Gebze
Necdet Üskent
Prof. Dr.

Necdet Üskent

2005 yılından bu yana Anadolu Sağlık Merkezi’nde tıbbi onkoloji ve hematoloji uzmanı, onkolojik bilimler koordinatörü olarak görevini sürdürüyor.

Uzmanlık

 • Meme kanseri
 • Gastrointestinal kanserler
 • Akciğer kanserleri
 • Lenfomalar
 • Miyelom
 • Medikal Onkoloji
 • Hematoloji

Eğitim

Üniversite

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara 1971

Uzmanlık eğitimi

 • GATA Tıp Fakültesi, Ankara 1979
 • Wadley Institutes of Molecular Medicine, Granville-Morton Cancer Hospital, Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji Yan Dal, 1982

Yardımcı Doçent

 • GATA Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği

Doçent

 • GATA Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara 1984

Profesör         

 •  GATA, Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji Klinikleri, İstanbul 1989

Çalıştığı Kurumlar

 • Westminster Hospital
 • Charing Cross, Hammersmith
 • Royal Free Hospital
 • University College Hospital
 • Basel Kanton Hastanesi
 • İstanbul GATA Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji Klinikleri
 • Kadir Has Üniversitesi (Bilim Üniversitesi) Tıp Fakültesi Dahiliye Kliniği
 • Florence Nightingale Hastanesi
 • Anadolu Sağlık Merkezi
 • Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
 • Türk Hematoloji Derneği
 • Akciğer Kanserleri Derneği
 • İmmüno-Onkoloji Derneği
 • Nöro-Onkoloji Derneği
 • Meme Kanseri Derneği
 • İstanbul Gastrointestinal Kanserler Grubu
 • İstanbul Lenfoma Grubu
 • İstanbul Myeloma Grubu
 • European Society of Medical Oncology (ESMO) 
 • American Society of Clinical Oncology

1991

 1. N.Üskent, M.Danacı, M.Özel, İ.Öztek,Z.Altınok, B.S.Cebeci, M.Altın, S.Yürütken, N.Doğan, F.Karslı : Complete response to alpha interferon 2b in classic (AIDS non-related) Kaposi’s Sarcoma and an unusual toxicity of interferon. Kanser. Turk J Cancer. 1991; 21(2): 83-88. 
 2. N.Üskent, M.Danacı, M.Özel: Kanser tedavisinde yeni ufuklar. Endojen koloni stimüle edici faktörlerin (CSF) klinik kullanımı. Türk Onkoloji Dergisi. 1991; 6 (3-4): 1205-1210.
 3. M.Danacı,N.Üskent, K.Doğruöz, İ.Öztek, Z.Altınok, M.Özel: Nadir rastlanan bir olgu : Etofenamatın topikal kullanımına bağlı toksik purpura. Sendrom1991;3:19-22.

1992

 1. N.Üskent, M.Danacı, M.Özel, H.Tor, G.Öztürk, İ.Öztek, F.Karslı, T.Çelenk, Y.Z.Yergök: Ovarian cancer metastasis to thyroid and cervical lymph node. Turk J Cancer.1992;22(1):39-43. 5-FU,Etposid ve Yüksek Doz leucoverine(FEL) Kombinasyonu ile aldığımımız sonuçlar.GATA Bülteni 34: 563-568,1992
 2. Üskent N. Danacı M. Haksever H. İleri evre Kolorektal kanserlerde 
 3. N.Üskent, M.Danacı, M.Özel, M.Yaylacı, H.Tor : Treatment of severe aplastic anemia with cylosporin-A and high dose methylprednisolone. Marmara Medical Journal. 1992;5(1):27-30. 
 4. M.Danacı, L.Dumanhan, M.Özel, H.Tor, N.Üskent : Diabetik hiperlipidemilerde gemfibrozilin etkisi. GATA Bülteni. 1992; 34: 285-295.
 5. H.Tor, M.Yaylacı, N.Üskent, A.Acaroğlu, M.Danacı, M.Özel: Diabetik nefropatinin evrelendirilmesi ve erken tanımında beta 2 mikroglobulinin değeri. GATA Bülteni. 1992; 34: 691-704. 
 6. N.Üskent, Z. Mete, M.Danacı, M.Özel, H.Tor, İ.Göçmen, N.Haksever: Akut ve kronik idyopatik trombositopenik purpurada yüksek doz intravenöz immünglobulin G uygulamalarından aldığımız sonuçlar. GATA Bülteni. 1992; 34: 859-865. 

1993

 1. S.Hülagü, İ.Dinç, M.Altın, M.Danacı, M.Özel, Z.Çankır, G.Öztürk, M.Yaylacı, N.Üskent, S.Yürütken : Evaluation of the effects of octreotide on portal hemodynamics using pulsed Doppler ultrasonography in patients with chronic liver disease. Marmara Medical Journal. 1993; 6(4): 131-136. 
 2. Öztürk A. Üskent N. The value of serum protein C level in myocardial infarction.Marmara Medical Journal.6:3,88-90,1993

1994

 1. M.Danacı, S.Gül, M.Özel, M.Yaylacı, N.Üskent, S.Yürütken : Askeri hastanelerde reçete tekrarı sorunun değerlendirilmesi. GATA Bülteni. 1994; 36: 329-35.
 2. Yaylacı M. Öztürk A. Üskent N. Graft-Versus –Host Hastalığı.Haseki tıp Blteni.33:237-241,1994
 3. Yaylacı M. Öztürk A. Üskent N. Granulosit-makrofaj Koloni Stimülan Faktör(GM-CSF). Diğer sitokinler ile etkileşimi ve klinik kullanım alanları.Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri dergisi.14:373-377,1994 

1995

 1. M.Danacı, M.Özel, M.Yaylacı, H.Baloğlu, N.Üskent: Hodgkin hastalığı ve Hodgkin dışı lenfomalarla Epstein-Barr virüsünün ilişkisinin gösterilmesi. GATA Bülteni. 1995; 37: 489-96.
 2. Öztürk A. Uskent N. Activated Protein –C  Resistance in malignancy.Acta hematologica, 1995

1996

 1. Oztek I, Baloğlu H, Uskent N, Kartaloğlu Z, Uçmakli E, Aydilek R, Dorkip O,Yaylaci M, Ozel M. , "Chemotherapy- and radiotherapy-induced cytologic alterations in the sputum of patients with inoperable lung carcinoma.Role in follow-up. ", Acta Cytol. 1996 Nov-Dec;40(6):1265-71
 2. O, Kozluca, Olcay E, Sürücü S, Güran Z, Kulaksiz T, Uskent N. 1996. "Prevention of doxorubicin induced cardiotoxicity by catechin." Cancer Lett 99 (1): 1-6. 
 3. M, Danaci, Gül S, Yazgan Y, Hülagü S, Uskent N. 1996. "Budd-Chiari syndrome as a complication of Behçet's syndrome. A case report." Angiology 47 (1): 93-5.
 4.  

1997

 1.  H, Yazici, Sengün Z, Aktan M, Aktuglu G, Uskent N, Dalay N. 1997. "Clinical use of the bcr/abl probe test in the evaluation of chronic myeloid leukemia patients." Journal of experimental & Clinical Cancer Research :  16 (1): 105-9. 1997
 2. Altaş A. Öztürk A. Üskent N. Hodgkin-Dışı lenfomalarda serum IL-6’nın değeri. GATA Bülteni 39: 15-19,1997
 3. Cebeci B. İngözbay Y. Öztürk A. Üskent N. :Activated Protein C resistance in myocardial infarction.Marmara medical journal.10:84-86,1997
 4. Öztürk A. Sezer M. Üskent N. The results of intensive immunosuppression with anti-thymocyte globulin and cyclosporine a in severe apalstic anemia.Marmara Medical Journal.10: 101-103,1997
 5. Öztürk A. Kandemir G.Üskent N.ABDIC Regimen in Relapsed/Refractory hodgkin’s Diseasecal journal.10:135-137,1997
 6. Öztürk A. Kandemir G.Üskent N. Malignitede Aktive Protein C Rezistansı ve Hemostatik Denge. Türk Onkoloji dergisi.12:1,24-26,1997
 7. Öztürk A. Üskent N. Akut Lenfoblastik Lösemide CVPD protokolü ile aldığımız sonuçlar.GATA Bülteni.39:159-162,1997
 8. Öztürk A. Sezer M. Üskent N. Multiple Myelomada serum interleukin-6 düzeyinin değeri.Türk Onkoloji Dergisi.12:1,21-23,1997
 9. Öztürk A. Kandemir G. Yaylacı M. Üskent N. Dondurulmamış Otolog Periferik Kök Hücre desteğinde yüksek doz kemoterapi.Klinik gelişim. 10: 173-176,1997
 10. Öztürk A. Günay A. Budak T. Akoğlu T. Üskent N. Kronik myeloid Lösemide Aktive Protein C Rezistansı.Klinik Gelişm.10: 147-149,1997

1998

 1. T, Budak-Alpdogan, Demirçay, Alpdogan O, Direskeneli H, Ergun T, Oztürk A, et al. "Skin hyperreactivity of Behçet's patients (pathergy reaction) is also positive in interferon alpha-treated chronic myeloid leukaemia patients, indicating similarly altered neutrophil functions in both disorders." British journal of rheumatology 1998;37 (11): 1148-51. 
 2. A, Oztürk, Günay A, Uskent N. 1998. "Therapeutic efficacy of recombinant interferon-alpha in polycythaemia vera." Acta haematologica 99 (2): 89-91.    doi:40817.

