Gebze
Zeki Şahinoğlu
Doç. Dr.

Zeki Şahinoğlu

2012 yılından bu yana Anadolu Sağlık Merkezi’nde kadın hastalıkları, doğum kliniği perinatoloji ünitesi sorumlusu olarak görevini sürdürüyor.

Uzmanlık

 • Perinatoloji
 • Prenatal tanı
 • Fetal tedavi
 • Yüksek riskli gebelik yönetimi

Eğitim

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir 1987
 • Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, İstanbul 1993
 • Cleveland Clinics Maternal Fetal Tıp Kliniği Perinatoloji, ABD 1997.

Çalıştığı Kurumlar

 • Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Anadolu Sağlık Merkezi
 • Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası
 • Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD)
 • Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği
 • International Society for Prenatal Diagnosis (ISPD)
 • International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG)

Katıldığı yurtdışı kongre ve sempozyumlar

1. 14 th World Congress in Fetal Medicine, Crete, Greece, 2015

2. Fetal anomalies: head and heart, ISUOG, London, 2015

3. 23 rd World Congress on Ultrasound in Obsterics and Gynecology, ISUOG, Sydney 2013

4. 12 th World Congress in fetal medicine, Marbella, Spain, 2013

5. Intensive course on fetal echocardiography and craniofacial anomalies: new diagnostic tools, ISUOG, Berlin, 2013

6. Advances sonographic techniques for the diagnosis of congenital anomalies & fetal echocardiography, ISUOG, Paris, France, 2012

7. 21st World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, ISUOG, Los Angeles, USA, 2011

8. 20th World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, ISUOG, Prague, Czech Republic, 2010

9. 9 th World Congress in Fetal Medicine and the Eurofetus Meeting, Rhodes, Greece, 2010

10. XXII. European Congress of Perinatal Medicine, Granada, Spain2010

11. 9th World Congress of Perinatal Medicine, Berlin, Germany, 2009. 

12. 7 th World Congress in Fetal Medicine, The Fetal Medicine Foundation, Sorrento, Italy; 2008.

Katıldığı yurtiçi kongre ve sempozyumlar

1. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı, Araştırma Metodolojisi, İstanbul; 2009. 

2. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakültesi Perinatoloji Bilim Dalları, Maternal Tıp ve Perinatoloji Derneği İstanbul Grubu Perinatoloji Toplantıları; Çoğul Gebelikler Paneli, İstanbul; 2003.

3. II. World Congress of Perinatal Medicine & VIII. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Fetal Medicine Foundation ve Türk Perinatoloji Derneği, Antalya; 2002.

4. First Trimester Pregnancy Screening and Diagnosis, The Fetal Medicine Foundation ve Türk Perinatoloji Derneği, Antalya; 2002.

5. T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Neonatal Resüsitasyon Programı, İstanbul; 2002.

6. Kadıköy Şifa Hastanesi, “Obstetrik ve Jinekoloji Paneli”, İstanbul; 2001.

7. Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu, Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, İstanbul; 2000.

8. Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, İstanbul; 2000.

9. II. Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi Kongresi, Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Derneği, İstanbul; 2000.

10. The Advanced Course on Transvaginal Ultrasonography, Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Derneği, İstanbul; 1998.

11. II. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu “Maternal-Fetal Tıp Günleri”, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Kocaeli; 1998.

12. The Ultrasound Congress In Obstetrics and Gynecology, Obstetrik ve Jinekoloji Ultrasonografi Derneği, İstanbul; 1998.

13. Advances in Obstetrics and Gynecology; Maternal-Fetal Medicine, The Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, OH, ABD, 1997.

14. XIV. Jineko-Patoloji Kongresi “ Jinekoloji ve Obstetrikte Medikal Tedavi”, İstanbul; 1997.

15. Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound, Course on Obstetrics and Gynecology, İstanbul; 1995. 

16. SB Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi VII. Jineko-Patoloji Kongresi “Yüksek Riskli Gebelikler”, İstanbul; 1990.

Kongre  ve sempozyumlarda yaptığı sunumlar

1. 19-21 Haziran 2000. “Prenatal Tanı ve Genetik”  konulu XVIII. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi; anlatılan konu başlığı: İntrauterin Gelişme Geriliği ve Genetik

2. 13-16 Eylül 2001. Türk Jinekoloji Deneği tarafından düzenlenen III.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi; anlatılan konu başlığı: Rh Uyuşmazlığı: Profilaksi

3. 09 Ocak 2002: Türk Jinekoloji Derneği, İstanbul şubesinin düzenlediği aylık mezuniyet sonrası eğitim paneli;  anlatılan konu başlığı: 18-23 Gebelik Haftalarında Ultrasonografi ile Prenatal Tanı

4. 22 Ocak 2002. İstanbul Perinatoloji Grubu “Uterin Arter Doppleri, MSAFP, Fetal Prognoz” konulu toplantı; anlatılan konu başlığı:  Düşük Riskli Gebeliklerde 18, 24 ve 32. Gebelik Haftalarında Uterin ve Umbilikal Arter Doppler Sonuçları

5. 12-14 Aralık 2002. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından düzenlenen ve Fetal Medicine Foundation’ın desteklediği “II. Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Kursu” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Normal Fetal Anatomi: Merkezi Sinir Sistemi, Ürogenital Sistem ve Gastrointestinal Sistem

6. 30 Aralık 2003. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği – Marmara Bölgesi Çalışma Grubu ve Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EA Hastanesi tarafından ortak düzenlenen “Gebelik ve Hipertansiyon Sempozyumu” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Gebelik ve Hipertansiyonda Fetal Takip

7. 27 Mart 2004. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği – Marmara Bölgesi Çalışma Grubu ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  tarafından ortak düzenlenen “Prenatal Tarama, Tanı ve Fetal Tedavi” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Torakal Lezyonlarda Prenatal Yaklaşım

8. 09-11 Haziran 2004. “Antenatal Yönetim”  konulu XXII. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi; anlatılan konu başlığı: 16-23 Hafta Prenatal Ultrason Değerlendirmesi

9. 10 Eylül 2004. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği – Marmara Bölgesi Çalışma Grubu ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  tarafından ortak düzenlenen “Gebelikte Trama Testleri Sempozyumu” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Erken Gebelikte Ultrason Değerlendirilmesi

10. 26 Ocak 2006. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği – Marmara Bölgesi Çalışma Grubu ve SB Göztepe EA Hastanesi  tarafından ortak düzenlenen “Maternal Sistemik Hastalıklar ve Gebelik” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Karaciğer Hastalıkları ve Gebelik

11. 14-16 Haziran 2006. “IVF ve Obstetrik Komplikasyonlar”  konulu XXIV. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi; anlatılan konu başlığı: Çoğul Gebelikler ve Prenatal Tanı

12. 11-14 Kasım 2006. Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından düzenlenen V. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi; anlatılan konu başlığı: 3D/4D Ultrasonografinin Gerçek Katkısı Nedir?

