Tıbbi Bölümler Doktorlar
Hemen Arayın

Uzmanlık

  • Peritoneal metastazları ve tedavisi ; CRS+HIPEC
  • PIPAC GIS kanserleri Hepatopankreatobilier cerrahi Laparoskopik cerrahi Fıtık cerrahisi

Yabancı Dil

  • İngilizce

Biyografi

Prof. Dr. H. Koray Topgül, tıp eğitimini 1991 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, uzmanlık eğitimini ise 1997 yılında S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tamamladı. Prof. Dr. Topgül sırasıyla; S.B. Serik Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde doktor, S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan doktor, Amasya’da askerliğini tamamladığı 15. Er Eğitim Tugayı 30 Yataklı Hastanesi’nde doktor asistanı/teğmen, S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde baş asistan, Ankara Bayındır Hastanesi ve SSK Samsun Hastanesi’nde operatör doktor olarak görev yaptı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda, 2003 yılında yardımcı doçentlik, 2007 yılında ise doçentlik unvanını aldı. 2011-2015 yılları arasında Medical Park Samsun Hastanesi’nde doçent doktor olarak çalıştı. 2013 yılında İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde profesörlük unvanını almasının ardından 2015-2017 yılları arasında Medical Park Ankara Hastanesi’nde profesör doktor olarak çalıştı. 

2017 yılında Anadolu Sağlık Merkezi’nde çalışmaya başlayan Prof. Dr. Topgül, genel cerrahi uzmanı olarak görevini sürdürüyor. 

Eğitim

Üniversite
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya 1991

Uzmanlık eğitimi
S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara 1997

Yardımcı Doçent
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Genel Cerrahi  Anabilim Dalı,  Samsun 2003

Doçent
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Genel Cerrahi  Anabilim Dalı,  Samsun 2007

Profesör
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Genel Cerrahi  Anabilim Dalı, İstanbul 2013

Kurum Üyelikleri

Türk Tabipler Birliği 
Türk Cerrahi Derneği
Türk HPB Cerrahi Derneği
Türk Kolon Rektum Cerrahi Derneği
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
Cerrahi Enfeksiyon Derneği (Kurucu yönetim kurulu üyesi ve web sitesi sorumlusu)     
Fıtık Derneği
Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
Minimal İnvaziv Cerrahi Derneği
Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN)
     Samsun Meme Derneği Kurucu Üye
     Samsun Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
     Doçent Temsilcisi-Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2008-2011)
     Türk Peritoneal Yüzey Kanserleri Grubu Üyesi
     American College of Surgeons (ACS)
     European Association for Endoscopic Surgery
     European Hernia Society
     International Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBA)
     Surgical Infection Society Europe (SIS-E)
     ESSO (European Society of Surgical Oncology)
     ESPEN (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism)

Ödüller


1. En iyi poster bildiri ödülü
 “Retrospective analysis of clinical results in giant ventral hernias repaired by components separation technique”. 
        YürükerS, Topgül K, Kesicioglu T, Eken H, Kesim M, Malazgirt Z.
32 th International Congress of European Hernia Society, 2010.

2. En başarılı 3. Poster ödülü. 
“Tıkanma sarılıklı ratlarda infliksimabın barsak anastomozu üzerine etkileri”
  O Karaköse, AN Ulusoy, K Topgül, M Bilgin, S Yürüker, Y Gülbahar
  Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, Bursa, 2007. 2009-2011        PDÖ Ölçme ve  Değerledirme Kurulu Üyeliği

(OMÜ’de 2003 yılından itibaren PDÖ sistemi uygulanmaktadır. Bu nedenle PDÖ oturumları ve Tasklar şeklinde eğitim uygulanmıştır. 2011 yılının 15 Ekim’inden bu yana TF dışında izinli olarak çalışmakta olduğumdan bu tarih sonrası tarafımdan ders verilmemiştir.)1. “Metabolic Surgery Masterclass” Covidien European Training Centre, Elancourt, Fransa, 24-25.02.2011.


2. “Laparoscopic Bariatric Surgery”-Barcelona SPAİN, 12.03.2013.

3. “ESSO Advanced Course on the Treatment of Peritoneal Metastases: Facts, Problems and Future Perspectives”, İzmir, Türkiye, 31 Ekim-1 Kasım 2013.

4. “ESGO Cadaveric Dissection Cource Multidiciplinary Surgical Techniquies on Gynecologic Oncology”. Oct 18th-19th, İzmir, Turkey, 2014.

5. PIPAC (Pressurized Intraabdominal Aerosol Chemotherapy)  including indications, thecnical aspects and occupational health safety operating procedures, Universtats Klinikum Tübingen, Tübingen, Germany, 2017.

Videolar

Basın & Haberler

  • MİLLİYET - Sıcak kemoterapiyle kanserden kurtuldu

    Bahreyn'de yaşayan Hana Ahmed, tüm bağırsağını saran kanseri Türkiye'de uygulanan sıcak kemoterapiyle yenerek sağlığına kavuştuğunu söyledi.
    Detay

Yayınlar

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

1.1 Yüksek Lisans Tezleri

1. Ayrancılar F.  “İmmunonütrisyonun Karaciğer Rezeksiyonu Sonrası Rejenerasyon Sürecine ve İnflamatuar Yanıta Etkisi” , Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2010.

2. Şeren T D. “Periampuller Bölge Malign Tümörleri Nedeniyle Pankreatikoduodenektomi Uygulanan Hastalarda Mortalite ve Yaşam Süresi Üzerine Etkili Faktörler”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2012.

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler :

DOÇENTLİK ÖNCESİ 

1. Karaman CZ, Özek T, Urhan MK, Topgül K, “Agenesis of the right lobe of the liver. Case report,” Acta Radiol, 38(3), 428-430 (1997). 

2. Taner AS,  Topgül K, Küçükel F, Demir A, Sarı S , “Diagnostic laparoscopy decreases the rate of unnecessary laparotomies and reduces hospital costs in trauma patients,”
J Laparoendosc Adv Surg Tech A, 11(4), 207-211 (2001). 

3. Urhan MK, Küçükel F, Topgül K, Özer I, Sarı S,  “Rhomboid excision and Limberg flap for managing pilonidal sinus: results of 102 cases,” Dis Colon Rectum, 45(5), 656-659 (2002). 

4. Topgül K, Gökbayır H, Özdemir E, Kılıç A, Ferahkose Z, Kutluay L, “ Hydatid-specific IgE and indirect hemagglutination tests may not differentiate cystadenoma and hydatid cyst,” Indian J Gastroenterol, 21(6), 236-237(2002).

5. Topgül K,  Özdemir E, Kılıç K, Gökbayır H, Ferahkose Z, “ Long-term results of limberg flap procedure for treatment of pilonidal sinus: a report of 200 cases,”
Dis Colon Rectum, 46(11), 1545-1548 (2003). 

6. Topgül K, Uzun O, Anadol Z, Gök A, “ Surgical Management of Enoxaparin- and/or Warfarin-induced massive retroperitoneal bleeding: Report of a case and review of the literature,” South Med J, 1 (98) , 104-106 (2005).

7. Güler N, Dağdaş S, Gül Ö, Topgül K, Malazgirt Z, Gürgenyatağı D, “A pregnant patient with ITP and an acquired Bernard Soulier syndrome who interfered with treatment plan”, Haema, 8(4), 686-689 (2005). 

8. Topgül K, Anadol A.Z., Güngör B, Malazgirt Z, “Laparoscopic Bilateral Hernia Repair Using Fibrin Sealant: Technical Report of Two Cases”, J Laparoendosc Adv Surg Tech A,15(6), 638-641 (2005). 

9. Güngör B, Bektaş A, Anadol AZ, Topgül K, Senyürek G. Endoscopy-assisted resection for multiple polyps of the small intestine in Peutz-Jeghers syndrome: a father and daughter story. J Laparoendosc Adv Surg Tech A. 2006 ;16(1):41-4. 

10. Anadol AZ, Topgül K. Santulli enterostomy revisited: indications in adults. World J Surg. 2006 ;30(10):1935-8.

11. Malazgirt Z, Topgül K, Sokmen S, Ersin S, Turkcapar AG, Gok H, Gonullu N, Paksoy M, Ertem M. Spigelian hernias: a prospective analysis of baseline parameters and surgical outcome of 34 consecutive patients. Hernia. 2006 ;10(4):326-30.

12. Anadol AZ, Topgül K, Güngör B, Bilgin M, Kesim M. Non-operative management of blunt hepatic trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2007 ;13(3):222-6. Turkish. 

13. Demirağ MK, Topgül K, Sarac A, Keceligil HT. Atrial septal defect and retrosternal toxic goitre operated in the same session: a case report. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2007;13(4):272-4.

DOÇENTLİK SONRASI 

14. Akın M, Gökbayır H, Kılıç K, Topgül K, Özdemir E, Ferahkose Z. Rhomboid excision and Limberg flap for managing pilonidal sinus: long-term results in 411 patients. Colorectal Dis. 2008 ;10(9):945-8.

