Mide Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nedir?

Mide kanseri, midenin yüzeyini kaplayan hücrelerin kontrolsüz büyüme ve çoğalması sonucu oluşan bir kanser türüdür. Yemek borusu ile midenin birleşim yerinde veya midenin gövdesinde oluşabilir. Diğer kanserlere nazaran daha yavaş gelişim gösterir.

Mide Kanseri Nedir?

Mide kanseri, bu organ içerisinde kontrolsüz hücre bölünmesi sonucu gelişen kötü huylu tümöral oluşumları tanımlayan rahatsızlıktır. Kastan oluşan bir kese şeklindeki mide organı, karın bölgesinin orta üst kısmında, kaburgaların hemen altında yer alır. Beslenme ile alınan gıdaları içerisinde bir süreliğine muhafaza eden mide, aynı zamanda çeşitli besinlerin parçalanmasını ve sindirimini de gerçekleştirir. Gastrik kanser olarak da bilinen mide kanseri, bu organın herhangi bir bölgesinde gelişebilir. En sık olarak tespit edildiği yer ise midenin ana bölümü olan gövde kısmıdır.

Mide kanseri tespit edildikten sonra tedavi planlamasında öncelikle kanserin midenin hangi kısmında yer aldığı göz önünde bulundurulur. Genellikle cerrahi tedavi ile kanser dokusunun çıkarılmasını hedefleyen tedavi girişimlerine, bazı durumlarda diğer çeşitli tedavi uygulamaları da eklenebilir.

Mide Kanseri Neden olur?

Mide, yemek borusu ile birlikte sindirim sisteminin üst kısmını oluşturur. Beslenme ile alınan gıdaları içerisinde bir süreliğine muhafaza eden bu organ, ardından içerisinde oluşan gıda karışımını ince bağırsağa iletir. Mide kanserinin temel oluşum mekanizması, bu organda bulunan normal sağlıklı hücrelerin kontrolden çıkarak tümör oluşturmasıdır. Bu gelişim genellikle uzun yıllar içerisinde meydana gelir.

Bir kişide mide kanseri gelişimini artırabilecek çeşitli faktörler mevcuttur. Bu faktörlerden bazıları genel olarak şu şekilde özetlenebilir:

 • Helikobakter pilori olarak isimlendirilen ve ülser gelişimi ile karakterize bakteriyel enfeksiyonlar
 • Sindirim sisteminin diğer bölümlerinde tümör gelişimi
 • Mide polipleri
 • Lynch veya Li-Fraumeni gibi ailesel geçişli sendromlar

Bu durumlar dışında mide kanseri olgularının daha sık tespit edildiği riskli gruplar ise şu şekildedir:

 • 60 yaş ve üzeri bireyler
 • Erkek cinsiyet
 • Tütün kullanımı
 • Aşırı kilolu veya obez bireyler
 • Ailede mide kanseri öyküsü bulunması

Kişisel tıbbi öykü dışında, mide kanseri gelişiminde risk faktörü olarak kabul edilen farklı durumlar da mevcuttur:

 • Aşırı tuzlu veya işlenmiş gıda ürünü tüketimi
 • Sık olarak yemek tüketmek
 • Meyve tüketiminin olmaması
 • Sigara kullanılması
 • Yeterli düzeyde egzersiz yapılmaması
 • Doğru şartlarda saklanmamış veya doğru pişirme yöntemleri kullanılmamış gıda tüketimi

Bu faktörlerden bir veya birkaçının bulunduğu bireylerde mide kanseri gelişim riski artmış olduğu için çeşitli tarama yöntemleri ile kişinin mide kanseri açısından takip edilmesi önerilir. Tarama uygulamaları, riskli bireylerde hastalık henüz herhangi bir belirti oluşturmadan erken dönemde tespit edilebilmesini sağlar.

