Radyoloji

Radyoloji

Anadolu Sağlık Merkezi Radyoloji Bölümü’nde ileri sağlık teknolojileriyle hizmet veriliyor.

Radyoloji Bölümü’ndeki görüntüleme cihazları:

  • 3 Tesla MR Siemens Skyra
  • 3Tesla MR Philips Ingenia Elition
  • 2x128 sıralı Siemens Flash CT
  • Biplan Dijital Anjiyografi (DSA) Philips Azurion
  • Dijital Floroskopi
  • Dijital Röntgen
  • 3D Tomosentez Dijital Mammografi
  • Ultrasonografi - Doppler Ultrasonografi

Flash CT nedir?

X-ışını ile vücutta incelenen bölgenin kesitsel görüntüsünü alarak hastalığın tanısını koymayı sağlayan tomografi çekim yöntemidir. En düşük radyasyon oranı ve hızlı tomografi çekimiyle dünyada eşi olmayan bu yöntem, hastalıkların erken tanısında önemli bir avantaj sağlıyor.

Flash CT ‘nin avantajları nedir?

Hızlı tarama, düşük radyasyon: Bir kalp için 0.3 saniyede görüntü alabiliyorken, 0.6 saniyede akciğer tomografisi çekilebiliyor. Ayrıca saniyede 43 cm’lik alanı çekebilen Flash CT, 2 m boyundaki bir kişiyi 5 saniyenin altında çekebiliyor. Çok hızlı çekim yaptığı için radyasyon dozu da oldukça düşük olmaktadır. Normalde her insan doğal yollardan yılda yaklaşık 4 mSv radyasyon almaktadır. Ancak Flash CT ile yapılan çekimlerde, kalp BT anjiyosunda 1 mSv’in altında radyasyon ile çekim yapıyor.

Konfor: Yaşlılarda ve çocuklarda nefes tutturmadan çekim yapmak mümkün. Bu durum bazen komutlara uyamayan yaşlı ve çocuklarda hem hasta, hem de sağlık personeli için avantaj sağlıyor.

Görüntü netliği: İçindeki IRIS adı verilen özel bir yazılımla, daha düşük dozda radyasyonla, oldukça net bir görüntü elde edilebiliyor.

Dual enerji özelliği: Diğer cihazlara göre Flash CT’de iki tüp ve iki dedektör bulunmaktadır. Bu ise, iki tüpten iki ışın yollayıp iki ayrı detektöre düşürebilmek anlamına geliyor. Eşi olmayan bu özellik sayesinde daha detaylı bir inceleme yapmak mümkün hale geliyor. Beyindeki yeni kanamaları, damar tıkanıklıklarını görmeyi sağlıyor. Ayrıca dual enerji sayesinde damar içindeki kireçlenmeler de çıkartılabiliyor. Dual enerjide iki tane tüp olmasına rağmen radyasyon miktarı artmıyor. Özel filtre yöntemiyle radyasyon azaltılıyor. Ayrıca hem kontraslı hem kontrassız bilgi tek bir seferde alınabildiği için hasta iki defa işlem görmekten kurtuluyor. Dual enerjide kalp çekildikten sonra koroner damarların beslediği alanlarda bir sorun var mı yok mu diye bakılarak kalbin işi tek seferde bitiriliyor.

Kesin ve güvenilir tanı: Eskiden damarlara yönelik BT (Bilgisayarlı Tomografi) anjiyo yapıldığında kemikler görüntüden net olarak ayrıştırılamıyorken, Flash CT ile bütün kemikleri rahatlıkla ayrıştırıp sadece damarları görüp, damarları değerlendirmek mümkün. Tanı keskinliği ve güvenirliği bu cihaz ile artıyor.

Tedavi alanını belirleme: Flash CT, kontrast maddeyle 48 cm’lik alanı sürekli tarayabiliyor. Böylece o sırada kontrast maddenin kitlelerde tutulumu/davranışı inceleniyor. Örneğin, inme hastalarında beyindeki tıkanıklıklar bu şekilde teşhis ve takip edilebiliyor. Tedavi edilecek alan belirleniyor.

3 Tesla MR nedir?

Tüm vücudun görüntülenmesini sağlayan, ameliyat yapılırken de görüntü elde edilebilmesi özelliği sayesinde, ameliyat sırasında kalıntı, fonksiyonel alanlarda hasar oluşması, hatalı bölgelere işlem gibi riskleri ortadan kaldıran tomografi yöntemidir. Tüm vücut MR çekimi yapabilen 3 Tesla MR, kanser riski ve endişesi taşıyan sağlıklı kişilerin de başvurabileceği bir check-up yöntemi olarak da kullanılmaktadır.

