Gebze
Savaş Kansoy
Prof. Dr.

Savaş Kansoy

2022 yılından bu yana Anadolu Sağlık Merkezi’nde Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi uzmanı olarak görevini sürdürüyor.

Uzmanlık

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi
 • Pediatrik Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli

Eğitim

Üniversite

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1978

Uzmanlık

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 1982

Yandal Uzmanlık 

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji  2002 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi  2012

Doçentlik

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1995

Profesörlük    

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002

Çalıştığı Kurumlar

 • Sarıkamış Asker Hastanesi
 • Erzurum Numune Hastanesi

Kemik İliği Kök hücre Nakli hastalarında trombotik parametreler, Pediatrik Hematoloji Kongresi ,Trabzon 2003

Kök Hücrede CD133 Antijeni : Pediatrik Hematoloji Kongresi 2005. Araştırma ödülü

Febril nötropenik hastalarda Toll like Reseptörlerin rolü , En iyi poster ödülü. Türk Hematoloji Kongresi 2008, Çeşme-İzmir

Ulusal pediatrik kök hücre nakil aktivitesi-Sözel sunum ikincilik ödülü, Türk Hematoloji Derneği Kök Hücre Nakli Kongresi, 2022, Antalya

 • Türk Tabibler Birliği İzmir ve Kocaeli Şubesi, 

 • Türkiye Milli Pediatri Derneği - İzmir 

 • European Group for Bone Marrow Transplantation (EBMT) ; Ege Üniversitesi Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi  “European      Group for Bone Marrow Transplantation (EBMT)” tarafından Haziran 2007’de akredite edildi.

 • Türk Pediatrik Hematoloji Derneği , Yönetim Kurulu Üyeliği iki dönem (2005-2009)

 • Türk Hematoloji Derneği , Yönetim Kurulu Üyeliği iki dönem (2001/2005)

 • TCSB Ulusal kordon komisyonu (UKOK) 2016 devam ediyor.

 • Türk Pediatrik Onkoloji Derneği 

 • Kemik İliği Transplantasyon Vakfı (KİTVAK ) Mütevelli Heyet Üyeliği

Kurucusu olduğu Üniteler                        

 1. SSK Tepecik Hastanesi Çocuk Onkoloji Kliniği (1990)
 2. SSK Tepecik Hastanesi Çocuk  Kemik İliği Transplantasyon   Ünitesi (1992)
 3. EÜTF Pediatrik Kemik İliği Transplantasyonu Ünitesi (1998)
 4. JOURNAL of PEDIATRIC RESEARCH dergisi KURUCUSU,2014 ; 2022’de SCI başvurusu yapıldı.  

Kuruluşuna katkı sağladığı transplantasyon üniteleri                        

 1. İzmir BUÇH EAH Pediatrik  Çocuk  Kemik İliği Transplantasyon   Ünitesi (2019),
 2. Ümraniye EAH Pediatrik  Çocuk  Kemik İliği Transplantasyon   Ünitesi    (2020),
 3. Kanuni Sultan Süleyman EAH Pediatrik  Çocuk  Kemik İliği Transplantasyon   Ünitesi (2020) (Çam Sakura EAH’e devroldu.
 • 1.11.1991-31.1.1992’de  İsviçre-Basel Üniversitesi Tıp Fakültesi  Hematoloji-Onkoloji Bölümleri ve Kemik İliği ve Transplantasyon Ünitesi
 • Nisan 1996 Hematoloji-Onkoloji Kursu MD Anderson Hastanesi , Houston-Amerika

Kansoy S. “Kemik İliği ve Kök Hücre Transplantasyonu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 1.baskı, EÜTF Matbaası, 1999,   İzmir

Kansoy S. Talasemi Major’da Kemik iliği Nakli III.Ege Talasemi Günleri Kitabı , 2000, İzmir

Kansoy S. Türkiye’de Pediatrik KİT Merkezi Standartları. Çocukluk Çağı Akut Lösemileri, Antalya 2000 : 73-5

Kansoy S.  Çocuklarda Geç Yan etkiler. Kemik İliği  Transplantasyonu Özel sayısı Türkiye Klinikleri Dergisi. 2003

Kansoy S. Kemik İliği ve Kök Hücre Transplantasyonunda Kök  Hücre Uygulamaları. Pediatrik Onkoloji Hemşireliği Kurs Kitabı, İzmir, 2005

