Gebze
Selçuk Göçmen
Prof. Dr.

Selçuk Göçmen

2017 yılından bu yana Anadolu Sağlık Merkezi’nde nöroşirurji uzmanı olarak görevini sürdürüyor.

Uzmanlık

 • Nöroonkoloji

Eğitim

Üniversite

 • GATA Tıp Fakültesi, Ankara 2000

Uzmanlık eğitimi

 • GATA Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara 2008

Çalıştığı Kurumlar

 • İstanbul GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
 • Özel Denizli Cerrahi Hastanesi
 • Pamukkale Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Gamma Knife Merkezi
 • Anadolu Sağlık Merkezi

1. German Society of Neurosurgery awards, Traveller Award for young neurosurgeons. Dresden, Germany, May 11-14, 2014.

2. C Atabey, E Zorlu, H Kurt, S Göçmen, D Ünsal, C Dinç, MN Demircan. Lomber Spinal Cerrahi Sonrası Ağrının Azaltılmasında En Ekonomik Yöntem: Soğuk Kompresyon Uygulaması. Türk Nöroşirürji Derneği, Omurga Ve Omurilik Tümörleri Sempozyumu, Yılın Bildirileri “İkincilik Ödülü” 25-28 Eylül 2014, Çeşme, İzmir.

 • Türk Nöroşirurji Derneği 
 • Türk Nöroşirurji Derneği Stereotaktik Fonksiyonel ve Epilepsi Cerrahi Grubu
 • Türk Nöroşirurji Derneği Nörovasküler Cerrahi Grubu
 • Türk Omurga Derneği
 • Eurospine 
 • Deep Brain Stimulation (DBS) Society

1. Subay Temel Askeri ve Sıhhiye Sağlık Hizmetleri Kursu, Sahra Sıhhiye Okulu, Samsun. 17 Eylül-17 Kasım 2000.  

2. İlk ve Acil Yardım, Acil Tıp, Temel Yaşam Desteği (BASIC) ve Askeri-Tıbbi Adaptasyon 136. Dönem Kursu, GATA Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara. 04-15 Aralık 2000. 

3. Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu, II. Dönem, 1. Kurs “Beyin Tümörleri Kursu”, Kuşadası, 15-18 Mart 2005. 

4. Spinal Cerrahide Temel Bilimler Yaz Okulu, Türk Nöroşirürji Derneği-Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu, Gümüldür/İzmir, 07-10 Temmuz 2005.

5. Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim grubu sempozyumu “Anevrizma Cerrahisinde Ayrıntılar” /İstanbul,18 Şubat 2006.

6. 65. ‘nci Travma ve Resüsitasyon Kursu, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Ankara, 21-24 Mart 2006.  

7. Tıbbi NBC Kursu, GATA, Ankara, 20-24 Ocak 2003.

8. Türk Nöroşirurji Derneği, 20. Bilimsel Kongresi, Antalya, 28 Nisan-2 Mayıs 2006.  

9. Türk Nöroşirurji Derneği, 22. Bilimsel Kongresi, Antalya, 18-22 Nisan 2008.  

10. Levantine Forum “Advances in Neurological Surgery” Antalya, 13-16 November 2008. 

11. Türk Nöroşirurji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu Kursu. “Supra-infra tentoryal bölge ve Ventriküllere Mikrocerrahi ve Endoskopik Yaklaşımlar” İstanbul, 24-25 Eylül 2009.  

12. Türk Nöroşirurji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu “Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı Sempozyumu” Nevşehir, 8-11 Ekim 2009. 

13. Türk Nöroşirurji Derneği, Stereotaktik ve Fonksiyonel Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, “Perkutan Ağrı Cerrahisi Girişimleri, kadavra Çalıştayı” Denizli, 1-2 Mayıs 2010.  

14. Türk Nöroşirurji Derneği, 24. Bilimsel Kongresi, Antalya, 14-18 Mayıs 2010.  

15. Temel Epidemiyoloji Kursu, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul, 28 Haziran-02 Temmuz 2010. 

16. Türk Nöroşirurji Derneği, Stereotaktik ve Fonksiyonel Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, “Stereotaksi Temel Bilgiler ve Uygulamalı Çalıştayı” Kayseri, 16-17 Ekim 2010. 

17. 2. Uludağ Nöroşirurji Kış Sempozyumu, Uludağ/Bursa, 3-6Mart 2011. 

