Gebze
Serdar Düzgün
Op. Dr.

Serdar Düzgün

2022 yılından bu yana Anadolu Sağlık Merkezi’nde estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahisi uzmanı olarak görevini sürdürüyor.

Uzmanlık

 • El ve Üst Ekstremite Cerrahisi
 • Rekonstrüktif Mikrocerrahi
 • Postonkolojik Meme Onarımı Cerrahisi
 • Yüz ve Çene Cerrahisi
 • Malign Deri Tümörleri (Malign Melanoma)
 • Tez Çalışmaları
 • Doktora Tezi
 • Rekombinant Hirüdinin Venöz Yetmezlikli Flep Üzerine Etkisi; (Tavşan Kulağı Modelinde Deneysel Araştırma) Uzmanlık Tezi (2005)

Eğitim

Üniversite

 • GATA Tıp Fakültesi, Ankara, 1997

Doktora

 • GATA Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, 2005

Çalıştığı Kurumlar

 • Ankara Numune EAH
 • İstanbul Haydarpaşa Numune EAH
 • Gülhane EAH
 • Liv Ankara 
 • Kocaeli Medicalpark  
 • Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği
 • El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği
 • Temel Mikrocerrahi
 • Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası
 • İleri Mikrocerrahi Uygulamaları (Frankfurt/Almanya)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:  

1: Düzgün S, Duran A, Keskin E, Yigit Ak, Buyukdogan H. Chronic Boutonniere Deformity: Cross-Lateral Band Technique Using Palmaris Longus Autograft. J Hand Surg Am. 2017 Aug;42(8): 661.E1-661.E5. Doi: 10.1016/J.Jhsa.2017.04.010. Epub 2017 May 11. Pubmed Pmıd: 28501341. 

2: Düzgün Serdar, Kayahan Sirkeci Bahar (2020). Comparison Of Post-Operative Outcomes of Graft Materials Used in Reconstruction of Blow-Out Fractures. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Dergisi, 26(4), 538-543., Doi: 10.14744/Tjtes.2020.80552 

3: Igde M, Yilanci S, Bali Yy, Unlu Re, Düzgün S, Pekdemir I. Reconstruction Of Tissue Defects Developing After Excision Of Non-Melanoma Malignant Skin Tumors İn Scalp And Forehead Regions. Turk Neurosurg. 2015;25(6):888-94. Doi: 10.5137/1019-5149.Jtn.11773-14.0. Pubmed Pmıd: 26617138.

4: Düzgün S, Nisanci M, Unlu E. The Effect Of Recombinant Hirudin On Rabbit Ear Flaps With Venous İnsufficiency. Indian J Plast Surg. 2014 Jan;47(1):102-8. Doi: 10.4103/0970-0358.129633. Pubmed Pmıd: 24987213; Pubmed Central Pmcıd: Pmc4075196.

5: Düzgün S, Ozdemir A, Unlü E, Pekdemir I, Yılancı S, Alhan B. The İntraneural Hemangioma Of The Digital Nerve: Case Report. J Hand Microsurg. 2013 Jun;5(1):27-9. Doi: 10.1007/S12593-011-0059-2. Epub 2012 Apr 19. Pubmed Pmıd: 24426668; Pubmed Central Pmcıd: Pmc3650168. 

6: Düzgün S, Pekdemir I, Yılancı S, Balı Yy, Sıngın S, Tapan M. A Cutaneous Angiosarcoma Arising From The Rhinophyma. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2013 Nov-Dec;23(6):344-7. Doi: 10.5606/Kbbihtisas.2013.35556. Pubmed Pmıd: 24283810. 

7: Düzgün S, Unlu E, Bali Y. A New Facial Artery Free-Style Perforator Flap And Conchal Cartilage Graft For One-Step Reconstruction Of The Alar Defects. J Craniofac Surg. 2013 Nov;24(6):2053-5. Doi: 10.1097/Scs.0b013e3182a1498b. Pubmed Pmıd: 24220404. 

8: Ozturk S, Zor F, Coskun U, Gul D, Duzgun S, Sengezer M. Situs İnversus Totalis With Accompanying Craniodiaphysial Dysplasia: A New Syndrome? J Craniofac Surg. 2004 Sep;15(5):865-9. Pubmed Pmıd: 15346034.

