Ataşehir
Cengiz Erenoğlu
Prof. Dr.

Cengiz Erenoğlu

2022 yılından bu yana Anadolu Sağlık Ataşehir Tıp Merkezi’nde genel cerrahi uzmanı olarak görevini sürdürüyor.

Uzmanlık

 • Laparoskopik ve endoskopik obezite tedavileri (mide botoksu)
 • Mide balon ve sleeve gastrektomi uygulamaları
 • Endoskopik uygulamalar (gastroskopi kolonoskopi)
 • Tiroid ve meme hastalıkları
 • GİS cerrahisi
 • Anorektal bölge cerrahisi (lazer hemoroid ablasyonu lazer fistül uygulamaları anal bölge botulinum toksin uygulamaları)
 • İnguinal ve abdominal herniler

Eğitim

 • 1979 – 1983 Kuleli Askeri Lisesi, İstanbul
 • 1983 – 1989 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Ankara 
 • 1989 – 1990 Mezuniyet Sonrası Eğitim GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 
 • 1992 – 1996 Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul  1996 -1998 Genel Cerrahi Uzmanlığı, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul 
 • 1999 Laparoskopik Cerrahi Kursu, IRCAD, Strasburg, Fransa   Laparoscopic Research Fellow, University of Virginia, Charlottesville, Virginia, USA (1 yıl) 
 • 1998 – 2004 Genel Cerrahi Yardımcı Doçentliği, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi,İstanbul 
 • 2000 – 2001 Laparoscopic fellow 
 • 2004 Doçent 
 • 2004 – 2009 Baştabip Yardımcılığı, Adana Askeri Hastanesi, Adana 
 • 2009 – 2013 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Öğretim Üyesi  Ağustos
 • 2010 Profesör Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi  

Çalıştığı Kurumlar

 • GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 
 • Virginia Üniversitesi 
 • Adana Askeri Hastanesi 
 • Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 
 • Kolan International Hospital
 • Özel Dr. Sadık Ahmet Hastanesi 
 • Özel Gebze Merkez Hastanesi
 • Merkez Prime Hastanesi
 • European Association for Endoscopic Surgery (ISS/SIC) 
 • International Society of Surgery (E.A.E.S) 
 • Türk Cerrahi Derneği 
 • Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği 
 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği 
 • Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Seçilmiş Uluslararası Yayınlarım

1. S Oğuz, M., Kanter, M. Erboga, Erenoglu, C. “Protective Effecf of thymoquinone against cholestatic oxidative stres and hepatic damage after biliary obstruction in rats” J Mol Hist ;43(2):151-9. (2012).

2. Erenoglu, C., M. Kanter, B. Aksu, T. Sagıroglu, S. Ayvaz, C.Aktas ve M. Erboga, “Protective Effecf of Curcumin on Liver Damage Induced By Biliary Obstruction in Rats”, Balkan Medical Journal; 28: 352-357 (2011).

3. Oncul O, Erenoglu C, Top C, Küçükardali Y, Karabudak O, Kurt Y, Akin ML, Cavuslu S, Celenk T.Necrotizing fasciitis: A life-threatinig clinical disorder in uncontrolled type 2 diabetic patients. Diabetes Res Clin Pract. May;80(2):218-23 (2008).

4. Erenoğlu, C,, A. H. Uluutku, C. Top, M. L. Akın ve T. Çelenk, “ Might MRI Agents Cause or Worsen Acute Pancreatitis?” Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Jan;13(1):78-9 (2007).

5. Mutlu H, Basekim CC, Silit E, Pekkafali Z, Erenoglu C, Kantarci M, Karsli AF, Kizilkaya E. Value of contrast-enhanced magnetic resonance cholangiography in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. Jun;15(3):133-6 (2005).

6. Demirbas, S, I. Ogun, T. Celenk, M.L. Akin, Erenoglu, C. ve M.Yıldız, “Early outcomes of laparoscopic procedures performed on military personnel with total rectal prolapse and follow-up”, Surg Laparosc Endosc Percutan Tech., 14, 194-200 (2004).

7. Demirbas, S., M. Yildiz, A.H. Uluutku, M. Kalemoglu, Y. Kurt, Erenoğlu, C, M.L. Akin ve T. Celenk, “Surgical treatment of ano-rectal gunshot injuries caused by low-velocity bullets”, Turkish Journal of Truma & Emergency Surgery, 10, 17-21 (2004).

8. Erenoglu, C,, A. Miller ve B. Schirmer, “Laparoscopic Toupet Versus Nissen Fundoplication for the Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease”, International Surgery, 88, 219-225 (2003).

