Planetree Altın Akreditasyonu

Planetree Altın Akreditasyonu

İnsan Odaklı Bakım anlayışıyla hizmet veren Anadolu Sağlık Merkezi, bu alandaki başarısıyla Türkiye’de Planetree Altın Akreditasyonu’nu ikinci kez alan ilk hastane oldu.

İnsan Odaklı Bakım 

Bakım alanındaki başarıya Anadolu Sağlık Merkezi’nde çalışan herkesin katkıda bulunduğunu belirten İnsan Odaklı Bakım Yöneticisi Asuman Kuşçu, “ İnsan Odaklı Bakım, kurum kültürü değişimini gerektiren çok boyutlu çalışmalardan oluşuyor. En temelde kişiyi sadece ’hasta’ kimliği ile değil, geçmiş deneyimleri, değerleri, tercihleri, beklentileri ile bir birey olarak ele alıp, sağlık hizmetinin merkezine koymayı ifade ediyor. Bu, her ne kadar kolay gibi görünse de sağlık hizmeti veren kurumlarda her hastayı benzersiz olarak görüp, bakımın buna göre şekillendirilmesi söz konusu olunca işler karmaşıklaşabiliyor. Çünkü sağlık hizmeti verirken tek taraflı bir bakış açısından vazgeçmek, hasta ve ailesiyle ortaklık sağlamak gerekiyor. Bu ortaklığın nasıl gerçekleştirileceği konusunda kuruluşlara rehberlik Planetree adlı bir organizasyon tarafından sağlanmaktadır” dedi.

1978 yılında kötü bir hastane deneyimi yaşayan bir hasta tarafından Amerika’da kurulan Planetree, sağlık kuruluşlarının hastalar için nasıl daha iyileştiren ortamlar olabileceği üzerinde çalışmaya başlamıştır. Bu kapsamda 50 000’in üzerinde hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanıyla görüşerek, onların daha iyi bir sağlık deneyimi için neler bekledikleri konusunda düşüncelerini almıştır. Bu görüşmeler sonunda görülmüştür ki insanların sağlık hizmetlerinden beklentileri genellikle benzerlik göstermektedir. Hastayı sağlık durumu hakkında daha etkin bilgilendirme, hasta ve hasta ailesi ile daha fazla ortaklık, sağlık kuruluşlarının fiziksel olarak daha iyileştirici etkiye sahip ortamlar olması, hastaların bireysel tercihlerine daha fazla yer verilmesi gibi beklentiler, bugün sağlık kuruluşlarında insan odaklı bakım akreditasyonu için oluşturulan standartları belirlemiştir.

Anadolu Sağlık Merkezi, İnsan Odaklı Bakım alanındaki başarısıyla Türkiye’de ve yakın coğrafyada Planetree Altın Akreditasyonu’nu ikinci kez alan ilk hastane oldu. İnsan Odaklı Bakım konusunda söz sahibi olan sivil toplum kuruluşu Planetree’den gelen denetçiler Anadolu Sağlık Merkezi’nde bakım vermenin ve bakım almanın gerçekte nasıl bir şey olduğunu anlamak amacıyla 25 hasta/hasta yakını, 55 çalışan ve 11 doktorumuzla odak grup görüşmeleri gerçekleştirdiler. Ayrıca saha denetimleri yaparak iyileştiren ortam gözlemi ve spontane hasta ve çalışan görüşmeleri gerçekleştirdiler. Denetim sürecinde toplam 108 kişiyle görüştüler.

Hastalar kadar çalışanlara da odaklanıyoruz

Planetree’nin en çok üzerinde durduğu konulardan birinin de çalışanlara odaklanılması olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi İnsan Odaklı Bakım Yöneticisi Asuman Kuşçu “Nasıl hastaların tercihlerini, beklentilerini ve ihtiyaçlarını ele alıyorsak, bununla ilgili anketler yapıyorsak, projeler oluşturuyorsak, çalışanların da aynı şekilde beklenti, tercih ve ihtiyaçlarını ele alıyoruz. Çalışanlarımızı ilgilendirilen konularda çalışanlarımızın geri bildirimlerini, beklentilerini alıp, hayata geçireceğimiz projeleri, bu beklentileri dikkate alarak planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Hastalarımızın ağzından İnsan Odaklı Bakım:

  • "Radyoterapim sırasında uzanıyordum, aniden bir panik atak geçirdim ve ağlamaya başladım, ama bana koşan üç hemşire vardı. Bana gösterdikleri merhamet! Bana sarıldılar ve bir mola teklif ettiler. Bunu her zaman hatırlayacağım. Gelecekte ne olacağını bilmiyorum ama şu anda, bu tedavide deneyimlediğim bu özen benim için çok değerli."
  • "Çalışanlar, arkadaş canlısı, nazik ve sakinler. Taramalarınızdan önce gerginsiniz, ancak profesyonel teknisyenler ve hemşireler oldukça sakinleştirici, eğitilimli ve dikkatlice seçilmiş. Sağlık ortamında hizmet verecek yapıya sahip, gerçekten iyi insanlar.">
  • "Buradaki tüm çalışanlar çok dikkatli davrandı, bence burası bütüncül bir şekilde yönetilen bir yer. Burada gördüğüm tedavi için minnettarım, burada kendimi her zaman rahat hissettim."
  • "Çalışanlar o kadar arkadaş canlısı ki, yüzlerindeki gülümsemeyi gördüğünüzde, güvenli bir alanda olduğunuzu biliyorsunuz. Bunun zihinsel sağlığınız üzerinde çok olumlu bir etkisi var. "