1999

 1. Kandemir EG, Yaylaci M, Ozturk A, Uskent N. Docetaxel-induced radiation recall dermatitis.THOD 1999; 9(2):111–3.
 2. Kandemir G. Yaylacı M. Üskent N. Daha önce tedavi edilmemiş metastatik meme kanserinde vinoralbin-mitomisin –c kombinasyonu.Türk Onkoloji Dergisi 13: 120-123,1999
 3. Öztürk A. Sezer M. Üskent N. HMG CoA redüktör inhibitörlerinin trombosit agrgasyonu üzerine etkileri.Klinik Bilimler.5:2,161-164,1999

2000

 1. Karadoğan, B. Artmen, M. Bayık, Ş. Kansoy, E. Ovalı, A. U. Ural, O. İlhan: National survey of peripheral blood stem cell (PBSC) apheresis complications in Turkey 1998. Bone Marrow Transplantation 25: p-906, 2000
 2. N. Üskent, A. Öztürk, Ö. Arslan, S. B. Omay, A. Ünal, S. Anak, S. Paydap, S. Kalayoğlu, F. Arpacı, S. Cadurgan, E. Ovalı, S. Kensoy, M. Bayık, A. U. Ural, Z. Gülbaş, O. İlhan: Autologous peripheral blood stem cell collection. 1998 activity of Turkey. Bone Marrow Transplantation 25: 911, 2000 
 3. Yaylacı M. Türken O. Üskent N. Doksorubicine bağlı kardiotoksisitenin azaltılmasında amifostinin sitoprotektif etkiniğinin deneysel olarak gösterilmesi.Türk Onkoloji dergisi.15(14),2000
 4. Günay A, Öztürk A, Budak T, Özbek U, Üskent N. Activated protein C resistance in polycythemia vera Turk J Haematol 2000 18(3):157-164
 5. O, Ilhan, Uskent N, Arslan O, Arat M, Ozkalemkaş F, Oztürk G, et al. 2000. "National survey of hemapheresis practice in Turkey . Transfusion science 22 (3): 195-201. 2000
 6. N, Köksal, Müftüoglu T, Günerhan Y, Uskent N. "Complete remission of the liver metastases of anorectal malignant melanoma with regional chemotherapy: a case report." Hepato-gastroenterology. 2000 ; 47 (33): 612-4.

2001

 1. O. Türken, B.Orhan, A. Öztürk, D. Etiz, M. yaylacı, N. Üskent; Patients with Myelodysplastic Syndromes Benefit From Therapy with Amifostine, Pentoxifylline and Ciprofloxacin with Dexamethasone. Blood 98, 24bb, 2001
 2. O. Türken, A. Öztürk, B. Orhan, G. Kandemir, M. Yaylacı,N.Üskent; A Case Report: Large Granular Cell Leukemia/Lymphoma. Blood 98, 207b, 2001
 3. O. Türken, B.Orhan, A. Öztürk, D. Etiz, M. Yaylacı, N. Üskent; Patients with Myelodysplastic Syndromes Benefit From Therapy with Amifostine, Pentoxifylline and Ciprofloxacin with Dexamethasone. Blood 98, 24bb, 2001
 4. Yaylacı M, Orhan B, Etiz D, Öztürk A, Çermik H, Türken O , Üskent N.  Primary Angiosarcoma of the Breast.  Journal of Balkan Union of Oncology. 6: 203-205, 2001. 
 5. Üskent N, Orhan B. Malt Lenfomalar Güncel Hematoloji-Onkoloji Derleme Dergisi. 3: 37-42 2001.
 6. OrhanT, Öztürk A, Yaylaci M, Orhan B, Üskent N. High-dose chemotherapy with non-cryopreserved autologous peripheral stem cell transplantation in refractory/relapsed testicular carcinoma, single center results. Turkish Journal of Cancer. 31: 72-77,2001.
 7. Dincbas FO, Koca S, Altınel A, Hancılar T, Cavusoglu M, Turhal S, Uskent N, Ozguroglu M, Okkan S. Continuous accelerated hyperfractionated radiotherapy (CHART) plus chemotherapy (CT) with vinorelbine (VB) and cisplatinum (CDDP) in locally advanced NSCLC (TOG-011 study). European Journal of Cancer 2001 37(6): S53 
 8. Sezer M, Ozturk A, lvan A, Ozkan M, Uskent N. The hemostatic changes in active pulmonary tuberculosis. Turk J Haematol ;18:2,95-100,2001
 9. Etiz D, Üskent. Postradiation extramedullary lung plasmocytoma with pleural effsion.Journal of Balkan Union of Oncology 6:103-106,2001
 10. Gnay A,Öztürk A. Budak T. Üskent N. Activated protein C resistance in polycythemia vera. Turkish Journal of Haematology.18:157-164,2001

2002

 1. Ozturk A, Orhan B, Turken O, Etiz D, Yaylaci M, Uskent N. Acute Myeloblastic Leukemia Achieving Complete Remission with Amifostine Alone. Leukemia and Lymphoma 2002;43(2): 451-453.
 2. Turken O, Etiz D, Orhan B, Çermik H, Yaylaci M, Ozturk A, Uskent N.  Muscle metastasis as initial manifestation of epidermoid carcinoma of the lung. Clinical Oncology(Royal College of Radiologists(Great Britain))2002;14;129-131.
 3. Türken O, Güney Y, Kandemir EG, Yaylaci M, Öztürk A, Orhan B, Üskent N. Erken evre meme kanserinde c-erb-2 (Her-2/neu) ekspresyonunun prognostik önemi ve diğer prognostik faktörlerle ilişkisi. Türk Onkoloji Dergisi 17: 166-170, 2002.
 4. Türken O. Sanal A. Yıldırım Ş. Üskent N. Meme Kanserinde Selenyumun Prognostik Değerinin Araştırılması. Türk Onkoloji Dergisi. 2002 17(3) 109-112 
 5. Türken O.Değerlioğlu A. Üskent N. Demir eksikliği anemisinin tanısı ve kronik hastalıklar anemisinden ayırımında transferrin reseptör düzeyinin rolü. Türk Hematoloji-Onkoloji dergisi.121-5,2002
 6. Türken O. Üskent N.Erken Evre meme Kanserinde c-Erb-B2 Ekspresyonunun Prognostik Önem.Türk onkoloji dergisi.17:166-17-,2002 

2003

 1. Uskent N,Demirtaş S,Türken O. Survival from the precocious brain metastasis of the colon cancer.Turkish Journal of Cancer 33(3):154-157,2003
 2. Üskent N. Natural History of Breast cancer,development,Risk factors,Distribution and epidemiology of the World.In Breast Cancer, 1.st edit.2003:1-14

2010

 1. Üskent N. Kanser Aşılarında genel prensibler,preklinik ve öncü çalışmalar. Türkiye Klinkleri 2010:3(2):5-10

2011

 1. Uskent N, Cokmez A, Atahan MK, Aksaz E, Guler N, Muslumanoglu M, Ozmen V. An electronic non-interventional pharmacovigilance study of early-stage breast cancer patients on adjuvant treatment with anastrozole (Arimidex®). Turkish Journal of Oncology; 2011, 26:55-60.
 2. Ramadan S, Yapıcıer Ö, Kihtir S, Erdemir A, Doğan TH, Üskent N, Onat H, Çakmakçı M. Correlation of HER 2/neu Gene Amplification with Immunohistochemistry and Other Prognostic Factors in Breast Carcinoma (Meme Karsinomlarında HER-2/neu Gen Amplifikasyonu ile İmmunohistokimya ve Diğer Prognostik Faktörlerin Karşılaştırılması) Turkish Journal of Pathology 2011 Sept;27(3):196-203
 3. Uskent N.Sezer M Belen G. Tamoxifen-Induced severe acute pancreatitis after a short-term therapy: a Case report.Turkish Journal of Oncology.26(1):26-28.2011

2016

 1. Complete Remission of Burkitt Lymphoma After Surgical Excision: A Case Report Indian Journal of Hematology and Blood Transfusion 01/2016; 32(Suppl 1). DOI:10.1007/s12288-016-0650-6
 2. Uskent N.BalogluB,Çakmakcı M,Saglam S,KoksalU.Breast cancer Metastases to the Stomach and Colon Mimicking Primary Gastrointestinal Cancer.Advances in Modern Oncology Research 2016;2(4):204-210 
 3. Aykan F. Onat H. Üskent N. The virtual comparison of size-based tumor shrinkage methods and the effect of tumor heterogeneity.Ghent,Belgium,Cell Symposia Hallmarks of Cancer,2016 

2017

 1. Uskent.N,Molinal N. Cytolytic tests with hyperimmune patient sera is a good prognostic tool in racotumomab immunotherapy in advanced non-small cell lung cancer.Advances in Modern Oncology Research 2017;3(5)223-231
 2. S. Kilickap Et Al. , "Crizotinib Efficacy in ALK-Positive Advanced Stage Non-Small Cell Lung Cancer Patients: A Real-World Experience from Turkey," JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY , vol.13, 2018

