Varian Edge

Radyocerrahide yeni cihaz: VARIAN EDGE 

Radyoterapide yüksek enerjili radyasyon ışınları kullanılarak kanserli dokuların kontrol altına alınması ya da tamamen yok edilmesinin yanı sıra kanserli doku çevresindeki sağlıklı organların radyasyondan korunması amaçlanıyor. Türkiye‘de ilk defa Anadolu Sağlık Merkezi‘nde kullanılmaya başlanan Varian Edge, kanser radyoterapisinde ulaşılan en ileri teknolojilerin bir arada kullanıldığı radyoterapi cihazlarından biri. 

Haziran 2018 itibariyle Anadolu Sağlık Merkezi’nde hasta tedavilerine başlanan Varian Edge radyocerrahi sistemi özellikle stereotaktik radyoterapi ve radyocerrahi (SRT, SRS) tedavilerinde en ileri teknolojileri bir arada bulunduruyor. Hastanın günlük yaşamını etkilemeyen ve ayaktan tedavi yönteminin ardından hasta belirtilen gün ve saatte o günkü seansını aldıktan sonra normal yaşantısına devam edebiliyor. 

Milimetrenin altında hassasiyet 

Varian Edge sisteminin kilit noktası hassasiyet ve tedavi doğruluğu. Edge sisteminin barındırdığı teknolojiler sayesinde hasta vücudunun örneğin; akciğer, beyin, omurilik pankreas, prostat gibi herhangi bir bölgesinde bulunan tümörlere milimetrenin altında hassasiyet ve doğrulukla radyoterapi ve radyocerrahi tedavi uygulamaları yapılabiliyor. 

Edge sisteminin sahip olduğu farklı seviyelerdeki X-ışını enerjileriyle, tedavi edici radyasyon dozu hasta vücudunun herhangi bir bölgesine kolaylıkla ulaştırılabiliyor. Edge sisteminin gerçek zamanlı dijital mimarisi sayesinde görüntüleme, hasta pozisyonlandırma, hareket takibi, ışın şekillendirme ve doz gönderim birimleri teknolojileri yüksek seviyeli senkronizasyonla çalışıyor. Edge sistemi ile intrakranyal ya da ekstrakranyal tümörler gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor ve hesaplanan hasta pozisyon düzeltmeleri 6 boyutlu hareket edebilen hasta yatağı vasıtasıyla kolaylıkla uygulanabiliyor. 

Solunum takip sistemi sayesinde tedaviler daha doğru uygulanabiliyor 

Solunum takip sistemi sayesinde, hasta vücudunda solunum ile hareket eden tümörlerin takip edilmesiyle tümör hareketinin getirdiği belirsizlikler ortadan kaldırılarak tedaviler daha doğru uygulanabiliyor. Edge sisteminin sahip olduğu HyperArc teknolojisi, stereotaktik beyin radyocerrahi uygulamalarında farklı masa açılarıyla gerçekleştirilen tedavilerin daha pratik ve daha hızlı biçimde uygulanabilmesini sağlıyor. 

Varian Edge’in özellikleri 

Edge Sistemi IMRT, VMAT, SRS, SBRT gibi birçok tedavi tekniğini aynı platformda uygulayabilen bir cihazdır. 

Tüm sistem 1 milimetrenin altında mekanik hassasiyetle çalışmaktadır. Böylece tümör ışınlamalarını milimetrik doğrulukla gerçekleştirebilirken çevrede bulunan sağlıklı organları aynı hassasiyetle koruyabilmektedir. 

Flattening Filter Free (FFF) enerjileri sayesinde doz hızı klasik uygulamalara göre yüksek enerjilerde 4 kat, düşük enerjilerde 2 kat artırılarak hastanın daha kısa zaman içerisinde tedavi edilmesi sağlanır. Böylece ışınlama süreleri 2-4 dakikaya kadar azalabiliyor. 

