Gebze
Kezban Berberoğlu
Doç. Dr.

Kezban Berberoğlu

2004 yılından bu yana Anadolu Sağlık Merkezi’nde nükleer tıp uzmanı ve bölüm direktörü olarak görevini sürdürüyor.

Uzmanlık

 • Nükleer onkoloji
 • Nükleer kardiyoloji
 • Türkiye nükleer tıp derneği üyesi

Eğitim

 • Üniversite 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Edirne 1997

Johns Hopkins University School of Medicine, Division of Nuclear Medicine, The Russel H. Morgan Department of Radiology and Radiological Science, Baltimore-USA, 2003 (Şubat-Nisan)        

 • Uzmanlık eğitimi

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, İstanbul 2004

Çalıştığı Kurumlar

 • İzmir Bornova’da Altındağ 1 No’lu Sağlık Ocağı
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • Anadolu Sağlık Merkezi
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği, Kardiyoloji ve Onkoloji Çalışma Grubu Üyesi
 • Europan Association of Nuclear Medicine
 • The Role Of PET/CT and SPECT/CT Imaging In Medical, Radiation, Surgical and Nuclear Oncology: Johns Hopkins Medical İnstitutes, Baltimore-USA 
 • Imaging and Targeting Receptors: Two Decades of Progress.; Johns Hopkins Medical İnstitutes, Baltimore- USA.
 • European School of Nuclear Medicine (ESNM), (15th Seminar)
 • 15th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, Bone Mineral Densitometry Course
 • 15th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine, Cardiology for Nuclear Medicine
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği, Onkoloji Olgularında Klinik Problem Çözme
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği, Beyin Perfüzyon SPECT Kursu
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği, Gated SPECT Kursu
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği, Nükleer Kardiyoloji: Temel Kavramlar ve Klinik Uygulamalar Kursu
 • İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü, Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı, Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu; Çocukluk Çağı Kanserlerinde Tanısal Yaklaşım Eğitim Kursu
 • Türkiye Nükleer Tıp Derneği, Temel Radyofarmasi Kursu
 • EANM Learning Course on PET/CT in Oncology, 27-28 Ağustos, 2005
 • SNM CT Case Review Workshop, Philedelphia PA, 10 Haziran - 10 Temmuz 2007
 • Entegre Yönetim Sistemi Kursu, Belge no: 3398, 12 Aralık 2005
 • Nükleer Tıp İşletme Yönetimi Programı, Siemens Akademi, 2007
 • JCI Akreditasyon Süreci ve reakredidasyon sürecinde rol alma
 • Korelatif Görüntüleme ve Raporlama Kursu, Isparta,  25-27 Şubat 2011
 • Hasta Odaklı Bakım, Liderlik Eğitimi; Susan B. Frampton, Ph. D.  President of Planetree
 • Advancing Patient-Centered Care. 23 Nisan 2016

 

Uluslararası yayınlar

1. Comparison of subdermal and peritumoral injection techniques of lymphoscintigraphy to determine the sentinel lymph node in breast cancer. Eroglu A1, Mudun A, Berberoğlu  K, Asoğlu  O, Özmen V, Müslümanoğlu M, Bozfakioğlu Y, Yavuz E, Tuzlalı S, Cantez S. Clin Nucl Med. 2004 May; 29(5):306-11.

2. Acute pulmonary embolism due to hydatid cyst. Türkmen C1, Unal SN, Berberoğlu K, Gençhellaç H, Unal Z, Cantez S. Clin Nucl Med. 2004 Nov;29 (11):760-1.

3. Primary lymphoma of the small bowel detected with red blood cell scintigraphy. Sanli Y1, Adalet I, Türkmen C, Kapran Y, Berberoğlu  K, Cantez S. Clin Nucl Med. 2005 Jul;30(7):490-1.

4. Role of 99mTc-hexakis-2-methoxyisobutylisonitrile for detecting marrow metastases in childhood solid tumours.  Berberoğlu K1, Ünal SN, Kebudi R, Türkmen C, Cantez S. Nucl Med Commun. 2005 Dec;26(12):1075-80.

5. The diagnosis of osteomyelitis of the foot in diabetes: microbiological examination vs. magnetic resonance imaging and labelled leucocyte scanning. Ertugrul MB1, Baktiroğlu S, Salman S, Ünal S, Aksoy M, Berberoğlu  K, Calangu S. Diabet Med. 2006 Jun;23(6):649-53.