Mide Kanseri Türleri

 • Adenokarsinom (vakaların %90'ını oluşturur.)
 • Lenfoma
 • Gastrointestinal stromal tümör
 • Karsinoid tümör ( midenin hormon salgılayan hücrelerinden gelişir.)
 • Skuamöz hücreli karsinom
 • Küçük hücreli karsinom
 • Leiomyosarkom

Mide Kanseri Risk Faktörleri

Mide kanserine neden olabilecek bazı risk faktörleri belirlenmiştir. Bu risklerden bazıları kontrol edilebilir bazıları kontrol edilemez. Örneğin sigara kontrol edilebilir risk faktörü iken, genetik kontrol edilemez. Mide kanserinin başlıca nedenleri şunlardır:

 • Mide kanseri erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür.
 • 50 yaş üstünde mide kanseri riski artar.
 • Bazı ırklarda mide kanseri daha fazla görülür.
 • Mide kanseri Japonya, Çin, Güney ve Doğu Avrupa ile Güney ve Orta Amerika'da daha sık görülür.
 • Helicobacter pylori enfeksiyonu: Bu bakteri enfeksiyonu ile mide kanseri arasında ilişki vardır. Ancak her H. Pylori mikrobu taşıyanda mide kanseri gelişmez.
 • Diyet: Füme ve tütsülenmiş gıdaları fazla tüketenlerde, tuzlanmış balık, et ve salamura sebze tüketenlerde mide kanseri daha sık görülmektedir. Kurutulmuş etlerde bol miktarda nitrat bulunur. Çok sebze meyve yemek mide kanseri için koruyucudur.
 • Sigara kullanımı: Mide kanseri riski sigara kullananlarda iki katına çıkar. Özellikle mide - yemek borusu birleşiminde kanser oluşur.
 • Fazla kilolu olmak ile mide kanseri arasında kesin olmayan bir ilişki vardır.
 • Daha önceden mide operasyonu geçirenlerde mide kanseri gelişme riski daha fazladır.
 • B12 vitamin eksikliğine bağlı gelişen pernisiyöz anemili kişilerde daha sık mide kanseri gelişir.
 • Nedeni bilinmemekle birlikte A kan gurubuna sahip insanlarda daha fazla mide kanseri bildirilmiştir.
 • Ailede kanser vakalarının olması
 • Kalıtsal meme kanseri genleri BRCA1 veya BRCA2'nin mutasyonlarını taşıyan kişilerde daha yüksek mide kanseri olabilir.
 • Mide, bağırsak, burun, akciğerler ve idrar kesesinde polipleri olan hastalarda daha sık mide kanseri görülür.
 • Bazı mide kanseri olgularında geçirilmiş EBV enfeksiyonu öyküsü vardır.
 • Kömür, metal ve kauçuk endüstrilerindeki işçilerin mide kanseri olma riski daha yüksektir.
 • Kronik atrofik gastriti olan hastalarda zamanla mide kanseri gelişebilir.

Mide Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Mide kanseri belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bazı bireylerde mide kanseri gelişimi çok yavaş bir süreç olduğu için yıllar boyunca herhangi bir şikayet meydana gelmeyebilir.

Erken evre mide kanserlerinde, mide ülseri varlığında oluşan şikayetlere benzer belirti ve bulgular gelişebilir. Bu belirtiler genel olarak şu şekilde özetlenebilir:

 • Öğünler sırasında erken doyma
 • Yutma problemleri
 • Öğün sonrası aşırı şişkinlik
 • Sürekli geğirme isteği olması
 • Mide yanması
 • Geçmeyen hazımsızlık
 • Mide ağrısı
 • Göğüs kemiği üzerinde ağrı hissedilmesi
 • Kanlı kusma

Bu şikayetler genel itibari ile ortaya çıktığında daha farklı ve basit problemlerin belirtileri ile karıştırılabilir. Ancak mide kanseri açısından riskli bireylerde özellikle yutma ve yutkunma ile ilgili problemler varlığında ileri tetkik ve araştırmanın gerekli olduğu unutulmamalıdır.

