Randevu almak artık daha da kolay!
incele
X
Meme Sağlığı MerkeziMeme Sağlığı MerkeziDetaylı İncele
Songül Özer

Dr.

Songül Özer

2018 yılından bu yana Anadolu Sağlık Merkezi’nde görevini sürdürüyor.

 • Klinik Adresi
  Gebze
 • İletişim Bilgileri
  Call Center 44 44 276 44 44 276
 • Sosyal Medya
  Instagram
Doktorla İletişime Geç
 • “Dikkatli bakarsanız, görürsünüz.’’
 • Biyografi

  1973, İstanbul doğumlu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Doktorasını ise, T. C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2001 yılında tamamladı. Dr. Songül Özer evli. 
 • Eğitim

  Y. Lisans: Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, 1990-1996
  Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık, Dahiliye, T. C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal
  Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1997-2001
  Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve
  Danışman(lar)ı: “Kadınlarda Östrojen Ve Progesteron Düzeyi İle Koroner Arter Hastalığının Yaygınlığı Arasında İlişki ”
  Tez Danışmanı: Dr. Yüksel Altuntaş 

 • Kurum Üyelikleri

  Türk Diyabet Derneği (2007-Halen)
  Türk Tabipleri Birliği (2006-Halen)
 • Uzmanlık

  • Dahiliye
  • Endokrin ve diyabet
 • Yabancı Dil

  Almanca (orta derecede) İngilizce (orta derecede)

Yayınlar

1. Ozer N, Tangurek B, Tartan Z, Ozer S, Terzi S, Ozay B, Ciloğlu F, Asilturk R,
Yilmaz H, Cam N. “Effects of drug-eluting stents on systemic inflammatory
response in patients with unstable angina pectoris undergoing percutaneous
coronary intervention,” Heart Vessels, 2008 Mar; 23 (2):75-82. Apr 4 Epub, 2008.

2. Ozer N, Cam N, Tangurek B, Ozer S, Uyarel H, Oz D, Guney MR, Ciloglu F.
The impact of CYP2C9 and VKORC1 genetic polymorphism and patient
characteristics upon warfarin dose requirements in an adult Turkish
population. Heart. Vessels, 2010.

3. Özer N, Demirci D, Tipi F, Özer S, Tartan Z, Uyarel H, Çam N, “Sağ Ventrikül
Miyokard İnfarktüsünde Hs CRP’nin Rolü,’’MN-Kardiyoloji Dergisi, 15 (3):
169-174, 2008.

4. Özer N, Çam N, Uyarel H, Püşüroğlu H, Bolat İ, Tartan Z, Özer S, Öztürk R,
“Başvuru Sırasında Ölçülen Çözülebilir CD40 Ligandı Ve Miyeloperoksidaz Düzeyi
İle Başarılı Primer Perkütan Koroner Girişim Sonrasındaki ST-Segment Gerilemesi
Arasındaki İlişki,’’MN-Kardiyoloji Dergisi, (Yayıma kabul edildi), 2008.

5. Emre A, Yakut Y, Özer S, Gürsürer M, Yazıcıoğlu MV, Yardı ÖF, Ünal D, Ersek B,
“Kronik Koroner Arter Hastalığı Bulunan Postmenopozal Kadınlarda Endojen Seks
Hormon Düzeylerinin Ciddi İskemi ile İlişkisi”, XV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi,
11-14 Ekim, Antalya, Türkiye, 2000.

6. Özer N, Demirci D, Tipi F, Özer S, Elibol A, Püşüroğlu H, Belen B, Öztürk R, Uyarel H, Tartan Z, Çam N, “Erişkin Türk Populasyonunda CYP2C9 İle VCORC1 Genetik Polimorfizminin ve Hasta Karakteristiklerinin Varfarin Doz Gereksinimi Üzerine Etkisi”, XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-27 Ekim, İstanbul, Türkiye, 2008.

7. Özer N, Tipi F, Demirci D, Özer S, Tartan Z, Öztürk R, Elibol A, Püşüroğlu H, Belen E, Uyarel H, Çam N, “Perkütan Koroner Arter Girişimi Yapılan Kararsız Anjina Pektorisli Hastalarda İlaç Salınımlı Stentlerin Sistemik İnflamatuvar Yanıta Etkileri”, XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-27 Ekim, İstanbul, Türkiye, 2008.

Tüm Yayınları İncele

Randevu almak artık daha da kolay!

Apple Store ve Google Play Store’dan indireceğiniz Anadolu Sağlık Online Servisler uygulamasıyla işlemlerinizi çok daha hızlı yapabileceksiniz.

Uygulamamızı şimdi indirirseniz anında dilediğiniz doktordan online randevu alabilir, test ve görüntüleme sonuçlarınıza kolayca ulaşabilir ve geçmiş doktor ziyaretlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

app store
google play