6. The value of combined peritumoral and subdermal injection techniques for lymphoscintigraphy in detection of sentinel lymph node in breast cancer. Sanli Y1, Berberoğlu  K, Türkmen C, Özmen V, Müslümanoğlu M, Igci A, Asoğlu  O, Kecer M, Tuzlalı S, Cantez S, Mudun A. Clin Nucl Med. 2006 Nov;31(11):690-3.

7. Technetium-99m 2-methoxy-isobutyl-isonitrile uptake scintigraphy in detection of the bone marrow infiltration in multiple myeloma: correlation with MRI and other prognostic factors. Erten N1, Saka B, Berberoğlu  K, Türkmen C, Ünal S, Bakir B, Yekeler E, Besisik SK. Ann Hematol. 2007 Nov;86(11):805-13. Epub 2007 Aug 8.

8. Pathogens isolated from deep soft tissue and bone in patients with diabetic foot infections. Ertugrul MB1, Baktiroglu S, Salman S, Ünal S, Aksoy M, Berberoğlu  K, Calangu S. J Am Podiatr Med Assoc. 2008 Jul-Aug;98(4):290-5.

9. [18F]FDG hot spot in lung disappearing on repeat study. Dogan AS1, Berberoğlu  K. Nuklearmedizin. 2008;47(4):N37.

10. False positivity of FDG-PET during hemophagocytic lymphohistiocytosis in a child with Hodgkin lymphoma in remission. Çorapçıoğlu F, Öncel S, Berberoğlu K, Klç SC, Aydoğan A, Doğan S. J Pediatr Hematol Oncol. 2009 Jan;31(1):74-5. doi:10.1097/MPH.0b013e31818bba1b.

11. Contribution of PET-CT to staging, gross tumour volume definition, planning and response assessment in IMRT for nasopharyngeal carcinoma. Metin Güdena1, Cemile Ceylan, Kezban Berberoğlu a2, Semih Doğana2, Nadir Küçüka1, Hande Başa1, Ayhan Kılıça1 and Kayıhan Engina1 Journal of Radiotherapy in Practice 10(04):272 - 282 · December 2011. 

12. Robotic Radiosurgery for Liver Metastases. Kayihan Engin , Nadir Kucuk , Murat Dökdök , Tayfun Enunlu , Kezban Berberoğlu  , Hande Baş. Ayata , Cemile Ceylan , Ayhan Kılıç , Metin Güden. Cureus.December 11, 2012. DOI: 10.7759/cureus.77. 

13. PET-CT and CT Alone Comparison for Target Volume Definition in Radiation Treatment in Patients with Lung Cancer. Hande Baş Ayata, Metin Güden, Kezban Berberoğlu, Cemile Ceylan, Ayhan Kılıç, Kayıhan Engin.  International Journal of Engineering Research & Science (IJOER) ISSN: [2395-6992] [Vol-2, Issue-3 March- 2016].

 

Ulusal yayınlar

1. Kemoterapiye cevabın izlenmesinde PET'in yeri. Kezban Berberoğlu, Remisyon, güncel onkoloji dergisi, Yıl 2005, cilt 7, sayı 4.

2. Radyoterapi planlamasında PET Remisyon, Güncel Onkoloji Dergisi, Yıl 2005, cilt 7, sayı 4.

3. Akciğer tümörlü hastalarda hedef volümün belirlenmesinde PET-BT ve BT görüntü karşılaştırılması. Hande Baş Ayata,1 Metin Güden,1 Kezban Berberoğlu,2 Nadir Küçük,1 Cemile Ceylan,1 Ayhan Kılıç,1 Semih Doğan,2 Kayıhan Engin. Türk Onkoloji Dergisi. 2010, Cilt 25, Sayı 1, Sayfa(lar) 011-019.

4. Use Of Pet In Radiationtreatment Planning For Thoracic Malingnancies. Kezban Berberoğlu . Toraks Cerrahisi Bulteni, June 2015, Volume 6, pp 192-206; doi:10.5152/tcb.2015.061.

5. Use of PET/CT in Radiation Treatment Planning for Lung Cancer. Kezban Berberoğlu. Moleculer Imaging and Radinulide Theraphy 2016; 25:50-62.

 

Kitap yazarlığı

1. Onkolojide PET/BT: Editör: Prof Dr Berna Pollack

2. Radyoterapi Planlamada PET/BT kullanımı

 

Uluslararası bildiriler

1. Berberoğlu K., Mudun A., Tas F., Çamlıca H., Demirkürek C., Karman R., Cantez S., Kurul S. Interval lymph nodes in melanoma: true or false ? 5th International congress of Nuclear Oncology. 1-5 May 2002 Kuşadası. Turk J Nucl Med 2002; 11:9.

