Fibroscan

Fibroscan

Fibroscan, karaciğer hastalıklarında biyopsi yerine ultrason dalgalarıyla ölçüm yapan, karaciğerin çok daha büyük bir alanını değerlendirilebilen bir cihazdır.

Fibroscan nedir?

Karaciğer hastalıklarının değerlendirilmesinde altın standart karaciğer biyopsisidir. Ancak geliştirilen Fibroscan teknolojisi sayesinde artık pek çok karaciğer hastalığında biyopsi yerine ultrason dalgalarıyla ölçüm yapılıyor, karaciğerin çok daha büyük bir alanı değerlendirilebiliyor.

Kronik karaciğer hastalıklarının kaçınılan son noktaları karaciğer sirozudur. Karaciğer sirozu, “fibrozis” adı verilen ve evreler halinde süregiden bir süreç sonunda ortaya çıkar. İşte bu evrenin doğru olarak belirlenmesi kronik karaciğer hastalıklarında tedavi kararının verilmesinde ve sonrasında da tedavinin takibinde büyük önem taşır.

Fibrozisin değerlendirilmesinde altın standart karaciğer biyopsisidir. Ancak hem yöntemin girişimsel olması, hem de tekrarlanabilirliğinin güçlükler içermesi nedeni ile karaciğer fibrozisinin değerlendirilmesinde güvenilir, tekrarlanabilir ve girişimsel olmayan bir yönteme ihtiyaç duyulmuştur. Günümüzde bu ihtiyacı karşılayan en iyi yöntem Fibroscan cihazıyla gerçekleştirilen “transient elastografi” adı verilen bir yöntemdir.

Fibroscan cihazının özellikleri neler?

Fibroscan, transient elastografi yöntemi ile yumuşak dokuların elastikiyetini sayısal olarak ölçen bir cihazdır. Fibroscan karaciğer dokusuna düşük frekanslı ve amplitüdlü ultrasonik titreşimler gönderir ve oluşan elastik dalga doku içerisinde çoğalarak yayılır. Dalganın iletim hızı içinden geçtiği dokunun esnekliği (elastisitesi) ile ilişkilidir. Dokunun sertliği arttıkça dalganın yayılım hızı da artar.

İşte cihaz bu hızı saptayarak sayısal bir sonuç oluşturur ve karaciğerdeki fibrozis miktarını objektif bir şekilde ortaya koyar.

Fibroscan yönteminin avantajları neler?

İşlemin karaciğer biyopsisine göre karaciğerden parça alınması gerekmemesi dışında en önemli üstünlüğü karaciğerin bütün olarak, çok daha geniş bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlamasıdır.

İşlemin yapılması uygulaması dakikalar içerisinde gerçekleştirilir. Aç kalmak dışında işlem için bir hazırlığa gerek yoktur. Dakikalar içerisinde tamamlanan işlem sırasında hasta hiçbir ağrı hissetmez.

Bu yöntem ile karaciğer yağlanmasının düzeyi ve karaciğerin elastisitesi, sertliği ölçülerek hasar düzeyi belirlenebilmektedir. Kolay uygulanabilir ve tekrarlanabilir olması önemli bir avantajıdır. Girişimsel bir işlem olmadığı için herhangi bir yan etkisi yoktur ya da rahatsızlık hissi oluşturmaz.

Fibroscan hangi hastalıklarda kullanılır?