13. 26 Nisan 2007. TJOD İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “Gebelikte Tarama Testleri” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Gebelikte Enfeksiyon Taraması.

14. 5-8 Haziran 2007. “Plasenta”  konulu XXV. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi; obstetrik ultrasonografi uygulamalı kursu: Ürogenital Sistem Ultrasonografisi

15. 9 Kasım 2007. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği – Marmara Bölgesi Çalışma Grubu ve SB Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EA Hastanesi tarafından ortak düzenlenen “Obstetrikte Hukuk ve Etik” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Maternal Morbidite ve Mortalite Etik Boyut

16. 25 Ocak 2008. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği – Marmara Bölgesi Çalışma Grubu ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından ortak düzenlenen “Trombofililer ve Gebelik” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Gebelikte Aspirin Kullanımı; Endikasyonları ve Gebelik Sonuçları Üzerine Etkisi

17. 22 Şubat 2008. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği – Marmara Bölgesi Çalışma Grubu ve SB Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları EA Hastanesi tarafından ortak düzenlenen “Obstetrik Kanamada Tanı ve Yönetim” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Obstetrik Kanamada Ayırıcı Tanı

18. 26-29 Mart 2008. İstanbul Tıp Fakültesi İnfertilite ve Perinatoloji Günleri, oturum başkanlığı 

19. 25 Nisan 2008. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği – Marmara Bölgesi Çalışma Grubu ve Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından ortak düzenlenen “Gebelik ve Enfeksiyon” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Hepatitis

20. 14-19 Mayıs 2008. TJOD 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Obstetrik Ultrasonografi Kursu, Temel Obstetrik Ultrasonografi III; anlatılan kurs konusu: 3D ve 4D Ultrasonografinin Obstetrikte Kullanımı

21. 14-19 Mayıs 2008.  TJOD 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. “Gebelikte Prenatal Bakım” oturumunda anlatılan konu başlığı: Gebelikte Sık Görülen Şikayetler (bel ağrısı, bacak krampları, varisler): Hangileri normal, hangileri tedavi gerektirir?

22. 10-13 Haziran 2008. “Servikal Patolojiler”  konulu XXVI. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi; anlatılan konu başlığı:Fetustan Menopoza Normal Servikal Epitel Değişiklikleri

23. 29 Ekim – 2 Kasım 2008. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından düzenlenen 6. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi. Fetal Ekokardiyografi Kursu; anlatılan kurs konusu: Hipoplastik Sol Kalp

24. 14 kasım 2008. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği – Marmara Bölgesi Çalışma Grubu ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Konjenital Anomaliler: Prenatal Tanı ve Klinik Yaklaşım” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Fetal Toraks Anomalilerinde Prenatal Tanı ve Yönetim. Diyafragma Hernisi ile Güncel Tartışmalar

25. 26 Kasım 2008. Kadıköy Şifa Hastanesi, “Perinatolojide Sorunlar ve Güncel Yaklaşımlar” konulu 5. Kadın Sağlığı Paneli; anlatılan konu başlığı: Perinatal Enfeksiyonlarda Sorunlar, Sorular, Cevaplar ve Güncel Durum

26. 26. 20 Şubat 2009. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği – Marmara Bölgesi Çalışma Grubu ve SB İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EA Hastanesi tarafından ortak düzenlenen “İntrapartum Fetal İzlem ve Yönetim” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Elektronik Fetal Monitorizasyonda baseline ve epizodik değişiklikler: Bradikardi, Taşikardi, Variabilite Kaybı, Sinusoidal Ritm, Tanı, Klinik Önemi ve Yönetimi

27. 6 Mart 2009. VI. Haseki Kadın Hastalıkları ve Doğum Sempozyumu, “Jinekoloji & Obstetri İnteraktif Toplantı” konulu panelde anlatılan konu başlığı: “Gestayonel Diabet” 

28. 8 Mayıs 2009. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği – Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Çalışma Grubu ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından ortak düzenlenen “Fetal Kalp Taraması Kursu-1” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Büyük Damar Çıkış Anomalileri: Aort ve Pulmoner Atrezi ve Stenozları

29. 14-19 Mayıs 2009. TJOD 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Fetal Kardiyak Tarama Kursu, Fetal Kardiyak Tarama; anlatılan kurs konusu: Hipoplastik Sol Kalp ve Büyük Arter Transpozisyonu

30. 14-19 Mayıs 2009. TJOD 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. “Gebelikte Prenatal Bakım” oturumunda anlatılan konu başlığı: Gebelikte Sık Görülen Enfeksiyonlar 

31. 14-19 Mayıs 2009. TJOD 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. “Genel Obstetrik” oturumunda anlatılan konu başlığı: Gebelikte 3.Trimester Kanamaları

32. 3-5 Haziran 2009. “Obstetrik Komplikasyonlar ve Hukuk”  konulu XXVII. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi; anlatılan konu başlığı: Preterm Doğum ve Çoğul Gebeliklerde Doğum Travması

33. 05 Haziran 2009. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği – Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Çalışma Grubu ile SB Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları EA Hastanesi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Fetal Kalp Taraması Kursu II” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Büyük Damar Çıkış Anomalileri: Aort ve Pulmoner Atrezi ve Stenozları

34. 14 Haziran 2009. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği – Marmara Bölgesi Çalışma Grubu ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Gebelikte Temel Ultrasonografi, Tarama Testleri ve Önemli Anomaliler” konulu sempozyum; oturum başkanlığı, konular (intrapartum fetal monitorizasyon, steroid ilaçların kullanımında son durum, tokolitik ilaçların kullanımında son durum). 

35. 25 Eylül 2009. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği – Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Çalışma Grubu ile SB Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EA Hastanesi tarafından ortak düzenlenen “Fetal Kalp Taraması Kursu III” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Büyük Damar Çıkış Anomalileri: Aort ve Pulmoner Atrezi ve Stenozları

36. 36. 27 Eylül 2009. TJOD İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “Diyabet ve Gebelik Paneli” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Diyabetli Gebeliğin Obstetrik Izlemi.

37. 23 Ekim 2009. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği – Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Çalışma Grubu ile SB İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları EA Hastanesi tarafından ortak düzenlenen “Fetal Kalp Taraması Kursu IV” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Büyük Damar Çıkış Anomalileri: Aort ve Pulmoner Atrezi ve Stenozları

38. 26 Mart 2010. VII. Haseki Kadın Hastalıkları ve Doğum Sempozyumu. “Tartışmalı Konularda Karşıt Görüşler Toplantısı” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Günümüz Koşullarında Mediko-legal, Maternal, Fetal ve Hekim Açısından Sezaryen Endikasyonları Geniş Tutulmalı mı?