15. B Güngör, K Topgül, M Bilgin, Z Malazgirt. Interparietal heniation: a rare cause of intestinal Obstruction. J Med Cases. 2010; 1(2):58-60.

16. Topgül K. Surgical treatment of sacrococcygeal pilonidal sinus with rhomboid flap. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010 ;24(1):7-12. Review.

17. Karabıçak I, Kuru B, Topgül K, Angi S, Gün S, Yıldız L. Life threatening intestinal bleeding from intestinal peripheral nerve sheath tumor in a patient with type-1 neurofibromatosis. Am Surg. 2010;76(4).

18. Güngör B, Malazgirt Z, Topgül K, Gök A, Bilgin M, Yürüker S. Comparative evaluation of adhesions to intraperitoneally placed fixation materials: a laparoscopic study in rats: adhesions to fixation materials. Indian J Surg. 2010 ;72(6):475-80.

19. Topgül K, Yürüker SS, Kuru B. Single-incision laparoscopic cholecystectomy in a 6-month pregnant woman: a report of a case. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2011;21(2)

20. Polat C, Güngör B, Karagul S, Büyükakıncak  S, Topgül K, Erzurumlu K. Is oval flap reconstruction a good modification for treating pilonidal sinuses? Am J Surg. 2011 Feb;201(2):192-6. 

21. Kuru B, Gülçelik MA, Topgül K, Özaslan C, Dinc S, Dinçer H, Bozgül M, Camlibel M, Alagol H. Application of sentinel node biopsy in breast cancer patients with clinically negative and positive axilla and role of axillary ultrasound examination to select patients for sentinel node biopsy. J BUON. 2011 ;16(3):454-9.


22. Kuru B, Topgül K. The 2009 Revised American Thyroid Association Guidelines for Thyroid Cancer: the extent of surgery for thyroid carcinoma less than one and one half centimeters or low-risk thyroid carcinoma. Thyroid. 2012 Feb;22(2):225-6; author reply 226-7.

23. Çınar H, Polat AK, Çağlayan K, Özbalcı GS, Topgül HK, Polat C. Spigelian hernia: our experience and review of the literature. Ann Ital Chir. 2012 Nov 9. pii: S0003469X12019859. 

24. Koca B, Topgül K, S S Yürüker, Çınar H, Kuru B. Non-operative Treatment Approach for Blunt Splenic Injury: Is grade the unique criteria? Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2013;19 (4):337-342.

25. . Şeker G, Kulaçoğlu H, Öztuna D, Topgül K, Akyol C, Çakmak A, Karateke F, Özdoğan M, Ersoy E, Gürer A, Zerbaliyev E, Şeker D, Yorgancı K, Pergel A, Aydın I, EnSarı C, Bilecik T, Kahraman I, Reis E, Kalaycı M, Canda AE, Demirağ A, Kesicioğlu T, Malazgirt Z, Gündoğdu H, Terzi C. Changes in the frequencies of abdominal wall hernias and the preferences for their repair: a multicenter national study from TurkeyInt Surg. 2014 Sep-Oct;99(5):534-42.

26. Şeren TD, Topgül K, Koca B, Erzurumlu K. Factors affecting survival in patients who underwent pancreaticoduodenectomy for periampullary cancers. Ulus Cerrahi Derg. 2015 Jun 1;31(2):72-7.

27. Topgül K, Çetinkaya MB, Çiğdem Arslan N, Gül MK, Çan M, Gürsel MF, Erdem D, Malazgirt Z. Cytoreductive surgery (SRC) and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) for treatment of peritoneal carcinomatosis: Our initial experience and technical details. Ulus Cerrahi Derg. 2015 Sep 1;31(3):138-47. 

28. Kuru B, Atmaca A, Tarim IA, Kefeli M, Topgül K, Yoruker S, Elmali M, Danaci M.Risk factors associated with malignancy and with triage to surgery in thyroid nodules classified as Bethesda category III (AUS/FLUS). Eur J Surg Oncol. 2016 Jan;42(1):87-93.

29. Eken H, Karagül S, Topgül K, Yörüker S, Özen N, Gün S, Balcı MG, Somuncu E, Çimen O, Soytürk M, Karavas E.Giant Cutaneous Leiomyosarcoma Originating From the Abdominal Wall: A Case Report. Am J Case Rep. 2016 Jan 20;17:35-8.

30. Cinar H, Polat AK, Caglayan K, Ozbalci GS, Topgül HK, Polat C. Spigelian hernia: our experience and review of the literature. Ann Ital Chir. 2013 Nov-Dec;84(6):649-53. Review.

31. Karaköse O, Eken H, Ulusoy AN, Topgül HK, Bilgin M, Yürüker SS, Gülbahar MY. The Effect of Infliximab on Intestinal Anastomosis Healing in Rats. Prague Med Rep. 2016;117(2-3):108-116.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
DOÇENTLİK ÖNCESİ

1. Z. Ferahköşe  B. Menteş, K. Topgül, Sezai Leventoğlu, Şükrü Bozkurt, Ferit Taneri, Ayşe Dursun, “Effect of D2 and D3 Dissection On Survival Rate of Gastric Canser Patients”, The 1001st Annual Congerss of Japan Surgical Society,31, Sendai,  Japonya, 2001. 

2. A.Ş. Taner, K. Topgül, F. Küçükel, A. Demir, S. Sarı, “Diagnostik laparoscopy decreases the rate of unnecessary laparotomies and hospital costs in abdominal trauma”, S38, European Association for Endoscopic Surgery 8th International Congress, Nice, Fransa, 2000. 

3. M.K. Urhan, F. Küçükel, K. Topgül, İ. Özer, S. Sarı, “Rhomboid excision and limberg flap for managing pilonidal sinus: results of 102 cases”, Tenth Anniversary of Euorosurgery & Turkis Surgical Congress 2000, 84, İstanbul, Türkiye, 2000.

4 Canbaz F, Başoğlu T, Topgül K, Saraç A, Semirgin SU, Yapıcı O. “Low dose blood pool imaging: A practical outlining method to accurately localize lymph nodes in lymphoscintigraphy”. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular İmaging. 2006; 33 (Suppl 2): 271.

DOÇENTLİK SONRASI

 5. K. Topgül. “Tacking, Gluing or NoFixation” (Laparoscopic Inguinal Hernia Repair-Main Session 7). 32 th International Congress of European Hernia Society, 2010. (SÖZEL BİLDİRİ)
 
6. K. Topgül. “Types and Application Methods and Meshes”. (Precongress Course on Laparoscopic Ventral Herniarepair). 32 th International Congress of European Hernia Society, 2010. (SÖZEL BİLDİRİ)
 
7. YürükerS, Topgül K, Kesicioğlu T, Eken H, Kesim M, Malazgirt Z. “Retrospective analysis of clinical results in giant ventral hernias repaired by components separation technique”. 32 th International Congress of European Hernia Society, 2010.

8. Topgül K, Yürüker S.S., Koca B. XVI. “A suggestible Technique for Laparoscopic Distal Pancreatectomy Involving a Large Cystic Tumor”. Annual Meeting of the European Society of Surgery, 2012.

9. Topgül K, Malazgirt Z, Çan M, Gürsel MF. “A case of giant gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) with multiple relaps and drug unresponsive”. Annual Meeting of the European Society of Surgery, 2012.

10. Topgül K,  Karabıçak I, Çan M, Gürsel MF, Kesicioğlu T, Danacı M. “Multiple epitheloid hemangioendothelioma of liver: Two difficult cases”. Annual Meeting of the European Society of Surgery, 2012.

11. Topgül K, Çakmak A, Küçük GO. “Darn procedure in inguinal hernia repair.” Annual Meeting of the European Society of Surgery, 2012.

12. Yürüker SS, Karabıçak I, Hançerli S, Topgül K, Malazgirt Z.”Intestinal obstruction due to a defect in the middle of the polyester mesh”. Annual Meeting of the European Society of Surgery, 2012.

13. Yürüker SS, Karabıçak I, Hançerli S, Topgül K, Özen N. “Early intervention is important for the success if the feding tube comes out”. Annual Meeting of the European Society of Surgery, 2012.

14. Topgül K, Çetinkaya MB, Çan M, Gürsel MF, Malazgirt Zafer, GÜL MK. “Cytoreductive Surgery and HIPEC in The Treatment of Peritoneal Carcinomatosis: Initial Experience in Northern Aanatolia”. Hellenic-Turkish Summer School in Advanced Surgical Oncology, 2013.

15. Topgül K, Çan M, Gursel MF, Malazgirt Z, Kandemir B. “Two Primary Pancreatic Lymphoma Cases”. Hellenic-Turkish Summer School in Advanced Surgical Oncology, 2013.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
DOÇENTLİK ÖNCESİ

1. K. Topgül, A.Ş. Taner, F Hasırcıoğlu, M.K. Urhan, B. Baydar, A. Demir,  “Meme Hastalıklarında Bir Semptom olarak Mastaljinin  Yeri”, Cerrahi Tıp Bülteni, 5, 41-45 (1996).

