Ömer Aydıner

Uzm. Dr.

Ömer Aydıner

2006 yılından bu yana Anadolu Sağlık Merkezi’nde radyoloji uzmanı olarak görevini sürdürüyor.

 • Klinik Adresi
  Gebze
 • İletişim Bilgileri
  Call Center 44 44 276 44 44 276
Doktorla İletişime Geç
 • Non destiti , nonquam desistam. Ne olursa olsun vazgeçme.
 • Biyografi

  Dr. Ömer Aydıner, 1974’te Üsküdar’da doğdu. Sırasıyla; Florence Nightingale Hastanesi, Metropolitan Hastanesi, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi gibi çeşitli sağlık kuruluşlarında çalıştı. 2005 yılında Anadolu Sağlık Merkezi’nde çalışmaya başlayan Dr. Aydıner, halen radyoloji uzmanı olarak görevini sürdürüyor. 
 • Eğitim

  Üniversite

  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Bölümü, İstanbul

  Uzmanlık Eğitimi

  Florence Nigtingale Hastanesi  (Kadir Has üniversitesi)
  Türk Girişmsel Radyoloji Diploması

 • Kurum Üyelikleri

  Türk Radyoloji Derneği

  Türk Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği (TGRD)

  Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE)

  European Society of neuroradiology (ESNR)

 • Uzmanlık

  • Girişimsel radyoloji - Türk girişimsel radyoloji diploması
  • Nöroradyoloji
  • Meme hastalıkları radyoloji
  • Pediatrik radyoloji
  • Kesitsel görüntüleme
  • BT ve MR
  • Ultrasonografi
  • Doppler Ultrasonografi
 • Yabancı Dil

  İngilizce
  Almanca

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Sirvanci M, Duran C, Aydiner O. Intravertebral vacuum phenomenon that developed during transpedicular biopsy. Clin Radiol. 2002 Aug;57(8):761-4.

2. Iseri M, Aydiner O, Celik L, Peker O. Tuberculosis of the parotid gland. J Laryngol Otol. 2005 Apr;119(4):311-3.

3. Aydıner O., Boztosun B., Sırvancı M., Akçakoyun M., Karaman K., Aksoy T., Onat L. Early and late outcomes of carotid artery stenting, Anadolu Kardiyoloji Derg., 2007 June 7 (2) : 152-7 

4. Ugurlucan M, Filik ME, Caglar IM, Zencirci E, Sayin OA, Aydiner O, Yildiz Y, Basaran M, Cicek S. Carotid endarterectomy using a "home-constructed" shunt for patients intolerant to cross-clamping. Surg Today. 2015 Mar;45(3):284-9

5. Aydıner O, Aydıner Karakoc E, Akpınar İ, Turan S, Berket A, Normative Data of Thyroid Volume-Ultrasonographic Evaluation of 422 Subjects Aged 0-55 Years J Clin Res Pediatr Endocrinol 2015;7(2):98-101

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Kement M, Erdemeir A, Kihtir S, Bilgel Gezen F, Armadan S, Aydıner O, Yapıcıer O, A rare Cause of recurrent gastrointestinal hemorrhage: giant gastrointestinal tumor (GIST) ,4th Mediteranean Emergency Medicine Congress (MEMC IV) Sorrento ,Italy 15-19 September 2007 

2. Karahan Zor A. , Beşikci R. , Arslan A., Aydıner Ö. , Çiçek S. - Congenital Aneurysm Of The Left Atrial Appendix ,ASCVTS '14 - Cardiovascular and Thoracic Surgery-03-06 April 2014 / İstanbul

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Erdemir A, Kihtir S, Bilgel H, Aydıner O, Bozbaş A, A rare cause of mechanic intestinal obstruction : primary interneal pericecal hernia, Causapedia 24.01.2014 

2. Şirvanci M, Duran C, Ganiyusufoğlu AK, Aydıner Ö, Karaman K, Ulusoy OL. Floroskopi Rehberliğinde Lomber Epidural Steroid İnjeksiyonu (LESİ). Bilgisayarlı Tomografi Bülteni, 2002;7(2): 61-65

3. Şirvancı M, Ulusoy OL, Duran C, Aydıner Ö. Sakral Yetersizlik Kırıklarının  Tanısında MRG. Tanısal ve Girişimsel  Radyoloji Dergisi. 2002;8(2):279-283

