Gebze
Mevhibe Gülen Aslan
Uzm. Dr.

Mevhibe Gülen Aslan

2022 yılından bu yana Anadolu Sağlık Merkezi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görevini sürdürüyor.

Uzmanlık

 • Kemik iliği nakli

Eğitim

 • Uzmanlık, Mersin Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, 1997-2003
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adana, 1996-1997  
 • Özel Toros Koleji, Mersin, 1990-1996  

Çalıştığı Kurumlar

 • Muş Devlet Hastanesi
 • Baypark Hastanesi
 • Koç Üniversitesi Hastanesi
 • Medicine Hastanesi
 • Memorial Şişli Hastanesi
 • Türk Tabipler Odası       
 • Türk Pediatri Kurumu 
Sertifikalar:      
 • 2021- Pediatrik Kemik İliği Nakli Yardımcı Hekimi, İstanbul    
 •  2014- Ege Üniversitesi- Yenidoğanda İnvaziv Girişimler Kursu, İstanbul      
 • 2014- NRP- Yenidoğan Resüsitasyon Programı, İstanbul      
 • 2006- ÇİLYAD- Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu, Mersin       

Kongreler:      

 • 2018-1. Uluslararası Sosyal Pediatri Kongresi, İstanbul, Türkiye
 • 2012- 19. Ulusal Allerji ve İmmünoloji Kongresi , Antalya, Türkiye
 • 2011- 7. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, - Ankara, Türkiye
 • 2011- EAACI (The European Academy of Allergy and Clinical Immunology) Kongresi, İstanbul, Türkiye 
 • 2010- Mersin Pediatri Günleri, Mersin, Türkiye

1- Arikoglu T, Aslan G, Batmaz SB, Eskandari G, Helvaci I, Kuyucu S. Diagnostic evaluation and risk factors for drug allergies in    children: from clinical history to skin and challenge tests. Int J Clin Pharm. 2015;37(4)583-91.  

2- Unal S, Toros F, Kütük MÖ, Uyanıker MG. Evaluation of the psyhological problems in children with sickle cell anemia and their families. Pediatr Hematol Oncol. 2011 May;28(4):321-8. doi: 10.3109/08880018.2010.540735. Epub 2011 Feb 23.  

3- Arikoglu T, Aslan G, Batmaz SB, M.D; Yildirim D, Kuyucu S. Discrepancies in the diagnosis and classification of nonsteroidal anti-inflammatory drug hypersensitivity reactions in children. Allergologia et Immunopathologia. August 2015, Volume 37, Issue 4, pp 583–591  

4- Evaluation of children admitted with a history of drug allergy: from claim to confirmation Uyaniker M ; Arikoglu T ; Tufekci, S ; Kuyucu,

S (EAACI – 2011- bildiri sunumu  

5- Çocukluk Çağında İlaç Allerjileri ve Sıklığının Belirlenmesi (Uzmanlık bitirme tezi- Mersin 2011)  

6- Henoch- Schönlein Purpurası: 131 Vakanın Değerlendirilmesi Ali Delibaş, Selda Polat, Mevhibe Gülen Uyanıker, Mustafa Uyar (Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)  

7- Turner Sendromu’ nun Nadir Tipleri Akbaş Etem, Mert Altuntaş Zuhal, Karakaş Çelik Sevim, Dilek Umut Kutlu, Delibaş Ali, Özen Samim, Aslan Mamur Badel, Uyanıker Gülen (XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 27-30 Ekim 2011, Antalya)  

8- Miyokardit ile ortaya çıkan ve takibinde yaygın değişken immün yetmezlik gelişen sistemik lupus eritematozus vakası, Ali Delibaş, Ali Ertuğ Arslanköylü, Gülen Uyanıker, Derya Çıtırık, Olgu Hallıoğlu, Necdet Kuyucu (6. Ulusal Nefroloji Kongresi, 7-10 Ekim Swissotel, Ankara)  

9- Tanyeli A, Tavil B, Aslan MG, Pretransplant Dönemde Hasta Değerlendirmesi. Kansoy S, editör. Çocuklarda Kök Hücre Nakli. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. P.14-7.   10- Aslan MG, Tanyeli A, Hemoglobin Elektroforezi Testinin Değerlendirilmesi. Yıldız İ, Karaböcüoğlu M, Sarımurat MN, Soysal A, Tutak E, Tunç T editör. Memorial Pediatri Uygulamaları. 3. Baskı. İstanbul: 2021. P.1339-1341.

İlgi Alanları

Çocuk Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Bazı kanser çeşitleri özellikle çocukluk çağında daha fazla oluşur. Bu kanserlerin erken tespiti özellikle ailelerin belirtiler hakkında bilgi sahibi olmasıyla daha olasıdır. Erken tespit edilen kanserlerin tedavisi daha kolay olabilirken yayılma ihtimalinin de önüne geçilmiş olur.