Ref Url :
Anadolu saglik merkezi telefon numarası

Anadolu Sağlık

Bizi takip edin :
Rss twitter facebook youtube pinterest instagram font-size

Kol Kas İskelet Sistemi Problemlerinin Tanısı ve Tedavisi

Omuz Problemleri

Omuz rahatsızlıkları kol ağrılarının en önemli nedenidir. Omuz ağrılarına neden olan hastalıklar ise şöyle sıralanıyor.

Rotator Manşon Hastalığı-Omuzda Sıkışma Sendromu

Kolun baş üstü aktiviteleri ile supraspinatus kasının sıkışmasıdır. Omuz ön yüzde ağrı- ağrının baş üstü aktiviteyle artması ve omuz hareketlerinde kısıtlanma görülür. Kasın kirişinde ( tendon) ödem, kalınlaşma ve yırtık gelişir.

40 yaş üstünde en önemli omuz ağrısı nedenlerinden biridir. Hasta kolunu yukarı kaldırmakta zorlanır ve omuzda hareket kısıtlılığı gelişir. Hasta giyinme ve banyo gibi günlük aktivitelerinde çok zorlanır. Tanısında MR tetkiki kullanılır. Tedavide omuzun baş üstü aktivitelerinin kısıtlanır ve omuzu stabilize eden kasların güçlendirilmesi, omuzdaki kısıtlılığın açılması ve ağrının giderilmesine yönelik ftr programı uygulanır. Omuz enjeksiyon yapılabilir. FTR programıyla yanıt alınamayan hastalarda cerrahi tedavi uygulanır.

Rotator Manşon Hastalığı- Omuzda Sıkışma Sendromu Rehabilitasyon Programı

1. Akut dönem

İstirahat: Baş üstü aktiviteleri, ağır taşıma ve ağrı oluşturan diğer aktivitelerin kısıtlanması önerilir. Ayrıca bu dönemde günlük yaşamda kolun omuz seviyesinin altında kullanılması gerekir.

Fizik tedavi: Bu dönemdeki fizik tedavide buz, elektrik stimülasyonu, ödem tedavisi, kortizon olmayan ağrı kesiciler, omuz enjeksiyonları yer alır.

Egzersiz tedavisi: Sarkaç egzersizleri , duvarda parmak yürütme egzersizleri ve izometrik güçlendirme egzersizleri (hareket oluşturmadan kası güçlendirme) gibi yöntemleri egzersiz tedavisinde kullanılır.

2. Ara dönem ( harekete başlama dönemi)

Fizik tedavi: Tedavi öncesi sıcak, tedavi sonrası soğuk uygulama, elektrik stimülasyonu, ödem tedavisi, kortizon olmayan ağrı kesiciler ve omuz enjeksiyonu harekete başlama döneminde fizik tedavide kullanılan yöntemlerdir.

Egzersiz tedavisi: Ara dönemde, eklem hareket açıklığı egzersizleri, omuz kapsülünü germe egzersizleri ve omuz çevresi ve kürek kemiği çevresi kasları güçlendirme egzersizlerinden yararlanılır.

Bu dönemin sonuna doğru theraband (egzersiz bandı) ve düşük ağırlıklı dumbbell ile güçlendirme egzersizleri kullanılır.

3. İleri güçlendirme ve aktiviteye dönüş dönemi

İleri güçlendirme döneminde omuz çevresi kaslarını güçlendirme egzersizleri ilerletiliyor ve spor spesifik aktivitelere başlanır.

Donuk Omuz

Yavaş gelişen omuz hareketlerinin kısıtlandığı ağrılı bir durum olan donuk omuzda, omuz hareketleri tüm yönlerde kısıtlanıyor. Gelişmesine neden olan en önemli faktör omuzun süre hareketsiz kalmasıdır. Bunun dışında diyabet , tiroid , akciğer ve kalp hastalıkları donuk omuz gelişmesine yol açabilir. Tedavisinde omuzun tüm yönlerde yoğun bir şekilde gerilmesini içeren ftr program ve omuz içine enjeksiyon tedavisi uygulanır. FTR programıyla yanıt alınamayan hastalarda cerrahi tedavi uygulanır.

