Randevu almak artık daha da kolay!
App Store Google Play
X
Özgür Sarıca

Uzm. Dr.

Özgür Sarıca

2014 yılından bu yana Anadolu Sağlık Merkezi’nde radyoloji uzmanı olarak görevini sürdürüyor.

 • Klinik Adresi
  Gebze/Ataşehir
 • İletişim Bilgileri
  Call Center 44 44 276 44 44 276
Doktorla İletişime Geç
 • Biyografi

  Dr. Özgür Sarıca, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamlayarak aynı yıl tıpta uzmanlık sınavı ile aynı fakültenin Farmakoloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık öğrencisi olarak göreve başladı. 1994 yılında Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyoloji Asistanı olarak göreve başladı. Asistanlığı süresince (1994-1998) Çukurova Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bilgi ve görgü artırmak amaçlı rotasyoner asistan görevini sürdürdü.

  1998 yılında “Prostat Patolojilerinde Benign-Malign Ayrımında Doppler US İncelemenin Rolü”adlı tez çalışmasını tamamlayarak Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekim olarak çalışmaya başladı.1999 yılı sonunda askerlik görevini 18 ay yedek subay olarak Van Askeri Hastanesi’nde tamamladı. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2000-2005 yılları arasında ağırlıklı olarak bilgisayarlı tomografi bölümünde genel radyoloji uygulamalarını, prostat görüntülemesi ve transrektal biyopsi uygulamalarını sürdürdü. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Perinatoloji Ünitesi’nde erken dönem (11-14 hafta) fetal US ve ikinci düzey obstetrik US uygulamalarına gözetmen olarak katıldı. 2005-2007 yılları arasında manyetik rezonans bölümünde genel radyoloji uygulamalarına devam etti.  

  2001-2012 yılları arasında GaziosmanpaşaTaksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekim olarak görev yapan Dr. Sarıca, 2012-2014 yılları arasında Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Meme Radyolojisi Bölümü’nün sorumlu uzman doktoru olarak çalıştı. 2014 yılında Anadolu Sağlık Merkezi’nde çalışmaya başlayan Dr. Sarıca, halen radyoloji uzmanı olarak görevini sürdürüyor
 • Eğitim

  Üniversite

  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul 1991

  Uzmanlık eğitimi 

  Gaziosmanpaşa Taksim İlk Yardım Hastanesi Radyoloji 
 • Uzmanlık

  • Meme radyolojisi
  • Üroradyoloji
  • Batın-toraks radyolojisi
 • Yabancı Dil

  İngilizce

Yayınlar

Uluslararası yayınlar

1. Sarıca, Özgür; Kaymaz, Gökşen; Uçar, Nese Effectiveness of Additional Diagnostic Parameters in Magnetic Resonance Mammography: A Comparative Study with the BI-RADS Classification and Scoring System, JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED TOMOGRAPHY  Volume: 38   Issue: 6   Pages: 985-991   Published: NOV-DEC 2014. 
2. Sarıca, Ö.; Uluc, F., Additional diagnostic value of MRI in patients with suspicious breast lesions based on ultrasound, BRITISH JOURNAL OF RADIOLOGY  Volume: 87   Issue: 1041     Article Number: 20140009   Published: SEP 2014. 
3. Tosun, I.; Kır, G.; Sarıca, Ö.; et al., Diagnosis of adenoid cystic carcinoma of the breast using fine needle aspiration cytology: a case report, VIRCHOWS ARCHIV  Volume: 465   Supplement: 1   Pages: S242-S242   Meeting Abstract: PS-11-012   Published:AUG 2014. 
4. Sarıca, Özgür; Uluc, Fatih; Tasmali, Deniz, Magnetic resonance imaging features of papillary breast lesions, EUROPEAN JOURNAL OF RADIOLOGY  Volume: 83   Issue: 3   Pages: 524-530   Published: MAR 2014.
5. Sarıca, Özgür; Öztürk, Enis; Demirkürek, Hüseyin C.; et al. Comparison of Ductoscopy, Galactography, and Imaging Modalities for the Evaluation of Intraductal Lesions: A Critical Review, BREAST CARE  Volume: 8   Issue: 5   Pages: 348-354   Published: OCT 2013.
6. Sarıca, Özgür; Zeybek, Emin; Öztürk, Enis, Evaluation of Nipple-Areola Complex With Ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging, JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED TOMOGRAPHY  Volume: 34  Issue: 4 Pages: 575-586 Published: JUL 2010.
7. Koyuncuoğlu, H; Hatipoğlu, I; Sarıca, Ö, MORPHINE PHYSICAL-DEPENDENCE INTENSIFICATION BY HYPOGLYCEMIA - NMDA RECEPTOR INVOLVEMENT, PHARMACOLOGY BIOCHEMISTRY AND BEHAVIOR  Volume: 48 Issue: 3 Pages: 571-574   Published: JUL 1994

