Sialendoskopi Yöntemi (Tükürük Bezi Endoskopisi)

Sialendoskopi nedir? 

Sialendoskopi; tükürük bezi kanalının endoskopik olarak görüntülenmesi ve buna bağlı olarak da tükürük bezi hastalıklarının tanısının konduğu ve tedavisinin yapıldığı endoskopik girişimsel bir işlemdir. Yöntemle öncelikle kanal içindeki patolojinin tanısı konuyor, ardından aynı seansta veya bir sonraki seansta tedavi için endoskopik işlem uygulanıyor.  

 

Hangi tükürük bezi hastalıklarında sialendoskopi kullanılabiliyor?  

Tükürük bezi hastalıklarını “tıkayıcı” ve “tıkayıcı olmayan” olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Tükürük bezlerinin kronik hastalıkları ve enfeksiyonları oluyor. Ayrıca radyoaktif iyot alındığı ve bazı otoimmün hastalıklarda tükürük bezinin az çalışması veya tükürük bezinin şişmesi ortaya çıkabiliyor. Bir de tükürük bezi kanalları içinde yukarıda belirtilen hastalıklar veya kesin bir neden bulamadan özellikle taş ve darlıklar oluşması sonucu tükürük salgısı azalabiliyor; dolayısıyla ağız kuruluğu ortaya çıkıyor. Tekrarlayan tükürük bezi şişmelerine sebep olan enfeksiyonlarda ve sayılan bütün bu sağlık sorunlarının tanı ve tedavisinde de sialendoskopiden faydalanabiliyor.  

Sialendoskopi yöntemi nasıl işliyor, ne kadar sürüyor?  

1.6 veya 1.1 milimetre çapındaki teleskoplarla tükürük bezlerinin kanalları içine ağız içinden giriliyor ve gözlemleniyor. Kanalların küçücük deliklerinden girilerek teleskoplar yardımıyla bu kanallar genişletiliyor ve teleskoplar genişletilmiş kanallara sokularak bütün kanal boyunca gözlem yapılıyor. Kanalda bulunan taş veya darlık gibi sorunlar bu şekilde tedavi edilebiliyor. İşlem süresi bazen 1 saatte bitebileceği gibi bazen 5-6 saatlere kadar uzayabiliyor. Çünkü bazı durumlarda büyük bir taşa rastlanabiliyor ve onu kırıp çıkarmak ve hatta kanal içine girmek bile bazen çok uzun zaman alabiliyor. Taşlar bazen direkt alınabildiği gibi bazen lazer veya litotripsi ile kırılıp küçültülerek bir veya birkaç seansta alınıyor. Süreci etkileyen bütün faktörler kişiden kişiye ve hastalıktan hastalığa değişebiliyor. 

Sialendoskopinin hastalara ne avantajı var?  

Bütün bu rahatsızlıkların tedavisi eskiden büyük cerrahiler gerektirirken, yeni bir teknoloji olan bu endoskopik sistemle bu tedaviler artık daha noninvaziv, yani daha az girişimsel bir hale geldi. Buna paralel olarak da komplikasyonlar ve işlem süresi azaldı, hastanede yatış süresi kısaldı ve hastaların tedavi süreci daha konforlu bir hale geldi. Bazen sialendoskopi daha kısıtlı ağız içi, özellikle açık cerrahiler ile kombine edilmesi gerekebiliyor. 

İşlem her hastaya uygulanabiliyor mu?  

Bazı hastaların anatomik sebepler nedeniyle ağız içinden tükürük bezi kanallarına giremiyoruz. Bazen de kanal çok dar ve sıkıntılı olabiliyor. Bu gibi istisnai durumlar haricinde bu yöntem herkese uygulanabilir. 

Sialendoskopi uygulamasında herhangi bir ağrı veya sızı hissediliyor mu? Anesteziye ihtiyaç duyuluyor mu? 

Lokal anestezi de genel anestezi de tercih edilebilir. Genel anestezi tercih edilirse hastanın bir gece müşahade altında kalması gerekiyor. Lokal anestezi tercih edilirse işlemden sonra hasta gün sonunda rahatça yürüyerek evine gidebilir.  

Sialendoskopi işlemi öncesi hastaların yapması gereken özel bir hazırlık var mı?  

Bu işleme özel olarak yapılması gereken bir hazırlık yok. Hastadan sadece anestezi için bir hazırlık yapması isteniyor, bu konuda hasta bilgilendiriliyor. Tetkik olarak da genelde ultrason ve tomografiye ihtiyaç duyuluyor. Görüntüleme yöntemleri tükürük bezinin durumunu görmek için, taş varsa taşın yerini tespit etmek veya darlık varsa darlığı göstermek için tercih ediliyor. 

Açık cerrahi ile Sialendoskopi karşılaştırıldığında başarı oranı açısından bir fark bulunuyor mu? 

