Anadolu Sağlık Merkezi
Anadolu Sağlık Merkezi

Tümör Konseyi (Tümör Kurulları)

Anadolu Sağlık Merkezi kurulduğu günden bugüne uzman kadrosu ve teknolojik altyapısıyla dünya standartlarında sağlık hizmeti sunarak sektörde fark yaratıyor. Özellikle Onkoloji alanında bir referans merkezi olan Anadolu Sağlık Merkezi, oluşturduğu ve kanser tanısı alan her hastanın multidisipliner bir şekilde tartışıldığı “Tümör Kurulları” ile de adından söz ettiriyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nde Genel Tümör Kurulu’nun yanı sıra toplam 11 tümör kurulu bulunuyor. Anadolu Sağlık Merkezi’ndeki Genel Tümör Kurulu’na ek olarak, Avrupa Kanser Enstitüleri Birliği’nin (OECI) standartları gereği tümör kurullarının sayısı artırıldı. Kanser tanısı alan her hastanın mutlaka bir tümör kurulu tarafından görülmesi için her tümör için ayrı bir kurul oluşturuldu. Her tümör kurulunun ise bir başkanı var.

 • Neden Tümör Konseyleri
 • Tümör Kurul Üyeleri
 • Tümör Kurulları nasıl çalışıyor?
 • Anadolu Sağlık Merkezi’nde Tümör Konseyleri nasıl çalışır?
 • Anadolu Sağlık Merkezi’nde hangi tümör konseyleri bulunuyor?
 • Kurullar ne kadar sıklıkla toplanıyor, kaç vaka tartışılıyor?
 • BAŞ VE BOYUN TÜMÖRLERİ KURULU
 • ENDOKRİN TÜMÖRLERİ KURULU
 • GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TÜMÖRLERİ KURULU
 • JİNEKOLOJİK TÜMÖRLER KURULU
 • KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ KURULU
 • MEME TÜMÖRLERİ KURULU
 • NÖRO-ONKOLOJİ KURULU
 • PEDİATRİK ONKOLOJİ KURULU
 • TORASİK TÜMÖRLER KURULU
 • ÜRO-ONKOLOJİ KURULU
 • MOLEKÜLER TÜMÖR KURULU
 • Hastalar tümör kurullarından memnun mu?
 • Tümör kurullarının hem hekimler hem de hastalar açısından önemi nedir?
 • Kurul kararlarına uyuluyor mu?

Anadolu Sağlık Merkezi’ndeki Genel Tümör Kurulu’na ek olarak, Avrupa Kanser Enstitüleri Birliği’nin (OECI) standartları gereği tümör kurullarının sayısı artırıldı. Kanser tanısı alan her hastanın mutlaka bir tümör kurulu tarafından görülmesi için her tümör için ayrı bir kurul oluşturuldu. Her tümör kurulunun ise bir başkanı var.

Neden Tümör Konseyleri:

Anadolu Sağlık Merkezi bünyesinde farklı disiplinlerin bir arada çalışması ve bu sayede sinerjinin oluşması amaçlanmaktadır. Kurullar farklı disiplinlerden çalışanların bir araya geldikleri çalışma gruplarıdır. Kurulların varlığı ve faaliyetleri sayesinde iyileşme ve gelişimin kuruluşta sürekli kılınması sağlanmaktadır.

Tümör Kurul Üyeleri:

Multidisipliner Tümör Kurulları medikal onkologlar, radyasyon onkologları, cerrahlar, patologlar, radyologlar, radyasyon fizikçileri, nükleer tıp uzmanı, onkoloji hemşireleri, vaka yönetici hemşireleri, tümör kurulu koordinatör hemşireleri, psikiyatrist, psikolog ve mesleki terapistlerin katılımıyla multidisipliner bir yapıda gerçekleştirilir.

Multidisipliner ekibinin tümünün toplantılara katılımı yönetim desteği ile teşvik edilir, kurullara katılımlar mesleki performansa yansıtılabilir.

