Gebze
Tamer Aksoy
Uzm. Dr.

Tamer Aksoy

2018 yılından bu yana Anadolu Sağlık Merkezi’nde görevini sürdürüyor.

Uzmanlık

 • Kardiyovasküler Anestezi
 • Torasik Anestezi
 • KVC Yoğun Bakım
 • İntraoperatif TEE

Eğitim

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1990
 • Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Uzmanlık Eğitimi, 1997-2002

Çalıştığı Kurumlar

 • Artvin-Ardanuç Sağlık Ocağı Tabipliği (1990-1991)
 • Zonguldak Merkez 2 No’lu Sağlık Ocağı Tabipliği (1991-1997) 
 • Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon  Kliniği (Uzmanlık Eğitimi-1997-2002)
 • Özel Avrasya Hastanesi (2002-2003)
 • Özel İsviçre Hastanesi (2003-2004)
 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi (2004-2007)
 • Acıbadem Kocaeli Hastanesi (Şubat-Haziran 2007)
 • Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi (2007-2010)
 • Göztepe MedicalPark Hastanesi (2010-2018)
 • Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi (2014-…)

Anestezi Board Sertifikası (2007)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (AÜ AÖF-Önlisans-2010)

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı (C sınıfı-2016)

 • Türk Tabipleri Birliği 
 • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • EACTA (European Association Cardiothoracic Anaesth.)
 • Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği “İleri Transözofageal Kursu” İstanbul-2015
 • Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Geliştirme Kurulu “ Eğitimci Geliştirme Kursu”, İstanbul-2015
 • Yoğun Bakım Derneği “Mekanik Ventilasyon Kursu”, İstanbul-2010
 • İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü “Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi”, İstanbul-2009
 • NYSORA “Ultrasound Guided Regional Anesthesia and Pain Medicine Procedures”, NY-2008
 • Yeditepe Üniversitesi “Ultrason Eşliğinde Periferik Sinir Blokları”, İstanbul-2007
 • Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi “Kalp Cerrahisi Sonrası Yoğun Bakım Kursu”, Antalya-2005
 • Amerikan Hastanesi “Clinical Applications in Respiratory Care”, İstanbul-2001
 •  İstanbul Tabip Odası “Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kursu”, İstanbul-2001
 • TARD “ Anestezi Kursu”, İstanbul-2000

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SCI-EXPANDED)

1: N. Yurtseven , P. Karaca, M. Kaplan,V. Özkul, AK Tuygun, T. Aksoy, S. Canik, E. Kopman. The effect of nitroglycerine inhalation on patients with pulmonary hypertension undergoing mitral valve replacement surgery. Anesthesiology 2003, Oct;99(4):855-8.
2: E.Altınay, P.Karaca, N.Yurtseven, V.Özkul, T.Aksoy, A.Özler, S.Canik. Continuous positive airway pressure does not improve lung function after cardiac surgery, Can J Anesth 2006, 53: 919-925.
3: P. Karaca, N. Yurtseven, Y. Enç, T. Aksoy, O. Sokullu, F. Bilgen, S. Canik. Effects of different cardioplegic solutions on nitric oxide release from coronary vasculature in diabetic patients undergoing coronary artery bypass surgery. The Anatolian Journal of Cardiology 2006; 6: 347-51.
4: T. Aksoy, P.Karaca, M. Mahir Atasoy, Ş. Şahin. Isolated Third Nerve Palsy After Open Heart Surgery, Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 2007, Feb; 21(1):110-112
5:  Ö. Aydıner, B. Boztosun, M. Sırvancı, M. Akçakoyun, K. Karaman, T. Aksoy, L. Onat. Early and late outcomes of carotid artery stenting. The Anatolian Journal of Cardiology 2007; 7(2): 152-7.
6: Yurtseven N, Aydemir B, Karaca P, Aksoy T, Komurcu G, Kurt M , Ozkul V, Canik S PercuTwist: A new alternative to Griggs and Ciaglia’s Techniques. European Journal of Anesthesiology 2007, Jun; 24(6): 492-497.
7: Haberal I, Kaplan M, Zorman Y, Aksoy T, Erturk E, Akyildiz M. Carotid Artery Disease Development after Traumatic Injury Inflicted by a Ram's Horn. Heart Surg Forum. 2008;11(4):E260-2.
8: Akyildiz M, Zorman Y, Aksoy T, Yılmazer S.M, Erturk E, Onar Ç.L, Midi A. Giant Floating Thrombus Localized in the Ascending Aorta. Heart Surg Forum. 2010;13(3):E195-7.
9: E Demirsoy, KU Sarkislali, T Aksoy, MU Ergenoglu. Grafting the restenosed coronary artery, dealing with full metal jacket. The Annals of Thoracic Surgery. 2013; 96(3), 1123.
10: E Demirsoy, KU Sarkislali, T Aksoy, MU Ergenoglu. Surgery After “Full-Metal Jacket”: A Dangerous Pathway (Reply). The Annals of Thoracic Surgery. 2014; 97 (4), 1481.
11: ZO Toktaş, M. Konakçı, B. Yılmaz, MŞ Ekşi, T Aksoy, Y. Yener, O Koban et al. Pain control  following posterior spine fusion: Patient- controlled continuous epidural catheter infusion method yields better post-operative analgesia control compared to intravenous patient controlled analgesia method. A retrospective case series. Eur Spine J. 2016 May;25(5):1608-13.