39. 07 Mart 2010. TJOD Aylık Toplantıları. “Fetal Kalp Taraması Kursu” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Büyük Damar Çıkış Anomalileri: Aort ve Pulmoner Atrezi ve Stenozları

40. 09 Mayıs 2010. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından ortak düzenlenen “Obstetride Tartışmalı Konular: Preterm Gebelik ve Tarama Tesleri” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Preterm Doğumda Travmanın Önlenmesi

41. 02 Nisan 2010. SB Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EA Hastanesi Perinatoloki Kliniği ve Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından ortak düzenlenen “Doğum Yönetimi ve Komplikasyonları” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Liberal Geniş Sezaryen Endikasyonu, Anne İsteğine Bağlı Sezaryen – Etik Sorunlar

42. 18-23 Mayıs 2010. TJOD 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. “Genel Obstetrik” oturumunda anlatılan konu başlığı: Doğum İndüksiyonunda Prostoglandinlerin Rolü.

43. 26 Eylül 2010. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından düzenlenen 7. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi. Fetal Ekokardiyografi Kursu; anlatılan kurs konusu: Büyük Damar Çıkış ve Aortik – Duktal Ark Anomalileri

44. 10 Aralık 2010. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği – Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Çalışma Grubu ile SB Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları EA Hastanesi tarafından ortak düzenlenen “İlk Üçay Tarama Testi ve Fetomaternal Risk Tayini” konulu panelde anlatılan konu başlığı: İlk Üçay Tarama Testi Ve Maternal Risk Tayini

45. 23 Ocak 2011. TJOD İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “Temel Obstetrik Ultrasonografi Kursu” konulu panelde oturum başkanlığı

46. 06 Şubat 2011. TJOD İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “Sezaryen” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Dünyada Ve Türkiye’de Sezaryen Oranlarındaki Değişimler Ve Olası Nedenleri

47. 11 Şubat 2011. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği – Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Çalışma Grubu ile SB Göztepe EA Hastanesi tarafından ortak düzenlenen “Obstetride Tartışmalı Konular” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Preterm Eylemde Tokolitik Tedavi

48. 11-13 Mart 2011. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen “İstanbul Kadın Doğum Günleri” konulu kongrede anlatılan konu başlığı: Dünyada ve ülkemizde sezaryen oranlarındaki artışın boyutları ve nedenleri

49. 25 Mart 2011. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği – Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Çalışma Grubu ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Başkanlığı tarafından ortak düzenlenen “Obstetride Tartışmalı Konular-Gelişmeler” konulu panelde oturum başkanlığı

50. 28 Nisan 2011. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği – Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Çalışma Grubu ile SB Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları EA Hastanesi tarafından ortak düzenlenen “Gebelikte Hipertansif Hastalıklar ve Komplikasyonları” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Preeklampside maternal mortalite / morbidite nedenleri ve nasıl azaltılabilir

51. 17-22 Mayıs 2011. TJOD 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi oturum başkanlığı

52. 29 Mayıs 2011. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği – Obstetrik Ultrasonografi ve Fetal Görüntüleme Çalışma Grubu ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından ortak düzenlenen “Fetal Kalp Taraması Kursu” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Aortik ve Duktal Ark Anomalileri: Aort Koarktasyonu, İntermittan AA, Sağ Aortik Ark, Duktus Arteriozusun Kapanması, Transpozisyon, Corrected Transpozisyon

53. 7-10 Haziran 2011. “Obstetrik Kanamalar”  konulu XXIX. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi; anlatılan konu başlığı: Doğumun 3.Evresi ve Aktif Yönetim

54. 29-31 Ekim 2011. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği trafından düzenlenen Ultrasonografi Kursu’nda anlatılan konu başlığı: Aort ve Pulmoner Arter Stenozu

55. 11 Aralık 2011. TJOD İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen “Preterm Doğum: Öngörü, Tanı ve Yönetim” konulu panelde anlatılan konu başlığı: Preterm Eylemde Gebelik Haftasına Göre Doğum Yöntemi ve Yönetimi Nasıl Olmalı?

56. 23 Aralık 2011. SB Göztepe EA Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği bünyesinde eğitim semineri, anlatılan konu: İntrauterin Gelişim Geriliği

57. 21 Ocak 2012. Abdi İbrahim İlaç Firması tarafından düzenlenen Aile Hekimleri Eğitim Toplantısı panelinde anlatılan konu: Gebelik Takibi

58. 23 Şubat 2012. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı tarafından düzenlenen “Fetal – Neonatal Tıp Toplantısı” konulu panelde anlatılacak konu başlığı: Batın duvarı defektlerinde prenatal tanı, doğumun organizasyonu ve prognoz

59. 10 Mart 2012. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen “İstanbul Kadın Doğum Günleri II” konulu kongrede perinatoloji – 4 oturum başkanlığı.

60. 13 Nisan 2012. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Çalışma Grubu – Trakya Üniversitesi tarafından düzenlenen Fetal Ekokardiyografi kursunda anlatılan konu başlığı: Aortik ve Duktal Ark Anomalileri: Aort Koarktasyonu, İntermittan AA, Sağ Aortik Ark, Duktus Arteriozusun Kapanması, Transpozisyon, Corrected Transpozisyon

61. 22 Nisan 2012. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Çalışma Grubu – İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen Gebelik ve Diyabet sempozyumunda  oturum başkanlığı

62. 28 Nisan 2012. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından düzenlenen Gebelik ve Doğumda Etik ve Yasal Boyut Sempozyumunda anlatılan konu başlığı: Performans uygulamalarının hekim ve hastalara etkileri

63. 06 Mayıs 2012. TJOD İstanbul şubesi taraından düzenlenen 11-14 hafta ultrasonografi kursunda anlatılan konu başlığı: 11-14 haftada tanımlanabilen maternal riskler

64. 9-13 Mayıs 2012. TJOD 10. Ulusal Kongresi. Anlatılan konu başlığı: Erken doğum eylemi tokolitik tedavi

65. 20-22 Eylül 2012. Maltepe Üniversites, I. Ulusal Kadın Sağlığı’nda Yenilikler Kongresi, anlatılan konu başlığı: 18-23 hafta USG

66. 11-14 Ekim 2012. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından düzenlenen VIII. Ulusal Kongre’de anlatılan konu başlığı: Preterm Doğumda Fetal Travmanın Önlenmesi

67. 11 Kasım 2012. TJOD İstanbul şubesi taraından düzenlenen Riskli Gebeliklerde Doğum Zamanlaması panelinde anlatılan konu başlığı: Myomektomi, eski sezaryen vakalarında doğum zamanlaması

68. 16 Kasım 2012. Kadıköy Şifa Hastanesi tarafından düzenlenen 9. Kadın Sağlığı Paneli’nde anlatılan konu başlığı: Gebelikte Enfeksiyon Taramaları

69. 02 Aralık 2012. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Çalışma Grubu – Kanuni Sultan Süleyman EA Hastanesi  tarafından düzenlenen Erken Doğum Sempozyumunda anlatılan konu başlığı: Erken Doğum Eyleminde Tokolitik Tedavi

70. 23 Aralık 2012. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Çalışma Grubu tarafından düzenlenen 11-14 Hafta ve 2. Trimester Ultrasonografi Prenatal tanı Sempozyumunda anlatılan konu başlığı: Karın Ön Duvarı Defetleri – Yönetim.

