Burun Estetiği (Rinoplasti): Nedir, Neden Yapılır, Yöntemleri ve Tedavi

Burun şeklinin değiştirilmesi için yapılan cerrahi operasyonların tümü, burun estetiği veya rinoplasti olarak adlandırılır. Daha hoş görünen bir burun yapısının elde edilmesi, kişisel isteklere uygun şekil değişikliklerinin yapılması ve solunum, koku alma gibi burun işlevlerini olumsuz etkileyen şekil bozukluklarının giderilmesi için rinoplasti operasyonlarına sıklıkla başvurulur. Burun kemiği ve kıkırdak dokuları üzerinde gerçekleştirilen işlemler ile birlikte sağlıklı bir burun yapısı elde edilebilirken aynı zamanda ideal yüz orantısını sağlamak adına burun görünümünde değişikliklere gidilebilir. Günümüzde gelişen tıbbi teknolojilerin de yardımıyla burun ameliyatları geçmişe oranla çok daha basit şekilde, mümkün olduğunca kapalı teknikler ya da küçük kesiler açılarak gerçekleştirilir. Görsel açıdan kişiyi rahatsız eden burun kemeri, burun ucu sarkıklığı, burun büyüklüğü ve daha birçok sorun bu operasyonlarla ortadan kaldırıldığında hastalar psikolojik yönden çok daha rahat ve sağlıklı bir biçimde yaşamını sürdürebilmektedir.

Burun Estetiği (Rinoplasti) Nedir?

Kemik ve kıkırdak dokuları içeren burundaki bu dokular üzerinde gerçekleştirilen cerrahi operasyonlar, burun estetiği olarak adlandırılır. Rinoplasti veya nazoplasti olarak da bilinen burun estetiği gerek burunda doğumsal ya da sonradan gelişen travma kaynaklı yapısal bozuklukların tedavisinde gerekse istenmeyen görünümün düzeltilmesinde sıklıkla tercih edilir. Birçok burun estetiği operasyonu hem tedavi hem de kozmetik amaçları bir arada içerir. Çünkü burunda istenmeyen görünüme neden olan şekil bozukluklarının büyük bir kısmı solunum işlevinin de olumsuz etkilenmesine sebep olur. Ancak yalnızca görsel açıdan kişide rahatsızlığa yol açması amacıyla da burun üzerinde estetik operasyonlar gerçekleştirilebilir. En sık tercih edilen estetik operasyon olan burun estetiğinde, kişi operasyon geçirmeye karar verdikten sonra mutlaka doktor muayenesinden geçmeli ve burun yapısının rinoplasti için uygun olup olmadığı açısından görüş almalıdır. Yüz görünümünü doğrudan etkileyen burunda en küçük bir müdahale dahi belirgin sonuçları beraberinde getirir. Dolayısıyla burun yapısına uygun değişikliklerin ve operasyon tekniklerinin tercih edilmesi, aynı zamanda operasyonun deneyimli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. 

Burun Estetiği (Rinoplasti) Nasıl Yapılır?

Burun estetiğinde süreç alanında uzman bir doktor tarafından gerçekleştirilecek ilk muayene ile başlar. Hastanın şikayetleri, istenen görsel değişiklikler ve bunların burun ya da yüz yapısına uygun olup olmadığı bu muayene esnasında doktor ve hasta arasında yapılacak görüş alışverişi ile karara bağlanır. Aynı zamanda yapılacak detaylı muayene ile burunda rinoplasti operasyonuna engel oluşturabilecek herhangi bir sorunun var olup olmadığı da tespit edilebilir. Yapısal bir sorunun görülmemesi halinde genel sağlık kontrolleri de gerçekleştirilmeli, kanama hastalıkları gibi cerrahi operasyona engel yaratabilecek durumların varlığı araştırılmalıdır. Operasyon için uygun olduğu belirlenen hastalarda burunda yapılacak şekil değişiklikleri açısından doktor ve hastanın iyi bir iletişim kurması, hastanın beklentilerini doktoruna iyi bir şekilde anlatması oldukça önemlidir. Bu sayede istenmeyen sonuçlar önlenebilir, düzeltme operasyonlarına gerek duyulması olasılığı minimuma indirilebilir. Burnun çeşitli açılardan fotoğrafları çekilerek geniş bir ekran üzerinde hedeflenen değişikliklerin yaklaşık görüntüsü elde edilebilir. Planlama aşamasında bu gibi görsel tekniklerin kullanımı hekim ve hasta arasında doğru bir iletişimin sağlanması açısından oldukça faydalıdır. 

