Gebze
Sebahat Yılmaz Ağladıoğlu
Doç. Dr.

Sebahat Yılmaz Ağladıoğlu

2017 yılından bu yana Anadolu Sağlık Merkezi’nde çocuk endokrinolojisi uzmanı olarak görevini sürdürüyor.

Uzmanlık

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Çocuk Endokrinolojisi

Eğitim

Üniversite

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 2002

Uzmanlık eğitimi

 • Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara 2009

Yan Dal Uzmanlık eğitimi

 • Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara 2013

Çalıştığı Kurumlar

 • Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Özel Kurtköy Ersoy Hastanesi
 • Anadolu Sağlık Merkezi
 • Türk Tabipler Birliği
 • Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği
 • Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği (PUADER)
 • European Society for Paediatric Endocrinology
 • Ege Üniversitesi Diyabet Tedavisi Teknoloji Okulu, İnsülin Pompası Uygulaması, İzmir, Haziran 2016
 • Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-6 Toplantısı, Çeşme, 18-19 Nisan 2014.
 • Probleme Dayalı Öğrenme Kursu, Denizli, Aralık 2013.
 • Kanıta Dayalı Koruyucu Çocuk Sağlığı Uygulamaları Sempozyumu, Denizli, Kasım 2013.
 • 39th Annual Conference of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes
 • (ISPAD), Gothenburg, İsviçre, Ekim.
 • XVII.Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Edirne, 1-5 Ekim 2013.
 • 9 th Joint Meeting of Paediatric Endocrinology ESPE PES-APEG- APPES-ASPAE- JSPE-
 • SLEP, Milan, İtalya, Eylül 2013.
 • Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-5 Toplantısı, Ankara, 12-13 Nisan 2013.
 • 16. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Samsun, Kasım 2012.
 • Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-4 Toplantısı, Eskişehir, 26-28 Nisan 2012.
 • 14. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Muğla, 6-10 Ekim 2010.
 • 49th Annual Meeting of ESPE Prag, Çek Cumhuriyeti, 22-25 Eylül 2010.
 • 42nd International Symposium on Endocrinology and Metabolisim, Viyana, Avusturya, 21-22 Mayıs 2010.
 • Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-2 Toplantısı, Samsun, Nisan 2010.
 • Proje Yönetimi Eğitim Kursu, İzmir, 26 Mart 2010.
 • Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi, İzmir, 26 Mart 2010.
 • 21. Ulusal KIGS Sempozyumu, İzmir, 27-28 Mart 2010.
 • Temel Biyoistatistik Kursu, Ankara, 6-7 Mart 2010.
 • Tıpta Araştırma Planlama ve Sonuçların Sunumu Eğitim Toplantısı, Ankara, 12 Aralık 2009.
 • 13. Ulusal Pediatrik Endokrin ve Diyabet Kongresi, Antalya, 19-21 Kasım 2009.
 • Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Abant, 8-10 Ekim 2009.
 • Kaliteli Hizmet Bilinci için Duygusal Performans Semineri, Ankara, 03 Ekim 2009.
 • 5. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Sempozyumu, İstanbul, 26-27 Haziran 2009.
 • 20. Ulusal KIGS Toplantısı, Adana, 9-10 Mayıs 2009.
 • Çocuk Endokrinolojisi Olgu Sunumları-1 Toplantısı, Ankara, Nisan 2009.
 • 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Kıbrıs, 07-11 Kasım 2007.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


1. Bakkaloğlu SA, Söylemezoğlu O, Buyan N, Funahashi T, Elhan AH, Peru H, Fidan K,

Yılmaz S, Hasanoğlu E. High serum adiponectin levels during steroid-responsive

nephrotic syndrome relapse. Pediatr Nephrol. 2005 Apr;20(4):474-7.


2. Ağladıoğlu S, Beyazova U, Camurdan AD, Şahin F, Atak A. Immunogenicity of

recombinant hepatitis B vaccine: comparison of two different vaccination schedules.

Infection. 2010 Aug;38(4):269-73.


3. Öztürkmen S, Akyay A, Bıçakçı Z, Karakoç Y, Arıkan SM, Celebi-Tayfur A,

AğladıoğluS, Olcay L. Delayed diagnosis of acute leukemia in a patient with bone

pain and fracture. Turk J Pediatr. 2010 Sep-Oct;52(5):552- 5.