71. 7-10 Mart 2013. 11. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresinde anlatılan konu başlığı: Erken Doğum Eyleminde Tokolitik Tedavi

72. 24 Mart 2013. TJOD İstanbul şubesi taraından düzenlenen Antenatal İzlemde Sık Yapılan Hatalar, Az Bilinenler panelinde oturum başkanlığı

73. 05 Mayıs 2013. TJOD İstanbul şubesi taraından düzenlenen Obstetrik Ultrasonografi kursunda anlatılan konu başlığı: 18-22. Hafta – 2. Trimester temel obstetrik ultrasonografi

74. 15-19 Mayıs 2013. TJOD 11. Ulusal Kongresi. Anlatılan konu başlığı: İntrauterin Gelişme Geriliği. Fetal İzlem

75. 8-10 Kasım 2013. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından düzenlenen Ultrasonografi Kursu’nda anlatılan konu başlığı: Aort ve Pulmoner Stenoz, Hipoplastik Sol Sağ Ventrkül

76. 09 Şubat 2014. TJOD İstanbul şubesi taraından düzenlenen Obsbterik Kanamalar ve Yönetimi panelinde anlatılan konu başlığı: Postpartum kanamaların öngörülmesi, önlenmesi, sevk edilme kriterleri ve koşulları

77. 13 Nisan 2014. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Marmara Bölgesi Çalışma Grubu – Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen Perinatolojide Güncel Konular sempozyumunda anlatılan konu başlığı: Tokoliz Güncel Durum

78. 15-19 Mayıs 2014. TJOD 12. Ulusal Kongresi. Anlatılan konu başlığı: İntrauterin Gelişme Geriliği. Fetal İzlem

79. 4-6 Haziran 2014. XXXII. Zeyenp Kamil Jineko-patoloji Kongresi. Anlatılan konu başlığı: Genetik trombofili

80. 24-27 Eylül 2014. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından düzenlenen IX. Ulusal kongre, anlatılan konu başlığı: Erken doğumda pesser ve serklaj uygulamaları

81. 18 Ocak 2015. TJOD İstanbul şubesi taraından düzenlenen İntrapartum Yönetim panelinde anlatılan konu başlığı: Postpartum kanamada öngörü – önlem

82. 5-8 mart 2015. 12. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, panel katılımı: erken doğum tehdidi, öngörü, önlem ve yönetim 

83. 15 Mart 2015. TJOD İstanbul şubesi taraından düzenlenen Obstetrik kanamalar  panelinde anlatılan konu başlığı: Obstetrik kanamalar. Son anda başa çıkmaya çalışmaktansa öngörelim ve önlem alalım

1. Diagnostic difficulties in a case of persistent cloaca with hydrocolpos. SAHINOGLU Z, Cerrah Celayir A, Resit Asoglu M, Özcan N. J Neonatal Surg. 2012 Oct 1;1(4):55.

2. Type IV Sacrococcygeal Teratoma Associated with Urogenital Sinus: Difficulties in the Prenatal Differential Diagnosis. SAHINOGLU Z, Cerrah Celayir A, Resit Asoglu M, Özcan N. J Neonatal Surg. 2013 Jan 1;2(1):9

3. Unilateral huge hydronephrosis necessitating fetal interventions. Cerrah Celayir A, ŞAHİNOĞLU Z, Selçuk S, Moralıoğlu S, Bosnalı O. J Neonatal Surg. 2013 Apr 1;2(2):27

4. Prenatal diagnosis of a huge facial tumor: Report of a rare case and literature review. Zeki SAHINOGLU, A. Aktug Ertekin, Aysenur Cerrah Celayir, Berrin Gucluer. Congenital Anomalies 2012 (Kyoto). 2012 Jun;52(2):111-4. 

5. Left diaphragmatic eventration associated with ipsilateral pulmonary sequestration and intrathoracic kidney in a fetus: reviewing the prenatal diagnosis and etiopathogenesis. SAHINOGLU Z, Yuksel A, Uludogan M, Bilgic R, Toksoy G. Fetal Pediatr Pathol. 2011;30(4):233-43. Epub 2011 Mar

6. Route of Delivery of Thoracoomphalopagus Twins: Analysis Of Three Cases. Tug N, SAHINOGLU Z, Cam C, Eren S. Arch Gynecol Obstet. 2009 Nov;280(5):815-8. 

7. Prenatal Ultrasonographical Features of Limb Body Wall Complex: A Review of Etiopathogenesis And A New Classification.  SAHINOGLU Z, Uludogan M, Arik H, Aydin A, Kucukbas M, Bilgic R, Toksoy G. Fetal Pediatr Pathol. 2007 May-Jun;26(3):135-51. 

8. Difficulties in Perinatal Diagnosis of Fetal Thoracic Foregut Cysts: Report of Two Cases. SAHINOGLU Z, Peker H, Etker S, Celayir A, Cesur S. J Obstet Gynaecol. 2005 Feb;25(2):211-4. 

9. Can Serum HCG Values Be Used In The Differential Diagnosis of Pregnancy Complicated By Hypertension? Gurbuz A, Karateke A, Mengulluoglu M, Gedikbasi A, Ozturkmen M, Kabaca C, SAHINOGLU Z. Hypertens Pregnancy. 2004;23(1):1-12.

10. The Prenatal Diagnosis Of Cloacal Dysgenesis Sequence In Six Cases: Can The Termination Of Pregnancy Always Be The First Choice? Zeki SAHINOGLU, Baris Mulayim, Selcuk Ozden, Seref Etker, Aysenur Celayir, Ferda Ozkan, Remziye Bilgic. Prenat Diagn 2004;24(1):10-16

11. The Use Of Standard Dose Of Magnesium Sulphate In Prophylaxis Of Eclamptic Seizure: Do Body Mass Index Alterations Have Any Effect On Success? Vedat Dayicioglu, Zeki SAHINOGLU, Emrah Kol, Mehmet Kucukbas. Hypertension in Pregnancy 2003; 22(3):257-265.

12. Reversed Diastolic Flow In The Middle Cerebral Artery: Its Clinical Value In Fetal Growth Restriction. Zeki SAHINOGLU, Mehmet Uludogan, Hakan Peker. Prenat Diagn 2003; 23:865-866.

13. Second Trimester Choroid Plexus Cysts And Trisomy 18. Zeki SAHINOGLU, Mehmet Uludogan, Ceyhan Sayar, Guven Toksoy. Int J Gynaecol Obstet. 2004 Apr;85(1):24-9.