9: Serdar Duzgun, Mehmet Orcun Akkurt, Ahmet Safa Targal, Alpay Duran, Smail Demirkale Arm Salvage Procedure Wıth Pedıcled Latıssımus Dorsı Muscle-Skın Flap In Hıgh-Energy Fırearm Injurıes Parıpex Indıan Journal Of Research: Volume-7 | Issue-8 | August-2018


Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1: Gafuroğlu, Tuba Ümit; Taşdelen, Özlem Yılmaz; Eser, Filiz; Düzgün, Serdar; Kadan, Elçin; Duran, Semra; Özkurt, Bülent Palmar-Plantar Fibromatosis And Knuckle Pads Associated With Alcohol Consumption. Journal Of Physical Medicine & Rehabilitation Sciences 2016, Vol. 19 Issue 1, P50-54. 5p. 
2: Serdar Düzgün, Erkin Ünlü, Mustafa Deveci, Cihan Hasçiçek, Yağmur Bali Skalp Rekonstrüksiyonunda Klinik Tecrübelerimiz, Türk Nöroşirürji Dergisi, 2012, Cilt 22, Sayı 2, 100-102 
3: Dr. Serdar Düzgün, Dr. İlhan Pekdemir, Dr. Sedat Yılancı, Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. Mustafa Deveci, Dr. Sinem Sıngın, Dr. Yağmur Bali Mandibula Kırıklarında Klinik Deneyimlerimiz: 412 Olgunun Sunumu, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2012; 11(3), 37-39   
4: Serdar Düzgün, Md; Erkin Ünlü, Md; İlhan Pekdemır, Md; Sedat Yılancı, Md; Ramazan Erkin Ünlü, Md, Alt Dudak Scc Li Hastalarda Tanı ve Tedavi 5 Yıllık Deneyim (78 Hasta) ve Literatürün Gözden Geçirilmesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2013; 12(2), 26-31 
5: Serdar Düzgün, Bülent Özkurt, Deniz Çankaya, Erkin Ünlü, Sinem Sıngın, A. Yalçın Tabak, Management Of Metacarpal And Phalangeal Fractures İn Hand Injuries, Eurupean Journal Of Surgical Sciences, 2013;4(2):55-61
6: Muhitdin Eski, Serdar Öztürk, Yalçın Külahçı, Serdar Düzgün, Mustafa Şengezer, Boutonniere Deformitesi Onarımında Ekstansör Tenotomi Sonuçlarımız, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 2005; 13 (2), 108-113 
7: Serdar Düzgün, İlhan Pekdemir, Erkin Ünlü, Yağmur Y. Bali, Mustafa Deveci Posttravmatik Mandibula Osteomyelitlerinde Tedavi Yaklaşımlarımız, Kbb ve Bbc Dergisi, 2012; 20 (2) 
8: Çiğdem Demiroğlu, Serdar Düzgün, Abbas Ahmedli, Murat İğde, Ramazan Erkin Ünlü, Dürdane Keskin, Necip Cihan Hasçiçek Mandibular Osteosarcoma With A Preliminary Diagnosis Of Ossifying Fibroma: Case Report; Eur J Surg Sci 2014;5 (1):31-35 
9: Düzgün, Serdar; Duran, Alpay Severe Hand Injuries Caused By A Mole Gun.Turkish Journal Of Plastic Surgery. 2017, Vol. 25 Issue 3, P120-125. 6p.   10: Çiğdem Demiroğlu Yakut, Md; Serdar Düzgün, Md; Ramazan Erkın Ünlü, Md; Necip Cihan Hasçiçek, Md Comparıson Of Patıent Post-Operatıve Outcomes Obtaıned Wıth Bıomaterıals Used For Reconstructıon Of Orbıtal Blowout Fractures, Kbb-Forum 2019;18(2)   
 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

 1. Diyabetik Ayakta Klinik Yaklaşımlarımız

Dr. Sedat Yılancı, Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. Serdar Düzgün, Dr. İlhan Pekdemir, Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. Necip Cihan Hasçiçek, Dr. Sinem Sıngın, Dr. Mehmet Tapan, Dr. Alper Burak Uslu, Dr. Mustafa Deveci, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Kurultayı 31 Ekim- 4 Kasım 2012  

2. Serbest Fibula Osseokutan Flep Kaldırma Tekniği: Yeni Cerrahi Yaklaşım Dr. Serdar Düzgün, Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. İlhan Pekdemir, Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. Sedat Yılancı, Dr. Sinem Sıngın, Dr. Mehmet Tapan, Dr. Mustafa Deveci, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Kurultayı 31 Ekim- 4 Kasım 2012  

3. Eş Zamanlı Serbest Fibula Osseokutan Flebi ve Temporomandibular Eklem Protezi ile Mandibula ve Temporomandibular Eklem Rekonstrüksiyonu:

