Girişimsel Radyoloji Bölümü

Anadolu Sağlık Merkezi Girişimsel Radyoloji bölümümüzde; anjiyografi, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi gibi görüntüleme yöntemleri eşliğinde ciltteki küçük bir kesiden (perkütan) veya damar içinden (endovasküler) özel iğne, tel, kataterler kullanılarak yapılan tanı ve tedaviye yönelik işlemler için hizmet veriyoruz.

Sizi Dinliyoruz

Hastanemizde aldığınız hizmetin kalitesini daha da yükseltmek için görüşlerinize, önerilerinize ve eleştirilerinize kulak veriyoruz.

  • Ad
  • Soyad
  • E-Posta
  • Sabit Telefon
  • Cep Telefonu
  • Cinsiyet
  • Kalan karakter sayısı: 1500