Büyüme Hormonu Nedir, Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Büyüme hormonu vücudun gelişimi ve büyümesinde önemli rol oynayan bir hormondur. Hipofiz bezi tarafından salgılanan bu hormon çocukluk döneminde kemiklerin uzamasını, kas kitlesinin artmasını ve genel vücut gelişimini destekler. Bu sebeple, büyüme hormonunun eksikliği bu önemli süreçleri etkileyebilir. Bu eksiklik çocuklarda boy kısalığına, yetişkinlerde ise enerji düzeyinde ve kas kütlesinde azalmaya neden olabilir.

Büyüme Hormonu Nedir?

Büyüme hormonu vücutta çeşitli önemli görevlere sahip olan bir endokrin bezi hormonudur. Bu hormonun başlıca görevi büyümeyi ve hücre çoğalmasını desteklemektir. Aynı zamanda protein sentezini artırarak metabolizmayı düzenler ve vücut kompozisyonunu etkiler. Büyüme hormonu özellikle çocuklarda kemik ve kıkırdak büyümesini teşvik eder. Bu nedenle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde, yeterli büyüme hormonu salgısı, normal büyüme ve gelişme için kritiktir. Yetişkinlerde ise büyüme hormonu vücuttaki yağ metabolizmasını düzenler, kas kütlesini korur ve enerji dengesini etkiler. Aynı zamanda, büyüme hormonu insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) adı verilen bir başka hormonun salgılanmasını uyarır. IGF-1 büyüme hormonunun etkilerini artırarak kemik ve doku büyümesine katkıda bulunur. Bununla birlikte bazen vücutta yetersiz büyüme hormonu salgısı olabilir. Bu duruma büyüme hormonu eksikliği denir. Büyüme hormonu eksikliği vücudun normal büyüme ve gelişim süreçlerini etkileyen bir durumdur. Bu durum özellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar ve genetik faktörlere veya diğer nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Vücudun yeterli büyüme hormonunu üretememesine ve bu nedenle normal büyüme hızının gerçekleşememesine neden olur.

Büyüme Hormonu Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Büyüme hormonu eksikliği vücutta yeterli büyüme hormonu üretilememesi durumunu ifade eder ve çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Bu belirtiler genellikle çocukluk döneminde fark edilir. Fakat bazen yetişkinlikte de ortaya çıkabilir. Büyüme hormonu eksikliği belirtileri şunlardır:

 • Kısa Boy: Büyüme hormonu eksikliği olan çocuklar yaşına göre diğer çocuklardan daha kısa olabilirler. Bu durum vücudun kemik uzunluğunu artıramamasından kaynaklanır.
 • Düşük Kilolu Olma: Büyüme hormonu eksikliği kas kütlesinin ve vücut yağının düzenlenmesini etkileyebilir. Bu nedenle büyüme hormonu eksikliği olan kişiler düşük kilolu olabilirler.
 • Düşük Enerji Seviyeleri: Büyüme hormonu eksikliği, enerji seviyelerini olumsuz etkileyebilir. Bireylerde genel bir halsizlik ve enerji eksikliği hissi gözlemlenebilir.
 • Yavaş Kemik Gelişimi: Büyüme hormonunun eksikliği kemik hücrelerinin çoğalmasını ve kemik dokusunun gelişimini etkileyerek yavaş kemik gelişimine neden olabilir.
 • Düşük Yağ Dokusu: Büyüme hormonu eksikliği vücut yağ dokusunun düzenlenmesini zorlaştırabilir. Bu durum bireylerde düşük yağ dokusu seviyelerine yol açabilir.

Büyüme Hormonu Eksikliği Nedenleri Nelerdir?

Büyüme hormonu eksikliği genetik faktörler, hipotalamus ve hipofiz bezlerinin hasarı, tümörler, ilaç kullanımı ve radyasyon tedavisi gibi çeşitli nedenlere dayanabilir. Bu kompleks durumun ortaya çıkmasında rol oynayan temel faktörler şunlardır:

 • Genetik Faktörler: Aile geçmişinde büyüme hormonu eksikliği bulunan kişilerde genetik yatkınlık söz konusu olabilir. Bu durum büyüme hormonu üretiminde veya işlevinde genetik bir bozukluğun varlığından kaynaklanabilir.
 • Hipotalamus veya Hipofiz Hasarı: Hipotalamus ve hipofiz bezleri büyüme hormonunun düzenlenmesinden sorumlu önemli bölgelerdir. Bu bölgelerde meydana gelen hasarlar büyüme hormonu eksikliğine neden olabilir. Özellikle doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar, baş yaralanmaları veya tümörler hipotalamus ve hipofiz bezlerini etkileyerek bu durumu tetikleyebilir.
 • Tümörler ve Kitleler: Vücudun çeşitli bölgelerinde gelişen tümörler veya kitleler büyüme hormonu eksikliğine yol açabilir. Bu tümörler özellikle hipofiz bezi üzerine baskı oluşturduğunda normal hormon üretimini engelleyebilir.
 • İnflamatuar Hastalıklar: Bazı inflamatuar hastalıkla büyüme hormonu üretimini olumsuz etkileyebilir. Özellikle sistemik lupus eritematozus gibi otoimmün hastalıklar büyüme hormonu eksikliğine neden olabilir.
 • İlaç Kullanımı: Bazı ilaçlar uzun süreli kullanımda büyüme hormonu eksikliğine neden olabilir. Kortikosteroidler bu duruma yol açabilen ilaçlar arasında yer alır.
 • Radyasyon Tedavisi: Radyasyon tedavisi baş veya boyun bölgesine uygulandığında, hipofiz bezi üzerinde hasara neden olarak büyüme hormonu eksikliğine yol açabilir.

Büyüme Hormonu Eksikliği Sonuçları Nelerdir?

Büyüme hormonu eksikliği vücudun birçok sistemini etkileyebilir. Bu durum genellikle çocukluk döneminde başlayarak vücudun normal büyüme ve gelişmesini olumsuz yönde etkiler. Çocuklarda büyüme hormonu eksikliği tipik olarak boy kısalığına ve büyüme geriliğine yol açar. Bu çocuklar yaşıtlarıyla kıyaslandığında daha kısa olabilirler ve büyüme oranları yetersiz kalabilir. Aynı zamanda vücut kompozisyonunda değişikliklere neden olarak yağ dokusu artabilir, kas kütlesi azalabilir ve kemik gelişimi olumsuz etkilenebilir. Yetişkinlerde ise büyüme hormonu eksikliği enerji seviyelerinde azalma, kilo alımında artış ve kas kütlesinde azalma gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Aynı zamanda metabolizma düzenlenmesindeki bozukluklar nedeniyle yağ depolama eğilimi artabilir. Bu durum yaşam kalitesini etkileyebilir ve ciddi durumlarda metabolik sorunlara yol açabilir. Büyüme hormonu eksikliğinin etkileri, erken teşhis ve uygun tedavi ile yönetilebilir. Büyüme hormonu eksikliğinin potansiyel sonuçları şunlardır:

 • Kemiklerin ve dokuların normalden yavaş büyümesine neden olarak çocuğun hedeflenen boyunu ulaşmasını engelleyebilir.
 • Düşük kas kütlesi ve kas zayıflığı gözlemlenebilir.
 • Genel bir yorgunluk hissi ve düşük enerji seviyelerine yol açabilir.
 • Kilo kontrolü problemlerine ve yağ birikimine neden olabilir.
 • Özellikle çocuklarda düşük özsaygı, sosyal izolasyon ve stres gibi durumlar gözlemlenebilir.
 • Kemikler zayıflayabilir ve osteoporoz gibi kemik sağlığı sorunları ortaya çıkabilir.
 • Organ fonksiyonlarında sorunlar ortaya çıkabilir.

Büyüme Hormonu Eksikliği Teşhisi

Büyüme hormonu eksikliği teşhisi kapsamlı değerlendirmeler gerektiren bir süreçtir. Bu süreç bir endokrinolog veya pediatrist tarafından yönlendirilir ve bireyin genel sağlık durumu, medikal geçmişi, semptomları ve laboratuvar test sonuçlarına dayanarak yapılır. İlk olarak bireyin genel sağlık durumu ve büyüme gelişimi dikkatlice değerlendirilir. Büyüme hormonu eksikliği teşhisinde kullanılan en yaygın yöntemlerden biri kandaki büyüme hormonu seviyelerini ölçen testlerdir. Testlerden ilki genellikle gece uykusu sırasında salınan büyüme hormonunu değerlendirmek için erken saatlerde alınan kan örneklerini içerir. Uyarılmış büyüme hormonu testi insülin veya arginin gibi maddeler kullanılarak büyüme hormonu salınımını uyarmayı amaçlar ve ardından kandaki büyüme hormonu seviyeleri ölçülerek eksiklik değerlendirilir. Bunun yanı sıra IGF-1 ve IGFBP-3 gibi testler de büyüme hormonu aktivitesini yansıtan diğer değerlendirme yöntemlerindendir. Gerekli durumlarda görüntüleme testleri hipotalamus veya hipofiz bezlerinde yapısal bir sorunun belirlenmesine yardımcı olabilir.