Olgu Sunumu Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. Serdar Düzgün, Dr. Burak Alhan, Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. Sedat Yılancı, Dr. İlhan Pekdemir, Dr. Ayfer Özdemir, Dr. Sinem Sıngın, Dr. Bülent Erdoğan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 14- 18 Eylül 2011        

4. Rinofima Zemininde Kutanöz Anjiosarkom: Olgu Sunumu

Dr. Ilhan Pekdemir, Dr. Sinem Sıngın, Dr. Serdar Düzgün, Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. Sedat Yılancı, Dr. Burak Alhan, Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. Bülent Erdoğan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 14- 18 Eylül 2011  

5. Atipik Yerleşimli Tendon Kılıfının Fibromu: Olgu Sunumu

Dr. Sinem Sıngın, Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. İlhan Pekdemir, Dr. Burak Alhan, Dr. Sedat Yılancı, Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. Serdar Düzgün, Dr. Bülent Erdoğan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 14- 18 Eylül 2011  

6. Bilateral Simfalanjizm ve Tetik Parmak Birlikteliği: Olgu Sunumu

Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. Ayfer Özdemir, Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. İlhan Pekdemir, Dr. Burak Alhan, Dr. Sedat Yılancı, Dr. Sinem Sıngın, Dr. Serdar Düzgün, Dr. Bülent Erdoğan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğimizin 33. Ulusal Kurultayı 14- 18 Eylül 2011  

7. İnferior Dermaglanduler Pedikül Teknikle Meme Redüksiyonuna Yeni Yaklaşım

Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. Serdar Düzgün, Dr. Ayfer Özdemir, Dr. Burak Alhan, Dr. İlhan Pekdemir, Dr. Sinem Sıngın, Dr. Sedat Yılancı, Dr. Bülent Erdoğan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 14- 18 Eylül 2011  

8. Alt Dudak Skuamöz Hücreli Kanserlerde 138 Hastanın Retrospektif Analizi 

Dr. Serdar Düzgün, Dr. Ilhan Pekdemir, Dr. Sedat Yılancı, Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. Sinem Sıngın, Dr. Burak Alhan, Dr. Ayfer Özdemir, Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. Bülent Erdoğan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 14- 18 Eylül 2011  

9. Malign Melanom Evrelendirilmesinde Lenfosintigrafi ve Ultrasonagrafinin Karşılaştırılması

Dr. Burak Alhan, Dr. Serdar Düzgün, Dr. Sedat Yılancı, Dr. İlhan Pekdemir, Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. Sinem Sıngın, Dr. Ayfer Özdemir, Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. Bülent Erdoğan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 14- 18 Eylül 2011    

10. Kseroderma Pigmentozum Tanılı Hastada Dudakta Eş Zamanlı Malign Melanom ve Bazal Hücreli Kanser: Olgu Sunumu

Dr. Ayfer Özdemir, Dr. Burak Alhan, Dr. Sedat Yılancı, Dr. Serdar Düzgün, Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. Sinem Sıngın, Dr. İlhan Pekdemir, Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. Bülent Erdoğan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 14- 18 Eylül 2011    

11. Ateşli Silah Yaralanması Sonucu Gelişen Orta Yüz Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: Olgu Sunumu

Dr. Sedat Yılancı, Dr. Burak Alhan, Dr. Sinem Sıngın, Dr. Yağmur Yaprak Balı, Dr. İlhan Pekdemir, Dr. Serdar Düzgün, Dr. Ramazan Erkin Ünlü, Dr. Bülent Erdoğan, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 14- 18 Eylül 2011        

12. Protamin Sülfat Uygulamasına Bağlı Serbest Flep Pedikülünün Akut Trombozu

Alper Burak Uslu, Sinem Sıngın, Serdar Düzgün, Mehmet Tapan, Yağmur Yaprak Balı, Hasan Murat Ergani, Ramazan Erkin Ünlü 14. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, 15-18 Mayıs 2014  

13. Burun Alar Bölge Defektlerinin Tek Aşamalı Rrekonstrüksiyonunda Serbest Stil Fasiyal Arter Perforatör Flep Kullanımı Serdar Düzgün, Ramazan Erkin Ünlü, Yağmur Yaprak Balı, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013  

14. Skalp Rekonstrüksiyonunda Tecrübelerimiz Serdar Düzgün,

Ramazan Erkin Ünlü, Necip Cihan Hasçiçek, Yağmur Yaprak Balı, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013  

