Gebze
Nermin Tansuğ
Prof. Dr.

Nermin Tansuğ

2022 yılından bu yana Anadolu Sağlık Merkezi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak görevini sürdürüyor.

Uzmanlık

 • Yenidoğan yoğun bakım

Eğitim

Üniversite

 • Ege Üniversitesi EgeTıp Fakültesi, 1982

Uzmanlık

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 1999

Yandal Uzmanlık

 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı, 1995

Çalıştığı Kurumlar

 • SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
 • Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi
 • İstinye Üniversitesi  
 • Liv Ulus Hastanesi
 • Türk Tabipler Birliği
 • Kocaeli Tabip Odası
 • Türkiye Milli Pediatri Derneği
 • Türk Neonatoloji Derneği
 • Bebek Sağlığı Derneği
 • Ege Perinatoloji Derneği
 • Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitimcisi Eğitimi, 2000- Manisa     
 • Çocuk İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Eğitimcisi Eğitimi, 2005- İzmir
 • İyi Klinik Uygulamalar Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 26-27 Şubat 2009-Manisa 
 • Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu, 20-21 Nisan 2009-İzmir     
 • Deney Hayvanı Kullanımı Sertifikası Kurs Programı (80 saatlik, B kategorisi, akredite araştırmacı) Dokuz Eylül Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, 12-21 Nisan 2010 -İzmir

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

A1. Özkınay F, Akısü M, Oral R, Tansuğ N, Özyürek R, Kültürsay N. Spondylocostal dysplasia and cardiac anomalies in one dizygotic twin. Turk J Pediatr 1996;38(3):381-384

A2. Özkınay F, Akısü M, Kültürsay N, Oral R, Tansuğ N, Sapmaz G. Agenesis of the corpus callosum in Schinzel-Giedion syndrome associated with 47,XXY karyotype. Clin Genet. 1996;50(3):145-148

A3. Coskun S, Yüksel H, Bilgi Y, Lacin S, Tansuğ N, Onağ A. Non-invasive evaluation of the adaptations of cardiac function in the neonatal period: A comparison of healthy infants delivered by vaginal route and caesarean section. Acta Med Okayama. 2001;55(4):213-218 A4. Genç A, Taneli C, Tansuğ N, Kasırga E, Yılmaz D, Küçükoğlu T, Onağ A. Evaluation of the location of the anus by a modified tecnique in the neonate. J Pediatr Surg. 2002;37(1):80-82

A5. Tokuşoğlu Ö, Tansuğ N, Akşit S, Dinç G, Kasırga E, Özcan C. Retinol and alpha-tocopherol concentrations in breast milk of Turkish lactating mothers under various socio-economic status. Int J Food Sci Nutr. 2008;59(2):166-174

A6. Tansuğ N, Polat M, Çeşme S, Taneli F, Gözmen S, Tokuşoğlu Ö, Yılmaz D, Dinç G. Vitamin A status of healthy children in Manisa, Turkey. Nutrition Journal 2010;9(1):34-38

A7. Turkish Neonatal Society; Nosocomial Infections Study Group (Collaborators: Oygür N, Kavuncuoğlu S, Özbek S, Tansuğ N, Perk Y, Ilıkkan B, Satar M, Yıldıztaş HY, Duman N, Kumral A, Zenciroğlu A, Tanır G, Kültürsay N, Köroğlu OA, Akşit A, Tekin N, Yiğit S, Korkmaz A, Gökalp AS, Arısoy AE, Özek E, Bilgen H, Atıcı A, Turhan AH, Çetin H, Acunaş B, Vatansever U, Say A, Güven F). Nosocomial infections in neonatal units in Turkey: epidemiology, problems, unit policies and opinions of healthcare workers. Turk J Pediatr. 2010;52(1):50-57

A8. Tansuğ N, Yıldırım SA, Canda E, Özalp D, Yılmaz Ö, Taneli F, Ersoy B: Changes in quantitative ultrasound in preterm and term infants during the first year of life. Eur J Radiol. 2011;79(3):428-431

