Kalite Belgelerimiz

Kalite Belgelerimiz

Kalite Belgelerimiz

Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi olarak amacımız, kalite ve hasta güvenliği alanındaki uygulamalarımızın sürekli daha iyiye odaklanmasını sağlamaktır. Bu sebeple ulusal ve uluslararası akreditasyon standartlarında en güncel yaklaşımları sürekli takip etmekteyiz.

JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu

Hastanemiz, dünyadaki en büyük sağlık hizmeti akreditasyon kuruluşu olan JCI tarafından ilk kez 2007 yılında akredite olmuştur. Bu standart ile kuruluşumuz, hastalarımız ve çalışanlarımız için güvenilir bir ortam sağlayarak risklerini azalttığını, hasta bakım kalitesini sürekli ölçerek geliştirdiğini, sürekli daha iyiye odaklanarak hasta deneyiminde kalıcı iyileştirmeler sergilediğini göstermektedir. Her daim kalite standartlarını korumak ve geliştirmek üzere çalışmalara devam eden hastanemiz, akreditasyon yenileme denetimleri ile standartların sürekliliğini sağlamaktadır.

OECI (Organisation of European Cancer Institues)

OECI, kanser merkezlerinin standartlarını bilimsel veriler doğrultusunda belirleyen, standartlaştıran ve bunları uygulamada aktif olarak takip ederek akredite eden, Avrupa Birliği bünyesinde faaliyet gösteren bağımsız bir sivil organizasyondur. Bu standart ile kanser hastalarının, multidisipliner ekipler tarafından yürütülen yüksek kalitede bakıma erişmeleri sağlanmakta, kanser araştırmaları ve son yenilikler hasta bakımına entegre edilmektedir. Hastayı bakımın merkezine koyan ve standartlarını her daim geliştiren kurumumuz OECI tarafından ilk kez 2018 yılında “Klinik Kanser Merkezi” olarak akredite edilmiştir. Düzenli aralıklarla yapılan akreditasyon yenileme denetimleri ile de standartların sürekliliğinin sağlandığı tescillenmektedir.

PLANETREE-İnsan Odaklı Bakım

Planetree, sağlık hizmetlerinde insan odaklı mükemmellik için küresel standartları belirleyen ve ilk olarak Amerika’da kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Hastanemiz, hastalarımız için daha iyileştirici bir ortam yaratabilmek adına çalışmalar yapmakta, kuruluşumuzdaki tüm paydaşlara karşı saygıyı, katılımı ve şefkati teşvik etmektedir. Hasta ve hasta yakınlarını bakımın ortağı yapan insan odaklı bakım standardı sayesinde bakımın kalitesi sürekli artmaktadır. İlk kez 2017 yılında İnsan Odaklı Bakım Bronz Sertifikasını almaya hak kazanan hastanemiz 2019 yılında da İnsan Odaklı Bakımda Mükemmelliği ifade eden ve en yüksek seviye olan Altın Sertifika ile ödüllendirilmiştir. Düzenli aralıklarla yapılan yenileme denetimleri ile standartların sürekliliği sağlanmaktadır.

ESMO (European Society for Medical Oncology)

Avrupa Medikal Onkoloji Derneği tarafından verilen ESMO akreditasyonu, onkoloji hastalarının bakım kalitesini değerlendirerek, gerekli bakım uygulamalarının yapıldığını belgelendirir. Hastanemiz, ilk kez 2007 yılında ESMO tarafından Entegre Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi olarak akredite edilmiştir. Belirli aralıklarla yapılan değerlendirmelerle, standardın sürekliliği sağlanmaktadır.

IASIOS (Uluslararası Girişimsel Onkoloji Hizmetleri Akreditasyon Sistemi)

IASIOS, Avrupa Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği standartlarına göre uygulanan girişimsel onkoloji hizmetleri için kalite ve tanınırlık belgesidir. 2020 yılında ilk kez akredite olan hastanemiz, girişimsel onkolojide yüksek kalitede bakım sağladığını, personel ve hastane olanaklarının standart gereklilikleri için uygun olduğunu tescillemiştir. Belirli aralıklarla yapılan değerlendirmelerle, standardın sürekliliği sağlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları Değerlendirmeleri

T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları, ülkemizde hizmet sunan tüm Sağlık kurum ve kuruluşları için hedeflenen kalite düzeyini ortaya koymakta ve uygulamalara rehberlik etmektedir. Hastanemiz düzenli aralıklarla Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmekte, hastane uygulamalarımız Sağlık Bakanlığı Kalite standartları çerçevesinde sürekli gelişmektedir.