Anadolu Sağlık Merkezi’nde

Çalışma Koşulları ve Sosyal Haklarımız

16

Yıllık Maaş Sayısı

Sosyal Yardım

Çalışan ve Eşlerine

Özel Sağlık sigortası

Çalışma Merkezlerimiz

Anadolu Sağlık Merkezi- Gebze / Kocaeli

Ataşehir Tıp Merkezi- Ataşehir / İstanbul

Çalışma Saatlerimiz

Çalışma saatlerimiz, yasal gereklilik ve işin gerektirdiği durumlar çerçevesinde düzenleniyor.
Yatarak Tedavi Üniteleri’nde görev yapan sağlık ekiplerimiz iki vardiya şeklinde çalışıyorlar:
1.vardiya: 07.30 – 19.30
2.vardiya: 19.30 – 07.30

Yataklı Tedavi Üniteleri dışında kalan bölümlerde görev yapan sağlık ekiplerimizin çalışma saatleri:
Hafta içi: 08:00 – 17:30
Hafta sonu: 08.30 – 15.30
Radyasyonlu alanlarda görev yapan çalışanlarımızın çalışma saatleri yasal gereklilikler çerçevesinde planlanıyor.

Ücret Paketimiz

Kurumumuzda brüt ücret sistemi uygulanmakta olup temel ücret, pozisyona göre piyasa karşılaştırması, mezuniyet durumu, kıdem ve çalışılacak alanın özellikli olma durumu gibi kriterler dikkate alınarak oluşturulan ücret skalasına göre belirleniyor ve yıllık 16 maaş şeklinde çalışılıyor.

Temel ücrete ek olarak yıl içinde farklı aylarda nakdi olarak ödenen sosyal yardımımızve hemşirelerimiz için temel ücret, ikramiye ve sosyal yardıma ek olarak Gece Vardiyası Primi uygulamamız bulunuyor.

Özel Sağlık ve Bireysel Emeklilik Sigortası İmkanlarımız

Çalışanlarımıza ve eşlerine, kurumumuz tarafından ücretsiz özel sağlık sigortası yaptırılmaktadır. Ayrıca çalışanlarımıza tercih ettikleri takdirde çocukları için indirimli özel sağlık sigortası imkanı da sunuluyor.

Bunun yanı sıra, çalışanlarımız ve birinci derecede yakınları kurumumuzun sunduğu hizmetlerden indirimli olarak yararlanma imkanına sahipler. Çalışanlarımız istedikleri takdirde, kurumumuz tarafından desteklenen bireysel emeklilik sigortası imkanından faydalanabiliyor.

İzin Politikamız

Yıllık ücretli izinlerimiz İş Kanunu’nda belirtildiği gibi kıdeme bağlı olarak belirleniyor. Buna göre;
• 1 yıl - 5 yıl arası (beş yıl dahil) kıdeme sahip olan çalışanlar 18 iş günü
• 5 yıldan fazla - 15 yıldan az kıdeme sahip olan çalışanlar 22 iş günü
• 15 yıl ve üzeri kıdeme sahip olan çalışanlar 26 iş günü yıllık ücretli izin kullanma hakkına sahipler.

Çalışanlarımıza ihtiyaç halinde kullanabilmeleri için duruma göre mazeret, ölüm, evlilik, doğum, taşınma, görev vb. izinler de veriliyor.

Servis ve Yemek İmkanlarımız

Çalışma saatlerine bağlı olarak kurumumuz içinde bulunan restoranımızda ücretsiz olarak sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam yemeği ve gece ara yemeği veriliyor. Yine çalışma saatlerine uygun olarak İstanbul - Anadolu Yakası ve Kocaeli - İzmit bölgeleri arasında yayılan bir servis güzergah ağımız bulunuyor. Tüm çalışanlarımız yemek ve servis imkanlarımızdan ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar.

Lojman İmkanımız

İstanbul–Anadolu Yakası ve Kocaeli–İzmit dışında ikamet eden hemşire çalışanlarımız için lojmanda, eşyalı ve kirası kurumumuz tarafından karşılanan apartman dairesi imkanı sağlanıyor. Hemşirelik dışındaki kadrolar için de duruma göre geçici süreli lojman imkanı sunuluyor.

Kreş İmkanımız

Kadın çalışanlarımızın okul öncesi eğitim ve gelişim çağında olan çocukları için anlaşmalı olduğumuz kreşlerde bakım ve eğitim imkanı sunuluyor. İstanbul–Anadolu Yakası ve Kocaeli bölgeleri arasında anlaşmalı olduğumuz farklı kreşlerimiz bulunuyor.

Diğer İmkanlarımız

Kurumumuzda, medikal ve idari kadro çalışanlarımızın dinlenme zamanlarını geçirebilecekleri dinlenme odaları ve özel kafeteryamız bulunuyor. Kafeteryamızdan çalışma alanlarına kahve, çay ve yiyecek ürünleri servis edilebiliyor. Kafeteryamızda çalışanlarımıza özel bir indirim de uygulanıyor. Ayrıca kurumumuzun değişik alanlarında herkesin kolayca ulaşabileceği sıcak-soğuk içecek ve yiyecek otomatları da bulunuyor.

Yıl içinde Sosyal Etkinlik Kurulumuz tarafından çalışanlarımız için sosyal ve kültürel aktiviteler düzenleniyor ve çalışanlara duyuruluyor.