4. Aycan Z, Ağladıoğlu SY, Ceylaner S, Çetinkaya S, Baş VN, Peltek Kendirici HN.

Sporadic Nonautoimmune Neonatal Hyperthyroidism Due to A623V Germline

Mutation in the Thyrotropin Receptor Gene. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2010

Dec;2(4):168-72.


5. Çetinkaya S, Peltek Kendirici HN, Yılmaz Ağladıoğlu S, Baş VN, Özdemir S,

Bozkurt C, Aycan Z. Hypothyroidism due to hepatic hemangioendothelioma: a case

report. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2010 Sep;2(3):126-30.


6. Baş VN, Çetinkaya S, Yılmaz Ağladıoğlu S, Peltek Kendirici HN, Bilgili H, Yıldırım

N, Aycan Z. Insulin oedema in newly diagnosed type 1 diabetes mellitus. J Clin Res

Pediatr Endocrinol. 2010 Mar;2(1):46-8.


7. Polat S, Çamurdan AD, Aksakal N, Ağladıoğlu S, Beyazova U, Sahin F, Atak A, Er

A. Evaluation of perinatal and intrafamilial hepatitis B prevention programmes in a

well child clinic: 9-year follow-up study in Turkey. Trans R Soc Trop Med Hyg. 2011

Apr;105(4):220-5.


8. Aycan Z, Baş VN, Çetinkaya S, Ağladıoğlu SY, Kendirci HN, Senocak F. Thiamine-

responsive megaloblastic anemia syndrome with atrial standstill: a case report. J

Pediatr Hematol Oncol. 2011 Mar;33(2):144-7.


9. Yılmaz S, Tavil B, Sarı S, Cinaz P. Vitamin k deficiency because of ceftriaxone usage

and prolonged diarrhoea. J Paediatr Child Health. 2011 May;47(5):314-5.


10. Ağladıoğlu SY, Beyazova U, Camurdan AD, Sahin F, Atak A. Immunogenicity of two

different hepatitis B vaccine schedules. Infection. 2011 Jun 30.


11. Bıçakçı Z, Akyay A, Öztürkmen S, Çelebi-Tayfur A, Ağladıoğlu S, Ciledağ N, Ozçay

F, Arda K, Olcay L. Conus medullaris syndrome and acute colonic pseudoobstruction

in a child with acute lymphoblastic leukemia. Turk J Pediatr. 2011 Sep-Oct;53(5):579-

82.


12. Ağladıoğlu SY, Aycan Z, Kendirci HN, Erkek N, Baş VN. Does

pseudohypoaldosteronism mask the diagnosis of congenital adrenal hyperplasia? J

Clin Res Pediatr Endocrinol. 2011;3(4):219-21.


 

13. Derinöz O, Belen F. B, Yılmaz S. Is tracheostomy suitable for securing airway after

facial ?rearm injuries? World J Emerg Med, 2011 (2); 4:307-309.


14. Yılmaz Ağladıoğlu S, Aycan Z, Bas VN, Peltek Kendirci HN, Önder A. Thiamine-

responsive megaloblastic anemia syndrome: a novel mutation. Genet

Couns.2012;23(2):149-56.


15. Önder A, Kendirci HN, Bas VN, Ağladıoğlu SY, Çetinkaya S, Aycan Z. A pediatric

Conn syndrome case. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25(1-2):203- 6.


16. Aycan Z, Önder A, Çetinkaya S, Bilgili H, Yıldırım N, Baş VN, Peltek Kendirci HN,

Ağladıoğlu SY. Assessment of the knowledge of diabetes mellitus among school

teachers within the scope of the managing diabetes at school program. J Clin Res

Pediatr Endocrinol. 2012 Dec;4(4):199-203.


17. Kendirci HN, Aycan Z, Çetinkaya S, Baş VN, Ağladıoğlu SY, Önder A. A rare

combination: congenital adrenal hyperplasia due to 21 hydroxylase deficiency and

turner syndrome. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2012 Dec;4(4):213-5.


18. Önder A, Aycan Z, Çetinkaya S, Kendirci HN, Bas VN, Ağladıoğlu SY. Assessment

of the 21-hydroxylase deficiency and the adrenal functions in young females with

Turner syndrome. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25(7-8):681- 5.


