Gebze Ataşehir
Ahmet Nadir Tosyalı
Op. Dr.

Ahmet Nadir Tosyalı

2010 yılından bu yana Anadolu Sağlık Merkezi’nde çocuk cerrahisi uzmanı olarak görevini sürdürüyor

Uzmanlık

 • Yenidoğan Cerrahisi
 • Çocuk Ürolojisi
 • Onkolojik Cerrahi
 • Abdominal Cerrahi
 • Çocuk Endokrin Cerrahisi
 • Çocuk Travmaları ve Yanıklar
 • Çocuk Göğüs Cerrahisi uygulamaları
 • Port Uygulamaları

Eğitim

Üniversite

 • Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır 1984    

Uzmanlık eğitimi

 • Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi, Diyarbakır 1994
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Yeterlilik Belgesi, 2002

Çalıştığı Kurumlar

 • Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Anadolu Sağlık Merkezi
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
 • Pediatrik Üroloji Derneği
 • Cinsel Gelişim ve Hipospadias Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • Etik ve İtibar Derneği
 • Türkiye Cerrahi Enfeksiyon Derneği

1.Anorektal Malformasyonlar ve Onarımları Kursu, 1989

2.Uluslararası Hipospadias Kursları 1, 1992; 2, 2012; 3, 2012

3.Video Endo-Laparoskopik Cerrahi Temel Eğitimi, 1995

4.Pediatrik Ürodinami Kursu, 1995

5.Uluslararası Cinsel Gelişim Bozuklukları ve Onarımı Kursu, 1996

6. İş Hekimliği Serifikasyonu, 1998

7. İnmemiş Testis Çalıştayı, 2004

8. Uluslararası İnmemiş Testis ve Yandaş Anomaliler Çalıştayı, 2004

9. Dünya Hipospadias ve Cinsel Gelişim Bozukluları Çalıştayı, 2005

10.Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası, 2007, 2010

11.Çocuk Onkolojisi Eğitimi Çalıştayı, 2010

12.Çocuklarda Videoürodinami Uygulamaları Çalıştayı, 2010

13. Cinsel Gelişim Kusurlarında Güncel Yaklaşımlar Çalıştayı, 2012

14.Temel Yaşam Desteği Eğitimi, 2012, 2014

1. Tosyalı AN.,Aydın G.,Arıtürk E.:Anorektal Anomali Operasyonlarında Kullanılmak Üzere Dizayn Edilmiş Basit Bir Kas Stimülatörü.Ulusal Biyofizik Kongresi.(1990) Sunum

2. Tosyalı AN.,Aydın G.,Arıtürk E.:Anorektal Anomali Operasyonlarında Kullanılmak Üzere Dizayn Edilmiş Basit Bir Kas Stimülatörü. Türkiye Çocuk Cerrahisi X.Ulusal Kongresi.  (1990) Sunum

3. Aydın G.,Tosyalı AN.,Karadağ Ç.,Arıtürk E.:Five Years Experience with Hypospadias “Hypos-92” International Meeting and Workshop for Hypospadias Surgery (1992) Sunum

4. Tosyalı AN.,Aydın G.,Arıtürk E.:Deneysel İntestinal İskemi-Reperfüzyon Modelinde Değişik Koruyucu Ajanların Etkilerinin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi.Türkiye Çocuk Cerrahisi XI.Ulusal Kongresi. (1991) Sunum

5. Arıtürk E.,Tosyalı AN.,Arıtürk N.:A Case of Waardenburg Syndrome And Aganglionosis.TT J of Ped 34 (1992) 111-114

6. Aydın G.,Otçu S.,Tosyalı AN.,Mehmetoğlu F.:Renal Tuberculosis in A Child.Tr J. of Medical Sciences 22 (1994) 51-52

7. Tosyalı AN., Şehiraltı V.,Timur Ç.:Bir “Inflamatory Myofibroblastic Pseudotumor”Olgusu  Türkiye Çocuk Cerrahisi XIV.Ulusal Kongresi. (1995) Sunum

