52

  7. Tosyalı AN., Şehiraltı V.,Timur Ç.:Bir “Inflamatory Myofibroblastic Pseudotumor”Olgusu  Türkiye Çocuk Cerrahisi XIV.Ulusal Kongresi. (1995) Sunum

  8. Şehiraltı V., Tosyalı AN., Ulukaya Durakbaşa Ç.:Splenektomi + Ototransplantasyon Uygulanan Iki Gaucher Hastalığı Olgusu.Türkiye Çocuk Cerrahisi XVI.Ulusal Kongresi (1998) Sunum  

  9. Ataş E.,Alpay H.,Tosyalı AN.,Şehiraltı V.,Peltekoğlu E.:Üriner Sistem Anomalisi Saptanan  Olgularımızın Değerlendirilmesi.XV. Ulusal Nefroloji,Hieprtansiyon,Diyaliz,Transplantasyon Kongresi (1998) Sunum

  10. Ulukaya Durakbaşa Ç., Tosyalı AN.,Zemheri E., Şehiraltı V.:Intestinal Duplication Cyst Presenting In A Hernia Sac", 3 rd Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons / MAPS (2000) Sunum

  11. Tosyalı AN., Şehiraltı V.,Ulukaya Ç.,Yörük A.,Mutuş M.:Çocuklarda İntraabdominal Solid Tümörler:9 Yıllık Deneyim.Türkiye Çocuk Cerrahisi XIX.Ulusal Kongresi. (2001) Sunum

  12. Şehiraltı V.,Tosyalı AN.,Ulukaya Ç.,Yörük A.,Mutuş M.:100 Solid Tumors In 10 Years:A Single Institution’s Experience.Fourth Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons (2002) Sunum.

  13. Önen A.,Tosyalı AN.,Kararmaz A.,Dokucu Aİ.,Öztürk H.,Otçu S.,Kaya M.:İnguinal Herni Tamirlerinde Ameliyat Öncesi ve Sonrası Uygulanan Lidokain İnfiltrasyonunun Ameliyat Sonrası Ağrı Üzerine Etkisi. 17 (2003) 17-20

  14. Durakbaşa Ç.,Tosyalı AN., Mutuş M.,Şehiraltı V.,Meriç F.,Ayhan Y.,Andac N.:Should Children  with Isolated Preauricular Tags Be Routinely Evaluated for Associated Renal and Cardiac Malformations. Marmara Med J 17(3) (2004) 103-106

  15. Işık N.,Tosyalı AN:,Kırcelli A.:Currarino’s Triad:Diagnostic Procedures and Operative Approaches With Four Cases Report.J of Neur Chir 16 (2004) 76-81

  16. Besli E.,Fedakar A.,Üçel R.,Tosyalı AN., Ergüven M.:Gecikmiş Bir Posttravmatik Diyafragma Hernisi. Göztepe Tıp Dergisi 20 (2005) 178-179

  17. Özdoğan T., Ergüven M., Eser I., Ulukaya Durakbaşa Ç., Şehiraltı V., Mutuş M., Tosyalı AN., İşcan M., Yıldız E., Eti N., Kut A.:Dört Yıllık Dönemde Konjenital Diafragma Herni Olgularımız. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi.(2005) Sunum

  18. Ulukaya Durakbaşa Ç., Kılıç Y., Pelit M., Tosyalı AN.,Şehiraltı V., Aksu N., Mutuş M., Bakan N.: Yutma Disfonksiyonlu Çocuklarda Perkütan Endoskopik Gastrostomi (Peg) Uygulamaları. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXIII. Ulusal Kongresi. (2005) Sunum 

  19. Yıldız N., Özdoğan T., Ergüven M., İşcan M., Yıldız E., Yıldız M., Tosyalı A.,Şehiraltı V.  Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç. Clinical Profile And Outcome Of Peritoneal Dialysis In The Newborn: One Center’S Experience.7th European Peritoneal Dialysis Meeting(2005) Sunum

  20. Timur Ç., Yörük A., Şehiraltı V., Eser I., Gök E., Tosyalı AN., Ulukaya Durakbaşa Ç., Mutuş M., Yılmaz Ö., Ergüven M., "Results Of Splenectomy In Our Patients With Chronic Itp.XXXth World Congress of International Society of Hematology (2005) Sunum

  21. Durakbaşa Ç.,Sander S.,Tosyalı AN.,Şehiraltı V.,Tireli A.,Mutuş M.:Pulmonary Hydatid Disease in Children:Outcome of Surgical Treatment Combined With Perioperative Albendazole Therapy. Pediatr Surg Int 22 (2006) 173-178