Tümör Kurul Üyelerinin Rol ve Sorumlulukları

Onkoloji Kurulu Başkanı (Tümör Kurulları Başkanı): Hastanedeki kanser programından sorumludur. Onkoloji Kurulu ve tüm tümör kurullarının yürütülmesinden sorumludur. Tümör kurullarına katılımı teşvik eder. Hasta gizliliğinin korunması konusunda tüm katılımcılara hatırlatmalar yapar. Yılda bir kez tüm kurulların raporlarını değerlendirir.

Tümör Kurulu Başkanı: Tümör kurulunun sorunsuz yürütülmesini sağlamada liderlik eder, kurul gündemine alınması istenen hasta önerilerini toplar, seçim kriterleri doğrultusunda belirler, kurulun etkili işleyişini sağlar, kurullarda alınan kararların uluslalarası rehberlere uyumunu izler, verileri değerlendirir, raporlar.

Tümör Kurulu Koordinatör Hemşiresi: Tümör Kurulu toplantılarını organize eder, toplantı koşullarını düzenler, kurul gündemini ilgililerle paylaşır ve hazırlıklı katılımı sağlar.

Toplantı sonrası, alınan kararların hasta dosyasına kaydedilmesini sağlar, kurul kararlarına uyumu ve varsa sapma nedenlerini izler, raporlar.

Hekim (Primer/Sorumlu): Kurullara hasta seçim kriterleri doğrultusunda kanser hastası önerir, kurul toplantısına katılır, kurul gündemi doğrultusunda sunulacak olan hastanın hazırlığını yapar.

Önerdiği kanser hastasını kurulda sunar, hasta bilgilerinin gizliliğinin korunmasına dikkat eder.

Tümör kurullarında değerlendirilen hasta ile ilgili tedavi seçeneklerini ve alınan kararları hasta ile paylaşır ve nihai tedavi önerisini yapar.

Kurul tedavi önerisini, hastanın verdiği kararı ve birlikte kararlaştırılan nihai tedavi planını hasta dosyasında kayıt altına alır.

Tümör Kurulları nasıl çalışıyor?

Her kurula mutlaka Medikal Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Nükleer Tıp ve Patoloji katılıyor. Ayrıca kurullarda ilgili bölüm cerrahları da oluyor. Psikiyatrist ya da psikolog da duruma göre davet edilebiliyor. Ek olarak her kurulun ilgili bölümden bir başkanı ve kurul koordinatör hemşiresi bulunuyor.

Anadolu Sağlık Merkezi’nde Tümör Konseyleri nasıl çalışır?

Anadolu Sağlık Merkezi’ne ikinci görüş için dışarıdan başvuran kişiler, yani sadece dökümanları gelmiş hastalar dahi kurula giriyor, tartışılıyor ve kaydı alınıyor. Kurullarda birçok fikir tartışılıyor ve hastanın tedavisi tek kişinin kararına kalmıyor. Kurullarda, alanında oldukça önemli uzmanların da fikirlerini almanın büyük faydası oluyor. Hastayla ilgili en doğru karar, kanserle ilgili tüm branşların ortak kararıyla, multidisipliner bir şekilde alınıyor.

Anadolu Sağlık Merkezi’nde hangi tümör konseyleri bulunuyor?

Anadolu Sağlık Merkezi’nde Genel Tümör Kurulu’nun yanı sıra toplam 11 tümör kurulu bulunuyor.

 • BAŞ VE BOYUN TÜMÖRLERİ KURULU
 • ENDOKRİN TÜMÖRLERİ KURULU
 • GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TÜMÖRLERİ KURULU
 • JİNEKOLOJİK TÜMÖRLER KURULU
 • KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ KURULU
 • MEME TÜMÖRLERİ KURULU
 • NÖRO-ONKOLOJİ KURULU
 • PEDİATRİK ONKOLOJİ KURULU
 • TORASİK TÜMÖRLER KURULU
 • ÜRO-ONKOLOJİ KURULU
 • MOLEKÜLER TÜMÖR KURULU

Kurullar ne kadar sıklıkla toplanıyor, kaç vaka tartışılıyor?

