Hemen Arayın

Onkoloji Merkezi

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Anadolu Sağlık Merkezi Onkoloji Bölümümüzde; tecrübeli ekibimiz ve multidisipliner yaklaşımımız ile hastalarımıza farklı uzmanlıkların güç birliği tümör kurullarımız ile en iyi sağlık hizmetini sunmayı amaçlıyoruz. “İnsan Odaklı Bakım” kavramını ilke edinmiş bir sağlık merkezi olarak hasta ve hasta yakınlarının öncelikle kendilerini evlerinde hissetmeleri ve yaşam kalitelerinin düşmemesi en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu anlayışla hizmet verdiğimiz Onkoloji Bölümü’nde Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Jinekolojik Onkoloji, Hematolojik Onkoloji, Onkolojik Görüntüleme ve Cerrahi Onkoloji gibi alt branşlarımızla da hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için hazır bulunuyoruz. Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ediyor, hastalarımıza Cyberknife M6, da Vinci Robotik Cerrahi, Radixact, EDGE, PET-CT gibi en güncel tedavi seçeneklerini sunuyoruz. Kanserde erken tanı ve etkin tedavinin önemini biliyoruz. Kanserde erken tanı ve etkin tedaviyi hedefleyerek 24 saat içinde vakit kaybetmeden tedaviye başlanıyor.

Tümör Kurulları

Anadolu Sağlık Merkezi’ndeki Genel Tümör Kurulu’na ek olarak, Avrupa Kanser Enstitüleri Birliği’nin (OECI) standartları gereği tümör kurullarının sayısı artırıldı. Kanser tanısı alan her hastanın mutlaka bir tümör kurulu tarafından görülmesi için her tümör için ayrı bir kurul oluşturuldu. Her tümör kurulunun ise bir başkanı var. Ayrıntılı bilgi için tıklayın.
 

Onkolojik Tanı

Hastanemizde, kanser ve tümör tedavisinde sağlık teknolojisinin en gelişmiş görüntüleme tekniklerini kullanıyoruz. Hastalığın tespiti, tanısı ve doğru evrelemesi, tedavinin planlanması ve yanıtının değerlendirilmesi için kullandığımız bu tekniklerden her birini ayrı uzmanlık dalı altında hastalarımızın hizmetine sunuyoruz.

 • Nükleer Tıp
 • Radyoloji
 • Patoloj
 • Biyokimya

Kanser hastaları veya kanser riski olan hastalarımızın taramalarının yanı sıra tiroid, kalp, kemik, böbrek, beyin ve karaciğer gibi organların işlevsellik durumlarını değerlendiren Nükleer Tıp bölümümüz, çok erken evrelerde hastalığının tanısının konulmasına olanak sağlıyor. Onkolojik görüntülemede uzmanlık alanı olan nükleer tıp, son 10 yılda hastaların hayatına çok anlamlı katkılar sağlayan görüntüleme yöntemleri geliştirdi. Bu anlamda bölümümüzde; gelişen teknik ve yöntemlerle bu radyoaktif maddeler sadece görüntüleme amacıyla değil, tedavi amacıyla da kullanılmaktadır.

PET (Positron Emission Tomography) ile CT (Computed Tomography) tekniklerini aynı cihazda birleştiren PET/CT, glukozun radyoaktif bir madde ile işaretlenip hastaya enjekte edilmesi sonucu kanserli dokunun dışarıdan görüntülenmesini sağlayan bir diğer görüntüleme yöntemidir. PET/CT oldukça güvenilir olmasına rağmen, yeterli anatomik bilgi vermediğinden, tümörün yerleşim yeri hakkında diğer onkolojik görüntüleme yöntemlerine başvurulabilmektedir.