8. Şehiraltı V., Tosyalı AN., Ulukaya Durakbaşa Ç.:Splenektomi + Ototransplantasyon Uygulanan Iki Gaucher Hastalığı Olgusu.Türkiye Çocuk Cerrahisi XVI.Ulusal Kongresi (1998) Sunum  

9. Ataş E.,Alpay H.,Tosyalı AN.,Şehiraltı V.,Peltekoğlu E.:Üriner Sistem Anomalisi Saptanan  Olgularımızın Değerlendirilmesi.XV. Ulusal Nefroloji,Hieprtansiyon,Diyaliz,Transplantasyon Kongresi (1998) Sunum

10. Ulukaya Durakbaşa Ç., Tosyalı AN.,Zemheri E., Şehiraltı V.:Intestinal Duplication Cyst Presenting In A Hernia Sac", 3 rd Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons / MAPS (2000) Sunum

11. Tosyalı AN., Şehiraltı V.,Ulukaya Ç.,Yörük A.,Mutuş M.:Çocuklarda İntraabdominal Solid Tümörler:9 Yıllık Deneyim.Türkiye Çocuk Cerrahisi XIX.Ulusal Kongresi. (2001) Sunum

12. Şehiraltı V.,Tosyalı AN.,Ulukaya Ç.,Yörük A.,Mutuş M.:100 Solid Tumors In 10 Years:A Single Institution’s Experience.Fourth Congress of Mediterranean Association of Pediatric Surgeons (2002) Sunum.

13. Önen A.,Tosyalı AN.,Kararmaz A.,Dokucu Aİ.,Öztürk H.,Otçu S.,Kaya M.:İnguinal Herni Tamirlerinde Ameliyat Öncesi ve Sonrası Uygulanan Lidokain İnfiltrasyonunun Ameliyat Sonrası Ağrı Üzerine Etkisi. 17 (2003) 17-20

14. Durakbaşa Ç.,Tosyalı AN., Mutuş M.,Şehiraltı V.,Meriç F.,Ayhan Y.,Andac N.:Should Children  with Isolated Preauricular Tags Be Routinely Evaluated for Associated Renal and Cardiac Malformations. Marmara Med J 17(3) (2004) 103-106

15. Işık N.,Tosyalı AN:,Kırcelli A.:Currarino’s Triad:Diagnostic Procedures and Operative Approaches With Four Cases Report.J of Neur Chir 16 (2004) 76-81

16. Besli E.,Fedakar A.,Üçel R.,Tosyalı AN., Ergüven M.:Gecikmiş Bir Posttravmatik Diyafragma Hernisi. Göztepe Tıp Dergisi 20 (2005) 178-179

17. Özdoğan T., Ergüven M., Eser I., Ulukaya Durakbaşa Ç., Şehiraltı V., Mutuş M., Tosyalı AN., İşcan M., Yıldız E., Eti N., Kut A.:Dört Yıllık Dönemde Konjenital Diafragma Herni Olgularımız. 13. Ulusal Neonatoloji Kongresi.(2005) Sunum

18. Ulukaya Durakbaşa Ç., Kılıç Y., Pelit M., Tosyalı AN.,Şehiraltı V., Aksu N., Mutuş M., Bakan N.: Yutma Disfonksiyonlu Çocuklarda Perkütan Endoskopik Gastrostomi (Peg) Uygulamaları. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXIII. Ulusal Kongresi. (2005) Sunum 

19. Yıldız N., Özdoğan T., Ergüven M., İşcan M., Yıldız E., Yıldız M., Tosyalı A.,Şehiraltı V.  Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç. Clinical Profile And Outcome Of Peritoneal Dialysis In The Newborn: One Center’S Experience.7th European Peritoneal Dialysis Meeting(2005) Sunum

20. Timur Ç., Yörük A., Şehiraltı V., Eser I., Gök E., Tosyalı AN., Ulukaya Durakbaşa Ç., Mutuş M., Yılmaz Ö., Ergüven M., "Results Of Splenectomy In Our Patients With Chronic Itp.XXXth World Congress of International Society of Hematology (2005) Sunum

