Parkinson Cerrahisi Nedir?

Parkinson Cerrahisi Nedir?

Parkinson hastalığı merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olan ve özellikle hareket kontrolü ile ilişkili sorunlara neden olan nörodejeneratif bir hastalıktır. Bu hastalık beyinde dopamin üreten hücrelerin kaybına bağlı olarak ortaya çıkar. Titreme, kas sertliği, yavaş hareket etme ve denge sorunları gibi belirtilerle karakterizedir. Parkinson hastalığına yönelik birçok tedavi seçeneği bulunsa da bazı durumlarda cerrahi müdahale de gündeme gelebilir. Parkinson cerrahisi hastanın belirtilerini hafifletmek ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu cerrahi müdahaleler genellikle ilaç tedavisi ve diğer geleneksel yöntemlerle başa çıkılamayan veya etkin sonuç alınamayan durumlarda düşünülmektedir. Parkinson hastalığı sinir hücrelerinin kaybına neden olur ve hareket kontrolünü etkiler. Parkinson cerrahisi genellikle motor kontrol sorunlarını hafifletmeye veya ortadan kaldırmaya odaklanır.

Parkinson Cerrahisinde Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Parkinson ilk aşamalarda genellikle ilaçlar kullanılarak kontrol altına alınmaya çalışılan bu hastalıktır. Bu hastalık ilerleyen durumlarda cerrahi müdahaleyi gerektirebilir. Parkinson cerrahisi semptomların yönetilmesinde ve hastanın yaşam kalitesini artırmada etkili olan bir dizi tedavi yöntemini içerir. Parkinson cerrahisi seçenekleri temel olarak şunlardır:

 • Derin Beyin Stimülasyonu (Beyin Pili): Derin Beyin Stimülasyonu, beyin pili olarak da bilinen küçük bir cihazın beyne yerleştirilerek sinir hücrelerini düzenli bir şekilde uyarılmasını sağlayan cerrahi prosedürdür. Bu cihaz genellikle göğüs bölgesine yerleştirilen bir jeneratör ve beyin içine implante edilen elektrotlardan oluşur. Bu elektrotlar belirli beyin bölgelerine elektriksel sinyaller göndererek Parkinson belirtilerini hafifletmeyi amaçlar. Beyin pili cerrahisi genellikle üç aşamada gerçekleşir. İlk aşamada cerrahlar belirli beyin bölgelerinin haritalarını oluşturur ve elektrotların yerleştirileceği optimal noktaları belirlerler. Daha sonra, jeneratör ve elektrotlar implant edilir. Cerrahi sürecin son aşamasında ise, cihazın programlanarak hastanın özel ihtiyaçlarına göre ayarlaması yapılır. Cerrahi sonrasında, hastalar genellikle belirgin bir iyileşme ve belirtilerde azalma yaşarlar. Hastaların yaşam kalitesini artırmak, ilaçlara bağlı yan etkileri azaltmak ve hareket kontrolünü iyileştirmek beyin pilinin avantajları arasında sayılabilir. Fakat her cerrahi müdahalede olduğu gibi beyin pili cerrahisi de belirli riskleri içerir. Enfeksiyon, jeneratör arızası veya elektrot yerleştirme komplikasyonları gibi riskler bu cerrahi seçeneği değerlendirirken göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Ablatif Cerrahi: Ablatif cerrahi hastanın beynindeki belirli bölgelere kontrollü bir şekilde hasar verilerek Parkinson belirtilerini hafifletmeyi amaçlayan bir yöntemdir. Bu cerrahi prosedür genellikle ilaç tedavisine cevap vermeyen veya ilaçların yan etkilerini tolere edemeyen hastalarda düşünülür. Cerrahlar hastanın beyin haritasını oluşturarak hedeflenen bölgeleri belirlerler. Belirlenen bölgelere lazer veya elektrot aracılığıyla enerji verilerek hücrelerin kontrolsüz aktivitesi düzenlenir. Cerrahi sonrası dönemde hastalarda genellikle belirgin bir iyileşme süreci yaşanır. Fakat bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Ablatif cerrahi belirgin şekilde belirtileri hafifletebilir, ilaçlara olan bağımlılığı azaltabilir ve hastanın yaşam kalitesini artırabilir. Fakat bu cerrahi seçeneği de riskler içermektedir. Beyin içinde yapılan müdahaleler her zaman risklidir ve olası komplikasyonlar arasında enfeksiyon ve hareket kontrolünün aşırı kaybı bulunabilir.