İnsan Kaynakları Sistemleri

İşe Alma Ve Yerleştirme Sistemi

Her yılın başında yapılan “Kadro Planları” doğrultusunda, boş kadrolara uygun kişiler öncelikle kurum içinden ve pozisyonun niteliklerine göre Anadolu Grubu şirketleri bünyesinden temin edilmeye çalışılır. Boş kadro ihtiyacı iç kaynaklardan karşılanamadığı takdirde dış kaynaklara başvurulur. Dış kaynaklara başvurulması halinde aday tespiti için, Kariyer.net sitesinde ve/veya Linkedin’de pozisyona ilişkin ilan yayınlanır.

Kurumumuzda her pozisyon için, pozisyonun gerektirdiği teknik bilgi ve beceriler görev tanımlarında tanımlanmış durumdadır. İşe alım sürecinde, ilgili pozisyona başvuran adaylarda görev tanımında belirtilen bu niteliklerin varlığı ve sahip olma düzeyi değerlendirilmektedir. Ayrıca görev tanımlarından hareketle pozisyona özel tecrübe, yabancı dil bilgisi vb. özellikler de yine bu süreçte göz önünde bulundurulan kriterler arasında yer almaktadır.

İşe alım sürecinde pozisyonun gerektirdiği teknik bilgi ve becerinin yanı sıra adayların Anadolu Grubu’nun değerleri, kurum kültürü ve yetkinlikleri ile ne ölçüde bağdaştığı da göz önünde bulundurulmaktadır. Anadolu Grubu’nun tüm üyelerinin, kurum kültürüne bağlı, ekip çalışmasına inanan, iletişime açık, gelişmeye önem veren, dayanıklı, kültürlerarası çalışabilen, hizmet kalitesini gözeten, katılımcı ve yenilikçi bireyler olmaları beklenilmektedir.

Yapılan görüşmeler neticesinde pozisyona en uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, Anadolu Grubu’nun değerlerine ve kurum kültürüne en uygun adayın işe alımı gerçekleştirilir ve işe yerleştirme süreci yürütülerek kadro ihtiyacı tamamlanır.

 

Performans Yönetim Sistemi

Kurumumuzda Hedef Bazlı Performans Yönetimi Sistemi uygulanmaktadır. Online sistem üzerinden bireysel performans değerlendirmesi yapılır. Performans değerlendirme süreci, çalışanın kendisini değerlendirmesi, bölüm yöneticisinin çalışanını değerlendirmesi ve akabinde yüz yüze görüşme yapılarak performans değerlendirme sonucu ile ilgili geribildirim verilmesi süreçlerinden oluşmaktadır.

Performans Yönetimi Sistemi kapsamında gerçekleşen değerlendirme sonucunda elde edilen veriler ücret yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim yönetimi sistemlerinin uygulanmasında temel veri olarak dikkate alınmaktadır.

Eğitim ve Gelişim Sistemi

Bireysel ve kurumsal gelişimi desteklemeye, sektörel gelişimi takip ederek değişime ayak uydurmaya ve hizmet kalitemizi sürdürmeye katkı sağlayan eğitim ve gelişim faaliyetleri Anadolu Sağlık Merkezi’nde oryantasyon, mevzuat gereklilikleri, akreditasyon standartları, kişisel yetkinlikler ve mesleki gereksinimler doğrultusunda belirlenerek planlanır ve gerçekleştirilir.

Yıl boyunca, bilgi ve beceri düzeyini artırmak amacıyla kurum içi ve kurum dışı mesleki eğitimler, seminer ve kurslar düzenlenirken, aynı zamanda kişiye ve ekiplere özel yetkinlik gelişimi, yönetici ve liderlik gelişimi, mesleki dış kongrelere katılım, araştırma ve geliştirme çalışmaları ve akademik eğitimin devamlılığı desteklenmektedir.

 

Kariyer Yönetimi Sistemi

Kariyer Yönetimi Sistemi’nde amaç çalışanların ilgi alanları ve eğilimleri gözönünde bulundurularak başarılı olabilecekleri görevlerde ilerlemelerini sağlamaktır. Bunun için çalışanların performansları değerlendirilerek geliştirilmesi gereken konular ve yetkinlikler belirlenmekte, bu konular ve yetkinlikler planlanan eğitimlerle geliştirilerek kurumun ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan kaynağının oluşturulması sağlanmaktadır.

 

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Sistemi

İş Değerleme Sistemi’nin amacı, kurumumuzda varolan her bir pozisyonun iş büyüklüğünü saptayarak başta ücret yönetimi olmak üzere performans yönetimi, kariyer yönetimi ve diğer insan kaynakları sistemlerinin sağlıklı işleyebileceği bir ortamı hazırlamaktır.

Kurumumuzda ücret yönetimi sistemi, iş değerlemesine ve performans yönetimine dayanmaktadır. Sistemin amacı, ücretlerin ihtiyaç duyulan insan kaynağını kurumumuza çekecek ve tutacak şekilde piyasa koşullarına duyarlı ve enflasyon seviyesi gözönünde bulundurularak yönetilmesidir.

 

Başvurularınız için

Anadolu Sağlık Merkezi ailesine katılmak için.

Kariyer.net ve Linkedin adreslerinde yayınlanan ilanlarımız aracılığıyla başvuruda bulunabilirsiniz.

Hekim başvuruları için; td@anadolusaglik.org e-mail adresine özgeçmişlerinizi gönderebilirsiniz.