A9. Seymenoğlu G, Başer E, Tansuğ N, Demireli P. An unusual association of Goldenhar syndrome. International Ophthalmology 2013;33(1):91-94

A10. Polat M, Şimşek A, Tansuğ N, Sezer RG, Özkol M, Başpınar P, Tekgül H. Prediction of neurodevelopmental outcome in term neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy. Eur J Paediatr Neurol. 2013;17(3):288-293

A11. Kültürsay N, Yalaz M, Köroğlu ÖA, MAR Neonatal Study Group (Collaborators: Türkmen MK, Oygür N, Türkmen MK, Oygür N, Tansug N, Alan S, Ünal S, Caner I, Akman I, Çakmak BÇ, Ecevit A, Tanyeri B, Bilgili G, Yapıcıoglu H, Bolat F, Duman N, Arslanoglu S, Narter F, Zenciroglu A, Yalaz M, Altuncu E, Öztürk A, Turhan AH, Koç E, Bas EK, Sivaslı E, Tunç T, Özdemir R, Çetin H, Perk Y, Ince Z, Büyükkale G, Aslan Y, Aliefendioglu D, Günlemez A, Memisoglu A, Tutak E, Narlı N, Örs R, Aygün C, Tekin N, Ergin H, Ertugrul S, Annagür A, Uslu S, Çetin H, Özdogan T, Günes S, Özer E, Acunas B, Tatlı M, Köksal N, Bozdag S, Topçuoglu S). Neonatal outcome following new assisted reproductive technology regulations in Turkey – a nationwide multicenter point prevalence study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015;28(2):204-209

A12. Tosun S, Olut AI, Tansuğ N. Adverse effects of single- component measles vaccine in school children. Vaccine 2017;35:7309-7311

A13. Akısü M, Kültürsay N, Oral R, Tansuğ N, Kabasakal C. Urinary N-acetyl-β-D-glucosaminidase excretion in asphyctic newborns - does it predict the development of acute renal failure? Turk J Med Sci. 1998;28(1):71-74

A14. Oral R, Akısü M, Kültürsay N, Vardar F, Tansuğ N. Neonatal klebsiella pneumonia sepsis and imipenem/cilastatin. Indian J Pediatr. 1998;65(1):121-129

A15. Kasırga E, Ertan P, Tosun S, Şanlıdağ T, Tansuğ N, Onağ A. Serological prevalence of Helicobacter pylori in children with recurrent abdominal pain in Manisa region, Western Turkey. International Medical Journal 2002;9(2):139-141

A16. Gülen H, Basarır F, Hakan N, Çiftdoğan DY, Tansuğ N, Onağ A. Premature labor and leukoerythroblastosis in a newborn with parvovirus B19 infection. Haematologica 2005; 90(11)e107-e108 Suppl: ECR38 A17. Mirzai H, Başer EF, Tansuğ N, Neşe N, İşisağ A. Primary orbital neuroblastoma in a neonate. Indian J Ophthalmol 2006;54(3):206-208

A18. Ersoy B, Tansuğ N, Genç A, Kızılay D, Kiremitçi S, de Lonlay P. Persistent hyperinsulinemic hypoglycemia due to SUR1 (ABCC8) mutation in newborn twins: An eight-year follow-up. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015;7:14

B. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

B1. Özkan H, Erdem N, Olgun N, Dirik E, Tansuğ N. Holt Oram Sendromu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1987;26(1):369-377 B2. Dirik E, Olgun N, Anal Ö, Tansuğ N, Dirik G. Kraniofasial disostosis sendromu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1987;26(4):1787-1792 B3. Kültürsay N, Tansuğ N, Cin A, Taneli B. Konjenital toxoplasmosis (EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde 1977-1992 yılları arasında tanı alan olguların klinik özellikleri). T Parazitol Derg 1993;17(3-4):4-10 B4. Kültürsay N, Kütükçüler N, Tansuğ N, Kutlu O. Etiology, treatment and prognosis of early-onset and nosocomial septicemia in neonatal intensive care unit. Annals of Medical Sciences 1995;4(1):1-7 B5. Kültürsay N, Tansuğ N, Kütükçüler N, Tokbaş A, Kutlu O. Ceftazidime treatment in severe neonatal infections. Annals of Medical Sciences 1995;4(1):8-12 B6. Tansuğ N, Oral R, Ulman İ, Memiş A, Mir S, Çetingül N, Kültürsay N. Vena kava inferior ve vena renaliste trombüs olan bir yenidoğan olgusu. Ege Pediatr. Bülteni 1995,2(1):33-36 B7. Oral R, Kantar M, Tansuğ N, Tütüncüoğlu S, Yalman O, Kültürsay N. İntrapartum asfiksiye bağlı ağır hipoksik iskemin ensafalopati Ege Pediatr. Bülteni 1995,2(1):39-41 B8. Kurugöl Z, Tansuğ N, Akısü M, Oral R, Kültürsay N. Prematürelerin izleminde Denver Gelişimsel Tarama Testi. Türkiye Klinikleri J Pediatr. 1995;4(4):141-145 B9. Köse S, Oral R, Yağcı A, Tansuğ N, Kültürsay N. Prematüre bebeklerde flaş VEP ile görsel sistem gelişiminin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 1995;4(3):214-218 B10. Oral R, Tansuğ N, Akısü M, Özunan İ, Tekgül H, Tütüncüoğlu S, Kültürsay N. Ağır asfikside multi-organ disfonksiyonu: Antenatal bakımın önemi. Perinatoloji Dergisi 1995;3(3):54-57 B11. Kütükçüler N, Kültürsay N, Tansuğ N, Cin A. High-dose intravenous immunoglobulin therapy for hyperbilirubinemia caused by Rh and ABO hemolytic disease. Medical Journal of Ege University 1995; 5(1-2):29-31 B12. Tansuğ N, Kütükçüler N, Oral R, Akısü M, Kültürsay N. Yenidoğanlarda atrial natriüretik peptid düzeyleri. MN Klinik Bilimler 1995;1(11):169-172 B13. Oral R, Kültürsay N, Öztürk C, Tansuğ N. Dual energy x-ray absorbsiometry in determining bone mineral content of prematurely born infants. Annals of Medical Sciences 1996;5(1):13-17 B14. Oral R, Tansuğ N, Kültürsay N, Akısü M. Prematüre bebeklerde sepsis proflaksisinde intravenöz immünglobülin tedavisi: Gerçekten etkin mi? MN Klinik Bilimler 1996;2(3):28-32 B15. Oral R, Akısü M, Tansuğ N, Kültürsay N. 1993-1995 yılları arası yenidoğan yoğun bakım ünitesinde nozokomiyal sepsise yol açan etkenler ve klinik özelliklerin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Pediatr. 1996;5(2):53-59 B16. Akısü M, İber M, Oral R, Kurugöl Z, Tansuğ N, Kirazlı T, Kültürsay N. Prematüre yenidoğanlarda işitsel beyin sapı cevabı ile işitme taraması. MN Klinik Bilimler 1996;2(7):99-104 B17. Akısü M, Çoker I, Tansuğ N, Oral R, Kültürsay N, Hüseyinov A. Doğal, karışık ve yapay beslenen bebeklerde plazma serbest karnitin düzeyleri. Türk Pediatri Arşivi 1996;31(2):272-276 B18. Oral R, Vardar F, Akısü M, Tansuğ N, Kültürsay N. Ağır yenidoğan infeksiyonlarında imipenem/silastatin tedavisinin tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği. MN-Klinik Bilimler 1996;2(11):180-185 B19. Oral R, Akısü M, Tansuğ N, Vardar F, Kültürsay N. Neonatal klebsiella pneumoniae sepsisleri. MN-Klinik Bilimler & Doktor 1997;3(2):230-235 B20. Oral R, Kültürsay N, Akısü M, Öztürk C, Tansuğ N. Prematüre bebeklerde kemik mineralizasyonu ve kalsiyum – fosfor meatabolizması. Klinik Bilimler & Doktor 1998;4(4):578-589 B21. Laçin S, Oruç S, Kuşçu K, Ersoy B, Tansuğ N, Uyanık BS, Yıldırım Y, Koyuncu F. Normal ve yetersiz fetal gelişim gösteren gebelerde gebelik süresince serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) ve insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 (IGFBP-3) konsantrasyonları. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 2000; 9(1):5-10 B22. Tansuğ N, Kültürsay N. Respiratuvar distress sendromu: RDS. Ege Pediatri Bülteni 2000; 7(4):203-211 B23. Kültürsay N, Tansuğ N. Surfaktan ve respiratuvar distres sendromunda ekzojen surfaktan kullanımı. Meandros Medical and Dental Journal 2000;1(2):47-52 B24. Ersoy B, Tansuğ N, İnceboz Ü, Kasırga E, Ertan P, Uyanık BS, Onağ A. Sağlıklı yenidoğanlarda serum kalsiyum düzeylerindeki değişiklikler. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2001;7(2):206-209 B25. Altınöz S, Ersoy B, Nehir H, Aydoğan A, Tansuğ N. Yenidoğan sepsisinde antitrombin-III düzeyleri ve prognostik önemi. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2002;8(2):203-207 B26. Tosun SY, Ertan P, Tansuğ N. Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonu etkeni olarak RSV. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2002;8(3):356-359 B27. Tansuğ N, Kasırga E, Ertan P, Yılmaz D, Özel S, Onağ A. Sağlıklı bebeklerde farklı zamanlarda yapılan hepatit B aşısının karşılaştırılması. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2003;9(1):67-70 B28. Karaer Ö, Tansuğ N, Oruç S, Postacı C, Koyuncu F. Neonatal respiratory and mode of delivery. Gynecol Obstet Reprod Med. 2004;10(2):95-97 B29. Tansuğ N. Hipotonik infant. Türkiye Klinikleri J Pediatr – Special Topics 2004;2(7):763-772 B30. Tansuğ N, Keskin Ş, Güven AA, Karakoç Z, Sürücüoğlu S, Oruç S, Onağ A. The comparison of four different regimens used for neonatal umbilikal cord care. Gynecol Obstet Reprod Med. 2006;12(2):112-115 B31. Tansuğ N, Yılmaz Ö, Akil İ, İkizoğlu T, Yurttaş Ö, Gazi H. Sarılık nedeni ile başvuran asemptomatik yenidoğanlarda idrar yolu enfeksiyonu sıklığı. Ege Pediatri Bülteni 2006;13(3):137-142 B32. Tansuğ N, Yılmaz Ö, Kasırga E, İkizoğlu T, Gözmen S, Şerifhan M, Pesenvural Ş. Manisa bölgesinde emzirme uygulamaları. Ege Pediatri Bülteni 2006;13(3):155-161 B33. Tansuğ N, Hakan N, Çiftdoğan DY, Şimşek A, Ersoy B, Bal F. Neonatal dönemde hipotonik bebek nedeni olarak Prader-Willi Sendromu. Türkiye Klinikleri J Pediatr. 2006;15(4):177-180 B34. Tanrıverdi S, Tansuğ N, Coşkun Ş, Çetin M, Baytur Y. Tuberoz sklerozun eşlik etmediği fetal kardiyak rabdomyom: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2011;19(3):85-88 B35. Tanrıverdi S, Baytur Y, Tansuğ N, Çetin M, Coşkun Ş. Vein of Galen aneurysm that was diagnosed prenatally and supracardiac obstructed total anomalous pulmonary venous return with pulmonary hypertension: case report. Case Rep Perinat Med. 2012;1(1-2)63-67 B36. Tanrıverdi S, Tansuğ N, Pirim Ü, Yangın E. Neonatal stafilokoksik haşlanmış deri sendromu. Türkiye Klinikleri J Pediatr. 2012;21(3):179-182 C. Ulusal Kitap Yazarlığı: C1. Nermin Tansuğ. Yenidoğan Sağlığı El Kitabı (Yenidoğan infeksiyonlarına yaklaşım ve tedavi). Editör: Nilgün Kültürsay. Bebek Sağlığı Derneği, Türk Neonatoloji Derneği, İzmir, 2003, 131-153 C2. Nermin Tansuğ. Neonatoloji (Kronik Akciğer Hastalığı- Bronkopulmoner Displazi). Editörler: Murat Yurdakök, Gülşen Erdem. Türk Neonatoloji Derneği, Ankara, 2004, 495-499 C3. Nermin Tansuğ. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı (ÇİLYAD) Uygulayıcı Kursu Kitabı (Şok ve kardiyak arrest tedavisi). Editörler: Aytuğ Atıcı, Olgu Hallıoğlu, Ertan Mert. TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara, 2010, 51-57  

