Patoloji

Patoloji

Anadolu Sağlık Merkezi Patoloji Bölümü’nde; tanı, tedavi ve prognoz ilişkili morfolojik, moleküler ve genetik değişiklikleri içeren uluslararası standartlarda yöntemler kullanılıyor. Bu yöntemler arasında; makroskopik değerlendirme, mikroskopik incelemeler, intraoperatif acil tanı (Frozen section), histokimya (özel doku boyama tekniği) ve immünohistokimya (özel akıllı molekül işaretleme yöntemi), moleküler analizler, mutasyon analizleri ve kanser hücrelerinin akıllı moleküller kullanılarak yakalanmasını ve tanınmasını içeren üst düzey sistemler mevcuttur. Tüm bu işlemler Sağlık Bakanlığı’nın ve uluslararası standartların arandığı JCI (Joint Commission International) ile CAP (College of American Pathologist) gözetimi altında yapılmaktadır.

Patoloji Bölümü’nde neler yapılıyor?

Hastalıkların tanısı, uygun ilaç tedavisinin belirlenmesi ve hastalığın nasıl seyredeceğine ilişkin kişiselleştirilmiş tıp bilgileri artık modern patolojinin rutin uygulamaları içindedir. Bu anlamda tanı konulan meme kanseri, her bir hasta için aslında farklı bir hastalıktır. Dolayısıyla her hastanın hastalığıyla ilgili özel incelemeler artık kaçınılmazdır.

Anadolu Sağlık Merkezi Patoloji Bölümü’nde, hastalıkların tanısı konulduktan sonra tedavi ve hastalığın seyrine ilişkin tüm bilgiler uluslararası standartlarda ve uluslararası kılavuzlarda gösterildiği şekliyle gerçekleştiriliyor. Tüm bu işlemler, bölüme doku örneğinin teslimini takiben aynı gün başlatılan makroskopik değerlendirme ve doku işlemleriyle devam ediyor. İzleyen gün (1. gün) mikroskop ile incelenebilir hale getiriliyor, mikroskopik incelemesi tamamlanıyor; gerek görüldüğü durumlarda histokimya, immünohistokimya, moleküler ek testler hemen başlatılıyor ve ortalama 2-5 günde standart sonuç oluşturuluyor. Ancak geriye dönük analizler ortalama rapor süresinin son 3 yıl için 3 günden az olduğunu göstermektedir. Gerek görülen durumlarda Johns Hopkins Medicine ile konsültasyon gerçekleştirilmektedir.

Nasıl bir ekip işbaşında?

Patoloji uzmanları, hastanemizin multidisipliner çalışma prensipleri doğrultusunda tüm branşlarla iletişim halindedir. Bu anlamda; 10’u aşkın kurulda patoloji uzmanları aktif olarak çalışıyor.

Moleküler Patoloji

Moleküler patoloji uygulamaları, Anadolu Sağlık Merkezi için artık rutin işlemler şeklindedir. 2015 yılında yeni bir teknoloji olarak dolaşımdaki kanda tümör hücrelerini ve tümör ilişkili genetik materyalin incelenmesine yönelik üst düzey bir sistem olan CTC tekniği, ülkemizde ilk kez Anadolu Sağlık Merkezi Patoloji Bölümü’nde uygulamaya girmiştir.

CTC TEKNİĞİ NEDİR?

Türkiye’de ilk kez Anadolu Sağlık Merkezi’nde uygulanmaya başlanan CTC tekniği ile hastalara kanserde erken tanı ve daha etkili bir tedavi seçeneği sunuluyor. Kanda dolaşan kanserli hücreleri tespit eden CTC tekniği ile hücrelerin sayıları ve kanserin türü belirlenebiliyor. Bu yöntemde, kanserli hücreleri henüz kanda dolaşırken ve hastalık belirti vermeden çok erken dönemde yakalamak mümkün. Kanserde “çok erken tanı” anlamına gelen CTC tekniğinde teşhis için hastadan alınan bir tüp kan yeterli oluyor ve sonuçları ise 6 ila 8 saat içinde teslim edilebiliyor.

Yöntem nasıl işliyor?

CTC tekniğinin ilk aşamasında, alınan kanın içindeki normal kan hücreleri ayırt edilirken; bazı özel algoritmalar aracılığıyla, başka hücre yapıları olup olmadığı da tespit ediliyor. Bu sayede sistem, kanın kendi hücrelerini ekarte eden diğer hücreleri içeren bir sıvı verirken; ikinci aşamada, bu sıvı içinde kanser hücresi olup olmadığı, kanserli hücrelerin moleküler özellikleri baz alınarak inceleniyor. Söz konusu özellikler mevcutsa ve hücrelerin sayısı belirli bir miktarın üstündeyse kanser hücresi olarak tanımlanıyor. Böylelikle CTC tekniği ile hem kanserli hücreler yakalanabiliyor hem sayıları belirlenebiliyor hem de hangi tür kanser olduğu bilgisi verilebiliyor.

Tedavi süreci belirleniyor

Kanser teşhisi konulan kişinin tedavi sürecini de CTC tekniğiyle belirlemek mümkün. Geleneksel yöntemlerle tümörün tedaviye olumlu/olumsuz ya da nötr yanıt verdiği yaklaşık 3 ay sonunda belirlenebilirken; yeni teknoloji sayesinde tedavi öncesi ve sonrasında kandaki hücre sayısı net bir şekilde saptanıp karşılaştırılabiliyor. Bu teknoloji ile kanser hücrelerinin sayısında herhangi bir azalma olup olmadığı incelenerek kişiye özel en etkili tedavi yöntemi planlanmaktadır.

Gebze

Patoloji

Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu

Gebze

Patoloji

Prof. Dr. Önder Öngürü

Gebze

Patoloji

Prof. Dr. Zafer Küçükodacı

Gebze

Patoloji

Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu

Gebze

Patoloji

Prof. Dr. Önder Öngürü

Gebze

Patoloji

Prof. Dr. Zafer Küçükodacı

19.10.2023

Kanserde Hızlı Tanı, Etkin Tedavi - Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu - FOX TV

Video Thumbnail
19.10.2023

Kanserde Hızlı Tanı, Etkin Tedavi - Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu - FOX TV

Video Thumbnail
20.10.2023

Kanserde Yeni Tanı Yöntemleri ve Hızlı Tanı Koymanın Önemi - Prof. Dr. Hüseyin Baloğlu - FOX TV

Hızlı Erişim Formları

Sizi Dinliyoruz
Sizi Dinliyoruz

Hizmet kalitemizi daha da yükseltmek için görüşlerinize, önerilerinize kulak veriyoruz.

Formu doldur
Evde Bakım ve Sağlık Formu
Evde Bakım ve Sağlık Formu

İhtiyaç duyduğunuz sağlık hizmeti evinize geliyor. Evde sağlık hizmeti için formu doldurabilirsiniz.

Formu doldur
Tıbbi İkinci Görüş Formu
Tıbbi İkinci Görüş Formu

Tetkiklerinizin sonuçları, hastalığınızın teşhisi ve size sunduğumuz tedavi seçenekleri gibi konularda ikinci bir doktor görüşü için formu doldurabilirsiniz.

Formu doldur
Fiyat Talep Formu
Fiyat Talep Formu

Özel tedavi ve hizmetler için fiyat talep edebilirsiniz.

Formu doldur