Tıbbi Bölümler Doktorlar Evde Bakım ve Sağlık
Hemen Arayın

Uzmanlık

  • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  • Çocuk Endokrinolojisi

Yabancı Dil

  • İngilizce

Biyografi

Doç. Dr. Sebahat Yılmaz Ağladıoğlu, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda tamamladıktan sonra 2009 yılında Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yan dal asistanı olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında çocuk endokrinolojisi uzmanı olduktan sonra 2013-2016 yılları arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde mecburi hizmetini tamamladı ve orada yardımcı doçent olarak çalışmaya devam etti. 2014 yılında Avrupa Çocuk Endokrin Derneği’nin (ESPE) bursu ile London Great Ormond Street Hospital For Children’da çocuk endokrinolojisi üzerine eğitim aldı.
Nisan 2016’da doçent unvanı aldıktan sonra Özel Kurtköy Ersoy Hastanesi’nde çalıştı. 2017 tarihinde Anadolu Sağlık Merkezi’nde çalışmaya başlayan Doç. Dr. Yılmaz Ağladıoğlu halen çocuk endokrinolojisi uzmanı olarak görevini sürdürüyor.

Eğitim

Üniversite
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 2002

Uzmanlık eğitimi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 2009

Yan Dal Uzmanlık eğitimi
Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Ankara 2013

Kurum Üyelikleri

Türk Tabipler Birliği
Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği
Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği (PUADER)
European Society for Paediatric Endocrinology

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Bakkaloğlu SA, Söylemezoğlu O, Buyan N, Funahashi T, Elhan AH, Peru H, Fidan K,
Yılmaz S, Hasanoğlu E. High serum adiponectin levels during steroid-responsive
nephrotic syndrome relapse. Pediatr Nephrol. 2005 Apr;20(4):474-7.

2. Ağladıoğlu S, Beyazova U, Camurdan AD, Şahin F, Atak A. Immunogenicity of
recombinant hepatitis B vaccine: comparison of two different vaccination schedules.
Infection. 2010 Aug;38(4):269-73.

3. Öztürkmen S, Akyay A, Bıçakçı Z, Karakoç Y, Arıkan SM, Celebi-Tayfur A,
AğladıoğluS, Olcay L. Delayed diagnosis of acute leukemia in a patient with bone
pain and fracture. Turk J Pediatr. 2010 Sep-Oct;52(5):552- 5.

4. Aycan Z, Ağladıoğlu SY, Ceylaner S, Çetinkaya S, Baş VN, Peltek Kendirici HN.
Sporadic Nonautoimmune Neonatal Hyperthyroidism Due to A623V Germline
Mutation in the Thyrotropin Receptor Gene. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2010
Dec;2(4):168-72.

5. Çetinkaya S, Peltek Kendirici HN, Yılmaz Ağladıoğlu S, Baş VN, Özdemir S,
Bozkurt C, Aycan Z. Hypothyroidism due to hepatic hemangioendothelioma: a case
report. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2010 Sep;2(3):126-30.

6. Baş VN, Çetinkaya S, Yılmaz Ağladıoğlu S, Peltek Kendirici HN, Bilgili H, Yıldırım
N, Aycan Z. Insulin oedema in newly diagnosed type 1 diabetes mellitus. J Clin Res
Pediatr Endocrinol. 2010 Mar;2(1):46-8.

7. Polat S, Çamurdan AD, Aksakal N, Ağladıoğlu S, Beyazova U, Sahin F, Atak A, Er
A. Evaluation of perinatal and intrafamilial hepatitis B prevention programmes in a
well child clinic: 9-year follow-up study in Turkey. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2011
Apr;105(4):220-5.

8. Aycan Z, Baş VN, Çetinkaya S, Ağladıoğlu SY, Kendirci HN, Senocak F. Thiamine-
responsive megaloblastic anemia syndrome with atrial standstill: a case report. J
Pediatr Hematol Oncol. 2011 Mar;33(2):144-7.