19. Baş VN, Cangul H, Ağladıoğlu SY, Kendall M, Çetinkaya S, Maher ER, Aycan Z.

Mild and severe congenital primary hypothyroidism in two patients by thyrotropin

receptor (TSHR) gene mutation. J Pediatr Endocrinol Metab. 2012;25(11-12):1153- 6.


20. Aycan Z, Bas VN, Çetinkaya S, Yılmaz Ağladıoğlu S, Tiryaki T. Prevalence and

long-term follow-up outcomes of testicular adrenal rest tumours in children and

adolescent males with congenital adrenal hyperplasia. Clin Endocrinol (Oxf). 2013

May;78(5):667-72.


21. Ekşioğlu AS, Yılmaz S, Çetinkaya S, Cinar G, Yildiz YT, Aycan Z. Value of pelvic

sonography in the diagnosis of various forms of precocious puberty in girls. J Clin

Ultrasound. 2013 Feb;41(2):84-93.


22. Baş VN, Çetinkaya S, Ağladıoğlu SY, Aksoy A, Gülpınar B, Aycan Z. Report of the

first case of precocious puberty in Rett syndrome. J Pediatr Endocrinol Metab. 2013

Apr 2:1-3.


23. Akyürek N, Aycan Z, Çetinkaya S, Akyürek O, Yılmaz AğladıoğluS, Ertan U.

Peroxisome proliferator activated receptor (PPAR)-gamma concentrations in

childhood obesity. Scand J Clin Lab Invest. 2013 Apr 23. [Epub ahead of print]


24. Baş VN, Aycan Z, Ağladıoğlu SY, Kendirci HN. Prevalence of hyperthyrotropinemia

in obese children before and after weight loss. Eat Weight Disord. 2013 Mar;18(1):87-

90.


25. Ağladıoğlu SY, Cetınkaya S, Erdeve SS, Önder A, Kendırcı HN, Bas VN, Aycan Z.

Diabetes mellitus with Laron syndrome: case report. J Pediatr Endocrinol Metab. 2013

May 17:1-4.


26. Yılmaz-Ağladıoğlu S, Savas-Erdeve S, Boduroğlu E, Önder A, Karaman I, Cetınkaya

S, Aycan Z. A Girl with Steroid Cell Ovarian Tumor Misdiagnosed As Non-classical

Congenital Adrenal Hyperplasia. Turk J Pediatr. 2013 Jul-Aug;55(4):443- 6.


 

27. Yılmaz Ağladıoğlu S, Savas Erdeve S, Çetinkaya S, Bas V.N, Peltek Kendirci H.N,

Önder A, Aycan Z. Hyperinsulinemic Hypoglycemia: Experience With 17 Cases. J

Clin Res Pediatr Endocrinol 2013 Sep 10;5(3):150-5


28. Baş VN, Ağladioglu SY, Önder A, Özışık P, Peltek Kendirci HN, Çetinkaya S,

Aycan Z. Long-term follow-up of Cushing's disease:a case report. J Clin Res Pediatr

Endocrinol. 2013 Sep 10;5(3):202-5.


29. Baş VN, Aycan Z, Cangül H, Kendall M, Ağladıoğlu SY, Çetinkaya S, Maher ER. A

common thyroid peroxidase gene mutation (G319R) in Turkish patients with

congenital hypothyroidism could be due to a founder effect. J Pediatr Endocrinol

Metab. 2013 Oct 25:1-5.


30. Bayram O, Sebahat AY, Kadir A, Ali K. A rare cause of short stature: transsphenoidal

encephalocele. Eur J Pediatr. 2013 Oct 19.


31. Önder A, Aycan Z, Koca C, Ergin M, Çetinkaya S, Ağladıoğlu SY, Peltek Kendirci

HN, Baş VN. Evaluation of Asymmetric Dimethylarginine (ADMA) Levels in

Children with Growth Hormone Deficiency. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2014 Mar

5;6(1):22-7. doi: 10.4274/Jcrpe.1182.


32. Nalcacioglu-Yuksekkaya P, Sen E, Yılmaz S, Elgin U, Gunaydin S, Aycan Z.

Decreased retinal nerve fiber layer thickness in patients with congenital isolated

growth hormone deficiency. Eur J Ophthalmol. 2014 May 1:0.

doi:10.5301/ejo.5000481. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24803154.