18. 5th ESSFN Hands-on Course in Epilepsy surgery in Ghent, 26-29 Ekim 2011. 

19. Turkish Neurosurgical Society International Basic Neurosurgery Course in Antalya, “Neurotrauma and Functional Neurosurgery”. Mart 14-17, 2012.   

20. 3rd International Levantine Forum “Advances in Neurological Surgery” Çeşme- İzmir/Turkey. 15-18 Kasım 2012 (Chairman).

21. Türk Nöroşirurji Derneği, Stereotaktik ve Fonksiyonel Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, “Mikrovasküler Dekompresyon, Spinal Kord ve Periferik Sinir Stimülasyonu ve Cerrahi Anatomik Kadavra Çalışması” Denizli, 29-31 Mart 2013. 

22. Türk Nöroşirurji Derneği, 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, 12-16 Nisan 2013.  

23. WFNS- “World Congress of Neursurgery, Korea 8-13 September 2013. 

24. Kafa Tabanı Cerrahisi Kadavra Kursu. Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Üniversitesi, İstanbul 20-21 Eylül 2013.

25. Turkish Neurosurgical Society 28. Bilimsel Kongre.4-8 Nisan 2014 Antalya, Türkiye. 

26. Turkish Neurosurgical Society 29. Bilimsel Kongre.17-21 Nisan 2015 Antalya, Türkiye. 

27. Ege üniversitesi “Beyin Fonksiyonel ve Kognitif Mikrocerrahi Anatomisi Sempozyumu”. İzmir/Türkiye, 05 Haziran 2015

28. Turkish Neurosurgical Society, Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu “15.Kurs”. İzmir/Türkiye, 4-6 Aralık 2015. 

29. Turkish Neurosurgical Society “Epilepsi Cerrahisi”. Antalya/Türkiye, 25-27 Mart 2016.  

30. 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, Denizli , 31 Mart- 2 Nisan 2016. 

31. “Gamma knife kursu”, Cleveland Clinic, Cleveland/USA, Haziran 2016. 

32. TND TURNOG “Sellar ve Parasellar Bölge Lezyonları” İstanbul, 16-17 Aralık 2016. 

33. TND Nörovasküler Öğretim ve Eğitim Grubu “İntrakranial Anevrizmalar ve Vasküler Nöroanatomi” Mersin, 14-15 Ocak 2017.  

34. TND Stereotaktik , Fonksiyonel , Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. “Yücel Kanpolat Sempozyumu, Ağrı ve Spastisite Cerrahisi” 10-12 Mart 2017 Antalya, “ Oturum Başkanlığı”. 

35. Turkish Neurosurgical Society 31. Bilimsel Kongre.29 Mart-2Nisan 2017 Antalya, Türkiye. 

36. TND “Navigasyon eşliğinde 3 boyutlu endoskopik kafa kaidesi cerrahisi kadavra kursu” 29 Mart-2Nisan 2017 Antalya, Türkiye. 

37. Türk Omurga Derneği AOSPINE “Deformite Cerrahisi Kursu” Eğitmen. 13 Mayıs 2017, Denizli. (Deformite cerrahisinde sık karşılaşılan intraspinal lezyonlar). 

38. 3. Clinical Neuroscience Course “Neuromodulation” The rising trend in treating nervous system disorders. 19-22 Ekim 2017 Anemon    