2. H. Şahin, K. Topgül, A.Ş. Taner, İ.Özer, M.K. Urhan, S. Sarı, “Abdominoperineal Rezeksiyon Sonrası Perine İyileşmesinde Üç Ayrı Tedavi Metodunun Karşılaştırılması”, İnsizyon (1999) 2(2);116-120.

3. K. Topgül, A.Ş. Taner, A. Demir, M.K. Urhan, F. Küçükel, S. Sarı, “ İnguinal Herni Onarımında Laparoskopik Herniorafi ile Tension-Free Herniorafi Tekniklerinin Karşılaştırılması”, Ankara Hastanesi Dergisi (1999) 32 (1): 26-33.

4. K. Topgül, F. Hasırcıoğlu, H. Şahin, A.Ş. Taner. A. Demir, M.K. Urhan, “ Kolesistektomi Sonrası Rutin Dren Kullanımı Gerekli midir?”, İnsizyon (1999) 2 (2);121-124.

5. K. Topgül, A.Ş. Taner  , S. Temel, H. Şahin, E. Gencel, S. Sarı, “ Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonları”, Klinik Bilimler ve DOKTOR (1999) 5 (4); 488-492.

6. H. Şahin, K. Topgül, A.Ş. Taner, A. Demir, M.K. Urhan, S. Sarı, “ Mide Kanserlerinde Evreleme ve Operabilite Kriterleri Açısından Diagnostik Laparoskopi ile Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografinin Karşılaştırılması”,  Klinik Bilimler ve DOKTOR (1999) 5 (6); 734-739.

7. M. Elçin, K. Topgül, A.Ş.Taner, “ Akut Apendisitte Tanı Güçlüğü ve Hastane Süresine Etkisi”, İnsizyon (2000) 3(1) 32-38.

8. K. Topgül, H. Şahin, İ. Özer, N. Gülgör, “ Yetişkinlerde Kolonik Obstrüksiyona Yol Açan Bochdalek Hernisi: Olgu Sunumu”, Cerrahi Tıp Bülteni (2000) 1 (2); 62-65.

9. A.Ş. Taner, F. Küçükel, K. Topgül, S. Sarı, “ Tıkanma Sarılıklı Hastalarda Preoperatif Dönemde Uygulanan Perkütan Transhepatik Biliyer Drenajın Postoperatif Morbidite, Mortalite ve Hastanede Kalış Süresine Etkisi”, Cerrahi Tıp Bülteni (2000), 1 (1) 13-23.

10. N. Gülgör, A.Ş. Taner, A. G. Özgün, K. Topgül, S. Sarı, “ Meme Kitlelerinde Ultrasonografi Rehberliğinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanı Değeri ve Meme Kistleri Tedavisindeki Etkinliği”, Cerrahi Tıp Bülteni (2001) 2 (1). 9-15.

11. H. Şahin, K. Topgül, H. Özer, N. Gülgör, E. Yıldırım, “ Nadir Görülen Bir İnternal Herniasyon Olgusu”, Cerrahi Tıp Bülteni (2001) 2(3); 109-110.

12. B. Güngör, K. Topgül, S. Yürüker, “ Kutanöz Malign Melanomanın Duodenum Metastazına Bağlı Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Olgu Sunumu”, Ankara Cerrahi Dergisi (2003) 5(4); 168-170.

13. K. Topgül, B. Güngör, Z. Anadol, M. Kesim, “ Kısa Barsak Sendromu”, F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi (2004) 18(3); 191-198.

14. A.Ş. Taner, K. Topgül, F. Küçükel, H. Özer, S. Temel, “ Pars Inhibitor 3-Aminobenzamide Attenuates Lung İnjury in Experimental Endotoxemia”, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (2005) 12(2) 63-66.

15. A.Z. Anadol, K. Topgül, B. Güngör, “ Abdominal Yara Ayrılması- Dehisens”, Ankara Cerrahi Dergisi (2004) 6(4); 126-131.

16. K. Topgül, A. Çakmak, Z. Malazgirt. Şiddetli özofajitli  25 Gastroözofageal reflü hastasında laparoskopik Nissen Fundoplikasyon Ameliyatı erken sonuçları. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, (2005 ) 12(4); 189-196.

17. K. Topgül, Z. Anadol, M. Bilgin, M. Kesim. Laparoskopik Kolorektal Cerrahi: İlk Beş Olgumuz. Ensdoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. (2005) 12 (4); 177-187.

18. B. Güngör, K. Topgül, A.Z. Anadol, A. Gök, M. Kesim.  Endoskopik Olarak Durdurulamayan Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Acil Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. O.M.Ü Tıp Dergisi (2005) 22 (2); 78-84.

19. S. Yürüker, K. Topgül, Z. Anadol. Cerrahi sonrası planlanmamış enteral beslenme seçenekleri: Üç farklı olgu. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (2006) 13(2); 121-125.

20. A.Z. Anadol, K. Topgül, B. Güngör, N. Özen, M. Kesim. Karaciğer rezeksiyonu: “Orta yoğunluktaki bir merkezin ilk deneyimleri. Türk Hepato-Pankreatiko-Bilier Cerrahi Dergisi. (2006) 2(2); 58-62.

21. K. Topgül,  A.Z. Anadol, B. Güngör, M. Kesim. Laparoskopik Teknikle Morgagni Hernisi ve Diafragma Evantrasyonu Onarımı: 2 Olgu (2006) 13 (2); 82-88.

22. M.K. Demirağ, H.T. Keçeligil, K. Topgül. Aynı Seansta Ameliyat Edilen Atrial Septal Defekt ve Retrosternal Toksik Guatr: Bir Olgu Sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi. (2007) Cilt 15, 242-243.

23. B. Güngör, O. Karaköse, K. Topgül. Akut karını taklit eden bir tetanoz olgusu. Ulusal Cerrahi Dergisi (2007) 23(2); 62-64.

24. A Gök, K Topgül, B Güngör, M Bilgin, A Naki Ulusoy, M Kesim, Z Malazgirt. Laparoskopik ventral fıtık onarımında kullanılan yamaların karın içi yapışıklıklarına etkisi: Sıçanlarda deneysel çalışma. Ulusal Cerrahi Dergisi (2007) 23(3); 99-15.

25. H Kesici, A Naki Ulusoy, K Topgül, H Paşaoğlu, N Bayraktar, G Şenyürek, O Karaköse. Tıkanma sarılıklı ratlarda tauriilidine’in kolonik anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi (2007) 23(1); 1-9. 

DOÇENTLİK SONRASI

26. N. Fışgın, E. Tanyel, K. Topgül, H. Sarıkaya, L Doğancı, N. Tülek.  Kolon Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Gelişen  Cerrahi Alan İnfeksiyonları ve Risk Faktörleri. İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection)( 2008); 22 (3): 141-145.

27. K. Topgül. Laparoskopik Ventral Fıtık Onarımında Sonuçlar ve Karşılaştırma (Derleme). Ensdoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi (2011) 18(3); 174-184.

28. K. Çağlayan, B. Güngör, H. Çınar, K. Topgül, T. Kesicioğlu, C. Polat, N. Arslan. Pilonidal sinüs hastalığında ameliyat yöntemlerinin komplikasyon ve hastaların yaşam kalitesine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi (2011); 27(2): 94-97.

29. S. Büyükakıncak, H. Çınar, S. Şenol, F. Parlak, İ. Karabıçak, K. Topgül, T. Kesicioğlu. Retroperitoneal Paraganglioma: Olgu sunumu. İst Tıp Fak Derg (2012) 75:1; 1309-1312

30. K Topgül, S.S. Yürüker, B Koca, T Kesicioğlu. Dalak koruyucu laparoskopik distal pankreatektomi: İki olgu ve tekniğin gözden geçirilmesi. Ulusal Cer Derg 2013; 29: 139-43.

31. Şeren T D, Topgül K, Koca B, Erzurumlu K. Periampuller bölge malign tümörleri nedeniyle pankreatikoduodenektomi uygulanan hastalarda mortalite ve yaşam süresi üzerine etki eden faktörler. Ulusal Cerrahi Dergisi. DOI: 10.5152/UCD.2015.2674

32. Topgül K, Çetinkaya M B, Arslan N Ç, Malazgirt Z, Gül M K, Çan M, Gürsel M F, Erdem D."Peritoneal Karsinomatoz Tedavisinde Sitoredüktif Cerrahi (SRC) ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HİPEK): Teknik Detaylar ve Başlangıç Deneyimimiz " .  Ulusal Cerrahi Dergisi, 2015 DOI: 10.5152/UCD.2015.2990.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

DOÇENTLİK ÖNCESİ

1.  C. Cümşüdov, A.Ş. Taner, N. Bayramov, H.C. Dartanel, B. Baydar, K.Topgül, “Peritonitli Hastalarda Mikrosirküler Bozuklukların Bulber Biyoanjiyomikroskopi Metoduyla Değerlendirilmesi” Ulusal Cerrahi Kongresi, 79,Antalya, 1996 .

2. A. Demir, M.K. Urhan, B. Baydar, K. Topgül, F. Küçükel, C. Cümşüdov, “Karaciğer  Şistozomiazisi: Bir Olgu Nedeniyle”,  Ulusal Cerrahi Kongresi, 105, Antalya, 1996.

