Tıbbi Bölümler Doktorlar
Hemen Arayın

Uzmanlık

  • Dahiliye
  • Endokrin ve diyabet

Yabancı Dil

  • Almanca (orta derecede) İngilizce (orta derecede)

Sosyal Hesaplar

Biyografi

1973, İstanbul doğumlu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Doktorasını ise, T. C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2001 yılında tamamladı. Dr. Songül Özer evli. 

Eğitim

Y. Lisans: Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, 1990-1996
Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık, Dahiliye, T. C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1997-2001
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve
Danışman(lar)ı: “Kadınlarda Östrojen Ve Progesteron Düzeyi İle Koroner Arter Hastalığının Yaygınlığı Arasında İlişki ”
Tez Danışmanı: Dr. Yüksel Altuntaş 

Kurum Üyelikleri

Türk Diyabet Derneği (2007-Halen)
Türk Tabipleri Birliği (2006-Halen)

Yayınlar

1. Ozer N, Tangurek B, Tartan Z, Ozer S, Terzi S, Ozay B, Ciloğlu F, Asilturk R,
Yilmaz H, Cam N. “Effects of drug-eluting stents on systemic inflammatory
response in patients with unstable angina pectoris undergoing percutaneous
coronary intervention,” Heart Vessels, 2008 Mar; 23 (2):75-82. Apr 4 Epub, 2008.

2. Ozer N, Cam N, Tangurek B, Ozer S, Uyarel H, Oz D, Guney MR, Ciloglu F.
The impact of CYP2C9 and VKORC1 genetic polymorphism and patient
characteristics upon warfarin dose requirements in an adult Turkish
population. Heart. Vessels, 2010.

3. Özer N, Demirci D, Tipi F, Özer S, Tartan Z, Uyarel H, Çam N, “Sağ Ventrikül
Miyokard İnfarktüsünde Hs CRP’nin Rolü,’’MN-Kardiyoloji Dergisi, 15 (3):
169-174, 2008.

4. Özer N, Çam N, Uyarel H, Püşüroğlu H, Bolat İ, Tartan Z, Özer S, Öztürk R,
“Başvuru Sırasında Ölçülen Çözülebilir CD40 Ligandı Ve Miyeloperoksidaz Düzeyi
İle Başarılı Primer Perkütan Koroner Girişim Sonrasındaki ST-Segment Gerilemesi
Arasındaki İlişki,’’MN-Kardiyoloji Dergisi, (Yayıma kabul edildi), 2008.

5. Emre A, Yakut Y, Özer S, Gürsürer M, Yazıcıoğlu MV, Yardı ÖF, Ünal D, Ersek B,
“Kronik Koroner Arter Hastalığı Bulunan Postmenopozal Kadınlarda Endojen Seks
Hormon Düzeylerinin Ciddi İskemi ile İlişkisi”, XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi,
11-14 Ekim, Antalya, Türkiye, 2000.

6. Özer N, Demirci D, Tipi F, Özer S, Elibol A, Püşüroğlu H, Belen B, Öztürk R, Uyarel H, Tartan Z, Çam N, “Erişkin Türk Populasyonunda CYP2C9 İle VCORC1 Genetik Polimorfizminin ve Hasta Karakteristiklerinin Varfarin Doz Gereksinimi Üzerine Etkisi”, XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-27 Ekim, İstanbul, Türkiye, 2008.

7. Özer N, Tipi F, Demirci D, Özer S, Tartan Z, Öztürk R, Elibol A, Püşüroğlu H, Belen E, Uyarel H, Çam N, “Perkütan Koroner Arter Girişimi Yapılan Kararsız Anjina Pektorisli Hastalarda İlaç Salınımlı Stentlerin Sistemik İnflamatuvar Yanıta Etkileri”, XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-27 Ekim, İstanbul, Türkiye, 2008.

Randevu almak artık daha da kolay!

Apple Store ve Google Play Store’dan indireceğiniz Anadolu Sağlık Online Servisler uygulamasıyla işlemlerinizi çok daha hızlı yapabileceksiniz.

Uygulamamızı şimdi indirirseniz anında dilediğiniz doktordan online randevu alabilir, test ve görüntüleme sonuçlarınıza kolayca ulaşabilir ve geçmiş doktor ziyaretlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

app store
google play

Öncelikle Anadolu Sağlık Merkezi olarak birinci önceliğimizin hasta/hasta yakınlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı olduğunu belirtmek isteriz. Bu doğrultuda, dünyadan sonra Türkiye’de de Coronavirus (COVID–19) vakası görülmesinin ardından hastalarımızı ve refakatçilerimizi korumak ve güvenliklerini en üst seviyede tutmak amacıyla hastane yönetiminin aldığı önlemler çerçevesinde hasta ziyaretlerine bir süreliğine izin verilmeyeceğini paylaşmak isteriz.

Hastanemizde yatan hastalarımıza yalnızca bir refakatçinin eşlik etmesini önemle rica ederiz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.