33. Nalcacıoğlu-Yüksekkaya P, Sen E, Elgin U, Hocaoğlu M, Öztürk F, Yılmaz SA,

Kendirci HN, Çetinkaya S, Aycan Z. Corneal properties in children with congenital

isolated growth hormone deficiency. Int J Ophthalmol. 2014 Apr 18;7(2):317-20. doi:

10.3980/j.issn.2222-3959.2014.02.22.


34. Savas-Erdeve S, Yılmaz Ağladıoğlu S, Önder A, Peltek Kendirci HN, Bas VN,

Sagsak E, Çetinkaya S, Aycan Z. An Uncommon Cause of Hypoglycemia: Insulin

Autoimmune Syndrome. Horm Res Paediatr. 2014 Jul 23.


35. Sagsak E, Önder A, Ocal FD, Tascı Y, Ağladıoğlu SY, et al. (2014) Primary

Amenorrhea Secondary to Mullerian Anomaly. J Clin Case Rep S1: 007.

doi:10.4172/2165-7920.S1- 007.


36. Yılmaz Ağladıoğlu S, Sagsak E, Aycan Z. Urinary C-Peptide/Creatinine Ratio Can

Distinguish Maturity-Onset Diabetes of the Young from Type 1 Diabetes in Children

and Adolescents: A Single-Center Experience. Horm Res Paediatr, 2015;84(1):54-61.


37. Baş VN, Yılmaz Ağladıoğlu S, Özgür S, Karademir S, Aycan Z. Investigation

ofautoimmune diseases accompanying Hashimoto's thyroiditis in children

andadolescents and evaluation of cardiac signs. J Pediatr Endocrinol Metab.

2015Jul;28(7-8):767- 71.


38. Kendirci HN, Ağladıoğlu SY, Önder A, Baş VN, Çetinkaya S, Aycan Z. Effects of

GnRH analogue treatment on anterior pituitary hormones in children with

centralprecocious puberty. J Pediatr Endocrinol Metab. 2015 Sep;28(9-10):1145- 51.


39. Ağladıoğlu K, Herek D, Herek O, Ağladıoğlu SY, Cördük N, Ozhan B. Canultrasound

elastography be used as a new technique in the differentiation ofundescended testes

and reactive lymph nodes in children? Clin Radiol. 2015 Nov;70(11):1269-75.


 

40. Özhan B, Yılmaz Ağladıoğlu S, Yüksel S, Sanlı B. Perioral Acanthosisnigricans. J

Pediatr. 2015 Dec;167(6):1453. doi: 10.1016/j.jpeds.2015.08.046.


41. Guran T, Buonocore F, Saka N, Ozbek MN, Aycan Z, Bereket A, Bas F, Darcan S,

Bideci A, Güven A, Demir K, Akıncı A, Büyükkınan M, Aydın BK, Turan S,

Ağladıoğlu SY, Atay Z, Abalı ZY, Tarım O, Catli G, Yüksel B, Akcay T, Yıldız M,

Özen S, Doger E, Demirbilek H, Ucar A, Isik E, Özhan B, Bolu S, Özgen IT,

Suntharalingham JP, Achermann JC. Rare Causes of Primary Adrenal Insufficiency:

Genetic andClinical Characterization of a Large Nationwide Cohort. J Clin Endocrinol

Metab. 2016 Jan;101(1):284-92.


42. Kendirci HN, Ağladıoğlu SY, Baş VN, Önder A, Çetinkaya S, Aycan Z. Evaluating

the Efficacy of Treatment with a GnRH Analogue in Patients with CentralPrecocious

Puberty. Int J Endocrinol. 2015;2015:247386.


43. Ağladıoğlu SY, Aycan Z, Çetinkaya S, Baş VN, Önder A, Peltek Kendirci HN, Doğan

H, Ceylaner S. Maturity onset diabetes of youth (MODY) in Turkish

children:sequence analysis of 11 causative genes by next generation sequencing. J

Pediatr Endocrinol Metab. 2016 Apr;29(4):487-96.