Nükleer Tıp

Anadolu Sağlık Merkezi Nükleer Tıp bölümümüzde; kalp, böbrekler, karaciğer, tiroit, beyin gibi organların normal olarak çalışıp çalışmadığı ve kemiklerde kanser, enfeksiyon veya travma olup olmadığını araştırarak hizmet veriyoruz.
Nükleer Tıp yöntemleri ile tıbbi sorunlara çok erken evrelerde tanı konabilmektedir. Erken evrede hastalıkların kontrol altına alınabilmesi de tedavi başarısını artırıyor. Bu yöntemler bazı kanser türlerinde (örneğin meme kanseri ve melanom) hastalığın lenfatik yayılımını değerlendirmede ve cerrahiyi planlamada yardımcıdır.


Nükeer Tıp Bölümünün Kanser Tedavisindeki Yeri
 

 

Radyoloji

Anadolu Sağlık Merkezi Radyoloji bölümümüzde, girişimsel işlemler için ileri sağlık teknolojileriyle hizmet veriyoruz.

Radyoloji Bölümü’nde hizmet verdiğimiz girişimsel işlemler;

 • MR, BT, USG altında biopsiler
 • Kist, sıvı, abse, safra boşaltma ve tümör / kist yakma işlemleri
 • Biplan Dijital Anjiyografide farklı damar hastalıklarına yönelik anjiyoplasti (balonla genişletme), stent (yapay damar) ve embolizasyon (anormal ya da kanayan damarın kapatılması) gibi minimal cerrahi tedaviler
   

  Radyoloji bölümümüzde kullanılan cihazlar

 • 3 Tesla MR 104x48 Total Image Matrix
 • 1.5 Tesla MR 76x32 Total Image Matrix
 • 2x128 sıralı Flash CT
 • 16 sıralı MD Bilgisayarlı Tomografi (Sensation Cardiac)
 • Biplan Dijital Anjiyografi (DSA)
 • Dijital Floroskopi
 • Dijital Röntgen
 • Mamografi - Meme Ultrasonografi
 • Ultrasonografi - Doppler Ultrasonografi

 

Patoloji

Hastalarımızın en uygun tedavi planının belirlenmesi ve uygulanması için hastalığın doku ve hücrelerde meydana getirdiği yapısal ve işlevsel bozukluklar patoloji bölümümüzde değerlendirilmektedir.

Anadolu Sağlık Merkezi Patoloji bölümümüzde, hastalıkların dokularda ve hücrelerde oluşturduğu yapısal ve işlevsel bozuklukları, çeşitli laboratuvar teknikleri kullanarak uluslararası kalite kontrol programına (CAP) uygun olarak inceliyoruz. 

Bölümümüzde cerrahi patoloji, sitopatoloji örneklerini kabul ediyor, ayrıca gerekli durumlarda otopsi patolojisi de yapıyoruz.

 

Biyokimya

Anadolu Sağlık Merkezi, Biyokimya bölümümüzde; 3 uzman doktor ve 18 laboratuvar teknikerinden oluşan deneyimli kadromuzla biyokimya, toksikoloji, hematoloji, koagülasyon, immünoloji, endokrinoloji, seroloji, özel kimya ve iş ortaklıkları ile birlikte moleküler ve sitogenetik alanlarında hizmet veriyoruz.

Laboratuvarımızın en önemli önceliği kalite olup test çalışmalarında “Clinical Laboratory Standards Insitute” standartları izlenmekte; iç kalite kontrol programı ile test sonuçlarının doğruluğu, tekrarlanabilirliği ve başta College of American Pathologists olmak üzere farklı ulusal ve ulusalararası dış kalite kontrol programı üyelikleriyle sonuçların uluslararası uygunluğu kontrol edilmektedir.

Cerrahi Onkoloji

Anadolu Sağlık Merkezi Cerrahi Onkoloji bölümümüzde; kanser cerrahisi alanında radikal ameliyatlar ve kanser tedavisinde önemli yer teşkil eden minimal invaziv cerrahi işlemler için hizmet veriyoruz. Kanserin cerrahi yoldan tedavi edilmesinde de multidisipliner bir tedavi yaklaşımını benimsiyoruz. Bu doğrultuda kanser hastaları için yapılan multidisipliner hasta değerlendirmesi toplantıları ile de kullanacağımız tedavilere yönelik tartışmalar yaparak hastalara özgü tedavi planları belirliyoruz.