3 Tesla MR’ın avantajları nelerdir?

Konfor: Hastanın girdiği yuvarlak yer (gantry) eski cihazlarda 60 cm iken, 3 Tesla MR’da 70 cm. Bu 10 cm’lik fark hastaları çok rahatlatırken, sağladığı ferah ve geniş ortam sayesinde kilolu hastalarda da rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca Coil adı verilen sargılar çok daha hafif olduğu için incelemeyi hasta için konforlu hale getiriyor. Özel yazılım sayesinde hasta hareketinden kaynaklanan görüntüdeki bozulmalar engellenebiliyor. Ortamın özel ışıklandırmayla aydınlatılması ve tavanda yer alan ekranla çekim sırasında istenilen programın izlenebilmesi gibi özelliklerle hasta için çekim süreci hasta açısından oldukça konforlu bir ortam sağlıyor.

Hızlı tarama: Cihaz daha güçlü olduğu için daha fazla sinyal alınabiliyor, çekim süresini kısaltıyor. Üstelik bu kısa süre içinde daha çok görüntü almaya imkan veriyor. Bu da tanı keskinliğinin artması anlamına geliyor. Örneğin bir beyin MR’ında, söz konusu olabilecek bir tümörün durumunu ve beyindeki hareket merkezine göre konumunu daha iyi tanımlamayı sağlıyor. Bu sayede cerrahi sonuçlar daha güvenilir şekilde ön görülebiliyor.

Twist denilen bir sekans ile örneğin; bacağında damarlarla ilişkili kitlesi olan bir hastanın dinamik MR anjiyografisi kısa sürede yapılıp kitle takip edilebiliyor.

Tüm vücutta detaylı tarama: 3 Tesla MR’daki çok kanallı sargılar sayesinde, tüm vücut MR incelemesi detaylı olarak ve çok daha kısa sürede gerçekleştirilebiliyor.

Görüntü netliği: Yumuşak dokuları yüksek çözünürlükte görebilmek mümkün.

Daha güçlü: Tesla gücü artışı ile daha detaylı görüntüler daha kısa sürede alınabiliyor, ileri düzey görüntülemeye olanak sağlıyor ve spektroskopide metabolitler birbirinden ayrıştırılabiliyor.

Dolayısıyla düşük teslalı cihazlara göre daha sağlıklı veri elde ederek net tanı koyulabiliyor.

3D Tomosentez Dijital Mammografi nedir?

Meme kanseri kadınlarda en sık kanser türü olup önemli tedavinin başarısı erken tespit ile artmaktadır. Günümüzde en önemli teşhis yöntemi olarak mammografi altın standarttır. Ancak standart iki boyutlu görüntüleme ile özellikle yoğun meme dokularında bazı lezyonlar gözden kaçabilmektedir. Buna karşın üç boyutlu (3D) kesitsel özelliği ile 3D Tomosentez Dijital Mammografi ile daha yüksek kalitede ve keskinlikte görüntüleme sağlanmaktadır.
 

İlgi Alanları

Girişimsel Radyoloji Nedir ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Günümüzde hastalıkların teşhis ve tedavisinde birçok yeni teknik ortaya çıkmıştır. Bu tekniklerden biri de girişimsel radyolojidir.

Hizmet Alanları

9.11.2023
Kemoembolizasyon ve Radyoembolizasyon Tedavisi

Tıbbın hızla ilerleyen bir dalı olan Girişimsel radyoloji, radyolojinin tedavi edici bölümüdür. Minimal invaziv cerrahi yöntemler grubunun içerisinde tanımlanan girişimsel radyolojide tedaviler ya bir cerrahi alternatif oluyor ya da cerrahinin yapılamadığı durumlarda hastaya tedavi yöntemleri olarak sunuluyor.

22.08.2023
Girişimsel Radyoloji

Girişimsel radyoloji görece yeni doğmuş bir üst ihtisas alanı olup açık cerrahi ve ameliyathane gerektirmeden yapılan minimal cerrahi yöntemleri içermektedir.

Tedavi Yöntemleri

23.08.2023
Embolizasyon Yöntemi

Kanser tedavilerindeki gelişmelerle birlikte, radyolojinin tedavi edici bölümü olan Girişimsel Radyoloji de hızla ilerliyor.