44. Işık-Balcı Y, Ağladıoğlu S, Ağladıoğlu K, Kılıç-Toprak E, Kılıç-Erkek O, Özhan B,

Polat A, Bor-Küçükatay M. Impaired Hemorheological Parameters and

IncreasedCarotid Intima-Media Thickness in Children with Subclinical

Hypothyroidism. Horm Res Paediatr. 2016;85(4):250-6.


45. Acer S, Ağladıoğlu SY, Pekel G, Özhan B, Çetin EN, Yağcı R, Yıldırım C.Density of

the crystalline lens in obese and nonobese children. J AAPOS. 2016Feb;20(1):54-7.
46. Acer S, Pekel G, Çetin EN, Yağcı R, Yıldırım C, Ağladıoğlu SY, Özhan B. Reply.J

AAPOS. 2016 Aug;20(4):379-80.
47. Özdemir ÖM, Çıralı C, Yılmaz Ağladıoğlu S, Evrengül H, Tepeli E, Ergin H.

Neonatal Bartter syndrome with cholelithiasis and hydrocephalus: Rareassociation.

Pediatr Int. 2016 Sep;58(9):912-5.


48. Özhan B, Evrengul H, Yılmaz Ağladıoğlu S, Demir S. Vitamin D Status of Children

in a University Hospital in West Turkey. HK J Paediatr (New Series) 2016;21:251-25

İlgi Alanları

Disleksi Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Disleksi Yunanca “dys” ile “lexia” kelimelerinin birleşiminden meydana gelen yetersiz anlamını taşıyan bir sözcüktür. Disleksi beynin yazılı dili işleme biçimine müdahale eden bir tür öğrenme güçlüğüdür. Disleksisi olan kişiler okuma ve okuma ile ilişkili becerilerde sorunlar yaşarlar. Bu kişilerin biyolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma becerileri beklenenin çok altında kalmaktadır.

Bebek Kahvaltısı Nasıl Olmalıdır? Aylara Göre Bebek Kahvaltısı

Bebeklerin kahvaltısı, sağlıklı büyüme ve gelişimleri için önemlidir. İlk altı ay boyunca bebekler yalnızca anne sütü ile beslenmelidir, ancak altıncı aydan itibaren doktor tavsiyesiyle ek gıdalara geçiş başlayabilir. Bu besinler bebeğin enerji ihtiyacını karşılar ve sağlıklı büyüme için gerekli besin maddelerini sağlar. Bebeğinizin ihtiyaçlarına uygun sağlıklı kahvaltılar hazırlamak, onun beslenme alışkanlıklarını olumlu bir şekilde etkileyecektir.

Bebeklerde kabızlık sorunu

Bebeklerde en sık görülen rahatsızlıklardan biri olan kabızlık, tedavisi kolay bir hastalıktır. Mide ve bağırsak sistemini etkileyen hastalık, beslenme problemleri, huzursuzluk ve karın ağrısı gibi olumsuzluklara neden olur.  3-4 günde bir zorlanarak sert ve ağrılı dışkı yapılması şeklinde tanımlanan kabızlık; genetik yatkınlık, kullanılan ilaçlar, beslenme şekli ya da demir damlaları nedeniyle oluşabilir. Yeni doğan bebekler doğum sonrası ilk hafta boyunca ortalama 4 defa yumuşak kıvamlı dışkı yapar. Anne sütü ile beslenen bebeklerde dışkılama sayısı altıya kadar yükselebilir ve dışkı yumuşak kıvamlı, altın sarısı renkte ve oldukça suludur. İnek sütü kullanılarak hazırlanan mama ile beslenen bebeklerin dışkıları ise yeşile dönük renkte, daha katı kıvamda ve kötü kokulu olabilir. Bu durumun nedeni inek sütündeki proteinlere karşı sindirim sisteminin alerjisi ya da intoleransıdır.

Su çiçeği hakkında bilmeniz gerekenler

Su çiçeği, deride oluşan kırmızı döküntülerle karakterize bulaşıcı bir hastalıktır. Bu durum, çoğunluklu çocuklarda görülse de her yaştan insanı etkileyebilir. Ortaya çıkan vücut kızarıklıkları zamanla içi irinli kabarcıklara dönüşebilir. Diğer belirtiler arasında ise yüksek ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, halsizlik ve iştah kaybı yer alabilir. Su çiçeği belirtileri, bulaştıktan yaklaşık olarak 10-21 gün içinde ortaya çıkmaya başlar ve hafif ya da orta şiddette seyreder. Su çiçeğinin en yaygın bulaşma şekli solunum yoludur, ancak direkt temas yoluyla veya enfekte yüzeylere temas olması halinde de bulaşabilir. Su çiçeği genellikle evde tedavi edilebilir ve semptomların hafifletilmesine yönelik ateş düşürücü, kaşıntı giderici ilaçlar kullanılabilir.