9. Yılmaz S, Tavil B, Sarı S, Cinaz P. Vitamin k deficiency because of ceftriaxone usage
and prolonged diarrhoea. J Paediatr Child Health. 2011 May;47(5):314-5.

10. Ağladıoğlu SY, Beyazova U, Camurdan AD, Sahin F, Atak A. Immunogenicity of two
different hepatitis B vaccine schedules. Infection. 2011 Jun 30.

11. Bıçakçı Z, Akyay A, Öztürkmen S, Çelebi-Tayfur A, Ağladıoğlu S, Ciledağ N, Ozçay
F, Arda K, Olcay L. Conus medullaris syndrome and acute colonic pseudoobstruction
in a child with acute lymphoblastic leukemia. Turk J Pediatr. 2011 Sep-Oct;53(5):579-
82.

12. Ağladıoğlu SY, Aycan Z, Kendirci HN, Erkek N, Baş VN. Does
pseudohypoaldosteronism mask the diagnosis of congenital adrenal hyperplasia? J
Clin Res Pediatr Endocrinol. 2011;3(4):219-21.

13. Derinöz O, Belen F. B, Yılmaz S. Is tracheostomy suitable for securing airway after
facial ?rearm injuries? World J Emerg Med, 2011 (2); 4:307-309.

14. Yılmaz Ağladıoğlu S, Aycan Z, Bas VN, Peltek Kendirci HN, Önder A. Thiamine-
responsive megaloblastic anemia syndrome: a novel mutation. Genet
Couns.2012;23(2):149-56.

15. Önder A, Kendirci HN, Bas VN, Ağladıoğlu SY, Çetinkaya S, Aycan Z. A pediatric
Conn syndrome case. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25(1-2):203- 6.

16. Aycan Z, Önder A, Çetinkaya S, Bilgili H, Yıldırım N, Baş VN, Peltek Kendirci HN,
Ağladıoğlu SY. Assessment of the knowledge of diabetes mellitus among school
teachers within the scope of the managing diabetes at school program. J Clin Res
Pediatr Endocrinol. 2012 Dec;4(4):199-203.

17. Kendirci HN, Aycan Z, Çetinkaya S, Baş VN, Ağladıoğlu SY, Önder A. A rare
combination: congenital adrenal hyperplasia due to 21 hydroxylase deficiency and
turner syndrome. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2012 Dec;4(4):213-5.

18. Önder A, Aycan Z, Çetinkaya S, Kendirci HN, Bas VN, Ağladıoğlu SY. Assessment
of the 21-hydroxylase deficiency and the adrenal functions in young females with
Turner syndrome. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25(7-8):681- 5.

19. Baş VN, Cangul H, Ağladıoğlu SY, Kendall M, Çetinkaya S, Maher ER, Aycan Z.
Mild and severe congenital primary hypothyroidism in two patients by thyrotropin
receptor (TSHR) gene mutation. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25(11-12):1153- 6.

20. Aycan Z, Bas VN, Çetinkaya S, Yılmaz Ağladıoğlu S, Tiryaki T. Prevalence and
long-term follow-up outcomes of testicular adrenal rest tumours in children and
adolescent males with congenital adrenal hyperplasia. Clin Endocrinol (Oxf). 2013
May;78(5):667-72.

21. Ekşioğlu AS, Yılmaz S, Çetinkaya S, Cinar G, Yildiz YT, Aycan Z. Value of pelvic
sonography in the diagnosis of various forms of precocious puberty in girls. J Clin
Ultrasound. 2013 Feb;41(2):84-93.

22. Baş VN, Çetinkaya S, Ağladıoğlu SY, Aksoy A, Gülpınar B, Aycan Z. Report of the
first case of precocious puberty in Rett syndrome. J Pediatr Endocrinol Metab. 2013
Apr 2:1-3.