Fibroscan, karaciğerde kronik hasar oluşturan tüm karaciğer hastalıklarında kullanılabilir. Bu hastalıkları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

 • Karaciğer enzim yükseklikleri
 • Viral hepatit taşıyıcılığı
 • Kronik hepatit B
 • Kronik hepatit C
 • Kronik hepatit D (delta hepatiti)
 • Otoimmün hepatitler
 • İlaca bağlı kronik karaciğer hasarları
 • Primer biliyer kolanjit
 • Ameliyat öncesi karaciğer açısından risk değerlendirilmesi
 •  Nonsirotik portal hipertansiyon
 •  Wilson hastalığı
 • Hangi nedene bağlı olursa olsun yağlı karaciğer hasarı ve yağlanmaya bağlı hepatitler (hepatosteatoz ve steatohepatitler)

Medikal Teknolojiler

Tüm teknolojiler
Fibroscan

Fibroscan, karaciğer hastalıklarında biyopsi yerine ultrason dalgalarıyla ölçüm yapan, karaciğerin çok daha büyük bir alanını değerlendirilebilen bir cihazdır.

Daha fazla bilgi
Fibroscan
Hibrit Ameliyathane

“Hibrit ameliyathane” tanım olarak gelişmiş tıbbi görüntüleme sistemleri ve tıbbi cihazların aynı anda kullanılabildiği yeni konsept ameliyathane odaları için kullanılmaktadır.

Daha fazla bilgi
Hibrit Ameliyathane
Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi veya robot yardımlı cerrahi, “da Vinci” sistemini kullanarak küçük deliklerden bazı ameliyatların gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanır.

Daha fazla bilgi
Robotik Cerrahi
CyberKnife M6

Cyberknife M6 oldukça hassas robot teknolojisini kullanarak tümörleri tedavi eder.

Daha fazla bilgi
CyberKnife M6
Varian Edge

Türkiye‘de ilk defa Anadolu Sağlık Merkezi‘nde kullanılmaya başlanan Varian Edge, kanser radyoterapisinde ulaşılan en ileri teknolojilerin bir arada kullanıldığı radyoterapi cihazlarından biri. 

Daha fazla bilgi
Varian Edge
Radixact

Radixact cihazı, Accuray marka olup “tomoterapi” olarak bilinen cihaz ailesinin en yeni modelidir.

Daha fazla bilgi
Radixact
PET-CT Omni Legend

PET/CT, PET ile CT tekniklerini aynı cihazda birleştirirken, onların ayrı ayrı verdikleri bilgiden daha fazlasını sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.

Daha fazla bilgi
PET-CT Omni Legend
Intraoperatif Radyoterapi

Meme kanseri tedavisinde radyoterapi bugün daha az yoğunlukta, daha az dozda, daha az bölgeye, daha kısa sürelerle müdahale etmeye odaklanıyor.

Daha fazla bilgi
Intraoperatif Radyoterapi
MR Füzyon

İleri teknoloji cihaz ve yazılım kullanılarak prostatta kanser şüphesi olan odakları saptayan ve bu odaklardan milimetrik hassasiyetle biyopsi yapılmasını sağlayan bir yöntemdir.

Daha fazla bilgi
MR Füzyon
Radyoloji Cihazları

Anadolu Sağlık Merkezi Radyoloji Bölümü’nde ileri teknolojili görüntüleme cihazları yer almaktadır.

Daha fazla bilgi
Radyoloji Cihazları
Ultrasonografi

Ultrason veya asıl ismiyle ultrasonografi, yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak görüntü elde edilmesini sağlayan bir tıbbi tetkik yöntemidir.

Daha fazla bilgi
Ultrasonografi
CTC

Özel bir cihaz aracılığıyla incelenen kan örneğinden alınan bulgularla, kanserli hücreler ve sayıları, hatta kanserin türü dahi tespit edilebiliyor.

Daha fazla bilgi
CTC
4 Boyutlu Mamografi

Meme dokusunun düşük doz röntgen ışını kullanılarak, meme kanserinin saptanmasında ve meme kanserine bağlı ölümleri azaltmak için kullanılan tanı yöntemi.

Daha fazla bilgi
4 Boyutlu Mamografi
Mamografi

Kadınlarda ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer alan meme kanserinin erken dönem tanısında en etkili görüntüleme yöntemi mamografi

Daha fazla bilgi
Mamografi
EKG

Özellikle bazı kalp hastalıklarının tespit edilmesinde sık kullanılan hızlı ve ağrısız bir testtir.