Görüntüleme, konumlandırma ve tedavi ünitesi sistemleri bütünlük içerisinde tamamen dijital olarak kontrol edilen bir platformdur. 

Gelişmiş görüntüleme ekipmanları sayesinde tedavi başlamadan önce hasta anatomik yapıları ve tümör yerleşimi görüntülenerek görüntü rehberliğinde radyoterapi (IGRT) uygulaması yapılabiliyor. 

0.25 cm kalınlığındaki ışın şekillendirici HD 120™MLC sayesinde çok küçük tümörleri bile hassasiyetle ışınlayabilir. 

6 eksenli hareket edebilen hasta yatağı, hastanın daha doğru pozisyonlandırılmasına yardımcı olur. 

Sahip olduğu RPM sistemi Hasta solunumu ile hareket eden tümörlerde, ışınlama esnasında solunum sinyalini dikkate alarak tümör hareketiyle meydana gelebilecek belirsizlikleri ortadan kaldırır. 

Optical Surface Monitoring System (OSMS) sayesinde, özellikle stereotaktik beyin ışınlamaları sırasında hastanın baş hareketinin takibi iyonize radyasyon içermeyen yöntemle gerçekleştiriliyor. 

Sisteminin sahip olduğu HyperArc teknolojisi, stereotaktik beyin radyocerrahi uygulamalarında farklı masa açılarıyla (non-koplanar) gerçekleştirilen tedavilerin daha pratik ve daha hızlı biçimde uygulanabilmesini sağlanıyor. 

Varian Edge™ ile yapılan tedavi tekniklerinden başlıcaları: 

Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi (IGRT): 

IGRT; her ışınlama seansı öncesinde ve gerektiğinde ışınlama sırasında, sisteme entegre görüntüleme ekipmanları vasıtasıyla hastanın dijital radyografik görüntülerinin alınarak, hasta anotomik yapılarının ve tümör yerleşiminin planlama tomografi görüntüleri ile uyumlu biçimde kontrol edilerek pozisyonlandırılması işlemidir. Varian Edge sisteminde tedaviler, elde edilen 2 boyutlu KV ya da MV ve 3 boyutlu CBCT radyografik görüntülerin rehberliğinde, hasta pozisyon doğruluğundan emin olunarak gerçekleştirilebiliyor. 

Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (IMRT): 

IMRT gelişmiş ve kompleks bir radyoterapi tekniğidir. Hayati önem taşıyan yapıların yakınında bulunan tümörlere maksimum dozun ulaşmasını, aynı zamanda çevredeki sağlıklı dokunun da önemli ölçüde korunmasını sağlar. Bu teknikte, çok yapraklı kolimatörler (MLC) vasıtasıyla ışın alanı içinde küçük alancıklar oluşturularak ışının yoğunluğu değiştirilir ve tümör üzerine yüksek yoğunlukta radyasyon gönderilir. Böylece hastalıklı hücrelerin ölmesi ve çevresindeki kritik organların üzerine düşük yoğunlukta veya en az radyasyon gönderilerek korunması sağlanır. 

Volümetrik Ayarlı Ark Terapi (VMAT) 

VMAT tedavi tekniğinde linak hasta etrafında döndüğü süre içerisinde ışınlama yapar. Işınlama sırasında çok yapraklı kolimatörlerin hareket etmesiyle küçük ışın alanları oluşturularak, gönderilen ışın demeti üzerinde yoğunluk ayarlaması yapılır. Işınlama süresi boyunca doz hızı değişir. Bu nedenle VMAT birdan fazla ark açısı ile yapılan yoğunluk ayarlı tedavi tekniğidir denilebilir. Tedavi süresi tedavi bölgesine göre değişkenlik göstermekle birlikte diğer tekniklere göre oldukça kısadır. 

