Tıbbi Bölümler Doktorlar Evde Bakım ve Sağlık
Hemen Arayın

Uzmanlık

  • Kardiyovasküler Anestezi
  • Torasik Anestezi
  • KVC Yoğunbakım
  • İntraoperatif TEE

Yabancı Dil

  • İngilizce

Sosyal Hesaplar

Biyografi

1967,  Zonguldak doğumlu. İlk, orta ve lise eğitiminin ardından 1990 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2002’de Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olduktan sonra İstanbul’da çeşitli hastanelerde görev yaptı. Yardımcı doçent olarak tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri yüksek okullarında eğitim çalışmalarına katıldı. Evli ve bir çocuk babası.

İş Deneyimleri: 
Artvin-Ardanuç Sağlık Ocağı Tabipliği (1990-1991)
Zonguldak Merkez 2 No’lu Sağlık Ocağı Tabipliği (1991-1997) 
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Merkezi Anesteziyoloji ve Reanimasyon  Kliniği (Uzmanlık Eğitimi-1997-2002)
Özel Avrasya Hastanesi (2002-2003)
Özel İsviçre Hastanesi (2003-2004)
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi (2004-2007)
Acıbadem Kocaeli Hastanesi (Şubat-Haziran 2007)
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma  Hastanesi (2007-2010)
Göztepe MedicalPark Hastanesi (2010-2018)
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi (2014-…)

Eğitim

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1990
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Uzmanlık Eğitimi, 1997-2002 

Kurum Üyelikleri

Türk Tabipleri Birliği 
Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğunbakım Derneği
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
Türk Yoğun Bakım Derneği
EACTA (European Association Cardiothoracic Anaesth.)

Ödüller

Anestezi Board Sertifikası (2007)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (AÜ AÖF-Önlisans-2010)
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı (C sınıfı-2016)

Yayınlar

1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI & SCI-EXPANDED)

1: N. Yurtseven , P. Karaca, M. Kaplan,V. Özkul, AK Tuygun, T. Aksoy, S. Canik, E. Kopman. The effect of nitroglycerine inhalation on patients with pulmonary hypertension undergoing mitral valve replacement surgery. Anesthesiology 2003, Oct;99(4):855-8.

2: E.Altınay, P.Karaca, N.Yurtseven, V.Özkul, T.Aksoy, A.Özler, S.Canik. Continuous positive airway pressure does not improve lung function after cardiac surgery, Can J Anesth 2006, 53: 919-925.

3: P. Karaca, N. Yurtseven, Y. Enç, T. Aksoy, O. Sokullu, F. Bilgen, S. Canik. Effects of different cardioplegic solutions on nitric oxide release from coronary vasculature in diabetic patients undergoing coronary artery bypass surgery. The Anatolian Journal of Cardiology 2006; 6: 347-51.

4: T. Aksoy, P.Karaca, M. Mahir Atasoy, Ş. Şahin. Isolated Third Nerve Palsy After Open Heart Surgery, Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia 2007, Feb; 21(1):110-112

5:  Ö. Aydıner, B. Boztosun, M. Sırvancı, M. Akçakoyun, K. Karaman, T. Aksoy, L. Onat. Early and late outcomes of carotid artery stenting. The Anatolian Journal of Cardiology 2007; 7(2): 152-7.

6: Yurtseven N, Aydemir B, Karaca P, Aksoy T, Komurcu G, Kurt M , Ozkul V, Canik S PercuTwist: A new alternative to Griggs and Ciaglia’s Techniques. European Journal of Anesthesiology 2007, Jun; 24(6): 492-497.

7: Haberal I, Kaplan M, Zorman Y, Aksoy T, Erturk E, Akyildiz M. Carotid Artery Disease Development after Traumatic Injury Inflicted by a Ram's Horn. Heart Surg Forum. 2008;11(4):E260-2.

8: Akyildiz M, Zorman Y, Aksoy T, Yılmazer S.M, Erturk E, Onar Ç.L, Midi A. Giant Floating Thrombus Localized in the Ascending Aorta. Heart Surg Forum. 2010;13(3):E195-7.

9: E Demirsoy, KU Sarkislali, T Aksoy, MU Ergenoglu. Grafting the restenosed coronary artery, dealing with full metal jacket. The Annals of Thoracic Surgery. 2013; 96(3), 1123.

10: E Demirsoy, KU Sarkislali, T Aksoy, MU Ergenoglu. Surgery After “Full-Metal Jacket”: A Dangerous Pathway (Reply). The Annals of Thoracic Surgery. 2014; 97 (4), 1481. 

11: ZO Toktaş, M. Konakçı, B. Yılmaz, MŞ Ekşi, T Aksoy, Y. Yener, O Koban et al. Pain control  following posterior spine fusion: Patient- controlled continuous epidural catheter infusion method yields better post-operative analgesia control compared to intravenous patient controlled analgesia method. A retrospective case series. Eur Spine J. 2016 May;25(5):1608-13.

12: Işık S, Akakın A, Ekşi MŞ, Yılmaz B, Aksoy T, Konakçı M, Toktaş ZO, Kılıç T. Bilateral central foot drop in a pediatric patient. Pediatr Neurosurg. 2017;52(1):62-66.
 
2.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

1: N. Akyolcu, D. Öztekin, N. Kanan, İ. Öztekin, T. Aksoy. Cerrahi Yoğunbakım Ünitesinden Taburcu Olma Hazırlığı İçindeki Hastada Transfer Stresine Eşlik Eden Faktörlerin İncelenmesi. Hemşirelik Bülteni, Cilt X, Sayı 42, 1998.