Parkinson Cerrahisinde Tedavi Nasıl Planlanır?

Tedavi süreci hastanın genel sağlık durumu ve Parkinson belirtileri üzerinde detaylı bir değerlendirmeyi içerir. Cerrahi önerilmeden önce hastanın nörolojik durumu detaylı bir şekilde incelenir. Bu inceleme titreme, kas sertliği ve denge sorunları gibi belirtilerin şiddetini ve yaygınlığını değerlendirir. Cerrahi seçeneklerin gerekli olduğunu gösteren durumlar şunlardır:

 • İlaç Tedavisine Cevap Vermeme: Parkinson hastalarının birçoğu semptomları kontrol etmek için ilaç tedavisi alır. Fakat ilaçlara rağmen belirtiler kontrol altına alınamıyor olabilir.
 • İlaç Yan Etkileri ve Tolerans: İlaçların yan etkileri bazı hastalarda tolere edilemez hale gelebilir.
 • Hareket Kısıtlılığı ve Günlük Aktivitelerde Zorluk: Parkinson hastalığı ilerledikçe hareket kısıtlılığı artabilir ve günlük aktivitelerde zorluklar ortaya çıkabilir.
 • Dopamin Etkinliğindeki Azalma: Parkinson hastalarında dopamin üretimi azalır. Cerrahi beyindeki belirli bölgelere müdahale ederek dopamin etkinliğini artırabilir.
 • Fluktuasyonlar ve Diskineziler: İlaç tedavisinin yanı sıra hastalarda motor fluktuasyonlar (dalgalanmalar) ve diskineziler (istemsiz hareketler) gelişebilir.
 • İlaç Bağımlılığının Azaltılması: Cerrahi hastanın ilaç bağımlılığını azaltabilir ve bu da ilaçların yan etkilerini minimumda tutabilir.

Cerrahi uygulamasına karar verildiğinde cerrahi seçenekler arasında yer alan ablatif ve stimülasyon yöntemleri için beyin haritası oluşturulur. Bu harita cerrahların hassas bir şekilde belirli bölgelere müdahale etmelerine olanak tanır. Uzman hekim hastanın durumuna uygun olan cerrahi seçenekleri detaylı bir şekilde açıklar. Ablatif cerrahi ve beyin pili (DBS) gibi farklı yöntemlerin avantajları ve riskleri hasta ile paylaşılır. Hastanın genel sağlık durumu, yaşam tarzı ve tercihleri temel alınarak bireyselleştirilmiş bir tedavi planı oluşturulur. Bu plan cerrahi müdahale türünü, süreci ve beklentileri içerir.

Parkinson Hastalığında Parkinson Cerrahisinin Rolü

Parkinson hastalığı sinir hücrelerindeki hasar nedeniyle ortaya çıkan bir nörodejeneratif hastalıktır. Geleneksel tedavi yöntemlerine cevap vermeyen veya yan etkilerle başa çıkamayan hastalar için Parkinson cerrahisi bir dizi önemli fayda sunabilir. Parkinson cerrahisinin hastalar için sağladığı faydalar şunlardır:

 • Belirtilerde Belirgin Azalma: Parkinson cerrahisi, özellikle titreme, kas sertliği ve yavaş hareket gibi hastalığın ana belirtilerini hafifletme konusunda etkili olabilir. Bu durum hastaların günlük yaşam aktivitelerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olabilir.
 • İlaç Kullanımında Azalma: Hastaların Parkinson ilaçlarına karşı tolerans gösteremediği veya ilaçların etkili olmadığı durumlarda cerrahi müdahale düşünülebilir. Parkinson cerrahisi ilaç kullanımını azaltma veya belirli durumlarda tamamen sonlandırma potansiyeli sunarak hastaların yaşam kalitesini artırabilir.
 • Hareket Kabiliyetinde İyileşme: Parkinson cerrahisinin amacı hastaların günlük yaşam aktivitelerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır. Hareket kabiliyetindeki iyileşme hastaların bağımsızlıklarını artırabilir ve yaşam standartlarını yükseltebilir.
 • Motor Fonksiyonlarda İyileşme: Cerrahi müdahaleler hastaların motor fonksiyonlarında iyileşme sağlayabilir. Bu iyileşme hareket kısıtlılığı, dengesizlik ve koordinasyon sorunları gibi motor zorluklara karşı daha iyi bir başa çıkma becerisi kazanmaya yardımcı olabilir.
 • Duygusal ve Psikososyal İyileşme: Belirtilerin kontrol altına alınması hastaların duygusal ve psikososyal iyileşme sağlamalarına yardımcı olabilir. Daha bağımsız olma ve günlük yaşam zorluklarıyla başa çıkma yetenekleri genel ruh halini ve yaşam memnuniyetini artırabilir.
 • Uzun Vadeli Etkinlik: Parkinson cerrahisi uzun vadeli olarak etkinlik gösterebilir. Özellikle beyin pili uzun vadeli sonuçlarıyla belirtileri kontrol altında tutma konusunda başarılı olabilmektedir. Bu etkinlik tedavi sonuçlarının sürdürülebilirliğine katkıda bulunabilir.
 • Yaşam Kalitesinde Artış: Parkinson cerrahisi sonrasında belirtilerin kontrol altına alınması ve ilaç kullanımında azalma, hastaların genel yaşam kalitesini artırabilir. Bu durum, sosyal etkileşimleri, günlük aktiviteleri ve ruhsal sağlığı olumlu yönde etkileyebilir.
 • Bireysel Uyum İmkanı: Parkinson cerrahisi hastaların bireysel ihtiyaçlarına ve durumlarına uygun olarak uygulanabilir. Bu da cerrahi müdahalenin kişiselleştirilebilir bir tedavi seçeneği olduğunu gösterir.