2019

 1. Karadurmus N. Paydas S. Uskent N. Effectiveness  of Bendamustin in Relapsed or Refractory Lymphoma cases. A Turkish Oncology group Study. Archieves of Medical Science .DOI:https://doiorg/10.5114/aoms.2019.8300
 2. N.Uskent,S Ayla, N.Molinas. Prognostic significance of Tumor tissue NeuGcGm3 ganglioside expression and Predictive  value of circulating tumour cell count monitoring in patients receiving racotumomab immunotherapy. Annals of Oncology, Volume 30,Issue Suppl 5 October 2019, 1266P,mdz253.09

2020

 1. Demir A, Mandel NM, Paydaş S, DemirG, Üskent N. Efficacy of Palbociclib and Endocrine Treatment in Heavily Pretreated Hormon Receptor Positiv/HER2-negative  Advanced Breast cancer: Retrospective Multicenter trial.Balkan Medical Journal 37(2):104-107,2020
 2. Uskent N., Ayla S., Mandel NM. Prognostic Significance of Tumur Tissue NeuGm3 Ganglioside in patients Receiving Racotumomab Immunotherapy. Journal of Oncology Hindawi,Volume 2020, Article ID 1360431,doi.org/10.1155/20/1360431

2021

 1. Gürbüz M, Akkuş E, SakinA, Üskent N et al.Trastuzumab ± Capecitabine Maintenance After the First-Line Treatment of HER2-Positive Advanced Gastric Cancer: Retrospective Observational Real-Life Data of Turkish Oncology Group February 2021. Journal of Gastrointestinal Cancer.DOI: 10.1007/s12029-021 .February2021 

2022

 1. 2022 Atezolizumab combined with chemotherapy in the first-line treatment of extensive-stage small cell lung cancer: a real-life data of the Turkish Oncology Group.Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.June 2022.10.1007/s00432-022-04087-x 
 2. Real-world data on efficacy and safety of first-line alectinib treatment in advanced-stage, ALK-positive non-small-cell lung cancer patients: a Turkish Oncology Group study.Future Oncology. Vol.18:23, 2022
 3.  

Kitap Bölümleri

 1. Tecimer C, Üskent N.  AIDS ile İlişkili  Tümörler. Aydıner A, Topuz E. (Ed.)  Onkoloji El Kitabı, Turgut Yayıncılık A.Ş.İstanbul,2006: 520-30
 2. Üskent N. Tecimer C. Akut Lösemiler.Onkoloji El Kitabı.Turgut Yayıncılık A.Ş.2006:531-49
 3. Üskent N. Tecimer C. Kronik Miyelositer Lösemi.Onkoloji El Kitabı, Turgut Yayıncılık,2006: 550-7
 4. Üskent N. Tecimer C. Kronik Lenfositer Lösemi. Onkoloji  El Kitabı, Turgut Yayıncılık,2006: 558-68
 5. Üskent N. Tecimer C. Hogkin Lenfoma.Aydıner A, Topuz E.(Ed.)Onkoloji El Kitabı, Turgut yayıncılık,İstanbul,2006: 569-586
 6. Üskent N. Tecimer C. Kınay M. Hodgkin-Dışı Lenfomalar. Aydıner A, Topuz E.(Ed.)Onkoloji El Kitabı, Turgut Yayıncılık,İstanbul, 2006:587-614
 7. Üskent N. Tecimer C.Miyeloproliferatif Hastalıklar. Aydıner A, Topuz E.(Ed.)Onkoloji El Kitabı.Turgut Yayıncılık. A.Ş. İstanbul, 2006: 637-45
 8. Üskent N. Kanser Hastalarında Kan ve Kan Komponent Transfüzyonları.Onat H, Mandel NM(Ed.), In: Kanser Hastasına Yaklaşım, Tanı,Tedavi ve Takipde sorunlar. Yenilenmiş 2. Baskı, Nobel Tıp Kitabevleri,İstanbul 2012,147-155
 9. Üskent N. Natural History of Brreast Cancer,Development,Risk Factors,Distribution and Epidemiology of the World. In: Breast Cancer 1.st Edit,İstanbul 2003,:1-14
 10. Üskent N. Meme Kanserinden Korunma ve Yüksek Riskli Kişilerde Profilaksi Çalışmaları.In: Meme hastalıkları.Editör Ünal G, Ünal H.İstanbul,Nobel Tıp Kitabevi 2001 
 11. Üskent N. Kanserden Korunma ve Kanser Taraması. In: İç Hastalıkları Kitabı. Editör Erol  Ç. Nobel Yayınevi,2011:7-15

Kongre Bildirileri

1990

 1. N.Üskent, M.Danacı, Z.Altınok, B.S.Cebeci, M.Özel: AIDS ilişkisiz Kaposi Sarkomunun Alfa 2b İnterferona cevabı. 5. Ulusal Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi, 1-4 Mayıs 1990, Antalya. 

1991

 1. N.Üskent,M.Danacı,M.Yaylacı,M.Özel,H.Tor: Ağır aplastik aneminin siklosporin A ile tedavisi. 22. Ulusal Hematoloji Kongresi. 21-25 Ekim 1991, İstanbul
 2. M.Danacı, L.Dumanhan, M.Özel, N.Üskent: Diabetik hiperlipidemilerde gemfibrozilin etkisi. 1991 Ulusal Diabet Kongresi. 27-29 Mayıs 1991,İstanbul. 
 3. Üskent N. Yaylacı M, Danacı M.Hematologic and Cytogenic Remissions Induced by Recombinant Alpha-Interferon 2b in CML.International Congress of Military Medicine, İstanbul, Sept. 18-25,1993

1994

 1. N.Üskent , M.Yaylacı , A.Öztürk , O.Türken : Treatment of chemotherapy induced anemia with recombinant human erythropoietin. Annals of Oncology. Lisbon, 1994
 2. Üskent N, Yaylacı M, A.Öztürk, O.Türken , M.Danacı : The result of intravenous high dose immunglobulin G administration in acute and chronic idiopatic thrombocytopenic purpura. Nato Military and Civil 3rd Blood Conference. İstanbul, 1994
 3. N.Üskent , M.Yaylacı , A.Öztürk : Treatment of chemotherapy induced severe thrombocytopenia with platelets obtained by continuous flow thrombocytopheresis. Nato Military and Civil 3rd Blood Conference. İstanbul, 1994
 4. N.Üskent, E. Ekşioğlu Demiralp, S. Ş. Özgün, T. Budak, O. Alpdoğan, A. Öztürk, T. F. Tuğlular, M. Aktan, M. Bayık, T. Akoğlu: Expression of CD 49d molecule on CLL Lymphocytes. British Journal of Haematology. 87, supplement 1, 1994
 5. N. Üskent, M. Yaylacı, A. Öztürk, F. Karslı: İntraarterial alpha interferon 2a through hepatic artery induces long term response in renal cell carcinoma metastatic to the liver. 5th İnternational Congress on Anti-Cancer Chemotherapy,Paris 1994
 6. M.Yaylacı , A.Öztürk , N.Üskent : A comparative study of antiemetic protocols. Growth and Therapy of Cancer. Budapest, 1994
 7. Özel M. Uskent N. Demonstration of the association of EBV with Hodgkin’s Lymphoma. 19.th ESMO Congress, Nov. 18-22,1994, Lisbon ,Portugal
 8. Y.Küçükardalı , N.Haksever , S.Gül , A.Öztürk , H.Tor,N.Üskent : Leucocyte alkalen phosphatase activity in diabetic patients. Nato Military and Civil 3rd Blood Conference. İstanbul, 1994
 9. M.Yaylacı , Öztürk A, Türken O, Üskent N: Therapeutic efficacy of G-CSF in chemotherapy induced myelosuppression. Nato Military and Civil 3rd Blood Conference. İstanbul, 1994

1995

 1. Öztürk, N. Üskent, M. Yaylacı: Severe thrombocytopenia complicating EBV infection. 13th Meeting of the İnternational Society of Haematology. İstanbul, 1995
 2. A. Öztürk, N. Üskent, M. Yaylacı: Activated protein C resistance in malignancy. 13th Meeting of the İnternational Society of Haematology. İstanbul, 1995
 3. M.Özel, N.Üskent, M.Danacı, M.Yaylacı, H.Baloğlu: Hodgkin Hastalığı ve Hodgkin dışı Lenfomalarla Epstein-Barr Virüsünün (EBV) ilişkisinin gösterilmesi. XI. Ulusal Kanser Kongresi. 28 Mayıs-2 Haziran 1995, Antalya
 4.  

