Meme Kanseri Risk Hesaplama

Meme Kanseri Risk Hesaplama

Meme Kanseri Testi
Aşağıdaki ifadelerden “evet” dediklerinizi işaretleyiniz:

* Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.

Aşağıdaki ifadelerden “evet” dediklerinizi işaretleyiniz:

* Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.

Aşağıdaki ifadelerden “evet” dediklerinizi işaretleyiniz:
Meme Kanseri Risk Hesaplama

Ön analiz yanıtlarınıza göre Anadolu Sağlık Merkezi tarafından aranıp ücretsiz ‘meme kanseri risk analizi’ yaptırmanız sağlanacaktır.

Meme Kanseri Risk Analizi

Hastanemizde aldığınız hizmetin kalitesini daha da yükseltmek için görüşlerinize, önerilerinize ve eleştirilerinize kulak veriyoruz.

Bunun için aşağıdaki kişisel bilgilerinizi, istek, görüş veya şikayetlerinizi ve aşağıda yazılı muvafakat beyanlarını bize göndermeniz yeterli olacaktır.

Hastanemize vereceğiniz kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlışların düzeltilmesini isteme, mevzuat çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, taleplerinizin aktarım yapılan kişilere bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı işlemelerden doğan zararını tazmin etme haklarınız bulunmaktadır.

Hastanemizin veri sorumlusu Başhekimiz Dr. Özgür Devrim Kılıç’tır. Kişisel verileriniz sadece aşağıdaki muvafakat beyanlarında yazılı işlemler için kullanılacak ve bu işlemlerin yapılması için görevli kişi ve kuruluşlara aktarılacaktır. T.C kimlik numaranız hiçbir şekilde hiçbir kuruluşa aktarılmayacaktır. Bu kişisel verileriniz web sitemize yapacağınız beyan usulüyle kişisel verilerin korunması mevzuatına göre toplanmaktadır.

Daha fazla göster

E-posta

Telefon

Sms