4. Onat L, Karaman K, Şirvancı M, Aydıner Ö, Olga R.  Femoral  Arteriyovenöz Fistülün Endovasküler Stent Grefti ile Perkütan   Tedavi Olgu    Sunumu. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahi Dergisi. 2003;11:57-59

5. Karaman K, Aydıner Ö, Onat L, Şirvancı M. Olgu Bildirisi: Balo Konsantrik Skleroz: MRG Bulguları. Bilgisayarlı Tomografi Bülteni. 2005;8(3):168-171

6. Boztosun B, Aydıner Ö,Olcay A Kardiovasküler implant ve cihaz takılı hastalarda manyetik rezonans görüntüleme .Türk Kardiyoloji Arşivi.Yıl: 2006  Cilt: 34  Sayı: 3  193-199

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1. Duran C, Aytekin S, Balcı C, Aydıner Ö.  Sol atrium posterior duvarına  bası yapan geniş hiatus hernisinin manyetik rezonans görüntüleme ile tespiti. 1. Ulusal Manyetik Rezonans Kongresi İzmir, 14-16 Aralık 2000, Bildiri Kitabı, P74

2. Karaman K,  Şirvancı M,  Onat L , Aydıner Ö . Joubert Sendromu: MRG Bulguları. 1. Ulusal Manyetik Rezonans Kongresi, İzmir, 14-16 Aralık 2000, Bildiri Kitabı, P52

3. Onat L, Şirvancı M,  Karaman K, Aydıner Ö , Duran C. Torakal ve Abdominal Aorta Anevrizma ve Diseksiyonlarında MR Anjiografi. 1. Ulusal Manyetik Rezonans Kongresi, İzmir, 14-16 Aralık 2000, Bildiri Kitabı, P28, 

4. Şirvancı M, Ganiyusufoğlu K, Onat L, Duran C, Aydıner Ö. Sakral Yetersizlik Kırıklarının Tanısında Manyetik Rezonans Görüntüleme. 1. Ulusal Manyetik Rezonans Kongresi, İzmir, 14-16 Aralık 2000, Bildiri Kitabı, S15, 

5. Karaman K, Onat L, Şirvancı M, Duran C, Ulusoy L, Aydıner Ö.  KKF Kliniği ile Prezente Olan Dural AVF’nin Endovasküler Embolizasyonu. 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 2001, Bildiri Kitabı, Cilt 7, E161, P680 
6. Aydıner Ö, Şirvancı M, Duran C. Presakral Mesafede L5 Kök Çevresine Migrasyon Göstermiş Sekestre  Disk Herniasyonu. 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002, Bildiri Kitabı, Cilt 8(1), P104

7. Duran C, Akıncı A, Geceer G, Aydıner Ö. Pankreatikobilier sistem Patolojilerinde MRKP’nin Tanısal Değeri ve ERKP ile Karşılaştırılması. 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002, Bildiri Kitabı,  Cilt 8, P302

8. Şirvanci M, Aydıner Ö, Karaman K, Ulusoy OL, Geceer G. Ponseti Metodu ile Tedavi Edilmiş Pes Ekino Varuslu Olguların MRG ile Değerlendirilmesi. 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002, Bildiri Kitabı, Cilt 8, P490

9. Geceer G, Duran C, Şirvancı M, Aydıner Ö. Geçici Pacemaker Takılması Sırasında Oluşan Sağ Ventrikül Myokard  Perforasyonun  BT ile Tanısı. 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002, Bildiri Kitabı, Cilt 8, P540

10. Onat L, Karaman K, Şirvanci M, Aydıner Ö,  Olga R. Femoral Arteriovenöz Fistülün Endovasküler Stent Greft İle Perkütan Tedavisi:Olgu Bildirisi. 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002, Bildiri Kitabı, Cilt 8, P592

11. Karaman K, Onat L, Şirvanci M, Ulusoy L, Aydıner Ö, Duran C. Karotis Arter Aterosklerotik Stenozlarında Endovasküler Stent Tedavisi. 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002, Bildiri Kitabı, Cilt 8,  SB103

12. Aydıner Ö, Çelik L, Güney Ş, Atasoy M. Safra Yollarına Açılmış Kist Hidatik. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2004, Bildiri Kitabı, Cilt 10, P111