1996

 1. A. Öztürk, G. Kandemir, M. Sezer, M. Yaylacı, N. Üskent: MAST cell leukemia. 1st Congress of Balkan Military Medical Committee. İstanbul, 1996
 2. A. Öztürk, G. Kandemir, M. Sezer, M. Yaylacı, N. Üskent: Pulmonary hemosiderosis. 1st Congress of Balkan Military Medical Committee. İstanbul, 1996
 3. A. Öztürk, G. Kandemir, M. Yaylacı, N. Üskent: CHOEP chemotherapy in intermediate and high grade non-Hodgkin lymphomas. Annals of Oncology. Lugano, 1996 {6-ICMLJune5-81996/12_posters-576}
 4. T. R. Evrenkaya, M. Akgün, A. Öztürk, M. Y. Tülbek,N.Üskent: The effects of intravenous essential aminoacid administration on the immun system of chronic hemodialysis patients. European Renal Association, European Dialysis and Transplant Association. Amsterdam, 1996
 5. A. Öztürk, M. Sezer, E. G. Kandemir, M. Yaylacı, N. Üskent: A comparative study of tropisetron versus granisetron in the control of cisplatin induced hyperemesis. 10th Mediterranean Congress of Chemotherapy. Antalya, 1996
 6. A. Öztürk, A. Günay, M. Sezer, G. Kandemir, M. Yaylacı, N. Üskent: Arterial thrombosis due to L-asparaginase in ALL. 10th Mediterranean Congress of Chemotherapy. Antalya, 1996
 7. A. Öztürk, M. Sezer, E. Kandemir, M. Yaylacı, N. Üskent: Antibiotic induced marrow failure during complete remission phase in ALL. 10th Mediterranean Congress of Chemotherapy. Antalya, 1996
 8. A. Öztürk, M. Sezer, E. Kandemir, M. Yaylacı, N. Üskent: Results of BEP regimen in the treatment of nonseminomatous germ cell testicular cancer. 10 Mediterranean Congress of Chemotherapy. Antalya, 1996

2012

 1. Üskent N. Advances in Hematologcal Malignancies.2.nd ISC  Conference on Innovative Therapies,İstanbul,02-04 November,İstanbul, 2012

2015

 1. Uskent.N.Sezer M,  Racatumomab Induced Complete Remission in a Patient with Treatment Refractory Metastatic Breast cancer.Congress of Cancer Immunotherapy(CIMT),Abst. 70, A-728 0001 00156.Mainz, Germany, 11-15 May2015
 2. Uskent N. Sezer M. Rituximaba bağlı  Immün Kaynaklı Pneumonik İnfiltasyon. İmmüno-Onkoloji Kongresi,Antalya,  2015 

2016

 1. Uskent.N,Molinas N..Invivo Cytotoxic Test with Hyperimmune Patient’s Sera is a  Good Prognostic tool in NSCLC patients Vaccinated  with Racatumomab. National Lung Cancer congress, 24-27.11. 2016 ,Antalya
 2.  Aykan F. Onat H. Üskent N. The virtual comparison of size-based tumor shrinkage methods and the effect of tumor heterogeneity.Ghent,Belgium,Cell Symposia Hallmarks of Cancer, Poster,December 2016 

2017

 1. Karadurmuş N.,Paydaş S.,Ocal R.Effectiveness of bendamustine in relapse or refractory lymphoma cases: A report from Turkey—The Turkish Oncology Group (TOG) study. ASCO Abst.2017.DOI:10.1200/JCO.2017.35.15 Suppl.e 19027
 2. Uskent. N. Cytolytic tests with hyperimmune patient sera is a good prognostic tool in racotumomab immunotherapy in advanced non-small cell lung cancer.  IASLC 18.th World  Conference on Lung Cancer, Oct.15-18,2017 Yokohoma ,Japan.Journal of Thoracic Oncology Vol:12 No:1152,S.1996,PI.07-003,2017

Presentations

 1. Türken O, Orhan B, Öztürk A, Yaylacı M, Etiz D, Üskent N. Akut lenfoblastik lösemi tedavisi sonrasında atipik kronik miyelositer lösemi gelişen bir olgu.  XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve IV. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 11-13 Kasım 1999 İstanbul. Poster No: P-027.
 2. Türken O, Orhan B, Öztürk A, Etiz D, Üskent N. Non-hodgkin lenfomada orbital tutulum: bir olgu nedeni ile. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve IV. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 11-13 Kasım 1999 İstanbul. Poster No: P-028.
 3. Türken O, Orhan B, Öztürk A, Yaylacı M, Etiz D, Üskent N. Amifostine ile remisyona giren bir akut miyeloblastik lösemi vakası.  XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve IV. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 11-13 Kasım 1999 İstanbul. Poster No: P-029.
 4. Türken O, Etiz D, Orhan B, Öztürk A, Üskent N. Nörolojik semptomlarla başvuran iki genç erişkin pernisiyöz anemi olgusu. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve IV. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 11-13 Kasım 1999 İstanbul. Poster No: P-067.
 5. Türken O, Öztürk A, Orhan B, Etiz D, Üskent N. Aspergillosisli bir akut lenfoblastik lösemi olgusu. XXVII. Ulusal Hematoloji Kongresi ve IV. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 11-13 Kasım 1999 İstanbul. Poster No: P-086.
 6. Türken O, Öztürk A, Orhan B, Yaylacı M, Üskent N. Demir eksikliği anemisinin tanısı ve kronik hastalık anemisinden ayırımında serum solubl transferrin reseptörünün rolü XXVIII Ulusal Hematoloji Kongresi ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 1-4 Kasım 2000 İzmir.
 7. Türken O, Öztürk A, Orhan B, Yaylacı M, Üskent N. Warfarin (Coumadin) ve heparine direnç gelişen trombofilili bir olgu.  XXVIII Ulusal Hematoloji Kongresi ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 1-4 Kasım 2000 İzmir.
 8. Orhan B, Türken O, Öztürk A, Uyanoğlu A, Etiz D, Yaylacı M, Üskent N. Hepatosellüler karsinoma ve izole kemik metastazları gelişen Hodgkin Lenfomalı bir olgu.  XXVIII Ulusal Hematoloji Kongresi ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 1-4 Kasım 2000 İzmir.
 9. Öztürk A, Türken O, Orhan B, Uyanoğlu A, Yaylacı M, Üskent N. Akut Miyeloid Lösemi (AML) ve Miyelodisplastik Sendromlu hastalarda pentoksifilin, siprofloksasin ve deksametazon ile amifostinin etkinliğinin karşılaştırılması. XXVIII Ulusal Hematoloji Kongresi ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 1-4 Kasım 2000 İzmir.
 10. Etiz D, Öztürk A, Türken O, Orhan B, Ardalı Y, Çermik H, Yaylacı M, Üskent N. Radyoterapi sonrası gelişen ekstramedüller akciğer plazmositomu. XXVIII Ulusal Hematoloji Kongresi ve Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu 1-4 Kasım 2000 İzmir.
 11. Turken O, Orhan B, Ozturk A, Etiz D, Yaylaci M, Uskent N. Patients with myelodysplastic syndromes benefit from therapy with Amifostine, pentoxfylline and ciprofloxacin with dexamethasone. Congress of American Society of Hematology, Abstract book,  Blood 98(11): 276b, 2001.
 12. Hatemi G, Mandel N. Demir G, Üskent N. The effect of chemotherapy on peripheral blood mononuclear cell telomerase activity in breast and  ovarian cancer patients.Proceeding of ESMO Abst. N0:66,19,2002
 13. Üskent N. Küçük Hcreli Olmayan Akciğer  Kanserleriinde Subtiplere Göre VEGF İnhibitörlerinin Tedaviye Katkısı.Akciğer Kanserleri Kongresi.İzmir 16-19 Ekim 2008
 14. Üskent N. Meme Kanserinde Anjiogenezis ve Anjiogenez İnhibitörleri.Ulusal Meme Kanseri Kongresi.İstanbul,October 24-26,2008
 15. Üskent N. Metastatik Meme Kanserinin Sistemik tedavisinde Moleküler Yönlendiriciler.1.Karadeniz Meme Kanseri Kongresi,Samsun 2011
 16. Üskent N. Advances in Hematological Malignancies.2.nd ISC Conference on Innovative Therapies,İstanbul,02-04 November,İstanbul 2012 

 

 1. Üskent N.  Hematolojik Malignitelerde  Sinyal Yolakları ve Hedefe Yönelik tedaviler.4. Ulusal.Lenfoma- Myeloma Kongresi, 3-5 Mayıs,Side 2013 
 2. Uskent N. Genetics in Colo-rectal Cancer. 3rd. International Gastrointestinal Cancer Conference 13-15 December, Gloria Hotel,Antalya,2013
 3. Üskent N. What is New in Advanced NSLC Treatment.22. Annual Meeting of the Asian Society for cardiovascular&Thoracic Surgery(ASCVTS14).04.04.2014, İstanbul Congress Center, Harbiye İstanbul 
 4. Üskent N. Meme Kanserinde Neoadjuvan Sistemik Tedaviyi Kimlere  ve Nasıl Yapalım.3. Karadeniz Meme Hastalıkları Kongresi.26-29 Mart,2015 Samsun
 5. Üskent N.Relaps /Refrakter Hodgkin Dışı Lenfomalarda Transplantasyon Dışı Tedaviler.Lenfoma-Myeloma Kongresi,Antalya,10-12 Nisan 2015  
 6. Üskent N, Sezer M. Hafif WVB Faktör eksikliğ olan asemptomatik hastada Sunitinib tedavisi sırasında oluşan ciddi intraartiküler kanama  . Ulusal Kanser Kongresi,22-26 Nisan 2015,Antalya
 7. Üskent N.Systemic Neo-Adjuvant treatment of Breast Cancer.International Breast Cancer Symposium.Anadolu Health Science Center Efes Auditorium,Gebze,Kocaeli,12.09.2015
 8. Üskent N. Metastatik Beyin Tümörlerinde Sistemik Tedaviler.Multi-Disipliner Nöro-Onkoolji Sempozyumu. 06-07.11.2015.Hyatt Regency Hotel İstanbul
 9. Uskent. N. From Theory to Practice: Cancer Immunotherapy. International Symposium of Imunotherapy of CancerKarolinska Experience:Focusing On GBM and Pancreatic Cancers.Anadolu Health Science Center, Efes Auditorium,Gebze,Kocaeli.06.09.2015
 10. Üskent N. Targeted Treatments in Non-Hodgkin’s Lymphoma and Multiple Myeloma, Tıbbi Onkoloji Derneği Hematolojik Maligniteler Kursu.Adana 07-09 Kasım,2015