Daha fazla bilgi
EKG
Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS)

Türkiye’de çok az sayıdaki merkezde uygulanan Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS), komplikasyon riskleri düşük bir tanı yöntemi. Fakat onu asıl farklı kılan, akciğer kanseri tanısını ve evrelemeyi aynı anda, tek bir seansta, hastaya zaman kaybı yaşatmadan gerçekleştirmesi…

Daha fazla bilgi
Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS)
Üç Boyutlu Ağız Tarama Teknolojisiyle Sağlıklı Dişler

Teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi diş tedavisi alanında da önemli fırsatlar sağlıyor. Ağız içinin üç boyutlu taranıp, görüntülerin bilgisayara aktarıldığını ve neredeyse sıfır hatayla yeni dişin aynı günde üretilerek yerine konabildiğini paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Klinik Koordinatörü Diş Hekimi Arzu Tekkeli, “Üç boyutlu ağız tarama; üç farklı cihazın dijital entegrasyonuyla eksik diş, diş düzeltme, kırık diş, dolgu ya da kaplama gibi sorunları bir günde hızlıca çözüyor. Böylece hastalar tedavi için uzun süreler boyunca kliniğe gidip gelmek zorunda kalmıyor. Sadece eksik dişler için değil, daha pek çok diş sorununda da aynı yöntemle hızlı ve uzun ömürlü sonuçlar alınabiliyor” açıklamasında bulundu. Dt. Arzu Tekkeli konuyla ilgili önemli bilgiler verdi…

Daha fazla bilgi
Üç Boyutlu Ağız Tarama Teknolojisiyle Sağlıklı Dişler
MR Linac

Günümüzde kanser tedavilerinde önemli gelişmeler yaşanıyor. En önemli gelişmelerin yaşandığı bölümlerden biri de Radyasyon Onkolojisi.

Daha fazla bilgi
MR Linac
StemWave

Tissue Regeneration Technology (TRT), yani "Doku yenilenmesi teknolojisi" adı verilen bu yeni teknik, özel bir sıvı ve elektriksel ark sistemi ile oluşturulan yüksek enerjili ses dalgalarının (mechanoacoustic), bir başlık vasıtasıyla hasarlı, ağrılı bölgeye direkt gönderilmesi (mechanotransduction) prensibine dayanmaktadır. Ardı sıra gelen yüksek enerjili ses dalgaları uygulanan bölgede hücresel, dokusal ve sistemik seviyede doğal etki ile iyileşme sürecini uyarmaktadır.

Daha fazla bilgi
StemWave
Sialendoskopi Yöntemi (Tükürük Bezi Endoskopisi)

Sialendoskopi; tükürük bezi kanalının endoskopik olarak görüntülenmesi ve buna bağlı olarak da tükürük bezi hastalıklarının tanısının konduğu ve tedavisinin yapıldığı endoskopik girişimsel bir işlemdir. Yöntemle öncelikle kanal içindeki patolojinin tanısı konuyor, ardından aynı seansta veya bir sonraki seansta tedavi için endoskopik işlem uygulanıyor.

Daha fazla bilgi
Sialendoskopi Yöntemi (Tükürük Bezi Endoskopisi)

Gastroenteroloji

Bölüm Doktorları

Gebze

Gastroenteroloji

Prof. Dr. Ahmet Melih Özel

Gebze

Gastroenteroloji

Prof. Dr. Zülfikar Polat

Gebze

Gastroenteroloji

Doç. Dr. Hasan Murat Gürsoy

Tümünü göster
Gebze

Gastroenteroloji

Prof. Dr. Ahmet Melih Özel

Gebze

Gastroenteroloji

Prof. Dr. Zülfikar Polat

Gebze

Gastroenteroloji

Doç. Dr. Hasan Murat Gürsoy

Tümünü göster