Dirsek Problemleri

Tenisçi Dirseği ( Lateral Epikondilit )

El bileği ve parmakların aşırı kullanımına ve tekrarlayan el aktivitelerine bağlı olarak el bileğini hareket ettiren kasların dirsek dış yandaki kemik çıkıntısındaki yapışma noktasında zedelenmesidir. Dirsekteki dış kemik çıkıntısında dokunmakla hassasiyet ve ağrı görülür. Ağrı el bilek hareketleri ve ağır kaldırmakla artar. En tipik bulgularından biri, dirsek düzken el sırtının yüze doğru çekilmesi ile ağrının artmasıdır. Tenis ve tenis dışı sporlarda doğru olmayan teknikler de bu probleme yol açabilir.

Tedavide tekrarlayıcı el bilek hareketlerini kısıtlanmasını sağlamak amacıyla bileklik ve dirsek bandajı kullanılır. Ağrılı noktaya kortizon enjeksiyonu faydalı olabilir. Ağrıyı gidermeye ve el bilek çevresindeki kasları germeye ve güçlendirmeye yönelik ftr programı uygulanır. FTR programıyla yanıt alınamayan hastalarda cerrahi tedavi uygulanır.

Dirsekte Sinir Sıkışması ( Kubital Tünel Sendromu)

Tekrarlayıcı dirsek hareketleri ve istirahat halindeki dirseğe direkt baskı sonucu dirsekte ulnar sinirin sıkışmasıdır. Uzun süre dirseği bükülü halde tutmak ve dirseği masaya dayayarak çalışmak bu probleme neden olabilir. 4. ve 5.parmak iç yüzünde uyuşma-yanma, his kaybı ve elde kavrama gücünde kayıp görülebilir. Şikayetler dirseği bükmekle artar.

Tedavide uzun süreli dirseği bükmekten ve dirseği dayayarak çalışmaktan kaçınılmalıdır. Dirsek için istirahat ateli önerilir ve FTR uygulanır. İleri düzeyde sinir sıkışması ve nörolojik bulgular varsa ve FTR ile yanıt alınamıyorsa cerrahi uygulanır.

El Bilek ve Parmak Problemleri

Baş Parmakta Tenosinovit ( De Quervain)

Bu sorun el bileği ve baş parmağın kronik aşırı kullanımına bağlı olarak gelişir. El bileğinin dış yüzü ve başparmak kökünde hareketle artan ağrı ve basmakla hassasiyet görülür. Tedavisinde başparmak hareketlerini kısıtlamaya yönelik atel kullanımı, lokal kortizon enjeksiyonu ve FTR programı uygulanır. FTR programında amaç ağrıyı ve ödemi gidermek ve kasları güçlendirmektir.

Karpal Tünel Sendromu
El Bileğinde Ganglion Kisti

Ganglion eklem veya tendon kılıfının kistik genişlemesi olarak tanımlanabilecek bu sorun el bileğinde sık görülen yumuşak doku lezyonlarından biridir. El bileği ve elde akut travma veya tekrarlayan mikrotravmalar sonucu meydana gelir.

Tedavisinde el bilek istirahat ateli kullanımı, kortizon olmayan ağrı kesiciler , lokal enjeksiyon gibi tedavi yöntemleri uygulanır. Yanıt alınamayan hastalara cerrahi önerilir.

Tetik Parmak

Elin en sık görülen tekrarlayıcı zorlanma yaralanmasıdır. Başparmak veya diğer parmakların stenozan tenosinovitidir. Tekrarlayıcı kavrama ile ilişkilidir. Kadınlarda 2-6 kat fazla görülür. Sabahları belirgin parmak iç yüzünde ağrı ve parmak açılmak istendiğinde takılma hissi olur.

Tedavide parmak ateli kullanımı ve tekrarlayıcı kavrama hareketindan kaçınılması, lokal enjeksiyon, ftr programı önerilir. Yanıt alınamayan hastalar cerrahiye yönlendirilir.


Güncelenme Tarihi: 01.01.2010
editor@anadolusaglik.org

Facebook Twitter
Paylaş