Tümör Konseyi (Tümör Kurulları)

Anadolu Sağlık Merkezi kurulduğu günden bugüne uzman kadrosu ve teknolojik altapısıyla dünya standartlarında sağlık hizmeti sunarak sektörde fark yaratıyor. Özellikle Onkoloji alanında bir referans merkezi olan Anadolu Sağlık Merkezi, oluşturduğu ve kanser tanısı alan her hastanın multidisipliner bir şekilde tartışıldığı “Tümör Kurulları” ile de adından söz ettiriyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nde Genel Tümör Kurulu’nun yanı sıra toplam 11 tümör kurulu bulunuyor.

Anadolu Sağlık Merkezi’ndeki Genel Tümör Kurulu’na ek olarak, Avrupa Kanser Enstitüleri Birliği’nin (OECI) standartları gereği tümör kurullarının sayısı artırıldı. Kanser tanısı alan her hastanın mutlaka bir tümör kurulu tarafından görülmesi için her tümör için ayrı bir kurul oluşturuldu. Her tümör kurulunun ise bir başkanı var.

Neden Tümör Konseyleri (Tümör Kurulları):

Anadolu Sağlık Merkezi bünyesinde farklı disiplinlerin bir arada çalışması ve bu sayede sinerjinin oluşması amaçlanmaktadır. Kurullar farklı disiplinlerden çalışanların bir araya geldikleri çalışma gruplarıdır. Kurulların varlığı ve faaliyetleri sayesinde iyileşme ve gelişimin kuruluşta sürekli kılınması sağlanmaktadır.

Tümör Konseyi (Tümör Kurulu) Üyeleri:

Multidisipliner Tümör Kurulları medikal onkologlar, radyasyon onkologları, cerrahlar, patologlar, radyologlar, radyasyon fizikçileri, nükleer tıp uzmanı, onkoloji hemşireleri, vaka yönetici hemşireleri, tümör kurulu koordinatör hemşireleri, psikiyatrist, psikolog ve mesleki terapistlerin katılımıyla multidisipliner bir yapıda gerçekleştirilir. Multidisipliner ekibinin tümünün toplantılara katılımı yönetim desteği ile teşvik edilir, kurullara katılımlar mesleki performansa yansıtılabilir.

Tümör Konseyi (Tümör Kurulu) Üyelerinin Rol ve Sorumlulukları

Onkoloji Kurulu Başkanı (Tümör Kurulları Başkanı): Hastanedeki kanser programından sorumludur. Onkoloji Kurulu ve tüm tümör kurullarının yürütülmesinden sorumludur. Tümör kurullarına katılımı teşvik eder. Hasta gizliliğinin korunması konusunda tüm katılımcılara hatırlatmalar yapar. Yılda bir kez tüm kurulların raporlarını değerlendirir.

Tümör Kurulu Başkanı: Tümör kurulunun sorunsuz yürütülmesini sağlamada liderlik eder, kurul gündemine alınması istenen hasta önerilerini toplar, seçim kriterleri doğrultusunda belirler, kurulun etkili işleyişini sağlar, kurullarda alınan kararların uluslalarası rehberlere uyumunu izler, verileri değerlendirir, raporlar.

Tümör Kurulu Koordinatör Hemşiresi: Tümör Kurulu toplantılarını organize eder, toplantı koşullarını düzenler, kurul gündemini ilgililerle paylaşır ve hazırlıklı katılımı sağlar. Toplantı sonrası, alınan kararların hasta dosyasına kaydedilmesini sağlar, kurul kararlarına uyumu ve varsa sapma nedenlerini izler, raporlar.

Hekim (Primer/Sorumlu): Kurullara hasta seçim kriterleri doğrultusunda kanser hastası önerir, kurul toplantısına katılır, kurul gündemi doğrultusunda sunulacak olan hastanın hazırlığını yapar.
Önerdiği kanser hastasını kurulda sunar, hasta bilgilerinin gizliliğinin korunmasına dikkat eder.
Tümör kurullarında değerlendirilen hasta ile ilgili tedavi seçeneklerini ve alınan kararları hasta ile paylaşır ve nihai tedavi önerisini yapar.
Kurul tedavi önerisini, hastanın verdiği kararı ve birlikte kararlaştırılan nihai tedavi planını hasta dosyasında kayıt altına alır.