1. Kahraman S, Kayalı H, Atabey C, Acar F, Göçmen S. The accuracy of near-infrared spectroscopy in detection of subdural and epidural hematomas. J Trauma. 2006 Dec;61(6):1480-3.
2. Şirin S, Kahraman S, Göçmen S, Erdoğan E. A rare combination of a developmental venous anomaly with a varix. Case report. J Neurosurg Pediatr. 2008 Feb;1(2):156-9
3. Düz B, Göçmen S, Seçer HI, Basal S, Gönül E. Tethered cord syndrome in adulthood. J spinal Cord Med. 2008;31(3):272-8.
4. Kahraman S, Anık I, Göçmen S, Şirin S. Extradural giant multiloculated arachnoid cyst causing spinal cord compression in a child. J spinal Cord Med. 2008;31(3):306-8.
5. Düz B, Göçmen S, Seçer HI, Öngöru O, Gönül E. Intramedullary Primary Cervical Melanoma. Neurosurgery Q. 2009 Sep;19(3):217-8.
6. Seçer HI, Göçmen S, Cansever T, Kaplan M, Gönül E. Clinical and radiological effects of the treatment modalities in a case of arachnoid cyst rupture. Fırat Tıp Dergisi. 2009;14(1):97-100.
7. Göçmen S, Gamsızkan M, Öngöru O, Sefali M, Erdoğan E. Primary dural lymphoma mimicking a subdural hematoma. J Clin Neurosci. 2010 Mar;17(3):380-2.
8. Göçmen S, Topuz AK, Atabey C, Güven G, Demircan MN, Berber U. Cystic meningiomas: report of three cases. Gülhane Tıp Derg. 2011;53:69-73 .
9. Topuz AK, Eroğlu A, Atabey C, Göçmen S, Kutlay M, Demircan MD. Periferik sinir yaralanmalarında geç dönem Cerrahi tedavi sonuçlarımız. Türk Nöroşirürji Dergisi 2011; 21(1): 8-13
10. Göçmen S, Kutlay M, Atabey C, Topuz AK, Demircan MN, Velioğlu M. A direct Carotid-cavernous fistula due to penetrating trauma by a knitting needle to the temporal region. Arch Clin Exp Surg 2012;1(4):261-264.
11. Göçmen S, Şirin S, Oysul K, Ulaş UH, Öztaş E. The effects of Low-Dose Radiation  in the treatment of sciatic nerve injury in rats. Turkish Neurosurgery 2012;22(2):167-173.
12. Atabey C, Göçmen S, Şimşek H, Zorlu E, Demircan MN, Çolak A, Dinç C. Surgical results of degenerative spondylolisthesis patients over 70 years old: A single-center experience and clinical outcomes. Turkish Neurosurgery 2012;22(5):534-539.
13. Göçmen S, Atabey C, Güven G, Şimşek H, Çolak A. Management of Spinal epidural Lipomatosis: A report of two cases. J Neurol. Sci.(Turk) 2012;29(4):851-856.
14. Topuz AK, Eroğlu A, Atabey C, Dinç C, Göçmen S, Çolak A, Demircan MN. Evaluation of 18 recurrent carpal tunnel syndrome and ıts causes. Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(1):10-15.
15. Topuz AK, Eroğlu A, Göçmen S, Atabey C, Çolak A, Demircan MN. Isolated Dorsal Scapular Nerve lesion due to penetrating injury: case report. Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):130-133.
16. Göçmen S, Ocal S, Atabey C, Acar F, Timurkaynak E. The descriptive of long hospitalization patients (more than 6 months) in neurosurgery intensive care unit. Türk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(2):92-99.
17. Erbas YC, Göçmen S, Yılmaz E, Erdoğan E. Lumbar Radiculopathy due to synovial cyst: Case report. Ortadogu Medical Journal 2013:5(1);53-54.
18. Göçmen S, Zorlu E, Atabey C, Topuz AK, Çolak A, Demircan MN. C1 Dumbbell Tumor:A case report. Türk Nöroşirürji Dergisi 2013;23(1):85-87.
19. Atabey C, Eroğlu A, Topuz AK, Göçmen S, Demircan MN. A rare complication of lumboperitoneal shunt surgery; Radiculopathy: A case report. Türk Nöroşirürji Dergisi 2013;23(1):92-95.
20. Göçmen S, Eroğlu A, Topuz AK, Atabey C, Zorlu E. Median nerve injury due to pralidoxime auto-injector: A case report. Türk Nöroşirürji Dergisi 2013;23(1):100-102.
21. Göçmen S, Aysal BK, Eroğlu A, Şahin C, Uygur F, Demircan MN. Intracranial extension of squamous cell carcinoma of the scalp: A case report. J Neurol. Sci.(Turk) 2013;30(2):391-395.
22. Atabey C, Göçmen S, Küçükodacı Z, Demircan MN. Results of the effect of octenidine dihydrochloride 0.1% and phenoxyethanol 2% on rat CNS in the experimental cranial surgery. HealthMED 2013;9(7):2595-2599.
23. Erbaş YC, Göçmen S, Kendirli MT, Ataç GK, Erdoğan E. Neurovascular compression of the left rostral ventrolateral medulla: Clinic findings and surgical result. J Neurol. Sci.(Turk) 2013;30(3):607-611.
24. Göçmen S, Çolak A. Classifications of Pediatric Hydrocephalus and Pathophysiology. Türk Nöroşirürji Dergisi 2013;23(2):174-179.
25. Göçmen S, Kutlay M, Erikçi A, Atabey C, Sayan O, Haholu A. Central Nervous system involvement of T-cell prolymphocytic leukemia diagnosed with stereotactic brain biopsy: case report. Turk J Hematol 2014;31:75-78, DOI: 10.4274/ Tjh. 2012.0028.
26. Göçmen S, Topuz AK, Atabey C, Şimşek H, Keklikci K, Rodop O. Peripheral nerve injuries due to osteochondromas: analysis of 20 cases and review of the literature. J Neurosurg. Doi: 10.3171/2013.11.JNS13310
27. Göçmen S, Çeliker O, Topçu A, Panteli A, Acar G, Acar F. Reuse of internal pulse generator in cases of infection after deep brain stimulation surgery. Stereotact Funct Neurosurg. Doi: 10.1159/000360585
28. Citisli V, Kocaoğlu M, Ibrahimoğlu M, Göçmen S. Three level noncontiguous thoracic vertebra compression fracture: case report. Causapedia  2014;3:800, 1-4.
29. Erbas C, Göçmen S, Kocaoğlu M, Citisli V, Erdoğan E. Foramen magnum meningioma: case report. Causapedia  2014;3:873, 1-4.
30. Göçmen S, Kocaoğlu M, Acar G, Acar F. Lesion surgeries in the movement disorders. Türk Nöroşirürji Dergisi 2014;24(2):200-203.
31. Citisli V, Kocaoğlu M, Göçmen S, Korucu M. Unusual presentation of multiple nerve entrapment: A case report. Pan Afr Med J 2014 Nov 15;19:283.
32. Göçmen S, Çolak A, Mutlu B, Asan A. Is back pain a diagnostic problem in clinical practices? A rare case report. Agri 2015 Jul;27(3):163-5.
33. Göçmen S, Çolak A. Classifications and Pathophysiology of Pediatric Hydrocephalus. Türkiye Klinikleri J Neurosurg-Special Topics 2015;5(1):10-4
34. Kocaoğlu M, Göçmen S, Çeliker O, Çeliker D, Topcu A, Coşkun E. Melanotic neuroectodermal tumor of infancy in the skull: a case report. The Turkish Journal of Pediatrics 2015;57:183-185.
35. Acar G, Göçmen S, Kocaoğlu M, Civlan S, Zisakis A, Acar F. Bilateral pallidotomy by using deep brain stimulation electrode in Parkinson’s Disease. Insights in Neurosurgery, 2016;2(13):1-4.
36. Atabey C, Zorlu E, Kurt H, Göçmen S, Unsal D, Dinç C, Demircan MN. Lomber spinal cerrahi sonrası ağrının azaltılmasında en ekonomik yöntem: Soğuk kompresyon uygulaması. Gülhane Tıp Derg 2016;58:33-36. 