2. Berberoğlu K., Mudun A., Taş F., Çamlıca H., Demirkürek C., Karaman R., Cantez S., Kurul S. Melanoma of the trunk: Are unexpected lymphatic drainage patterns related to the site on the trunk? Europan Association of Nuclear Medicine Congres, 31 August- 4 September 2002, Vienna- Eur J Nucl Med 2002; 29:S99 (oral presantation).

3. Eroğlu A., Mudun A., Berberoğlu K, Asoğlu O, Özmen V, Müslümanoğlu M, Bozfakioğlu Y., Cantez S. Comparison of subdermal and peritumoral injection techniques of lymphoscintigraphy to determine the sentinel lymph node in breast cancer. 5th International Congress of Nuclear Oncology. 1-5 May 2002 Kuşadası. Turk J Nucl  Med 2002; 11:9.

4. Mudun A., Eroğlu A., Berberoğlu K., Asoğlu O., Özmen V., Müslümanoğlu M., Bozfakioğlu Y., Cantez S. Comparison of subdermal and peritumoral injection techniques of lymphoscintigraphy to determine the sentinel lymph node in breast cancer. 8th Congress of the World Federation of Nuclear medicine&Biology,Santiago,Chile 29 September-October 2002.:World Journal of Nuclear medicine 2002; 1: S123. 

5. Berberoğlu K., Türkmen C., Ünal S., Kebudi R., Ayan İ., Taşçıoğlu C., Saka B., Beşışık S., Erten N., Cantez S. Potential role of Tc-99m MIBI for detecting bone marrow  metastases in adult and childhood malignancies. Europan Association of Nuclear Medicine Congress, 23-27 August, 2003 Amsterdam. Eur J Nucl Med 30: 285, 2003.

6. Cemile Ceylan, Metin Güden, Hande Baş Ayata, Kezban Berberoğlu , Ayhan Kılıç, Kayıhan Engin. PET/CT Guided IMRT for Locally Advanced Pancreatic Cancer. ESTRO-2011, poster bildiri.

7. Necdet Üskent, Muzaffer Sezer, K. Berberoğlu. Anti-idiotypic vaccine Racotumomab against NGcGM3 gangloside stabilize disease in rapidly progressing treatment refractory metastatic breast cancer .13th Annual Meeting, May 11-13, 2015. Rheingoldhalle Congress Center Mainz, Germany. 

8. A. Serap Yalın, Erdem Türemen, Mithat Bıyıklı, Omer Aydıner, Özgür Sarıca, Saime Ramadan, Kezban Berberoğlu . European Congress of Endocrinology, 16-20 May 2015, Dublin, Irealand. 

9. Hande Baş, Metin Güden, Kezban Berberoğlu, İbrahim Egehan, Nadir Küçük, Cemile Ceylan, Ayhan Kılıç, Kayıhan Engin. PET-CT and CT alone comparison for target volume definition in radiation treatment in patients with lung cancer.

10. Saime Sezgin Ramadan, O. Yapıcıer, K. Berberoğlu , M Sezer, H. Onat, Z Gülbaş. Bone marrow metastasis of signet ring cell carcinoma with an unknown primary site.24th European Congress of Pathology.

 

Ulusal bildiriler

1. Berberoğlu K., Mudun A., Müslümanoğlu M., İğci A., Yavuz E., Tokmak H., Şanlı Y., Tuzlalı., İplikçi A., Cantez S. Erken Meme Kanserinde Lenfosintigrafi ile Sentinel Lenf Nodunu Saptamada Kombine Subdermal ve Peritümöral Tekniğin Etkinliği.16. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 10-14 Mayıs 2003 Samsun. Türk Nükleer Tıp Dergisi 2003; 12:37.

2. Saygılı Y., Çelik A., Tokmak H., Berberoğlu K., Şanlı Y., Kurul S.,Cantez S., Mudun A.  Malign Melanomda Lenfosintigrafi ve Gamma Prob ile Sentinel Lenf Nodu Biyopsi Yönteminde Başarıyı Artıran Faktörler. 16. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 10-14 Mayıs 2003 Samsun.Türk Nükleer Tıp Dergisi 2003; 12: 44.