23. Akyürek N, Aycan Z, Çetinkaya S, Akyürek O, Yılmaz AğladıoğluS, Ertan U.
Peroxisome proliferator activated receptor (PPAR)-gamma concentrations in
childhood obesity. Scand J Clin Lab Invest. 2013 Apr 23. [Epub ahead of print]

24. Baş VN, Aycan Z, Ağladıoğlu SY, Kendirci HN. Prevalence of hyperthyrotropinemia
in obese children before and after weight loss. Eat Weight Disord. 2013 Mar;18(1):87-
90.

25. Ağladıoğlu SY, Cetınkaya S, Erdeve SS, Önder A, Kendırcı HN, Bas VN, Aycan Z.
Diabetes mellitus with Laron syndrome: case report. J Pediatr Endocrinol Metab. 2013
May 17:1-4.

26. Yılmaz-Ağladıoğlu S, Savas-Erdeve S, Boduroğlu E, Önder A, Karaman I, Cetınkaya
S, Aycan Z. A Girl with Steroid Cell Ovarian Tumor Misdiagnosed As Non-classical
Congenital Adrenal Hyperplasia. Turk J Pediatr. 2013 Jul-Aug;55(4):443- 6.

27. Yılmaz Ağladıoğlu S, Savas Erdeve S, Çetinkaya S, Bas V.N, Peltek Kendirci H.N,
Önder A, Aycan Z. Hyperinsulinemic Hypoglycemia: Experience With 17 Cases. J
Clin Res Pediatr Endocrinol 2013 Sep 10;5(3):150-5

28. Baş VN, Ağladioglu SY, Önder A, Özışık P, Peltek Kendirci HN, Çetinkaya S,
Aycan Z. Long-term follow-up of Cushing's disease:a case report. J Clin Res Pediatr
Endocrinol. 2013 Sep 10;5(3):202-5.

29. Baş VN, Aycan Z, Cangül H, Kendall M, Ağladıoğlu SY, Çetinkaya S, Maher ER. A
common thyroid peroxidase gene mutation (G319R) in Turkish patients with
congenital hypothyroidism could be due to a founder effect. J Pediatr Endocrinol
Metab. 2013 Oct 25:1-5.

30. Bayram O, Sebahat AY, Kadir A, Ali K. A rare cause of short stature: transsphenoidal
encephalocele. Eur J Pediatr. 2013 Oct 19.

31. Önder A, Aycan Z, Koca C, Ergin M, Çetinkaya S, Ağladıoğlu SY, Peltek Kendirci
HN, Baş VN. Evaluation of Asymmetric Dimethylarginine (ADMA) Levels in
Children with Growth Hormone Deficiency. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2014 Mar
5;6(1):22-7. doi: 10.4274/Jcrpe.1182.

32. Nalcacioglu-Yuksekkaya P, Sen E, Yılmaz S, Elgin U, Gunaydin S, Aycan Z.
Decreased retinal nerve fiber layer thickness in patients with congenital isolated
growth hormone deficiency. Eur J Ophthalmol. 2014 May 1:0.
doi:10.5301/ejo.5000481. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24803154.

33. Nalcacıoğlu-Yüksekkaya P, Sen E, Elgin U, Hocaoğlu M, Öztürk F, Yılmaz SA,
Kendirci HN, Çetinkaya S, Aycan Z. Corneal properties in children with congenital
isolated growth hormone deficiency. Int J Ophthalmol. 2014 Apr 18;7(2):317-20. doi:
10.3980/j.issn.2222-3959.2014.02.22.

34. Savas-Erdeve S, Yılmaz Ağladıoğlu S, Önder A, Peltek Kendirci HN, Bas VN,
Sagsak E, Çetinkaya S, Aycan Z. An Uncommon Cause of Hypoglycemia: Insulin
Autoimmune Syndrome. Horm Res Paediatr. 2014 Jul 23.

35. Sagsak E, Önder A, Ocal FD, Tascı Y, Ağladıoğlu SY, et al. (2014) Primary
Amenorrhea Secondary to Mullerian Anomaly. J Clin Case Rep S1: 007.
doi:10.4172/2165-7920.S1- 007.