 

Ürolojik Onkoloji

Üroonkoloji hastalıkların tedavisinde uzman kadromuzla Üroonkoloji Merkezimiz hizmetinizde.

 • Prostat kanseri tedavi yöntemi
 • Mesane kanseri
 • Testis tümörleri
 • Böbrek kanseri
 • Böbrek üstü bezi ( adrenal ) tümörleri
 • Retroperiton tümörleri

 

Jinekolojik Onkoloji

Kadınların üreme organlarında meydana gelen kanser hastalıklarının cerrahi tedavisini jinekolojik onkoloji cerrahisi bölümümüz ile gerçekleştiriyoruz. Kanser tanısı alan kadın hastalarımız için en uygun tedavi seçeneklerini multidisipliner olarak değerlendiriyor ve hastaya uygun olan cerrahi tedavi sürecini uyguluyoruz.

Kadın üreme organları yumurtalıklar, rahim, döllenmiş olan yumurtayı taşımaya yarayan tüpler, vajen ve vajen girişini sınırlayan vulva'dır. Kadın üreme organlarında görülen kanserler, jinekolojik kanserler olarak adlandırılır. Bu organlardan kaynaklanan kanserleri inceleyen bilim dalı ise jinekolojik onkolojidir. Jinekolojik onkoloji ile uğraşan ve bu hastalıkları tedavi eden hekimlerimiz, bu tür hastalıkların erken tanısı, ileri yöntemlerle cerrahi tedavisi ve cerrahi sonrası uygulanacak olan tedavi yöntemleri (ışın tedavisi, kemoterapi, hormonal tedaviler vb.) konusunda bilgi birikimine sahiplerdir.

Genel Cerrahi

Vücuttaki genel ya da bölgesel sorunların cerrahi yöntemlerle tedavisinin yanında; yaralanma ve yara iyileşmesi gibi konuları da kapsamına alan bir branştır.

Anadolu Sağlık Merkezi olarak Genel Cerrahi bölümümüzde; ağırlıklı olarak üç sistemin ameliyatlarına odaklanarak hizmet veriyoruz. Bunlardan ilki; meme ve tiroit kanserleri ile adrenal tümörlerini kapsayan endokrin sistemdir. Özellikle adrenal tümörlerde ameliyatlar minimal invazif yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. İkincisi, laparoskopik kolon ve rektum kanseri cerrahisinin yanı sıra mide kanseri ameliyatlarını da içeren gastrointestinal sistemdir. Üçüncü olarak odaklandığımız sistem ise hepatopankreatikobiliyer olarak tanımlanan karaciğer, pankreas ve safra sistemi kanserlerine yönelik olarak yapılan ameliyatlardır. Geleneksel yöntemlerin yanı sıra safra kesesi kanseri ve bazı karaciğer tümörleri için de minimal invaziv yöntemler kullanılmaktadır.

Ortopedik Onkoloji

Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedik Onkoloji bölümümüzde; malign kemik ve yumuşak doku tümörleri osteosarkom, Ewing sarkomu, kondrosarkom, fibrosarkom, metastatik karsinom, miyelom ve diğer metastatik kemik tümörlerinin tedavisini gerçekleştiriyoruz. Konusunda uzman ve deneyimli ekibimiz, tümörün çıkarılması sonrasında uzvun korunması için ekstremite koruyucu cerrahi girişimler uygulamaktadır.

Nöroonkoloji

Anadolu Sağlık Merkezi Nöroşirürji bölümümüzde; her türlü nörolojik onkoloji hastalarına da hizmet veriyoruz. Özellikle iyi ve kötü huylu beyin tümörleri, omurilik tümörleri, periferik sinirleri tutan tümörlerin tanısı ve cerrahi tedavisi nöroşirürjik onkololi (beyin cerrahisi onkolojisi) uzmanlık alanı içindedir.