9. Erenoğlu C, Uluutku H, Emeksiz S, Akin ML, Foley E, Celenk T.Effect of hyperbaric oxygen on anastomoses created under the influence of 5-FU. Undersea Hyperb Med. Winter;30(4):321-6 (2003).

10. Akın, M. L., H. Uluutku, Erenoglu, C,, A. Karadag, B. M. Gulluoglu, B. Sakar ve T. Celenk, “Tamoxifen and Gallstone Formation in Postmenopausal Breast Cancer Patients: Retrospective Cohort Study”, World J. Surg., 27, 395–399 (2003).

11. Schirmer, B., Erenoglu, C ve A. Miller, “Flexible Endoscopy in the Management of Patients Undergoing Roux-en-Y Gastric Bypass”, Obesity Surgery,

12, 634-638 (2002). 12. Akın, M.L., H. Uluutku, Erenoglu, C,, E.N. Ilıcak, E. Elbuken, A. Erdemoglu ve T. Çelenk, “Hyperbaric Oxygen Ameliorates Bacterial Translocation in Rats with Mechanical Intestinal Obstruction”, Dis. Colon Rectum, 45, 967-972 (2002).

13. Akın, M. L., B. M. Gulluoglu, Erenoglu, C,, K. Dundar, K. Terzi, A. Erdemoglu ve T. Celenk, “Hyperbaric Oxygen Prevents Bacterial Translocation in Thermally Injured Rats”, J. Invest. Surg.,15, 303-310 (2002).

14. Akın, M. L., B. M. Gulluoglu, H. Uluutku, Erenoglu, C,, E. Elbuken, S. Yıldırım ve T. Celenk, “Hyperbaric Oxygen Improves Healing in Experimental Rat Colitis”, Undersea & Hyperbaric Medicine, 29, 279-285 (2002).

15. Erenoglu, C,, M. L. Akın, H. Kayaoğlu, T. Çelenk ve A. Batkın, “Is Helium Insufflation Superior to Carbon Dioxide Insufflation in Bacteremia and Bacterial Translocation with Peritonitis?”, J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech. A, 11, 69-72 (2001).

16. Akın, M.L., Erenoglu, C,, A. Dal, A. Erdemoglu, E. Elbuken ve A. Batkın, “Hyperbaric Oxygen Prevents Bacterial Translocation in Rats with Obstructive Jaundice”, Dig. Dis. Sci., 46, 1657-1662 (2001).

17. Erenoglu, C, M. L. Akın, H. Uluutku, L. Tezcan, S. Yıldırım ve A. Batkın, “Angiogenesis Predicts Poor Prognosis in Gastric Carcinoma”, Dig. Surg., 17, 581-586 (2000).

18. Akın, M.L., Erenoglu, C,, E. Uncu, C. Basekim ve A. Batkın, “Surgical Management of Hydatid Disease of the Liver: A Military Experience”, J. R. Army Med. Corps, 144, 139-143 (1998).

 

Seçilmiş Ulusal Yayınlarım

1. Erenoğlu, C., M.L. Akın, E. Filiz, S. Aydın, A. Batkın ve T. Çelenk, “Komplike Olmuş Kolorektal Kanserlerde Acil Cerrahi”, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 7, 103-106 (1997).

2. Erenoğlu, C., M.L. Akın, S. Aydın, E. Filiz ve A. Batkın, “Postoperatif Peritoneal Adezyon Profilaksisinde E Vitamini ve İnterferonun Etkileri (Deneysel Çalışma)” Çağdaş Cerrahi Dergisi, 11, 195-198 (1997).

3. Akın, M.L., Erenoğlu, C., ve A. Batkın, “Akut Pankreatit Patogenezinde Serbest Oksijen Radikallerinin Rolü ve E Vitamininin Olası Terapötik Etkisi”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 11, 132-136 (1997).

4. Akın, M.L., S. Aydın, Erenoğlu, C,, E. Filiz, A. Batkın ve T. Çelenk, “Pilonidal Sinüs Tedavisi: Konservatif Yöntemler mi, Radikal Cerrahi mi?”, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 7, 138-142 (1997).

5. Akın, M.L., Erenoğlu, C,, E. Filiz, A. Aslan ve A. Batkın, “Genç Erkeklerde Rektal Prolapsus ve Cerrahi Tedavisi”, Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 7, 143-147 (1997).

6. Akın, M.L., Erenoğlu, C,, M. Karakaya, Ş. Yıldırım ve A. Batkın, “Ekstrahepatik Biliyer Obstrüksiyonda Somatostatinin Karaciğere Etkileri”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 11, 199-202 (1997).