Gebze

Radyoloji

Uzm. Dr. Adnan Aras

Gebze

Radyoloji

Uzm. Dr. Ahmet Murat Dökdök

Gebze

Radyoloji

Uzm. Dr. Emine Okur

Gebze

Radyoloji

Uzm. Dr. Kutlay Karaman

Gebze

Radyoloji

Uzm. Dr. Oktay Karadeniz

Ataşehir

Radyoloji

Uzm. Dr. Yeter Tatlıadım

Gebze

Radyoloji

Uzm. Dr. Adnan Aras

Gebze

Radyoloji

Uzm. Dr. Ahmet Murat Dökdök

Gebze

Radyoloji

Uzm. Dr. Emine Okur

Gebze

Radyoloji

Uzm. Dr. Kutlay Karaman

Gebze

Radyoloji

Uzm. Dr. Oktay Karadeniz

Ataşehir

Radyoloji

Uzm. Dr. Yeter Tatlıadım

19.10.2023

MR Altında Prostat Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Video Thumbnail
19.10.2023

MR Altında Prostat Biyopsisi Nasıl Yapılır?

Video Thumbnail
19.10.2023

Girişimsel Onkolojide Gelişmeler Nelerdir? - Uzm. Dr. Murat Dökdök - TV8

Video Thumbnail
19.10.2023

Girişimsel Radyoloji - Dr. Murat Dökdök - TV8

Video Thumbnail
19.10.2023

Emmolizasyon Tedavisi Hakkında Merak Edilenler?

Video Thumbnail
17.10.2023

Girişimsel Onkoloji Yöntemleri - Uzm. Dr. Murat Dökdök - TV8

Video Thumbnail
17.10.2023

Girişimsel Onkoloji Nedir?

Video Thumbnail
31.08.2023

MR Nedir, Nasıl Çalışır?

Video Thumbnail
31.08.2023

1,5 Tesla MR ve 3 Tesla MR Arasındaki Fark Nedir?

Video Thumbnail
31.08.2023

MR Korkusu Olanlara Öneriler

Video Thumbnail
19.10.2023

Radyasyon Onkolojisindeki Son Gelişmeler - Prof. Dr. Hale Başak Çağlar - FOX TV

Video Thumbnail
19.10.2023

Radyocerrahinin Avantajları Nedir?

Video Thumbnail
1.09.2023

Robotik Radyocerrahi ile Kanser Tedavisi Nasıl Yapılır?

Video Thumbnail
1.09.2023

Görüntü Rehberliğinde Radyoterapinin Kanser Tedavisine Faydaları

Video Thumbnail
1.09.2023

Radyocerrahi Hangi Kanser Türlerinde Kullanılıyor?

Video Thumbnail
1.09.2023

Radyocerrahi Nedir?

Video Thumbnail
1.09.2023

Kanser Tedavisinde Radyoterapinin Faydaları

Video Thumbnail
1.09.2023

Radyasyon Onkolojisi Nedir? - Prof. Dr. Hale Başak Çağlar - TV8

Video Thumbnail
1.09.2023

Radyasyon Onkolojisi Nedir?

Video Thumbnail
1.09.2023

Radyasyon Onkolojisi’ndeki Son Gelişmeler - Prof. Dr. Hale Başak Çağlar - NTV Radyo

Video Thumbnail
1.09.2023

MR Altında Hangi Durumlarda Prostat Biyopsisi Yapılır?

Video Thumbnail
31.08.2023

Flash BT'nin Çekim ve Doz Açısından Sağladığı Avantajlar

Hızlı Erişim Formları

Sizi Dinliyoruz
Sizi Dinliyoruz

Hizmet kalitemizi daha da yükseltmek için görüşlerinize, önerilerinize kulak veriyoruz.

Formu doldur
Evde Bakım ve Sağlık Formu
Evde Bakım ve Sağlık Formu

İhtiyaç duyduğunuz sağlık hizmeti evinize geliyor. Evde sağlık hizmeti için formu doldurabilirsiniz.

Formu doldur
Tıbbi İkinci Görüş Formu
Tıbbi İkinci Görüş Formu

Tetkiklerinizin sonuçları, hastalığınızın teşhisi ve size sunduğumuz tedavi seçenekleri gibi konularda ikinci bir doktor görüşü için formu doldurabilirsiniz.

Formu doldur
Fiyat Talep Formu
Fiyat Talep Formu

Özel tedavi ve hizmetler için fiyat talep edebilirsiniz.

Formu doldur