21. Durakbaşa Ç.,Sander S.,Tosyalı AN.,Şehiraltı V.,Tireli A.,Mutuş M.:Pulmonary Hydatid Disease in Children:Outcome of Surgical Treatment Combined With Perioperative Albendazole Therapy. Pediatr Surg Int 22 (2006) 173-178

22. Durakbaşa Ç.,Tosyalı AN.,Pelit M.,Şehiraltı V.,Mutuş M.,Kılıç YE.,Bakan N.,Saltık S.:Kronik Nörolojik Hastalığa Bağlı Beslnem Güçlüğü Çeken Çocuklarda PEG Uygulamaları. Çocuk Cerrahisi Dergisi 20(2) (2006) 89-94

23. Durakbaşa Ç.,Tosyalı AN.,Şehiraltı V.,Timur Ç.,Mutuş M.:Pediatric Splenectomy for Hematological Diseases:Outcome Analysis. Pediatr Surg Int 24 (2006) 125-130

24. Durakbaşa Ç.,Tosyalı AN.,Taşbaşı İ.,Şehiraltı V.,Mutuş M.,Zemheri E.:An Evaluation of Individual Plain Abdominal Radiography Findings in Pediatric Appendicitis:Result From a Series of 424 Children.T J of Trau & Emer Surg 12(1) (2006) 51-58

25. Durakbaşa Ç., Tosyalı AN.,Tireli GA.,Sander S., Şehiraltı V.,Tireli A.,Mutuş M.:An Audit on Pediatric Hydatid Disease of Uncommon Localization:Incidence,Diagnosis,Surgical Approach and Outcome.J Pediatr Surg 41 (2006) 1457-1463

26. Mutuş M., Şehiraltı V., Tosyalı AN., Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H.:Çocukluk Çağı Teratomları: 15 Yıllık Deneyim.Türkiye Çocuk Cerrahisi XXIV. Ulusal Kongresi. (2006) Sunum

27. Ulukaya Durakbaşa Ç., Tosyalı AN.,Mutuş M., Şehiraltı V., Maşrabacı K., Okur H.:Morgagni Hernisi: Bir Çocuk Cerrahisi Kliniği Deneyimi. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXV. Ulusal Kongresi. (2007) Sunum 

28. Şehiraltı V., Tosyalı AN., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Özen M., Okur H.:İzole Böbrek Kist Hidatikleri. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXV. Ulusal Kongresi. (2007) Sunum 

29. Tosyalı AN., Ulukaya Durakbaşa Ç., Şehiraltı V., Mutuş M., Sert M.,Okur H.:Dalak Epidermoid Kistleri.Türkiye Çocuk Cerrahisi XXV. Ulusal Kongresi. (2007) Sunum

30. Şehiraltı V., Tosyalı AN., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Özen M., Okur H.:İzole Böbrek Kist Hidatikleri. 9. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi ve Güncelleştirme Kursu (2007) Sunum 

31. Ulukaya Durakbaşa Ç., Mutuş M., Tosyalı AN., Şehiraltı V., Maşrabacı K., Okur H.: Çocuklarda Spontan Pnömotoraks Türkiye Çocuk Cerrahisi XXV. Ulusal Kongresi (2007) Sunum

32. Ulukaya Durakbaşa Ç., Zemheri E., Maşrabacı K., Tosyalı AN.,Okur H.:Çocuklarda Çok Nadir  Bir Karın İçi Kitle Nedeni: Dezmoid Tümör: . Türkiye Çocuk Cerrahisi XXV. Ulusal Kongresi.  (2007) Sunum

33. Şehiraltı V.,Tosyalı AN., Mutuş M., Durakbaşa Ç.,Özen MA.,Okur H.: İzole Böbrek Kist Hidatikleri  Çocuk Cerrahisi Dergisi 22(1) (2008) 46-48 