Tümör kurulları haftanın 5 günü toplanıyor, her bir kurul toplantısında da 15-20 vaka tartışılıyor.

BAŞ VE BOYUN TÜMÖRLERİ KURULU

Kurul Asli Üyeleri:

 • KBB Uzmanı
 • Medikal Onkoloji Uzmanı
 • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
 • Patoloji Uzmanı
 • Radyoloji Uzmanı
 • Nükleer Tıp Uzmanı
 • Medikal Fizik Uzmanı
 • Tümör Kurulu Koordinatör Hemşiresi

ENDOKRİN TÜMÖRLERİ KURULU

Kurul Asli Üyeleri:

 • Endokrinoloji Uzmanı
 • Medikal Onkoloji Uzmanı
 • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
 • Genel Cerrahi Uzmanı
 • Patoloji Uzmanı
 • Radyoloji Uzmanı
 • Nükleer Tıp Uzmanı
 • Tümör Kurulu Koordinatör Hemşiresi

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TÜMÖRLERİ KURULU

Kurul Asli Üyeleri:

 • Genel Cerrahi Uzmanı
 • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
 • Patoloji Uzmanı
 • Gastroenteroloji Uzmanı
 • Radyoloji Uzmanı
 • Nükleer Tıp Uzmanı
 • Medikal Onkoloji Uzmanı
 • Yoğun Bakım Uzmanı 
 • Göğüs Cerrahisi Uzmanı
 • Radyasyon Fiziği Uzmanı
 • Tümör Kurulu Koordinatör Hemşiresi

JİNEKOLOJİK TÜMÖRLER KURULU

Kurul Asli Üyeleri

 • Jinekoloji Uzmanı
 • Medikal Onkoloji Uzmanı
 • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
 • Patoloji Uzmanı
 • Genel Cerrahi Uzmanı
 • Radyoloji Uzmanı
 • Nükleer Tıp Uzmanı
 • Konsey Sekreteri
 • Tümör Kurulu Koordinatör Hemşiresi

KEMİK VE YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ KURULU

Kurul Asli Üyeleri:

 • Ortopedi Uzmanı
 • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
 • Patoloji Uzmanı
 • Radyoloji Uzmanı
 • Nükleer Tıp Uzmanı
 • Medikal Onkoloji Uzmanı
 • Plastik Cerrahi Uzmanı
 • Göğüs Cerrahisi Uzmanı
 • Medikal Fizik Uzmanı 
 • Tümör Kurulu Koordinatör Hemşiresi

MEME TÜMÖRLERİ KURULU

Kurul Asli Üyeleri:

 • Genel Cerrahi Uzmanı
 • Radyasyon Onkoloji Uzmanı
 • Patoloji Uzmanı
 • Radyoloji Uzmanı
 • Nükleer Tıp Uzmanı
 • Medikal Onkoloji Uzmanı
 • Plastik Cerrahi Uzmanı
 • Psikolog ya da Psikiyatri Uzmanı
 • Meme Sağlığı Merkezi Vaka Yöneticisi
 • Uluslararası Hastalardan Sorumlu Hekim

NÖRO-ONKOLOJİ KURULU

Nöroonkoloji Tümör Kurulumuz hakkında bilgi almak için videomuzu izleyin.

Kurul Asli Üyeleri:

 • Nöroşirürji Uzmanı
 • Medikal Onkoloji Uzmanı
 • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
 • Nöroloji Uzmanı
 • Patoloji Uzmanı
 • Radyoloji Uzmanı
 • Medikal Fizik Uzmanı
 • Tümör Kurulu Koordinatör Hemşiresi

PEDİATRİK ONKOLOJİ KURULU

Kurul Asli Üyeleri:

 • Pediatrik Onkoloji Uzmanı
 • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
 • Patoloji Uzmanı
 • Çocuk Cerrahisi Uzmanı
 • Üroloji Uzmanı
 • Radyoloji Uzmanı
 • Göz Hastalıkları Uzmanı
 • Medikal Fizik Uzmanları 
 • Tümör Kurulu Koordinatör Hemşiresi

TORASİK TÜMÖRLER KURULU

Torasik Tümörler Kurulumuz hakkında ayrıntılı bilgi almak için videomuzu izleyin.

