Ref Url :
Anadolu saglik merkezi telefon numarası

Anadolu Sağlık

Bizi takip edin :
Rss twitter facebook youtube pinterest instagram font-size

Kalp ve Damar Cerrahisi

Bölümümüzde yenidoğandan erişkine, kalp- damar ve akciğer hastalıklarının cerrahi tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Erişkin kalp cerrahisi:
Erişkin kalp cerrahisi birimimizde; koroner by-pass ameliyatları, kapak onarım ve replasmanları, aort anevrizmaları ve ritim bozukluklarının cerrahi tedavisi klasik veya minimal invaziv yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Ayrıca hipertrofik kardiyomiyopati, pulmoner thromboembolizm (pulmoner thromboendarterektomi) ve aort hastalıklarının tedavisi de bölümde gerçekleştirilmektedir.

Koroner by-pass ameliyatları
 • Pompada veya çalışan kalpte,
 • Alternatif miyokardial revaskülarizasyon yöntemleri (Transmiyokardial lazer revaskülarizasyon)
 • Minimal invaziv koroner bypass ameliyatları

  Kalp kapak onarım ve replasmanları
 • Mitral / aort / triküspit kapak onarımları
 • Kapak koruyucu işlemler
 • Perkütan aort kapak replasmanı ( Ameliyatsız )
 • Endokardit cerrahi tedavisi

  Aort anevrizma ve diseksiyon onarımları
 • Bentall prosedürü ve arkus replasmanı
 • Endovasküler girişimler
 • Hibrid işlemler

  Aritmi cerrahisi
 • Atrial fibrilasyon ablasyonu
 • WPW cerrahi ablasyonu

  Kalp yetmezliği cerrahi tedavisi (Kalp transplantasyonuna alternatif cerrahi yöntemler)
 • Ventriküler restorasyon işlemleri
 • Koroner bypass- kapak onarımları
 • Kalp yardımcı cihazların uygulanması
 • Biventriküler pacing / ICD uygulamaları

  Hipertrofik kardiyomiyopati cerrahi tedavisi
  Pulmoner thromboendarterektomi
  Minimal invaziv kalp cerrahisi
  Çocuk kalp cerrahisi
  Anadolu Sağlık Merkezi, çocuk kalp cerrahisi ekibi; uzman çocuk kalp cerrahları, çocuk kardiyologları , çocuk kalp anestezi ve yoğun bakım uzmanları, yenidoğan uzmanları, çocuk yoğun bakım hemşireleri ve perfüzyonistlerden oluşmaktadır.

  Yenidoğan / bebek kalp ameliyatları
  (Yenidoğan kalp cerrahisinde odak noktamız mümkün olan her zaman tam düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.)
 • Arterial switch ameliyatları
 • Norwood ameliyatı
 • Ross prosedürü (aort kapak hastalılarında)
 • Yenidoğan tam düzeltme ameliyatları

  Çocuk kalp ameliyatları
 • Fontan prosedürü
 • Ross prosedürü
 • Kapak onarımları
 • Septal defekt onarımları

  Erişkin doğumsal kalp hastalıkları ameliyatları
  Hibrid işlemler
  Dolaşım / solunum Desteği
 • ECMO İşlemleri ( Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyon)

  Damar Cerrahisi/ Endovasküler işlemler
  Atardamar ve toplardamar hastalıklarının tanı ve cerrahi tedavi işlemleri ileri yöntemler uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Endovasküler ekibimiz; damar cerrahları, girişimsel radyologlar ve kardiyologlardan oluşmaktadır.

  Anevrizma ve tıkayıcı arter hastalıklarının cerrahi tedavisi
  Endovasküler onarımlar
  Endovenöz işlemler
  A-V erişim cerrahisi ( Böbrek yetersizliği Hastalarında A-V fistül)
  Varis cerrahisi
 • Venöz stripping ve pake eksizyonu
 • Endoskopik subendofasiyal ven ligasyonu
 • Endovenöz laser ile ven ablasyonu
 • Sklerozan tedavi
  Minimal invaziv damar cerrahisi


Güncelenme Tarihi: 01.01.2010
editor@anadolusaglik.org

Facebook Twitter
Paylaş

Bölüm Hekimleri