Büyüme Hormonu Eksikliği Tedavisi

Büyüme hormonu eksikliğinin tedavisi sentetik büyüme hormonu enjeksiyonlarının kullanılmasıdır. Bu enjeksiyonlar doğal büyüme hormonunu taklit ederek vücuttaki eksikliği giderir. Tedavi süreci doktor tarafından belirlenen ve bireyin yaşına, sağlık durumuna ve eksikliğin şiddetine göre kişiselleştirilen düzenli enjeksiyonları içerir. Tedavi başladığında doktorlar bireyin ihtiyacına uygun doğru dozu belirler ve dozlar düzenli aralıklarla gözden geçirilir. Bu süreçte laboratuvar testleri tedavinin etkinliğini değerlendirmek ve herhangi bir yan etkiyi erken tespit etmek için düzenli aralıklarla gerçekleştirilir. Büyüme hormonu eksikliği tedavisi genellikle uzun vadeli bir süreçtir. Bu nedenle kişinin büyüme ve gelişimi düzenli olarak izlenir. Tedavi sırasında diğer hormon eksiklikleri varsa bunlar da uygun şekilde tedavi edilir. Çocuklarda kemik büyüme plakları hala açık olduğu için tedavi genellikle daha etkilidir. Uzun vadeli başarıyı sağlamak için destek ve takip önemlidir.

Büyüme hormonu eksikliği erken teşhis ve etkili tedavi ile yönetilebilen bir durumdur. Bu nedenle özellikle çocuklarda belirtiler fark edildiğinde uzman bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.

 

Sağlık Merkezi
Anadolu Sağlık Merkezi

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları , Çocuk Endokrinolojisi

Bölüm Doktorları

Gebze

Çocuk Endokrinolojisi

Doç. Dr. Sebahat Yılmaz Ağladıoğlu

Gebze

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Prof. Dr. İlhan Tarkun

Gebze

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Uzm. Dr. Esat Erdem Türemen

Gebze

Çocuk Endokrinolojisi

Doç. Dr. Sebahat Yılmaz Ağladıoğlu

Gebze

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Prof. Dr. İlhan Tarkun

Gebze

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları

Uzm. Dr. Esat Erdem Türemen

Tümünü göster

Önerilen Sağlık Yazıları

Diyabet hastalarına beslenme önerileri

Diyabet hastalarına beslenme önerileri

Diyabet hastaları ne kadar meyve tüketmeli?

Diyabet hastaları ne kadar meyve tüketmeli?

Hamilelikte şeker hastalığı

Hamilelikte şeker hastalığı

Diyabet Nedir? Şeker Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Diyabet Nedir? Şeker Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Gizli Şeker: Nedir, Belirtileri, Teşhis ve Tedavisi

Gizli Şeker: Nedir, Belirtileri, Teşhis ve Tedavisi

Haşimato: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Haşimato: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Hipertiroidi: Nedir, Belirtileri, Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Hipertiroidi: Nedir, Belirtileri, Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Hipoglisemi: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Hipoglisemi: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

İnsülin Direnci: Nedir, Belirtileri, Tanı & Tedavisi

İnsülin Direnci: Nedir, Belirtileri, Tanı & Tedavisi

Jinekomasti: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Jinekomasti: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Tip 2 Diyabet Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Tip 2 Diyabet Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Tiroid: Nedir, Belirtileri, Teşhis ve Tedavisi

Tiroid: Nedir, Belirtileri, Teşhis ve Tedavisi

TSH: Nedir, Testi, Yüksekliği ve Düşüklüğü

TSH: Nedir, Testi, Yüksekliği ve Düşüklüğü

Klinefelter Sendromu Nedir?

Klinefelter Sendromu Nedir?

Guatr hastalığı ve tedavisi

Guatr hastalığı ve tedavisi

Dopamin Nedir? Dopamin Ne İşe Yarar?

Dopamin Nedir? Dopamin Ne İşe Yarar?

Endokrin Nedir? Endoktrin Sistem Ne İşe Yarar?

Endokrin Nedir? Endoktrin Sistem Ne İşe Yarar?

Tümünü göster