PET-CT Omni Legend

PET/CT Nedir?

PET/CT Omni Legend, (Pozitron Emisyon Tomografisi / Bilgisayarlı tomografi) yapay zekayla desteklenen yeni bir cihaz. Bugün dünyada kanser tanısı ve tedavisinin izlenmesinde kullanılan PET/CT Omni Legend hem hekim hem de hasta için birçok kazanım sağlıyor.
PET-CT Omni Legend ile elde edilen görüntüler dijital olarak doğrudan bilgisayara aktarılıyor ve bu görüntüler sonucunda radyoterapi planlaması yapılıyor.

PET (Positron Emission Tomography) Nedir?

Kanser hücreleri büyümek ve çoğalmak için ihtiyaç duydukları enerjiyi glukozdan karşılar. PET teknolojisinde glukoz radyoaktif bir madde ile işaretlenip hastaya enjekte edilir. Bunu takiben, radyoaktif glukozu tutmuş olan kanserli doku dışarıdan görüntülenir. PET, anormal görünen bir dokuda kanser olup olmadığını söylemede oldukça güvenilir olmasına rağmen, yeterli anatomik bilgi vermediğinden, tümörün yerleşim yeri hakkında ya da radyoaktif madde ile işaretlenmiş glukozun tutulduğu yerin normal bir dokuya ait olup olmadığı hakkında soru işaretleri kalabiliyor.

CT (Computed Tomography) Nedir?

CT görüntüleme ya da halk arasındaki yaygın adıyla tomografi, vücudun anatomik yapısının ayrıntılı şekilde görüntülenmesine olanak tanıyan bir yöntemdir. CT ile, tümörlerin nerede bulunduğu ve boyutları hakkında bilgi edinilebiliyor. Ancak bunların kötü ya da iyi huylu lezyonlar olup olmadığı anlaşılamıyor.

PET ve CT Kombinasyonu

PET/CT Omni Legend, hücre metabolizmasının görüntülerini çıkaran PET ve anatomik ayrıntıları sağlayan CT tekniklerinin aynı cihazda bir araya getirilmesi esasına dayanıyor. Böylece, hem hücrelerin metabolik fonksiyonu hem de anatomi, tek bir cihaz tarafından tek bir seansta kapsamlı bir şekilde görüntülenebiliyor. Böylece, hekimler hastanın anatomik ve metabolik durumu hakkında, üç boyutlu görüntüler ile ayrıntılı ve kesin bilgiler edinilebiliyor. PET/CT Omni Legend özellikle kanser ve kalp hastalıklarının hızlı ve doğru teşhisine olanak sağlıyor.

Kanser tedavisi sırasında, tedaviye cevabı izlemek amacıyla da kullanılan PET-CT Omni Legend sayesinde tümörün yapısal ve fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesi ve tedavi alanını doğru olarak saptanması mümkün. Bu sırada, tümör çevresindeki sağlıklı dokunun mümkün olduğunca korunmasına da olanak sağlıyor. Diğer planlama yöntemleri ile karşılaştırıldığında, radyoterapiye bağlı yan etkileri önemli ölçüde azaltırken, radyasyonun tümöre yüksek dozlarda verilebilmesini sağlıyor.

PET/CT Omni Legend, ayrıca beyin ile ilgili hastalıklarda özellikle demans (bunama) ve epilepsinin tanısında oldukça değerli olup alzheimer hastalığında erken dönemde tanı konmasına olanak sağlıyor.

PET/CT Omni Legend Teknolojisinin Farkı Ne?

 • İki kat daha hızlı sürede tarama
 • Yüksek kalite görüntüleme
 • 0.5 mm’ye kadar küçük tümörleri görüntüleme
 • Daha düşük doz maruziyeti (Hem hasta hem de tekniker için)
 • Yapay zeka destekli yazılımlarla daha konforlu işlem süreci
 • Çocuk hasta grubunda daha yüksek hassasiyetle çalışma imkanı
 • Tünel içi özel aydınlatma sistemiyle kapalı alan korkusunu azaltma

İşlem Nasıl Gerçekleşiyor?

PET/CT Omni Legend, daha önceki teknolojide 15 dakika süren tarama işlemini 7-8 dakikaya kadar indirmiş durumda. Üstelik bunu yaparken hasta çok daha düşük radyasyon dozuna maruz kalıyor. Doktor ise incelemesini, daha yüksek kalitenin sağlandığı görüntülemeler üzerinden yapabiliyor.

PET-CT'nin Yararları Nelerdir?