7. Erenoğlu, C,, , M. L. Akın, K. Nuroğlu, Ş. Yıldırım ve A. Batkın, “Diabetes Mellitus Tedavisinde Langerhans Adacık Hücre Transplantasyonu”, Endokrinolojide Yönelişler Dergisi, 7, 46-49 (1998).

8. Akın, M. L., Erenoğlu, C,, E. Filiz, S. Aydın ve A. Batkın, “Strangülasyonlu Barsak Obstrüksiyonlarının Erken Tanısında Biyokimyasal Parametrelerin Önemi” (Deneysel Çalışma)” Klinik ve Deneysel Cerrahi, 6, 63-67 (1998).

9. Akın, M.L., Erenoğlu, C,, E. Filiz ve A. Batkın, “Laparoskopik Kolesistektomi Sırasında Oluşan İntraoperatif Minör Komplikasyonların Tedavisi”, Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 5, 91-95 (1998).

10. Erenoğlu, C,, M.L. Akın, Ş. Yıldırım, A. Dal ve A. Batkın, “Primer Retroperitoneal Malign Tümörler”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 13, 80-82 (1999).

11. Çavuşoğlu, M., M.L. Akın, Erenoğlu, C,, Ç. Başekim, D. Demirel ve A. Batkın, “Meme Başı Akıntısı ve Mikrodoçektomi”, Meme Hastalıkları Dergisi, 6, 80-83 (1999).

12. Akın, M.L., Erenoğlu, C,, Y. Mercimek, Ş. Yıldırım, E. Filiz ve A. Batkın, “Meme Kanserinin Prognozunda Histopatolojik Faktörlerin Önemi”, Meme Hastalıkları Dergisi, 6, 128-135 (1999).

13. Erenoğlu, C,, , M.L. Akın, H. Uluutku, G. Erdoğan, Ş. Yıldırım ve A. Batkın, “Postoperatif İntraperitoneal Adezyonların Önlenmesinde Metilen Mavisi ve Karboksimetil Selüloz-Sodyum Hyaluronik Asit”, Ulusal Cerrahi Dergisi, 16, 156-161 (2000).

14. Akın, M.L., Erenoğlu, C,, H. Uluutku, A. Batkın ve T. Çelenk, “Mide Kanserinde Prognostik Faktörler: 86 Olgunun Analizi”, Klinik ve Deneysel Cerrahi, 8, 90-96 (2000).

15. Akın, M.L., Erenoğlu, C,, H. Uluutku, E. Yücel, D. Demirel ve A. Batkın, “Akut Apandisit Tanısında Biyokimyasal Parametreler”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 14, 115-118 (2000).

16. Akın, M.L., Erenoğlu, C,, T. Çolak, T. Çelenk ve A. Batkın, “Hemoroidal Hastalığın Tedavisinde Oral Flavonoid, Bant Ligasyonu ve Skleroterapinin Etkinlikleri”, Çağdaş Cerrahi Dergisi,

14, 96-101 (2000).

17. Güllüoğlu, B. M., M.L. Akın, A. Barlas, Erenoğlu, C,, A. Ö. Aktan ve A. Batkın, “Kolorektal Cerrahi Sonrası Rutin Nazogastrik Dekompresyon Gerekli mi? Prospektif Randomize Çalışma”, Ulusal Cerrahi Dergisi, 16, 245-253 (2000).

18. Akın, M.L., Erenoğlu, C,, H. Uluutku, A. Aslan, D. Demirel ve A. Batkın, “Abdominal Duvar Defektlerinin Primer ve Sentetik Greft ile Onarımı (Deneysel Çalışma)”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 15, 3-10 (2001).

19. Akın, M.L., B.M. Güllüoğlu, Erenoğlu, C,, A. Yıldırım, Ş. Yıldırım ve A. Batkın, “Kolorektal Kanserlerde Nüksü Belirlemede Umut Vadeden Bir Faktör: Anjiyogenez”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 15, 162-166 (2001).

20. Uluutku, H., M.L. Akın, Erenoğlu, C,, M. Yıldız, N. Urkaya ve T. Çelenk, “Kronik Anal Fissür Tedavisinde Nifedipin, Gliseril Trinitrat ve Botilinum Toksininin Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, Ulusal Cerrahi Dergisi, 17, 343-350 (2001).

21. Yıldız, M., S. Demirbaş, M.L. Akın, A.H. Uluutku, Y. Kurt, G. Candemir, Erenoğlu, C, ve T. Çelenk, “Kolon Anastomozunda Siyanoakrilat Uygulaması: Deneysel Çalışma”, Çağdaş Cerrahi Dergisi; 16, 208-212 (2002).