37. Eroglu A, Gunaydin A, Gocmen S, Pusat S, Atabey C. Types of herniated discs and outcomes of lumbar microsurgical discectomy with extended foraminotomy among young Turkish army personnel. Medical Sciense and Discovery 2018;5(11)374-9. 

38. Gocmen S, Demir G, Unal A, Altug F, Cavlak U. Treatment strategies for patients with advanced stage parkinson’s disease. International Journal of medical Reviews and Case reports, 2019:3(4);144-150.  

39. Kahraman S, Gocmen S, Alpsan Gokmen MH, Acka G, Pusat S. Intraoperative Neurophysiologic monitoring for lumbar intradural schwannomas: Does it affect clinical outcome? World Neurosurg 2019:24;789-792.

40. Gokmen Alpsan MH, Gocmen S. Warfarin-Induced Vertebra Fracture: A Case Report. Medical Journal of Mugla Sitki Kocman University 2018;5(2):25-26. 

41. Gocmen S, Uçar T. Thoraco-Lumbar Spinal Cord and Dorsal Kök Ganglion Stimülasyonu. Türk Nöroşirürji Dergisi 2019;29(2):169-174. 

42. Gok S, Gocmen S, Senturk T. Travma sonrası derialtı hematomla prezente olan soliter kalvarial nörofibroma. Med Bull Haseki 2019; 57;441-444.  