14. The Amniotic Fluid Index As A Predictor of Fetal Macrosomia In A Turkish Population.  Zeki SAHINOGLU, Ayşe Gurbuz, Canan Kabaca. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2003; 81(2):223-225.

15. Prenatal Sonographic Diagnosis of Klippel-Trenaunay-Weber Syndrome Associated With Umbilical Cord Hemangioma. Zeki SAHINOGLU, Mehmet Uludogan, Mehmet Nuri Delikara. American Journal of Perinatology 2003; 20(1):1-6.

16. Prenatal Diagnosis of Thanatophoric Dysplasia In The Second Trimester: Ultrasonography And Other Diagnostic Modalities. Zeki SAHINOGLU, Mehmet Uludogan, Ayse Gurbuz, Ates Karateke. Archives of Gynecology & Obstetrics 2003, 269(1):57-61.

17. Prenatal Sonographic Diagnosis of Dilated Cavum Vergae. Zeki SAHINOGLU, Mehmet Uludogan, Mehmet N. Delikara. Journal of Clinical Ultrasound 2002; 30(6):378-383.

18. Prenatal Detection of Fetal Anomalies By Ultrasonography In The Second Trimester: Our First Results From Turkey. Zeki SAHINOGLU, Mehmet Uludogan, Ayse Gurbuz, Emrah Kol. Prenatal and Neonatal Medicine 2001; 6:103-111.

YURTİÇİ ESERLER

1. Prenatal Tanı ve Sonrası Yenidoğan Cerrahisi ve Yoğun Bakım. Zeki ŞAHİNOĞLU, Fahri Ovalı, Ayşenur Cerrah Celayir. Türkiye Klinikleri Çocuk Cerrahisi, 3(1):60-68;2010.

2. Does Ritodrine Infusion Have Any Effects On Umbilical And Uterine Arteries’ Blood Flows During The Treatment Of Preterm Labor? Zeki ŞAHİNOĞLU, Ayşe Gürbüz, Özhan Akkan, Ateş Karateke. Gynecol Obstet Reprod Med, 8:189-193; 2002.

3. Gebe ve Yenidoğanlarda Grup B Streptokok Kolonizasyonu ve Maternal ve Neonatal Komplikasyonlar. Ayşe Gürbüz, Ateş Karateke, Zeki ŞAHİNOĞLU, Kezban Narin, Canan Kabaca. Kadın Doğum Dergisi, 1(1): 46-50; 2002.

4. PEV Olgularında Karyogram Amaçlı İnvaziv Girişim Gerekli mi? Mehmet Uludoğan, Zeki ŞAHİNOĞLU, Deniz Köse, Bilge Türköver, Emrah Kol, Özay Oral. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri, 32(1-2):59-62; 2000.

5. Koroid Pleksus Kisti: İnvaziv Girişim Gerekli mi? Mehmet Uludoğan, Deniz Köse, Zeki ŞAHİNOĞLU, Bilge Türköver, Emrah Kol, Özay Oral. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri, 32(1-2):55-58; 2000.

6. Fetal Goiter: A Case Presentation. Mehmet Uludoğan, Zeki ŞAHİNOĞLU, Fuat Demirci, Nuri Delikara, Umur Kuyumcuoğlu. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, 1:41-44; 1999.

7. Jinekolojik ve Obstetrik Cerrahi Sonrası Görülen Üriner Traktus Yaralanmaları. Umur Kuyumcuoğlu, Bingül Arı, Sadiye Eren, Mehmet Uludoğan, Zeki ŞAHİNOĞLU, Hüsnü Görgen, Fuat Demirci. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri, 28(4):231-34; 1996.

8. Semptomatik Sitomegalovirüs Enfeksiyonunun Prenatal Tanısı; Olgu Sunumu. Mehmet Uludoğan, Zeki ŞAHİNOĞLU, Sadiye Eren, Umur Kuyumcuoğlu. Haydarpaşa Numune Hastanesi Dergisi, 35(1):39-41; 1995.

9. İntrauterin Gelişme Geriliği Olgularında Umbilikal Arter Doppler, Kardiyotokografi ve Amniotik Sıvı İndeksinin İncelenmesi. Mehmet Uludoğan, Fuat Demirci, Zeki ŞAHİNOĞLU, Kenan Sofuoğlu, Umur Kuyumcuoğlu. Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 9(4): 215-219; 1995.

10. Gebelik Süresince Serviks Boyutlarının Transvaginal Sonografik Değerlendirilmesi. Uludoğan Mehmet, Arı Bingül, Demirci Fuat, Görgen Hüsnü, ŞAHİNOĞLU Zeki, Eren Sadiye. Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri, 3(1-4):445-447; 1992.

11. Doğum Travayında Transperineal Ultrasonografi ile Serviksin Değerlendirilmesi. Demirci Fuat, Uludoğan Mehmet, Kekovalı Mustafa, ŞAHİNOĞLU Zeki, Arı Bingül, Eren Sadiye, Sofuoğlu Kenan. Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri, 3(1-4):434-436; 1992.

12. Doppler Kan Akımı Velosimetri. Gülsün Okutan, Zeki ŞAHİNOĞLU, Mustafa Ateş. Sendrom, 4(11):18-23; 1992.

13. Genetik Danışmada Koryon Villus Biopsinin Yeri. Ahmet Tekşen, Zeki ŞAHİNOĞLU, Erol Numanoğlu, Can Bilginer. Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 5:161-162; 1990.

YURTDIŞI VE YURTİÇİ POSTERLER

1. 11-14 Haftada Plasental Volüm Ölçümü İle Preeklampsinin Öngörülmesi. Zeki ŞAHİNOĞLU, Ali Sancak, Pınar Sancak, Aktuğ Ertekin. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından düzenlenen 6. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, 2008.

2. Prenatal ultrasonographic features of limb body wall complex: a review of the etiopathogenesis and a new classification.  Zeki SAHINOGLU, Mehmet Uludogan, Huseyin Arik, Arzu Aydin, Mehmet Kucukbas, Remziye Bilgic, Guven Toksoy. Türkiye Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği tarafından düzenlenen 6. Ulusal Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi, 2008.

3. A Prenatal Case of a 46,XX 44/48,XX,+2XMAR11.ish (D14Z1/D22Z1+,WCP+)  mat. karyotype, with marker chromosome effects on the phenotypes in three generations. C Sayar, G Toksoy, B Turkover, T Yardimcı and Z SAHINOGLU. 6th European Cytogenetics Conference (6th ECC), 2007. 

4. Isolated Fetal Choroid Plexus Cysts And Association With Chromosome Anomalies. Ceyhan Sayar, Zeki Sahinoğlu, Mehmet Uludoğan, Bilge Türköver, Nesrin Elçioğlu. European Human Genetics Conference, Strasbourg, Fransa; 2002.