Tümör Konseyleri (Tümör Kurulları) Nasıl Çalışıyor?

Her kurula mutlaka Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Nükleer Tıp ve Patoloji katılıyor. Ayrıca kurullarda ilgili bölüm cerrahları da oluyor. Psikiyatrist ya da psikolog da duruma göre davet edilebiliyor. Ek olarak her kurulun ilgili bölümden bir başkanı ve kurul koordinatör hemşiresi bulunuyor.

Anadolu Sağlık Merkezi’nde Tümör Konseyleri (Tümör Kurulları) nasıl çalışır?

Anadolu Sağlık Merkezi’ne ikinci görüş için dışarıdan başvuran kişiler, yani sadece dokümanları gelmiş hastalar dahi kurula giriyor, tartışılıyor ve kaydı alınıyor. Kurullarda birçok fikir tartışılıyor ve hastanın tedavisi tek kişinin kararına kalmıyor. Kurullarda, alanında oldukça önemli uzmanların da fikirlerini almanın büyük faydası oluyor. Hastayla ilgili en doğru karar, kanserle ilgili tüm branşların ortak kararıyla, multidisipliner bir şekilde alınıyor.

Anadolu Sağlık Merkezi'nde Hangi Tümör Konseyleri (Tümör Kurulları) Bulunuyor?

Anadolu Sağlık Merkezi’nde Genel Tümör Kurulu’nun yanı sıra toplam 11 tümör kurulu bulunuyor.

 • Baş ve Boyun Tümörleri Kurulu
 • Endokrin Tümörleri Kurulu
 • Gastrointestinal Sistem Tümörleri Kurulu
 • Jinekolojik Tümörler Kurulu
 • Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Kurulu
 • Meme Tümörleri Kurulu
 • Nöro-Onkoloji Kurulu
 • Pediatrik Onkoloji Kurulu
 • Torasik Tümörler Kurulu
 • Üro-Onkoloji Kurulu
 • Moleküler Tümör Kurulu

Kurullar Ne kadar Sıklıkla Toplanıyor, Kaç Vaka Tartışılıyor?

Tümör kurulları haftanın 5 günü toplanıyor, her bir kurul toplantısında da 15-20 vaka tartışılıyor.

Baş ve Boyun Tümörleri Konseyi 

Kurul Asli Üyeleri:

 • KBB Uzmanı
 • Medikal Onkoloji Uzmanı
 • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
 • Patoloji Uzmanı
 • Radyoloji Uzmanı
 • Nükleer Tıp Uzmanı
 • Medikal Fizik Uzmanı
 • Tümör Kurulu Koordinatör Hemşiresi

Endokrin Tümörleri Konseyi

Kurul Asli Üyeleri:

 • Endokrinoloji Uzmanı
 • Medikal Onkoloji Uzmanı
 • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
 • Genel Cerrahi Uzmanı
 • Patoloji Uzmanı
 • Radyoloji Uzmanı
 • Nükleer Tıp Uzmanı
 • Tümör Kurulu Koordinatör Hemşiresi

Gastrointestinal Sistem Tümörleri Konseyi

Kurul Asli Üyeleri:

 • Genel Cerrahi Uzmanı
 • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
 • Patoloji Uzmanı
 • Gastroenteroloji Uzmanı
 • Radyoloji Uzmanı
 • Nükleer Tıp Uzmanı
 • Medikal Onkoloji Uzmanı
 • Yoğun Bakım Hekimi
 • Göğüs Cerrahisi Uzmanı
 • Radyasyon Fiziği Uzmanı
 • Tümör Kurulu Koordinatör Hemşiresi