12: Işık S, Akakın A, Ekşi MŞ, Yılmaz B, Aksoy T, Konakçı M, Toktaş ZO, Kılıç T. Bilateral central foot drop in a pediatric patient. Pediatr Neurosurg. 2017;52(1):62-66.

2.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1: N. Akyolcu, D. Öztekin, N. Kanan, İ. Öztekin, T. Aksoy. Cerrahi Yoğunbakım Ünitesinden Taburcu Olma Hazırlığı İçindeki Hastada Transfer Stresine Eşlik Eden Faktörlerin İncelenmesi. Hemşirelik Bülteni, Cilt X, Sayı 42, 1998.
2: N. Yurtseven, C. Güler, P. Karaca, V. Özkul, A. Kemal Tuygun, T. Aksoy, S. Canik. Aorta Koroner Baypas Greft Cerrahisinde Rokuronyum Bromür ile Sisatrakuryum Besilatın 

Hemodinamik Etkilerinin Karşılaştırılması. Göğüs Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi; Cilt: 9, 158-161, 2003.
3: T. Aksoy, N. Yurtseven, B. Aydemir, M Yaşaroğlu, P. Karaca, I. Doğusoy, S. Canik. Göğüs cerrahisinde farklı iki anestezi tekniğinin hemodinami, oksijenasyon ve şant değerlerine etkileri. Göğüs Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi., Cilt 11, sayı:1, 30-36, 2005.
4: O. Cücü, P. Karaca, Y. Enç, O. Yücel, T. Aksoy, Ş. Şenay, S. Canik. Comparison of thoracic paravertebral and epidural blocks for pain relief after thoracotomy (Torakotomi Sonrası Torakal Paravertebral ve Epidural Bloğun Ağrı Kontrolü Açısından Karşılaştırılması), Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 42-47, Ocak 2006.
5: P. Karaca, Y. Enç, N. Yurtseven, T. Aksoy, A. Kanca, G. Çamur, A. Süzer, S. Çiçek. Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Magnezyum Replasmanı, Göğüs Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi; Cilt: 12, 108-112, 2006.
6: I. Haberal, M. Akyıldız, T. Aksoy, E. Ertürk, Y. Zorman, M. Kaplan, M. Zengin. Comparison between pulmonary arterial and aortic root venting and their effect on pulmonary functions following CABG surgery, Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2008; 16(4): 211-215.
7: M. Akyıldız, T. Aksoy, B. Erden, E. Ertürk, L.Ç. Onar, H. Arbatlı. Tesadüfen Saptanan Koroner Arter Fistülünün Cerrahi Tedavisi, Maltepe Tıp Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Eylül 2009, s: 51-3
8: M. Akyıldız, Y. Zorman, E. Ertürk, L.Ç. Onar, T. Aksoy, H. Arbatlı. Distal Arkus Anevrizmasında Endovasküler Tedavi: Olgu Sunumu. Maltepe Tıp Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, s:60-3, Aralık 2009.
9: M. Akyıldız, T. Aksoy, E. Ertürk, Y. Zorman, B. Erden, L.Ç. Onar, M.S. Yılmazer, H. Arbatlı. 80’li Yaşlarda Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Yaşam Kalitesinin “Karnofsky Skoru” ile Analizi, Maltepe Tıp Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, s: 5-12, Aralık 2009.

10:  I. Haberal, M. Akyıldız, T. Aksoy, Y.Zorman, E.Ertürk, M. Zengin. Psödotrombositopenili bir hastada kardiyopulmoner destek altında koroner bypass cerrahisi: Olgu Sunumu.Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2011; 19(2): 261-3
11: T. Aksoy, I.Haberal, E.Ertürk, Y.Zorman, M. Akyıldız, O.Fındık. Koroner arter cerrahisinde sklerodermalı hastaya anestezik yaklaşım: İki olgu sunumu, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2011; 19(3): 449-51.

3. Kitap Bölümleri
1. Ağrı Doğası ve Kontrolü. Editör: Fatma Eti Aslan, 2014, Akademisyen Kitabevi. 

ISBN:9786054649488
2. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği. Editör: Mustafa Akman, 2014, Nobel Tıp Kitabevi. 

ISBN: 9786053350781

İlgi Alanları

Anestezi Nedir? Anestezi Yöntemleri Nelerdir?

Anestezi, duyu kaybı anlamına gelen bir kelimedir. Anesteziye neden olan ilaçlar anesteziklerdir.