Hizmet ve Kalite Belgelerimiz

Hizmet ve Kalite Belgelerimiz

Hizmet ve Kalite Belgelerimiz

Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, sağlam temelli yaklaşımlarla yapılandırılmış, ulusal ve uluslararası akreditasyon ve standardizasyon gereklilikleri doğrultusunda tasarlanmıştır.

JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu

Hastanemiz, 17 Şubat 2007 tarihi itibari ile akredite olmuş ve bu akreditasyonla, JCI tarafından belirlenen bir dizi standartlar çerçevesinde; hasta bakım kalitesinin geliştirilmesi, hastalar ve çalışanlar için güvenilir bir ortam sağlanarak risklerin azaltılması ve sürekli iyileşmenin sağlanması için tüm gereklilikleri yerine getirdiğini belgelemiştir.

JCI standartları, hasta odaklı standartlar ve organizasyon odaklı standartlar olmak üzere iki ana başlıkta toplanır:

Hasta Odaklı Standartlar

 • Bakıma erişim ve bakımın sürekliliği
 • Hasta ve hasta yakınlarının hakları
 • Hastaların değerlendirilmesi
 • Hastaların bakımı
 • Anestezi ve cerrahi bakım
 • İlaç yönetimi ve kullanımı
 • Hasta ve hasta yakınlarının eğitimi

Yönetim İle İlgili Standartlar

 • Kalite geliştirme ve hasta güvenliği
 • İnfeksiyon kontrolü ve önleme
 • Yönetim, liderlik ve Yönlendirme
 • Tesis yönetimi ve güvenliği
 • Çalışan özellikleri ve eğitim
 • Bilginin ve iletişimin yönetimi

ESMO (European Society for Medical Oncology)

Avrupa Medikal Onkoloji Derneği tarafından verilen ESMO, onkoloji hastalarının bakım kalitesini değerlendirerek, bu hastaların tüm ihtiyaçlarının da değerlendirilip uygulamaların yapıldığını belgelendirir. Hastanemiz, 2007 ekim ayında bu belgeyi almış olup 2010 yılında hastanemiz için yeniden belgelendirilme uygun görülmüştür.

KalDer Üyesiyiz

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) 1991 yılında bir grup gönüllü tarafından kurulmuş sivil toplum örgütüdür. KalDer'in amacı, ülkemizdeki tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine, uluslararası düzeyde kalite seviyesine ulaşmaları ve rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratmaktır. 2100'ün üzerinde tüzel üyesi bulunan KalDer, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) üyesidir. Türkiye'de Toplam Kalite Yönetimi'ni ve Ulusal Kalite Hareketi’ni başlatmıştır. Hastanemiz ise, 14 Mart 2008 tarihinde KalDer üyesi olmuştur.

KalDer'e Üye Olmak Ne Anlama Geliyor?

 • Rekabet gücünün sürekli artırılmasını hedeflemek
 • Ulusal Kalite Hareketinin bir parçası olmak
 • Daha fazla paylaşım ve öğrenme imkanları sunmak ve bulmak
 • Kalite ve mükemmellik felsefesini benimsemiş şirketler arasında yer almak
 • Büyük bir uluslararası ailenin parçası olmak
 • Kazanmak! (tüm paydaşlarınızla ve her açıdan kazanmak)

Ulusal Kalite Hareketi Nedir?

Kuruluşların;

 • Toplam Kalite Yönetimi'ni benimsemeleri,
 • EFQM Mükemmellik Modeli'ni uygulamaları,
 • Modeli temel alarak öz değerlendirme yapmaları konusunda, KalDer ile yaptıkları bir iş birliğidir.