Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Anadolu Sağlık Merkezi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nde yenidoğandan erişkine, kalp-damar ve akciğer hastalıklarının cerrahi tedavileri konusunda hizmet veriliyor. Ayrıca koruyucu kardiyoloji programı uygulaması ile, doktorlar, hemşireler, diyetisyenler ve fizyoterapistlerden oluşan multidispliner bir programla da hastalar yönlendiriliyor. Bölümde özellikle hasta güvenliği, insan odaklılık, yönetim ve hizmet kalitesinin sürdürülmesine önem veriliyor. Kalp Sağlığı Merkezi’nde STS yetişkin, STS konjenital veri tabanı ve EACTS konjenital veri tabanı kullanılıyor.

KALP DAMAR CERRAHİSİ BÖLÜMÜNDE YAPILAN CERRAHİ -TRANSKATETER İŞLEMLER VE TANISAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ

1.Erişkin Kalp Damar Cerrahisi

 • Robotik Kalp Damar Cerrahisi
 • Minimal Invaziv Kalp Damar Cerrahisi
 • Koroner by-pass ameliyatları
 • Kalp kapak onarım ve replasmanları
 • TAVI (Trans Katater Aortik Valve İmplanstasyonu,)
 • Mitral Clip, Neocord
 • Erişkin konjenital (Dogumsal) Kalp ameliyatları
 • Kalp tümörleri
 • Kalp anevrizmaları (Ventriküler Rekonstrüksiyon)
 • Perikard (Kalp zarı) hastalıkları ve cerrahisi

2. Çocuk Kalp Damar Cerrahisi

 • Minimal Invaziv Cerrahi
 • Konjenital (Doğustan) kalp damar hastalıkları ve cerrahisi
 • Edinsel (Sonradan oluşan) kalp damar hastalıklar ve cerrahisi
 • Perikard hastalıkları ve cerrahisi
 • Kalp tümörleri ve cerrahisi

Fetal Program ve Özel Doğum Ünitesi

 • Pediyatrik kardiyoloji ve pediyatrik yan dal konsültasyonu ile birlikte, kapsamlı, multidisipliner kardiyak prenatal tanı ve tedavi.

* Fetal ekokardiyografi ile kardiyak anomali tanı-takip ve doğum sırası-sonrasında kateter ve/veya cerrahiye hazırlık + doğumda uygun seviyede bakım.

3. Aort Hastalıkları ve Cerrahisi (Torako-Abdominal Anevrizma, Diseksiyon)

 • Bentall, Caprol, Kapak Koruyucu Cerrahiler (David, Yacoup)
 • Torako-Abdominal aort cerrahisi
 • TEVAR (Torasik Endovasküler Aortik Repair)
 • EVAR (Endovasküler Abdominal (Aort) Repair)

4. Ritim Bozukluklarının (Aritmi) Cerrahi Tedavileri (Atriyal Fibrilasyon, Ventriküler Ritim Bozuklukları)

 • Elektriksel aktivitenin eşzamanlı görüntülenmesi ve gelişmiş bilgisayar haritalama sistemi
 • Kompleks aritmilerde ileri ablasyon teknikleri
 • Implantable cardioverter devices ( ICD)
 • Kardiyak resenkronizasyon tedavisi ( CRT)
 • Cerrahi ve Kateter (Cryo, Radiofrekans) MAZE prosedürleri

5. Pulmoner Thromboembolizm ve Pulmoner tromboendarterektomi

6. Kalp Yetmezliği Cerrahisi

 • Ventriküler Rekonstrüksiyon
 • Yapay Kalp İmplantı (LVAD, RVAD, BVA)

7. Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyon (ECMO) Programı

8. Vasküler (Damar) Cerrahisi

 • Periferik Arteriyel Damar Cerrahisi,
 • Alt, üst extremite
 • Karotis endarterektomi
 • Vital organ (Böbrek, Karaciğer, Dalak vs.) damar cerrahisi
 • Endovasküler Girişimler (Balon Anjioplasti, Stent)

Varis Cerrahisi

Varis problemi insanlık tarihi kadar eskidir. Yazılı belgelerde ilk kez, M.Ö. 1600’lü yıllarda Ebers papirüslerinde tanımlanmıştır. Günümüzde ise insanların yüzde 5 ile yüzde 40’ını etkileyen, hayati önem arz etmese de, yaşam kalitesini düşürmesi ve ciddi kozmetik sorunlar yaratabilmesi nedeniyle yaygın toplumsal bir hastalıktır.

