Kemik İliği Nakli Merkezi

Kemik İliği Nakli Merkezi

Türkiye’de ve yakın bölgede kemik iliği nakli bekleyen hastalara tedavi olanağı sağlamak amacıyla 2010 yılında kurulan Anadolu Sağlık Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi ile, uluslararası standartlarda sağlık hizmeti veriliyor.

Anadolu Sağlık Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezi’nde; ayakta ve yatarak tedavinin yanı sıra hastanın gereksinim duyduğu tüm hizmetlerin bir arada sunuluyor olması yaşam kalitesine önemli ölçüde katkı sağlıyor.

Nasıl başvuruluyor?

Nakil adayı hastalardan ilk başvurularında tüm tedavi kayıtlarını, laboratuvar incelemelerini, görüntüleme inceleme raporlarını, patoloji raporlarını getirmeleri istenmekte ve ayrıntılı öyküleri alınarak, fizik muayeneleri yapılıyor. Nakil kararı, kemik iliği nakli tedavisinin hastaya sağlayacağı fayda değerlendirilerek veriliyor.

Nakil yapılan hastalar için özel odalar

Kemik İliği (Kök Hücre) Yatan Hasta bölümünde öncelikle her hasta odasının girişinde, oda ile koridor arasında özel bir bölüm yer alıyor. Hekim, hemşire ve hasta yakınları önce bu özel bölmeye giriyor ve bu bölümde, dışarıdan taşıyabilecekleri enfeksiyonlardan arınmaları sağlanıyor.

Kemik iliği nakli yapılan hastalar için hastanenin ayrı bir girişi mevcuttur. Bu hastaların, odalarında en az bir ay kalabilecekleri düşünülerek, oda manzarası ve dekorasyon malzemeleri gibi ayrıntılara özen gösterilerek tasarlanmıştır. Hastaların enfeksiyonlardan korunabilmeleri amacıyla odaların tümünde ve koridorlarda havada bulunan partikülleri temizleyen ve hepafiltre olarak adlandırılan sistem kullanılıyor.

Kemik iliği nakli ile hangi hastalıklar tedavi edilebiliyor?

 • Akut Miyeloblastik Lösemi
 • Akut Lenfoblastik Lösemi
 • Non-Hodgkin Lenfoma
 • Hodgkin Lenfoma
 • Multipl Miyelom
 • Miyelodisplastik Sendrom
 • Kronik Miyelositik Lösemi
 • Kronik Lenfositik Lösemi
 • Aplastik Anemi
 • Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri
 • Primer Amiloidoz
 • Solid Kanserler: Testis kanseri, yumurtalık kanseri
 • Kalıtsal Hastalıklar: Hemoglobinopatiler

Kemik İliği Nakli Merkezi Üniteleri

 • Kemik İliği Polikliniği
 • Kemik İliği Yatan Hasta Bölümü
 • HLA Tiplendirme Laboratuvarı
 • Hemaferez Laboratuvarı
 • Kriyoprezervasyon ve Kök Hücre İşleme Laboratuvarı
 • Akım Sitometrisi ve Moleküler Hematoloji Laboratuvarı

Kemik İliği Nakli Polikliniği:

Sadece kemik iliği nakli hastalarının ayaktan değerlendirildiği ve izlendiği ünitedir. İlk olarak merkeze gelen kemik iliği nakli hastalarının gerekli takipleri de kemik iliği nakli polikliniğinde gerçekleştirilir. Nakil adayı hastalardan ilk başvurularında tüm tedavi kayıtlarını, laboratuvar incelemelerini, görüntüleme tetkik raporlarını, patoloji raporlarını getirmeleri istenir ve ayrıntılı öyküleri alınarak, fizik muayeneleri yapılır. Nakil tedavisinin hastaya sağlayacağı fayda değerlendirilerek nakil kararı verilir.

Kemik İliği Yatan Hasta Bölümü:

Uluslararası standartlarda tasarlanmış olan bu bölüme girişler kontrollü olarak yapılır. Tedavi gören hastaların enfeksiyonlardan korunabilmesi amacıyla hasta odalarının tümünde, koridorlarda ve hemşire bankosunun bulunduğu alanda havada bulunan partikülleri temizleyen ve “hepafiltre” olarak adlandırılan sistem kullanılır. Özel güvenlik kartları olanların girebildiği Kemik İliği Nakil Merkezi yatan hasta bölümündeki hasta odalarının mimarisi tamamen hastaların gereksinimlerine göre oluşturuldu. Her hasta odasının girişinde, hekim, hemşire ve hasta yakınlarının dışarıdan taşıyabilecekleri olası enfeksiyonlardan arınmaları için tasarlanmış özel bölümler bulunuyor. Hasta ve hemşire odaları ile koridorlarda bulunan hepafiltre sistemi sayesinde enfeksiyon riski minimuma indiriliyor. Kemik iliği nakli yapılan hastaların odaları en az bir ay kalabilecekleri düşünüldüğünden dekorasyon malzemeleri gibi ayrıntılara özen gösterilerek tasarlandı. Özel yatakların bulunduğu hasta odalarında, kablolu televizyon, kablosuz internet bağlantısı ve müzik sistemi bulunuyor. Servis koridorlarının hepafiltreli olması hastaya odasının dışına çıkıp serviste dolaşma olanağı sağlanıyor.