Operasyon günü geldiğinde ameliyatın türüne göre basit müdahalelerin gerçekleştirilmesi halinde lokal anestezi, geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirilecek ise genel anestezi uygulanır. Ameliyat süresi de yapılacak işlemlere göre değişkenlik gösterir. Ortalama olarak bir rinoplasti operasyonunun yaklaşık birkaç saat sürmesi beklenir. Açık veya kapalı yöntemlerden hasta için en uygun olanı tercih edilerek gerçekleştirilen operasyonun sonrasında hastalar belirli bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilir.

Burun Estetiği (Rinoplasti) Neden Yapılır?

Burun estetiği; burunda bulunan bir sağlık sorununun veya istenmeyen şekil bozukluklarının için birçok farklı durumda gerçekleştirilebilir. Ancak rinoplasti neden yapılır sorusuna yanıt teşkil edebilecek yaygın sorunlar arasında şunlar yer alır:

  • Burunda var olan doğumsal ya da sonradan gelişimli şekil bozuklukları
  • Burun kemiğinde eğrilik ya da çıkıntının bulunması
  • Yapısal bozukluklardan kaynaklı nefes alıp verme sorunları ile horlama gibi şikayetler
  • Kişinin burnunun görünümünden rahatsız olması veya herhangi bir şekil değişikliğine ihtiyaç duyması
  • Burnun çok büyük veya çok küçük olması
  • Burnun açısına ilişkin sorunlar
  • Burun deliklerinin normalden küçük veya büyük olması
  • Burun ucunda sarkıklık, kalkıklık, sivrilik, sıkışıklık ya da asimetrik görünüm gibi sorunların varlığı

Burun Estetiği (Rinoplasti) Kimlere Uygulanır?

Burun estetiği birçok kişi tarafından çeşitli nedenlerle yaptırılmak istenen, bu nedenle en yaygın olarak uygulanan cerrahi operasyonlardan bir tanesidir. Rinoplasti uygulamalarında dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, yalnızca görsel kaygılar nedeniyle burun estetiği yaptırmak isteyen hastalarda yaş faktörünün dikkate alınması gerektiğidir. Burun organında solunum ve koku alma işlevlerinde herhangi bir fonksiyonel sorunun bulunmaması, yalnızca estetik kaygılardan kaynaklı bir operasyon isteği söz konusu ise kıkırdak gelişiminin tam olarak beklenmesi gerekir. Bu nedenle böyle durumlarda burundaki kemik ve kıkırdak gelişiminin tamamlandığı 15 ile 18 yaş aralığındaki doktorun önereceği zaman beklenmelidir. Ancak fonksiyonel bir bozukluk söz konusu ise veya çocuğun psikolojik gelişimini olumsuz etkileyecek düzeyde bir sorunun varlığı halinde hekimin uygun görmesi ile daha küçük yaşlarda da rinoplasti uygulamasına başvurulabilir.

Burun Estetiği (Rinoplasti) Yöntemleri Nelerdir?

Burun estetiği ameliyatları temelde açık yöntem ve kapalı yöntem olmak üzere iki ana teknikten bir tanesi ile gerçekleştirilir. Bunların haricinde burunda tedavi edilmesi hedeflenen sorunun türüne göre birtakım özel estetik operasyon tekniklerine de başvurulabilir. İki temel operasyon tekniğinin temel özellikleri şu şekildedir:
 

Açık Rinoplasti

Burun deliklerinin arasındaki kısmın altından açılan küçük bir kesi yoluyla gerçekleştirilen burun estetiği operasyonlarıdır. Cerrahın geniş bir görüş alanına sahip olması, büyük çaplı operasyonlarda açık rinoplastinin daha güvenli olmasının ve daha sık tercih edilmesinin en önemli sebebidir. Cerrahın ameliyat bölgesine olan hakimiyeti kapalı operasyona oranla daha fazladır. Bu sayede milimetrik hesaplamalar ve önemli değişiklikler güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir. İyileşme süreci ise kapalı yönteme oranla daha uzundur.

Kapalı rinoplasti

Kapalı burun estetiğinde burnun iç kısmından bir kesi açılarak operasyon gerçekleştirilir, bu sayede dışarıdan gözle görülür bir dikiş, yara veya yara izi söz konusu değildir. Burnun kanat kısımları yerine iç kısmından kesi açılarak kıkırdaklar, kemik ve deri altındaki bölgeye ulaşılır. Burada istenen müdahaleler gerçekleştirildikten sonra açılan kesiye dikiş atılır ve operasyon tamamlanır. Açık operasyona oranla çalışma alanı kısıtlı olsa da küçük çaplı müdahaleler için daha kısa bir iyileşme süresi (burun ucu açılmadığı için) ve yara izi kalma riskinin azalması gibi avantajlar sunar. 