En basit tanımıyla varis, özellikle bacaklarda toplardamarların genişlemesi, uzaması ve büklüm büklüm olması şeklinde ortaya çıkan ve sadece insana özgü bir hastalıktır. Bi pedal, bi bedel (İki ayaklı olmanın bedeli) olarak da tanımlanabilir.

Günümüz tedavi yöntemleri:

 • Radyofrekans, Lazer
 • Skleroterapi
 • Foam (Köpük) tedavisi
 • Transdermal (Yüzeyel) lazer tedavisi
 • Striping

Kardiyo-vasküler Görüntüleme

 • Ekokardiyografi
 • Transtorasik (TTE),
 • Transözofajiyal (TEE),
 • Stres Ekokardiyografi
 • Üç Boyutlu Ekokardiyografi
 • Treadmill (Eforlu EKG)
 • Holter
 • Tansiyon
 • Ritim
 • Mono veya Biplan Anjiyografi
 • Koroner anjiografi, FFR
 • Periferik arteriyel (DSA)
 • Venografi
 • Elektrofizyoloji labaratuvarı (Kalp ritmi hastalıklarında)
 • Elektriksel aktivitenin eşzamanlı görüntülenmesi ve gelişmiş bilgisayar haritalama sistemi
 • BT Anjiyografi
 • Koroner
 • Periferik arteriyel
 • Venöz
 • MRI
 • Kardiyak
 • Periferik arteriyel
 • Venöz
 • Renkli Doppler Ultrasonografi
 • Arteriyel
 • Venöz
 • Kardiyak Multislice CT
 • CT FFR
 • Nükleer Tıp
 • Miyokard perfüzyon sintigrafisi
 • Lenf sintigrafisi

İlgi Alanları

Anjiyo tedavi değil, bir tanı yöntemidir

Kalp damarlarının görüntülenmesinde halen altın standart olarak kabul edilen anjiyo, kalp damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde çok önemli bir yer tutuyor. Koroner damarlardaki daralma ya da tıkanıklığı ortaya çıkararak tedavi şeklini belirlemek amacıyla yapılan anjiyonun bir tedavi değil, tanı yöntemi olduğunu söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Kardiyoloji Uzmanları, anjiyo ile ilgili bilmek istediğiniz soruları yanıtlıyor…

Varis Nedir? Varis Neden Olur? Belirtileri ve Tedavisi

Varis cildin hemen altında belirgin bir şekilde görünen şişmiş kan damarlarıdır. Vücutta damar duvarları zayıfladığında ve kalp kapakçıkları düzgün çalışmadığında kan damarlarda birikmeye başlar. Damarlardaki biriken kan bacaklarda, ayaklarda veya ayak bileklerin mavi ve mor görünümlere neden olur. Varisin tedavisi semptomları hafifletmeyi, komplikasyon riskini azaltmayı ve görünümü iyileştirmeyi amaçlar. Bu tedaviler arasında egzersiz, bacakları yukarı kaldırma, varis çorapları, enjeksiyon uygulaması, lazer tedavisi ve cerrahi müdahale gibi yöntemler bulunmaktadır.

Atriyal Septal Defekt (ASD): Nedir, Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Kalp, iki karıncık ve iki kulakçıktan oluşan dört odacıklı bir yapıya sahiptir. Vücuda kan pompalayarak dolaşımın sağlanmasını, aynı zamanda kirli kanın akciğerlere iletilerek burada temizlenip dokulara ulaştırılmasını sağlar. Kalbin üst odacıkları kulakçık, alt odacıkları ise karıncık olarak adlandırılır. Doğumsal (konjenital) gelişimli bazı kalp hastalıkları, bu odacıkların yapısına ilişkin çeşitli bozuklukları beraberinde getirebilir. Bunlardan bir tanesi de atriyal septal defekt veya kısa adıyla ASD hastalığıdır.