3. Çelik A., Saygılı Y., Berberoğlu K., Tokmak H., Şanlı Y., Cantez S., Mudun A. Meme Kanserinde Lenfosintigrafi ve Sentinel Lenf Nodu Biyopsi Yönteminde Başarıyı Artıran Faktörler. 16.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 10-14 Mayıs 2003 Samsun. 2003; 12: 44.

4. Şanlı Y., Umman B., Mudun A., Adalet I., Ünal S., Cantez S., Tokmak H., Berberoğlu K., Türkmen C. Yanlış Pozitif Miyokard Perfüzyon SPECT’i Perfüzyon Defektleri ile Risk Faktörleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması. XVI. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, 10-14 Mayıs 2003 Samsun, Türk Nükleer Tıp Dergisi. 12 (1): 51, 2003.

5. Berberoğlu  K, Doğan AS, Güden M, Ceylan C, Küçük N, Engin K. Baş-boyun kanserli 5 olgunun  PET/CT ile Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART) planlaması sonuçları. Nükleer Tıp PET sempozyumu. 30 Nisan-3 Mayıs 2005, Ankara.

6. PET/CT ile Radyoterapi Planlama Prosedürü, Sayın S, Sağdıç N, Doğan C, Baş H, Berberoğlu K, Doğan AS, Engin K. Nükleer Tıp PET sempozyumu. 30 Nisan-3 Mayıs 2005, Ankara.

7. Güden M., Baş H, Berberoğlu K, Ceylan C., Küçük N., Kılıç A., Egehan İ., Engin K. Primer RT ile tedavi edilen akciğer tümörlü hastalarda özofagusun aldığı dozların 18FDGPET -BT similatör ve BT planlamaları ile karşılaştırılması. VII. Ulusal Radyasyon Onkoloji Kongresi, 19-23 Nisan 2006. Poster sunum 008. Kongre kitapçığı 85-86. sayfa.

8. Baş H, Güden M., Berberoğlu K, Ceylan C., Küçük N., Kılıç A., Egehan İ., Engin K. Akciğer tümörlü hastalarda hedef ve kritik organların belirlenmesinde BT ve FDG PET/BT görüntü eşleştirilmesinin önemi. VII. Ulusal Radyasyon Onkoloji Kongresi,19-23 Nisan 2006. Sözel bildiri. Kongre kitapçığı 77-78 sayfa.

9. Güden M., Baş H, Berberoğlu K, Ceylan C., Küçük N., Kılıç A., Egehan İ., Engin K. Primer Radyoterapi ile Tedavi Edilen Akciğer Tümörlü Hastalarda Medülla Spinalisin Aldığı Dozların F 18 FDG PET-BT Simulatör ve Bilgisayarlı Tomografi Planlamaları ile karşılaştırılması. VII. Ulusal Radyasyon Onkoloji Kongresi,19-23 Nisan 2006. Poster sunum 009. Kongre kitapçığı 84-85. sayfa.

10. Ceylan C., Güden M., Berberoğlu K., Doğan A. S., Baş H., Kılıç A., Küçük N. & Engin K.: Intensıty Modulated Radiation Therapy uygulanan nazofarenks hastalarında FDG-PET/BT görüntülemenin hedef hacim belirlenmesine ve tedavi planlamasına katkısı – ilk 14 hastamızın değerlendirilmesi. 21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi2-5 Mayıs 2009 Sözel bildiri. Turkish Journal of Nuclear Medicine, 18 (1), pp.6; 2009.

11. Ceylan C., Güden M., Baş Ayata H., Küçük N., Berberoğlu K. & Engin K.: The contribution of PET-CT to target volume definition and treatment planning in nasopharyngeal cancer patients treated with IMRT – Early outcome evaluation with PET-CT scanning. 9. National Radiation Oncology Congress (UROK 2010); Abstract Book: pp. 132; April 21 – 25, 2010; Turkish Republic of Northern Cyprus, 2010.

12. Kezban Berberoğlu, Saime Sezgin Ramadan, Kemal Raşa, Özlem Yapıcıer, Metin Çakmakçı. Erken Evre Meme Kanserinde FDG_PET/BT’nin Aksiller evrelemeye Katkısı. 23.Ulusal Nükleer Tıp Kongresi UNTK 2011, sözlü sunum.

13. Saime Sezgin Ramadan, Özlem Yapıcıer, Ömer Aydıner, Kutlay Karaman, Kezban Berberoğlu, Kemal Raşa, Muzaffer Sezer, Haluk Onat, Metin Çakmakçı. Multipl Karaciğer Absesi ile Prezente Olan Primer İyi Diferensiye Nöroendokrin Karsinom: Olgu Sunumu ve Literatür Tekrarı. 21. Ulusal Patoloji Kongresinde poster bildiri.