Parkinson cerrahileri herkes için uygun olmayabilir ve riskler içerebilir. Bu nedenle cerrahi seçenekler hastanın bireysel durumu, semptom şiddeti ve genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak uzman bir sağlık ekibi tarafından değerlendirilmelidir.

 

Sağlık Merkezi
Anadolu Sağlık Merkezi

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Bölüm Doktorları

Tıbbi Birimi İncele
Gebze

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Prof. Dr. Mehmet Çağlar Berk

Gebze

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Prof. Dr. Selçuk Göçmen

Gebze

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Uzm. Dr. Emre Zorlu

Gebze

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Prof. Dr. Mehmet Çağlar Berk

Gebze

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Prof. Dr. Selçuk Göçmen

Gebze

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Uzm. Dr. Emre Zorlu

Tümünü göster

Önerilen Sağlık Yazıları

Boyun ağrısını azaltan 6 öneri

Boyun ağrısını azaltan 6 öneri

Nöroonkoloji

Nöroonkoloji

Beyin Kanseri: Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Beyin Kanseri: Nedir, Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Beyin Sapı Tümörü Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Beyin Sapı Tümörü Belirtileri, Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Beyin Tümörü Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Beyin Tümörü Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Beyin Tümörü Nedir?

Beyin Tümörü Nedir?

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirüji) Nedir? Nöroşirurji Hastalıkları

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirüji) Nedir? Nöroşirurji Hastalıkları

Beyincik sarkması nedir, tanı ve tedavide ne yapılır?

Beyincik sarkması nedir, tanı ve tedavide ne yapılır?

Hidrosefali: Nedir, Nedenleri, Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

Hidrosefali: Nedir, Nedenleri, Belirtileri, Tanısı ve Tedavisi

Omurga Cerrahisi Nedir?

Omurga Cerrahisi Nedir?

Omurilik Tümörü: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Omurilik Tümörü: Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Hareket bozuklukları ve ağrılarda pil tedavisi

Hareket bozuklukları ve ağrılarda pil tedavisi

Beyin Pili Nedir? Beyin Pili Ameliyatı ve Etkileri

Beyin Pili Nedir? Beyin Pili Ameliyatı ve Etkileri

Titreme Hastalığı (Esansiyel Tremor) Belirtileri ve Tedavisi

Titreme Hastalığı (Esansiyel Tremor) Belirtileri ve Tedavisi

Pil Tedavisi Titreme ve Kronik Ağrılara Son Veriyor

Pil Tedavisi Titreme ve Kronik Ağrılara Son Veriyor

Boyun fıtığı cerrahisinde yenilikçi yaklaşım: Disk protezi

Boyun fıtığı cerrahisinde yenilikçi yaklaşım: Disk protezi

Boyun Fıtığı Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

Boyun Fıtığı Nedir, Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi

İnsan Beyni Yapısı Nasıldır? İnsan Beyni Nasıl Çalışır?

İnsan Beyni Yapısı Nasıldır? İnsan Beyni Nasıl Çalışır?

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı (Endoskopik disk cerrahisi)

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatı (Endoskopik disk cerrahisi)

Tümünü göster