Su Çiçeği : Nedir, Belirtileri, Bulaşıcılığı ve Tedavisi

Su çiçeği, deride oluşan kırmızı döküntülerle karakterize bulaşıcı bir hastalıktır. Bu durum, çoğunluklu çocuklarda görülse de her yaştan insanı etkileyebilir. Ortaya çıkan vücut kızarıklıkları zamanla içi irinli kabarcıklara dönüşebilir. Diğer belirtiler arasında ise yüksek ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, halsizlik ve iştah kaybı yer alabilir. Su çiçeği belirtileri, bulaştıktan yaklaşık olarak 10-21 gün içinde ortaya çıkmaya başlar ve hafif ya da orta şiddette seyreder. Su çiçeğinin en yaygın bulaşma şekli solunum yoludur, ancak direkt temas yoluyla veya enfekte yüzeylere temas olması halinde de bulaşabilir. Su çiçeği genellikle evde tedavi edilebilir ve semptomların hafifletilmesine yönelik ateş düşürücü, kaşıntı giderici ilaçlar kullanılabilir.

Rota Virüsü: Nedir, Nasıl Bulaşır, Belirtileri, Tedavisi

Rota virüsü, özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda ishale neden olan yaygın bir viral enfeksiyon çeşididir. Yapılan bazı çalışmalar her yıl dünya çapında yaklaşık 100 milyondan fazla rota virüs kaynaklı gastroenterit vakası olduğunu göstermektedir. Günümüzde rota virüsüne karşı çeşitli aşılar bulunmaktadır ve aşılama programları yürütülmektedir. Bununla birlikte hastalık, hâlâ birçok kişiyi etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Rota virüsünün belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır? Tedavisi nasıl yapılır? gibi soruların yanıtlarıyla rota virüsü hakkında merak ettiğiniz diğer ayrıntılar için yazının devamını okuyabilirsiniz.

Kızamık Belirtileri Nedir? Kızamık Tedavisi

Çocukluk çağının en yaygın bulaşıcı hastalıklarından biri olan kızamık, aşılama ve bağışıklık sağlanmadığı takdirde yetişkinlerde de ortaya çıkabilen viral bir enfeksiyon hastalığıdır. Solunum yolu ile kolayca bulaşabilen Rubeola virüsü, ciltte kırmızı lekelenmelerle birlikte çeşitli şikayetlerin görülmesine neden olur. Bulaşıcılığı oldukça yaygın olan kızamık hastalığı geçmiş dönemlerde en sık karşılaşılan çocukluk çağı hastalıklarından biri iken geliştirilen kızamık aşısı ile birlikte kontrol altına alınmıştır. Başta ateş, halsizlik, burun akıntısı gibi şikayetlere neden olan Rubeola virüsü, tedavi edilmediği takdirde zatürre ve beyin iltihabı gibi ölümcül sağlık problemlerine yol açabilir. Dolayısıyla hem kişisel sağlığı sürdürmek hem de halk sağlığını koruma altına almak adına kızamık hastalığı hakkında bilgi sahibi olunması, kızamık belirtileri ve kızamık nasıl geçer gibi belirli soruların doğru şekilde cevaplanması gerekir.