Kansoy S. Kök Hücre Kaynağı Olarak Kordon Kanı. Kök Hücre Özel Sayısı. Türkiye Klinikleri, 2008,

Kansoy S. Lenfomalarda Kök Hücre Nakli. Genel Pediatri Kitabı, Ed. Prof.Dr.Enver Hasanoğlu, 2009

Kansoy S, Aksoylar S. Çocuklarda Kemik İliği Nakli. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 2014 ve 2017

Kansoy S. Rabdomiyosarkom. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 2014 ve 2017

Kansoy S. Klinik bulgulara göre kanserli çocuğa yaklaşım. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 2014 ve 2017, -11. Çetingül N, S.Kansoy, M.Kantar. Onkolojik Hastalıklar. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Ed. A. Cura), 641-672, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 1999.  (1.05 puan)

Kansoy S, M.Kantar. Baş, Yüz ve Göz Muayenesi. Pediatrik Propedötik Fizik Bakı ve Semptom Bilgisi (Ed.  A.Cura), -Kantar M. Onkolojide Metabolik Acil Sorunlar. Çocukluk Çağında Onkolojik Aciller ve Destek Sağaltımı (Ed. N. Çetingül, S. Kansoy), 15-24, Meta Basım, İzmir, 2003. , -Türkiye’de Kordon Kanı Nakilleri. HEMATOLOG, 2016

Kansoy S. Çocuklarda Santral Sinir Sistemi Tümörleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, 2014 ve 2017, - Çocuklarda akut myeloblastik lösemi ve tedavisi. Pediatric Oncology Textbook, Poplack’s Türkçe, 2020, -Ulusal pediatrik kök hücre nakil aktivitesi, 2020, -Çocukuk çağı kök hücre nakli endikasyonları, Türkiye Klinikleri - Uluslararası kitap 2020, Ayrıca, çok sayıda yayınlanan uluslararası dergilerdeki çalışmalar ve bildiriler dışında impact değeri yüksek bazı dergilerde uluslararası çok merkezli çalışmalarda yer almaktadır.,    


EDİTÖRLÜK 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” kitabı editörü, 2014     

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” kitabı editörü, 2017 2.baskı, 

JOURNAL of PEDIATRIC RESEARCH” dergisi 

Çocuklarda Kök Hücre Nakilleri” kitabı editörü,

İlgi Alanları

Çocuk Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Bazı kanser çeşitleri özellikle çocukluk çağında daha fazla oluşur. Bu kanserlerin erken tespiti özellikle ailelerin belirtiler hakkında bilgi sahibi olmasıyla daha olasıdır. Erken tespit edilen kanserlerin tedavisi daha kolay olabilirken yayılma ihtimalinin de önüne geçilmiş olur.

Lenfoma Nedir? Lenf Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Lenfoma, bağışıklık sisteminin parçalarından biri olan lenfatik sistemden köken alan kanserleri anlatan genel bir terimdir. Lenfomalar; lenf bezi kanseri olarak bilinirler ancak organlarda da lenf bezini tutmadan hastalık ortaya çıkarabilir.

Multipl Miyelom

Multipl miyelom nadir görülen ve çoğunlukla yaşlılarda ortaya çıkan bir kemik iliği kanseridir. Multipl miyelom, tüm kanserlerin %1’ini ve hematolojik kanserlerin %10’unu oluşturur. Görülme sıklığı ise 100 binde dört civarında gerçekleşir. Türkiye’de yılda ortalama üç bin civarında multipl miyelom tanısı konulmaktadır.

Lösemi (Kan kanseri): Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Halk dilinde kan kanseri olarak geçen lösemi, kanser türleri içerisinde en çok görülen türlerden biridir. Kemik iliği ve lenfatik sistem kaynaklıdır. Bazı türleri çoğunlukla çocuklarda görülmekle beraber yetişkinlerde de görülen farklı türleri de vardır. Erken teşhis diğer tüm kanser türlerinde olduğu gibi lösemide de önem arz eder. Lösemi her ne kadar karmaşık bir tedavi sürecini içerse de geliştirilen yöntemler ve stratejiler sayesinde gün geçtikçe daha iyi bir noktaya gelmektedir.