Açık cerrahide genellikle tükürük bezi tamamen alınıyor. Bu büyük ve biraz da radikal bir cerrahi operasyon olduğu için haliyle daha fazla risk barındırıyor. Sialendoskopi işleminde ise tükürük bezini almadan ve büyük oranda koruyarak daha az girişimsel bir operasyon gerçekleştiriliyor.  

Sialendoskopi ne kadar yaygın kullanılan bir işlem?  

Sialendoskopi kullanımı her geçen gün daha da artıyor. Yöntemin, özellikle son 10 yıldır dünyada popüler olmaya başladığı söylenebilir. Sialendoskopi ile ilgili uluslararası büyüklükte 1-2 dernek var. Türkiye’de ise bazı üniversite ve eğitim hastaneleri, özel hastaneler ve muayenehanesi olan bazı hekimlerce olmak üzere yaklaşık 10 merkezde kullanılıyor. Ülkemizde bu cihaz ilk olarak 2008-2009’larda kullanılmaya başlandı. Bizde Anadolu Sağlık Merkezi Hastanemiz'de 2024 yılı itibarı ile uygulanmaya başlandı ve Türkiye’de az sayıda uygulayan merkezlerden biri olma durumuna geldik. Bu sistemin bu kadar yaygın olmamasının nedeni ise maliyetli ve zor bir yöntem olması. Ancak bu durum sadece Türkiye’de değil, dünyada da böyle.  

Hangi belirtiler olduğunda mutlaka doktora başvurulmalı? 

Tükürük salgısının az olmasına bağlı olarak oluşan ağız kuruluğu, tükürük bezinin yemek yerken şişmesi, tekrarlayan tükürük bezi enfeksiyon ve şişmeleri olması, radyoaktif iyot tedavisi alınması sonrası tükürük azalması ve ağız kuruluğu durumlarında, yutmada zorluk çekme, çeşitli diş enfeksiyonlarında artış gibi sorunlar gözlemlenirse o zaman bir KBB hastalıkları uzmanına başvurulmalı.  

 

 

 

 

Medikal Teknolojiler

Tüm teknolojiler
Fibroscan

Fibroscan, karaciğer hastalıklarında biyopsi yerine ultrason dalgalarıyla ölçüm yapan, karaciğerin çok daha büyük bir alanını değerlendirilebilen bir cihazdır.

Daha fazla bilgi
Fibroscan
Hibrit Ameliyathane

“Hibrit ameliyathane” tanım olarak gelişmiş tıbbi görüntüleme sistemleri ve tıbbi cihazların aynı anda kullanılabildiği yeni konsept ameliyathane odaları için kullanılmaktadır.

Daha fazla bilgi
Hibrit Ameliyathane
Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi veya robot yardımlı cerrahi, “da Vinci” sistemini kullanarak küçük deliklerden bazı ameliyatların gerçekleştirilmesi şeklinde tanımlanır.

Daha fazla bilgi
Robotik Cerrahi
CyberKnife M6

Cyberknife M6 oldukça hassas robot teknolojisini kullanarak tümörleri tedavi eder.

Daha fazla bilgi
CyberKnife M6
Varian Edge

Türkiye‘de ilk defa Anadolu Sağlık Merkezi‘nde kullanılmaya başlanan Varian Edge, kanser radyoterapisinde ulaşılan en ileri teknolojilerin bir arada kullanıldığı radyoterapi cihazlarından biri. 

Daha fazla bilgi
Varian Edge
Radixact

Radixact cihazı, Accuray marka olup “tomoterapi” olarak bilinen cihaz ailesinin en yeni modelidir.

Daha fazla bilgi
Radixact
PET-CT

PET/CT, PET ile CT tekniklerini aynı cihazda birleştirirken, onların ayrı ayrı verdikleri bilgiden daha fazlasını sağlayan bir görüntüleme yöntemidir.

Daha fazla bilgi
PET-CT
Intraoperatif Radyoterapi

Meme kanseri tedavisinde radyoterapi bugün daha az yoğunlukta, daha az dozda, daha az bölgeye, daha kısa sürelerle müdahale etmeye odaklanıyor.

Daha fazla bilgi
Intraoperatif Radyoterapi
MR Füzyon

İleri teknoloji cihaz ve yazılım kullanılarak prostatta kanser şüphesi olan odakları saptayan ve bu odaklardan milimetrik hassasiyetle biyopsi yapılmasını sağlayan bir yöntemdir.

Daha fazla bilgi
MR Füzyon
Radyoloji Cihazları

Anadolu Sağlık Merkezi Radyoloji Bölümü’nde ileri teknolojili görüntüleme cihazları yer almaktadır.

Daha fazla bilgi
Radyoloji Cihazları
Ultrasonografi

Ultrason veya asıl ismiyle ultrasonografi, yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak görüntü elde edilmesini sağlayan bir tıbbi tetkik yöntemidir.