3. A.Ş. Taner, A. Demir, K. Topgül, B. Baydar, F. Küçükel, H. Şahin, “ Pilonidal Sinusün Cerrahi Tedavisinde Rhomboid Eksizyon ve Limberg Flep Kapatma ile Oblik ve Vertikal Eksizyon+ Primer Kapatma Tekniklerinin Karşılaştırılması”, Ulusal Cerrahi Kongresi, 118, Antalya, 1996.

4. A. Demir, C. Cümşüdov, K. Topgül, B. Baydar, F. Hasırcıoğlu, A.Ş. Taner, H. Şahin, H.C. Dartanel, “ Koledokta Fasiola Hepatika (Bir Olgu Nedeniyle)”, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, B90, Antalya, 1996. 

5. B. Baydar, C. Cümşüdov, A.Ş. Taner, K. Topgül, M.K. Urhan, A. Demir, H. Şahin, H.C. Dartanel, S. Sarı, “Laparoskopik Kolesistektomi ve Açık Kolesistektomide Oluşan Stres Cevabın Karşılaştırılması”, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, B90, Antalya, 1996.

6. Ş. Taner, K. Topgül, C. Cümşüdov, B. Baydar, M.K. Urhan, H.C. Dartanel, E. Zümrütdal, H. Bağırov, “Peritonitli Hastalarda Kan Serumu Ozmolaritesi”, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 118, Antalya, 1996. 

7. M.Y. Nesrinov, N.H. Memmedov, C. Cümşüdov, B. Baydar, K. Topgül, B. Baydar, “ Billroth II Ameliyatından Sonra Duodenal Güdük Kaçağının Önlenmesi”, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, B52, Antalya, 1996.

8. C. Cümşüdov, K. Topgül, Ş. Taner, B. Baydar, A. Demir, M.K. Urhan, H. Şahin, S. Sarı, “Pyojenik Karaciğer Abselerinde Prognozu Etkileyen Faktörler”, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, B34, Antalya, 1996.

9. C. Cümşüdov, H.C. Dartanel, K. Öner, N. Bayramov, B. Baydar, K. Topgül, L. Bayramova, H.Üstün, “ Deneysel karaciğer kistlerinin tedavisinde Lazer kullanımı”, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, B34, Antalya, 1996.

10. F. Küçükel, A.Ş. Taner, C. Cümşüdov, A. Demir, K. Topgül, M.K. Urhan, B. Baydar, S. Sarı, “ Tıkanma sarılıklı hastalarda preoperatif dönemde uygulanan perkütan transhepatik bilier drenajın postoperatif morbidite ve mortalite üzerine etkisi”, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, B34, Antalya, 1996.

11. N.H. Memmedov, M.Y. Nesrinov, C.H. Cümşüdov, B. Baydar, K. Topgül, A.Demir “Gastroduodenal Ülser Kanamalarında Tedavi Seçeneğimiz”, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, B31, Antalya, 1996.

12. C.M. Caferoy, A.I.Memmedov, P. A. Memmedov, C. Cümşüdov, B. Baydar, H.C. Dartanel, K. Topgül, “ Kanayan Mide Ülserlerinde Midenin Apud Hücrelerinin Yapısal ve Fonksiyonel Değişiklikleri”, 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi  B31, Antalya, 1996.

13. Z. Ferahköşe, K. Topgül, A. Kılıç, S. Leventoğlu, Ş. Bozkurt, A. Dursun. “Mide kanserli hastalarda D2 ve D3 lenf nodu diseksiyonunun sağ kalım oranına etkisi”. 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 144, Antalya, 2001.

14. K. Topgül, H. Gökbayır, E. Özdemir, A. Kılıç, Z. Ferahköşe, “ Biliyer kistadenoma karaciğer kist hidatiğini taklit edebilir mi?”, 18. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 171, Antalya, 2001.

15. N. Özen, B. Güngör, K. Topgül, “ Meme Kanserinde İzosulfan Mavi Boya ile Sentinel Lenf Nodu Değerlendirmesi”,  İstanbul Meme Kanseri Kongresi ,86, İstanbul, 2003. 

16. N. Özen, K. Topgül, M.B. Çetinkaya, B.Güngör, A.Kökçü, “ Üç Farklı HRT Uygulamasının Meme Üzerine Etkileri”, VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. P2, Antalya, 2003. 

17. G. Tümer, K. Topgül, Z. Malazgirt, “ Postoperatif SGD sonuçlarına göre uygulanan beslenme desteğinin yararı”, 5. KEPAN  Kongresi, 126, Kuşadası, 2004.

18. G. Tümer, A. Dervişoğlu, K. Topgül, F. Ülger, T. Akpolat, M. Aydın, Z. Malazgirt “OBEK: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beslenme Uygulamaları ve Eğitim Kurulu”, 5. KEPAN  Kongresi, 155, Kuşadası, 2004.

19. Nil Güler, Simten Dağdaş, Özlem Gül, Koray Topgül, Zafer Malazgirt, “Başarıyla sonlandırılmış bir gebelik ve ITP vakası”, Türk Hematoloji Derneği XXXI. Ulusal Kongresi 166, Antalya, 2004.

20. K. Topgül. “Materyaller”. Ventral Fıtık I Oturumu. Ulusal Fıtık Kongresi Kapadokya, 2005.(SÖZEL SUNUM) 

21. K. Topgül, S. Sökmen, S. Ersin, A.G. Türkçapar, H. Gök, N.N. Gönüllü, M. Paksoy, M. Ertem, Z. Malazgirt, “ Otuz dört Spigelian fıtık: Çok merkezli prospektif çalışma”, Ulusal Fıtık Kongresi,  29, Kapadokya, 2005.

22. A. Çakmak, K. Topgül, Z. Malazgirt, “Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon ameliyatı sonuçlarımız: 23 olgu”, Ulusal Fıtık Kongresi,  38, Kapadokya, 2005.

23. B. Güngör, A. Gök, M. Bilgin, K. Topgül, H. Gök, Z. Malazgirt, “ Laparoskopik ventral fıtık onarımında kullanılan farklı yama tespit materyalleri üzerinde gelişen karın içi yapışıklıkların karşılaştırılması”, Ulusal Fıtık Kongresi,  48, Kapadokya, 2005.

24. K. Topgül, Z. Anadol, B. Güngör, Z. Malazgirt, “ Laparoskopik herni onarımında fibrin doku yapıştırıcısı ile yama sabitlemesi: 3 bilateral inguinal hernili olgu”, Ulusal Fıtık Kongresi, 56, Kapadokya, 2005.

25. K. Topgül, Z. Anadol, S. Yürüker, M. Kesim, N. Özen, “ Laparoskopik teknikle Morgagni hernisi ve diyafragma evantrasyonu onarımı: 2 olgu”, Ulusal Fıtık Kongresi,  94, Kapadokya, 2005.

26. A. Karacalar, M. Acar, K. Topgül, M.S. Engin, “ Geniş abdominal bölge tam kat defektlerin onarımında duysal Myokutan Vastus Lateralis Flebi kullanımı”, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kongresi, Konya, 2005.

27. Kesim M , Özen N, Topgül K, Anadol Z, Yürüker S S, “Cerrahların ve Sanatçıların Memeye Bakışı” VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 329,  İstanbul, 2005.

28. Canbaz F, Başoğlu T, Topgül K, Saraç A, Semirgin SU, Yapıcı O. Lowdose blood pool imaging: A practical outlining method to accuratelylocalize lymph nodes in lymphoscintigraphy. 7 th International Congress of Nuclear Oncology and 18 th National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine. Antalya, 2006.

29. H Kesici, A N Ulusoy, K Topgül, H Paşaoğlu, N bayraktar, G Şenyürek O Karaköse. “Tıkanma sarılıklı ratlarda Taurolidine’in kolonik anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi.” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

30. Y Özkütük, K Topgül, N Özen, M Hökelek, A Güvenli, Y Büyükkarabacak. “Deneysel tıkanma sarılığı modelinde Taurolidine’in bakteriyel translokasyon üzerine etkisi” , Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

31. S Yürüker, K Topgül, A Z Anadol, M kesim. “İntraperitoneal yerleştirilen meshlerin oluşturudğu yapışıklığın barsak geçiş hızına etkisi.” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

32. A Gök, Z Malazgirt, K Topgül, B Güngör, AN Ulusoy, M Kesim. “Sıçanlarda laparoskopik ventral fıtık onarımında kullanılan sentetik yamaların karın içi yapışıklıklarına etkisi.” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

33. K Topgül, AZ Anadol, M Bilgin, M Kesim. “Laparoskopik kolorektal cerrahi: ilk sekiz olgumuz”. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

34. K Topgül, Z Malazgirt. “Laparoskopik ventral fıtık onarımları: 25 olgunun retrospektif analizi”. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

35. K Topgül, S Yürüker, B Güngör, M Danacı, T Başaoğlu, H Kahraman, Z Malazgirt. “Laparoskopik adrenalektomi: 14 olgunun retrospektif analizi.” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

36. S Yürüker, K Topgül, AZ Anadol. ”Cerrahi sonrası planlanmamış enteral beslenme seçenekleri: Üç farklı olgu.” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

37. AZ Anadol, K Topgül, B Güngör, S Yürüker, M Bilgin, M Kesim. “Künt karaciğer travmalarına konservatif yaklaşım.” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006.