  22. Durakbaşa Ç.,Tosyalı AN.,Pelit M.,Şehiraltı V.,Mutuş M.,Kılıç YE.,Bakan N.,Saltık S.:Kronik Nörolojik Hastalığa Bağlı Beslnem Güçlüğü Çeken Çocuklarda PEG Uygulamaları. Çocuk Cerrahisi Dergisi 20(2) (2006) 89-94

  23. Durakbaşa Ç.,Tosyalı AN.,Şehiraltı V.,Timur Ç.,Mutuş M.:Pediatric Splenectomy for Hematological Diseases:Outcome Analysis. Pediatr Surg Int 24 (2006) 125-130

  24. Durakbaşa Ç.,Tosyalı AN.,Taşbaşı İ.,Şehiraltı V.,Mutuş M.,Zemheri E.:An Evaluation of Individual Plain Abdominal Radiography Findings in Pediatric Appendicitis:Result From a Series of 424 Children.T J of Trau & Emer Surg 12(1) (2006) 51-58

  25. Durakbaşa Ç., Tosyalı AN.,Tireli GA.,Sander S., Şehiraltı V.,Tireli A.,Mutuş M.:An Audit on Pediatric Hydatid Disease of Uncommon Localization:Incidence,Diagnosis,Surgical Approach and Outcome.J Pediatr Surg 41 (2006) 1457-1463

  26. Mutuş M., Şehiraltı V., Tosyalı AN., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H.:Çocukluk Çağı Teratomları: 15 Yıllık Deneyim.Türkiye Çocuk Cerrahisi XXIV. Ulusal Kongresi. (2006) Sunum

  27. Ulukaya Durakbaşa Ç., Tosyalı AN.,Mutuş M., Şehiraltı V., Maşrabacı K., Okur H.:Morgagni Hernisi: Bir Çocuk Cerrahisi Kliniği Deneyimi. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXV. Ulusal Kongresi. (2007) Sunum 

  28. Şehiraltı V., Tosyalı AN., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Özen M., Okur H.:İzole Böbrek Kist Hidatikleri. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXV. Ulusal Kongresi. (2007) Sunum 

  29. Tosyalı AN., Ulukaya Durakbaşa Ç., Şehiraltı V., Mutuş M., Sert M.,Okur H.:Dalak Epidermoid Kistleri.Türkiye Çocuk Cerrahisi XXV. Ulusal Kongresi. (2007) Sunum

  30. Şehiraltı V., Tosyalı AN., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Özen M., Okur H.:İzole Böbrek Kist Hidatikleri. 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu (2007) Sunum 

  31. Ulukaya Durakbaşa Ç., Mutuş M., Tosyalı AN., Şehiraltı V., Maşrabacı K., Okur H.: Çocuklarda Spontan Pnömotoraks Türkiye Çocuk Cerrahisi XXV. Ulusal Kongresi (2007) Sunum

  32. Ulukaya Durakbaşa Ç., Zemheri E., Maşrabacı K., Tosyalı AN.,Okur H.:Çocuklarda Çok Nadir  Bir Karın İçi Kitle Nedeni: Dezmoid Tümör: . Türkiye Çocuk Cerrahisi XXV. Ulusal Kongresi.  (2007) Sunum

  33. Şehiraltı V.,Tosyalı AN., Mutuş M., Durakbaşa Ç.,Özen MA.,Okur H.: İzole Böbrek Kist Hidatikleri  Çocuk Cerrahisi Dergisi 22(1) (2008) 46-48 

  34. Şehiraltı V., Tosyalı AN., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Özen M., Okur H.:Isolated Renal Hydatid Cysts. 9th Congress of European Paediatric Surgeons’ Association (EUPSA), TÜRKIYE (2008) Sunum

  35. Mutuş M., Tosyalı AN., Durakbaşa C.,Şehiraltı V., Baş A., Okur H.: Çocuklarda Spontan Pnömotorax. Çocuk Cerrahisi Dergisi 22(2) (2008) 66-69

  36. Tosyalı AN., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Sert M., Özen M., Şehiraltı V., Okur H.: Kostik Madde Alımı Öyküsü Olan Her Çocukta Rutin Endoskopik İnceleme Yapılmalı Mıdır? 