Kanserli hastaların % 20-25'inde beyin veya omurga metastazları olduğu bilinmektedir. Merkezimiz, beyin ve omurga tümörleri olan hastalarımızın yüksek düzeyde sağlık hizmeti alabilecekleri donanım, teknoloji ve deneyime sahiptir.

KBB Onkolojisi

Kulak Burun Boğaz (KBB) bölümümüzde; baş boyun bölgesinin iyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign) tümörlerini cerrahi olarak tedavi ediyoruz.

Larenks karsinomun cerrahi tedavisi KBB bölümümüzde en sık yapılan işlemlerden biridir. Bu işlemler arasında, larenksin erken evre glottik karsinomlarında mikrolarengeal - endoskopik organ koruyucu cerrahi ve diğer teknikler sayılabilir.

Medikal Onkoloji

Anadolu Sağlık Merkezi olarak Medikal Onkoloji bölümümüzde, kanser tanısı alan hastaların tedavi ve izlem planları; ilgili cerrahi birim, radyoloji, patoloji, nükleer tıp, dahili birimler ve radyasyon onkolojisi bölümlerinin işbirliğiyle multidisipliner bir yaklaşım çerçevesinde belirlenmektedir. Tedavi ve izlem süreçlerinde hastaların gereksinimlerine bağlı olarak;

 • Kemoterapi
 • İmmünoterapi (Vücudun bağışıklık hücrelerini tümör hücrelerine karşı harekete geçirerek kanserin gelişmesi ve yayılmasını önleme tedavisi)
 • Destek tedavisi (Semptomatik Tedavi)
 • Ağrı Tedavisi (Algoloji)
 • Beslenme ve Diyet
 • Psikolojik Destek

ile tümörün çoğalmasını önleyici ve destekleyici olarak hastalığın belirtilerini azaltıcı (palyatif) tedavi ekibinden de yardım alınmaktadır.

Kemoterapi

En genel anlamda kemoterapi, tümörlerin kimyasallar aracılığıyla tedavi edilmesidir. Damar yolu veya ağızdan verilen bu kimyasallar kanser hücrelerinin çoğalmasını engeller. Cerrahi ve radyoterapiyle birlikte kemoterapi, tümör tedavisinin temel unsurlarından biridir. Kemoterapi, tümörün tipine ve hastanın özelliklerine uygun olarak belirlenmektedir. Kemoterapi bölümümüz hakkında bilgi alın.

Psikoonkoloji

Hastaların çoğunluğu kanser tedavisiyle başa çıkma sürecinde psikolojik desteğe ihtiyaç duymaktadır. Anadolu Sağlık Merkezi'nin multidisipliner tedavi yaklaşımı hastaların yanı sıra hasta yakınlarının da ihtiyaç duyduklarında psikolojik destek alabilmelerini sağlamaktadır. Hastanın ailesi ve sağlık ekibi arasında kurulan işbirliğinin, tedavinin seyrini olumlu yönde etkilediği kanıtlanmıştır. Psikoonkoloji bölümü hakkında bilgi alın.

Palyatif Tıp

Palyatif tedavinin ilk amacı hastanın yaşadıklarını, diğer fiziksel ve psikososyal belirtileri en aza indirmek veya mümkünse ortadan kaldırmak; ikinci olarak da hasta ve ailelerine moral desteği sağlamaktır.

Onkoloji hastalarının çeşitli belirtiler ve sorunlarla karşılaştıkları bilinmektedir. Palyatif tedaviyle bu zor şikayetleri mümkün olan en kısa sürede azaltarak ortadan kaldırmak amaçlanır. Palyatif tıp bölümü hakkında bilgi alın.

Beslenme ve Diyet

Dengeli ve sağlıklı beslenme sadece hastalıklara karşı vücut direncini güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda hastalık süresinin kısalmasına yardımcı olur. Anadolu Sağlık Merkezi olarak, sağlıklı yiyecekler ve besleyici diyet programı sağlama hedefiyle, kanser tedavisi alan hastalara danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Beslenme ve diyet bölümü hakkında bilgi almak için tıklayın.