38. B Aydın, A Turla, K Topgül. “Rektumda yabancı cisim: Bir olgu sunumu.” VII Adli Bilimler Kongresi, Konya, 2006.

39. O Karaköse, AN Ulusoy, K Topgül, M Bilgin, S Yürüker, Y Gülbahar. “Tıkanma sarılıklı ratlarda infliksimabın barsak anastomozu üzerine etkisi.” 2. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, 2007.

40. O Karaköse, M Bilgin, SM Doğan, S Yürüker, K Topgül, N Özen, M Kesim. “Whipple prosedüründe güvenli pankreatikojejunostomi.” 2. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, 2007.

41. K Topgül, N özen, O karaköse, S Yürüker, F Deniz, Z Malazgirt, M kesim. “Pankreas psödokistlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız: 11 Olgu.” 8. Ulusal Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Kongresi, Mersin, 2007.

42. M Bilgin, S Karagül, O Karaköse, K Topgül, B Güngör, Z Malazgirt. “Laparoskopik ventral fıtık onarımında sprey adezyon bariyerinin karın içi yapışıklıklarına etkisi: Sıçanlarda deneysel çalışma.” 2. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2007.

43. K Topgül, M Bilgin, B Güngör, AN Ulusoy, M Kesim, Z Malazgirt. “Kasık fıtığı cerrahisinde değişen eğilimlerimiz: On yıllık deneyimin retrospektif değerlendirilmesi.” 2. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2007.

44. S Karagül, O Karaköse, K Topgül, K Erzurumlu, AN Ulusoy, Z Malazgirt. ” Femoral fıtık olgularımızın retrospektif analizi: 8 yıllık deneyimimiz.” 2. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2007.

45. K Topgül, K Şeker, SM Doğan, M Kesim, Z Malazgirt. “Açık posterior yamalı onarım ile laparoskopik onarım tekniklerinin karşılaştırılması.” 2. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2007.

46. K Şeker, O Karaköse, K Topgül, N Özen, M Kesim, Z Malazgirt. “Çift taraflı kasık fıtıklı olgularımızın retrospektif analizi.” 2. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2007.

DOÇENTLİK SONRASI

47. M Yeşiltaş, K Topgül. “TEP tekniği ile onarım yapılan 202 kasık fıtığı olgusuna ait sonuçlar”.  Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

48. K Topgül, BB Güngör, Z Malazgirt, M Bilgin. “İnterparietal herniasyon: intestinal tıkanıklığın nadir nedeni”. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

49. K Topgül, S Karagül, B Gökgül. “Laparoskopik cerrahi ile tedavi edilen karaciğer hidatik kist olgusu.” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

50. K Topgül, N Özen, S Karagül, S Yürüker, S Angı, M Kesim. “Otomatik bipolar radyofrekans jeneratör ile karaciğer Rezeksiyonu”. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

51. M Kazımi, M Özsoy, K Topgül, S Ulukaya, E Kısmalı, M Alper, M Zeytunlu, M Kılıç. “Budd-Chiari nedeniyle canlıdan karaciğer nakli uygulanan hastada hepatik arter ve portal ven akımını korumak amacıyla tissue expander kullanımı” . Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

52. M Kazımi, M Özsoy, Ü Aydın, K Topgül, M Alper, S. Ulukaya, M. Alper, M. Zeytunlu, M Kılıç. “Budd-Chiari tanısıyla mezoatrial şant ve inferior vena cava stenti uygulanmış olguda karaciğer nakli.” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

53. M Kazımi, A Uğuz, B Gürcü, M Özsoy, Ü Aydın, K Topgül, M Parıldar, , M Alper, M Akyıldız, M Kılıç. “Budd-Chiari sendromlu hastalarda mezo-kaval şant ameliyatı sonuçlarımız”. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

54. S Yürüker, K İpek, S Angı, E Kılıç, S Karagül, H Eken, F Ülger, K Topgül, M Kesim. “Perkütan endoskopik gastrostomi uygulamalarımız ve uygulamaya ait sorunlarda çözü önerileri.” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

55. M Akın, H Gökbayır, K Kılıç, K Topgül, E Özdemir, Z Ferahköşe. ”Pilonidal sinüs tedavisinde rhomboid eksizyon ve Limberg flep tekniğini: 411 hastanın uzun dönem sonuçları.” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

56. K Topgül, S Angı, M Yıldırım, B Gökgül, S Yürüker, Z Malazgirt, AN Ulusoy, N Özen, M Kesim. ”Paratiroidektomi ameliyatı sonuçları: 10 yıllık deneyimimiz.” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

57. K Topgül, S Karagül, S Yürüker, İ Yurtseven, H Eken, N Özen, Z Malazgirt, AN Ulusoy, M Kesim. “Tiroid kanseri tedavisinde 25 yılın analizi.” Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

58. B Gürcü, A Uğuz, K Topgül, M Kazımi, M Parıldar, M Zeytunlu, A Çoker. “Pankreas psödokistlerinin tedavisinde cerrahi ve peruktan drenaj yöntemleri”. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

59. K Topgül, N Özen, S Karagül, S Angı, M Kesim. “Üst gastrointestinal sistem kanamasına yol açan duodenal lipom olgusu”. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008.

60. B Kuru, M Gülçelik, K Topgül, C Özaslan, S Dinç, H Dinçer, M Bozgül, M Çamlıbel, H Alagöl. “Klinik aksilla negatif ve pozitif invazif meme karsinomalı meme hastalarında preoperatif aksiller ultrasonografi ve sentinel lenf nodu biyopsisi uygulaması”. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.

61. K Topgül, S Yürüker, B Kuru. “24 haftalık gebede SILS kolesistektomi: Gebede bildirilmiş ilk SİLS olgusu”. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.

62. K Topgül, S Yürüker. “Gastroskopi rehberliğinde laparoskopik ‘wedge’ reeksiyon ile tedavi edilmiş mide GİST olgusu”. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.

63. K Topgül, S Yürüker, N Özen, M Kesim. “Karaciğer metastazı yapmış GİST’lerde karaciğer rezeksiyonu ile tedavi”. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.

64. S Yürüker, K Topgül, M Yıldırım, H Çınar, D Şeren, S Karagül. “Akut mezenter iskemisinde ‘second-look’ cerrahi için laparoskopi tekniği”. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.

65. K Topgül, S Yürüker, M Yıldırım, M Kesim. “SILS tekniğiyle TAPP fıtık onarımı. Sağ nüks kasık fıtığı olgusu.” 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.

66. S Yürüker, K Topgül, K İpek, B Koca, E Kaya, T Kesicioğlu, M Uyan. “Periton diyalizi uygulayan hastada insizyonel fıtığa bağlı anazarka tipi cilt altı ödemi”. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.

67. S Yürüker, K Topgül, M Yıldırım, K İpek, B Koca, d Şeren, H Çınar. “İntestinal obstrüksiyon ve obstrüktif böbrek yetmezliğine yol açan primer intraperitoneal dev hidatik kist olgusu”. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.

68. S Yürüker, K Topgül, H Çınar, N Özen, M Kesim. “Beslenme jejunostomisi uygulama endikasyonlarımız”. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.

69. S Yürüker, K Topgül, F Özkan, N Özen, M Kesim. “Anestezi komplikasyonu cerrahi tedavi planını değiştirebilir: Olgu sunumu.” 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.

70. K Topgül, S Yürüker, B Kuru. “SILS kolesistektomi: İlk 10 olgumuz.” 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.

71. S Yürüker, K Topgül, H Çınar, N Özen, M Kesim. “İntestinal obstrüksiyona yol açmış rezeke edilemeyen rektum kanserinde SILS tekniğiyle kolostomi açılması”. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.

72. K Topgül. “Kasık Fıtıkları Sempozyum Oturumu” –Olguya göre onarım ve yama seçimi”. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010.(SÖZEL SUNUM)

73. K Topgül, B Güngör, H Eken. “Üç port laparoskopik splenektomi: Olgu sunumu”. 1. Minimal İnvaziv Cerrahi kongresi, Girne, KKTC, 2009.

74. K Topgül. “Panel 1 Kasık Fıtığı- Biyomateryal kullanımına bağlı enflamasyon ve enfeksiyonlar. Ne yapacağız?”. Ege Cerrahi Kongresi, İzmir, 2009.

75. K Topgül. “Laparoskpik kasık Fıtığı Onarım Kursu- TAPP tekniği, püf noktaları”. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2009.(SÖZEL SUNUM)

76. K Topgül. “Laparoskopik Karın Duvarı Fıtığı Onarımı- Ameliyat oturumu, modifiye canlı yayın: Göbek Fıtığı Ameliyatı”. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2009.(VİDEOLU SÖZEL SUNUM)

77. K Topgül. Laparoskopik karın duvarı onarımları panelinde panalist. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2009.