43. Gocmen S. “Subaraknoid Kanama Komplikasyonları ve Tedavisi”. Bölüm 48, Derleme, sayfa 48-51. Türk Nöroşirürji Derneği Ankara Mart, 2016.  

44. Gocmen S, Acka G, Kahraman S. Yaşlanan Omurga “Metastatik Omurga Tümörlü Yaşlı Hastaya Yaklaşım”. Bölüm 84, sayfa 453-461. Türk Nöroşirürji Derneği Ankara 2019.  

45. Murat Dokdok, Selçuk Göçmen, Serdar Kahraman, Yaşar Kütükçü. Isolated Unilateral Hypoglossal Nerve Palsy Caused by Internal Carotid Artery Loop. Case Reports Cureus . 2021 May 3;13(5):e14819. doi: 10.7759/cureus.14819. 

46. Selcuk Gocmen, Gokhan Acka, Kutlay Karaman, Serdar Kahraman. Cerebral Vasospasm after Posterior Fossa Tumor Surgery: A Case Report and Literature Review. Review Pediatr Neurosurg . 2020;55(6):393-398. doi: 10.1159/000511879. Epub 2020 Dec 10. 

47.   Pusat S, Erbaş YC, Göçmen S, Kocaoğlu M, Erdoğan E. Natural Course of Myxopapillary Ependymoma: Unusual Case Report and Review of Literature. World Neurosurg. 2019 Jan;121:239-242. doi: 10.1016/j.wneu.2018.10.028. Epub 2018 Oct 12.

48. M Dokdok, MHG Alpsan, K Karaman, O Karadeniz, Y Kutukcu, S Gocmen. Qualitative Assessment of Perfusion Maps Derived from Pulsed Arterial Spin Labeling Magnetic Resonance Imaging (PASL MRI) in Patients with Cognitive Disorders Iranian Journal of Radiology 19 (1). 

49. M Dökdök, K Karaman, S GOCMEN. Follow-Up of endovascular coil embolization applied for the treatment of intracranial aneurysms by magnetic resonance angiography. Pamukkale Tıp Dergisi 14 (4), 812-817.

Basın & Haberler

5 Eylül 2021 Pazar
CUMHURİYET
Şiddetli baş ağrısına dikkat

9 Mart 2021 Salı
CUMHURİYET
Hasta hikayesi

17 Temmuz 2019 Çarşamba
CUMHURİYET
Bel kayması hasta hikayesi

24 Eylül 2019 Salı
MİLLİYET
Hem kanseri hem de felci umutla yendi

24 Nisan 2019 Çarşamba
CUMHURİYET
Evden dışarı bile çıkamıyordu

1 Şubat 2019 Cuma
MİLLİYET
Hem yaşadı hem yürüdü

31 Mayıs 2018 Perşembe
MİLLİYET
İranlı hasta Türkiye'de beyin pili ile iyileşti

İlgi Alanları

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı (Endoskopik disk cerrahisi)

İnsan Beyni Yapısı Nasıldır? İnsan Beyni Nasıl Çalışır?

İnsan beyni merkezi sinir sisteminin bir parçasıdır ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Yetişkinlerde yaklaşık 1,4 kg ağırlığında olan beyin kan damarları, nöronlar ve yardımcı sinir hücrelerinden meydana gelir. Yaşamın ilk dönemlerinden yetişkinliğe kadar geçen sürede beyin ağırlığı ve yapısı sürekli olarak değişir ve gelişir. Genetik ve çevresel faktörler beyin gelişimini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilir.

Boyun Fıtığı Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Boyun fıtığı, servikal omurganın (boyun omurları) disklerinden birinin çıkıntı yapması veya diskten dışarıya doğru jölemsi bir yapının sızıntı yapması durumudur. Genellikle disklerin iç kısmının dış kısmına doğru bu yapının sızmasıyla meydana gelir. Boyun fıtığı, kişilerin vücutlarında birçok farklı şekilde ağrı görülmesine neden olabilir. Ancak bazı hastalarda herhangi bir ağrı görülmeyebilir. Ağrı semptomunun yanı sıra kol ve elde uyuşma veya güçsüzlük de meydana gelebilir. Boyun fıtığı kas zayıflığı, travma veya boyun yaralanmasından kaynaklanabilir. Tedavi yöntemleri arasında istirahat, egzersiz, fizik tedavi ve ağrı kesici ilaçlar bulunur. Ancak, daha ağır vakalarda cerrahi müdahale gerekebilir.