14. Berberoğlu K., Küçük N., Güden M., Engin K. Cyberknife Radyocerrahi uygulanmış karaciğer metastazlarının FDG-PET/CT ile değelendirilmesi 24. Ulusal Nukleer Tıp Kongresi UNTK 2012. Poster sunum, PS61.

 

Konuşmalar

1. Tehran University of Medical Sciences (TUMS) Nuclear Medicine Research Centre and Cancer Institue. Tuesday 11 May 2010 (21 Ordibehesht 1389) 10:00-10:45 AM Lecture Dr. Kezban BERBEROĞLU PET/CT IN ONCOLOGY

2. ISTANBUL CYBERKNIFE COALITION - Akciğer Kanserinde CK Kullanımı -10 Haziran 2011- Konuşmacı 

3. CK uygulamalarında PET’in rolü – Öneriler: Dr. Kezban Berberoğlu-Anadolu Sağlık Merkezi.

4. Anadolu Sağlık Merkezi Onkolojik Bilimler Sempozyumu: Rektum kanseri tanı ve tedavide gelişmeler Uzm Dr Kezban Berberoğlu: Rektal tümörlerde PET/BT'nin rolü 23.06.2012.

5. Multidisciplinary Comprehensive Approach to Cancer; Tiblis, Georgia. 15 June 2013. 

6. Differentiated Thyroid Cancer: Initial Management and Radioiodine Therapy. Tiblis, Georgia. 11 Sep. 2014.

7. Radyoterapi Planlamada PET/BT kullanımı - Olgu sunumları. 27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, saat 14 00 -15 00; Adana 03.04.2015. 

 

Kongreler

1. 5th International Congress of Nuclear Oncology. 1-5 May 2002 Kuşadası.

2. 15th Annual Congress of the Europan Association of Nuclear Medicine, 31 August- 4 September 2002, Vienna.

3. 16. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 10-14 Mayıs 2003 Samsun.

4. Nükleer Tıp PET sempozyumu. 30 Nisan-3 Mayıs 2005, Ankara.

5. 18th Annual Congress of the  Europan Association of Nuclear Medicine, 15-19 October 2005, İstanbul.

6. 7th International Congress of Nuclear Oncology&18th National Congress of The Turkish Society of Nuclear Medicine. 13-17 May 2006.

7. Gastrointestinal Kanserler Sempozyumu. 23-24 Mart 2007, İstanbul.

8. Klinik Onkolojide PET ve Moleküler Görüntüleme Sempozyumu. 7-9 Aralık 2007, Ankara.

9. İstanbul Meme Kanseri Konferansı ve Ulusal Meme Kanseri Konsensus Toplantısı. 21-25.10.2008, İstanbul.

10. Klinik Onkolojide PET/BT: Tedaviye Yanıtın Değerlendirilmesi. 21 Kasım 2008, İzmir.

11. 21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 2-5 Mayıs 2009, Antalya.

12. 22nd Annual Congress of the  Europan Association of Nuclear Medicine, 10-14 October 2009, Barcelona.

13. 23. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 27 Nisan-01 Mayıs 2011, İzmir.

14. Tiroid Kanseri Tanı ve Tedavisi Sempozyomu. 23-25 Eylül 2011, Ankara.

15. 1st Balkan Congress of Nuclear Medicine. 4-8 April 2012, Antalya.

16. 25th Annual Congress of the Europan Association of Nuclear Medicine, 27-31 October 2012, Milan.

17. Nükleer Kardiyoloji Sempozyumu. 12-13 Aralık 2014, İstanbul.

18. 26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 16-20 Nisan 2014 Antalya.

19. 27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 01-05 Nisan 2015 Adana.

20. New Horizons in Oncology: Breast Cancer, 12th September 2015

21. 27. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi 06-10 Nisan 2016, İzmir.

İlgi Alanları

Dijital PET/CT’de Yapay Zeka Dönemi

Kanser şüphesinin olduğu durumlarda tanı için başvurulan görüntüleme yöntemlerinden PET/CT, yapay zeka ile donatılırsa ne olur? İşte bu soruya cevap veren PET/CT Omni Legend, hızlı tarama, yüksek kalitede görüntüleme ve daha pek çok avantajıyla öne çıkan yenilikçi bir teknoloji sunuyor…