Misyon, Vizyon, Değerlerimiz

Misyon, Vizyon, Değerlerimiz

Misyon, Vizyon, Değerlerimiz

Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nde birinci önceliğimiz her zaman hastalarımızdır. Bu nedenle hasta ve yakınlarının gereksinimlerine, beklentilerine değer veriyor, huzurlu bir tedavi süreci geçirmeleri için çaba gösteriyoruz.

MİSYONUMUZ

"Yaşam kalitesini artırmak için dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmak"

VİZYONUMUZ

"Sağlığın merkezi olmak"

DEĞERLERİMİZ

Hastalarımıza Odaklanıyoruz

Hastalarımızın ve yakınlarının gereksinimlerini, sürecin tamamını göz önünde bulundurarak anlamak ve beklentilerinin ötesine geçebilen hizmet kalitesini sunmak gayretindeyiz. Onlara misafirperverliğimizi hissettirmek istiyoruz. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için onlara gerekli desteği vermek için buradayız.

Hastalarımızın Güvenliği Temel Önceliğimizdir

Hastalarımızın, yakınlarının ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak en önemli önceliğimizdir. Önlenebilir hatalar nedeni ile hiç kimsenin zarar görmesini istemiyoruz ve bunun gereklerini yerine getiriyoruz. Olası riskleri önceden belirleyerek hasta ve yakınlarının güven içinde sağlık hizmeti almaları için çalışıyoruz.

Hastalarımızın Haklarına Saygı Duyuyoruz

Açık iletişim kurmanın, kültürel, fiziksel ve psikolojik gereksinimlerini anlamanın önemini biliyoruz. Herhangi bir ayrım gözetmeksizin hastalarımız ve yakınlarının haklarını koruyoruz.

Takım Çalışmasının Gücüne İnanıyoruz ve Birbirimize Odaklanıyoruz

Kuruluşumuzun performansının, değişim ve ilerlemesinin temel kaynağı çalışanlarımızdır. Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi ailesinin tüm fertlerinin çalışma hayatından memnuniyetlerini ve kuruma bağlılıklarını önemsiyoruz. Ortak hedeflerimize ulaşmak için, güven ortamı içinde etkin ve yapıcı ekip çalışmasının gücüne inanıyoruz.

Karşılıklı düşünce, bilgi ve görüşlerin alışverişine dayanan katılımcı bir ortamda, eğitim ve gelişim fırsatlarını kullanarak, tüm çalışanlarımızın potansiyellerini açığa çıkartmalarını; zorluklar karşısında pes etmeden ve kendiliğinden sorumluluklarını üstlenmelerini hedefliyoruz. Bu sayede farklı disiplinlerin bir arada, uyum içinde çalışmasını ve multidisipliner çalışma kültürünü destekliyoruz.

Topluma ve Çevreye Karşı Duyarlıyız

Toplumun sağlık gereksinimlerine duyarlılık gösteriyoruz. Yaşam kalitesinin artması için sağlık alanında en iyi hizmeti onlara sunmaya çalışıyoruz. Faaliyetlerimizde çevreye ve doğal kaynaklara zarar vermemeye büyük özen gösteriyoruz. Çevreye etkilerimizi saptayıp ve varsa olumsuz etkileri en aza indirmeye, doğal kaynakları korumaya, atıklarımızı kontrol altında tutarak, hava, su ve toprağın kirlenmesini, uygun tekniklerle en aza indiriyoruz.

Bilgiyi Kullanıyoruz

Karar ve eylemlerde yalnızca sezgilere, duygulara ve deneyimlere değil, güvenilir bilgilerin derlenip kullanılmasına önem ve öncelik veriyoruz. Bunun için araştırıyor, analiz yapıyor, elde edilen bilgiyi paylaşıyor ve etkin bir şekilde kullanıyoruz.

Sürekli Daha İyiyi Arıyoruz

Bireylerdeki yaratıcı potansiyelin kurumun yaratıcı ve yenilikçi gücünü oluşturduğunu biliyoruz. Bu potansiyeli açığa çıkartarak yapılmayanı yapmak, yaptığımızı ise daha iyi yapmak temel bakış açımız. Yaratıcılık, yenilikçilik ve inovasyonu gizli kaldıkları zihinlerden gün ışığına çıkartıyor ve değer yaratıyoruz. İş mükemmelliğini hedefleyen kalite anlayışımızla, işi ve iyileştirmeyi bir bütün olarak görüyor ve geliştirmeyi sürekli kılmak istiyoruz.

İlişkilerimizin Temeli Güvene Dayanıyor

Sadece kurum içinde değil, ilişki içinde bulunulan tüm kurum, ku¬ruluş ve kişilerle hukuk ve ahlak kuralları içerisinde çalışıyor; uzun süreli karşılıklı anlayış, dürüstlük ve saygıya dayanan ve iyi niyeti koruyan bir ilişki kurmaya özen gösteriyoruz.