Daha fazla bilgi
Ultrasonografi
CTC

Özel bir cihaz aracılığıyla incelenen kan örneğinden alınan bulgularla, kanserli hücreler ve sayıları, hatta kanserin türü dahi tespit edilebiliyor.

Daha fazla bilgi
CTC
4 Boyutlu Mamografi

Meme dokusunun düşük doz röntgen ışını kullanılarak, meme kanserinin saptanmasında ve meme kanserine bağlı ölümleri azaltmak için kullanılan tanı yöntemi.

Daha fazla bilgi
4 Boyutlu Mamografi
Mamografi

Kadınlarda ölüm nedenlerinde ikinci sırada yer alan meme kanserinin erken dönem tanısında en etkili görüntüleme yöntemi mamografi

Daha fazla bilgi
Mamografi
EKG

Özellikle bazı kalp hastalıklarının tespit edilmesinde sık kullanılan hızlı ve ağrısız bir testtir.

Daha fazla bilgi
EKG
Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS)

Türkiye’de çok az sayıdaki merkezde uygulanan Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS), komplikasyon riskleri düşük bir tanı yöntemi. Fakat onu asıl farklı kılan, akciğer kanseri tanısını ve evrelemeyi aynı anda, tek bir seansta, hastaya zaman kaybı yaşatmadan gerçekleştirmesi…

Daha fazla bilgi
Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS)
Üç Boyutlu Ağız Tarama Teknolojisiyle Sağlıklı Dişler

Teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi diş tedavisi alanında da önemli fırsatlar sağlıyor. Ağız içinin üç boyutlu taranıp, görüntülerin bilgisayara aktarıldığını ve neredeyse sıfır hatayla yeni dişin aynı günde üretilerek yerine konabildiğini paylaşan Anadolu Sağlık Merkezi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Klinik Koordinatörü Diş Hekimi Arzu Tekkeli, “Üç boyutlu ağız tarama; üç farklı cihazın dijital entegrasyonuyla eksik diş, diş düzeltme, kırık diş, dolgu ya da kaplama gibi sorunları bir günde hızlıca çözüyor. Böylece hastalar tedavi için uzun süreler boyunca kliniğe gidip gelmek zorunda kalmıyor. Sadece eksik dişler için değil, daha pek çok diş sorununda da aynı yöntemle hızlı ve uzun ömürlü sonuçlar alınabiliyor” açıklamasında bulundu. Dt. Arzu Tekkeli konuyla ilgili önemli bilgiler verdi…

Daha fazla bilgi
Üç Boyutlu Ağız Tarama Teknolojisiyle Sağlıklı Dişler
MR Linac

Günümüzde kanser tedavilerinde önemli gelişmeler yaşanıyor. En önemli gelişmelerin yaşandığı bölümlerden biri de Radyasyon Onkolojisi.

Daha fazla bilgi
MR Linac
StemWave

Tissue Regeneration Technology (TRT), yani "Doku yenilenmesi teknolojisi" adı verilen bu yeni teknik, özel bir sıvı ve elektriksel ark sistemi ile oluşturulan yüksek enerjili ses dalgalarının (mechanoacoustic), bir başlık vasıtasıyla hasarlı, ağrılı bölgeye direkt gönderilmesi (mechanotransduction) prensibine dayanmaktadır. Ardı sıra gelen yüksek enerjili ses dalgaları uygulanan bölgede hücresel, dokusal ve sistemik seviyede doğal etki ile iyileşme sürecini uyarmaktadır.

Daha fazla bilgi
StemWave
Sialendoskopi Yöntemi (Tükürük Bezi Endoskopisi)

Sialendoskopi; tükürük bezi kanalının endoskopik olarak görüntülenmesi ve buna bağlı olarak da tükürük bezi hastalıklarının tanısının konduğu ve tedavisinin yapıldığı endoskopik girişimsel bir işlemdir. Yöntemle öncelikle kanal içindeki patolojinin tanısı konuyor, ardından aynı seansta veya bir sonraki seansta tedavi için endoskopik işlem uygulanıyor.

Daha fazla bilgi
Sialendoskopi Yöntemi (Tükürük Bezi Endoskopisi)

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Bölüm Doktorları

Gebze

Dil ve Konuşma Terapisi

Terapist Kayra Göktaş

Gebze

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Prof. Dr. Bülent Evren Erkul

Gebze

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Prof. Dr. Ziya Saltürk

Gebze

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Op. Dr. Ahmet Hamdi Önay

Tümünü göster
Gebze

Dil ve Konuşma Terapisi

Terapist Kayra Göktaş

Gebze

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Prof. Dr. Bülent Evren Erkul

Gebze

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Prof. Dr. Ziya Saltürk

Gebze

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Op. Dr. Ahmet Hamdi Önay

Tümünü göster