Anadolu Sağlık Merkezi Hemşireleri bilimselliğe damgasını vurdu

Hemşirelik Haftası Anadolu Sağlık Merkezi’nde yine çeşitli etkinliklerle kutlandı. Hasta Bakım ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü tarafından 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler arasında özellikle “Hemşirelikte Kanıttan Uygulamaya-II” temalı bilimsel program büyük ilgi gördü. Bilimsel program, 17 Mayıs 2017 tarihinde Johns Hopkins Medicine ve farklı kurumlardan akademisyenler ve klinisyen hemşirelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Anadolu Sağlık Merkezi’nin ev sahipliğini yaptığı Hemşirelik Haftası etkinliğinde ‘’Dünyada ve Türkiye’de Palyatif Bakım’’ ve ‘’Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar’’  yurt içi ve yurt dışından katılan uzmanlar tarafından multidisipliner bir şekilde farklı boyutlarıyla ele alındı. Anadolu Sağlık Merkezi hemşirelerine, Johns Hopkins Medicine’den gelen uzman hemşireler tarafından 2 günlük “Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulamalar” kursu da verildi. Hemşirelikte kanıta dayalı uygulamaları ve bilimsel çalışmaları destekleyen Anadolu Sağlık Merkezi Hasta Bakım ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü’nün bu yıl ikincisini düzenlediği yarışmada, farklı kurum öğretim üyelerinden oluşan jüri, toplam 53 çalışmayı değerlendirdi. “En iyi Akademik Çalışma”, “En İyi Klinik Çalışma” ve “Anadolu Sağlık Merkezi’nde En İyi Klinik Çalışma” olmak üzere üç kategoride teşvik ödülleri sahiplerini buldu.
 

Hemşireler palyatif bakımın önemli bir parçası

Anadolu Sağlık Merkezi Hasta Bakım ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif Akbal açılış konuşmasında; giderek artan kronik hastalıkların tedavisinde palyatif bakım ve kanıta dayalı uygulamaların önem kazandığını, multidisipliner bir yaklaşımla verilen hizmetin hedefinde hasta ve ailesinin yaşam konforunu sağlamak olduğunu vurguladı. Hemşirelerin palyatif bakım ekibi içinde eğitici, rehabilite edici, özel bakım uygulayıcı, psikolojik destek sağlayıcı rollerinin öne çıktığını söyledi. Elif Akbal, Anadolu Sağlık Merkezi Onkoloji Merkezi’nin, bir referans merkezi olması nedeniyle bu alandaki hemşirelerin uzmanlaşmalarının hasta bakım kalitesini artırmada önemli olduğunu belirterek hemşirelere sürekli eğitim ve gelişim olanakları sağlanırken; bu tür bilimsel etkinliklerle güncel bilgi paylaşım ortamları yaratmanın diğer meslektaşların gelişimine de katkı sağladığını ifade etti. Anadolu Sağlık Merkezi Tıbbi Direktörü Prof. Dr. Yalçın İlker  konuşmasında “Özellikle sağlık kuruluşlarının hizmet kalitesini ve sürekliliğini sağlamada etkin olan hemşireler, multidisipliner ekip içinde ve hastanedeki tüm süreçlerde önemli rol üstlenmektedir” dedi.
 

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden akademisyen ve öğrenciler Anadolu Sağlık Merkezi’nde buluştu

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çok sayıda klinisyen, akademisyen ve öğrenci hemşirenin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte; “Dünyada Palyatif Bakım Uygulamaları” konulu panel ilgi gördü. Panelde Anadolu Sağlık Merkezi Onkoloji ekibi; Prof. Dr. Şeref Kömürcü, Türkiye’deki palyatif bakım uygulamaları, evdeki palyatif bakım sürecinde karşılaşılan kısıtlar, ilgili dernek çalışmaları ve yasal düzenlemeler konusunda bilgi aktarırken,  Uzm. Hemşire Asuman Kuşcu, Uzm. Dr. Ahmet Yanar Anadolu Sağlık Merkezi’ndeki palyatif bakım hizmetlerini anlattı. Uzm. Dr. Sharon Erel, geçmişten günümüze palyatif bakımda neler geliştiğinden bahsederken, Johns Hopkins Medicine’den Susan Kulik, dünyadaki ve Amerika’daki palyatif uygulamaları hakkında bilgi aktardı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden Doç. Dr. Selmin Şenol çocuklarda yaşanan kronik hastalıklar ve ailelerin eğitimlerinin desteklenmesinde sivil toplum kuruluşlarının rolünü anlatırken bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzm. Dr. Muzaffer Sezer ve Okan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Birsen Yürügen’in başkanlığında “Kronik Hastalıkların Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar” konulu panelde İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi’nden Prof. Dr. Gülbeyaz Can onkoloji hastalarının yaşadıkları ağrı, dispne (nefes darlığı), bulantı-kusma ve yorgunluk semptomlarının  yönetiminde  kanıta dayalı uygulamaları sunarken, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden Prof. Dr. Nermin Olgun, terminal dönemde ve yaşamın son günlerinde diyabet yönetimini;  Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Sıdıka Oğuz sık görülen kalp yetersizliği semptomlarında kanıta dayalı uygulamalar ve kalp yetersizliği hastalarında iletişim kurma becerileri hakkında bilgi verdi.
 