Danışman Olduğu Editorial Board’lar

 1.  Türk Onkoloji Dergisi(Journal Of Turkish Oncology)
 2.  Drugs
 3.  Journal of Advances in Modern  Oncology Research(AMOR). PiscoMed Publishing Pte Ltd

Basın & Haberler

1 Şubat 2019 Cuma
CUMHURİYET
İki kardeş de kanseri yendi

7 Nisan 2018 Cumartesi
MİLLİYET
Savaştılar yılmadılar yendiler

5 Şubat 2018 Pazartesi
MİLLİYET
Hayattan kopma, mücadeleni ver

22 Aralık 2017 Cuma
CUMHURİYET
Yanlış tedavi kanseri yaydı

17 Temmuz 2017 Pazartesi
HÜRRİYET
Kanserle mücadelede umut veren gelişmeler

10 Nisan 2017 Pazartesi
MİLLİYET
Kanser haftasında korkutan rakamlar

5 Nisan 2017 Çarşamba
MİLLİYET
Her saniyesinin değerini biliyor

23 Kasım 2016 Çarşamba
MİLLİYET
Üçüncü kuşakta kanser zaferi

21 Kasım 2016 Pazartesi
MİLLİYET
İki kanseri yenerek mucizeye imza attı

21 Kasım 2016 Pazartesi
MİLLİYET
Umut ile kanseri yendi

31 Mart 2016 Perşembe
MİLLİYET
Kansere 10 yılda çare bulunabilir

İlgi Alanları

Kemoterapi Nedir? Tedavisi ve Yan Etkileri

Kemoterapi, insan vücudunda kontrolsuz çoğalarak sağlıklı dokulara zarar veren kanser hücrelerinin büyüme ve çoğalmalarını durdurmayı veya yok etmeyi amaçlayan özel ilaç tedavisi biçimidir.

Hipofiz Tümörü (Adenomları): Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Hormon sistemini oluşturan her bir organ, vücudumuz için önemli görevler üstlenir.

İmmünoterapi Nedir? İmmünoterapi Nasıl Uygulanır?

Kanser tedavisinde her geçen gün yeni gelişmeler olmaktadır. Uzun yıllardır kullanılan kemoterapi ve radyoterapi yöntemlerine ek olarak son yıllarda immünoterapi adı verilen ilaçlarla kanser hastalığı artık daha uzun süreli kontrol altına alınmaya başlanmıştır. İmmünoterapi ile kişinin bağışıklık sistemi aktive hale getirilerek, kişinin kendi bağışıklık sistemi hücrelerinin kanser hücreleri ile daha etkili savaşması sağlanır.

İmmünoterapi Nedir? İmmünoterapi Nasıl Uygulanır?

Kanser tedavisinde her geçen gün yeni gelişmeler olmaktadır. Uzun yıllardır kullanılan kemoterapi ve radyoterapi yöntemlerine ek olarak son yıllarda immünoterapi adı verilen ilaçlarla kanser hastalığı artık daha uzun süreli kontrol altına alınmaya başlanmıştır. İmmünoterapi ile kişinin bağışıklık sistemi aktive hale getirilerek, kişinin kendi bağışıklık sistemi hücrelerinin kanser hücreleri ile daha etkili savaşması sağlanır.

Akciğer Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Dünya genelinde ölümle sonuçlanan kanser hastalıkları arasında ilk sırada yer alan akciğer kanseri, her yıl 1.7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan ciddi halk sağlığı sorunlarından biridir. Hastalığın başlangıç evresinde ortaya çıkan belirti ve bulgular çoğunlukla fark edilmez ve özellikle sigara kullanan kişilerde öksürük gibi önemli belirtiler büyük oranda gözden kaçar. Bu durum akciğer kanserinin çok geç evrelerde fark edilmesine ve tedavi şansının büyük oranda azalmasına neden olur. Akciğer kanseri hakkında doğru bilgi sahibi olmak, erken dönemde ortaya çıkan bulguları fark edebilmek ve risk faktörlerinin varlığında düzenli aralıklarla tarama programlarına başvurmak, akciğer kanserini doğru şekilde teşhis ve tedavi edebilmek adına son derece önemlidir.

Safra Kesesi Kanseri Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Safra kesesi, sindirim sistemine ait, yağ metabolizması için gerekli olan safra sıvısının üretilmesinde görev alan bir organdır. Safrayı depolayan ve salgılayan safra kesesi, karnın sağ üst kısmında konumlanır. Çeşitli sebeplerden dolayı safra kesesi hücrelerinde değişimler görülmeye başlanabilir ve bu hücresel değişim kanser gelişimine neden olabilir. Karın bölgesinde ağrı, şişkinlik gibi belirtilerle hissedilmeye başlayan safra kesesi kanseri müdahale edilmesi gereken, ciddi tıbbi durumlardan biridir.

Karaciğer Kanseri

Karaciğer içerisinde gelişen kötü huylu tümöral oluşumlar, karaciğer kanseri olarak isimlendirilir. Karaciğer, vücudun en büyük iç organıdır. Başta çeşitli atıkların vücuttan uzaklaştırılması, çeşitli besin maddelerinin emilimi ve yara iyileşmesi olmak üzere birçok yaşam fonksiyonunun gerçekleştirilmesinden sorumludur. Karın bölgesinin sağ üst bölümünde yer alan karaciğer, aynı zamanda safra üretiminden sorumludur.

Kanser Tedavisi Nedir? Kanser Tedavisi Nasıl Yapılır?

Vücuttaki tüm doku ve organlar farklı hücre türlerinden oluşur. Zaman içinde ölen hücrelerin yerine, sağlıklı hücrelerin bölünmesiyle oluşan yeni hücreler gelir. Böylece kişinin yaşamı boyunca hücre yenilemesi devam eder. Hücrelerin ne zaman çoğalması gerektiği DNA tarafından kontrol edilir. DNA hasarlanmasına bağlı olarak hücreler gerek olmadığı hâlde bölünmeye başlayabilir. Günümüzün ciddi hastalıklarından biri olan kanser, vücudun kendi hücrelerinin kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır.

Kemik Tümörleri

Tümör, kontrolsüz bölünen vücut hücrelerinin ortaya çıktıkları doku ve/veya organ içerisinde kitlesel olarak büyümeleri sonucunda oluşturduğu kitle ya da şişliktir. Çoğu kemik tümöründe sebep bilinmez. Büyüyen tümör zamanla sağlıklı dokulara yayılarak sağlıklı dokuların anormal dokularla yer değiştirmesine neden olur ve kemiği zayıflatarak patolojik kırıklara yol açar. Eğer gerekli önlem alınmazsa saldırgan tümörler geliştikleri organ sistemi içerisinde işlevsel olarak yetmezliğe ve hatta tüm vücut metabolizmasını etkileyerek yaşamı tehdit edebilir.

Kanser Ağrısı

Kanser ağrısı; Kansere bağlı olarak normal dokuların tahribi, kan damarlarında tıkanmaya bağlı dolaşım bozukluğu, metastazlara bağlı olarak kemik kırıkları, enfeksiyon, enflamasyon (yangı), tümörün sinirlere bası yapması, içi boş organların veya çeşitli kanalların tıkanması gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabildiği gibi, cerrahi, kemoterapi, radyoterapi gibi kanser tedavi yöntemleri nedeniyle vücutta ortaya çıkan birtakım ağrılardır.

Böbrek Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemi

Pankreas Kanseri Nedir ve Tedavi Sürecindeki "Whipple Ameliyatı" Nasıl Uygulanır?

Pankreas kanseri yaygın görülen kanser türlerinden biri. Pankreas kanseri nedir, belirtileri neler, tedavide ne yapılır? Genel cerrahi branşının en zor ameliyatlarından olan “whipple tekniği” nasıl uygulanır.

Yumurtalık (Over) Kanseri Nedir, Belirtileri ve Tedavisi

Yumurtalık kanseri, yumurtalık ya da fallop tüpleri dokusundaki hücrelerin kontrolsüz büyüme ve çoğalma göstermesi ile oluşan tümörlerdir. Yumurtalık kanseri, diğer bir deyişle over kanseri dünya çapında kadınların en sık karşılaştığı kanserler arasında bulunur. Tanı koymak kimi zaman zordur, çünkü belirtiler genellikle son aşamalarda gelişir. Bu durum erken teşhisi önleyebilir. Yumurtalık kanserinde yaygın olarak karşılaşılan belirtiler pelvik ağrı ve karın ağrısı, şişkinlik, anormal kanama ya da vajinal akıntı şeklinde sıralanabilir. Yumurtalık (over) kanseri tedavisinde amaç, tümör yapısının vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Ameliyat, kemoterapi, hedefe yönelik terapi ve radyoterapi tedavi yöntemleri arasında bulunur.

İmmünoterapi Nedir? İmmünoterapi Nasıl Uygulanır?

Kanser tedavisinde her geçen gün yeni gelişmeler olmaktadır. Uzun yıllardır kullanılan kemoterapi ve radyoterapi yöntemlerine ek olarak son yıllarda immünoterapi adı verilen ilaçlarla kanser hastalığı artık daha uzun süreli kontrol altına alınmaya başlanmıştır. İmmünoterapi ile kişinin bağışıklık sistemi aktive hale getirilerek, kişinin kendi bağışıklık sistemi hücrelerinin kanser hücreleri ile daha etkili savaşması sağlanır.