13. Aydıner Ö, Onat L, Karaman K, Şirvancı M. Aterosklerotik internal karotid arter darlıklarının stent ile tedavisi. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2004, Bildiri Kitabı, Cilt 10, P284

14. Aydıner Ö, Çelik L, Güney Ş, İşeri M, Peker Ö. Parotis Bezinin Primer Tüberkülozu. 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2004, Bildiri Kitabı, Cilt 10, P351

15. Atasoy M, Narin B, Dursun M, Salmaslıoğlu A, Yılmaz S, Arman A, Tasalı N, Aydıner Ö, Tunacı A, Tunacı M, Çelik L, Özlük Y, Acunaş G. MR Mammografinin Tedavi Yöntemine Katkısı. 8. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 21-24 Eylül 2005, Bildiri Kitabı, S6-6

16. Dursun M, Salmaslıoğlu A, Narin B, Atasoy M, Arman A, Tasalı N, Aydıner Ö, Asoğlu O, Yavuz E, Çelik L, Tunacı M, Acunaş G. Erken Postoperatif Dönemde Rezidü Meme Dokusunun MR ile Değerlendrilmesi. 8. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, İstanbul, 21-24 Eylül 2005, Bildiri Kitabı, S6-3

17. Erdemir A, Kebudi A, Uludağ M, Çitgez B, Aydıner Ö, Yıldırım Ş, Kapaklı MS. Mekanik İntestinal Obstrüksiyona Yol Açan Ender Bir Olgu: Mezenterik Pannikülit. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Kasım 2005, Bildiri Kitabı, S265

18. Erdemir A, Tümerdem B, Aydıner Ö, Ünalmışer S, Kebudi A. Batın Duvarında Heterotopik Ossifikasyon. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Kasım 2005, Bildiri Kitabı, S212

19. Erdemir A, Kebudi A, Uludağ M, Çitgez B, Şahin Ş, Aydıner Ö,  Severge U. Serebrovasküler  Hastalıkla Birlikte Seyreden Akut Kolesistit Olgusu. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Kasım 2005, Bildiri Kitabı, S267

20. Kebudi A, Erdemir A, Uludağ M, Çitgez B, Aydıner Ö,  Severge U. Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Görülen Pankreas Psödokisti. 5. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, 16-20 Kasım 2005, Bildiri Kitabı, S356

21. Şahin Ş, Arısoy A, Tan D, Topkaya A, Aydıner Ö,  Ünsalan N, Karşıdağ S. Beyinsapı Listeriozisi Olgu Sunumu. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, 5-10 Aralık 2005, Bildiri Kitabı, P321

22. Karaman K,Karadeniz O,Dökdök M,Aydıner Ö.Difüzyon ağırlıklı görüntülemede korpus kallosum spleniumda geçici lezyonlar.IX. Ulusal Manyetik rezonans sempozyumu. Ankara, 15-27 Mayıs  2006, Bildiri Kitabı, PS-16

23. Aydıner Ö, Erdemir A,Karaman K,Işık Y,Omental İnfarkt Olgu sunumu   27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-15 Ekim 2006 Bildiri Kitabı, PP-150

24. Aydıner Ö, Eagle sendromu olgu sunumu  27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-15 Ekim 2006 Bildiri Kitabı, PP-245

25. Aydıner Ö, Erdemir A,Karaman K,Işık Y,Omental İnfarkt Olgu sunumu   27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-15 Ekim 2006 Bildiri Kitabı, PP-150

26. Doğan H, Aydıner Ö,dökdök M,Karadeniz O,Karaman K,Yücetürk A.Torasik outlet sendromu olgu sunumu  27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-15 Ekim 2006 Bildiri Kitabı, PP-512

27. Karaman K., Dökdök A., Karadeniz O., Aydıner Ö., Doğan H. Travmatik arteryal yaralanmalarda çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya Bildiri Kitabı SB -086-E83

28. Doğan T., Aydıner Ö., Dökdök A., Karadeniz O. Penil Metastaz, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya Bildiri Kitabı SB -086-E83 P283 E207

29. Erdemir A, Kıhtir S., Bilgel H. , Aydıner Ö,Bozbaş A. ,Periçekal internal herni (olgu sunumu), 3.Çukurova kolo-proktoloji ve stroma-terapi sempozyumu, Adana 12-14 nisan 2007 
30. Karadeniz O., Doğan T., Aydıner O.,  Dökdök A. Mondini deformitesi, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007 Bildiri Kitabı P187 E174