Stereotaktik Radyocerrahi (SRS): 

Beyin ve merkezi sinir sisteminde bulunan tümörler ve hastalıklı lezyonlara, bir ya da birkaç uygulama seansı içerisinde, çevredeki sağlıklı dokular korunarak, görece çok yüksek radyasyon dozu verilmesi işlemidir. SRS uygulamaları milimetrik doğruluk ve hassasiyet gerektirir. SRS tedavilerinde gelişmiş görüntüleme cihazlarından faydalanılarak görüntü rehberliğinde tümörün ve hastanın pozisyonlandırılmasına dikkat edilir. Böylece çok yüksek radyasyon dozları normal dokuların korunmasıyla hastalıklı bölgeye verilebilir. İnvazif olmayan bir tedavi modelidir. Genellikle tek ve bir kaç seansta gerçekleştirilen stereotaktik radyocerrahinin etkileri bazı tümörlerde o bölgeye cerrahi operasyon yapılması kadar keskin sonuçlar ortaya çıkarabilir. 

Stereotaktik radyocerrahi sınırları belirli ve genellikle küçük boyutlu tümörleri tedavi etmek için kullanılır. Daha çok beyin içi yerleşimli iyi huylu ya da kötü huylu tümörlerin, beyin metastazlarının, omurilik tümörlerinin ve omurilik metastazlarının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Hastanın tedavi esnasında hareketsizliğinin sağlanması için yardımcı sabitleme araçları kullanılır. 

Stereotaktik Beden Radyoterapisi (SBRT): 

Bu tedavi türünde daha az seans sayısı, daha küçük alanlar ve daha yüksek dozlar kullanılarak vücudun herhangi bir bölgesindeki tümör tedavi edilir. Kısaca tanım olarak beyin ve omurilik dışındaki stereotaktik radyocerrahi uygulamaları, stereotaktik vücut radyoterapisi olarak adlandırılır. Yerleşimli dolayısıyla tümörler solunum, organ hareketi gibi çeşitli nedenlerle hareket etmeye eğilimlidir ve bu nedenle tam olarak sabitlenmeleri zordur. Tümör hareketinin belirlenmesi ve yüksek doz radyasyonla uygulanan stereotaktik tedavinin bu hareketi dikkate alması istenen dozun tümöre doğrulukla verilmesinde etkendir. Örneğin, akciğer yerleşimli bir tümörün solunumla yer değiştireceğinden tedavide solunum ile tümör yer değişimi takip edilmelidir. Stereotaktik vücut radyoterapisi küçük ve izole tümörleri tedavi etmeye yarar; özellikle akciğer, karaciğer, böbreküstü bezi, prostat ve pankreas yerleşimli tümörlerde sıklıkla kullanılır. 

 

Medikal Teknolojiler

Tüm teknolojiler
Fibroscan

Fibroscan, karaciğer hastalıklarında biyopsi yerine ultrason dalgalarıyla ölçüm yapan, karaciğerin çok daha büyük bir alanını değerlendirilebilen bir cihazdır.

Daha fazla bilgi
Fibroscan
Hibrit Ameliyathane

“Hibrit ameliyathane” tanım olarak gelişmiş tıbbi görüntüleme sistemleri ve tıbbi cihazların aynı anda kullanılabildiği yeni konsept ameliyathane odaları için kullanılmaktadır.

Daha fazla bilgi
Hibrit Ameliyathane
Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi veya robot yardımlı cerrahi, “da Vinci” sistemini kullanarak küçük deliklerden bazı ameliyatların gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanır.

Daha fazla bilgi
Robotik Cerrahi
CyberKnife M6

Cyberknife M6 oldukça hassas robot teknolojisini kullanarak tümörleri tedavi eder.

Daha fazla bilgi
CyberKnife M6
Varian Edge

Türkiye‘de ilk defa Anadolu Sağlık Merkezi‘nde kullanılmaya başlanan Varian Edge, kanser radyoterapisinde ulaşılan en ileri teknolojilerin bir arada kullanıldığı radyoterapi cihazlarından biri. 