Kanser Nedir? Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Kanser, vücudun herhangi organ ya da dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. Kanser oluştuğu dokuya göre adlandırılır. 200'den fazla tipi tespit edilmiştir. En sık görülen ve ölüme yol açan kanser türleri akciğer, mide, karaciğer, kolon ve meme kanseridir. Kanser oluştuğu bölgeden başka organ ve dokulara yayılırsa, buna metastaz denir.

Deri Kanseri Türleri, Tanı ve Tedavi Süreçleri

Deri kanseri, deride yer alan hücrelerde DNA hasarı ortaya çıktığında ve bu hasar tamir edilemediğinde hasarlı hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu ortaya çıkar. Deri kanserlerinin %99’undan fazlasını üç tip kanser oluşturur.

Gırtlak Kanseri Belirtileri Nelerdir, Nedenleri ve Tedavisi

Larenks kanseri olarak da bilinen gırtlak kanseri solunum yollarını etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Gırtlak, solunumun sağlanması ve sesin oluşturulmasında önemli rol oynayan bir organdır. Bu kanser türü, gırtlağın içindeki hücrelerin kontrolsüzce çoğalarak yayılmasına ve tedavi edilmediğinde ciddi sağlık problemlerinin oluşmasına yol açabilir.

Likit Biyopsi Nedir? Likit Biyopsi Nasıl Yapılır?

Kanser; günümüzde insan sağlığını tehdit eden ve çözümü için yoğun çaba sarf edilen önemli sağlık sorunlarının başında gelir. Günümüze kadar çeşitli tanı ve tedavi yöntemleri kullanılsa da, kanserin giderilmesinde hala etkili bir metot belirlenmiş değildir. Bu nedenle, kanser üzerine uluslararası çevrede çok sayıda araştırma yürütülmekte, tanı ve tedavi yöntemleri bakımından çok farklı teknolojiler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri de likit biyopsidir.

Palyatif Bakım: Nedir, Nasıl Alınır, Şartları Nelerdir?

Palyatif bakım; yaşam boyu tedavi sürecinde hasta ve ailenin yaşadığı olumsuzlukların ve hastalığa bağlı komplikasyonların azaltılması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından oldukça etkilidir.

Akciğer Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Dünya genelinde ölümle sonuçlanan kanser hastalıkları arasında ilk sırada yer alan akciğer kanseri, her yıl 1.7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan ciddi halk sağlığı sorunlarından biridir. Hastalığın başlangıç evresinde ortaya çıkan belirti ve bulgular çoğunlukla fark edilmez ve özellikle sigara kullanan kişilerde öksürük gibi önemli belirtiler büyük oranda gözden kaçar. Bu durum akciğer kanserinin çok geç evrelerde fark edilmesine ve tedavi şansının büyük oranda azalmasına neden olur. Akciğer kanseri hakkında doğru bilgi sahibi olmak, erken dönemde ortaya çıkan bulguları fark edebilmek ve risk faktörlerinin varlığında düzenli aralıklarla tarama programlarına başvurmak, akciğer kanserini doğru şekilde teşhis ve tedavi edebilmek adına son derece önemlidir.

Lösemi (Kan kanseri): Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Halk dilinde kan kanseri olarak geçen lösemi, kanser türleri içerisinde en çok görülen türlerden biridir. Kemik iliği ve lenfatik sistem kaynaklıdır. Bazı türleri çoğunlukla çocuklarda görülmekle beraber yetişkinlerde de görülen farklı türleri de vardır. Erken teşhis diğer tüm kanser türlerinde olduğu gibi lösemide de önem arz eder. Lösemi her ne kadar karmaşık bir tedavi sürecini içerse de geliştirilen yöntemler ve stratejiler sayesinde gün geçtikçe daha iyi bir noktaya gelmektedir.

Lenf (Lenfoma) Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Lenf sistemi lenfatik sistem ya da lenfoid sistem olarak da bilinir. Bu sistem hem dolaşım sistemiyle hem de bağışıklık sistemiyle ilişkilidir. Lenf düğümleri ve lenf damar ağından oluşan bu sistemde lenf sıvısı adı verilen kan plazması ve akyuvarlardan oluşan sıvı dolaşmaktadır. Bu akyuvarlar hastalık yapıcı etkenlere karşı savaşarak bağışıklıkta görev almaktadır. Lenf düğümleri ise yabancı hastalık etkenlerinin temizlenmesinde filtre görevi görerek enfeksiyon oluşumu ve diğer hastalıklara karşı koruma sağlamaktadır. Lenf sisteminin ana hücreleri olan lenfositlerin kontrolsüz büyümesi ve çoğalmasıyla lenf kanseri denilen hastalık meydana gelmektedir. Vücutta tutulum gösterdiği bölgeye bağlı olarak değişik belirtiler gösteren bu hastalığa en çok lenf bezlerinde rastlanmaktadır.

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri: Belirtileri, Çeşitleri ve Tedavisi

Rahim ağzı kanseri, kadınlarda en çok görülen kanser türlerinden biridir. Ülkemizde her yıl binlerce kadın rahim ağzı kanseri teşhisi almakta, binlerce kadın da rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Aşılama ve tarama ile rahim ağzı kanserine bağlı ölümlerin önüne geçmek mümkündür.

Vulva Kanseri: Nedir, Çeşitleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavi

Vulva kanseri kadın genital organının dış yüzey bölgesinde ortaya çıkabilen kötü huylu tümöral oluşumlara verilen isimdir. Vulva klitorisi ve labia adı verilen vajinal dudakları da içine alan ve üretra (idrar kanalı) ve vajinayı çevreleyen cilt bölgesidir. Vulva kanseri sıklıkla vulvada kaşıntıya neden olan bir kitle veya yara olarak ortaya çıkar. Her yaşta ortaya çıkabilmesi de en sık olarak yaşlı erişkinlerde teşhis edilen bir kanser türüdür. Vulva kanseri tedavisi genellikle kanserli doku ve çevresindeki az miktarda sağlıklı dokuyu çıkarmak yoluyla gerçekleştirilen ameliyatı içerir. Bazen bu ameliyat vulvanın tamamının çıkarılmasını gerektirebilir. Ne kadar erken teşhis edilirse kapsamlı cerrahiye ihtiyaç duyulma olasılığı o oranda azalır. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi önemlidir.

Rahim Ağzı Kanseri

Human papilloma virüsü çift zincirli DNA içeren bir virüstür. Halen tüm dünyada yaklaşık 630 milyon kadının infekte olduğu HPV, cinsel ilişki ve cinsel temas yoluyla bulaşmaktadır. Diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklardan farklı olarak, cinsel ilişki esnasında direkt penetrasyon olmadan sürtünme, cilt teması (kuteneokutenatal ya da skrotovulvar temas) ile de geçiş olabilir ve bu nedenle prezervatiflerin koruyuculuğu HPV açısından sınırlı kalabilmektedir. Amerika’da Center for Disease Control cinsel olarak aktif kadın ve erkeklerin %50’sinin hayatlarının bir döneminde HPV virüsü ile karşılaşacağını bildirmektedir. Amerika’da bir popülasyon bazlı çalışmada cinsel olarak aktif her dört kadından birinde HPV DNA’sının pozitif olduğu bulunmuştur.

Testis Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Testisler skrotum adı verilen deri bir kese içerisinde korunan, penisin hemen arkasında bulunan erkek üreme sisteminin temel organlarındandır. Testisler spermlerin hem üretildiği hem de depolandığı yerdir. Testisler ayrıca ana cinsiyet hormonu olan testesteronun üretimini de gerçekleştirir. Testis hücrelerinde meydana gelen kontrolsüz büyüme ve çoğalma ile tümörleşme gerçekleşir. Testis kanserleri erkeklerde en sık rastlanan üreme sistemi kanserlerindendir. Testis kanseri uzun dönem belirti vermeden ilerleme özelliğine sahiptir. Fakat aynı zamanda tedavi oranının ve başarısının en yüksek olduğu kanserlerdir. Bu yüzden erken tanı büyük önem taşımaktadır.

Prostat Kanseri Belirtileri Nelerdir? Evreleri ve Tedavisi

Prostat bezi erkeklerde bulunan, idrar kesesinin hemen altında, taban kısmı mesane ile temasta olan piramidimsi yapıya sahip erkek üreme sistemi elemanı bir organdır. Prostat, idrar kesesinden idrarın akışını sağlamada görevli kanal olan prostatik üretranın çevresini sarmaktadır. Prostat henüz ergenliğe girmemiş erkek bireylerde 2 gram iken yaşla beraber büyüyerek 52 yaştan önceki yetişkin erkek bireylerde 20 grama kadar ulaşmaktadır. Prostat erkek üreme sisteminde önemli görevli olan doğurganlığı etkileyen bir bezdir. Ana görevi spermi besleyen sıvıyı üretmek ve spermlerin semen sıvısı içinde korunmasını sağlamaktır. Prostat kanseri, prostat bezinin yapısında bulunan hücrelerin kontrolsüz bölünme, çoğalma ve büyüme yeteneği kazanarak kanserleşmesidir. Prostat kanseri erken dönemde genellikle belirti vermediğinden tanı gecikebilmekte ve metastaz olasılığı artmaktadır.