2: N. Yurtseven, C. Güler, P. Karaca, V. Özkul, A. Kemal Tuygun, T. Aksoy, S. Canik. Aorta Koroner Baypas Greft Cerrahisinde Rokuronyum Bromür ile Sisatrakuryum Besilatın 
Hemodinamik Etkilerinin Karşılaştırılması. Göğüs Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi; Cilt: 9, 158-161, 2003.

3: T. Aksoy, N. Yurtseven, B. Aydemir, M Yaşaroğlu, P. Karaca, I. Doğusoy, S. Canik. Göğüs cerrahisinde farklı iki anestezi tekniğinin hemodinami, oksijenasyon ve şant değerlerine etkileri. Göğüs Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi., Cilt 11, sayı:1, 30-36, 2005.

4: O. Cücü, P. Karaca, Y. Enç, O. Yücel, T. Aksoy, Ş. Şenay, S. Canik. Comparison of thoracic paravertebral and epidural blocks for pain relief after thoracotomy (Torakotomi Sonrası Torakal Paravertebral ve Epidural Bloğun Ağrı Kontrolü Açısından Karşılaştırılması), Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 42-47, Ocak 2006.

5: P. Karaca, Y. Enç, N. Yurtseven, T. Aksoy, A. Kanca, G. Çamur, A. Süzer, S. Çiçek. Koroner Arter Baypas Cerrahisinde Magnezyum Replasmanı, Göğüs Kalp-Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Dergisi; Cilt: 12, 108-112, 2006.

6: I. Haberal, M. Akyıldız, T. Aksoy, E. Ertürk, Y. Zorman, M. Kaplan, M. Zengin. Comparison between pulmonary arterial and aortic root venting and their effect on pulmonary functions following CABG surgery, Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2008; 16(4): 211-215.

7: M. Akyıldız, T. Aksoy, B. Erden, E. Ertürk, L.Ç. Onar, H. Arbatlı. Tesadüfen Saptanan Koroner Arter Fistülünün Cerrahi Tedavisi, Maltepe Tıp Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Eylül 2009, s: 51-3

8: M. Akyıldız, Y. Zorman, E. Ertürk, L.Ç. Onar, T. Aksoy, H. Arbatlı. Distal Arkus Anevrizmasında Endovasküler Tedavi: Olgu Sunumu. Maltepe Tıp Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, s:60-3, Aralık 2009.

9: M. Akyıldız, T. Aksoy, E. Ertürk, Y. Zorman, B. Erden, L.Ç. Onar, M.S. Yılmazer, H. Arbatlı. 80’li Yaşlarda Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Yaşam Kalitesinin “Karnofsky Skoru” ile Analizi, Maltepe Tıp Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, s: 5-12, Aralık 2009.

10:  I. Haberal, M. Akyıldız, T. Aksoy, Y.Zorman, E.Ertürk, M. Zengin. Psödotrombositopenili bir hastada kardiyopulmoner destek altında koroner bypass cerrahisi: Olgu Sunumu.Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2011; 19(2): 261-3

11: T. Aksoy, I.Haberal, E.Ertürk, Y.Zorman, M. Akyıldız, O.Fındık. Koroner arter cerrahisinde sklerodermalı hastaya anestezik yaklaşım: İki olgu sunumu, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2011; 19(3): 449-51.

3. Kitap Bölümleri

1. Ağrı Doğası ve Kontrolü. Editör: Fatma Eti Aslan, 2014, Akademisyen Kitabevi. 
ISBN:9786054649488

2. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği. Editör: Mustafa Akman, 2014, Nobel Tıp Kitabevi. 
ISBN: 9786053350781

Kurs Katılımları

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği “İleri Transözofageal Kursu” İstanbul-2015
• Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Geliştirme Kurulu “ Eğitimci Geliştirme Kursu”, İstanbul-2015
• Yoğun Bakım Derneği “Mekanik Ventilasyon Kursu”, İstanbul-2010
• İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü “Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi”, İstanbul-2009
• NYSORA “Ultrasound Guided Regional Anesthesia and Pain Medicine Procedures”, NY-2008
• Yeditepe Üniversitesi “Ultrason Eşliğinde Periferik Sinir Blokları”, İstanbul-2007
• Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi “Kalp Cerrahisi Sonrası Yoğun Bakım Kursu”, Antalya-2005
• Amerikan Hastanesi “Clinical Applications in Respiratory Care”, İstanbul-2001
• İstanbul Tabip Odası “Kardiyopulmoner Resüsitasyon Kursu”, İstanbul-2001
• TARD “ Anestezi Kursu”, İstanbul-2000

Diyor ki...

Ailemle birlikte gezmek, evcil hayvanlarımla - bahçeyle ilgilenmek ve felsefe okumaları, yaşamımın en keyifli anları diyebilirim.

Randevu almak artık daha da kolay!

Apple Store ve Google Play Store’dan indireceğiniz Anadolu Sağlık Online Servisler uygulamasıyla işlemlerinizi çok daha hızlı yapabileceksiniz.

Uygulamamızı şimdi indirirseniz anında dilediğiniz doktordan online randevu alabilir, test ve görüntüleme sonuçlarınıza kolayca ulaşabilir ve geçmiş doktor ziyaretlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

app store
google play

Öncelikle Anadolu Sağlık Merkezi olarak birinci önceliğimizin hasta/hasta yakınlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı olduğunu belirtmek isteriz. Bu doğrultuda, dünyadan sonra Türkiye’de de Coronavirus (COVID–19) vakası görülmesinin ardından hastalarımızı ve refakatçilerimizi korumak ve güvenliklerini en üst seviyede tutmak amacıyla hastane yönetiminin aldığı önlemler çerçevesinde hasta ziyaretlerine bir süreliğine izin verilmeyeceğini paylaşmak isteriz.

Hastanemizde yatan hastalarımıza yalnızca bir refakatçinin eşlik etmesini önemle rica ederiz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.