22. Erenoğlu, C,, H. Uluutku, S. Demirbaş, M.L. Akın, Y. Kurt, M. Yıldız ve T. Çelenk, “Günübirlik Laparoskopik Kolesistektomi: İlk Deneyimlerimiz”, Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 9,189-192 (2002).

23. Erenoğlu, C,, A.H. Uluutku, M.L. Akın, M. Kolay, S. Demirbaş, Y. Kurt, M. Yıldız ve T. Çelenk, “Kolon Anastomozlarına Enteral Ve Parenteral Beslenmenin Etkisi”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 17,13-18 (2003).

24. Erenoğlu, C., O. Öncül, H. Uluutku, M.L. Akın, Ş. Çavuşlu ve T. Çelenk, “Fournier Gangreni: 5 Yıllık Klinik Deneyimimiz”, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 17, 91-95 (2003).

25. Erenoğlu, C., A. Öztürk, H. Uluutku, Y. Kurt, S. Demirbaş, L. Akın ve T. Çelenk, “70 Yaş ve Üzerindeki Hastalarda Uygulanan Laparoskopik Kolesistektomi Sonuçları”, Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 10, 36-40 (2003).

26. Demirbas, S., Erenoğlu, C., V. Atay, Y. Kurt, A. Api, M. Yıldız ve T. Celenk, “Laparoskopik ve Laparoskopi Yardımlı Apendektomi Ameliyatlarının Erken Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması”, Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 11, 70-75 (2004).

Videolar

25.10.2023

Mide Botoksu ve Mide Balonu Nedir? Doğru Beslenme Önerileri Nelerdir? - Canlı Yayın

İlgi Alanları

Tiroid Kanseri

Tiroid kanseri nadir görülen bir kanserdir ve tüm kanser hastalarının %1’ini oluşturur. Tedavi sonrası daha sık olarak boyunda nüksetse de (%5-20) metastaz da yapabilmektedir (%10-15). Tiroid kanserli hastaların %16’sı tiroid kanseri ve %9’u diğer sistemik hastalıklar nedeni ile kaybedilmektedir.

Meme Kanseri Belirtileri, Teşhisi ve Tedavi Yöntemleri

Meme kanseri kadın kanserleri arasında en yaygın olan ve en sık ölüm nedeni olan kanserdir. Tüm kadın kanserlerinin %24'ünü ve kanserden ölümlerin %15,5'ini oluşturmaktadır. Her 8 kadından birinin hayatının belirli bir zamanında meme kanserine yakalanacağı bildirilmektedir. Nadir olarak erkeklerde de meme kanseri görülmektedir. Her 100 kadına karşılık 1 erkek meme kanseri tanısı almaktadır. Meme kanseri görülme sıklığının her yıl arttığı saptanmıştır.

Yağ Bezesi: Belirtisi, Nedenleri, Tedavisi

Deri vücudu ısı, ışık, mikroorganizmalar, yaralanma vb. dış faktörlere karşı koruyan bir organdır. Organlar için hayati bir bariyer görevi taşıyan deri, vücut ısısını sağlamaya, çevreden çeşitli sinyaller almaya ve bağışıklık sistemi savunmasını sağlamaya yardımcıdır. Deri kalınlığı ve dokusu herkeste aynı olmayabilir. Bununla birlikte tüm insanlarda deri üç katmandan oluşur. Cildin en dış katmanı epidermistir ve cilde rengini veren melanositleri içerir. Epidermisin altında yer alan dermis yağ bezleri, kıl kökleri, sinir uçları ve ter bezlerini barındırır. En alt katman olan hipodermis yağlı bir doku olup vücut yağının depolandığı katmandır. Her katmanın farklı fonksiyonları bulunabilir. Dermiste bulunan yağ bezleri kıl köklerini kaplayarak kırılganlığı azaltmaya yardımcı olan küçük bezlerdir. Bu yağ dokusundaki hücrelerin aşırı şekilde büyümeleri sonucu oluşan yumrulara yağ bezesi denir. Yağ hücrelerinin bulunduğu her bölgede oluşabilen yağ bezesi iyi huylu ve genellikle zararsızdır. “Lipom” olarak bilinen yağ bezeleri ağrısız, hareketli ve yağlı yumrular şeklindedir. Genellikle 40-60 yaş yetişkinlerde görülebilir. Kanserli lipom oluşması nadirdir ve “liposarkom” olarak adlandırılır (1, 2).