31. Karaman K., Dökdök A., Aydıner Ö., Karadeniz O. Akut epidural hematomda anjiyografik bulgular ve embolizasyon 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya 27-31 Ekim 2007 Bildiri Kitabı P317 E219

32. Dökdök A., Karaman K., Aydıner Ö., Doğan H., Karadeniz O. Gia communi veni paradoksal yetmezliğinde endovasküler lazer tedavisi, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya 27-31 Ekim 2007 Bildiri Kitabı P327 E223

33. Dökdök M., Karaman K., Aydıner Ö., Karadeniz O., Doğan H. Malign asit palyasyonu kısa tünelli pigtail kateter kullanımı, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya 27-31 Ekim 2007 Bildiri Kitabı P331 E224

34. Dökdök A., Karadeniz O., Aydıner Ö., Doğan T. Persistan siyatik aeterde akut emboli, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya 27-31 Ekim 2007 Bildiri Kitabı P422 E254

35. Karadeniz O., Aydıner Ö., Dökdök A., Doğan T. Dizde Lipoma arborens (villöz lipomatöz proliferasyon).  28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007 Bildiri Kitabı P481 E275

36. Aydıner Ö., Karadeniz O., Doğan T., Dökdök A. Blount Hastalığı 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007 Bildiri Kitabı P483 E276

37. Aydıner Ö., Karadeniz O., Doğan T., Dökdök A. İntramusküler fibröz hamatom 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007 Bildiri Kitabı P484 E276

38. Karadeniz O., Aydıner Ö., Doğan T., Dökdök A. Os carpi centrale 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007 Bildiri Kitabı P485 E276

39. Doğan T., Dökdök A., Aydıner Ö., Karadeniz O. Lenfomanın meme metastazı 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007 Bildiri Kitabı P545 E296

40. Aydıner Ö., Karadeniz O., Dökdök A., Doğan T., Karaman K. İntrakranial rüptüre dermoid kist. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007 Bildiri Kitabı P608 E317

41. Doğan T., Karaman K., Karadeniz O., Dökdök A., Aydıner Ö. Pediatrik Vasküler Ring: Çok kesitli bilgisayarlı tomografi bulguları. 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007 Bildiri Kitabı P693 E345

42. Dökdök M , Karaman K , Karadeniz O, Doğan H,  Aydıner Ö, Cyberknife tedavisinde endovasküler sarmalalar ile tümör işaretleme  , 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 4-9 Kasım  2009  Bildiri Kitabı, P-0474 

43. Dökdök M , Karaman K ,  Aydıner Ö,Karadeniz O,  Künt gögüs travmasına bağlı torasik aort yaraalnmalarında endovasküler tedavi, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 4-9 Kasım  2009  Bildiri Kitabı, P-0485

44. Karaman K , Dökdök M,  Aydıner Ö,Karadeniz O,Sönmez Duman E,Alahbah H.  Pulmoner arter psödoanevrizma tanısı ve endovasküler tedavisi, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 4-9 Kasım  2009  Bildiri Kitabı, P-0490

45. Karaman K, Karadeniz O, Dökdök M, Aydıner Ö, Doğan H ,Oğuz Enis   ,Sol ana ve sağ koroner arterlerde sağ sinüs valsalvadan ortak çıkım varyayonu   , 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 4-9 Kasım  2009  Bildiri Kitabı, P-545

46. Karadeniz O ,Doğan H, Dökdök M, Karaman K, Aydıner Ö, Osteitis kondensans klavikula  ,30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 4-9 Kasım  2009  Bildiri Kitabı,P-591

47. Aydıner Ö, Doğan H ,Karadeniz O, Dökdök M, Karaman K,   Çocukta varisella enfeksiyonu sonrasında akut kolesistit ,30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 4-9 Kasım  2009  Bildiri Kitabı,P-0895

48. Karadeniz O, Aydıner Ö, Güvenç Haluk , Dökdök M, Karaman K,  Doğan H, Persistan Kloaka anomalisi, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 4-9 Kasım  2009  Bildiri Kitabı,P-0896

49. Karadeniz O, Doğan H, Aydıner Ö, Dökdök M, Karaman K, Meckel divertikülüne bağlı ileal volvulus, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 4-9 Kasım  2009  Bildiri Kitabı,P-0899.