Ağrı Tedavisi (Algoloji)

Algoloji (ağrı tedavisi) bölümü, her türlü kronik ağrının yanı sıra, sebebi bulunamayan şiddetli ağrıların tanı ve tedavisiyle uğraşan bir bilim dalıdır. Genellikle kanser ağrıları, nevraljiler, kas-iskelet sistemi ağrıları, boyun ağrıları, omuz-kol ağrıları, sırt ağrıları, bel-bacak ağrıları, damar tıkanıklığına bağlı ağrılar, nedeni belirlenemeyen ağrılar bu bölümde tedavi edilmektedir.

Radyasyon Onkolojisi

Radyasyon Onkolojisi, kanser tedavisinin bir parçası olarak kötü huylu hücrelerin kontrol altına alınmasında iyonize radyasyonu kullanmaktadır. Radyasyon Onkolojisi bir disiplin olarak, kanser tedavisine ve bazen de diğer hastalıklara yoğunlaşır; radyasyonun etkisini ve tümör davranışlarını inceler, araştırma ve eğitimde kullanılır.

Radyasyon Onkoloji bölümümüzde; radyasyon onkologu, medikal fizik uzmanı, radyoterapi teknikeri, simülatör teknikeri, kalp teknikeri, hemşire, dozimetrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, radyasyondan korunma uzmanı ve hasta danışmanımızla hizmet veriyoruz.

Radyasyon onkolojisi bölümünde kullanılan teknolojilerimiz:

 • Cyberknife

  Cyberknife M6 oldukça hassas robot teknolojisini kullanarak tümörleri tedavi eder. Robot üzerine yerleştirilen doğrusal hızlandırıcı ile tümörün şekline göre farklı alan boyutlarında radyasyon üretir. Robot 6 farklı eksende hareket etme özelliğine sahiptir. Bu nedenle özellikle kritik organlara yakınlığı olan tümörlerde robotik kol sayesinde birçok farklı noktadan ışın göndererek mükemmel doz dağılımları elde edilebilir.
   
 • Radixact

  Radixact cihazı, Accuray marka olup “tomoterapi” olarak bilinen cihaz ailesinin en yeni modelidir. Henüz dünyada nadir kullanılan bir cihazdır. Bu cihazın en temel özelliği, helikal (dairesel) tabanlı olmasıdır. Sistem, megavoltaj bilgisayarlı tomografi fonksiyonu ile lineer hızlandırıcı sistemlerinin tek bir cihazda birleştirilmesiyle oluşur.

 • EDGE

  Radyoterapide yüksek enerjili radyasyon ışınları kullanılarak kanserli dokuların kontrol altına alınması ya da tamamen yok edilmesinin yanı sıra kanserli doku çevresindeki sağlıklı organların radyasyondan korunması amaçlanıyor. Türkiye‘de ilk defa Anadolu Sağlık Merkezi‘nde kullanılmaya başlanan Varian Edge, kanser radyoterapisinde ulaşılan en ileri teknolojilerin bir arada kullanıldığı radyoterapi cihazlarından biri.
   
 • PET/CT

  PET/CT, PET (Positron Emission Tomography) ile CT (Computed Tomography) tekniklerini aynı cihazda birleştirirken, onların ayrı ayrı verdikleri bilgiden daha fazlasını sağlayan bir görüntüleme yöntemidir. Bugün dünyada kanser tanısı ve tedavisinin izlenmesinde kullanılan PET/CT, hem hekim hem de hasta için birçok kazanım sağlıyor.

  PET-CT ile elde edilen görüntüler dijital olarak doğrudan bilgisayara aktarılıyor ve bu görüntüler sonucunda radyoterapi planlaması yapılıyor.