36. Yılmaz Ağladıoğlu S, Sagsak E, Aycan Z. Urinary C-Peptide/Creatinine Ratio Can
Distinguish Maturity-Onset Diabetes of the Young from Type 1 Diabetes in Children
and Adolescents: A Single-Center Experience. Horm Res Paediatr, 2015;84(1):54-61.

37. Baş VN, Yılmaz Ağladıoğlu S, Özgür S, Karademir S, Aycan Z. Investigation
ofautoimmune diseases accompanying Hashimoto's thyroiditis in children
andadolescents and evaluation of cardiac signs. J Pediatr Endocrinol Metab.
2015Jul;28(7-8):767- 71.

38. Kendirci HN, Ağladıoğlu SY, Önder A, Baş VN, Çetinkaya S, Aycan Z. Effects of
GnRH analogue treatment on anterior pituitary hormones in children with
centralprecocious puberty. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015 Sep;28(9-10):1145- 51.

39. Ağladıoğlu K, Herek D, Herek O, Ağladıoğlu SY, Cördük N, Ozhan B. Canultrasound
elastography be used as a new technique in the differentiation ofundescended testes
and reactive lymph nodes in children? Clin Radiol. 2015 Nov;70(11):1269-75.

40. Özhan B, Yılmaz Ağladıoğlu S, Yüksel S, Sanlı B. Perioral Acanthosisnigricans. J
Pediatr. 2015 Dec;167(6):1453. doi: 10.1016/j.jpeds.2015.08.046.

41. Guran T, Buonocore F, Saka N, Ozbek MN, Aycan Z, Bereket A, Bas F, Darcan S,
Bideci A, Güven A, Demir K, Akıncı A, Büyükkınan M, Aydın BK, Turan S,
Ağladıoğlu SY, Atay Z, Abalı ZY, Tarım O, Catli G, Yüksel B, Akcay T, Yıldız M,
Özen S, Doger E, Demirbilek H, Ucar A, Isik E, Özhan B, Bolu S, Özgen IT,
Suntharalingham JP, Achermann JC. Rare Causes of Primary Adrenal Insufficiency:
Genetic andClinical Characterization of a Large Nationwide Cohort. J Clin Endocrinol
Metab. 2016 Jan;101(1):284-92.

42. Kendirci HN, Ağladıoğlu SY, Baş VN, Önder A, Çetinkaya S, Aycan Z. Evaluating
the Efficacy of Treatment with a GnRH Analogue in Patients with CentralPrecocious
Puberty. Int J Endocrinol. 2015;2015:247386.

43. Ağladıoğlu SY, Aycan Z, Çetinkaya S, Baş VN, Önder A, Peltek Kendirci HN, Doğan
H, Ceylaner S. Maturity onset diabetes of youth (MODY) in Turkish
children:sequence analysis of 11 causative genes by next generation sequencing. J
Pediatr Endocrinol Metab. 2016 Apr;29(4):487-96.

44. Işık-Balcı Y, Ağladıoğlu S, Ağladıoğlu K, Kılıç-Toprak E, Kılıç-Erkek O, Özhan B,
Polat A, Bor-Küçükatay M. Impaired Hemorheological Parameters and
IncreasedCarotid Intima-Media Thickness in Children with Subclinical
Hypothyroidism. Horm Res Paediatr. 2016;85(4):250-6.

45. Acer S, Ağladıoğlu SY, Pekel G, Özhan B, Çetin EN, Yağcı R, Yıldırım C.Density of
the crystalline lens in obese and nonobese children. J AAPOS. 2016Feb;20(1):54-7.

46. Acer S, Pekel G, Çetin EN, Yağcı R, Yıldırım C, Ağladıoğlu SY, Özhan B. Reply.J
AAPOS. 2016 Aug;20(4):379-80.

47. Özdemir ÖM, Çıralı C, Yılmaz Ağladıoğlu S, Evrengül H, Tepeli E, Ergin H.
Neonatal Bartter syndrome with cholelithiasis and hydrocephalus: Rareassociation.
Pediatr Int. 2016 Sep;58(9):912-5.