Kurul Asil Üyeleri

 • Göğüs Cerrahisi Uzmanı
 • Medikal Onkoloji Uzmanı
 • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
 • Göğüs Hastalıkları Uzmanı
 • Nükleer Tıp Uzmanı
 • Patoloji Uzmanı
 • Radyoloji Uzmanı
 • Kurul Sekreteri
 • Tümör Kurulu Koordinatör Hemşiresi

ÜRO-ONKOLOJİ KURULU

Üroonkoloji Tümör Kurulumuz hakkında ayrıntılı bilgi almak için videomuzu izleyin.

Kurul Asil Üyeleri

 • Üroloji Uzmanı
 • Medikal Onkoloji Uzmanı
 • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı
 • Patoloji Uzmanı
 • Nükleer Tıp Uzmanı
 • Radyoloji Uzmanı
 • Kurul Sekreteri
 • Tümör Kurulu Koordinatör Hemşiresi

MOLEKÜLER TÜMÖR KURULU

Kurulda Tartışılacak Olgular:
Tümör kuruluna moleküler test yapılmış kanser hastalarını takip eden medikal onkoloji uzmanının önerisi ile çıkarılır.

Kurul Asli Üyeleri:

 • Patoloji Uzmanı
 • Medikal Onkoloji Uzmanı

Asli üyeler dışında tüm Anadolu Sağlık Merkezi hekimleri kurulların doğal üyesidir ve istedikleri her toplantıya katılabilirler.

Hastalar tümör kurullarından memnun mu?

Hastalar tümör kurullarında tartışıldıklarından dolayı memnun. Hasta bir doktora geliyor ama o hasta aslında 8-10 hekim tarafından, son gelişmeler ışığında değerlendiriliyor ve ortak bir karar çıkıyor. Sadece komplike vakalar değil, her kanser tanısı alan hasta kurula sunuluyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nde ayrıca tüm süreçler takip ediliyor. Multidisipliner yaklaşımda, birlikte değerlendirme ve birlikte karar verme bakış açısıyla hastalara en iyi hizmeti sunuluyor.

Tümör kurullarının hem hekimler hem de hastalar açısından önemi nedir?

Tümör Kurulları’nın hem hastalar, hem doktorlar açısından büyük faydası var. Öncelikle her hekimin her hastayla ilgili fikri olmuş oluyor, hastalar multidisipliner bir şekilde takip ediliyor. Tüm hekimlerden fikir alınıyor, birden fazla öneri değerlendiriliyor. Aksi takdirde bir hasta hastalığı ile ilgili tüm branşları gezmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bir hastanın tüm ekip tarafından görülmesi hasta için de kolaylık ve avantaj.

Sağlık hizmetlerinde hastalara iyi bir hizmet sunabilmek ve hastaların zarar görmesini önleyebilmek için multidisipliner bir yaklaşım içinde olunması önemli. Dünyadaki istatistiklerde görüldüğü gibi sağlık hizmetleri sırasında hastaların başına gelen problemlerin en önemli nedenlerinden biri, sağlık çalışanları arasındaki iletişim sorunları. Özellikle de birkaç disiplinin ortak kararını gerektiren durumlarda o disiplinlerin bir araya gelip iletişim halinde olmamasından kaynaklanıyor pek çok sıkıntı. “Önce zarar verme” ilkesine uyabilmek ve hastalara en iyi hizmeti sunabilmek için bir arada çalışılması lazım. Özellikle de onkoloji, daha fazla bir araya gelip birlikte çalışmayı gerektiren bir alan. Çünkü kanser hastalarının durumları daha karmaşık ve hastalıkları ölüm ve ciddi sakatlıklarla sonuçlanabiliyor. Hastalık birçok sistemi etkileyebiliyor. Öte yandan onkolojide özellikle literatür çok hızlı değişiyor. Bu nedenle kurullarda herkes kendi ihtisas alanında bu değişikliği takip edebiliyor. Bir araya gelindiği zaman her uzman kendi açısından hastayı değerlendirebiliyor ve o görüşler birlikte konsolide edilebiliyor. Ayrıca en güncel literatür verisiyle, güncel kanıtlarla hasta ile ilgili en sağlıklı karar verilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla kanser tanı, tedavi ve takibi konuşuluyor kurullarda. Bir araya gelmek çok kritik. Bir araya gelmenin en önemli platformu ise multidisipliner tümör kurulları.