5. Amniotik Banda Bağlı Gelişen Geniş Torakoabdominal Duvar Defekti: Bir Olgu Sunumu. Sema İskit, Zeki ŞAHİNOĞLU, Şeref Etker, Osman Z Pektaş. Ulusal Pediatrik Cerrahi Kongresi, p 131; 2001.

6. Üç Farklı Şekilde Prezante Olan Konjenital Kistik Adenomatoid Malformasyon (CCAM). Kemal Sarıca, Osman Z Pektaş, Ayşenur C Celayir, Zeki ŞAHİNOĞLU. Ulusal Pediatrik Cerrahi Kongresi, p 128; 2001.

7. Fetal Anomalilerin Prenatal Tanısı, Zeynep Kamil Deneyimi. Mehmet Uludoğan, Zeki ŞAHİNOĞLU, M. Nuri Delikara, Umur Kuyumcuoğlu. XIV. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul; 1996.

8. Jinekolojik Ve Obstetrik Cerrahi Sonrası Görülen Üriner Traktus Yaralanmaları. Umur Kuyumcuoğlu, Bingül Arı, Sadiye Eren, Mehmet Uludoğan, Zeki ŞAHİNOĞLU, Hüsnü Görgen, Fuat Demirci. XIII. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul; 1996.

9. Transvaginal Ultrasonografi İle Eksensefali Erken Prenatal Tanısı. Bingül Arı, Zeki ŞAHİNOĞLU, Mehmet Uludoğan. XIV. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul; 1996.

10. Doğum Travayında Transperineal Ultrasonografi İle Serviksin Değerlendirilmesi. Fuat Demirci, Mehmet Uludoğan, Mustafa Kekovalı, Zeki ŞAHİNOĞLU, Bingül Arı, Sadiye Eren, Kenan Sofuoğlu. XI. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul; 1994.

11. Erken Gebelikte Transvaginal Sonografinin Prognostik Önemi. Sadiye Eren, Mehmet Uludoğan, Kenan Sofuoğlu, Bingül Arı, Zeki ŞAHİNOĞLU, Yasemin Yakut. XI. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul; 1994.

12. Gebelik Süresince Serviks Boyutlarının Transvaginal Sonografik Değerlendirilmesi.  Mehmet Uludoğan , Bingül Arı , Fuat Demirci, Hüsnü Görgen, Zeki ŞAHİNOĞLU, Sadiye Eren. XI. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul; 1994. 

13. Miadında Bir Gebede Distosi Nedeni Olan Mesane Tümörü: Vaka Raporu. Necla Erdem, Gülsün Okutan, Zeki ŞAHİNOĞLU. VII. Jineko-Patoloji Kongresi “Yüksek Riskli Gebelikler” İstanbul, 1990.

14. Servikal Sezaryenden Sonra Sikatrisyel Nekrozun Sebep Olduğu İntrauterin Geç Kanamalar: Olgu Sunumu. Necla Erdem, Ahmet Başaran, Zeki ŞAHİNOĞLU.  VII. Jineko-Patoloji Kongresi “Yüksek Riskli Gebelikler” İstanbul, 1990.

15. Genetik Danışmada Koryon Villus Biopsinin Yeri. Ahmet Tekşen, Zeki ŞAHİNOĞLU, Erol Numanoğlu, Can Bilginer. VII. Jineko-Patoloji Kongresi “Yüksek Riskli Gebelikler” İstanbul, 1990.

Kadın Hastalıkları – Doğum / perinatoloji alanında gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleri: 

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH eğitim seminerleri, 1995 – 2011

1. Fetal ekokardiyografi

2. Gebelikte 1. ve 2. Trimester Tarama Testleri, Güncel Bilgiler

3. Kromozom Anomalilerinde Biokimyasal Tarama Testleri 

4. Gebelikte Sık Görülen Enfeksiyonlar

5. Fetal ekokardiyografi

6. Fetal Anomalilerin Ultrasonografi ile Prenatal Tanıları

7. Gebelik ve Sistemik Hastalıklar

8. Gebelik ve Viral Enfeksiyonlar

9. İntrauterin Gelişim Geriliği. 

10. Fetal Santral Sinir Sistemi Anomalileri: Ultrasonografi Tanı Kriterleri.

11. Gebelikte Trombosit Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım, Tanı-Tedavi.

12. Pelvik Tabanın Korunmasında Normal Spontan Vaginal Doğum ile Sezaryen Karşılaştırması.

13. Preeklampsi Erken Tanı Metotları ve Yönetim.

14. Amerika Birleşik Devletleri’nde Prenatal Tanı Protokolleri, Ülkemiz Protokolleri ile Karşılaştırılması

15. Tekrarlayan İlk Trimester Gebelik Kayıplarında Yaklaşım

16. Ultrasonografi ile Fetal Anomalilerin Tanısı, 1995-1996

Ders anlatımları

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim programı gereği  2000-2009 dönemlerinde 4., 5. ve 6. sınıf öğrencilerine verilen dersler:

1. Prenatal diagnosis

2. High-risk pregnancies: assessment of fetal well-being

3. Placental hormones

4. 18-23 weeks fetal ultrasound screening

5. Premature rupture of membranes

6. Puerperium and lactation

7. Pregnancy and systemic disorders

Uzmanlık tezi danışmanlıkları

1. Artmış nukal kalınlık ve normal karyotip fetuslarda perinatal sonuçlar. Dr. Tuba Tarhan, 2012.

2. Yenidoğanda kordon klempleme zamanının yenidoğan hematolojik parametreler üzerine etkileri. Dr Nilüfer Nihan Özdemir, 2011-2012.

3. 11-14 haftada Plasenta Volümü ile 21-24. haftada uterin arter Doppler indekslerinin preeklampsiyi öngörmesinin prospektif karşılaştırılması. Dr Ali Sancak, 2007.

4. Hipertansif gebelerde sublingual nifedipinin fetal dolaşıma etkisinin umbilikal arter Doppler incelemeleri ile araştırılması. Dr. Zeynep Ahmad, 1997.

5. Preterm doğum eyleminin tahmininde servikal ultrasonografinin rolü. Dr. Şule Ünsal, 2001.

6. Erken 2.trimester uterin arter Doppler incelemesinin uteroplasental perfüzyon bozukluğunun prediktivitesindeki yeri. Dr. Şeyma Araz, 2001.

İlgi Alanları

Menopoz Nedir? Menopoz Belirtileri Nelerdir?

Menopoz, bir kadının yumurtalıklarının işlevini yitirmesi sonucu hiç adet görmediği dönemdir. Yaşlılığın doğal bir parçası olarak bilinen bu durum üremenin sona erdiğinin göstergesidir. Belirtileri dönem dönem artıp azalabilir.

Vajina Kaşıntısına Ne İyi Gelir? Vajina Kaşıntısı Neden Olur?