78. M Yeşiltaş, K Topgül. “Laparoskopik antireflü ameliyatlarımız: 120 olgunun geriye dönük incelemesi.” 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2009.

79. Z Malazgirt, SS Yürüker, K Topgül. “Laparoskopik kolesistektomi ameliyatı sırasında açığa dönme nedenlerinin değerlendirilmesi”. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2009.

80. K Topgül.  “Tartışmalı olgu sunumları-Nütrisyonel müdaheleler sonuçları etkiler mi? PANELİST.“ 9. Ulusal Hepatopankreatobiliyer Cerrahi Kongresi, Bursa, 2009.

81. D Erdem, G Demirağ, İ Yücel, Y Süllü, K Topgül, R Büyükalpelli, A Bektaş. “Duodenuma metastaz yapan renal hücreli karsinom olgusu.” III. Tıbbi Onkoloji Kongresi ,Antalya, 2010.

82. K Topgül, SS Yürüker, B Koca, T Kesicioğlu. “Dalak koruyucu laparoskopik distal pankreatektomi”. 2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi ve 3. Ulusal Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

83. K Topgül. “Olgu tartışması paneli- Crohn Operasyon Enterokütan fistül. PANELİST” Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Kongresi, Antalya, 2011.

84. K Topgül. “ Kasık fıtığı Kursu-TAPP teknik yaklaşım.” 10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

85. S Yürüker, K Topgül. “Gastroendoskopik görüntüleme yöntemiyle SİLS kolesistektomi tekniği”. 10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

86. K Topgül, H Çınar, F Parlak, T Kesicioğlu, SS Yürüker, S Büyükakıncak, Z Malazgirt. “Tek kesiden laparoskopik kolesistektomi deneyimlerimiz; 31 olgu.” 10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

87. S Yürüker, K Topgül. “PEG-J Uygulamasında Kateter Sorunları ve Önerileri.” 10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

88. S Yürüker, K Topgül, F Ülger, A Dilek, L Güngör, Z Malazgirt. “Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimimiz”. 10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

89. K Topgül, S Yürüker. “Büyük gastrik bezoarın laparoskopik tedavisi”. 10.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

90. K Topgül, SS Yürüker, B Koca. “Laparoskopik Distal Pankreatektomi: Büyük solid papiller neoplazi olgusu.” 10. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

91. K Topgül, M Uyan, T Kesicioğlu, H Çınar, SS Yürüker, S Büyükakıncak.  “Pankreatikoduodenektomi sonuçlarımız: 56 Olgu.” 10. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

92. F Ayrancılar, K Topgül, B Düzgün, M Demir, T Güven, M Hökelek. “İmmunonütrisyonun Karaciğer Rezeksiyonu Sonrası Rejenerasyon Sürecine ve İnflamatuar Yanıta Etkisi”. 10. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

93. İ Karabıçak, S Yürüker, S Büyükakıncak, T Kesicioğlu, H Çınar, B Koca, M Danacı, K Topgül, M Başoğlu. “Karaciğerin nadir görülen bir primer tümörü: Epitelial Hemangioendotelyoma.” 10. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

94. K Topgül, T Kesicioğlu, H Çınar. “Karaciğer rezeksiyonu sonuçlarımız: 5 yıl-65 rezeksiyon.” 10. Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, 2011.

95. H Çınar, K Topgül, T Kesicioğlu, İ Karabıçak , C Polat, Z Malazgirt. “Spigel herni deneyimimiz”. 3. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya, 2011.

96. S Büyükakıncak, H Çınar, S Şenol, F Parlak, İ Karabıçak, K Topgül. “Retroperitoneal paraganglioma: Olgu sunumu.”5. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi, Antalya, 2011.

97. K. Topgül. “Laparoskopik fıtık cerrahisi”-Sempozyum Oturumu. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

98. K. Topgül. “Açık ve Laparoskopik kasık fıtığı onarımında fiksasyonsuz yöntem-Uydu Sempozyum.” 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

99. K.Topgül. “Hangi hastaya hangi onarım? Doğru bilinen yanlışlar.” 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

100. H Çınar, K Topgül, T Kesicioğlu, B Can, B Koca, İ Karabıçak. “Midenin senkron gastri adenokarsinom ve gastrointestinal stromal tümörü.” 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

101. H Çınar, M Uyan, G Lap, BB Güngör, AK Polat, SS Yürüker, K Topgül, K Erzurumlu. “Mide yerleşimli gastrointestinal stromal tümör olguları”. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012. 

102. B Koca, K Topgül, S Yürüker, H Çınar, B Kuru. “Künt dalak travmasında nonoperatif yaklaşım”. 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

103. K Topgül, Z Malazgirt, H Çınar, T Kesicioğlu, Z Sağlam, Z Koç. “Tek port ve multiport laparoskopik kolesistektomi sonuçlarımızın kıyaslanması.” 18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012.

104. K Topgül. “LVFO’nın güncel sonuçları-Laparoskopik ventral fıtık onarımı kursu”. 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum, 2013.(KURS SÖZEL SUNUM)

105. K Topgül. “Laparoskopik kasık fıtığı onarımında sorular ve cevaplar-FORUM-PANELİST.” 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum, 2013.

106. “ MF Gürsel, M Çan, K Topgül, Z Malazgirt. “Acil ve elektif koşullarda ameliyat edilen olgularda fıtık özelliklerinin karşılaştırılması”. 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum, 2013. 

107. M Çan, MF Gürsel, E Çan, K Topgül, Z Malazgirt. “ Kasık fıtığı onarımlarından sonra hastanede uzun yatışa yol çan etkenlerin retrospektif değerlendirilmesi.” 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum, 2013.

108. K Topgül, MF Gürsel, M Çan, Z Malazgirt. “Ventral fıtık onarımlarında dört farklı yöntem: Defekt özelliklerinin yöntem tercihi üzerine etkisi.” 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum, 2013.

109. Topgül K, Çan M, Uyan M, Yürüker SS, Gürsel MF, Büyükakıncak S, Malazgirt Z. "Whipple Ameliyatı: 85 Olguluk Samsun Deneyimi". 11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013.

110. Şeren D, Topgül K, Koca B, Erzurumlu K.  “Periampuller Bölge Malign Tümörlerin Nedeniyle Pankreatikoduodenektomi Uygulanan Hastalarda Mortalite ve Yaşam Süresi Üzerine Etkili Faktörler". 11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013.

111. Topgül K, Çan M, Gürsel MF, Büyükakıncak S, Çınar H, Malazgirt Z. "Karaciğer Rezeksiyonu Sonuçlarımız: 100 Ardışık Rezeksiyon". 11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013.

112. Topgül K, Çetinkaya M B, Çan M, Gürsel M F, Malazgirt Z, Gül M K. “İleri Evre Over Kanserli Hastalarda Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperitoneal  Kemoterapi (HİPEK) Uygulaması: Olgu Serisi” 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya.

113. Topgül K, Malazgirt Z, Çan M, Gürsel M F.“Kolorektal Kanser Tedavisinde ULAP (“Umbilical incision laparoscopic colectomy with one additional port”) Tekniği İle  LaparoskopikKolektomi: Olgu Serisi”. 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya.

114. Topgül K, Çan M, Gürsel M F, Malazgirt Z, Gül M K. “Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermikİntraperitoneal Kemoterapi ile Tedavi Edilmiş Psödomiksoma Peritonei Olgusu.” 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya.

115. Topgül K,  Çan M, Gürsel M F, Malazgirt Z, Gül M K. “Periton Karsinomatozlu Yinelemiş Mide Kanseri Olgusunda Agresif Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi (HİPEK) Uygulaması”. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya.

116. Topgül K, Çetinkaya M B, Çan M, Gürsel M F, Malazgirt Z, Gül M K.  “PeritonealKarsinomatoz Tedavisinde Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermikİntraperitoneal  Kemoterapi (HİPEK): Başlangıç Deneyimi ve Klinik Serimiz” (SÖZLÜ SUNUM-EN İYİ 50 BİLDİRİ ARASINDA YER ALMIŞTIR)19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014,  Antalya.

117. Topgül K, Koca B, Tarım İ A, Yürüker S S. “Büyük Karın Amelitalarında Cilt Antisepsisinde Klorheksidin+isopropanol Kullanımı Cerrahi Alan Enfeksiyonu Riskini Azaltmakta İyodinden Üstün müdür?” Cerrahi Enfeksiyon Buluşması, Poster Sunumu. 5-7 

Diğer yayınlar

Patentler: 

1.C.Cümşüdov, S. Sarı, N.Y. Bayramov, H.C. Dartanel, B. Baydar, K. Topgül, L.Q. Bayramova, E.B. Beşirov, Deneysel olarak karaciğer absesi geliştirme metodu, Azebaycan Cumhuriyeti Patent Enstitüsü Patent Lisansı, 0034, 2001.

2. C. Cümşüdov, S. Sarı, N.Y. Bayramov, H.C. Dartanel, B. Baydar, K.Topgül, L.Q. Bayramova, Epitelyal kist oluşturma metodu, Azebaycan Cumhuriyeti Patent Enstitüsü Patent Lisansı, 0035, 2001.