Mide kanserinin ilerlediği vakalarda bu şikayetlerden farklı olarak daha ağır belirtiler de meydana gelebilir:

 • Kansızlık
 • Midede sıvı birikimi
 • Gaita renginde koyulaşma
 • Halsizlik
 • İştah kaybı
 • İstemsiz kilo verme

Mide Kanseri Evreleri

Hekim mide kanseri teşhisi konulduktan sonra kanserin evrelendirmesini yapacaktır. Evreleme kanserin ciddiyetini ve tedavisini belirler. Hayatta kalma oranları kanserin evresine göre değişir. Mide kanserinde evre 0 ise midede anormal hücreler vardır. Evre 1'de midenin kas tabakası ve yakınlardaki lenf bezleri tutulmuştur. Evre 4'de midenin tamamı tutulmuş ve uzak organlara ve lenf bezlerine metastaz olmuştur. En ağır evre 4. evredir. 

Mide Kanseri Tanısı

Yukarıda saydığımız belirtiler ile hekime giden hastadan hekim önce hikaye alır. Belirtiler, süreleri, yaşam şekli ve alışkanlıklar sorulur. Daha sonra tanıya yönelik olarak aşağıdaki testler yapılır:

 • Endoskopi: En sık yapılan uygulamadır. Endoskopi esnasında lezyondan biyopsi alınır ve patolojik incelemeye gönderilir.
 • Baryumlu mide grafisi: Eskiden daha sık kullanılırdı ancak şu anda daha nadir ihtiyaç duyuluyor.
 • Bilgisayarlı tomografi: Kanserin yeri, büyüklüğü ve varsa yakın organ metastazları saptanır.
 • Laparoskopi: Laparoskopi genel anestezi altında mideye kamera ile bakmaktır. Kanserin yayılıp yayılmadığına bakılır.
 • Endoskopik ultrason: Hekim bu yöntemle midenin üst bölgesini ve yemek borusunu değerlendirir. Lezyon hakkında fikir verir.
 • Göğüs röntgeni: Akciğer tutulumu olup olmadığı hakkında fikir verir.
 • MR: Kanser evrelemesinde kullanılır.
 • PET: Aktif kanser hücrelerinin yerini saptar.
 • Böbrek ultrasonu: Böbreğe kanser sıçrayıp sıçramadığı hakkında fikir verir.
 • CEA: Kanser antijenleri kanda bakılır.

Mide Kanseri Tedavisi

Mide kanseri tedavisi gastroenterolog, medikal onkolog, kanser cerrahı ve radyasyon onkoloğu tarafından yapılır. Tedavi planlanırken hastalığın evresi göz önüne alınır. Başlıca tedavi yöntemleri:

 1. Cerrahi: Evre 0, 1, 2, 3 hastaları cerrahi için uygundur. Kanserin evresine göre midenin bir kısmı veya tamamı çıkarılabilir. Yakındaki lenf bezleri temizlenir. Kanser çok ileri evrede olsa bile ameliyat düşünülebilir. Böylece tümörün kanaması ve büyüyerek mideyi tıkaması önlenir. Buna palyatif cerrahi denir ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirmek için yapılır. Kanser çok erken evrede saptanmışsa endoskopik olarak çıkarılabilir. Ameliyat laporoskopik veya açık cerrahi olarak yapılabilir. Bazı hastaların ameliyattan sonra beslenme zorluğu çekeceği düşünülerek operasyon esnasında bağırsağa bir tüp yerleştirilir. Böylece sıvı besinler direkt hastanın bağırsağına verilmiş olur. Mide ameliyatlarından sonra kanama, pıhtı atması ve yakındaki organların zarar görmesi gibi komplikasyonlar olabilir. Bazen kesi yerlerinden sızıntı olabilir. Ameliyattan sonra hastalarda mide bulantısı, mide ekşimesi, karın ağrısı ve ishal görülebilir. Hastalar azar azar ve sık sık beslenirler. Ameliyattan sonra vitamin eksikliğine karşı vitamin ilaçları verilir. 
 2. Kemoterapi: Kemoterapi kanserin durumuna göre ameliyattan önce veya sonra başlanabilir. Ameliyattan önce kemoterapiye Neoadjuvan tedavi denir. Tümörü küçültmek için uygulanır. Ameliyattan sonra kemoterapi tekrarlanır. Ameliyattan sonra kemoterapi vermeye Adjuvan tedavi denir. Amaç geride kalmış tüm kanser hücrelerini öldürmektir. Beraberinde radyoterapi verilebilir. Özellikle ameliyatla tamamen çıkarılamayan kanserlerde tercih edilir. Kemoterapi metastaz yapmış mide kanserinde ana tedavi olarak planlanabilir. Kemoterapiden sonra hastalarda mide bulantısı ve kusma, iştah kaybı, saç dökülmesi, ishal, daha sık enfeksiyon, trombosit düşüklüğünden dolayı çabuk deri morlukları, yorgunluk ve nefes darlığı görülebilir. Kanser ilaçları ayrıca nöropati, kalp hasarı, el-ayak sendromu yapabilir. 
 3. Yeni jenerasyon hedefe yönelik ilaç tedavisi: Bu ilaçlar direkt kanser hücrelerini hedef alarak iyileşmeye yardımcı olurlar.
 4. Radyoterapi: Ameliyattan sonra radyoterapi çıkarılamayan kanser hücrelerini öldürmek için uygulanır. Radyasyon tedavisinden sonra hastalarda deride kızarma, mide bulantısı, kusma, ishal, yorgunluk ve kan hücrelerinde düşme olabilir. 
 5. İmmünoterapi: Bu tedavi kişinin bağışıklık hücrelerinin kanser hücrelerini bulup yok etmesi için uygulanır. Bazı yan etkileri olmasına rağmen fayda gören hastalar olmaktadır.