Ulusal Yayınlar

1. Memik Teke, Adnan Kına, Özgür Sarıca, Sait Albayram, Dicle Tıp Dergisi / 2015; 42 (2): 235-241,  Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2015.02.0563, ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE, Nöroradyolojide “Susceptibility Weighted Imaging sekansı” uygulamaları, “Susceptibility Weighted Imaging sequence” applications in neuroradiology.
2. Nurgül Özlem Özer, Aslıhan Semiz Oysu, Yaşar Bükte, Özgür Sarıca, Ayşe Tiryaki Özer, Fatma Kulalı, Benign ve malign meme lezyonlarının ayrımında difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemenin yeri, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, The Journal of Breast Health, Meme Sağlığı Dergisi 2013, Cilt: 9 Sayı: 1 İstanbul, Türkiye
3. Özgür Sarıca, Arda Kayhan, Enis Öztürk, Sibel Bayramoğlu, Nurten Turan Güner, Fatma Öztora, Marmara Medical Journal 2010;23(2);263-269, Original research carpal tunnel syndrome: what is the diagnostic value of usg with high resolution transducers?

Uluslararası kongre

1. An unusual clinical presentation of subacute thyroiditis in a patient with Hashimoto thyroiditis, Serap Yalın, Erdem Türemen, Mithat Bıyıklı, Ömer Aydıner, Özgür Sarıca, Saime Ramadan & Kezban Berberoğlu.

Ulusal kongre

SÖZLÜ BİLDİRİLER: 
i. Alper Hayırlıoğlu, İlknur Cengizoğlu, Erdur Serin, Cem Evcimen, Emin Zeybek, İrfan İnce, Özgür Sarıca, Bülent ÖNER, Osman YAĞLI. Sintigrafi, renkli doppler ekosonografi, T3, T4 ve TSH değerlerinin Tiroid nodüllerinin Tanısındaki Yeri. Ulusal radyoloji kongresi, 6-10 Ekim 1996, NEVŞEHİR.
ii. Meme Polikliniğimize Müracaat Eden Hastaların İki Yıllık Verilerinin DökümantasyonuFikret Ezberci, Rahmi Kaya, Özgür Sarıca, Sema Yüksekdağ, Mustafa Özbağrıaçık, Buket Özdemir, Adnan Özpek, Feyza Aşıkuzunoğlu, Gürhan Baş 19. Ulusal cerrahi kongresi, Antalya

POSTER BİLDİRİLERİ: 