Daha fazla bilgi
Varian Edge
Radixact

Radixact cihazı, Accuray marka olup “tomoterapi” olarak bilinen cihaz ailesinin en yeni modelidir.

Daha fazla bilgi
Radixact
PET-CT Omni Legend

PET/CT, PET ile CT tekniklerini aynı cihazda birleştirirken, onların ayrı ayrı verdikleri bilgiden daha fazlasını sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.

Daha fazla bilgi
PET-CT Omni Legend
Intraoperatif Radyoterapi

Meme kanseri tedavisinde radyoterapi bugün daha az yoğunlukta, daha az dozda, daha az bölgeye, daha kısa sürelerle müdahale etmeye odaklanıyor.

Daha fazla bilgi
Intraoperatif Radyoterapi
MR Füzyon

İleri teknoloji cihaz ve yazılım kullanılarak prostatta kanser şüphesi olan odakları saptayan ve bu odaklardan milimetrik hassasiyetle biyopsi yapılmasını sağlayan bir yöntemdir.

Daha fazla bilgi
MR Füzyon
Radyoloji Cihazları

Anadolu Sağlık Merkezi Radyoloji Bölümü’nde ileri teknolojili görüntüleme cihazları yer almaktadır.

Daha fazla bilgi
Radyoloji Cihazları
Ultrasonografi

Ultrason veya asıl ismiyle ultrasonografi, yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak görüntü elde edilmesini sağlayan bir tıbbi tetkik yöntemidir.

Daha fazla bilgi
Ultrasonografi
CTC

Özel bir cihaz aracılığıyla incelenen kan örneğinden alınan bulgularla, kanserli hücreler ve sayıları, hatta kanserin türü dahi tespit edilebiliyor.

Daha fazla bilgi
CTC
4 Boyutlu Mamografi

Meme dokusunun düşük doz röntgen ışını kullanılarak, meme kanserinin saptanmasında ve meme kanserine bağlı ölümleri azaltmak için kullanılan tanı yöntemi.

Daha fazla bilgi
4 Boyutlu Mamografi
Mamografi

Kadınlarda ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer alan meme kanserinin erken dönem tanısında en etkili görüntüleme yöntemi mamografi

Daha fazla bilgi
Mamografi
EKG

Özellikle bazı kalp hastalıklarının tespit edilmesinde sık kullanılan hızlı ve ağrısız bir testtir.

Daha fazla bilgi
EKG
Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS)

Türkiye’de çok az sayıdaki merkezde uygulanan Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS), komplikasyon riskleri düşük bir tanı yöntemi. Fakat onu asıl farklı kılan, akciğer kanseri tanısını ve evrelemeyi aynı anda, tek bir seansta, hastaya zaman kaybı yaşatmadan gerçekleştirmesi…

Daha fazla bilgi
Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS)
Üç Boyutlu Ağız Tarama Teknolojisiyle Sağlıklı Dişler

Teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi diş tedavisi alanında da önemli fırsatlar sağlıyor. Ağız içinin üç boyutlu taranıp, görüntülerin bilgisayara aktarıldığını ve neredeyse sıfır hatayla yeni dişin aynı günde üretilerek yerine konabildiğini paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Klinik Koordinatörü Diş Hekimi Arzu Tekkeli, “Üç boyutlu ağız tarama; üç farklı cihazın dijital entegrasyonuyla eksik diş, diş düzeltme, kırık diş, dolgu ya da kaplama gibi sorunları bir günde hızlıca çözüyor. Böylece hastalar tedavi için uzun süreler boyunca kliniğe gidip gelmek zorunda kalmıyor. Sadece eksik dişler için değil, daha pek çok diş sorununda da aynı yöntemle hızlı ve uzun ömürlü sonuçlar alınabiliyor” açıklamasında bulundu. Dt. Arzu Tekkeli konuyla ilgili önemli bilgiler verdi…

Daha fazla bilgi
Üç Boyutlu Ağız Tarama Teknolojisiyle Sağlıklı Dişler
MR Linac

Günümüzde kanser tedavilerinde önemli gelişmeler yaşanıyor. En önemli gelişmelerin yaşandığı bölümlerden biri de Radyasyon Onkolojisi.

