Tıbbi Bölümler Doktorlar Evde Bakım ve Sağlık
Hemen Arayın

Yabancı Dil

  • Ingilizce

Biyografi

Ege Üniversitesi Ege Tıp Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu. Pratisyen Hekim olarak 1982-1986 yılları arasında Manisa Muradiye Sağlık Ocağı’nda çalıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1986-1990 yılları arasında uzmanlık eğitimini tamamladı.  SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde 1990-1993 yıllarında çalıştı, Neonatoloji bölümünü kurdu.  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı’nda  1993-1995 yılları arasında Yenidoğan Yan Dalı Eğitimi aldı. 1998 yılına kadar SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji Ünitesi'nde çalıştıktan sonra Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı'nda Yardımcı Doçent doktor olarak göreve başladı. Yenidoğan Ünitesini kurdu. 2001 yılında Doçent oldu. 2010 yılında Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'nde çalışmaya başladı. 2016 yılında Liv Ulus Hastanesine geçti.  2018 yılında İstinye Üniversitesi’nde profösörlük ünvanını aldı. 2022 yılına kadar İstinye üniversitesi ve Liv Ulus Hastanesinde çalıştı. Kasım 2022'de tekrar Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi'nde göreve başladı.. 

Eğitim

Üniversite
Ege Üniversitesi EgeTıp Fakültesi, 1982

Uzmanlık
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 1999

Yandal Uzmanlık
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı, 1995

Kurum Üyelikleri

Türk Tabipler Birliği
Kocaeli Tabip Odası
Türkiye Milli Pediatri Derneği
Türk Neonatoloji Derneği
Bebek Sağlığı Derneği
Ege Perinatoloji Derneği

Yayınlar

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
A1. Özkınay F, Akısü M, Oral R, Tansuğ N, Özyürek R, Kültürsay N. Spondylocostal dysplasia and cardiac anomalies in one dizygotic twin. Turk J Pediatr 1996;38(3):381-384
A2. Özkınay F, Akısü M, Kültürsay N, Oral R, Tansuğ N, Sapmaz G. Agenesis of the corpus callosum in Schinzel-Giedion syndrome associated with 47,XXY karyotype. Clin Genet. 1996;50(3):145-148
A3. Coskun S, Yüksel H, Bilgi Y, Lacin S, Tansuğ N, Onağ A. Non-invasive evaluation of the adaptations of cardiac function in the neonatal period: A comparison of healthy infants delivered by vaginal route and caesarean section. Acta Med Okayama. 2001;55(4):213-218 A4. Genç A, Taneli C, Tansuğ N, Kasırga E, Yılmaz D, Küçükoğlu T, Onağ A. Evaluation of the location of the anus by a modified tecnique in the neonate. J Pediatr Surg. 2002;37(1):80-82
A5. Tokuşoğlu Ö, Tansuğ N, Akşit S, Dinç G, Kasırga E, Özcan C. Retinol and alpha-tocopherol concentrations in breast milk of Turkish lactating mothers under various socio-economic status. Int J Food Sci Nutr. 2008;59(2):166-174
A6. Tansuğ N, Polat M, Çeşme S, Taneli F, Gözmen S, Tokuşoğlu Ö, Yılmaz D, Dinç G. Vitamin A status of healthy children in Manisa, Turkey. Nutrition Journal 2010;9(1):34-38
A7. Turkish Neonatal Society; Nosocomial Infections Study Group (Collaborators: Oygür N, Kavuncuoğlu S, Özbek S, Tansuğ N, Perk Y, Ilıkkan B, Satar M, Yıldıztaş HY, Duman N, Kumral A, Zenciroğlu A, Tanır G, Kültürsay N, Köroğlu OA, Akşit A, Tekin N, Yiğit S, Korkmaz A, Gökalp AS, Arısoy AE, Özek E, Bilgen H, Atıcı A, Turhan AH, Çetin H, Acunaş B, Vatansever U, Say A, Güven F). Nosocomial infections in neonatal units in Turkey: epidemiology, problems, unit policies and opinions of healthcare workers. Turk J Pediatr. 2010;52(1):50-57
A8. Tansuğ N, Yıldırım SA, Canda E, Özalp D, Yılmaz Ö, Taneli F, Ersoy B: Changes in quantitative ultrasound in preterm and term infants during the first year of life. Eur J Radiol. 2011;79(3):428-431
A9. Seymenoğlu G, Başer E, Tansuğ N, Demireli P. An unusual association of Goldenhar syndrome. International Ophthalmology 2013;33(1):91-94
A10. Polat M, Şimşek A, Tansuğ N, Sezer RG, Özkol M, Başpınar P, Tekgül H. Prediction of neurodevelopmental outcome in term neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy. Eur J Paediatr Neurol. 2013;17(3):288-293
A11. Kültürsay N, Yalaz M, Köroğlu ÖA, MAR Neonatal Study Group (Collaborators: Türkmen MK, Oygür N, Türkmen MK, Oygür N, Tansug N, Alan S, Ünal S, Caner I, Akman I, Çakmak BÇ, Ecevit A, Tanyeri B, Bilgili G, Yapıcıoglu H, Bolat F, Duman N, Arslanoglu S, Narter F, Zenciroglu A, Yalaz M, Altuncu E, Öztürk A, Turhan AH, Koç E, Bas EK, Sivaslı E, Tunç T, Özdemir R, Çetin H, Perk Y, Ince Z, Büyükkale G, Aslan Y, Aliefendioglu D, Günlemez A, Memisoglu A, Tutak E, Narlı N, Örs R, Aygün C, Tekin N, Ergin H, Ertugrul S, Annagür A, Uslu S, Çetin H, Özdogan T, Günes S, Özer E, Acunas B, Tatlı M, Köksal N, Bozdag S, Topçuoglu S). Neonatal outcome following new assisted reproductive technology regulations in Turkey – a nationwide multicenter point prevalence study. J Matern Fetal Neonatal Med. 2015;28(2):204-209
A12. Tosun S, Olut AI, Tansuğ N. Adverse effects of single- component measles vaccine in school children. Vaccine 2017;35:7309-7311
A13. Akısü M, Kültürsay N, Oral R, Tansuğ N, Kabasakal C. Urinary N-acetyl-β-D-glucosaminidase excretion in asphyctic newborns - does it predict the development of acute renal failure? Turk J Med Sci. 1998;28(1):71-74
A14. Oral R, Akısü M, Kültürsay N, Vardar F, Tansuğ N. Neonatal klebsiella pneumonia sepsis and imipenem/cilastatin. Indian J Pediatr. 1998;65(1):121-129
A15. Kasırga E, Ertan P, Tosun S, Şanlıdağ T, Tansuğ N, Onağ A. Serological prevalence of Helicobacter pylori in children with recurrent abdominal pain in Manisa region, Western Turkey. International Medical Journal 2002;9(2):139-141
A16. Gülen H, Basarır F, Hakan N, Çiftdoğan DY, Tansuğ N, Onağ A. Premature labor and leukoerythroblastosis in a newborn with parvovirus B19 infection. Haematologica 2005; 90(11)e107-e108 Suppl: ECR38 A17. Mirzai H, Başer EF, Tansuğ N, Neşe N, İşisağ A. Primary orbital neuroblastoma in a neonate. Indian J Ophthalmol 2006;54(3):206-208
A18. Ersoy B, Tansuğ N, Genç A, Kızılay D, Kiremitçi S, de Lonlay P. Persistent hyperinsulinemic hypoglycemia due to SUR1 (ABCC8) mutation in newborn twins: An eight-year follow-up. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2015;7:14

B. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

B1. Özkan H, Erdem N, Olgun N, Dirik E, Tansuğ N. Holt Oram Sendromu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1987;26(1):369-377 B2. Dirik E, Olgun N, Anal Ö, Tansuğ N, Dirik G. Kraniofasial disostosis sendromu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1987;26(4):1787-1792 B3. Kültürsay N, Tansuğ N, Cin A, Taneli B. Konjenital toxoplasmosis (EÜTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde 1977-1992 yılları arasında tanı alan olguların klinik özellikleri). T Parazitol Derg 1993;17(3-4):4-10 B4. Kültürsay N, Kütükçüler N, Tansuğ N, Kutlu O. Etiology, treatment and prognosis of early-onset and nosocomial septicemia in neonatal intensive care unit. Annals of Medical Sciences 1995;4(1):1-7 B5. Kültürsay N, Tansuğ N, Kütükçüler N, Tokbaş A, Kutlu O. Ceftazidime treatment in severe neonatal infections. Annals of Medical Sciences 1995;4(1):8-12 B6. Tansuğ N, Oral R, Ulman İ, Memiş A, Mir S, Çetingül N, Kültürsay N. Vena kava inferior ve vena renaliste trombüs olan bir yenidoğan olgusu. Ege Pediatr. Bülteni 1995,2(1):33-36 B7. Oral R, Kantar M, Tansuğ N, Tütüncüoğlu S, Yalman O, Kültürsay N. İntrapartum asfiksiye bağlı ağır hipoksik iskemin ensafalopati Ege Pediatr. Bülteni 1995,2(1):39-41 B8. Kurugöl Z, Tansuğ N, Akısü M, Oral R, Kültürsay N. Prematürelerin izleminde Denver Gelişimsel Tarama Testi. Türkiye Klinikleri J Pediatr. 1995;4(4):141-145 B9. Köse S, Oral R, Yağcı A, Tansuğ N, Kültürsay N. Prematüre bebeklerde flaş VEP ile görsel sistem gelişiminin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji 1995;4(3):214-218 B10. Oral R, Tansuğ N, Akısü M, Özunan İ, Tekgül H, Tütüncüoğlu S, Kültürsay N. Ağır asfikside multi-organ disfonksiyonu: Antenatal bakımın önemi. Perinatoloji Dergisi 1995;3(3):54-57 B11. Kütükçüler N, Kültürsay N, Tansuğ N, Cin A. High-dose intravenous immunoglobulin therapy for hyperbilirubinemia caused by Rh and ABO hemolytic disease. Medical Journal of Ege University 1995; 5(1-2):29-31 B12. Tansuğ N, Kütükçüler N, Oral R, Akısü M, Kültürsay N. Yenidoğanlarda atrial natriüretik peptid düzeyleri. MN Klinik Bilimler 1995;1(11):169-172 B13. Oral R, Kültürsay N, Öztürk C, Tansuğ N. Dual energy x-ray absorbsiometry in determining bone mineral content of prematurely born infants. Annals of Medical Sciences 1996;5(1):13-17 B14. Oral R, Tansuğ N, Kültürsay N, Akısü M. Prematüre bebeklerde sepsis proflaksisinde intravenöz immünglobülin tedavisi: Gerçekten etkin mi? MN Klinik Bilimler 1996;2(3):28-32 B15. Oral R, Akısü M, Tansuğ N, Kültürsay N. 1993-1995 yılları arası yenidoğan yoğun bakım ünitesinde nozokomiyal sepsise yol açan etkenler ve klinik özelliklerin değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Pediatr. 1996;5(2):53-59 B16. Akısü M, İber M, Oral R, Kurugöl Z, Tansuğ N, Kirazlı T, Kültürsay N. Prematüre yenidoğanlarda işitsel beyin sapı cevabı ile işitme taraması. MN Klinik Bilimler 1996;2(7):99-104 B17. Akısü M, Çoker I, Tansuğ N, Oral R, Kültürsay N, Hüseyinov A. Doğal, karışık ve yapay beslenen bebeklerde plazma serbest karnitin düzeyleri. Türk Pediatri Arşivi 1996;31(2):272-276 B18. Oral R, Vardar F, Akısü M, Tansuğ N, Kültürsay N. Ağır yenidoğan infeksiyonlarında imipenem/silastatin tedavisinin tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği. MN-Klinik Bilimler 1996;2(11):180-185 B19. Oral R, Akısü M, Tansuğ N, Vardar F, Kültürsay N. Neonatal klebsiella pneumoniae sepsisleri. MN-Klinik Bilimler & Doktor 1997;3(2):230-235 B20. Oral R, Kültürsay N, Akısü M, Öztürk C, Tansuğ N. Prematüre bebeklerde kemik mineralizasyonu ve kalsiyum – fosfor meatabolizması. Klinik Bilimler & Doktor 1998;4(4):578-589 B21. Laçin S, Oruç S, Kuşçu K, Ersoy B, Tansuğ N, Uyanık BS, Yıldırım Y, Koyuncu F. Normal ve yetersiz fetal gelişim gösteren gebelerde gebelik süresince serum insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1) ve insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein-3 (IGFBP-3) konsantrasyonları. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni 2000; 9(1):5-10 B22. Tansuğ N, Kültürsay N. Respiratuvar distress sendromu: RDS. Ege Pediatri Bülteni 2000; 7(4):203-211 B23. Kültürsay N, Tansuğ N. Surfaktan ve respiratuvar distres sendromunda ekzojen surfaktan kullanımı. Meandros Medical and Dental Journal 2000;1(2):47-52 B24. Ersoy B, Tansuğ N, İnceboz Ü, Kasırga E, Ertan P, Uyanık BS, Onağ A. Sağlıklı yenidoğanlarda serum kalsiyum düzeylerindeki değişiklikler. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2001;7(2):206-209 B25. Altınöz S, Ersoy B, Nehir H, Aydoğan A, Tansuğ N. Yenidoğan sepsisinde antitrombin-III düzeyleri ve prognostik önemi. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2002;8(2):203-207 B26. Tosun SY, Ertan P, Tansuğ N. Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonu etkeni olarak RSV. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2002;8(3):356-359 B27. Tansuğ N, Kasırga E, Ertan P, Yılmaz D, Özel S, Onağ A. Sağlıklı bebeklerde farklı zamanlarda yapılan hepatit B aşısının karşılaştırılması. MN-Klinik Bilimler & Doktor 2003;9(1):67-70 B28. Karaer Ö, Tansuğ N, Oruç S, Postacı C, Koyuncu F. Neonatal respiratory and mode of delivery. Gynecol Obstet Reprod Med. 2004;10(2):95-97 B29. Tansuğ N. Hipotonik infant. Türkiye Klinikleri J Pediatr – Special Topics 2004;2(7):763-772 B30. Tansuğ N, Keskin Ş, Güven AA, Karakoç Z, Sürücüoğlu S, Oruç S, Onağ A. The comparison of four different regimens used for neonatal umbilikal cord care. Gynecol Obstet Reprod Med. 2006;12(2):112-115 B31. Tansuğ N, Yılmaz Ö, Akil İ, İkizoğlu T, Yurttaş Ö, Gazi H. Sarılık nedeni ile başvuran asemptomatik yenidoğanlarda idrar yolu enfeksiyonu sıklığı. Ege Pediatri Bülteni 2006;13(3):137-142 B32. Tansuğ N, Yılmaz Ö, Kasırga E, İkizoğlu T, Gözmen S, Şerifhan M, Pesenvural Ş. Manisa bölgesinde emzirme uygulamaları. Ege Pediatri Bülteni 2006;13(3):155-161 B33. Tansuğ N, Hakan N, Çiftdoğan DY, Şimşek A, Ersoy B, Bal F. Neonatal dönemde hipotonik bebek nedeni olarak Prader-Willi Sendromu. Türkiye Klinikleri J Pediatr. 2006;15(4):177-180 B34. Tanrıverdi S, Tansuğ N, Coşkun Ş, Çetin M, Baytur Y. Tuberoz sklerozun eşlik etmediği fetal kardiyak rabdomyom: Olgu sunumu. Perinatoloji Dergisi 2011;19(3):85-88 B35. Tanrıverdi S, Baytur Y, Tansuğ N, Çetin M, Coşkun Ş. Vein of Galen aneurysm that was diagnosed prenatally and supracardiac obstructed total anomalous pulmonary venous return with pulmonary hypertension: case report. Case Rep Perinat Med. 2012;1(1-2)63-67 B36. Tanrıverdi S, Tansuğ N, Pirim Ü, Yangın E. Neonatal stafilokoksik haşlanmış deri sendromu. Türkiye Klinikleri J Pediatr. 2012;21(3):179-182 C. Ulusal Kitap Yazarlığı: C1. Nermin Tansuğ. Yenidoğan Sağlığı El Kitabı (Yenidoğan infeksiyonlarına yaklaşım ve tedavi). Editör: Nilgün Kültürsay. Bebek Sağlığı Derneği, Türk Neonatoloji Derneği, İzmir, 2003, 131-153 C2. Nermin Tansuğ. Neonatoloji (Kronik Akciğer Hastalığı- Bronkopulmoner Displazi). Editörler: Murat Yurdakök, Gülşen Erdem. Türk Neonatoloji Derneği, Ankara, 2004, 495-499 C3. Nermin Tansuğ. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Programı (ÇİLYAD) Uygulayıcı Kursu Kitabı (Şok ve kardiyak arrest tedavisi). Editörler: Aytuğ Atıcı, Olgu Hallıoğlu, Ertan Mert. TC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara, 2010, 51-57  