Meme kanserinde tarama yöntemleri

Meme kanserinin sık görülmesi, sıklığın giderek artması, erken evrede tedavi edilebilir olması ve erken evrede tanı koymanın günümüz koşullarında olanaklı olması meme kanserinde tarama yöntemlerinin önemini arttırmaktadır.

Yutulabilir Mide Balonu Nedir? Nasıl Yapılır?

Başta yanlış beslenme alışkanlıkları olmak üzere çeşitli faktörlerin etkisiyle her geçen gün dünya genelinde obez insanların sayısında artış yaşanmıştır. Bu durum obezite tedavisinde yenilikleri ve gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Obezitenin ameliyatsız tedavi seçeneklerinden bir tanesi de yeni nesil mide balonlarıdır. Yutulabilir mide balonu nedir? Kimlere uygulanır? Avantajları nelerdir? gibi soruların cevaplarını almak isterseniz yazının devamını okuyabilirsiniz.

Obezite Cerrahisi: Nedir, Hangi Hastalıklara Bakar, Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Günümüzde obezite, toplum sağlığını tehdit eden bir hastalık haline gelmiştir. Başta çocuklar olmak üzere tüm yaş gruplarında obezite görülme sıklığı artmış, bu artışa bağlı olarak da obezite ilişkili hastalıklar daha sık görülür hale gelmiştir. Obezite özellikle kalp damar sağlığını ciddi ölçüde tehdit eden bir durumdur. Obeziteyle ilgili hastalıkların önüne geçebilmek için obezitenin mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

Kıl Dönmesi ve Tedavisi

Kıl dönmesi, genellikle kuyruk sokumu bölgesinde görülen ve kılların deri altında toplanıp kistik bir durum oluşturmasıdır.

Kasık Fıtığı Belirtileri ve Kasık Fıtığı Ameliyatı

Fıtık vücudun değişik bölgelerinde görülen, yaşam konforunu bozan ve ciddi sağlık problemlerine yol açabilen bir rahatsızlıktır.

Hemoroid (Basur) Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Halk arasında basur ya da mayasıl olarak bilinen hemoroid, makat çevresindeki toplardamarların gevşemesi ve dışa doğru sarkmasıyla oluşan bir hastalıktır.

Göbek fıtığı neden olur, nasıl tedavi edilir

Toplumda görülme oranı %2-4 olan fıtık, yaşam kalitesini düşüren, iş kaybına sebep olan hatta bazen hayati tehlike nedeni olan ciddi bir hastalıktır.

Pankreas Kanseri Nedir ve Tedavi Sürecindeki "Whipple Ameliyatı" Nasıl Uygulanır?

Pankreas kanseri yaygın görülen kanser türlerinden biri. Pankreas kanseri nedir, belirtileri neler, tedavide ne yapılır? Genel cerrahi branşının en zor ameliyatlarından olan “whipple tekniği” nasıl uygulanır.

Yoğun Meme Dokusu (Dens Meme)

Memeler dokusu süt üreten lobüllerle, sütü meme başına ileten kanallardan (duktuslardan) ve destek dokusu olarak yağ dokusu ile fibröz bağ dokusundan oluşur. Lobüller ve süt kanalları memenin yapısını oluşturur ve süt üretiminden sorumludur. Yağ ve fibröz dokular memeye şeklini verir. Yağ ve fibröz doku birleşimine “grandüler” yapı adı verilir.

Rektum Kanseri: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Rektum kanseri kolonun (kalın bağırsağın) rektum adı verilen son bölgesindeki hücrelerden kaynaklanan bir kanser türüdür. Hem rektum hem de kolon sindirim sisteminin önemli bir parçasıdır, burada oluşan kanserler genellikle ortak bir isim kullanılarak “kolorektal kanser” şeklinde ifade edilir. Dünya genelinde kolorektal kanserler kadınlarda en sık ikinci tipte görülen kanserken, erkeklerde en sık görülen üçüncü kanser tipini oluşturur.

Pankreas Kanseri Belirtileri, Risk Faktörleri, Tanı ve Tedavisi

Pankreas kanseri nedir sorusunu yanıtlamadan önce pankreas nedir sorusunun cevabını açıklamak gerekir. Pankreas yaklaşık 15 cm büyüklüğünde, sindirim sisteminin bir parçası olarak kabul edilen, vücutta mide ve karaciğerin arkasında yer alan bez formunda bir organdır. Pankreastan salgılanan sindirim enzimleri oniki parmak bağırsağına, vücuttaki şeker metabolizmasını düzenleyen insülin hormonu ise direkt kana karışarak etki gösterir. Pankreas kanseri pankreası oluşturan hücrelerin aşırı çoğalmasına bağlı olarak gelişen kötü huylu bir hastalıktır.