  37. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXVI. Ulusal Kongresi. (2008) Sunum

  38. Mutuş M., Şehiraltı V., Ulukaya Durakbaşa Ç., Tosyalı AN., Özen M., Okur H.:Hidatik Kistlerde 15 Yıllık Deneyim. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXVI. Ulusal Kongresi. (2008) Sunum 

  39. Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., Mutuş M., Baş A., Özen M., Şehiraltı V., Tosyalı AN.:Çocuklarda Bulgu Veren Omfalomezenterik Kanal Artıkları (Omka).Türkiye Çocuk Cerrahisi XXVI. Ulusal Kongresi. (2008)  

  40. Ulukaya Durakbaşa Ç.,Tosyalı A.N.,Okur H., Mutuş M., Baş A., Özen M.A.,Şehiraltı V. Çocuklarda Bulgu Veren Omfalomezenterik Kanal Artıkları.: Türkiye Çocuk Cerrahisi XXVI. Ulusal Kongresi. (2008) Sunum

  41. Mutuş M., Şehiraltı V., Ulukaya Durakbaşa Ç., Tosyalı AN., Yörük A., Okur H.: Wilms Tümörlerinde 16 Yıllık Deneyim Sonuçları. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXVI. Ulusal Kongresi. (2008) Sunum 

  42. Ulukaya Durakbaşa Ç.,Tosyalı AN., Okur H., Mutuş M., Baş A., Sert M., Şehiraltı V.:
  Çocuklarda Perkütan Endoskopik Gastrostomi (Peg) Uygulamalarının Endikasyonları, Komplikasyonları Ve Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXVI. Ulusal Kongresi. (2008) Sunum 

  43. Ulukaya Durakbaşa Ç.,Tosyalı AN., Okur H., Mutuş M., Baş A., Sert M., Şehiraltı V.:
  Pediatric Percutaneous Endoscopic Gastrostomy. 7th Congress of the Mediterranean Association of Pediatric Surgeons, TUNUS, (2008) Sunum

  44. Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç.,Tosyalı AN., Şehiraltı V.,  Yörük A., Okur H.: Wilms’ Tumor: 16 Years’ Experience", 9th Congress of European Paediatric Surgeons’ Association/EUPSA (2008) Sunum

  45. Ulukaya Durakbaşa Ç., Özen M., Sert M., Baş A., Ünal T., Mutuş M., Tosyalı AN., Okur H., Pediatrik Hastalarda Pilonidal Sinüsün Basit Ve Etkin Tedavisi. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXVII. Ulusal Kongresi. (2009) Sunum 

  46. Mutuş M., Yıldız N., Okur H., Ulukaya Durakbaşa Ç., Tosyalı AN., Turhan P., Candan C., Baş A., Özen M., Sert M.:Primer Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Hangi Seçenek? Antibiyotik Profilaksisi Ya Da Erken Girişim? Türkiye Çocuk Cerrahisi XXVII. Ulusal Kongresi. (2009) Sunum

  47. Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., Sert M., Mutuş M., Tosyalı A., Zemheri E., Özen M., Baş A., Cerrahi Girişim Gerektiren Over Kitleleri. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXVII. Ulusal Kongresi. (2009) 

  48. Mutuş M., Yıldız N.,Tosyalı AN., Okur H., Ulukaya Durakbaşa Ç., Turhan P., Candan C.,Baş A., Özen M., Sert M.:Primer Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Hangi Seçenek? Antibiyotik Profilaksisi Ya Da Erken Cerrahi.:Pedüro 2. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi (2010) Sunum

  49. Ulukaya Durakbaşa Ç.,Tosyalı A.N., Okur H., Mutuş M., Baş A., Özen M.A., Şehiraltı V., Zemheri I.E., "Symptomatic Omphalomesenteric Duct Remnants In Children", Pediatr Int, 52 ( 2010) 480-484 

  50. Ulukaya Durakbaşa Ç., Özatman E., Mutuş M.,Tosyalı AN., Çağlar Oskaylı M.,Şehiraltı V., Mutuş M., Maşrabacı K., Gerçel G., Okur H.: Mıknatıs Herhangi Bir Yabancı Cisim Değildir. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXXI. Ulusal Kongresi. (2013) Sunum 

  51. Ulukaya Durakbaşa Ç., Tosyalı AN., Gerçel G., Zemheri E., Çağlar Oskaylı M.,Maşrabacı K. Mutuş M., Okur H., Anadolulu A., Fettahoğlu S., Gökgöz Bayar A., Gülçin N., Okur H.: Pediyatrik Travma. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXXI. Ulusal Kongresi. (2013) Sunum

  52. Ulukaya Durakbaşa Ç., Çağlar Oskaylı M., Mutuş M., Özatman E., Tosyalı AN.Şehiraltı V. Maşrabacı K., Gülçin N., Anadolulu A., Yörük A., Timur Ç., Ayhan A., Zemheri E., Okur H., Sık Uygulanan Bir Cerrahi Girişime Bakış: Lenf Nodu Biyopsileri. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXXI. Ulusal Kongresi. (2013) Sunum

  53. Şehiraltı V., Okur H., Tosyalı AN., Mutuş H.M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Sert M., Anadolulu A., Özen M., Okur H., Fettahoğlu S., Özen M., Baş A., Çocuklarda Testis Protezi. IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi (2013 ) Sunum 