Kurul kararlarına uyuluyor mu?

Anadolu Sağlık Merkezi’nde kanserler organ bazlı gruplandırılıyor. Olabilecek tüm kanserleri kapsayacak tümör kurulu yapısı var. Her tümör kurulu vakaların durum ve sayısına göre haftada bir kez toplanıyor ve o hafta yeni tanı alan veya tedavisinde değişiklik gereken, beklenmedik gelişme olan hastaları tartışıyor. Her kurula kesin gelmesi gereken uzmanlar var. Orada yeni gelişmeler ve kanıta dayalı bilginin ışığında ortak bir karar veriliyor ve hastanın dosyasına kaydediliyor. Bu da hastaya takip ettiği doktoru tarafından bildiriliyor. Sonrasında da o verilen kararlara uyum da takip ediliyor. Bazen kurulda verilen karara uyulmayabiliyor, hasta o tedavi şeklini istemeyebilir veya başka bir hastanede tedavisine devam etmek isteyebilir. Ya da herhangi bir sebep de olmayabilir. Dolayısıyla o multidisipliner yaklaşımın çıktısı da takip ediliyor. Anadolu Sağlık Merkezi’nde verilen kararlara uyum oldukça yüksek, yüzde 90’ların üstünde kurul kararına uyuluyor. OECI akreditasyonu kapsamında yeni tanı alan hastaların en az yüzde 50’si kurullarda tartışılmalı. Anadolu Sağlık Merkezi’nde bu oran yüzde 90’ın üzerinde.

 

Sağlık Merkezi
Anadolu Sağlık Merkezi

Acil Tıp

Acil Tıp , Meme Sağlığı Merkezi

Bölüm Doktorları

Gebze

Acil Tıp

Uzm. Dr. Özlem Bayrak Başakçı

Gebze

Acil Tıp

Uzm. Dr. Yeşim Erçetin Özgürel

Gebze Ataşehir

Acil Tıp

Dr. Kürşat Salgar

Gebze

Meme Sağlığı Merkezi

Doç. Dr. Ayhan Erdemir

Gebze

Meme Sağlığı Merkezi

Prof. Dr. Metin Çakmakçı

Gebze

Meme Sağlığı Merkezi

Op. Dr. Kemal Raşa

Gebze

Meme Sağlığı Merkezi

Uzm. Dr. Muhittin Mümtaz Özarar

Gebze

Acil Tıp

Uzm. Dr. Özlem Bayrak Başakçı

Gebze

Acil Tıp

Uzm. Dr. Yeşim Erçetin Özgürel

Gebze Ataşehir

Acil Tıp

Dr. Kürşat Salgar

Gebze

Acil Tıp

Uzm. Dr. Özlem Bayrak Başakçı

Gebze

Acil Tıp

Uzm. Dr. Yeşim Erçetin Özgürel

Gebze Ataşehir

Acil Tıp

Dr. Kürşat Salgar

Gebze

Meme Sağlığı Merkezi

Doç. Dr. Ayhan Erdemir

Gebze

Meme Sağlığı Merkezi

Prof. Dr. Metin Çakmakçı

Gebze

Meme Sağlığı Merkezi

Op. Dr. Kemal Raşa

Gebze

Meme Sağlığı Merkezi

Uzm. Dr. Muhittin Mümtaz Özarar

Tümünü göster

Önerilen Sağlık Yazıları

Heimlich Manevrası Nedir, Nasıl Uygulanır?

Heimlich Manevrası Nedir, Nasıl Uygulanır?

Böcek ısırması ne zaman tehlikelidir?

Böcek ısırması ne zaman tehlikelidir?