34. Şehiraltı V., Tosyalı AN., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Özen M., Okur H.:Isolated Renal Hydatid Cysts. 9th Congress of European Paediatric Surgeons’ Association (EUPSA), TÜRKIYE (2008) Sunum

35. Mutuş M., Tosyalı AN., Durakbaşa C.,Şehiraltı V., Baş A., Okur H.: Çocuklarda Spontan Pnömotorax. Çocuk Cerrahisi Dergisi 22(2) (2008) 66-69

36. Tosyalı AN., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Sert M., Özen M., Şehiraltı V., Okur H.: Kostik Madde Alımı Öyküsü Olan Her Çocukta Rutin Endoskopik İnceleme Yapılmalı Mıdır? 

37. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXVI. Ulusal Kongresi. (2008) Sunum

38. Mutuş M., Şehiraltı V., Ulukaya Durakbaşa Ç., Tosyalı AN., Özen M., Okur H.:Hidatik Kistlerde 15 Yıllık Deneyim. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXVI. Ulusal Kongresi. (2008) Sunum 

39. Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., Mutuş M., Baş A., Özen M., Şehiraltı V., Tosyalı AN.:Çocuklarda Bulgu Veren Omfalomezenterik Kanal Artıkları (Omka).Türkiye Çocuk Cerrahisi XXVI. Ulusal Kongresi. (2008)  

40. Ulukaya Durakbaşa Ç.,Tosyalı A.N.,Okur H., Mutuş M., Baş A., Özen M.A.,Şehiraltı V. Çocuklarda Bulgu Veren Omfalomezenterik Kanal Artıkları.: Türkiye Çocuk Cerrahisi XXVI. Ulusal Kongresi. (2008) Sunum

41. Mutuş M., Şehiraltı V., Ulukaya Durakbaşa Ç., Tosyalı AN., Yörük A., Okur H.: Wilms Tümörlerinde 16 Yıllık Deneyim Sonuçları. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXVI. Ulusal Kongresi. (2008) Sunum 

42. Ulukaya Durakbaşa Ç.,Tosyalı AN., Okur H., Mutuş M., Baş A., Sert M., Şehiraltı V.:

Çocuklarda Perkütan Endoskopik Gastrostomi (Peg) Uygulamalarının Endikasyonları, Komplikasyonları Ve Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXVI. Ulusal Kongresi. (2008) Sunum 

43. Ulukaya Durakbaşa Ç.,Tosyalı AN., Okur H., Mutuş M., Baş A., Sert M., Şehiraltı V.:

Pediatric Percutaneous Endoscopic Gastrostomy. 7th Congress of the Mediterranean Association of Pediatric Surgeons, TUNUS, (2008) Sunum

44. Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç.,Tosyalı AN., Şehiraltı V.,  Yörük A., Okur H.: Wilms’ Tumor: 16 Years’ Experience", 9th Congress of European Paediatric Surgeons’ Association/EUPSA (2008) Sunum

45. Ulukaya Durakbaşa Ç., Özen M., Sert M., Baş A., Ünal T., Mutuş M., Tosyalı AN., Okur H., Pediatrik Hastalarda Pilonidal Sinüsün Basit Ve Etkin Tedavisi. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXVII. Ulusal Kongresi. (2009) Sunum 

46. Mutuş M., Yıldız N., Okur H., Ulukaya Durakbaşa Ç., Tosyalı AN., Turhan P., Candan C., Baş A., Özen M., Sert M.:Primer Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Hangi Seçenek? Antibiyotik Profilaksisi Ya Da Erken Girişim? Türkiye Çocuk Cerrahisi XXVII. Ulusal Kongresi. (2009) Sunum

47. Ulukaya Durakbaşa Ç., Okur H., Sert M., Mutuş M., Tosyalı A., Zemheri E., Özen M., Baş A., Cerrahi Girişim Gerektiren Over Kitleleri. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXVII. Ulusal Kongresi. (2009) 