Hizmet Alanları

23.08.2023
Varis Merkezi

Varis problemi insanlık tarihi kadar eskidir. 2500 yıl önce yapılan bazı Yunan heykellerinde varisler çok belirgin olarak gösterilmiştir. Ancak yazılı belgelerde ilk kez, M.Ö. 1600’lü yıllarda Ebers papirüslerinde tanımlanmıştır. Günümüzde ise insanların yüzde 5 ile yüzde 40’ını etkileyen, genellikle hayati önem arz etmese de, yaşam kalitesini düşürmesi ve ciddi kozmetik sorunlar yaratabilmesi nedeniyle çok yaygın toplumsal bir hastalık olarak kabul ediliyor.

Gebze

Kalp ve Damar Cerrahisi

Prof. Dr. Haşim Üstünsoy

Gebze

Kalp ve Damar Cerrahisi

Op. Dr. Ahmet Hulusi Arslan

Gebze

Kalp ve Damar Cerrahisi

Op. Dr. Fatma Bahçeci

Gebze

Kalp ve Damar Cerrahisi

Prof. Dr. Haşim Üstünsoy

Gebze

Kalp ve Damar Cerrahisi

Op. Dr. Ahmet Hulusi Arslan

Gebze

Kalp ve Damar Cerrahisi

Op. Dr. Fatma Bahçeci

19.10.2023

Damar Tıkanıklığı Hangi Yaşlarda Görülür?

Video Thumbnail
19.10.2023

Damar Tıkanıklığı Hangi Yaşlarda Görülür?

Video Thumbnail
19.10.2023

Damar Tıkanıklığı Nasıl Oluşur, Belirtileri Nelerdir?

Video Thumbnail
19.10.2023

Damar Tıkanıklığı Olan Kişi Nelere Dikkat Etmeli?

Video Thumbnail
19.10.2023

Damar Tıkanıklığı Tedavisi

Video Thumbnail
19.10.2023

Kalp ve Damar Cerrahisinde Robotik Uygulamalar - Prof. Dr. Haşim Üstünsoy - TV8

Video Thumbnail
19.10.2023

Kalp ve Damar Cerrahisindeki Son Gelişmeler - Prof. Dr. Haşim Üstünsoy - Kanal 24

Video Thumbnail
1.09.2023

Robotik Kalp Cerrahisi Nedir?

Video Thumbnail
1.09.2023

Robotik Cerrahi ile Kalp Ameliyatı Ne Kadar Sürüyor?

Video Thumbnail
1.09.2023

Robotik Cerrahi Uygulanabilecek Kalp Damar Hastalıkları

Video Thumbnail
1.09.2023

Robotik Cerrahinin Klasik Cerrahiden Farkları?

Video Thumbnail
1.09.2023

Robotik Cerrahi Ameliyat Süresi Klasik Cerrahiden Uzun Mu?

Video Thumbnail
1.09.2023

Robotik Kalp Cerrahisi Pahalı Mı?

Video Thumbnail
1.09.2023

Robotik Kalp Cerrahisi Kaç Yıldır Uygulanıyor?

Video Thumbnail
1.09.2023

Robotik Kalp Cerrahisi Nedir?

Video Thumbnail
1.09.2023

Robotik Kalp Kapağı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Video Thumbnail
31.08.2023

Robotik Kalp Cerrahisi Nedir, Nasıl Yapılır? (Robotik Cerrahi)

Hızlı Erişim Formları

Sizi Dinliyoruz
Sizi Dinliyoruz

Hizmet kalitemizi daha da yükseltmek için görüşlerinize, önerilerinize kulak veriyoruz.

Formu doldur
Evde Bakım ve Sağlık Formu
Evde Bakım ve Sağlık Formu

İhtiyaç duyduğunuz sağlık hizmeti evinize geliyor. Evde sağlık hizmeti için formu doldurabilirsiniz.

Formu doldur
Tıbbi İkinci Görüş Formu
Tıbbi İkinci Görüş Formu

Tetkiklerinizin sonuçları, hastalığınızın teşhisi ve size sunduğumuz tedavi seçenekleri gibi konularda ikinci bir doktor görüşü için formu doldurabilirsiniz.

Formu doldur
Fiyat Talep Formu
Fiyat Talep Formu

Özel tedavi ve hizmetler için fiyat talep edebilirsiniz.

Formu doldur