3. C. Cümşüdov, S. Sarı, Ç.M. Caferov, H.C. Dartanel,  N.Y. Bayramov, B. Baydar, K.Topgül, L.Q. Bayramova, Karaciğeraltı absesi oluşturma metodu, Azebaycan Cumhuriyeti Patent Enstitüsü Patent Lisansı, 0036, 2001.

4. C.H. Cümşüdov, S. Sarı, H.C. Dartanel, B. Baydar, K. Topgül, L.Q. Bayramova, K.Ş. Arda, Karaciğerde fibröz kist oluşturma metodu, Azebaycan Cumhuriyeti Patent Enstitüsü Patent Lisansı, 0037, 2001.

[Patent belgeleri 1996-2000 yılları arasında S.B. Ankara Hastanesi 1. Genel Cerrahi Kliniği’ne muhtelif defalar eğitim amaçlı gelen Prof. Dr. Cümşüd Cümşüdov (Azerbaycan Tıp Üniversitesi/ Bakü) ile birlikte Ankara GATA Hayvan Laboratuvarında gerçekleştirilen ve deneysel model oluşturma üzerine yapılan çalışmaların Azerbaycan Patent Enstitüsü tarafından değerlendirilmesi ile alınmıştır]

Kitap ve kitap bölümü:

1. Tüm Yönleriyle Şok
Yayım tarihi: 10/2010
Yazar: Dr. Selman Sökmen, Dr. Koray Topgül
Yayınevi: Nobel Tip Kitabevi ISBN: 9789754207743Cilt/Sayfa Sayısı: 1 adet ciltsiz normal kapaklı / 127 sayfa
1. Bölüm1 : Hipovolemik Şok

2. Sabiston Textbook of Surgery 17th ed. -TÜRKÇE Modern Cerrahi Pratiğin Biyolojik Temeli
Yayım tarihi: 01/2010 
Çevirmen: Prof.Dr. Ali Naki Ulusoy, Doç. Dr. Koray Topgül
Yayınevi: Nobel Tip Kitabevi ISBN: 9789754206845
1. A N Ulusoy, K Topgül. Meme Hastalıkları, Bölüm 32 
2. Z Ferahköşe, K Topgül. Mide, Bölüm 45, 
3. K Topgül. İnce Barsaklar, Bölüm 46, 
4. K Topgül. Girişler ve portlar, Bölüm 69, 

3. Nütrisyon ve Gastrointestinal Hastalık 
Yayım tarihi: 01/2011 Yazar: Mark H. DeLegge
Çevirmen: Doç. Dr. Koray Topgül, Prof. Dr. Zafer Malazgirt
Yayınevi: Nobel Tip Kitabevi ISBN: 9789754207811
Cilt/Sayfa Sayısı: 1 adet ciltli / 330 sayfa
1. 5. Bölüm: Beslenme ve pankreatit
2. 8. Bölüm: Kısa Bağırsak Sendromu
3. 10. Bölüm: Enteral Girişim ve Enteral Beslenme

4. Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri 
Yayım tarihi: 04/2011 Editör: Prof.Dr. A. Haydar Şahinoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Dilek, Doç. Dr. Akın Kaya
 Bölümler:
1. Bölüm 23 Nütrisyon Tüpleri, Çeşitleri ve Yerleştirilmesi-S.S. Yürüker, K. Topgül
2. Bölüm 152 Akut Pankreatit- K. Topgül
3. Bölüm 164 Cerrahi Alan Enfeksiyonları- K. Topgül

5. İnsan Anatomisi Renkli Atlası Cilt 2, İç Organlar,
Çeviri Editörü: Prof. Dr. Cem Kopuz 
İSTANBUL TIP KİTABEVİ  ISBN :  : 9786054499519 
Baskı Tarihi :  : 2013 
Bölümler: K. Topgül Sindirim Sistemi-143-245

6. Pocket Companion to Sabiston Textbook of Surgery
Yayım tarihi: 2013 Yayınevi: Nobel, Elsevier Publishing ISBN: 9780721604824        Yazar: Courtney Townsend
Çevirmen: Koray Topgül, Zafer Malazgirt

7. Türk Cerrahi Derneği E-Kitap: “Cerrahi Hastalarda Viral İnfeksiyonlar ve Tedavisi” Bölümü. Koray Topgül

8. Türk Cerrahi Derneği Web Sayfası, Sanal Akademi (videolu ppt sunumu): “Laporoskopik Kasık Fıtıkları”. Koray Topgül.

9. “Türk HPB Cerrahisi Derneği Pankras Ekzokrin Destek Önerileri”. Türk HPB Cerrahisi Derneği Çalışma Grubu Üyesi Olarak K. Topgül . 11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013.

11. “MANAGEMENT OF PERITONEAL SURFACE MALIGNANCY” . TEXTBOOK, EDITED BY: Spiliotis J, Esquivel J, Halkia E,  Sökmen S,  Füzun M,  Alexander R.
CHAPTER 24. “Personnel safety considerations” Topgül K, Malazgirt Z (Kitap Bölümü Yazarlığı) (Kitap Yazım Aşamasındadır)

12. “Ağrı Sendromları Multidisipliner Yaklaşım”. Editör: Prof. Dr. Fuat Güldoğuş, İntertıp, 2015. Koray Topgül. Karın Ağrısı Bölüm editörlüğü ve Bölüm yazarı.

Kongre Dışı Bilimsel Toplantı ve  Sempozyum Konuşmaları

DOÇENTLİK ÖNCESİ

1. “Materyaller seçimi”.  K Topgül. Ege Fıtık Günleri, İzmir, Eylül, 2004. 

2. “Yara iyileşmesinde beslenme ve metabolizma”. K Topgül. Temel Yara Bakımı Kursu, OMÜ Tıp Fakültesi, Samsun, Haziran, 2005.

3. Türk HPB Cerrahi Derneği Bölge Toplantısı-düzenleme-sekreter. K. Topgül. Nisan, 2006.

DOÇENTLİK SONRASI

4. K Topgül. “Ağrı iletisi ve nedenleri.” Kasık Fıtığı Yama ve Ağrı Sempozyumu, İstanbul, 2009.

5. “Temel Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu.” K. Topgül. Ondokuz Mayıs Üniversitesi TF, Samsun, Mart, 2010.

6. “Temel Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu.” K. Topgül. Ondokuz Mayıs Üniversitesi TF, Samsun, Mayıs, 2010.

7. “Temel Minimal İnvaziv Cerrahi Kursu.” K. Topgül. Ondokuz Mayıs Üniversitesi TF, Samsun, Mayıs, 2010.

8. “Mide kaynaklı GİST sebebiyle eş zamanlı mide ve karaciğer girişimi.” K. Topgül. Türk HPB Derneği, Kolorektal ve Non-kolorektal Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım: Benzerlikler-Farklılıklar Çalıştayı, Kasım, 2011.

9. “İnguinal Herni Onarımı TEP ve TAPP yöntemleri, Açık Onarımda fiksasyon gerektirmeyen Mesh kullanımı, İnsizyonel Herni Onarımında Kullanılan Yamalar, Laboratuvarda Pratik Uygulama.”  K. Topgül. Karın Duvarı Onarımı MasterClass, Gazi Üniversitesi TF Laparoskopik Eğitim Ünitesi, Gölbaşı, Ankara, Aralık, 2011.

10. “Pankreas enzimleri, Safra tuzları, Vit B12, diğer vitaminler ve eser elementler.” 
K. Topgül. Benign Gastrointestinal Sistem Hastalıkları, Güney Anadolu Cerrahi Derneği Paneli,  Mayıs 2012, Adana. 

11. “Mide Kanserleri ve HPB Kanserlerinde Güncel Yaklaşımlar.” K. Topgül. Onkoloji Günleri, Medical Park Samsun, Şubat, 2012 (Düzenleme Başkanlık ve Sunum)

12. “Ekzokrin Pankreas Yetmezliği.” Türk HPB Cerrahi Derneği, Bölgesel Toplantı, Eskişehir, Kasım 2012.

13. “Ekzokrin Pankreas Yetmezliği.” K. Topgül. Türk HPB Cerrahi Derneği, Bölgesel Toplantı, Denizli, Kasım 2012.

14. “Periton Karsinomatozu-Samsun Deneyimi.” K. Topgül. Periton Karsinomatozu Cerrahisi ve Karın İçi Kemoterapi Uygulamaları Bilimsel Toplantısı, Samsun, Ocak, 2013.

15. “Sinüs Pilonidalis’de Hangi Cerrahi Teknik?”. K. Topgül, Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, Aydın, Şubat, 2013.

16. “İnguinal Herni Onarımı TEP ve TAPP Teknikleri,Laparoskopik  Herni Onarımında Kullanılan Malzemeler, Ameliyathanede Pratik Uygulama”. K. Topgül. Laparoskopik Herni Onarımı Teorik ve Uygulamalı Çalıştayı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı İzmir, Mart, 2013.