Vajina kaşıntısı, birçok kadının yaşadığı yaygın bir sağlık sorundur. Vajina kaşıntısının nedenleri arasında cilt tahrişi, enfeksiyonlar, hormonal değişiklikler, alerjik reaksiyonlar ve cilt hastalıkları yer alabilir. Bu durum sonucunda vajina bölgesinde kötü kokan akıntı, kızarıklık, kaşıntı, ağrı ve rahatsızlık hissi ortaya çıkabilir. Vajina kaşıntısı alınabilecek bazı önlemlerle iyileştirilebilen bir durum olabileceği gibi ciddi bir sağlık sorununu işareti ediyor da olabilir.

Servikal Serklaj Nedir?

Gebelik sürecinin 37. haftasından önce doğum yapma riski olan gebelerin gebelik sürecini uzatmak için uygulanan yöntemlerden biridir. Uzayan gebelik sayesinde bebeğin anne karnında daha uzun süre kalarak gelişimi tamamlaması sağlanır. Bu işlem kişinin durumuna göre vajenden (transvajinal) veya göbekten (transabdominal) yapılan açık veya laparoskopik olarak ile uygulanır. İşlem uygulanan kişilerin yaklaşık %90’ında başarılı sonuçlar elde edilir. Daha önceki gebeliklerde bu durumdan dolayı düşük riski yaşandıysa, gebelik planlamadan önce alanında uzman kişilerle görüşülüp planlama yapılması önerilir.

Prenses Doğum (Epidural Normal Doğum) Nedir?

Doğum sürecinin ne kadar ağrılı olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu nedenle epidural anestezi ile doğum yapılması günümüzde oldukça tercih edilen bir yöntemdir. Epidural anestezide vücudun alt kısmından ağrı uyarısını alan omurilik sinir hücreleri bloklanır. Omuriliğin etrafında bulunan dural zar ile arasındaki boşluğa bir katater vasıtası ile uygulanan epidural anestezide kateter doğum süresi boyunca çıkarılmayarak ilaç tedavisine devam edilir. Epidural anestezinin her birey için uygun olmadığı, anne ve bebeğin durumuna göre yapılabilirliğinin değiştiği unutulmamalıdır. Prenses doğum ile ilgili merak ettiğiniz diğer konular için yazının devamını takip edebilirsiniz.

Doğumsal Anomaliler

Anne karnında fetusun gelişim sürecinde kalıtımsal hastalık, anne rahminde şekil bozukluğu, radyasyona maruz kalma gibi nedenlerle bebeğin yapısında/fiziki görüntüsünde meydana gelen sorunlardır.

Çikolata kisti neden olur? Belirtileri nelerdir?

Kistler, kemik doku ya da yumuşak dokuda ortaya çıkabilen, içerisinde sıvı ya da yarı katı püre kıvamlı bir madde bulunan patolojik boşluklar olarak tanımlanabilir. Rahim içerisinde yer alan endometrium adlı doku tabakasının yumurtalıklara yayılması ve yerleşmesi ile oluşan kistlere yumurtalık kisti denir. Aynı zamanda çikolata kisti olarak da adlandırılan ve regl kanaması sırasında yoğun ağrı ve kanama artışı gibi şikayetler ile seyreden jinekolojik bir hastalıktır. 

Herpes Virüsü Nedir, Belirtileri, Bulaşıcılığı ve Tedavisi

Herpes virüsü yaygın bir enfeksiyon olup doğru korunma önlemleri alınmadığında bulaşma riski taşır. Bu nedenle herpes virüsünden korunma yöntemlerini anlamak ve uygulamak, sağlığı koruma açısından büyük önem taşır.

Hamilelikte (Gebelikte) Cinsellik Nasıl Olmalıdır?

Birçok kadın gebelik döneminde cinsel birleşmenin erken doğuma ya da düşüklere neden olabileceğini, fetüse zarar vereceği, doğumu başlatabileceği ya da amniyon kesesinin yırtılabileceği korkularını taşır. Bu korkular anne baba adayları için cinsel hayatın düşünülmesine yol açar. Ancak sağlıklı bir hamilelik sürecinde cinsel ilişki de sağlıklı kabul edilir. Hamileliğin normal seyrettiği süre boyunca istenilen sıklıkla cinsel ilişkiye girmekte herhangi bir sakınca yoktur.

Genital Bölge Temizliği

Genital bölge temizliği birçok insan için temel bir sağlık konusudur ve doğru bilgilere sahip olmak önemlidir. Genital bölge temizliği vücudun üreme organlarına ve çevresine yönelik hijyenik uygulamaları ifade eder. Bu bölgenin temiz tutulması enfeksiyon riskini azaltmaya ve cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.

Boş Gebelik Nedir, Belirtileri ve Tedavisi

Boş gebelik bebek gelişiminin rahim içinde durduğu bir durumdur. Genellikle bu durumda çeşitli nedenlerle rahim kendiliğinden embriyo ya da fetüsün gelişimini sona erdirir. Boş gebeliklere genetik nedenler, hormon dengesizlikleri veya rahimdeki bazı sorunlar neden olabilir. Tedavi doktorun özel tavsiyelerine bağlı olarak değişir. Boş gebelik sonrası sağlık durumunu izlemek ve doktorun talimatlarına uymak gelecekte sağlıklı bir gebelik için önemlidir.

Yumurtlama Dönemi: Nedir, Belirtileri, Hesaplama Yöntemi

Yumurtlama dönemi, kadınlarda belli bir olgunluğa gelen yumurtaların, yumurtalıktan salınması dönemidir. Yumurtlama dönemi, adet döngüsünün önemli bir parçasıdır ve kadınların hamile kalmasında önemli rol oynar. Yumurtlama döneminin geldiğini gösteren bazı belirtiler vardır. Kadınlar, gebe kalmak istediklerinde bu belirtileri takip ederek belirli hesaplama yöntemi ile gebe kalmak için en uygun zamanı seçebilirler. Yumurtlama dönemi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için yazının devamını okuyabilirsiniz.

Regl Ağrısı Nasıl Geçer? Neden Olur?

Yumurtalık Kisti Nedir?

Sağ veya sol yumurtalıkların birinde veya her ikisinde birden ortaya çıkan, içi sıvı dolu, kan içerikli ya da daha yoğun olabilen çeşitli boyutlardaki oluşumlardır.

Yerleşme Kanaması: Nedir, Nasıl, Ne Zaman Olur?

Bir kadının gebelik durumu olmadığı sürece adet kanaması görmesi gerekir.

Vajinismus: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Dünya üzerinde bulunan tüm coğrafyalardaki kadınların ortak hastalıklarından biri vajinismustur.