İlgi Alanları

Disleksi Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Disleksi Yunanca “dys” ile “lexia” kelimelerinin birleşiminden meydana gelen yetersiz anlamını taşıyan bir sözcüktür. Disleksi beynin yazılı dili işleme biçimine müdahale eden bir tür öğrenme güçlüğüdür. Disleksisi olan kişiler okuma ve okuma ile ilişkili becerilerde sorunlar yaşarlar. Bu kişilerin biyolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma becerileri beklenenin çok altında kalmaktadır.

Bebek Kahvaltısı Nasıl Olmalıdır? Aylara Göre Bebek Kahvaltısı

Bebeklerin kahvaltısı, sağlıklı büyüme ve gelişimleri için önemlidir. İlk altı ay boyunca bebekler yalnızca anne sütü ile beslenmelidir, ancak altıncı aydan itibaren doktor tavsiyesiyle ek gıdalara geçiş başlayabilir. Bu besinler bebeğin enerji ihtiyacını karşılar ve sağlıklı büyüme için gerekli besin maddelerini sağlar. Bebeğinizin ihtiyaçlarına uygun sağlıklı kahvaltılar hazırlamak, onun beslenme alışkanlıklarını olumlu bir şekilde etkileyecektir.

Bebeklerde kabızlık sorunu

Bebeklerde en sık görülen rahatsızlıklardan biri olan kabızlık, tedavisi kolay bir hastalıktır. Mide ve bağırsak sistemini etkileyen hastalık, beslenme problemleri, huzursuzluk ve karın ağrısı gibi olumsuzluklara neden olur.  3-4 günde bir zorlanarak sert ve ağrılı dışkı yapılması şeklinde tanımlanan kabızlık; genetik yatkınlık, kullanılan ilaçlar, beslenme şekli ya da demir damlaları nedeniyle oluşabilir. Yeni doğan bebekler doğum sonrası ilk hafta boyunca ortalama 4 defa yumuşak kıvamlı dışkı yapar. Anne sütü ile beslenen bebeklerde dışkılama sayısı altıya kadar yükselebilir ve dışkı yumuşak kıvamlı, altın sarısı renkte ve oldukça suludur. İnek sütü kullanılarak hazırlanan mama ile beslenen bebeklerin dışkıları ise yeşile dönük renkte, daha katı kıvamda ve kötü kokulu olabilir. Bu durumun nedeni inek sütündeki proteinlere karşı sindirim sisteminin alerjisi ya da intoleransıdır.

Su çiçeği hakkında bilmeniz gerekenler

Su çiçeği, deride oluşan kırmızı döküntülerle karakterize bulaşıcı bir hastalıktır. Bu durum, çoğunluklu çocuklarda görülse de her yaştan insanı etkileyebilir. Ortaya çıkan vücut kızarıklıkları zamanla içi irinli kabarcıklara dönüşebilir. Diğer belirtiler arasında ise yüksek ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, halsizlik ve iştah kaybı yer alabilir. Su çiçeği belirtileri, bulaştıktan yaklaşık olarak 10-21 gün içinde ortaya çıkmaya başlar ve hafif ya da orta şiddette seyreder. Su çiçeğinin en yaygın bulaşma şekli solunum yoludur, ancak direkt temas yoluyla veya enfekte yüzeylere temas olması halinde de bulaşabilir. Su çiçeği genellikle evde tedavi edilebilir ve semptomların hafifletilmesine yönelik ateş düşürücü, kaşıntı giderici ilaçlar kullanılabilir.

