Tıbbi Bölümler Doktorlar Evde Bakım ve Sağlık
Hemen Arayın

Uzmanlık

  • Biyokimya ve klinik biyokimya uzmanı
  • Sağlık kurumları işletmeciliği
  • İşyeri hekimliği
  • Hasta güvenliği
  • Hasta memnuniyeti
  • Hasta odaklılık

Biyografi

Dr. İnci Küçükercan, 1994-2005 yılları arasında Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde biyokimya uzmanı olarak çalıştı. 2001-2003 yılları arasında UNIMED polikliniğinde laboratuvar sorumlusu olarak çalıştı. 2005 yılında Anadolu Sağlık Merkezi’nde çalışmaya başlayan Dr. Küçükercan, halen biyokimya uzmanı olarak görevini sürdürüyor.  

Eğitim

Üniversite

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul 1984

Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Eskişehir  

Uzmanlık eğitimi

Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Bölümü

Kurum Üyelikleri

Türk Biyokimya Derneği
Klinik Biyokimya Derneği
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği
İstanbul Tabip Odası 

Yayınlar

1- Türkalp I, Küçükercan İ, Kaptanağası A, Çamursoy N. İskemik serebrovasküler hastalıklarda antikardiolipin antikor ve lupus antikoagülanların düzeyleri ve birbirleri ile ilişkileri. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi. 1995; 35(1): 1-8.
2- Türkalp I, Çamursoy N, Kaptanağası A,Turan ZL, Küçükercan İ.0-6 Yaş çocuklarda demir eksikliği anemisi tanısında serum ferritininin değeri. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi. 1997; 37(1,2): 12-18.
3- Türkalp I, Kaptanağası A, Sezer F, Çamursoy N, Küçükercan İ. Kreatinin tayininde sarkozin oksidaz ve jaffe yönteminin kıyaslanması. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi. 1997; 37(1,2): 25-29.
4- Yalçınkaya C, Gibson KM, Gündüz E, Koçer N, Fıçıcıoğlu C, Küçükercan İ. MRI findings in succinic semialdehyde dehydrogenase deficiency. Neuropediatrics. 2000; 31: 45-46.
5- Orçun A, Küçükercan İ, Bakmaz G. Akut myokard enfarktüslü olgularda reperfüzyonun değerlendirilmesinde kardiak troponin T’nin önemi. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi. 2001; 41(1): 17-19.
6- Orçun A, Çamursoy N, Küçükercan İ. Aterosklerozda bir risk faktörü olarak Lp(a). Klinik Gelişim. 2001; 14: 37-40.
7- Küçükercan İ, Çakır Ö, Tokdemir G, Baloğlu G, Orçun A. Akut myokard enfarktüslü ve sağlıklı olgularda CK-MB aktivite ve kütle ölçümü yöntemlerinin karşılaştırılması. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2003; 14(1): 27-29.
8- Küçükercan İ, Orçun A, Baloğlu G,.Gözaydın H, Tekçe B. HbA1c düzeylerinin yaş ile korelasyonunun araştırılması. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2003; 14(2): 95-97.
9- Küçükercan İ, Gözaydın H, Baloğlu G, Orçun A. Tedavi uygulanmamış postmenapozal kadınlarda free deoksipridinolin düzeyinin araştırılması. Klinik Gelişim,
10- Orçun A, Küçükercan İ, Çakır Ö, Kolcu N, Tekçe B. Diabetes mellitus tanı kriterlerinin karşılaştırılması. Türk Klinik Biyokimya Dergisi. 2003; 2: 69-74.
11- Gözaydın H, Küçükercan İ, Ökte M, Baloğlu G, Tunçbilrk N, Orçun A. B-C terminal telopeptid ve osteokalsin; osteoporoz tanısında yararlı olabilirmi? Türk Klinik Biyokimya Dergisi. 2004; 2(1):35-40.
12- Tekçe B, Orçun A, Küçükercan İ, Çamursoy N, Çakır Ö. İdrarın mikroskobik incelenmesinde flow mikroskobi teknolojisi ile manuel mikroskobinin karşılaştırılması. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi. 2003-3.sayısında yayınlanmak üzere kabul edilmiştir.

