Anadolu Sağlık Merkezi'ne bir ESMO daha

Anadolu Sağlık Merkezi, 6. kez ESMO akreditasyonunu aldı

Anadolu Sağlık Merkezi olarak kanserde referans merkezi vizyonumuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda ESMO (European Society for Medical Oncology) tarafından verilen ESMO Designated Center of Integrated Oncology and Palliative Care (Entegre Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi) olarak akredite edildik. Anadolu Sağlık Merkezi onkoloji ve palyatif bakım bölümümüz 2007 yılından bu yana bu akreditasyona sahip. Akreditasyonun sürekliliği için her 3 yılda bir belirli kriterlerin karşılanması gerekiyor.

ESMO, onkoloji hastalarının bakım kalitesini değerlendirerek, bu hastaların tüm ihtiyaçlarının değerlendirilip, gerekli bakım uygulamalarının yapıldığını belgelendiriyor. Bu doğrultuda gerçekleşetirilen çalışmalarımız, ESMO içinde palyatif bakım ile ilgili bölüm olan ESMO Palliative Care Working Group (PCWG) tarafından altıncı kez akredite edildi.

ESMO nedir?

Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO -European Society for Medical Oncology), 1975 yılından bu yana başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanında yapılan kanser çalışmalarını ve onkoloji alanındaki profesyonelleri destekleyen bir kuruluştur.

ESMO Palyatif Bakım Akreditasyonu nedir?

2003 yılında, kanser merkezlerinin tıbbi onkoloji ve palyatif bakımın yüksek standartlarda entegrasyonu sağlaması amacıyla özel bir tanıma sahip ESMO Özel Entegre Onkoloji ve Palyatif Bakım akreditasyon programları başlatılmıştır.

Onkoloji ve palyatif bakımın tam entegrasyonunu amaçlayan bu programda kuruluşlar çeşitli kanıtlar sunarak 13 standart başlık altında mükemmel bir palyatif bakım ve onkolojik bakım entegrasyonu sağladıklarını kanıtlamaya çalışmaktadır.

ESMO, onkolojik tedaviler kadar palyatif bakıma da önem veriyor. ESMO kriterlerine göre mükemmel kanser merkezi, sadece radyoterapi ya da kemoterapi yapan bir merkez olmak demek değildir. Merkez, hastalarına kapsamlı bir destek ve palyatif bakımı onkolojik bakıma entegre bir şekilde sunmalıdır. Hastalara bakım veren doktor, hemşire ve diğer tüm çalışanların palyatif bakım konusunda eğitimli olmasını ve hasta ve ailenin de içinde olduğu  bakım şekline, bakım kararlarına katılım sağladığı bir yaklaşımı gerektirir.

Anadolu Sağlık Merkezi olarak bizim de amacımız, onkolojik tedaviler devam ederken ya da tamamlandığında tüm teşhiş ve tedavi aşamaları sırasında ve sonrasında hastayı ve aileyi rahatlatmak ve yaşam kalitesini artırmaktır.

Anadolu Sağlık Merkezi, Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO) kriterlerini başarılı bir şekilde yerine getirmeye devam ederek ESMO akreditasyonunu 6. kez yeniledi. Böylece Onkoloji ve palyatif bakım entegrasyonunda mükemmelliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

ESMO akreditasyonu her merkez tarafından kolaylıkla alınamamaktadır. Alışık olduğumuz akreditasyonlardan farklı olarak bu akreditasyonda kanıt düzeyi yüksek bilimsel bakım sonuçları ve belgelerle bu entegrasyonu bir dosya üzerinden online olarak tamamlamamız gerekmektedir. Bu özellik, almayı güçleştirmekte ve akreditasyonun anlamını artırarak daha cazip kılmaktadır. ESMO akreditasyonu olan bir kuruluşta çalışıyor olmak bir gurur kaynağıdır.

Mükemmel bir kanser merkezinde medikal onkoloji, radyoterapi, cerrahi, patoloji, radyoloji, nükleer tıp dallarının multidisipliner şekilde çalışması ve aynı çatı altında toplanması gereklidir. Hastalığın teşhisinden itibaren bakımın eksiksiz yapılabilmesi hasta ve ailesine kapsamlı bir hizmet sunabilmek için kanser hastasının bakımında deneyimli ağrı uzmanı, beslenme uzmanı ve psikoloğun da ekibin bir parçası olması şarttır. Bu akreditasyonla hastalarımıza hem daha iyi hizmet verdiğimizi gösteriyor, ayrıca sağlıkta referans merkezi olduğumuzu da tekrar kanıtlamış oluyoruz.

İlk akreditasyonu 2007 yılında Türkiye’de ilk olarak alan Anadolu Sağlık Merkezi, kriterleri eksiksiz olarak yerine getirerek her üç yılda bir akreditasyonu yeniliyor. İnsan Odaklı Bakım ve entegre bakım anlayışı her gün artan bir şekilde mükemmel bir bakım hizmeti vermeye devam ediyor.