48. Özhan B, Evrengul H, Yılmaz Ağladıoğlu S, Demir S. Vitamin D Status of Children
in a University Hospital in West Turkey. HK J Paediatr (New Series) 2016;21:251-25

Doktor Yazıları

Kurs Katılımları

Ege Üniversitesi Diyabet Tedavisi Teknoloji Okulu, İnsülin Pompası Uygulaması, İzmir,
Haziran 2016.

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-6 Toplantısı, Çeşme, 18-19 Nisan 2014.
Probleme Dayalı Öğrenme Kursu, Denizli, Aralık 2013.

Kanıta Dayalı Koruyucu Çocuk Sağlığı Uygulamaları Sempozyumu, Denizli, Kasım 2013.

39th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes
(ISPAD), Gothenburg, İsviçre, Ekim.

XVII.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Edirne, 1-5 Ekim 2013.

9 th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology ESPE PES-APEG- APPES-ASPAE- JSPE-

SLEP, Milan, İtalya, Eylül 2013.

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-5 Toplantısı, Ankara, 12-13 Nisan 2013.

16. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Samsun, Kasım 2012.

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-4 Toplantısı, Eskişehir, 26-28 Nisan 2012.

14. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Muğla, 6-10 Ekim 2010.

49th Annual Meeting of ESPE Prag, Çek Cumhuriyeti, 22-25 Eylül 2010.

42nd International Symposium on Endocrinology and Metabolisim, Viyana, Avusturya, 21-22
Mayıs 2010.

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-2 Toplantısı, Samsun, Nisan 2010.

Proje Yönetimi Eğitim Kursu, İzmir, 26 Mart 2010.

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi, İzmir, 26 Mart 2010.

21. Ulusal KIGS Sempozyumu, İzmir, 27-28 Mart 2010.

Temel Biyoistatistik Kursu, Ankara, 6-7 Mart 2010.

Tıpta Araştırma Planlama ve Sonuçların Sunumu Eğitim Toplantısı, Ankara, 12 Aralık 2009.

13. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Antalya, 19-21 Kasım 2009.

Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Abant, 8-10 Ekim 2009.

Kaliteli Hizmet Bilinci için Duygusal Performans Semineri, Ankara, 03 Ekim 2009.

5. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Sempozyumu, İstanbul, 26-27 Haziran 2009.

20. Ulusal KIGS Toplantısı, Adana, 9-10 Mayıs 2009.

Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-1 Toplantısı, Ankara, Nisan 2009.

51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Kıbrıs, 07-11 Kasım 2007.

Diyor ki...

Çocukları, çocuk sesini ve onların saf ve temiz dünyasında vakit geçirmeyi çok seviyorum.

Randevu almak artık daha da kolay!

Apple Store ve Google Play Store’dan indireceğiniz Anadolu Sağlık Online Servisler uygulamasıyla işlemlerinizi çok daha hızlı yapabileceksiniz.

Uygulamamızı şimdi indirirseniz anında dilediğiniz doktordan online randevu alabilir, test ve görüntüleme sonuçlarınıza kolayca ulaşabilir ve geçmiş doktor ziyaretlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

app store
google play

Öncelikle Anadolu Sağlık Merkezi olarak birinci önceliğimizin hasta/hasta yakınlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı olduğunu belirtmek isteriz. Bu doğrultuda, dünyadan sonra Türkiye’de de Coronavirus (COVID–19) vakası görülmesinin ardından hastalarımızı ve refakatçilerimizi korumak ve güvenliklerini en üst seviyede tutmak amacıyla hastane yönetiminin aldığı önlemler çerçevesinde hasta ziyaretlerine bir süreliğine izin verilmeyeceğini paylaşmak isteriz.

Hastanemizde yatan hastalarımıza yalnızca bir refakatçinin eşlik etmesini önemle rica ederiz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.