48. Mutuş M., Yıldız N.,Tosyalı AN., Okur H., Ulukaya Durakbaşa Ç., Turhan P., Candan C.,Baş A., Özen M., Sert M.:Primer Vezikoüreteral Reflü Tedavisinde Hangi Seçenek? Antibiyotik Profilaksisi Ya Da Erken Cerrahi.:Pedüro 2. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi (2010) Sunum

49. Ulukaya Durakbaşa Ç.,Tosyalı A.N., Okur H., Mutuş M., Baş A., Özen M.A., Şehiraltı V., Zemheri I.E., "Symptomatic Omphalomesenteric Duct Remnants In Children", Pediatr Int, 52 ( 2010) 480-484 

50. Ulukaya Durakbaşa Ç., Özatman E., Mutuş M.,Tosyalı AN., Çağlar Oskaylı M.,Şehiraltı V., Mutuş M., Maşrabacı K., Gerçel G., Okur H.: Mıknatıs Herhangi Bir Yabancı Cisim Değildir. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXXI. Ulusal Kongresi. (2013) Sunum 

51. Ulukaya Durakbaşa Ç., Tosyalı AN., Gerçel G., Zemheri E., Çağlar Oskaylı M.,Maşrabacı K. Mutuş M., Okur H., Anadolulu A., Fettahoğlu S., Gökgöz Bayar A., Gülçin N., Okur H.: Pediyatrik Travma. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXXI. Ulusal Kongresi. (2013) Sunum

52. Ulukaya Durakbaşa Ç., Çağlar Oskaylı M., Mutuş M., Özatman E., Tosyalı AN.Şehiraltı V. Maşrabacı K., Gülçin N., Anadolulu A., Yörük A., Timur Ç., Ayhan A., Zemheri E., Okur H., Sık Uygulanan Bir Cerrahi Girişime Bakış: Lenf Nodu Biyopsileri. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXXI. Ulusal Kongresi. (2013) Sunum

53. Şehiraltı V., Okur H., Tosyalı AN., Mutuş H.M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Sert M., Anadolulu A., Özen M., Okur H., Fettahoğlu S., Özen M., Baş A., Çocuklarda Testis Protezi. IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi (2013 ) Sunum 

54. Ulukaya Durakbaşa Ç., Gülçin N., Tosyalı AN., Okur H., Bayar A., Yörük A., Baş A., Çağlar M., Sert M., Mutus M., Özatman E., Şehiraltı V., Gerçel G.: Çocuklarda Karaciğer Kitlelerine Yaklaşım. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXXI. Ulusal Kongresi. (2013) Sunum

55. Şehiraltı V., Tosyalı A., Fettahoğlu S., Çağlar M., Mutuş M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Yörük A. Özen M., Okur H., Bayar A., Zemheri I.E., Ozkanli S.:Overden Kaynaklanmayan Pelvik Kitleler.Türkiye Çocuk Cerrahisi XXXI. Ulusal Kongresi. (2013) Sunum

56. Mutuş M., Tosyalı AN.,Fettahoğlu S., Ulukaya Durakbaşa Ç., Şehiraltı V., Çağlar M., Candan C., Turhan P., Okur H.:Üreteropelvik Bileşke Darlıklarında Cerrahi Yaklaşımın Değerlendirilmesi. . Türkiye Çocuk Cerrahisi XXXI. Ulusal Kongresi. (2013) Sunum

57. Tosyalı AN., Caglar M., Ulukaya Durakbaşa Ç., Gökgöz Bayar A.,Şehiraltı V. MutuŞ M. Sert M., Gülçin N., Okur H., Fettahoğlu S., Anadolulu A.İ.:İntestinal Atrezilere Eşlik Eden Anomalilerin İrdelenmesi. Türkiye Çocuk Cerrahisi XXXI. Ulusal Kongresi. (2013) Sunum

Basın & Haberler

5 Temmuz 2018 Perşembe
CUMHURİYET
Defne'si için zamanı durdurdu

26 Ocak 2018 Cuma
SABAH
Türkiye'de tedavi Ospan'ı iyileştirdi.