Jinekolojik Tümörler Konseyi

Kurul Asli Üyeleri

 • Jinekoloji Uzman
 • Medikal Onkoloji Uzmanı
 • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
 • Patoloji Uzmanı
 • Genel Cerrahi Uzmanı
 • Radyoloji Uzmanı
 • Nükleer Tıp Uzmanı
 • Konsey Sekreter
 • Tümör Kurulu Koordinatör Hemşiresi

Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Konseyi

Kurul Asli Üyeleri:

 • Ortopedi Uzmanı
 • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
 • Patoloji Uzmanı
 • Radyoloji Uzmanı
 • Nükleer Tıp Uzmanı
 • Medikal Onkoloji Uzmanı
 • Plastik Cerrahi Uzmanı
 • Göğüs Cerrahisi Uzmanı
 • Medikal Fizik Uzmanı
 • Tümör Kurulu Koordinatör Hemşiresi

Meme Tümörleri Konseyi

Kurul Asli Üyeleri:

 • Genel Cerrahi Uzmanı
 • Radyasyon Onkoloji Uzmanı
 • Patoloji Uzmanı
 • Radyoloji Uzmanı
 • Nükleer Tıp Uzmanı
 • Medikal Onkoloji Uzmanı
 • Plastik Cerrahi Uzmanı
 • Psikolog ya da Psikiyatri uzmanı
 • Meme Merkezi Vaka Yöneticisi
 • Uluslararası Hastalardan Sorumlu Hekim

Nöro-Onkoloji Konseyi

Kurul Asli Üyeleri:

 • Nöroşirürji Uzmanı
 • Medikal Onkoloji Uzmanı
 • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
 • Nöroloji Uzmanı
 • Patoloji Uzmanı
 • Radyoloji Uzmanı
 • Medikal Fizik Uzmanı
 • Tümör Kurulu Koordinatör Hemşiresi

Pediatrik Onkoloji Konseyi

Kurul Asli Üyeleri:

 • Pediatrik Onkoloji Uzmanı
 • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
 • Patoloji Uzmanı
 • Çocuk Cerrahisi Uzmanı
 • Üroloji Uzmanı
 • Radyoloji Uzmanı
 • Göz Hastalıkları Uzmanı
 • Medikal Fizik Uzmanları
 • Tümör Kurulu Koordinatör Hemşiresi

Torasik Tümörler Konseyi

Torasik Tümörler Kurulumuz hakkında ayrıntılı bilgi almak için videomuzu izleyin.

Kurul Asil Üyeleri

 • Göğüs Cerrahisi Uzmanı
 • Medikal Onkoloji Uzmanları
 • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
 • Göğüs Hastalıkları Uzmanları
 • Nükleer Tıp Uzmanı
 • Patoloji Uzmanları
 • Radyoloji Uzmanları
 • Kurul Sekreteri
 • Tümör Kurulu Koordinatör Hemşiresi

Üro-Onkoloji Konseyi

Üroonkoloji Tümör Kurulumuz hakkında ayrıntılı bilgi almak için videomuzu izleyin.

Kurul Asil Üyeleri

 • Üroloji Uzmanı
 • Medikal Onkoloji Uzmanları
 • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
 • Patoloji Uzmanı
 • Nükleer Tıp Uzmanı
 • Radyoloji Uzmanı
 • Kurul Sekreteri
 • Tümör Kurulu Koordinatör Hemşiresi

Moleküler Tümör Konseyi

Kurulda Tartışılacak Olgular:
Tümör kuruluna moleküler test yapılmış kanser hastaları takip eden tıbbi onkoloğun önerisi ile çıkarılır.

Kurul Asli Üyeleri:

 • Patoloji Uzmanı
 • Medikal Onkoloji Uzmanı

Asli üyeler dışında tüm Anadolu Sağlık Merkezi hekimleri kurulların doğal üyesidir ve istedikleri her toplantıya katılabilirler.

Hastalar Tümör Konseylerinden Memnun mu?