50. Karadeniz O, Karaman K , Dökdök M ,Doğan H ,  Aydıner Ö, Akciğer torsiyonu, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 4-9 Kasım  2009  Bildiri Kitabı, P-0954.

51. Aydıner O, Doğan H, Karaman K, Karadeniz K, Dökdök A, Erdemir A, Raşa K, Perkütan yolla meme abse drenaj tedavisi Antalya, 4-9 Kasım  2009  Bildiri Kitabı, P-0479.

52. Karaman K, Karadeniz O, Dökdök M, Aydıner Ö, Şirin M, Doğan H, Baş-boyun yerleşimli lenfanjiom olgusunun Bleomisin skleroterapisi , Antalya, 4-9 Kasım  2009  P-0478

53. Aydıner O, Doğan H, Ramadan S, Yapıcıer Ö, Erdemir A, Raşa K, Çakmakçı M, Juvenil papilomatosis ve duktal karsinoma in situ; olgu sunumu , 31. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya ,7-12 kasım  2010 

54. Erdemir A,  Aydıner Ö- Laparoskopik apendektomi deneyimiz / Endoskopik Laparoskopi & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi-10. Ulusal Endoskopik Laparoskopi Cerrahi Kongresi, İstanbul  27-30 Nisan 2011 

55. Aydıner Ö, Keskin Akça A, Hakko E, Kır A, İlker Y. (Ref. 1563) - Tipik Prezentasyonlu Kist Hidatik Olguları - 32. Ulusal Radyoloi Kongresi - 2011 P-0191

56. Aydıner Ö, Karaman K, Keskin Akça A, Ramadan S. Multipl karın içi abse ile prezente alon karaciğerin primer nöroendokrin tümörü: olgu sunumu. 32. Ulusal Radyoloi Kongresi - P-0192 , 2011

57. P-0406 (Ref. 1558) - - Aydıner Ö, Keskin Akça A, Yapıcıer Ö, Güçer F,Ender Bir Over Tümörü: Fibrosarkom F. 32. Ulusal Radyoloi Kongresi - 2011

58. P-201 (Ref. 1032): - Aydıner Ö, Karaman K, Doğan H, Yapıcıer Ö, Yetişer Ender bir olgu: Temporal intraosseöz hemanjiom. S 33. Ulusal Radyoloji Kongresi - Antalya 07-11 2012

59. P- 202 (Ref. 1036): Aydıner Ö, Karaman K, Ramadan S, Yetişer S. Ender bir lokalizasyonda ender tümör: Endolaryngeal paraganglioma - 33. Ulusal Radyoloji Kongresi - Antalya 07-11 2012

60. Aydıner Ö. , Ramadan S. , Erdemir A. , Raşa K. , Çakmakçı M. Ender bir olgu: Memenin primer lenfoması 34. Ulusal Radyoloji Kongresi - Antalya 2013

61. Erdemir A, Ağalar F, Aydıner Ö, Çakmakçı M, Ramadan S, Baloğlu H,  kemoterapiye bağlı intestinal Perforasyonlar - XIV. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya 15-19 mayıs 2013 

62. Sezer M, Aydıner Ö, Yıldırım Y, Üskent M, Onat H-Malign Asit tedavsinde Pigtail katater kullanımı P080  5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya 19-23 Mart 2014


Diğer yayınlar  (uluslararası hakemli elektronik yayınlar)

1. A.K. Ganiyusufoglu, K. Karaman, M. Sirvanci, L. Ulusoy , O. Aydiner. Cubonavicular Coalition, Case Report. 2003.01.13
DOI:10.1594/EURORAD/CASE.1880 URL:http://www.eurorad.org/case.php?id=1880


2. Ganiyusufoglu AK, Onat L, Sirvanci M, Aydiner O. Myositis ossificans of the psoas muscle: MRI findings. 2005.03.03niyusufoglu AK, Onat L, Sirvanci M, DOI:10.1594/EURORAD/CASE.2365yositis ossificans of indings