15. Tempromandibular Eklem Ankilozunda Protez Uygulaması

Murat İğde, Çiğdem Demiroğlu, İlhan Pekdemir, Yağmur Yaprak Balı, Sinem Sıngın, Mehmet Tapan, Sedat Yılancı, Alper Burak Uslu, Serdar Düzgün, Ramazan Erkin Ünlü, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013  

16. Mandibula Defektlerinde Kurtarıcı Cerrahi Olarak Pektoral Flep Deneyimlerimiz Sinem Sıngın, Ali Rıza Yıldırım, Serdar Düzgün, Dürdane Keskin, İlhan Pekdemir, Yağmur Yaprak Balı, Mehmet Tapan, Alper Burak Uslu, Murat İğde, Mehmet Hakan Bulam, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013    

17. Burun Tip Defektlerinde Rintala Flebi Modifikasyonu Kullanılması Sedat Yılancı, İlhan Pekdemir, Yağmur Yaprak Balı, Serdar Düzgün, Murat İğde, Cihan Hasçiçek, Mehmet Onur Öztürk, Asude Köksal, Ali Rıza Yıldırım, Ramazan Erkin Ünlü, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013    

18. Kohlear İmplant Ekspozisyonu Rekonstrüksiyonu İlhan Pekdemir, Yağmur Yaprak Balı, Dürdane Keskin, Sinem Sıngın, Alper Burak Uslu, Mehmet Tapan, Murat İğde, Serdar Düzgün, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013  

19. Alt Dudak Rekonstrüksiyonunda Radial Ön Kol Flebi ve Pl Tendon Askısı Sinem Sıngın, Ramazan Erkin Ünlü, Dürdane Keskin, İlhan Pekdemir, Yağmur Yaprak Balı, Mehmet Tapan, Alper Burak Uslu, Murat İğde, Serdar Düzgün, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013  

20. Alt Dudak Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Modifiye Lateral İnsizyon Cihan Necip Hasçiçek, Serdar Düzgün, Murat İğde, Mehmet Onur Öztürk, Asude Köksal, Ali Rıza Yıldırım, Sedat Yılancı, Çiğdem Demiroğlu, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013

21. Medial Kantal Bölge Deri Tümörlerinde Tecrübelerimiz İlhan Pekdemir, Dürdane Keskin, Sedat Yılancı, Yağmur Yaprak Balı, Sinem Sıngın, Mehmet Tapan, Alper Burak Uslu, Serdar Düzgün, Murat İğde, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013  

22. Opere Yarık Dudak Deformitelerine Klinik Yaklaşımlarımız Serdar Düzgün, Asude Köksal, Çiğdem Demiroğlu, Sedat Yılancı, Ali Rıza Yıldırım, Mehmet Onur Öztürk, Necip Cihan Hasçiçek, Murat İğde, Ramazan Erkin Ünlü, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013  

23. Kemikli Littler Flebi -Vaka Sunumu Ramazan Erkin Ünlü, İlhan Pekdemir, Sedat Yılancı, Serdar Düzgün, Yağmur Yaprak Balı, Murat İğde, Sinem Sıngın, Mehmet Tapan, Alper Burak Uslu, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013  

24. Ön Kolda Subtotal Amputasyonu Olan Hastada Serbest Fibula Flebi ile Rekonstrüksiyon Deneyimimiz Mehmet Tapan, Sinem Sıngın, Alper Burak Uslu, Dürdane Keskin, İlhan Pekdemir, Yağmur Yaprak Balı, Murat İğde, Serdar Düzgün, Ramazan Erkin Ünlü, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013  

25. Parmak Defektlerinde Heterodijital Nörovasküler Ada Flebi ile Rekonstrüksiyon Deneyimlerimiz Ramazan Erkin Ünlü, Ali Rıza Yıldırım, Mehmet Tapan, Sinem Sıngın, Alper Burak Uslu, Mehmet Onur Öztürk, Asude Köksal, Serdar Düzgün, Murat İğde, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013  

26. İnterpolasyon Flebi Ayırma Protokolü Mehmet Tapan, Alper Burak Uslu, Sinem Sıngın, Yağmur Yaprak Balı, Dürdane Keskin, İlhan Pekdemir, Murat İğde, Serdar Düzgün, Ramazan Erkin Ünlü, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013  

27. Üst Ekstremite Pıp Eklem Patolojilerinde Eksternal Dinamik Fiksasyon Uygulamalarında Klinik Tecrübelerimiz ve Fizik Tedavi Protokolümüz Mehmet Onur Öztürk, Murat İğde, Çiğdem Demiroğlu, Serdar Düzgün, Ramazan Erkin Ünlü, Ali Rıza Yıldırım, Asude Köksal, Necip Cihan Hasçiçek, Sedat Yılancı, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013  