BİLDİRİLER

1- I.Ulusal Klinik Biyokimya kongresi. 19-23 Nisan 2000, Kuşadası. P:81. Aterosklerozda bir risk faktörü olarak lipoprotein(a). 
2- 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, 24-27 haziran 2002, Ankara. P.111. Tedavi uygulanmamış post menapozal kadınlarda, free deoksipridinolin düzeyinin araştırılması.
3- 17. Ulusal Biyokimya Kongresi, 24-27 haziran 2002, Ankara. P112. Akut myokard enfarktüslü ve sağlıklı olgularda CK-MB aktivite ve kütle ölçümü yöntemlerinin karşılaştırılması. 
4- III.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 30 Nisan-4 Mayıs 2003, İzmir. P-42. Diabet tanı kriterlerinin karşılaştırılması
5- III.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 30 Nisan-4 Mayıs 2003, İzmir. P-43. Diabet tanısında HbA1c ve OGTT ilişkisi.
6- III.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 30 Nisan-4 Mayıs 2003, İzmir. P-44. Normal bireylerde HbA1c düzeylerinin yaş ile değişiminin araştırılması.
7- Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği I.Ulusal Kongresi, Klinik Biyokimya Günleri, 1-4 Ekim 2003, Ürgüp. P-90. -C terminal telopeptid ve osteokalsin; osteoporoz tanısında yararlı olabilir mi?
8- IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 5-9 Eylül 2004, Marmaris. P-104. Kalp yetmezliği gelişmiş hemodiyaliz hastalarında NT-proBNP değerleri.
9- IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 5-9 Eylül 2004, Marmaris. P-122. Serum kompleks prostat spesifik antijen düzeylerine dijital rektal muayenenin etkisi.
10- IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi. 5-9 Eylül 2004, Marmaris. P-123. Serum total PSA, serbest PSA, serbest/total PSA oranı ve kompleks PSA üzerine hemodiyalizin etkisi.
11- IV. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, 5-9 Eylül 2004, Marmaris. P-136. Laboratuvar verilerimize göre AFP, HCG ve fE3 için medyan değerlerinin oluşturulması.
12- Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği II.Ulusal Kongresi, 21-25 Eylül 2004, Bodrum. P-83. Tip II Diyabetiklerde Protein C ve protein S düzeyleri.

Kurs Katılımları

Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, Microsoft, Windows 95 ve Office 97 Paket Programları Kullanımı Sertifika Programı,  20 Mart-5 Mayıs 1998
Türk Standartları Enstitüsü, TS-EN-ISO 9000:2000 Kalite Yönetimi Sistemi Eğitimi, Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2002
Unimed’de Zaman Yönetimi Eğitimi Semineri, 12-13 Haziran 2003
Unimed’de Kişisel Kalite Eğitimi Semineri, 10 Temmuz 2003.
Türk Klinik Biyokimya Derneği İstanbul Şubesi, Laboratuvar Organizasyonu Yönetimi ve Kalite, 3-4 Nisan 2004
Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği II. Ulusal Kongresi, Biyoistatistik Kursu, Bodrum 21-25 Eylül 2004
Türk Klinik Biyokimya Derneği İstanbul Şubesi, Elektroforez Kursu, İstanbul 01 Şubat 2008
Türk Biyokimya Derneği İstanbul Şubesi, Bilimsel Çalışmalarda İstatistiğin Rolü: Bilinmesi Gereken Yöntemler ve Uygulama Alanları, 26-27 Mart 2012 

Diyor ki...

Kitap okumak, müzik dinlemek, zaman buldukça sinemaya gitmek, spor yapmak gündelik sosyal yaşantımın önemli parçaları. Ayrıca iş dışında, Türk Sanat Müziği koro çalışmalarında yer alıyorum.  Seyahat etmek ise vazgeçemeyeceğim sosyal aktivitelerim arasında.

Randevu almak artık daha da kolay!

Apple Store ve Google Play Store’dan indireceğiniz Anadolu Sağlık Online Servisler uygulamasıyla işlemlerinizi çok daha hızlı yapabileceksiniz.

Uygulamamızı şimdi indirirseniz anında dilediğiniz doktordan online randevu alabilir, test ve görüntüleme sonuçlarınıza kolayca ulaşabilir ve geçmiş doktor ziyaretlerinizi görüntüleyebilirsiniz.

app store
google play

Öncelikle Anadolu Sağlık Merkezi olarak birinci önceliğimizin hasta/hasta yakınlarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı olduğunu belirtmek isteriz. Bu doğrultuda, dünyadan sonra Türkiye’de de Coronavirus (COVID–19) vakası görülmesinin ardından hastalarımızı ve refakatçilerimizi korumak ve güvenliklerini en üst seviyede tutmak amacıyla hastane yönetiminin aldığı önlemler çerçevesinde hasta ziyaretlerine bir süreliğine izin verilmeyeceğini paylaşmak isteriz.

Hastanemizde yatan hastalarımıza yalnızca bir refakatçinin eşlik etmesini önemle rica ederiz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.