i. İlknur Cengizoğlu, Alper Hayırlıoğlu, Özgür Sarıca, Aynur Yerlioğlu, Ekrem Uçan, Bülent Öner. Primer Hiperparatiroidi tanısında ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme, konvansiyonel röntgen ve sintigrafinin yeri(olgu sunumu). 16.Ulusal Radyoloji Kongresi. 27-31 Ekim 1998, İzmir. 
ii. Alper Hayırlıoğlu, Özgür Sarıca, İrfan İnce, İlknur Cengizoğlu, Cem Evcimen, Bülent Öner. Hipertiroidili olgularda kemik yoğunluğunun değerlendirilmesi. Ulusal radyoloji kongresi, 6-10 Ekim 1996, NEVŞEHİR.
iii. Alper Hayırlıoğlu, İlknur Cengizoğlu, Cem Evcimen, Erdur Serin, Emin Zeybek, Özgür Sarıca, İrfan İnce, Uğur Güngör, Bülent Öner. Meme kitlelerinde renkli doppler ekosonografinin tanı değerinin araştırılması. Ulusal radyoloji kongresi, 6-10 Ekim 1996, NEVŞEHİR.
iv. Alper Hayırlıoğlu, İrfan İnce, Özgür Sarıca, İlknur Cengizoğlu. Bir atipik hepatoselüler karsinom olgusu.Ulusal radyoloji kongresi, 6-10 Ekim 1996, NEVŞEHİR.
2. Primer hiperparatroidiye bağlı kemik lezyonları: olgu sunumu. 
3. H Toroslu, M. Okyar, E. Zeybek, Ö. Sarıca, B. Öner Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği 27. Ulusal Radyoloji Kongresi 27-31 Ekim 2000.
4. Macleod (swyer-James) sendromu: olgu bildirisi S. Nacar, Y. Ekici, Ö. Sarıca, E. Zeybek Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği 23. Ulusal Radyoloji Kongresi 5-8 Kasım 2002
5. Üç fazlı dinamik BT’nin karaciğer primer tümörlerinin ayırıcı tanısındaki yeri O. Cintaş, Ö. Sarıca, E. Zeybek, Y. Ekici, M. Beşer, E. Öztürk, D. Dalayman Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği 23. Ulusal Radyoloji Kongresi 5-8 Kasım 2002.
6. Renal kolik ile başvuran olgularda kpntrastsız spiral BT ile üreterolityazis tanısı ve renal doppler ultrasonografi ile renal parenkimal RI ölçümü M. Birinci, E. Zeybek, Ö. Sarıca, Y.Ekici, M. Beşer, B. Kahveci, V.Topçu, B.Öner Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği 23. Ulusal Radyoloji Kongresi 5-8 Kasım 2002.
7. Pelvik aktinomikoz olgusu M. Çerkeş, E. Öztürk, Ö. Sarıca, E. Zeybek Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği 23. Ulusal Radyoloji Kongresi 5-8 Kasım 2002.
8. Karotis diseksiyonu olgusunda renkli doppler ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi angiografi bulguları, S. Nacar, S. Serim, B. Kahvecioğlu, Ö. Sarıca, E. Öztürk, B. Öner Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği 23. Ulusal Radyoloji Kongresi 5-8 Kasım 2002.
9. Akalkülöz Ksantogranülomatöz pyelonefrit Sebahat Nacar-Doğan, Tuba Baca, Beyza Kahvecioğlu, M Koray Taşmalı, Mahmut Beşer, Bülent Öner, Enis Öztürk, Özgür Sarıca, Emin Zeybek Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği 27. Ulusal Radyoloji Kongresi 11-15 Ekim 2006.
10. Budd-Chiari Sendromu ve Kronik İVC Trombozunun Nadir Bir Etyolojik Faktörü: Primer Antifosfolipid sendromu Sebahat Nacar-Doğan Tuba Baca, Enis Öztürk, Özgür Sarıca, Emin Zeybek, Bülent Öner Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği 27. Ulusal Radyoloji Kongresi 11-15 Ekim 2006. 
11. Omuz Artroskopisi Sonrası Gelişen İatrojenik Abdominal Kompartman Sendromunda BT Bulguları; Beyza Kahvecioğlu, Neslihan Umarusman Tanju, Özgür Sarıca, İrfan İnce, İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, CenterMed Görüntüleme Merkezi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği 27. Ulusal Radyoloji Kongresi 11-15 Ekim 2006. 
12. Von Hippel - Lindau Sendromu Olan Bir Ailedeki MRG Bulguları, Betül Duran Özel, Gülşen Demircan, Cantay Gök, Özgür Sarıca, Bülent Öner, Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği 2009.
13. Insidental Intrahepatik Lipoma, Betül Duran Özel, Özgür Sarıca, Sebahat Nacar Doğan, Yeter Ekici, Müge Çerkeş, Bülent Öner, Emin Zeybek, Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği. 
14. 2014 trd  Nörobehçette kraniyal ve spinal kord tutulumu, Zakir Sakcı, Sultan Müftüoğlu, Aslıhan Semiz Oysu, Özgür Sarıca, Fatma Kulalı, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi. 
15. 2014 trd Persistan müller kanal sendromu: testis ve over kombinasyonu, Fatma Kulalı, Şafak Fırat Kulalı, Yiğit Can Kartal, Aslıhan Semiz Oysu, Berkan Şimşek, Özgür Sarıca, Yaşar Bükte.
Tüm Yayınları İncele

Kurs Katılımları

Breast MR Imaging Workshop,  Washington 2014 

Digital BreastTomosynthesis Intensive Training, Erlangen Germany 2015. 

Tüm Kursları İncele

Muayene Öncesi

Radyolojik değerlendirme / danışma öncesinde konu ile ilgili tüm görüntülerinizi (CD ya da film olarak) ve varsa patoloji raporlarınızı yanınızda getiriniz. 

Diyor ki... Satranç oynamayı çok seviyorum. Ayrıca bisiklete binmek ve uzun mesafe koşusu yapmak özel ilgi alanlarım arasında yer almakta.

Randevu almak artık daha da kolay!

Apple Store ve Google Play Store’dan indireceğiniz Anadolu Sağlık Online Servisler uygulamasıyla işlemlerinizi çok daha hızlı yapabileceksiniz.

Uygulamamızı şimdi indirirseniz anında dilediğiniz doktordan online randevu alabilir, test ve görüntüleme sonuçlarınıza kolayca ulaşabilir ve geçmiş doktor ziyaretlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

app store
google play