 • Nedeni bilinmeyen kanserlerin tanısı
 • Doğru evreleme ve tümör lokalizasyonu
 • Tedavi izleminde artmış kesinlik
 • Kanser nüksüne erken tanı

Diğer mevcut tanı araçlarına göre çok büyük avantaj sunmalarının yanı sıra PET/CT, fazlaca radyasyon içeren tanı testlerine olan gereksinimi de ortadan kaldırıyor. Bu son teknoloji ile elde edilen görüntüler, kanser tanısında kritik bir öneme sahip olmasının yanı sıra Tümör Konseyi'nde karar sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Medikal Teknolojiler

Tüm teknolojiler
Fibroscan

Fibroscan, karaciğer hastalıklarında biyopsi yerine ultrason dalgalarıyla ölçüm yapan, karaciğerin çok daha büyük bir alanını değerlendirilebilen bir cihazdır.

Daha fazla bilgi
Fibroscan
Hibrit Ameliyathane

“Hibrit ameliyathane” tanım olarak gelişmiş tıbbi görüntüleme sistemleri ve tıbbi cihazların aynı anda kullanılabildiği yeni konsept ameliyathane odaları için kullanılmaktadır.

Daha fazla bilgi
Hibrit Ameliyathane
Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi veya robot yardımlı cerrahi, “da Vinci” sistemini kullanarak küçük deliklerden bazı ameliyatların gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanır.

Daha fazla bilgi
Robotik Cerrahi
CyberKnife M6

Cyberknife M6 oldukça hassas robot teknolojisini kullanarak tümörleri tedavi eder.

Daha fazla bilgi
CyberKnife M6
Varian Edge

Türkiye‘de ilk defa Anadolu Sağlık Merkezi‘nde kullanılmaya başlanan Varian Edge, kanser radyoterapisinde ulaşılan en ileri teknolojilerin bir arada kullanıldığı radyoterapi cihazlarından biri. 

Daha fazla bilgi
Varian Edge
Radixact

Radixact cihazı, Accuray marka olup “tomoterapi” olarak bilinen cihaz ailesinin en yeni modelidir.

Daha fazla bilgi
Radixact
PET-CT Omni Legend

PET/CT, PET ile CT tekniklerini aynı cihazda birleştirirken, onların ayrı ayrı verdikleri bilgiden daha fazlasını sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.

Daha fazla bilgi
PET-CT Omni Legend
Intraoperatif Radyoterapi

Meme kanseri tedavisinde radyoterapi bugün daha az yoğunlukta, daha az dozda, daha az bölgeye, daha kısa sürelerle müdahale etmeye odaklanıyor.

Daha fazla bilgi
Intraoperatif Radyoterapi
MR Füzyon

İleri teknoloji cihaz ve yazılım kullanılarak prostatta kanser şüphesi olan odakları saptayan ve bu odaklardan milimetrik hassasiyetle biyopsi yapılmasını sağlayan bir yöntemdir.

Daha fazla bilgi
MR Füzyon
Radyoloji Cihazları

Anadolu Sağlık Merkezi Radyoloji Bölümü’nde ileri teknolojili görüntüleme cihazları yer almaktadır.

Daha fazla bilgi
Radyoloji Cihazları
Ultrasonografi

Ultrason veya asıl ismiyle ultrasonografi, yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak görüntü elde edilmesini sağlayan bir tıbbi tetkik yöntemidir.

Daha fazla bilgi
Ultrasonografi
CTC

Özel bir cihaz aracılığıyla incelenen kan örneğinden alınan bulgularla, kanserli hücreler ve sayıları, hatta kanserin türü dahi tespit edilebiliyor.

Daha fazla bilgi
CTC
4 Boyutlu Mamografi

Meme dokusunun düşük doz röntgen ışını kullanılarak, meme kanserinin saptanmasında ve meme kanserine bağlı ölümleri azaltmak için kullanılan tanı yöntemi.

Daha fazla bilgi
4 Boyutlu Mamografi
Mamografi

Kadınlarda ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer alan meme kanserinin erken dönem tanısında en etkili görüntüleme yöntemi mamografi

Daha fazla bilgi
Mamografi
EKG

Özellikle bazı kalp hastalıklarının tespit edilmesinde sık kullanılan hızlı ve ağrısız bir testtir.