HLA Tiplendirme Laboratuvarı:

Dizaynı ve işleyişi EFI (Europen Federation Immunology) kurallarına göre oluşturulmuş laboratuvarda, allojenik nakil yapılan hastalara hizmet veriliyor. Hastaların ve donörlerinin doku gruplarına bakılarak uygunluğu araştırılıyor.

Hemaferez Laboratuvarı:

Otolog ve allojenik nakil yapılacak hastaların, kök hücreleri bu laboratuvarda hücre ayırıcı denilen cihazlarla toplanıyor.

Kriyoprezervasyon ve Kök Hücre İşleme Laboratuvarı:

Otolog ve allojenik nakil için aferez ünitesinde toplanan kök hücrelerin dondurulduğu ve saklandığı ünite. Hastadan alınan kök hücrelerin saklanma koşulları da son teknolojiye uygun ve tamamen steril ortamda gerçekleşiyor. Laboratuvarlarda dünyada uygulanan bir standart olan GMP (Good Manufactoring Practise-İyi Üretim Kuralları) koşullarında işlem gerçekleştiriliyor.

Akım Sitometrisi ve Moleküler Hematoloji Laboratuvarı:

Kanserin tanı ve izlemi moleküler düzeyde yapılıyor. Akım Sitometri ve PCR ile kanser moleküler düzeyde tanınmakta ve tedavinin etkinliği izleniyor. Bu yöntemlerle hastanın taşıdığı risk profili moleküler düzeyde saptanarak hastalar için en uygun tedavinin seçilmesi mümkün oluyor.


 

İlgi Alanları

Kemik İliği Kanseri Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Büyük kemiklerin orta kısmında yer alan kemik iliği, vücut için oldukça önemli olan kan hücrelerinin üretildiği yerdir. Bu bölgede birçok kan hücresi çeşidi yapıldığı için gelişen kanser türleri de farklılık gösterir. Yani kemik iliği kanseri tek bir kanseri ifade etmez, akut veya kronik (lösemi, lenfoma gibi) olan birçok kanseri ifade eder. Bu sebeple kanserden etkilenen hücrelere göre belirtiler, tanı ve tedaviler için farklı yöntemler uygulanır.

MCV: Nedir, Belirtileri, Tedavisi, Yüksekliği ve Düşüklüğü

Kan sayımı veya hemogram adıyla bilinen bir grup kan testinde bakılan parametrelerden bir tanesi olan MCV, kırmızı kan hücrelerinin boyutlarını gösterir.

Hemofili: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

İnsanların bozuk genlerden dolayı hastalanmasına neden olan birçok anormallik mevcuttur. Bunlardan biri de hemofili hastalığıdır. Bir kanama bozukluğu olan hemofili kalıtsal yollarla aktarılan kanama bozukluğu olarak tanımlanır. Hayatın ilerleyen süreçlerinde ortaya çıkması ancak çok nadir olarak mümkündür. Hastalığın tedavisi mümkün olabilse de hemofili hastalarının bu hastalık ile yaşamayı öğrenmeleri gerekir. Çünkü şiddetli hemofili hastalıklarında ciddi kanamalar görülebilir ve bu kanamalar kan kaybına yol açabilir. Bu durumların önüne geçebilmek için hemofiliyi iyi bilmek gerekir. Teşhis ve tedavi yöntemlerini öğrenerek semptomların görülmesi halinde muayene olmak hastanın sağlığı için önem taşır.

Kemik İliği Nedir?

Kemikler canlıların vücudunu koruyan, hareketini sağlayan, kemik, kemik iliği ve bunları çevreleyen bir bağ dokudan oluşan hayati öneme sahip yapılardır. Kemiklerin en önemli görevlerinden bir tanesi de kan üretimidir. Peki kan oluşumunda önemli bir yere sahip olan kemik iliği nedir? Kemik iliği çeşitleri nelerdir? Bunlar gibi kemik iliği ile ilgili merak edilenler için yazının devamını inceleyebilirsiniz.

Gebze

Hematoloji

Prof. Dr. Zafer Gülbaş

Gebze

Hematoloji

Prof. Dr. Zafer Gülbaş

19.10.2023

Kemik İliği Nakli hakkında gelişmeler - Prof. Dr. Zafer Gülbaş - NTV Haber

Video Thumbnail
19.10.2023

Kemik İliği Nakli hakkında gelişmeler - Prof. Dr. Zafer Gülbaş - NTV Haber

Video Thumbnail
19.10.2023

Kemik İliği Nakli Nedir, Türleri Nelerdir?

Video Thumbnail
19.10.2023

Bir ''Kemik İliği Nakli'' Hikayesi

Hızlı Erişim Formları

Sizi Dinliyoruz
Sizi Dinliyoruz

Hizmet kalitemizi daha da yükseltmek için görüşlerinize, önerilerinize kulak veriyoruz.

Formu doldur
Evde Bakım ve Sağlık Formu
Evde Bakım ve Sağlık Formu

İhtiyaç duyduğunuz sağlık hizmeti evinize geliyor. Evde sağlık hizmeti için formu doldurabilirsiniz.

Formu doldur
Tıbbi İkinci Görüş Formu
Tıbbi İkinci Görüş Formu

Tetkiklerinizin sonuçları, hastalığınızın teşhisi ve size sunduğumuz tedavi seçenekleri gibi konularda ikinci bir doktor görüşü için formu doldurabilirsiniz.

Formu doldur
Fiyat Talep Formu
Fiyat Talep Formu

Özel tedavi ve hizmetler için fiyat talep edebilirsiniz.

Formu doldur