Daha fazla bilgi
MR Linac
StemWave

Tissue Regeneration Technology (TRT), yani "Doku yenilenmesi teknolojisi" adı verilen bu yeni teknik, özel bir sıvı ve elektriksel ark sistemi ile oluşturulan yüksek enerjili ses dalgalarının (mechanoacoustic), bir başlık vasıtasıyla hasarlı, ağrılı bölgeye direkt gönderilmesi (mechanotransduction) prensibine dayanmaktadır. Ardı sıra gelen yüksek enerjili ses dalgaları uygulanan bölgede hücresel, dokusal ve sistemik seviyede doğal etki ile iyileşme sürecini uyarmaktadır.

Daha fazla bilgi
StemWave
Sialendoskopi Yöntemi (Tükürük Bezi Endoskopisi)

Sialendoskopi; tükürük bezi kanalının endoskopik olarak görüntülenmesi ve buna bağlı olarak da tükürük bezi hastalıklarının tanısının konduğu ve tedavisinin yapıldığı endoskopik girişimsel bir işlemdir. Yöntemle öncelikle kanal içindeki patolojinin tanısı konuyor, ardından aynı seansta veya bir sonraki seansta tedavi için endoskopik işlem uygulanıyor.

Daha fazla bilgi
Sialendoskopi Yöntemi (Tükürük Bezi Endoskopisi)

Radyasyon Onkolojisi

Bölüm Doktorları

Gebze

Göğüs Cerrahisi

Prof. Dr. Altan Kır

Gebze

Medikal Onkoloji

Prof. Dr. Bülent Karagöz

Gebze

Medikal Onkoloji

Prof. Dr. Necdet Üskent

Gebze

Medikal Onkoloji

Prof. Dr. Şeref Kömürcü

Gebze

Medikal Onkoloji

Prof. Dr. Yeşim Yıldırım

Gebze

Medikal Onkoloji

Doç. Dr. Eda Tanrıkulu Şimşek

Gebze

Medikal Onkoloji

Uzm. Dr. Sinan Karaaslan

Gebze

Radyasyon Onkolojisi

Prof. Dr. Hale Başak Çağlar

Gebze

Radyasyon Onkolojisi

Uzm. Dr. Mehmet Doğu Canoğlu

Gebze

Radyasyon Onkolojisi

Uzm. Dr. Rashad Rzazade

Gebze

Üroloji

Prof. Dr. İlker Tinay

Tümünü göster
Gebze

Göğüs Cerrahisi

Prof. Dr. Altan Kır

Gebze

Medikal Onkoloji

Prof. Dr. Bülent Karagöz

Gebze

Medikal Onkoloji

Prof. Dr. Necdet Üskent

Gebze

Medikal Onkoloji

Prof. Dr. Şeref Kömürcü

Gebze

Medikal Onkoloji

Prof. Dr. Yeşim Yıldırım

Gebze

Medikal Onkoloji

Doç. Dr. Eda Tanrıkulu Şimşek

Gebze

Medikal Onkoloji

Uzm. Dr. Sinan Karaaslan

Gebze

Radyasyon Onkolojisi

Prof. Dr. Hale Başak Çağlar

Gebze

Radyasyon Onkolojisi

Uzm. Dr. Mehmet Doğu Canoğlu

Gebze

Radyasyon Onkolojisi

Uzm. Dr. Rashad Rzazade

Gebze

Üroloji

Prof. Dr. İlker Tinay

Tümünü göster