 
Konuşmalar ve dersler

1. 21 Ekim 2004 Türk Radyoloji Derneği İstanbul Şubesi Aylık Eğitim Toplantıları, Özel İnternational Hastanesi, Vaka Sunumu “DCİS ve tedavisi”

2. 8 Nisan 2005 Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnternal Karotid Arterin Aterosklerotik Darlıklarının Stent ile Tedavisi

3. 2006-2007 ve 2007-2008 eğitim ve öğretim yıllarında Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 5.sınıf, Girişimsel Radyoloji 

4. 20 Nisan 2013 9:00-12:00, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilimdalı Allerji-immünoloji Bilim Dalı ; ‘BT ve USG eşliğinde perkütan girişimlerin pediatride kullanımı’

Tüm Yayınları İncele

Kurs Katılımları

1. Baş Ağrıları-Baş Dönmeleri Sempozyumu, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 10-11 Aralık 1998
2. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul 27-31 Ekim 2000
3. 1. Ulusal Manyetik Rezonans Kongresi, İzmir 14-16 Aralık 2000
4. 6. Bilimsel Toraks Radyoloji Toplantısı, İstanbul 12.07.2001
5. 2. Ulusal Manyetik Rezonans Kongresi, İzmir 12-14 Aralık 2002
6. 8. Toraks Radyolojisi Toplantısı, İstanbul 5-6-7 Eylül 2003
7. 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara 8-11 Ekim 2003
8. Aort Anevrizmalarının Endovasküler Tedavisi, İstanbul 30 Nisan 2005
9. Gövde Manyetik Rezonans Sempozyumu, İstanbul 2-4 Haziran 2005
10. 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya 26-30 Ekim 2005
11. Nöroradyolojide Güncel Konular, İstanbul 18 Kasım 2005
12. Yüzeyel ve Lokomotor Sistem Sonografi Kursu, İstanbul 4-6 Ekim 2002
13. Radyasyon ve Korunma Yöntemleri, İstanbul 7 Nisan 2003
14. Kardiyopulmoner Resusitasyon Eğitimi Sertifikası, İstanbul 8 Ağustos 2003
15. 8. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi; Meme Radyolojisi Kursu, İstanbul 21-24 Eylül 2005
16. 27.Ulusal Radyoloji  Kongresi, Antaya 11-15 Ekim 2006
17. Tabar's teaching course in mammography, İstanbul 8-12 Kasım 2006
18. European Society of Musculoskletal Radiology, 14. Annual Meeting, İzmir 01-02 Haziran 2007
19. ESGAR, European Society of Gastrointestinal and Abdominal Radiology, 19. Meeting, İstanbul 10-13 Haziran 2008
20. 46.Annual meeting of European Society of Pediatric Radiology (ESPR), İstanbul 2-4 Haziran 2009
21. 32.postgrauate course of European society of paediatric radiologr (ESPR), İstanbul 311 Mayıs – 1 Haziran 
22. At the ESMRMB School of MRI-Advanced Breast & Female Pelvis MR Imaging, İstanbul 20-22 Ekim 2011 
23. At the ESMRMB School of MRI -Advanced MR Imaging of the Abdomen, Ankara 6-8 Eylül 2012
24. Tıbbı Ultrasonografi Derneği - Interventional Ultrasound Course "Hands-on" - Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 27-28 Nisan 2013
25. Pierre Lasjaunias European Course of Diagnostic & Interventional Neuroradiology - 12th cycle - 3d course "Vascular Diseases" Antalya / Turkey, 3-7 November 2013
26. Liver ( Bridge Between West and East )- İstanbul/ TR, 04-06.April 2014 -
27. Breast Ultrasound Imaging Course - with Dr. Thomas A. Stavros, İstanbul/ TR May31-June 1 2014 
28. EMRI Erasmus Course on Magnetik Rezonance Imaging - Abdominal and Urogenital And its Examination, Hacettepe University Cultural Cender -Ankara/ TR September 17-19 2014
29. Pierre Lasjaunias European Course of Diagnostic and Interventional neuroradiology;  13th cycle,1st course "Embryology, Anatomy, development and malformations of the CNS" ; Antalya / Turkey 9-13 November 2014
30. Pierre Lasjaunias European Course of Diagnostic and Interventional neuroradiology;  13th cycle,2nd course "CNS tumours" ; Rhodos / Greece 14-18 April 2015

Tüm Kursları İncele