Hematolojik Onkoloji

Anadolu Sağlık Merkezi Hematoloji bölümümüzde, iç hastalıkları bölümümüz ile multidisipliner yaklaşım dahilinde; iç hastalıkları uzmanlarımızın veya diğer hekimlerimizin saptadığı, hematolojiyle ilgili kan hastalıklarının tanı ve tedavileri için ve kemik iliği (kök hücre) nakilleri konusunda hizmet sunuyoruz. Yılda 250 hastaya nakil yapılan Anadolu Sağlık Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi’nde; ayakta ve yatarak tedavinin yanı sıra hastanın gereksinim duyduğu tüm hizmetlerin bir arada sunuluyor olması yaşam kalitesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Kemik İliği Nakli

Türkiye’de ve yakın bölgede kemik iliği nakli bekleyen hastalara tedavi olanağı sağlamak amacıyla 2010 yılında hayata geçirilen Anadolu Sağlık Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi ile, uluslararası standartlarda sağlık hizmeti veriyoruz. Aynı anda 22 hastaya kemik iliği nakli gerçekleştirebilecek altyapıya sahip merkezimizde, yılda 100 allojenik, 200 otolog nakil yapılıyor. Allojenik nakil hem HLA tam uyumlu kardeşten hem de “haplo” denen yarı uyumlu kardeşten ve de akraba dışı donörden yapılıyor.

Yılda 250 hastaya nakil yapılan Anadolu Sağlık Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi’nde; ayakta ve yatarak tedavinin yanı sıra hastanın gereksinim duyduğu tüm hizmetlerin bir arada sunuluyor olması yaşam kalitesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Onkokardiyoloji

Kanserler ve kalp hastalıkları her ne kadar son yıllarda çok daha erken yaşlarda görülmeye başlamış olsa da halen sıklıkla 50 yaş sonrasında daha yaygın olarak ortaya çıkmakta ve ileri yaşlarda en yüksek düzeye ulaşmaktadır. Avrupa ülkeleri arasında en genç nüfusa sahip olan ülkemizde de önümüzdeki 20-30 yılda bu genç insanların yaşlı gruba geçeceği ve yaşlı nüfusumuzun ciddi derecede artacağı düşünülürse kanser ve kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların da patlama yapacağı aşikardır. Benzer yaş grubunda sık görülen bu iki hastalığın aynı hastada görülme ihtimali de dolayısıyla oldukça yüksek. Kanser hastalarının kalp sağlıklarının korunması prensibine göre gereklilikleri yerine getiren Onkokardiyoloji bölümümüzde; cerrahi tedavi sırasındaki anestezi riskinden, kemoterapi ve radyoterapinin yan etkilerine kadar hayati önem taşıyan olayları azaltmak, hastalarımıza daha uzun ve kaliteli yaşam sağlamak için hizmet sunmaktayız.

Paylaş WhatsApp

Randevu almak artık daha da kolay!

Apple Store ve Google Play Store’dan indireceğiniz Anadolu Sağlık Online Servisler uygulamasıyla işlemlerinizi çok daha hızlı yapabileceksiniz.

Uygulamamızı şimdi indirirseniz anında dilediğiniz doktordan online randevu alabilir, test ve görüntüleme sonuçlarınıza kolayca ulaşabilir ve geçmiş doktor ziyaretlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

app store
google play

Öncelikle Anadolu Sağlık Merkezi olarak birinci önceliğimizin hasta/hasta yakınlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı olduğunu belirtmek isteriz. Bu doğrultuda, dünyadan sonra Türkiye’de de Coronavirus (COVID–19) vakası görülmesinin ardından hastalarımızı ve refakatçilerimizi korumak ve güvenliklerini en üst seviyede tutmak amacıyla hastane yönetiminin aldığı önlemler çerçevesinde hasta ziyaretlerine bir süreliğine izin verilmeyeceğini paylaşmak isteriz.

Hastanemizde yatan hastalarımıza yalnızca bir refakatçinin eşlik etmesini önemle rica ederiz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.