Su Çiçeği : Nedir, Belirtileri, Bulaşıcılığı ve Tedavisi

Su çiçeği, deride oluşan kırmızı döküntülerle karakterize bulaşıcı bir hastalıktır. Bu durum, çoğunluklu çocuklarda görülse de her yaştan insanı etkileyebilir. Ortaya çıkan vücut kızarıklıkları zamanla içi irinli kabarcıklara dönüşebilir. Diğer belirtiler arasında ise yüksek ateş, baş ağrısı, vücut ağrıları, halsizlik ve iştah kaybı yer alabilir. Su çiçeği belirtileri, bulaştıktan yaklaşık olarak 10-21 gün içinde ortaya çıkmaya başlar ve hafif ya da orta şiddette seyreder. Su çiçeğinin en yaygın bulaşma şekli solunum yoludur, ancak direkt temas yoluyla veya enfekte yüzeylere temas olması halinde de bulaşabilir. Su çiçeği genellikle evde tedavi edilebilir ve semptomların hafifletilmesine yönelik ateş düşürücü, kaşıntı giderici ilaçlar kullanılabilir.

Rota Virüsü: Nedir, Nasıl Bulaşır, Belirtileri, Tedavisi

Rota virüsü, özellikle 5 yaşın altındaki çocuklarda ishale neden olan yaygın bir viral enfeksiyon çeşididir. Yapılan bazı çalışmalar her yıl dünya çapında yaklaşık 100 milyondan fazla rota virüs kaynaklı gastroenterit vakası olduğunu göstermektedir. Günümüzde rota virüsüne karşı çeşitli aşılar bulunmaktadır ve aşılama programları yürütülmektedir. Bununla birlikte hastalık, hâlâ birçok kişiyi etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Rota virüsünün belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır? Tedavisi nasıl yapılır? gibi soruların yanıtlarıyla rota virüsü hakkında merak ettiğiniz diğer ayrıntılar için yazının devamını okuyabilirsiniz.

Kızamık Belirtileri Nedir? Kızamık Tedavisi

Çocukluk çağının en yaygın bulaşıcı hastalıklarından biri olan kızamık, aşılama ve bağışıklık sağlanmadığı takdirde yetişkinlerde de ortaya çıkabilen viral bir enfeksiyon hastalığıdır. Solunum yolu ile kolayca bulaşabilen Rubeola virüsü, ciltte kırmızı lekelenmelerle birlikte çeşitli şikayetlerin görülmesine neden olur. Bulaşıcılığı oldukça yaygın olan kızamık hastalığı geçmiş dönemlerde en sık karşılaşılan çocukluk çağı hastalıklarından biri iken geliştirilen kızamık aşısı ile birlikte kontrol altına alınmıştır. Başta ateş, halsizlik, burun akıntısı gibi şikayetlere neden olan Rubeola virüsü, tedavi edilmediği takdirde zatürre ve beyin iltihabı gibi ölümcül sağlık problemlerine yol açabilir. Dolayısıyla hem kişisel sağlığı sürdürmek hem de halk sağlığını koruma altına almak adına kızamık hastalığı hakkında bilgi sahibi olunması, kızamık belirtileri ve kızamık nasıl geçer gibi belirli soruların doğru şekilde cevaplanması gerekir.