Titreme Hastalığı (Esansiyel Tremor) Belirtileri ve Tedavisi

Titreme hastalığı olarak bilinen esansiyel tremör el, kol veya vücudun diğer kısımlarının titremesi ile oluşan bir hastalıktır. Bu hastalıkta yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. Genellikle 10 ile 19 veya 50 ile 59 yaşları arasında daha sık görülür. Titreme hastalığı (esansiyel tremor) dünya çapındaki insanların %1’ini etkilerken, 60 yaş üzeri kişileri ise %5 etkilediği tahmin edilir. Tehlikeli bir hastalık değildir fakat tedavi altına alınmazsa günlük aktivitelere engel olabilir. Birkaç farklı tedavi yolları vardır. Bu tedavi yolları kişiye veya hastalığın durumuna göre tercih edilebilir. Esansiyel tremor yavaş yavaş ilerleyen ve kötüleşen bir hastalıktır. Bu yüzden hastalığın kişinin hayatını bozmaya başlayacağı evreye ulaşması uzun yıllar alabilir.

Parkinson Cerrahisi Nedir?

Beyin Pili Nedir? Beyin Pili Ameliyatı ve Etkileri

Beyin pili nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan cerrahi müdahaledir. Derin beyin stimülasyonu (DBS) olarak bilinen bu yöntem elektrotların beyin içine yerleştirilmesi ve bir pil cihazının kullanılması ile gerçekleşir. DBS özellikle Parkinson hastalığı başta olmak üzere çeşitli nörolojik hastalıkların semptomlarını kontrol etmede etkili bir seçenek olarak kabul edilir.

Omurilik Tümörü: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Vücudun herhangi bir dokusunda veya organında bazı hücrelerin kontrolsüz şekilde üremesi ve büyümesi sonucunda tümörler oluşmaktadır.

Omurga Cerrahisi Nedir?

Omurga, baş ve kuyruk sokumu arasında uzanan ve vücut kütlesinin çok büyük bir kısmını taşıyan kemikler, eklemler ve disklerden oluşan bir köprüdür.

Hidrosefali: Nedir, Nedenleri, Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

Hidrosefali, anne karnı da dahil her yaşta görülebilen bir hastalıktır.

Beyincik sarkması nedir, tanı ve tedavide ne yapılır?

Her yaşta görülebilmesinin nedenini tam olarak bilmesek de tedavisinde hayli yol kat edilmiş durumda.

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirüji) Nedir? Nöroşirurji Hastalıkları

Halk arasında beyin ve sinir cerrahisi olarak da bilinen nöroşirürji, beyin ve sinir hastalıkları ile ilgilenen bilim dalıdır.

Beyin Tümörü Nedir?

Beyin tümörü, beynin kendi dokusunda yer alan hücrelerin farklılaşarak kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla ya da vücudun farklı bir yerinde var olan kanser hücrelerinin kan dolaşımı yoluyla beyine ulaşarak bu bölgeye yayılmasıyla oluşan bir hastalıktır.

Beyin Tümörü Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Beyin tümörleri iyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign) olmak üzere iki gruba ayrılıyor.

Beyin Sapı Tümörü Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Beyin sapı anatomik olarak beyin ile omuriliği birbirine bağlar.

Beyin Kanseri: Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Beyin kanseri, beyinde ortaya çıkan kötü huylu tümör hücrelerinin hızlı ve kontrolsüz şekilde çoğalması ve büyümesidir. Beyin kanserine neden olan hücreler, kendi kendini yenileme özelliğine sahiptir. Beyin tümörleri, hipofiz ve epifiz bezinde, beyin yüzeyindeki zarda ve sinirlerde ortaya çıkabilir. Vücudun diğer yerlerinde ortaya çıkan ve yayılarak beyni etkileyen ikincil tümörler, beyinde direkt ortaya çıkan birincil beyin tümörlerinden daha yaygındır. En yaygın görülen beyin kanseri vakaları ikincil beyin tümörlerinden kaynaklanır. 2022 yılında dünya genelinde yaşları ortalaması 59 olan 1.900'den fazla kişiye beyin kanseri tanısı konulduğu bilinmektedir.