17. “Ekzokrin Pankreas Yetmezliği.” K. Topgül. Türk HPB Cerrahi Derneği, Bölgesel Toplantı, Abant, Nisan, 2013.

18. “Hepatobilier ve Pankreatik Cerrahi Sonrası Enzim Yetmezliği ve Tedavisi”.
 K. Topgül, Samsun Cerrahi Derneği Bölgesel Toplantısı, Ordu, Haziran, 2013.

19. “Sinüs Pilonidalis’de Hangi Cerrahi Teknik?”. K. Topgül, Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, Trabzon, Eylül, 2013.

20. “TAPP: Teknik basamakları”. K. Topgül, 11. Ulusal Endoskopik Cerrahi Kongresi, Bodrum, Ekim, 2013.

21. "Ekzokrin Pankreas Yetmezliği" K. Topgül, 11. Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, Antalya, 2013.

22. "Hekim Gözüyle Cerrahi Alan Enfeksiyon Gelişme Riski". K. Topgül , 2. Hepatopankreatobilier Cerrahi Hemşireliği Kongresi , Antalya, 2013. 

23. “İleri Evre Over Kanserlerinde Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi”. Koray Topgül .“Jinekolojik Onkolojide Yenilikler ve Günlük Pratikte Eksik Cerrahiden Korunma Sempozyumu”. (Davetli Konuşmacı) 12. Ocak 2014, Samsun.

24. “Morbid Obezite: Cerrahi Tedavi ve Multidisipliner Yaklaşımlar.” Düzenleme ve Toplantı Başkanlığı. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi ve Medical Park Samsun Hastanesi, 21 Aralık 2014, Samsun. 

25. “Bariatrik Cerrahide Hasta Seçimi.”  Koray Topgül (Konuşmacı). “Morbid Obezite: Cerrahi Tedavi ve Multidisipliner Yaklaşımlar.” 21 Aralık 2014, Samsun.

26. “Hepatikojejunostomi” Koray Topgül. Hepatopankreatobilier Cerrahinin Teknik İncelikleri-Video Destekli Oturum (Davetli Konuşmacı). 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya.

27. “Üst GİS Cerrahisi Sonrası Pankreas Enzim Yetmezliği”. Koray Topgül (Davetli Konuşmacı). Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 12 Mart 2014.

28. “Şiddetli Akut Pankreatit: Nasıl Tedavi Edelim?”. Koray Topgül (Konuşmacı).“Cerrahi ve Enfeksiyon”, Cerrahi Enfeksiyon Derneği Bölgesel Toplantısı, 24 Mayıs 2014, Samsun. 

29. “Şiddetli Akut Pankreatit”. Koray Topgül. Azerbaycan-Türkiye Cerrahi ve Gastroenteroloji Günleri Kongresi, Bakü, Azerbaycan, 6-8 Haziran 2014.

30. “İnguinal Herni Onarımında TEP ve TAPP Teknikleri”. Koray Topgül. Laparoskopik Herni Onarımı Teorik ve Uygulamalı Çalıştayı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Gündüz Hastanesi, İzmir, 9 Haziran 2014.

31. “Eş Zamanlı Canlı Ameliyat 2: LaparoskopikInguinal Herni Onarımı (TAPP)” Koray Topgül. Laparoskopik  Herni Onarımı Teorik ve Uygulamalı Çalıştayı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Gündüz Hastanesi, İzmir, 9 Haziran 2014.

32. “Laparoskopik Herni Onarımında Kullanılan Malzemeler”. Koray Topgül (Konuşmacı). Laparoskopik Herni Onarımı Teorik ve Uygulamalı Çalıştayı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Gündüz Hastanesi, 9 Haziran 2014,İzmir.

33. “ Pankreas Kanseri ve Ekzokrin Yetmezlik” . Koray Topgül.  Türk Gastroenteroloji Derneği ve Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği “Pankreas Akademisi” Projesi Pankreas Modülü Eğitimcisi.21 Haziran 2014, Ankara.

34. “Glisemik Kontrol”. Kongre Sözlü Sunum. Koray Topgül. Cerrahi Enfeksiyon Buluşması. 5-7 Mart, İstanbul.

35. “LVFO Sorunlar ve Çözümleri”. Sözlü Sunum. Koray Topgül Samsun Fıtık Okulu, 8 Mart 2015 Samsun

36. “TEP”. Sözlü Sunum . Koray Topgül Samsun Fıtık Okulu.  8 Mart 2015 Samsun.

37. 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Fıtık  Kursu Eğitimcisi, Koray Topgül 22-26 Nisan 2015, Antalya.

38. TEP Teknik. Sözlü Sunum. Koray Topgül 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Fıtık  Kursu, 22-26 Nisan 2015, Antalya.


Projeler

1. “Tıkanma sarılığı olan ratlarda infliximab kullanımının barsak anastomoz iyileşmesi üzerine etkileri” , Ondokuz Mayıs Üniversitesi Destekli Ar-Ge Projesi,  77- T.423, Proje araştırmacısı, 2005.

2. “Laparoskopik cerrahi sırasında kullanılan titanium ve polyester klipslerin yapışıklık üzerine etkisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Destekli Ar-Ge Projesi,  85-T.431, Proje yöneticisi, 2005.


Doktor Yazıları

Kurs Katılımları

1. “Eğitim Becerileri Kursu”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Samsun, Haziran 2003. 

2. “V. Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) kursu”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Samsun, Haziran 2004. 

3. “Masterclass Colorectal Course (Laparoskopik kolon rektum cerrahisi kursu)”. Tyco Healthcare Education Center, Elancourt, Fransa, Haziran 2005.

4. “Mikrocerrahi Kursu”. (0608) GATA-Ankara, 2005.

5. “Lokal İleri Evre Meme Kanseri Kursu”. Ankara Meme Derneği, Ankara, Mart 2005.

6. . “İyi Klinik Uygulamalar ve Bilimsel Sunuş Teknikleri Kursu”. Ankara Cerrahi Derneği-Ankara, Mart 2001.

7. “Klinik Araştırmaların Tasarım, Yürütme, Sunum İlkeleri ve Kalite Kontrolü”. TÜBİTAK- Türk Tabipler Birliği, Ankara,2000.

8. “Sağlıkta Uluslar Arası Akreditasyon Standartları”. OMÜ Tıp Fakültesi-Samsun, Mart 2005.
9. “Gastroscopy/ Colonoscopy/ERCP” Course, University Hospital Eppendosf, Hamburg, Germany, March, 2006.

10. “A.M.I. Soft Anal Band Implant.” Hospital Kreisklinik Ottobeuren, Germany.

11. Bilimsel Yayın Sarmalı- Medikal Araştırma Yöntemleri”. Samsun, Haziran, 2007.

12. “Hepato-pankreato-bilier Cerrahi Eğitimi”. Ege Üniversitesi TF Genel Cerrahi AD karaciğer Transplantasyonu Birimi. Mart-Nisan 2008.

13. “Nutrituonal Support in Intensice Care Unit (ICU) Patients”. ESPEN Life-Long Period Programme on Clinical Nutrition and Metabolism.31.10.2007, Ankara.

14. “Nutrituonal Support in the Per,operative Period”. ESPEN Life-Long Period Programme on Clinical Nutrition and Metabolism.30.03.2011, Antalya.

15. “Öğretim Üyelerine Yönelik OSCE (Yapılandırılmış Sınav) Hazırlama Eğitimi”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi TF, Samsun, Ocak, 2011.

Diyor ki...

Resim yapmak, kitap okumak ve gitar çalmak sosyal yaşamımda beni mutlu eden ve çok dinlendiren hobilerimdir. Ayrıca spor da yaşamımın önemli bir parçası. Bunların yanı sıra Masa Dergisi’nde öykü yazarlığı ve çizerlik yapıyor, Aile Hekimleri Dergisi ve Türksolu Dergisi’nde politik ve sosyal yazılar yazıyorum. Sosyal yaşamım hakkında daha fazla bilgi almak için www.koraytopgul.com isimli web sitemi ziyaret edebilirsiniz. 

Randevu almak artık daha da kolay!

Apple Store ve Google Play Store’dan indireceğiniz Anadolu Sağlık Online Servisler uygulamasıyla işlemlerinizi çok daha hızlı yapabileceksiniz.

Uygulamamızı şimdi indirirseniz anında dilediğiniz doktordan online randevu alabilir, test ve görüntüleme sonuçlarınıza kolayca ulaşabilir ve geçmiş doktor ziyaretlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

app store
google play

Öncelikle Anadolu Sağlık Merkezi olarak birinci önceliğimizin hasta/hasta yakınlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı olduğunu belirtmek isteriz. Bu doğrultuda, dünyadan sonra Türkiye’de de Coronavirus (COVID–19) vakası görülmesinin ardından hastalarımızı ve refakatçilerimizi korumak ve güvenliklerini en üst seviyede tutmak amacıyla hastane yönetiminin aldığı önlemler çerçevesinde hasta ziyaretlerine bir süreliğine izin verilmeyeceğini paylaşmak isteriz.

Hastanemizde yatan hastalarımıza yalnızca bir refakatçinin eşlik etmesini önemle rica ederiz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.