Arı Sokması: Nedir, Ne İyi Gelir, Korunma Yolları Nelerdir?

Arı Sokması: Nedir, Ne İyi Gelir, Korunma Yolları Nelerdir?

Robot simülatörü Anadolu Sağlık Merkezi’nde

Robot simülatörü Anadolu Sağlık Merkezi’nde

Gebe Okulu ilgi gördü

Gebe Okulu ilgi gördü

Bi-Fikir Festivali’nden Anadolu Sağlık Merkezi’ne 2 ödül!

Bi-Fikir Festivali’nden Anadolu Sağlık Merkezi’ne 2 ödül!

Robot simülatörü ilgi gördü

Robot simülatörü ilgi gördü

Gece Poliklinikleri Hizmetinizde

Gece Poliklinikleri Hizmetinizde

Anadolu Sağlık Merkezi Web ve Tıbbi Yayın Kurulu

Anadolu Sağlık Merkezi Web ve Tıbbi Yayın Kurulu

Onkoloji bölümleri cumartesi günleri de hizmet veriyor

Onkoloji bölümleri cumartesi günleri de hizmet veriyor

Anadolu Sağlık Merkezi bu yıl da “En beğenilenler” arasında!

Anadolu Sağlık Merkezi bu yıl da “En beğenilenler” arasında!

Hava atışı Demet Özdemir’den

Hava atışı Demet Özdemir’den

Paylaş Anadolu Sağlık Merkezi "En iyiler" arasında

Paylaş Anadolu Sağlık Merkezi "En iyiler" arasında

En önemlisi sağlığınız. Her koşulda yanınızdayız!

En önemlisi sağlığınız. Her koşulda yanınızdayız!

Girişimsel Onkolojide önemli başarı

Girişimsel Onkolojide önemli başarı

Online hasta buluşmaları devam ediyor

Online hasta buluşmaları devam ediyor

Evde Bakım Hizmeti Nedir?

Evde Bakım Hizmeti Nedir?

Anadolu Sağlık Merkezi’nde hastalarımız güvende!

Anadolu Sağlık Merkezi’nde hastalarımız güvende!

Online hasta buluşmasıyla sorular yanıtlandı

Online hasta buluşmasıyla sorular yanıtlandı

Doktorunuzla 3 Dakika

Doktorunuzla 3 Dakika

Onkoloji Buluşma Günleri’nin ilkinde “Psikoonkoloji”yi konuştuk

Onkoloji Buluşma Günleri’nin ilkinde “Psikoonkoloji”yi konuştuk

Meme kanseri hasta ve yakınları ile “Birlikte Güzel Günlere” dedik

Meme kanseri hasta ve yakınları ile “Birlikte Güzel Günlere” dedik

5. Onkolojik Bilimler Sempozyumu’na büyük ilgi

5. Onkolojik Bilimler Sempozyumu’na büyük ilgi

Altın Örümcek Web Ödülleri Halk Oylaması

Altın Örümcek Web Ödülleri Halk Oylaması

Anadolu Sağlık Merkezi, Uluslararası Meme Merkezleri Ağı’na üye oldu

Anadolu Sağlık Merkezi, Uluslararası Meme Merkezleri Ağı’na üye oldu

Anadolu Sağlık Merkezi dünyada “Girişimsel Onkoloji” alanındaki standartları belirleyecek

Anadolu Sağlık Merkezi dünyada “Girişimsel Onkoloji” alanındaki standartları belirleyecek

Girişimsel Onkoloji Hizmetleri Akreditasyon Sistemi

Girişimsel Onkoloji Hizmetleri Akreditasyon Sistemi

Anadolu Sağlık Merkezi, sağlık turizminde dünyanın en iyi ikinci hastanesi seçildi

Anadolu Sağlık Merkezi, sağlık turizminde dünyanın en iyi ikinci hastanesi seçildi

Hemşirelik Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı

Hemşirelik Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı

Anadolu Sağlık Merkezi'ne bir ESMO daha

Anadolu Sağlık Merkezi'ne bir ESMO daha

Anadolu Sağlık Merkezi’ne ikinci kez altın akreditasyon

Anadolu Sağlık Merkezi’ne ikinci kez altın akreditasyon

Meme kanseriyle mücadele için Pembe Top beşinci kez sahada

Meme kanseriyle mücadele için Pembe Top beşinci kez sahada

77 Hemşire Seviye 2 olarak atandı

77 Hemşire Seviye 2 olarak atandı

Türkiye’de bir ilk: OECI Akreditasyonu aldık!