28. Superfisiyel Temporal Fasiyal Osseoz Flebin Yarık Damakta Kullanımı Murat İğde, Sedat Yılancı, İlhan Pekdemir, Yağmur Yaprak Balı, Sinem Sıngın, Mehmet Tapan, Alper Burak Uslu, Serdar Düzgün, Ramazan Erkin Ünlü, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013

29. Hemifasyal Mikrozomili Bir Olguda Fasyal Rekonstrüksiyon ve Mandibular Osteodistraksiyon: Olgu Sunumu Murat İğde, Mehmet Onur Öztürk, Serdar Düzgün, Sedat Yılancı, Necip Cihan Hasçiçek, Ali Rıza Yıldırım, Asude Köksal, Çiğdem Demiroğlu, Ramazan Erkin Ünlü, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013  

30. P335 Orbita Taban Rekonstrüksiyonunda Kullanılan Otogreftlerin ve Alloplastik Materyallerin Postoperatif Sonuçlarının Karşılaştırılması Çiğdem Demiroğlu, Ramazan Erkin Ünlü, Necip Cihan Hasçiçek, Durdane Keskin, Asude Köksal, Mehmet Onur Öztürk, Ali Rıza Yıldırım, Serdar Düzgün, Murat İğde, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013  

31. Orbita Fraktürlerinde Ektropiyona Profilaktik 'Modifiye Simple Kantopeksi' Uygulanması Dürdane Keskin, Mehmet Onur Öztürk, Serdar Düzgün, İlhan Pekdemir, Sinem Sıngın, Yağmur Yaprak Bali, Mehmet Tapan, Alper Burak Uslu, Ramazan Erkin Ünlü, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013  

32. Yanığa Sekonder Meme Ucu –Areola Deformiteleri Rekonstrüksiyonu; Vaka Serisi Serdar Düzgün, Dürdane Keskin, Çiğdem Demiroğlu, Yağmur Yaprak Bali, Sinem Sıngın, Mehmet Tapan, Alper Burak Uslu, Ramazan Erkin Ünlü, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı 28-31 Ekim 2013

Atıflar:  

 • SCI ve Alan indekslerinde 16 atıf.

Projeler:

 • Tübitak, Anatomical Hand and Foot Fingers Joint Prosthesis And Production Implantation Sets Suitable For These Prosthesis No: 7130649 

Patentler: 

 • Türk Patent Enstitüsü 2013-15267---2013-G-445861 Sayılı Başvuru - New Design Hand Prothesis

İlgi Alanları

Burun Estetiği (Rinoplasti): Nedir, Neden Yapılır, Yöntemleri ve Tedavi

Burun şeklinin değiştirilmesi için yapılan cerrahi operasyonların tümü, burun estetiği veya rinoplasti olarak adlandırılır. Daha hoş görünen bir burun yapısının elde edilmesi, kişisel isteklere uygun şekil değişikliklerinin yapılması ve solunum, koku alma gibi burun işlevlerini olumsuz etkileyen şekil bozukluklarının giderilmesi için rinoplasti operasyonlarına sıklıkla başvurulur. Burun kemiği ve kıkırdak dokuları üzerinde gerçekleştirilen işlemler ile birlikte sağlıklı bir burun yapısı elde edilebilirken aynı zamanda ideal yüz orantısını sağlamak adına burun görünümünde değişikliklere gidilebilir. Günümüzde gelişen tıbbi teknolojilerin de yardımıyla burun ameliyatları geçmişe oranla çok daha basit şekilde, mümkün olduğunca kapalı teknikler ya da küçük kesiler açılarak gerçekleştirilir. Görsel açıdan kişiyi rahatsız eden burun kemeri, burun ucu sarkıklığı, burun büyüklüğü ve daha birçok sorun bu operasyonlarla ortadan kaldırıldığında hastalar psikolojik yönden çok daha rahat ve sağlıklı bir biçimde yaşamını sürdürebilmektedir.

Burun Ameliyatı Nasıl Yapılır? Ameliyat Sonrası Yaşam

Burun ameliyatı burnun şekil ve boyutunu değiştirmek için yapılan cerrahi bir işlemdir. Estetik nedenlerle yapılabileceği gibi işlevsel sorunları tedavi etmek için de uygulanabilir. Ameliyat sonrası dikkatli bakım ve doktorun önerilerine uyum başarılı sonuçlar elde etmek için önemlidir.