  54. Ulukaya Durakbaşa Ç., Gülçin N., Tosyalı AN., Okur H., Bayar A., Yörük A., Baş A., Çağlar M., Sert M., Mutus M., Özatman E., Şehiraltı V., Gerçel G.: Çocuklarda Karaciğer Kitlelerine Yaklaşım. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXXI. Ulusal Kongresi. (2013) Sunum

  55. Şehiraltı V., Tosyalı A., Fettahoğlu S., Çağlar M., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Yörük A. Özen M., Okur H., Bayar A., Zemheri I.E., Ozkanli S.:Overden Kaynaklanmayan Pelvik Kitleler.Türkiye Çocuk Cerrahisi XXXI. Ulusal Kongresi. (2013) Sunum

  56. Mutuş M., Tosyalı AN.,Fettahoğlu S., Ulukaya Durakbaşa Ç., Şehiraltı V., Çağlar M., Candan C., Turhan P., Okur H.:Üreteropelvik Bileşke Darlıklarında Cerrahi Yaklaşımın Değerlendirilmesi. . Türkiye Çocuk Cerrahisi XXXI. Ulusal Kongresi. (2013) Sunum

  57. Tosyalı AN., Caglar M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Gökgöz Bayar A.,Şehiraltı V. MutuŞ M. Sert M., Gülçin N., Okur H., Fettahoğlu S., Anadolulu A.İ.:İntestinal Atrezilere Eşlik Eden Anomalilerin İrdelenmesi. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXXI. Ulusal Kongresi. (2013) Sunum


  Tüm Yayınları İncele
 • Kurs Katılımları

  1.Anorektal Malformasyonlar ve Onarımları Kursu, 1989
  2.Uluslararası Hipospadias Kursları 1, 1992; 2, 2012; 3, 2012
  3.Video Endo-Laparoskopik Cerrahi Temel Eğitimi, 1995
  4.Pediatrik Ürodinami Kursu, 1995
  5.Uluslararası Cinsel Gelişim Bozuklukları ve Onarımı Kursu, 1996
  6. İş Hekimliği Serifikasyonu, 1998
  7. İnmemiş Testis Çalıştayı, 2004
  8. Uluslararası İnmemiş Testis ve Yandaş Anomaliler Çalıştayı, 2004
  9. Dünya Hipospadias ve Cinsel Gelişim Bozukluları Çalıştayı, 2005
  10.Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, 2007, 2010
  11.Çocuk Onkolojisi Eğitimi Çalıştayı, 2010
  12.Çocuklarda Videoürodinami Uygulamaları Çalıştayı, 2010
  13. Cinsel Gelişim Kusurlarında Güncel Yaklaşımlar Çalıştayı, 2012
  14.Temel Yaşam Desteği Eğitimi, 2012, 2014
  Tüm Kursları İncele
 • Eğitim

  Üniversite

  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır 1984    

  Uzmanlık eğitimi

  Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi, Diyarbakır 1994
  Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlilik Belgesi, 2002
 • Yabancı Dil

  İngilizce
 • Kurum Üyelikleri

   Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

   Pediatrik Üroloji Derneği

   Cinsel Gelişim ve Hipospadias Derneği

   Türk Tabipler Birliği

   Etik ve İtibar Derneği

   Türkiye Cerrahi Enfeksiyon Derneği

Muayene Öncesi

Çocuğunuzla ilgili her verinin ve gözlemin hem değerlendirme hem de tedavi planı için çok önemli olduğunu unutmayınız.

Tıbbi belgelerle birlikte, gözlemlerinizi ve sormak istediklerinizi not almış olarak hastanemize gelmeniz, tanı ile tedavi sürecinin önemli bir paydaşı olduğunuz için çok önemlidir.

Özellikle sünnet, kasık fıtığı, inmemiş testis ve hipospadias gibi cerrahi işlemler öncesinde çocuğunuzla, teknik ve tıbbi içerikli bilgileri çok fazla paylaşmamanızı öneririm. 
Bu sayade yaşanabilecek olası kaygı ve korkuları birlikte yönetebilmek çok daha kolay olacaktır.

 • A. Nadir Tosyalı
 • A. Nadir Tosyalı
 • A. Nadir Tosyalı
 • A. Nadir Tosyalı
 • A. Nadir Tosyalı
 • A. Nadir Tosyalı
 • A. Nadir Tosyalı
 • A. Nadir Tosyalı
Mesleğimizin doğası gereği yoğun stres altında çalışıyoruz. Bu nedenle fiziksel ve mental yorgunluk kaçınılmaz bir şey. Zaman buldukça, eşim oğlum ve dostlarımızla beraber olmak, tekne gezileri, doğa yürüyüşleri bisiklet sürmek ve motorsikletle yakın çevre gezileri en kıymetli motivasyon ve deşarj araçlarım.