Türkiye’de bir ilk: OECI Akreditasyonu aldık!

Robotik Kalp Cerrahisi Sempozyumu

Robotik Kalp Cerrahisi Sempozyumu

Hava atışı Elçin Sangu’dan

Hava atışı Elçin Sangu’dan

Anadolu Sağlık Merkezi Hemşireleri bilimselliğe damgasını vurdu

Anadolu Sağlık Merkezi Hemşireleri bilimselliğe damgasını vurdu

Anadolu Sağlık Merkezi Planetree Akreditasyonu alan ilk hastane oldu

Anadolu Sağlık Merkezi Planetree Akreditasyonu alan ilk hastane oldu

“Yaşama Tutunanlar”ın sevinci

“Yaşama Tutunanlar”ın sevinci

Tokyo’da Türkiye’yi Anadolu Sağlık Merkezi temsil etti

Tokyo’da Türkiye’yi Anadolu Sağlık Merkezi temsil etti

Johns Hopkins Medicine’den Anadolu Sağlık Merkezi’ne tam not!

Johns Hopkins Medicine’den Anadolu Sağlık Merkezi’ne tam not!

Bergüzar Korel’den meme kanserine “Pembe Top”lu destek

Bergüzar Korel’den meme kanserine “Pembe Top”lu destek

Merkezimizde SİZ varsınız!

Merkezimizde SİZ varsınız!

Anadolu Sağlık Merkezi’nin kalitesi 6. kez tescillendi

Anadolu Sağlık Merkezi’nin kalitesi 6. kez tescillendi

Klinik basamaklandırma ile hemşireler kariyer basamaklarını çıkıyor!

Klinik basamaklandırma ile hemşireler kariyer basamaklarını çıkıyor!

Meme kanserine karşı “Pembe Top Sahada”

Meme kanserine karşı “Pembe Top Sahada”

Yaşama Tutunanlar, kemik iliği tedavisi görenlere umut olacak!

Yaşama Tutunanlar, kemik iliği tedavisi görenlere umut olacak!

Hasta ve hekim iletişimi nasıl olmalı?

Hasta ve hekim iletişimi nasıl olmalı?

Malign Yumuşak Doku Tümörlerine Güncel Yaklaşım Konferansı’nda üçüncü buluşma

Malign Yumuşak Doku Tümörlerine Güncel Yaklaşım Konferansı’nda üçüncü buluşma

Dünya liginde Anadolu Sağlık Merkezi yer aldı!

Dünya liginde Anadolu Sağlık Merkezi yer aldı!

Anadolu Sağlık Merkezi’nden huzurevi sakinlerine sigarayı bırakma semineri

Anadolu Sağlık Merkezi’nden huzurevi sakinlerine sigarayı bırakma semineri

Rektum kanserindeki araştırmalar tanı ve tedaviyi yeniden şekillendirecek

Rektum kanserindeki araştırmalar tanı ve tedaviyi yeniden şekillendirecek

Anadolu Vakfı ve Anadolu Sağlık Merkezi İlk Yardım Tırı Van’da Yaraları Sardı

Anadolu Vakfı ve Anadolu Sağlık Merkezi İlk Yardım Tırı Van’da Yaraları Sardı

Kene Isırması

Kene Isırması

Evde Bakım Hizmeti Nedir? Kimler Faydalanabilir?

Evde Bakım Hizmeti Nedir? Kimler Faydalanabilir?

Sağlık turizmindeki başarımız yine bir ödülle taçlandı

Sağlık turizmindeki başarımız yine bir ödülle taçlandı

Tümünü göster