  

Kurs Katılımları

Yenidoğan Canlandırma Programı Eğitimcisi Eğitimi, 2000- Manisa     
Çocuk İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Eğitimcisi Eğitimi, 2005- İzmir
İyi Klinik Uygulamalar Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, 26-27 Şubat
2009-Manisa 
Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşım Kursu, 20-21 Nisan 2009-İzmir
    
Deney Hayvanı Kullanımı Sertifikası Kurs Programı(80 saatlik, B kategorisi,    
akredite araştırmacı), Dokuz Eylül Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, 12-21 Nisan 2010 -İzmir

Randevu almak artık daha da kolay!

Apple Store ve Google Play Store’dan indireceğiniz Anadolu Sağlık Online Servisler uygulamasıyla işlemlerinizi çok daha hızlı yapabileceksiniz.

Uygulamamızı şimdi indirirseniz anında dilediğiniz doktordan online randevu alabilir, test ve görüntüleme sonuçlarınıza kolayca ulaşabilir ve geçmiş doktor ziyaretlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

app store
google play

Öncelikle Anadolu Sağlık Merkezi olarak birinci önceliğimizin hasta/hasta yakınlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı olduğunu belirtmek isteriz. Bu doğrultuda, dünyadan sonra Türkiye’de de Coronavirus (COVID–19) vakası görülmesinin ardından hastalarımızı ve refakatçilerimizi korumak ve güvenliklerini en üst seviyede tutmak amacıyla hastane yönetiminin aldığı önlemler çerçevesinde hasta ziyaretlerine bir süreliğine izin verilmeyeceğini paylaşmak isteriz.

Hastanemizde yatan hastalarımıza yalnızca bir refakatçinin eşlik etmesini önemle rica ederiz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.