Hastalar tümör kurullarında tartışıldıklarından dolayı memnun. Hasta bir doktora geliyor ama o hasta aslında 8-10 hekim tarafından, son gelişmeler ışığında değerlendiriliyor ve ortak bir karar çıkıyor. Sadece komplike vakalar değil, her kanser tanısı alan hasta kurula sunuluyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nde ayrıca tüm süreçler takip ediliyor. Multidisipliner yaklaşımda, birlikte değerlendirme ve birlikte karar verme bakış açısıyla hastalara en iyi hizmeti sunuluyor.

Tümör Konseylerinin hem Hekimler hem de Hastalar Açısından Önemi Nedir?

Tümör Kurulları’nın hem hastalar, hem doktorlar açısından büyük faydası var. Öncelikle her hekimin her hastayla ilgili fikri olmuş oluyor, hastalar multidisipliner bir şekilde takip ediliyor. Tüm hekimlerden fikir alınıyor, birden fazla öneri değerlendiriliyor. Aksi takdirde bir hasta hastalığı ile ilgili tüm branşları gezmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bir hastanın tüm ekip tarafından görülmesi hasta için de kolaylık ve avantaj.

Sağlık hizmetlerinde hastalara iyi bir hizmet sunabilmek ve hastaların zarar görmesini önleyebilmek için multidisipliner bir yaklaşım içinde olunması önemli. Dünyadaki istatistiklerde görüldüğü gibi sağlık hizmetleri sırasında hastaların başına gelen problemlerin en önemli nedenlerinden biri, sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunları. Özellikle de birkaç disiplinin ortak kararını gerektiren durumlarda o disiplinlerin bir araya gelip iletişim halinde olmamasından kaynaklanıyor pek çok sıkıntı. “Önce zarar verme” ilkesine uyabilmek ve hastalara en iyi hizmeti sunabilmek için bir arada çalışılması lazım. Özellikle de Onkoloji, daha fazla bir araya gelip birlikte çalışmayı gerektiren bir alan. Çünkü kanser hastalarının durumları daha karmaşık ve hastalıkları ölüm ve ciddi sakatlıklarla sonuçlanabiliyor. Hastalık birçok sistemi etkileyebiliyor. Öte yandan onkolojide özellikle literatür çok hızlı değişiyor. Bu nedenle kurullarda herkes kendi ihtisas alanında bu değişikliği takip edebiliyor. Bir araya gelindiği zaman her uzman kendi açısından hastayı değerlendirebiliyor ve o görüşler birlikte konsolide edilebiliyor. Ayrıca en güncel literatür verisiyle, güncel kanıtlarla hasta ile ilgili en sağlıklı karar verilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla kanser tanı, tedavi ve takibi konuşuluyor kurullarda. Bir araya gelmek çok kritik. Bir araya gelmenin en önemli platformu ise multidisipliner tümör kurulları.

Konsey Kararlarına Uyuluyor mu?

Anadolu Sağlık Merkezi’nde kanserler organ bazlı gruplandırılıyor. Olabilecek tüm kanserleri kapsayacak tümör kurulu yapısı var. Her tümör kurulu vakaların durum ve sayısına göre haftada bir kez toplanıyor ve o hafta yeni tanı alan veya tedavisinde değişiklik gereken, beklenmedik gelişme olan hastaları tartışıyor. Her kurula kesin gelmesi gereken uzmanlar var. Orada yeni gelişmeler ve kanıta dayalı bilginin ışığında ortak bir karar veriliyor ve hastanın dosyasına kaydediliyor. Bu da hastaya takip ettiği doktoru tarafından bildiriliyor. Sonrasında da o verilen kararlara uyum da takip ediliyor. Bazen kurulda verilen karara uyulmayabiliyor, hasta o tedavi şeklini istemeyebilir veya başka bir hastanede tedavisine devam etmek isteyebilir. Ya da herhangi bir sebep de olmayabilir. Dolayısıyla o multidisipliner yaklaşımın çıktısı da takip ediliyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nde verilen kararlara uyum oldukça yüksek, yüzde 90’ların üstünde kurul kararına uyuluyor. OECI akreditasyonu kapsamında yeni tanı alan hastaların en az yüzde 50’si kurullarda tartışılmalı. Anadolu Sağlık Merkezi’nde bu oran yüzde 90’ın üzerinde.