Anadolu Sağlık Merkezi hemşirelerine kanıta dayalı uygulama becerisi kazandırılıyor

Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarında hemşirelere beceri kazandırmak için düzenlenen kursta Johns Hopkins Medicine Akreditasyon ve Ruhsatlandırma Direktörü Susan Kulik ve Johns Hopkins Medicine Hemşirelik Bölümü Araştırma Programı Koordinatörü Elizabeth Scala eğitimci olarak görev aldı. Anadolu Sağlık Merkezi’nden 30 hemşireye kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları konusunda 2 günlük kurs verildi. Kanıta dayalı hemşirelik modelinin anlatıldığı kurs, grup çalışmalarıyla interaktif bir şekilde gerçekleşti. Anadolu Sağlık Merkezi Hasta Bakım ve Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Elif Akbal; kanıta dayalı uygulamaların, diğer sağlık disiplinlerinde olduğu gibi hemşireleri de yakından ilgilendirdiğini; günümüzde sağlık hizmetlerinde kanıta dayalı uygulamaların hasta bakım sonuçlarında fark yaratacak önemli bir değişim olduğunu belirtti.

Anadolu Sağlık Merkezi’nden ve çalışanlarından çok etkilendiğini belirten Susan Kulik “Hastalara verdiğimiz bakımı daha ileri taşımak için eğitimler veriyor, bilimsel çalışmalara önem veriyoruz. Dünyada birçok ülke ve hastane gezdim. Anadolu Sağlık Merkezi kesinlikle en iyi ilk 5 hastane arasına girer. Johns Hopkins Medicine ile afiliye olabilmek için hastanelerin zaten belirli bir düzeyde ve belirli bir kültürde olmaları gerekiyor. Aynı zamanda tabii farklı fazlar var. Anadolu Sağlık Merkezi de o fazların hepsini aşmış durumda ve hemşirelik hizmetleri açısından da en üstlerde olduğunu söyleyebilirim. Anadolu Sağlık Merkezi çalışanlarının bu durumdan gurur duyması gerekir, bilgi aktarmak için katıldığımız bilimsel etkinlikte biz de birçok şey öğrenmiş olduk” açıklamasında bulunurken, Elizabeth Scala ise “Hemşirelik Haftası kapsamında gerçekleştirdiğimiz eğitimler çok güzel geçti. Anadolu Sağlık Merkezi çalışanları eğitimde çok heyecanlıydı. Derse tamamen katıldılar, soru sordular ve kendi gruplarında da çalışmalar yaptılar. Oldukça aktif, meraklı ve ilgili öğrencilerdi. Benim için büyük bir zevkti” dedi.
 

Dereceye giren hemşirelere ödülleri verildi

“Kanıta Dayalı Uygulamalara Teşvik Ödülleri” jüri değerlendirmesi Prof. Dr. Gülbeyaz Can, Prof. Dr. Nermin Olgun, Doç. Dr. Ükke Karabacak, Doç. Dr. Sıdıka Oğuz, Dr. Hatice Karabuğa Yakar ve Uzm. Hemşire Ayşegül İnce tarafından yapıldı. “Kanıta Dayalı Uygulamalara Teşvik Ödülleri” yarışmasına kabul edilen 53 çalışma içerisinde öne çıkan 6 çalışma, sözel bildiri olarak araştırmacılar tarafından sunuldu. Sunum sonrası katılımcılar tarafından keypad oylama yöntemi ile seçilen akademik, klinik ve Anadolu Sağlık Merkezi’nde yapılan araştırmalar olmak üzere 3 kategoride birincilere ödülleri verildi.

Sağlık Merkezi
Anadolu Sağlık Merkezi

Acil Tıp