Daha fazla bilgi
EKG
Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS)

Türkiye’de çok az sayıdaki merkezde uygulanan Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS), komplikasyon riskleri düşük bir tanı yöntemi. Fakat onu asıl farklı kılan, akciğer kanseri tanısını ve evrelemeyi aynı anda, tek bir seansta, hastaya zaman kaybı yaşatmadan gerçekleştirmesi…

Daha fazla bilgi
Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS)
Üç Boyutlu Ağız Tarama Teknolojisiyle Sağlıklı Dişler

Teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi diş tedavisi alanında da önemli fırsatlar sağlıyor. Ağız içinin üç boyutlu taranıp, görüntülerin bilgisayara aktarıldığını ve neredeyse sıfır hatayla yeni dişin aynı günde üretilerek yerine konabildiğini paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Klinik Koordinatörü Diş Hekimi Arzu Tekkeli, “Üç boyutlu ağız tarama; üç farklı cihazın dijital entegrasyonuyla eksik diş, diş düzeltme, kırık diş, dolgu ya da kaplama gibi sorunları bir günde hızlıca çözüyor. Böylece hastalar tedavi için uzun süreler boyunca kliniğe gidip gelmek zorunda kalmıyor. Sadece eksik dişler için değil, daha pek çok diş sorununda da aynı yöntemle hızlı ve uzun ömürlü sonuçlar alınabiliyor” açıklamasında bulundu. Dt. Arzu Tekkeli konuyla ilgili önemli bilgiler verdi…

Daha fazla bilgi
Üç Boyutlu Ağız Tarama Teknolojisiyle Sağlıklı Dişler
MR Linac

Günümüzde kanser tedavilerinde önemli gelişmeler yaşanıyor. En önemli gelişmelerin yaşandığı bölümlerden biri de Radyasyon Onkolojisi.

Daha fazla bilgi
MR Linac
StemWave

Tissue Regeneration Technology (TRT), yani "Doku yenilenmesi teknolojisi" adı verilen bu yeni teknik, özel bir sıvı ve elektriksel ark sistemi ile oluşturulan yüksek enerjili ses dalgalarının (mechanoacoustic), bir başlık vasıtasıyla hasarlı, ağrılı bölgeye direkt gönderilmesi (mechanotransduction) prensibine dayanmaktadır. Ardı sıra gelen yüksek enerjili ses dalgaları uygulanan bölgede hücresel, dokusal ve sistemik seviyede doğal etki ile iyileşme sürecini uyarmaktadır.

Daha fazla bilgi
StemWave
Sialendoskopi Yöntemi (Tükürük Bezi Endoskopisi)

Sialendoskopi; tükürük bezi kanalının endoskopik olarak görüntülenmesi ve buna bağlı olarak da tükürük bezi hastalıklarının tanısının konduğu ve tedavisinin yapıldığı endoskopik girişimsel bir işlemdir. Yöntemle öncelikle kanal içindeki patolojinin tanısı konuyor, ardından aynı seansta veya bir sonraki seansta tedavi için endoskopik işlem uygulanıyor.

Daha fazla bilgi
Sialendoskopi Yöntemi (Tükürük Bezi Endoskopisi)

Nükleer Tıp

Bölüm Doktorları

Gebze

Göğüs Cerrahisi

Prof. Dr. Altan Kır

Gebze

Medikal Onkoloji

Prof. Dr. Bülent Karagöz

Gebze

Medikal Onkoloji

Prof. Dr. Necdet Üskent

Gebze

Medikal Onkoloji

Prof. Dr. Şeref Kömürcü

Gebze

Medikal Onkoloji

Prof. Dr. Yeşim Yıldırım

Gebze

Medikal Onkoloji

Doç. Dr. Eda Tanrıkulu Şimşek

Gebze

Medikal Onkoloji

Uzm. Dr. Sinan Karaaslan

Gebze

Nükleer Tıp

Doç. Dr. Kezban Berberoğlu

Gebze

Radyasyon Onkolojisi

Prof. Dr. Hale Başak Çağlar

Gebze

Radyasyon Onkolojisi

Uzm. Dr. Mehmet Doğu Canoğlu

Gebze

Radyasyon Onkolojisi

Uzm. Dr. Rashad Rzazade

Gebze

Üroloji

Prof. Dr. İlker Tinay

Tümünü göster
Gebze

Göğüs Cerrahisi

Prof. Dr. Altan Kır

Gebze

Medikal Onkoloji

Prof. Dr. Bülent Karagöz

Gebze

Medikal Onkoloji

Prof. Dr. Necdet Üskent

Gebze

Medikal Onkoloji

Prof. Dr. Şeref Kömürcü

Gebze

Medikal Onkoloji

Prof. Dr. Yeşim Yıldırım

Gebze

Medikal Onkoloji

Doç. Dr. Eda Tanrıkulu Şimşek

Gebze

Medikal Onkoloji

Uzm. Dr. Sinan Karaaslan

Gebze

Nükleer Tıp

Doç. Dr. Kezban Berberoğlu

Gebze

Radyasyon Onkolojisi

Prof. Dr. Hale Başak Çağlar

Gebze

Radyasyon Onkolojisi

Uzm. Dr. Mehmet Doğu Canoğlu

Gebze

Radyasyon Onkolojisi

Uzm. Dr. Rashad Rzazade

Gebze

Üroloji

Prof. Dr. İlker Tinay

Tümünü göster