Mesane Kanseri Belirtileri, Tanı ve Tedavi Süreci

Mesane kanseri, böbreklerden başlayarak idrar yolları boyunca ortaya çıkan kanserler arasında, ikinci sıklıkta karşılaşılan kanserdir. Mesane kanserlerinin yaklaşık olarak üçte ikisi ölümcül bir seyir izlemeyen ancak tekrar etme eğilimindeki oluşumlar iken üçte biri ise kas dokusuna ve ardından vücudun geri kalanına yayılma (metastaz yapma) potansiyeline sahip kötü seyirli oluşumlardır.

Yumuşak Doku Kanseri (Sarkom): Nedir, Belirtileri, Türleri ve Tedavisi

Yumuşak doku kanseri tıpta bilinen adıyla sarkom, bağ dokularda oluşan kötü huylu habis tümörleridir ve nadir görülen bir kanser türüdür. Yumuşak dokular, vücutta organların içinde ve etrafında bulunan bu organlara destek olan, birleştiren ya da etrafını saran dokulardır. Yumuşak dokulara örnek olarak kas, damar, sinir, tendon ve eklem iç yüzeyi sayılabilir. Sarkom çocukluk çağında, genç erişkinlerde ve ileri yaştaki kişilerde de görülür. Bu kanser türü kendisini yumuşak dokularda bir yumru veya ele gelecek şekilde kitle oluşumu olarak gösterebilir. Sarkomlar tüm vücutta görülebilir ama en sık kol, bacak ve karın bölgesine yerleşirler. Oluşan kitleler ağrılı ya da ağrısız şekilde her iki durumda da meydana gelebilir. Yumuşak doku kanserinin kesin tanısı biyopsi ile konularak tedavi planı oluşturulabilir. Hastalığın seyrine göre cerrahi müdahaleler, radyoterapi, kemoterapi veya akıllı ilaç gibi tedavi yöntemleri uygulanır.

Kemik Kanseri: Nedir, Çeşitleri, Belirtileri, Tanı ve Tedavi

İnsan vücudunda pek çok bölge tümör oluşumu için elverişlidir. Bunlardan biri de vücudun büyük kısmını kaplayan kemiklerdir. Kemiklerde meydana gelen kontrolsüz hücre bölünmeleri ile tümörler meydana gelebilir. Bu tümörlerin kötü huylu olması ise kemik kanseri olarak adlandırılır. Kemik kanserinin en yaygın semptomu, tümörün yayılması veya bir tümör tarafından zayıflatılan kemiğin kırılmasının neden olduğu ağrıdır. Ayrıca kemikte sertlik ve hassasiyet hissedilebilir. Bazen yorgunluk, ateş, şişlik ve tökezleme gibi başka belirtiler de olabilir, ancak bunlara başka koşullar da neden olabilir. Kemik kanseri teşhisi doktor tarafından yapılan tetkikler ile gerçekleştirilir.

Safra Kesesi Kanseri Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Safra kesesi, sindirim sistemine ait, yağ metabolizması için gerekli olan safra sıvısının üretilmesinde görev alan bir organdır. Safrayı depolayan ve salgılayan safra kesesi, karnın sağ üst kısmında konumlanır. Çeşitli sebeplerden dolayı safra kesesi hücrelerinde değişimler görülmeye başlanabilir ve bu hücresel değişim kanser gelişimine neden olabilir. Karın bölgesinde ağrı, şişkinlik gibi belirtilerle hissedilmeye başlayan safra kesesi kanseri müdahale edilmesi gereken, ciddi tıbbi durumlardan biridir.

Karaciğer Kanseri

Karaciğer içerisinde gelişen kötü huylu tümöral oluşumlar, karaciğer kanseri olarak isimlendirilir. Karaciğer, vücudun en büyük iç organıdır. Başta çeşitli atıkların vücuttan uzaklaştırılması, çeşitli besin maddelerinin emilimi ve yara iyileşmesi olmak üzere birçok yaşam fonksiyonunun gerçekleştirilmesinden sorumludur. Karın bölgesinin sağ üst bölümünde yer alan karaciğer, aynı zamanda safra üretiminden sorumludur.

Nazofarenks Kanseri: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Nazofarenks kanseri, baş boyun kanserlerinin sık görülen bir alt tipidir. Bu kanserler diğer baş boyun malignensilerinden etiyolojik, epidemiyolojik, histopatolojik özellikler, hastalığın biyolojik davranışı ve tedavisi açısından önemli farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle nazofarenks kanserleri diğer baş boyun malignensilerinden ayrı olarak ele alınmalıdır. Erken teşhis koymanın zor olduğu bu kanser türünün tedavisi ise genellikle radyoterapi ve kemoterapi ile yapılır.

Farenks, Yutak Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavi Süreci

Farenks (yutak), burun ve ağız boşluğunun arkasında yer alır. En üst bölümü burun boşluğu ile bağlantılıdır (nazofarenks), alt ucu (hipofarenks) ise yemek borusu ile devam eder. Yutak kanserleri içinde dil kökü, küçük dil, bademcik dokusunun ve yutak arka duvarlarının kanserleri yer alır. Orofarenks ve hipofarenks kanserleri nazofarenks kanserlerine göre oldukça nadir olarak görülür. Dünya çapında yılda toplam 123.000 yeni orofarenks ve hipofarenks kanseri olgusu olduğu tahmin edilmektedir.

Dil Kanseri: Nedir, Belirtileri, Çeşitleri

Dil kanseri, dilin tüm bölgelerinde bulunan hücrelerden gelişen ağız kanseri türlerinden biridir. Bu durum, ağız içinde tümörler al oluşumlar ve lezyonların oluşmasına yol açabilir. Dil kanseri, dilin hangi bölümünde geliştiğine bağlı olarak farklı alt türlere ayrılır. Bu türlerin kendine has belirtileri vardır. Dil kanserinin genel olarak en yaygın belirtisi ise dil üzerinde iyileşmeyen yaralar olmasıdır. Dil kanseri, sıklıkla yaşlı bireylerde daha sık görülmekle beraber genç-orta yaşlarda da son dönemlerde görülme artışında bir meyil vardır. Erken teşhis ve tedavi ile kontrol altına alınarak tedavisi gerçekleştirilebilir.

Baş Boyun Kanserleri: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Baş boyun kanserleri, vücudun baş ve boyun bölümünde oluşabilen kanser hücrelerinin kontrolsüz ve anormal olarak çoğalmasına verilen isimdir. Baş boyun kanserlerinin erken teşhis edilmesi ve erken tedavisi son derece önem taşımaktadır. Yaygın olarak görülebilen baş boyun kanserlerinin tedavisi olabileceği gibi bazı durumlarda kalıcı hasarlar da verebilir. Bu hasarları önlemek için bazı tedavi yöntemleri uygulanarak kanser hücrelerinin yok edilmesi ya da ilerlemenin durdurulması sağlanabilir.

Ağız Kanseri: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Ağız kanseri, dünya çapında bir sağlık problemi olup, baş boyun kanserleri sıralamasında gelişmiş ülkelerde en sık ülkemizde ise 2. sırada yer alır. Birçok rahatsızlıkta olduğu gibi erken tanı ve tedavinin son derece önemli olduğu bir kanser türüdür. Baş boyun kanserleri içerisinde değerlendirilen ağız kanseri, yanak içi ve diş etleri de dahil olmak üzere bu bölgenin herhangi bir bölgesinde gelişen kanser türlerini tanımlar. Oral kanser olarak da isimlendirilen bu kötü huylu tümöral yapılar, genellikle ağız içi, dil ve dudaklardaki skuamöz (yassı) hücrelerden köken alır. Bu kanser türü hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için yazının devamını takip edebilirsiniz.

Rektum Kanseri Nedir? Rektum Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Rektum kalın bağırsak denilen kaslı kanalın son 15 cm‘lik önemli bir sindirim sistemi parçasıdır. Bu 15 cm’lik alanda oluşum gösteren tümör hücreleri belli bir sayıya ulaştıktan sonra rektum kanserini oluşturabilir. Ölüm oranı yüksek bir kanser türüdür, bu nedenle erken teşhis ve tedavi kritik bir öneme sahiptir. Rektum kanseri bazı durumlarda semptom göstermeden gelişebilir. Hastaların bir kısmında rektal kanama, ishal, kabızlık ve açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtiler gözlenebilir. Ailede bulunan rektum kanseri öyküsü ve kalıtsal bazı bozukluklar rektum kanseri riskini artırabilir. Tedavi prosedürleri kanserin seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak uygulanan tedaviler ise ameliyat, kemoterapi, radyasyon tedavisi ve hedefe yönelik tedavi şeklindedir.

Pankreas Kanseri Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Pankreas kanseri, karın bölgesinde bulunan ve sindirime yardımcı bir organ olan pankreası etkileyen bir rahatsızlıktır. Belirtiler arasında bulantı, şişkinlik, yorgunluk, sarılık ve iştahsız bulunabilir. Tedavi ameliyat, kemoterapi ve radyasyon gibi yöntemleri içerir. Hastalığın erken evrelerde tespit edilmesi zor olduğundan ciddi komplikasyonlar içerebilir.

Mide Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nedir?

Mide kanseri, midenin yüzeyini kaplayan hücrelerin kontrolsüz büyüme ve çoğalması sonucu oluşan bir kanser türüdür. Yemek borusu ile midenin birleşim yerinde veya midenin gövdesinde oluşabilir. Diğer kanserlere nazaran daha yavaş gelişim gösterir.