Mide Kanseri Nasıl Önlenir?

Mide kanserini önlemenin kesin bir yolu yoktur. Ancak bazı tedbirlerle risk azaltılabilir. Mide ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik gibi şikayetleri olan kişiler doktora danışmadan mide ilacı kullanmamalıdır. Tanıda gecikmeye yol açabilir. Füme gıdalar, salamura gıdalar, tuzlu kuru et ve balık tüketimi azaltılabilir. Taze sebze ve meyve tüketimi arttırılabilir. Tam buğday ekmeği ve bakliyatlar faydalıdır. Diyetteki lif miktarını arttırmak gerekir. Yeşil çayın faydaları ile ilgili çalışmalar vardır. Kanser riskini azaltmak için kilo kontrolü gereklidir. Aşırı kilo kanser riskini arttırır. Tuzu ve şekeri azaltmak faydalıdır. Aşırı sıcak içecek tüketmemek gerekir. Düzenli egzersiz tüm kanser türlerinde riski azaltır. Tütün kullanımından kaçınmak önemlidir. Helicobacter pylori enfeksiyonu saptandıysa tedavisini düzenli yaptırmak gereklidir. Genetik yatkınlığı olan kişiler aralıklı tarama yaptırabilirler. Bu hastalığın erken yakalanmasını sağlayabilir.

Sağlık Merkezi
Anadolu Sağlık Merkezi

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi) , Gastroenteroloji

Bölüm Doktorları

Gebze Ataşehir

Gastroenteroloji

Prof. Dr. Ahmet Melih Özel

Gebze

Gastroenteroloji

Prof. Dr. Zülfikar Polat

Gebze Ataşehir

Gastroenteroloji

Doç. Dr. Hasan Murat Gürsoy

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Altan Kır

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Bülent Karagöz

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Hale Başak Çağlar

Gebze Ataşehir

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. İlker Tinay

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Necdet Üskent

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Şeref Kömürcü

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Yeşim Yıldırım

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Doç. Dr. Eda Tanrıkulu Şimşek

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Mehmet Doğu Canoğlu

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Rashad Rzazade

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Sinan Karaaslan

Gebze Ataşehir

Gastroenteroloji

Prof. Dr. Ahmet Melih Özel

Gebze

Gastroenteroloji

Prof. Dr. Zülfikar Polat

Gebze Ataşehir

Gastroenteroloji

Doç. Dr. Hasan Murat Gürsoy

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Altan Kır

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Bülent Karagöz

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Hale Başak Çağlar

Gebze Ataşehir

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. İlker Tinay

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Necdet Üskent

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Şeref Kömürcü

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Prof. Dr. Yeşim Yıldırım

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Doç. Dr. Eda Tanrıkulu Şimşek

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Mehmet Doğu Canoğlu

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Rashad Rzazade

Gebze

Onkoloji Merkezi (Kanser Merkezi)

Uzm. Dr. Sinan Karaaslan

Tümünü göster

Önerilen Sağlık Yazıları

“Genetik kanser” mi, “kalıtsal kanser” mi?