Kistik Fibrozis: Nedir Nedenleri Belirtileri ve Tedavisi

Kistik fibrozis başta akciğerler ve sindirim sistemi olmak üzere çeşitli organ sistemlerini etkileyen önemli bir genetik hastalıktır. Bu rahatsızlık sırasında vücut oldukça kalın ve yapışkan mukus salgısı üretir. Üretilen salgılar zaman içerisinde akciğerler ve pankreas kanallarında birikerek tıkanıklıklara neden olabilir. Yaşamı tehdit edici bir seyir izleyebilen bu rahatsızlığa sahip bireyler sağlıklı kişilere göre daha kısa bir ömre sahiptir. Yaklaşık 60-70 yıl öncesine kadar kistik fibrozis hastaları sadece ilkokul çağına kadar yaşayabilirken günümüzde yaşanan gelişmeler sayesinde bu rahatsızlığı bulunan kişiler, 30’lu 40’lı yaşlarına, hatta daha sonrasına kadar yaşamını sürdürebilmektedir. Toplumlarda görülme sıklığı ortalama olarak 3000’de 1 olan bu rahatsızlığa dair yeni tanı alan bireylerin %75’inin 2 yaşından küçük olması nedeniyle bilinçli olmak oldukça önemlidir. Sıklıkla merak edilen “Kistik fibrozis neden olur?” ve “Kistik fibrozis tanısı nasıl konur?” gibi soruları yanıtlamadan önce “Kistik fibrozis nedir?” sorusunu yanıtlamak gerekir.

Çocuklarda İdrar Yolları Enfeksiyon Belirtileri

Çocuklarda idrar yolları hastalıkları, yetişkinlerde görüldüğü kadar olabiliyor. Genellikle kız çocuklarında daha sık görülen hastalık, tedavi edilmediği takdirde böbreklerde kalıcı hasarlara neden olabiliyor. İdrar yolu enfeksiyonlarının hem kız hem de erkek çocuklar için çok önemli olduğuna dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Doç. Dr. Neşe Karaaslan Bıyıklı, ebeveynler için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaşıyor.

El Ayak Ağız Hastalığı Nedir? Belirtileri, Teşhis ve Tedavisi

Henüz bağışıklık sistemleri yeterli derecede kuvvetli olmayan çocuklar arasında bazı viral enfeksiyonların bulaşma riski yüksektir. Özellikle kreş ve okul gibi toplu alanlarda bu risk daha da artar. El ayak ve ağız hastalığı da çocuklar arasında yaygın bir enfeksiyondur fakat yetişkinlere de bulaşabilir. Yetişkinlerde bağışıklığın daha kuvvetli olması nedeniyle belirti göstermeyebilir. Ancak çocuklarda genelde hafif semptomlar gösteren bir hastalık olsa da ciddi rahatsızlıklara da sebebiyet verebilir.

Down Sendromu: Nedir, Belirtileri, Neden Olur?

Down sendromu toplumda yaygın olarak görülen genetik temelli bir rahatsızlıktır. Down sendromlu bireylerde bu sendroma bağlı olarak çok sayıda komplikasyon görülmekle birlikte günümüzde gelişen tıbbi imkanlar sayesinde Down sendromlu bireyler uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebilmektedir.

Bebeklerde Reflü ve Tedavisi

Doğumdan sonrası ilk 6 ay içerisinde bebeklerin yaklaşık %40 ile %60'ında görülen reflü hastalığı, çeşitli belirtiler ile gözlemlenen ve 6-12 ay arasında gerileyen bir hastalıktır. Bebeklerde reflüye neden olan başlıca faktörler aşağıdaki gibidir:

Bebeklerde pamukçuk nasıl geçer?

Bebeklerde damak ve dil üzerinde ve yanaklarda pamuğa benzeyen lezyonlar şeklinde kendini gösteren pamukçuk hastalığı candida albicans adlı bir mantar paraziti nedeniyle oluşur. Genelde yeni doğan bebeklerde yaygın olarak rastlansa da bir yaşına kadar tüm bebeklerde görülebilir.

Bebeklerde ishal neden olur, nasıl geçer?

Sindirim kanalında sıvı ve elektrolit dengesinin bozulmasına bağlı olarak dışkı kıvamının sulu olması ve dışkı sıklığının artması şeklinde tanımlanabilen ishal, özellikle bebeklerde son derece ciddi problemlere yol açabilen bir sağlık problemidir.