Cilt (Deri) Kanseri: Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Cilt kanseri, sanılanın aksine yaygın bir kanser türüdür. Yapılan araştırmalar, neredeyse beş kişiden birinin yaşamının bir döneminde cilt kanserine yakalandığını kanıtlamıştır (1). Bunun yanında hastalığın erken teşhis edilmesi ile tamamen tedavi edilmesi mümkündür. Yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemleri arasında eksizyon, kriyoterapi, kemoterapi, radyasyon ve mohs cerrahisi gibi yöntemler yer alır. Hastalığın türüne veya ilerleme durumuna göre uygun tedavi yöntemleri kullanılabilir. Ayrıca birkaç tedavi yönteminin bir arada kullanılması da söz konusu olabilir. Erken teşhis, hastalığın tamamen tedavisine olanak sağladığı için ciltte meydana gelen her türlü değişimin dikkate alınması önemlidir. Cilt kanserinden kaçınmak için en az yılda bir kere dermatoloğa muayene olmak önem taşır.

Dijital PET/CT’de Yapay Zeka Dönemi

Kanser şüphesinin olduğu durumlarda tanı için başvurulan görüntüleme yöntemlerinden PET/CT, yapay zeka ile donatılırsa ne olur? İşte bu soruya cevap veren PET/CT Omni Legend, hızlı tarama, yüksek kalitede görüntüleme ve daha pek çok avantajıyla öne çıkan yenilikçi bir teknoloji sunuyor…

Tiroid Kanseri Nedir? Tiroid Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Tiroid kanseri, tiroid bezinde başlayan kontrolsüz hücre büyümeleridir ve birçok türü vardır. Çoğu tür yavaş büyüse de bazı türler agresif olabilir. Bu kanser türü başlangıç aşamasında herhangi bir belirtiye neden olmayabilir, ancak kanserli doku büyüdükçe boyunda şişlik, ses değişiklikleri ve yutma güçlüğü gibi belirtilere neden olabilir. Tiroid kanserleri, tüm kanser içerisinde yaklaşık olarak %1 oranında görülür [1]. Özellikle son yıllarda kadın nüfusunda gelişme sıklığı artış göstermiştir. Tanı aşamasında görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir. Tiroid kanserlerinin çoğu çeşitli prosedürlerle tedavi edilebilir ve tedavilere en iyi yanıt veren kanser türleri başlangıç aşamasındaki küçük tümörlerdir.

Meme Kanseri Belirtileri, Teşhisi ve Tedavi Yöntemleri

Meme kanseri kadın kanserleri arasında en yaygın olan ve en sık ölüm nedeni olan kanserdir. Tüm kadın kanserlerinin %24'ünü ve kanserden ölümlerin %15,5'ini oluşturmaktadır. Her 8 kadından birinin hayatının belirli bir zamanında meme kanserine yakalanacağı bildirilmektedir. Nadir olarak erkeklerde de meme kanseri görülmektedir. Her 100 kadına karşılık 1 erkek meme kanseri tanısı almaktadır. Meme kanseri görülme sıklığının her yıl arttığı saptanmıştır.

Yağ Bezesi: Belirtisi, Nedenleri, Tedavisi

Deri vücudu ısı, ışık, mikroorganizmalar, yaralanma vb. dış faktörlere karşı koruyan bir organdır. Organlar için hayati bir bariyer görevi taşıyan deri, vücut ısısını sağlamaya, çevreden çeşitli sinyaller almaya ve bağışıklık sistemi savunmasını sağlamaya yardımcıdır. Deri kalınlığı ve dokusu herkeste aynı olmayabilir. Bununla birlikte tüm insanlarda deri üç katmandan oluşur. Cildin en dış katmanı epidermistir ve cilde rengini veren melanositleri içerir. Epidermisin altında yer alan dermis yağ bezleri, kıl kökleri, sinir uçları ve ter bezlerini barındırır. En alt katman olan hipodermis yağlı bir doku olup vücut yağının depolandığı katmandır. Her katmanın farklı fonksiyonları bulunabilir. Dermiste bulunan yağ bezleri kıl köklerini kaplayarak kırılganlığı azaltmaya yardımcı olan küçük bezlerdir. Bu yağ dokusundaki hücrelerin aşırı şekilde büyümeleri sonucu oluşan yumrulara yağ bezesi denir. Yağ hücrelerinin bulunduğu her bölgede oluşabilen yağ bezesi iyi huylu ve genellikle zararsızdır. “Lipom” olarak bilinen yağ bezeleri ağrısız, hareketli ve yağlı yumrular şeklindedir. Genellikle 40-60 yaş yetişkinlerde görülebilir. Kanserli lipom oluşması nadirdir ve “liposarkom” olarak adlandırılır (1, 2).

Meme Kanserinde Evreleme

Meme kanserinde 4 evreleme vardır. Bunlar;

Lenfoma Nedir? Lenf Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Lenfoma, bağışıklık sisteminin parçalarından biri olan lenfatik sistemden köken alan kanserleri anlatan genel bir terimdir. Lenfomalar; lenf bezi kanseri olarak bilinirler ancak organlarda da lenf bezini tutmadan hastalık ortaya çıkarabilir.

Meme kanserinde tarama yöntemleri

Meme kanserinin sık görülmesi, sıklığın giderek artması, erken evrede tedavi edilebilir olması ve erken evrede tanı koymanın günümüz koşullarında olanaklı olması meme kanserinde tarama yöntemlerinin önemini arttırmaktadır.

Çocuk Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Bazı kanser çeşitleri özellikle çocukluk çağında daha fazla oluşur. Bu kanserlerin erken tespiti özellikle ailelerin belirtiler hakkında bilgi sahibi olmasıyla daha olasıdır. Erken tespit edilen kanserlerin tedavisi daha kolay olabilirken yayılma ihtimalinin de önüne geçilmiş olur.

Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri Belirtileri ve Tedavisi

Yemek borusu kanseri, kişilerin beslenme sırasında aldıkları yiyecekleri boğazdan mideye taşıyan, uzun, kaslı tüp olan yemek borusunda görülen bir rahatsızlıktır. Genellikle kanser yayılıncaya kadar belirgin semptomlar görülmez ve kişiler rahatsızlığı fark etmez. En yaygın türleri skuamöz hücreli karsinom ve adenokarsinomdur. Skuamöz hücreli karsinom, özofagusun üst kısmında gelişirken, adenokarsinom genellikle alt kısımda oluşur. Belirtiler arasında yutma güçlüğü, ağrı, kilo kaybı, hazımsızlık ve özofagus tıkanıklığı yer alabilir. Risk faktörleri arasında kronik reflü hastalığı, obezite ve beslenme alışkanlıkları bulunmaktadır. Erken teşhis ile uzman doktorlar tarafından, ameliyat ve diğer tedavilerle başarılı bir şekilde müdahale edilebilir.

Beyin Kanseri: Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Beyin kanseri, beyinde ortaya çıkan kötü huylu tümör hücrelerinin hızlı ve kontrolsüz şekilde çoğalması ve büyümesidir. Beyin kanserine neden olan hücreler, kendi kendini yenileme özelliğine sahiptir. Beyin tümörleri, hipofiz ve epifiz bezinde, beyin yüzeyindeki zarda ve sinirlerde ortaya çıkabilir. Vücudun diğer yerlerinde ortaya çıkan ve yayılarak beyni etkileyen ikincil tümörler, beyinde direkt ortaya çıkan birincil beyin tümörlerinden daha yaygındır. En yaygın görülen beyin kanseri vakaları ikincil beyin tümörlerinden kaynaklanır. 2022 yılında dünya genelinde yaşları ortalaması 59 olan 1.900'den fazla kişiye beyin kanseri tanısı konulduğu bilinmektedir.

Lenfoma Nedir? Lenf Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Lenfoma, bağışıklık sisteminin parçalarından biri olan lenfatik sistemden köken alan kanserleri anlatan genel bir terimdir. Lenfomalar; lenf bezi kanseri olarak bilinirler ancak organlarda da lenf bezini tutmadan hastalık ortaya çıkarabilir.

Multipl Miyelom

Multipl miyelom nadir görülen ve çoğunlukla yaşlılarda ortaya çıkan bir kemik iliği kanseridir. Multipl miyelom, tüm kanserlerin %1’ini ve hematolojik kanserlerin %10’unu oluşturur. Görülme sıklığı ise 100 binde dört civarında gerçekleşir. Türkiye’de yılda ortalama üç bin civarında multipl miyelom tanısı konulmaktadır.

Lösemi (Kan kanseri): Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Halk dilinde kan kanseri olarak geçen lösemi, kanser türleri içerisinde en çok görülen türlerden biridir. Kemik iliği ve lenfatik sistem kaynaklıdır. Bazı türleri çoğunlukla çocuklarda görülmekle beraber yetişkinlerde de görülen farklı türleri de vardır. Erken teşhis diğer tüm kanser türlerinde olduğu gibi lösemide de önem arz eder. Lösemi her ne kadar karmaşık bir tedavi sürecini içerse de geliştirilen yöntemler ve stratejiler sayesinde gün geçtikçe daha iyi bir noktaya gelmektedir.

Doktor Yazıları

Tüm yazılar
Kanserden korunmanın 13 yolu

Kanserden korunmanın 13 yolu

Daha fazla göster