“Genetik kanser” mi, “kalıtsal kanser” mi?

Kanserden korunmanın 13 yolu

Kanserden korunmanın 13 yolu

Pankreas Kanseri Nedir ve Tedavi Sürecindeki "Whipple Ameliyatı" Nasıl Uygulanır?

Pankreas Kanseri Nedir ve Tedavi Sürecindeki "Whipple Ameliyatı" Nasıl Uygulanır?

Cilt (Deri) Kanseri: Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Cilt (Deri) Kanseri: Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Pankreas Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Pankreas Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Rektum Kanseri Nedir? Rektum Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Rektum Kanseri Nedir? Rektum Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Ağız Kanseri: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Ağız Kanseri: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Baş Boyun Kanserleri: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Baş Boyun Kanserleri: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Dil Kanseri: Nedir, Belirtileri, Çeşitleri

Dil Kanseri: Nedir, Belirtileri, Çeşitleri

Farenks, Yutak Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavi Süreci

Farenks, Yutak Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavi Süreci

Nazofarenks Kanseri: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Nazofarenks Kanseri: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Karaciğer Kanseri

Karaciğer Kanseri

Safra Kesesi Kanseri Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Safra Kesesi Kanseri Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Kemik Kanseri: Nedir, Çeşitleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Kemik Kanseri: Nedir, Çeşitleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkom): Nedir, Belirtileri, Türleri ve Tedavisi

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkom): Nedir, Belirtileri, Türleri ve Tedavisi

Mesane Kanseri Belirtileri, Tanı ve Tedavi Süreci

Mesane Kanseri Belirtileri, Tanı ve Tedavi Süreci

Prostat Kanseri Belirtileri Nelerdir? Evreleri ve Tedavisi

Prostat Kanseri Belirtileri Nelerdir? Evreleri ve Tedavisi

Testis Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Testis Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Rahim Ağzı Kanseri

Rahim Ağzı Kanseri

Vulva Kanseri: Nedir, Çeşitleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Vulva Kanseri: Nedir, Çeşitleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri: Belirtileri, Çeşitleri ve Tedavisi

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri: Belirtileri, Çeşitleri ve Tedavisi

Kanser Nasıl Oluşur?

Kanser Nasıl Oluşur?

Ortopedik Onkoloji

Ortopedik Onkoloji

Lenf (Lenfoma) Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Lenf (Lenfoma) Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Lösemi (Kan kanseri): Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Lösemi (Kan kanseri): Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Akciğer Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Palyatif Bakım: Nedir, Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Palyatif Bakım: Nedir, Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Likit Biyopsi Nedir? Likit Biyopsi Nasıl Yapılır?

Likit Biyopsi Nedir? Likit Biyopsi Nasıl Yapılır?

Gırtlak Kanseri Belirtileri Nelerdir, Nedenleri ve Tedavisi

Gırtlak Kanseri Belirtileri Nelerdir, Nedenleri ve Tedavisi

Deri Kanseri Türleri, Tanı ve Tedavi Süreçleri

Deri Kanseri Türleri, Tanı ve Tedavi Süreçleri

Kanser Nedir? Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Kanser Nedir? Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Yanlış tedavi nedeniyle kanser tüm vücuduna yayıldı

Yanlış tedavi nedeniyle kanser tüm vücuduna yayıldı

Kanser hakkında doğru bilinen yanlışlar

Kanser hakkında doğru bilinen yanlışlar

İmmünoterapi Nedir? İmmünoterapi Nasıl Uygulanır?

İmmünoterapi Nedir? İmmünoterapi Nasıl Uygulanır?

Yumurtalık (Over) Kanseri Nedir, Belirtileri ve Tedavisi

Yumurtalık (Over) Kanseri Nedir, Belirtileri ve Tedavisi

Böbrek Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemi

Böbrek Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemi

Kanser Ağrısı

Kanser Ağrısı

Kemik Tümörleri

Kemik Tümörleri

Kanser Tedavisi Nedir? Kanser Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kanser Tedavisi Nedir? Kanser Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tümünü göster