Kistik Fibrozis: Nedir Nedenleri Belirtileri ve Tedavisi

Kistik fibrozis başta akciğerler ve sindirim sistemi olmak üzere çeşitli organ sistemlerini etkileyen önemli bir genetik hastalıktır. Bu rahatsızlık sırasında vücut oldukça kalın ve yapışkan mukus salgısı üretir. Üretilen salgılar zaman içerisinde akciğerler ve pankreas kanallarında birikerek tıkanıklıklara neden olabilir. Yaşamı tehdit edici bir seyir izleyebilen bu rahatsızlığa sahip bireyler sağlıklı kişilere göre daha kısa bir ömre sahiptir. Yaklaşık 60-70 yıl öncesine kadar kistik fibrozis hastaları sadece ilkokul çağına kadar yaşayabilirken günümüzde yaşanan gelişmeler sayesinde bu rahatsızlığı bulunan kişiler, 30’lu 40’lı yaşlarına, hatta daha sonrasına kadar yaşamını sürdürebilmektedir. Toplumlarda görülme sıklığı ortalama olarak 3000’de 1 olan bu rahatsızlığa dair yeni tanı alan bireylerin %75’inin 2 yaşından küçük olması nedeniyle bilinçli olmak oldukça önemlidir. Sıklıkla merak edilen “Kistik fibrozis neden olur?” ve “Kistik fibrozis tanısı nasıl konur?” gibi soruları yanıtlamadan önce “Kistik fibrozis nedir?” sorusunu yanıtlamak gerekir.

Çocuklarda İdrar Yolları Enfeksiyon Belirtileri

Çocuklarda idrar yolları hastalıkları, yetişkinlerde görüldüğü kadar olabiliyor. Genellikle kız çocuklarında daha sık görülen hastalık, tedavi edilmediği takdirde böbreklerde kalıcı hasarlara neden olabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonlarının hem kız hem de erkek çocuklar için çok önemli olduğuna dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, ebeveynler için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaşıyor.

El Ayak Ağız Hastalığı Nedir? Belirtileri, Teşhis ve Tedavisi

Henüz bağışıklık sistemleri yeterli derecede kuvvetli olmayan çocuklar arasında bazı viral enfeksiyonların bulaşma riski yüksektir. Özellikle kreş ve okul gibi toplu alanlarda bu risk daha da artar. El ayak ve ağız hastalığı da çocuklar arasında yaygın bir enfeksiyondur fakat yetişkinlere de bulaşabilir. Yetişkinlerde bağışıklığın daha kuvvetli olması nedeniyle belirti göstermeyebilir. Ancak çocuklarda genelde hafif semptomlar gösteren bir hastalık olsa da ciddi rahatsızlıklara da sebebiyet verebilir.

Down Sendromu: Nedir, Belirtileri, Neden Olur?

Down sendromu toplumda yaygın olarak görülen genetik temelli bir rahatsızlıktır. Down sendromlu bireylerde bu sendroma bağlı olarak çok sayıda komplikasyon görülmekle birlikte günümüzde gelişen tıbbi imkanlar sayesinde Down sendromlu bireyler uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebilmektedir.

Bebeklerde Reflü ve Tedavisi

Doğumdan sonrası ilk 6 ay içerisinde bebeklerin yaklaşık %40 ile %60'ında görülen reflü hastalığı, çeşitli belirtiler ile gözlemlenen ve 6-12 ay arasında gerileyen bir hastalıktır. Bebeklerde reflüye neden olan başlıca faktörler aşağıdaki gibidir:

Bebeklerde pamukçuk nasıl geçer?

Bebeklerde damak ve dil üzerinde ve yanaklarda pamuğa benzeyen lezyonlar şeklinde kendini gösteren pamukçuk hastalığı candida albicans adlı bir mantar paraziti nedeniyle oluşur. Genelde yeni doğan bebeklerde yaygın olarak rastlansa da bir yaşına kadar tüm bebeklerde görülebilir.

Bebeklerde ishal neden olur, nasıl geçer?

Sindirim kanalında sıvı ve elektrolit dengesinin bozulmasına bağlı olarak dışkı kıvamının sulu olması ve dışkı sıklığının artması şeklinde tanımlanabilen ishal, özellikle bebeklerde son derece ciddi problemlere yol açabilen bir sağlık problemidir.

Büyüme Hormonu Nedir, Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Büyüme hormonu vücudun gelişimi ve büyümesinde önemli rol oynayan bir hormondur. Hipofiz bezi tarafından salgılanan bu hormon çocukluk döneminde kemiklerin uzamasını, kas kitlesinin artmasını ve genel vücut gelişimini destekler. Bu sebeple, büyüme hormonunun eksikliği bu önemli süreçleri etkileyebilir. Bu eksiklik çocuklarda boy kısalığına, yetişkinlerde ise enerji düzeyinde ve kas kütlesinde azalmaya neden olabilir.