Vajinal Mantar: Nedir, Belirtileri Nelerdir, Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Vajinal enfeksiyonlar jinekolojik hastalıklar arasında en sık rastlanan problemlerden biridir. Fizyolojik vajina florası çok sayıda bakteri ve mikroorganizmanın bulunduğu, dengeli bir mikrobiyotaya sahiptir. Ancak yoğun antibiyotik kullanımı, genital hijyenin yetersiz olması, sağlıksız beslenme alışkanlıkları gibi bazı durumlar vajinanın floral dengesini bozabilir. Bu durumda vajina içerisinde yararlı mikroorganizmalar azalır, zararlı mikroorganizma yoğunluğu artış gösterir. Bunlardan en sık karşılaşılan enfeksiyon tablosu vajinal kandidiyazis olarak da adlandırılan vajinal mantar enfeksiyonudur.

Spiral Nedir? Spiral Ne Zaman ve Nasıl Takılır?

Spiral bireyin ihtiyaçlarına ve sağlık durumuna göre farklı seçenekleri bulunan bir doğum kontrol cihazıdır.

HPV Aşısı: Nedir, Kimlere, Ne Zaman Yapılabilir?

İnsan papilloma virüsü (HPV), papillomaviridae ailesinde bulunan bir DNA virüsüdür.

Genital Siğil ve Tedavisi

Bulaşıcı hastalıkların neden olduğu parazitler, virüsler, bakteriler ve enfeksiyonlar vücutta deri yüzeyinden beyne kadar çeşitli yerlerde belirti gösterebilir.

Ertesi Gün Hapı: Nedir, Ne Zaman, Nasıl Kullanılır?

Adını cinsel ilişkiden sonraki gün kullanılmasından alan ertesi gün hapı, acil kontrasepsiyon (korunma) yöntemlerinden birisidir.

Doğum Kontrol Hapı: Nedir, Avantajları ve Dezavantajları, Kullanım Şekli, Yan Etkileri

Aile planlaması için kadın ve erkeğin kullanabileceği çeşitli doğum kontrol yöntemleri vardır.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar: Nedir, Türleri, Belirtileri, Tedavisi ve Önleme Yolları

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel temas sonucu oluşan enfeksiyonlardır. Bu hastalıkların erken tanı ve tedavisi hem birey hem de toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Beta HCG: Nedir, Değeri Kaç Olmalıdır?

Gebe kaldıktan sonra (sperm yumurtayı döllediğinde), gelişmekte olan plasenta HCG üretmeye ve salmaya başlar.

Akıntı Nedir? Neden Olur?

Rahim ağzı salgılarıyla birlikte kendini sürekli olarak yenileyen vajina dokusundaki artıkların atılmasıdır.

Adet Söktürücü: Nedir, Ne İşe Yarar?

Bazı dönemlerde adet gecikmesi kadınlar arasında yaşanabilen bir problemdir.

Adet Öncesi Sendrom (PMS) ve Tedavisi

Bir kadın her yıl yaklaşık olarak 12 kez regl olur ve regl öncesinde çoğunlukla PMS durumunu yaşar.

Adet Gecikmesi: Nedir, Belirtileri Nedir, Neden Olur?

Adet gecikmesi, hemen her kadının başına üreme çağı boyunca gelen, sebepleri merak edilen bir durum olup adetin takvim hesabına göre olması gereken günde başlamamasıdır.

Adet Düzensizliği Nedir? Tedavisi Nedir?

Adet kanamalarının normal periyodunun dışına çıkması adet (regl) düzensizliği olarak bilinir.

Mamografi nedir? Ne zaman çekilir?

Kadınlarda ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer alan meme kanserinin erken dönem tanısında en etkili görüntüleme yöntemi mamografi. Anadolu Sağlık Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nuri Ceydeli “Memesinde sorun tespit edilen her yaştaki kadın ve herhangi bir sorunu olmayan 40 yaş ve üstü kadınlar mamografi çektirmelidir” diyor.

Yumurtalık (Over) Kanseri Nedir, Belirtileri ve Tedavisi

Yumurtalık kanseri, yumurtalık ya da fallop tüpleri dokusundaki hücrelerin kontrolsüz büyüme ve çoğalma göstermesi ile oluşan tümörlerdir. Yumurtalık kanseri, diğer bir deyişle over kanseri dünya çapında kadınların en sık karşılaştığı kanserler arasında bulunur. Tanı koymak kimi zaman zordur, çünkü belirtiler genellikle son aşamalarda gelişir. Bu durum erken teşhisi önleyebilir. Yumurtalık kanserinde yaygın olarak karşılaşılan belirtiler pelvik ağrı ve karın ağrısı, şişkinlik, anormal kanama ya da vajinal akıntı şeklinde sıralanabilir. Yumurtalık (over) kanseri tedavisinde amaç, tümör yapısının vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Ameliyat, kemoterapi, hedefe yönelik terapi ve radyoterapi tedavi yöntemleri arasında bulunur.

Vulva Kanseri: Nedir, Çeşitleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Vulva kanseri kadın genital organının dış yüzey bölgesinde ortaya çıkabilen kötü huylu tümöral oluşumlara verilen isimdir. Vulva klitorisi ve labia adı verilen vajinal dudakları da içine alan ve üretra (idrar kanalı) ve vajinayı çevreleyen cilt bölgesidir. Vulva kanseri sıklıkla vulvada kaşıntıya neden olan bir kitle veya yara olarak ortaya çıkar. Her yaşta ortaya çıkabilmesi de en sık olarak yaşlı erişkinlerde teşhis edilen bir kanser türüdür. Vulva kanseri tedavisi genellikle kanserli doku ve çevresindeki az miktarda sağlıklı dokuyu çıkarmak yoluyla gerçekleştirilen ameliyatı içerir. Bazen bu ameliyat vulvanın tamamının çıkarılmasını gerektirebilir. Ne kadar erken teşhis edilirse kapsamlı cerrahiye ihtiyaç duyulma olasılığı o oranda azalır. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi önemlidir.

Rahim Ağzı Kanseri

Human papilloma virüsü çift zincirli DNA içeren bir virüstür. Halen tüm dünyada yaklaşık 630 milyon kadının infekte olduğu HPV, cinsel ilişki ve cinsel temas yoluyla bulaşmaktadır. Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklardan farklı olarak, cinsel ilişki esnasında direkt penetrasyon olmadan sürtünme, cilt teması (kuteneokutenatal ya da skrotovulvar temas) ile de geçiş olabilir ve bu nedenle prezervatiflerin koruyuculuğu HPV açısından sınırlı kalabilmektedir. Amerika’da Center for Disease Control cinsel olarak aktif kadın ve erkeklerin %50’sinin hayatlarının bir döneminde HPV virüsü ile karşılaşacağını bildirmektedir. Amerika’da bir popülasyon bazlı çalışmada cinsel olarak aktif her dört kadından birinde HPV DNA’sının pozitif olduğu bulunmuştur.

Riskli Gebelik (Perinatoloji) ve Yüksek Riskli Gebelik: Risk Faktörleri, Komplikasyonlar ve Tedavisi

Gebelik; anne ve fetüs sağlığının yakından takip edilmesi gereken bir dönemdir.