Yukarıdaki iki ana burun estetiği tekniğinin haricinde ultrasonik bir kemik kesici olan piezo cihazı yardımıyla gerçekleştirilen burun ameliyatları “piezo burun estetiği” ismiyle anılır. Burun ucuna ilişkin düzeltmeler burun estetiği ameliyatlarının çok büyük bir kısmını oluşturduğundan kendine özgü yaklaşımlar ve ameliyat teknikleri içerir. Bu operasyonlar burun ucu estetiği veya tip rinoplasti olarak adlandırılır. Burun içinde bulunan konka adı verilen burun etlerinin küçültülmesini gerektiren rinoplasti uygulamalarında lazer tekniğinin kullanılması halinde bu operasyonlar lazer rinoplasti adını alır. Tüm bunların yanı sıra herhangi bir nedenle burun estetiği ameliyatı sonrasında devam eden sorunların veya düzeltilmesi gereken hataların tedavisi için planlanan ek operasyonlar ise sekonder burun estetiği ameliyatı olarak tanımlanır.

Burun Estetiği (Rinoplasti) Tedavi Süreci

Rinoplasti tedavisi sürecinde hem ameliyat öncesi hem de ameliyat sonrası süreç, operasyonun başarısı açısından birçok cerrahi operasyona oranla daha fazla titizlik gerektirir. 
 

Ameliyat Öncesi Süreç

Ameliyat öncesi süreç aslında hastaya hekimi tarafından operasyon gerekliliğinin bildirilmesi ya da hastanın görsel nedenlerle rinoplasti yaptırmaya karar vermesi ile başlar. Bu süreçte en önemli konulardan bir tanesi cerrah seçimidir. Burun estetikleri çok titiz işlemler olduğundan başarılı bir sonucun elde edilmesi ve gereksiz düzeltme operasyonlarının önlenmesi için tecrübeli cerrahlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Hastaların sıklıkla üzerinde durduğu konulardan bir tanesi de ameliyat tekniğidir. Özellikle açık ve kapalı yöntemler hastalar arasında sıklıkla tartışma konusu olsa da her hastada uygulanması gereken teknik birbirinden farklı olabilir. 

Hekim tarafından yapılan muayene sonucunda burunda yapılacak işlemler ve burun yapısı gibi etkenler göz önünde bulundurularak hangi yöntemin daha başarılı sonuç vereceğine karar verilmelidir. Hem açık hem de kapalı operasyonun kendine göre avantajları ve dezavantajları olduğundan, her yöntem her operasyon için etkili veya uygun olmayabildiğinden bu konuda seçim hastaya değil cerraha ait olmalıdır. Hedeflenen değişiklikler kararlaştırıldıktan ve ameliyat günü belirlendikten sonra hastaya operasyona nasıl hazırlanması gerektiği anlatılır. Kan sulandırıcı kullanımı var ise bunların kullanımı hekimin önerdiği şekilde ameliyattan bir veya iki hafta öncesinde sonlandırılmalıdır. Yara iyileşmesini olumsuz etkilediğinden sigara ve tütün mamullerinin kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır. Bu gibi önlemlerin haricinde rinoplasti operasyonları büyük çaplı bir özel hazırlık gerektirmez. Hastaların, hekimlerinin verdikleri önerileri dikkate alarak ameliyat günü ilgili merkezde hazır bulunmaları yeterlidir.
 

Ameliyat Sonrası

Rinoplasti operasyonu sonrasında burun şeklinin ve burunda gerçekleştirilen tedavi uygulamalarının başarılı olabilmesi için ameliyat bölgesinin korunması büyük bir öneme sahiptir. Dolayısıyla burun şeklini olumsuz etkileyecek herhangi bir travmadan kaçınılması gerekir. Travmaların haricinde bir süre boyunca gözlük kullanmamak, yan yatmamak veya burun bölgesine baskı uygulamamak son derece önemlidir. Ameliyat sonrasında özellikle ilk iki üç gün boyunca yeterli şekilde istirahat etmek, bir hafta boyunca yorucu aktivitelerden kaçınmak iyileşme sürecini hızlandıracaktır. Ayrıca hekim tarafından reçetelendirilmiş ilaçlar var ise bunlar da düzenli olarak kullanılmalıdır. Verilen kontrol muayeneleri aksatılmamalı, pansuman önerisi var ise bunların düzenli olarak yapılmalı veya bir sağlık profesyoneline yaptırılmalıdır.

Siz de burun estetiği ameliyatı yaptırmak veya rinoplasti süreci hakkında bilgi almak istiyorsanız hekiminize danışabilir ve muayeneden geçerek ameliyat konusunda hekiminizden görüş alabilirsiniz.


 

Sağlık Merkezi
Anadolu Sağlık Merkezi

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Bölüm Doktorları

Tıbbi Birimi İncele
Gebze Ataşehir

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Prof. Dr. Haluk Duman

Gebze

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Op. Dr. Serdar Düzgün

Gebze Ataşehir

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Prof. Dr. Haluk Duman

Gebze

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Op. Dr. Serdar Düzgün

Tümünü göster